Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о требованиях относительно технического состояния и организации охраны помещений банков Украины

Национальный банк
Постановление от 10.07.2009 № 398/ДСК
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 10 липня 2009 року N 398/ДСК

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2009 р. за N 714/16730

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 4 червня 2013 року N 195/ДСК)

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення банками України належних умов схоронності цінностей Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 4 постанови Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 493 "Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.01.2008 за N 49/14740, викласти в такій редакції:

"4. Сховища цінностей з класами опору I - IV за ДСТУ 4012-1, що були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Положенням, мають бути до 01.01.2012 приведені у відповідність до вимог, визначених у пункті 6.1 глави 6 Положення".

2. Затвердити Зміни до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.01.2008 за N 49/14740 (далі - Положення N 493), що додаються.

3. Банкам України, починаючи з IV кварталу 2009 року, забезпечити вжиття належних заходів щодо рівномірного щоквартального поетапного виконання вимог пунктів 5.3 глави 51 та 10.9 глави 10 Положення N 493 з кінцевим терміном завершення робіт до 01.01.2011.

4. Секретаріату Правління Національного банку України (В. П. Бабічев) та Департаменту готівково-грошового обігу (Р. В. Кисельов) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і забезпечити друкування та передавання банкам України в установленому порядку примірників цієї постанови.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на директорів департаментів готівково-грошового обігу Р. В. Кисельова, валютного контролю та ліцензування О. Г. Біланенка та інспектування банків С. В. Фабер.

6. Ця постанова набирає чинності через 25 календарних днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова

В. С. Стельмах

 

Зміни до Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України

1. У главі 3:

1.1. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"3.2. Банки організовують охорону своїх будівель, споруд та окремих приміщень, у яких розташовуються їх підрозділи, зберігаються готівка та/або інші цінності із залученням таких суб'єктів охорони:

а) власної служби охорони, штат якої затверджується керівником банку;

б) суб'єктів господарювання - юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які відповідно до законодавства України на підставі ліцензії мають право надавати послуги, пов'язані з охороною державної та інших форм власності;

в) підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, яким відповідно до законодавства України надано право на здійснення охоронної діяльності в Україні.

Банки мають право використовувати комбіновані варіанти охорони за участю одного або декількох суб'єктів охорони за умови визначення в договорах про охорону банку розмежування зон і обсягів відповідальності та часу охорони".

1.2. Пункт 3.6 доповнити підпунктами "є" та "ж" такого змісту:

"є) методичні рекомендації з питань реагування касових працівників банків у разі вчинення протиправних дій;

ж) графік проведення навчань та періодичних інструктажів (тренінгів) з касовими працівниками (під особистий підпис) із зазначених питань".

2. Пункт 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.3. Для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей перевищують 20 мінімальних заробітних плат, робочі місця касирів банку та/або касових працівників, які здійснюють операції з готівкою та/або іншими цінностями під час обслуговування клієнтів, приймання-передавання готівки та/або інших цінностей інкасаторами, обладнуються елементами відгороджувальних конструкцій, що мають сертифікат відповідності, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності". Клас опору елементів відгороджувальних конструкцій обирається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи, якщо створено безпечні умови під час роботи з цінностями, але не нижче ніж СК2 за ДСТУ 4546 та ОЗК-2 за ДСТУ 4547.

У разі застосування на робочих місцях касирів автоматичних (автоматизованих) касових машин з отримання та видачі готівки, що містять обмежені обсяги готівки і зменшують ризики під час роботи з готівкою та/або іншими цінностями, а також для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей не перевищують 20 мінімальних заробітних плат, необхідність улаштування сертифікованих елементів відгороджувальних конструкцій визначається за рішенням керівника банку або вповноваженої ним особи".

3. У пункті 6.2 глави 6 цифри "I - IX" замінити цифрами і словом "V та IX".

4. У главі 10:

4.1. Пункт 10.3 викласти в такій редакції:

"10.3. Засобами охоронної сигналізації обладнуються всі виходи на горища, зовнішні, внутрішні двері та віконні отвори:

приміщень банку, що розташовуються на першому поверсі;

підвалів банку незалежно від їх призначення та наявності в них цінностей;

поверхів банку, на яких розташовано касовий вузол або приміщення касового вузла.

Приміщення банку, які суміжні з небанківськими приміщеннями, обладнуються об'ємними сповіщувачами".

4.2. Пункт 10.9 викласти в такій редакції.

"10.9. Для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей перевищують 20 мінімальних заробітних плат, приміщення касових вузлів, робочі місця касирів, входи до банку обладнуються системами відеоспостереження з обов'язковою реєстрацією та архівацією сигналу строком не менше трьох діб. Для банків, у яких обсяги готівки та/або інших цінностей не перевищують 20 мінімальних заробітних плат, необхідність обладнання системами відеоспостереження визначається за рішенням керівника банку або уповноваженої ним особи".

4.3. Пункт 10.12 викласти в такій редакції:

"10.12. Для захисту приміщень та будівельних конструкцій у банках мають використовуватися засоби охоронної і пожежної сигналізації та ручної системи тривожної сигналізації, що мають сертифікат відповідності, який за формою та змістом відповідає Законам України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

4.4. Пункт 10.13 виключити.

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу

Р. В. Кисельов

Опрос