Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информирования центральными, местными органами исполнительной власти, другими государственными органами об изменениях учетных данных государственных служащих

Главное управление государственной службы Украины
Порядок, Приказ от 07.07.2009 № 183
Утратил силу

Про затвердження Порядку інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців

Наказ Головного управління державної служби України
від 7 липня 2009 року N 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2009 р. за N 706/16722

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного управління державної служби України
 від 22 грудня 2010 року N 327

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 22 вересня 2015 року N 204)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 N 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки" (зі змінами) та відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 N 912 (зі змінами), Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 (зі змінами), з метою вдосконалення порядку інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців та якісного наповнення даних підсистеми обліку державних службовців єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від 16.12.96 N 43 "Про затвердження Порядку інформування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці посади", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.12.96 за N 734/1759.

3. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому номері науково-практичного видання Головдержслужби "Вісник державної служби України".

5. Управлінню організаційної роботи, документообігу та контролю разом з департаментом персоналу державних органів та місцевого самоврядування після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити розсилку наказу центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, територіальним органам Головдержслужби, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.

6. Управлінню організаційної роботи, документообігу та контролю ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби та керівників структурних підрозділів Головдержслужби.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

8. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Начальник Головдержслужби 

Т. Мотренко 

 

ПОРЯДОК
інформування центральними, місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про зміни облікових даних державних службовців

1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.06.2004 N 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005 - 2010 роки" (зі змінами) та відповідно до Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180 (зі змінами), Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.96 N 912 (зі змінами), з метою удосконалення ведення, накопичення даних та підтримки в актуальному стані бази даних підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри".

2. Цей Порядок поширюється на центральні, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, в яких працюють державні службовці та на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу".

3. Цим Порядком регулюються вимоги щодо інформування Головдержслужби та її територіальних органів стосовно виду, змісту, строків подання інформації.

4. Кадрові служби центральних, місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів здійснюють заходи щодо своєчасної підготовки і подання необхідної інформації до Головдержслужби та її територіальних органів відповідно до цього Порядку.

5. Інформація про зміни облікових даних працюючих державних службовців, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців I - III категорії подається до Головдержслужби.

Інформацію подають центральні, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи в паперовому та електронному вигляді з супровідним листом.

У паперовому вигляді:

у разі призначення на посаду державного службовця подається копія особової картки П-2ДС, копія додатка 1 до неї (автобіографія, робота з початку трудової діяльності) та копія документа про призначення на посаду (наказ або розпорядження керівника органу), завірені в установленому порядку;

у разі звільнення з посади державного службовця подається копія документа про звільнення (наказ або розпорядження керівника органу), завірена в установленому порядку;

про зміни облікових даних працюючих державних службовців інформація щодо державних службовців I - III категорії посад подається у вигляді таблиці згідно з додатком.

6. Інформація про зміни облікових даних працюючих державних службовців, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців IV - VII категорії подається до територіальних органів Головдержслужби відповідно до територіального розміщення.

Інформацію подають центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, їх територіальні органи тільки в електронному вигляді з супровідним листом.

7. Інформація в електронному вигляді облікових даних державних службовців формується засобами підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри" відповідно до отриманої в Головдержслужбі версії програмного забезпечення та подається до Головдержслужби та її територіальних органів на магнітних або флеш-носіях після змін облікових даних працюючих державних службовців, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців.

Інформація в електронному вигляді повинна повністю відповідати інформації в паперовому вигляді.

8. Інформація про зміни облікових даних працюючих державних службовців, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців подається до Головдержслужби та її територіальних органів станом на 1 число місяця щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Якщо протягом звітного періоду призначення на посади, звільнення з посад змін облікових даних працюючих державних службовців не відбулося, органи інформують про це у встановлений термін Головдержслужбу або її територіальні органи.

(пункт 8 у редакції наказу Головного управління
 державної служби України від 22.12.2010 р. N 327)

9. У разі якщо облік державних службовців у відповідному органі ведеться за допомогою автоматизованої системи, іншої ніж система "Картка", дані про державних службовців подаються до Головдержслужби чи її територіальних органів в електронному вигляді у форматі, опис якого отримано в Головдержслужбі.

10. Головдержслужба та її територіальні органи на основі поданої інформації про державних службовців центральних, місцевих органів державної влади, інших державних органів підтримують актуальний стан, супроводжують ведення і проводять постійне оновлення інформації в базі даних підсистеми обліку державних службовців (система "Картка") єдиної державної комп'ютерної системи "Кадри".

 

Директор департаменту
персоналу державних органів
та місцевого самоврядування
 

 
 
Ю. Піжук
 

 

Інформація щодо державних службовців I - III категорії посад

______________________________
(назва органу)

Подається щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом,
станом на 1 ____________ 20__ року.

Кількість посад I - III категорії 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Посада 

Дата призначення на посаду 

Зміни облікових даних* 

Примітка 

за штатним розписом 

з них
вакантних 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Урядові органи державного управління (щодо кожного окремо) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Графа заповнюється з посиланням на номер розділу та пункту особової картки П-2ДС, відповідно до якого вносяться зміни.

 

Керівник кадрової служби 

____________
(підпис) 

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П.

____________

Опрос