Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка информирования Верховной Рады Украины, Президента Украины и Кабинета Министров Украины о достижении предельного возраста пребывания на государственной службе или окончания срока предыдущего его продления государственным служащим, которых назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке Верховная Рада Украины, Президент Украины или Кабинет Министров Украины

Главное управление государственной службы Украины
Порядок, Приказ от 07.07.2009 № 182
Утратил силу

Про затвердження Порядку інформування Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України

Наказ Головного управління державної служби України
від 7 липня 2009 року N 182

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2009 р. за N 705/16721

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 12 квітня 2016 року N 75)

Відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180, щодо інформування не пізніше ніж за три місяці до досягнення державними службовцями, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України, встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі або закінчення строку попереднього його продовження відповідно Верховної Ради України, Президента України або Кабінету Міністрів України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформування Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головдержслужби від 23.05.2005 N 124 "Про затвердження Порядку інформування Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посади та звільняє з посад Президент України або Кабінет Міністрів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.06.2005 за N 611/10891.

3. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника та кадрової роботи після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України опублікувати цей наказ у черговому номері науково-практичного видання Головдержслужби "Вісник державної служби України".

5. Управлінню організаційної роботи, документообігу та контролю ознайомити з цим наказом першого заступника, заступників Начальника Головдержслужби, керівників структурних підрозділів та територіальних органів Головдержслужби.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби відповідно до розподілу обов'язків.

7. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Начальник Головдержслужби  

Т. Мотренко 

 

ПОРЯДОК
інформування Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України

1. Цей Порядок розроблено з метою інформування Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України про досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України відповідно до підпункту 11 пункту 4 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 N 1180, та Порядку погодження продовження терміну перебування на державній службі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 N 2020 (зі змінами).

2. До 5 числа останнього місяця кожного кварталу органи державної влади інформують Головне управління державної служби України (далі - Головдержслужба) щодо досягнення граничного віку або закінчення терміну попереднього його продовження державним службовцям, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України, у такому порядку:

у I кварталі за III квартал поточного року;

у II кварталі за IV квартал поточного року;

у III кварталі за I квартал наступного року;

у IV кварталі за II квартал наступного року.

У разі відсутності таких державних службовців орган державної влади інформує про це Головдержслужбу у визначений цим Порядком термін.

У разі призначення на посаду Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України державного службовця, який досягає граничного віку або закінчується його термін попереднього продовження у період, за який Головдержслужбі вже надано інформацію, органи державної влади у десятиденний строк після призначення на посаду інформують про це Головдержслужбу додатково.

3. Інформація надається Головдержслужбі у вигляді таблиці за підписом керівника органу державної влади з такими графами:

номер за порядком;

прізвище, ім'я, по батькові;

повна дата народження (день, місяць, рік);

освіта, найменування навчального закладу та рік його закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень та його відповідність займаній посаді, науковий ступінь (вчене звання);

повна назва займаної посади, категорія посади та ранг державного службовця;

стаж роботи (загальний, державної служби, роботи у відповідному органі державної влади та на цій посаді у форматі роки, місяці, дні станом на день досягнення граничного віку або закінчення терміну попереднього його продовження);

інформація щодо попереднього погодження продовження терміну перебування на державній службі (дата, до якої подовжено термін, реквізити листа Головдержслужби);

дата досягнення граничного віку перебування на державній службі або закінчення терміну його продовження.

4. Головдержслужба на основі інформації органів державної влади здійснює аналіз вікового складу державних службовців, яких призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України, Президент України або Кабінет Міністрів України, та до 25 числа останнього місяця кожного кварталу подає узагальнену інформацію відповідно до Верховної Ради України, Президента України або Кабінету Міністрів України.

 

Директор департаменту
персоналу державних органів
та місцевого самоврядування
 

 
 
Ю. Піжук
 

Опрос