Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Госфинмониторинга Украины от 30.11.2005 N 230

Государственный комитет финансового мониторинга
Приказ от 07.07.2009 № 81
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
від 7 липня 2009 року N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2009 р. за N 686/16702

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 30 листопада 2005 року N 230
згідно з наказом Державного комітету фінансового моніторингу України
 від 27 липня 2010 року N 121)

На виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою вдосконалення в Державному комітеті фінансового моніторингу України процедури оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.11.2005 N 230, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1507/11787, (далі - Інструкція) такі зміни:

1.1. Друге речення пункту 2.7 Інструкції після слів "запис у протоколі" доповнити словами такого змісту: ", який засвідчується підписом Уповноваженої особи Держфінмоніторингу України".

1.2. Пункт 2.8 Інструкції доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення, Уповноважена особа Держфінмоніторингу України вносить до нього відповідний запис".

1.3. Абзац перший та другий пункту 2.9 Інструкції викласти у новій редакції такого змісту:

"2.9. Протокол підписується Уповноваженою особою Держфінмоніторингу України, порушником і свідками, у випадку їх наявності.

У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу Уповноважена особа Держфінмоніторингу України робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності".

1.4. Пункт 2.12 Інструкції викласти у такій редакції:

"2.12. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику, який притягається до адміністративної відповідальності".

1.5. Додаток 1 до Інструкції викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу спільно з Юридичним управлінням забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу Кірсанова В. М.

 

Голова 

І. Б. Черкаський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року 

__________________________
(місце складання протоколу) 

Я, уповноважена посадова особа Державного комітету фінансового моніторингу України,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                  (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,
_____________________________________________________________________________________
                                                   який передбачає відповідальність за дане правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Свідки правопорушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол:

Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________________________

Дата, місце народження ________________________________________________________________

Місце проживання, номер телефону ______________________________________________________

Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий),
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Гр. ________________________________________ роз'яснено зміст ст. 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До протоколу додаються: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол, та яка отримала один екземпляр протоколу: _________________________________________________

Підпис свідків, якщо такі були: 1. _____________________________________________________
                                                         2. _____________________________________________________

Протокол подається на розгляд до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (повна назва суду)

Уповноважена посадова особа
Держфінмоніторингу України
__________________________________________________________
                                                                                                                                     (підпис, прізвище, ініціали) 

____________

Опрос