Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка применения гарантий нераспостранения ядерного оружия

Государственный комитет ядерного регулирования
Порядок, Приказ от 02.07.2009 № 102
редакция действует с 16.01.2012

Про затвердження Порядку застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї

Наказ Державного комітету ядерного регулювання України
від 2 липня 2009 року N 102

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2009 р. за N 683/16699

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної інспекції ядерного регулювання України 
від 12 грудня 2011 року N 183

Відповідно до Закону України "Про ратифікацію Додаткового протоколу до Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, що додається.

2. Відділу гарантій нерозповсюдження (Лопатін С. Д.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з втратою чинності наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19.11.97 N 189 "Про затвердження Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.97 за N 625/2429, і наказу Державного комітету ядерного регулювання України та Міністерства палива та енергетики України від 17.06.2003 р. N 73/305 "Про затвердження Порядку надання інформації для планування інспекцій зон балансу ядерних матеріалів на АЕС", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2003 р. за N 552/7873.

4. Контроль за виконанням наказу покладається на першого заступника Голови Ускова А. Г.

 

Голова 

О. А. Миколайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Т. в. о Міністра
закордонних справ України
 

 
В. Д. Хандогій
 

Міністр палива
та енергетики України
 

 
Ю. В. Продан
 

Міністр промислової
політики України
 

 
В. С. Новицький
 

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
В. М. Шандра
 

Президент НАН України
академік НАН України
 

 
Б. Є. Патон
 

Голова Держекспортконтролю 

Ю. А. Петроченко 

Голова Служби
безпеки України
 

 
В. О. Наливайченко
 

 

Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї

(По тексту Порядку слово "Держатомрегулювання" замінено словами "Держатомрегулювання України" згідно з наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 12 грудня 2011 року N 183)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедури виконання вимог, що визначені Угодою між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (далі - Угода про гарантії), Додатковим протоколом до Угоди про застосування гарантій між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (далі - Додатковий протокол).

1.2. Вимоги Порядку поширюються на юридичних та фізичних осіб, які використовують, виробляють, зберігають ядерні матеріали, виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що стосуються ядерного паливного циклу, здійснюють іншу діяльність, надання інформації про яку підпадає під вимоги Додаткового протоколу (далі - суб'єкти), міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національну академію наук України, які здійснюють державне регулювання або управління діяльністю суб'єктів.

1.3. Основою застосування гарантій МАГАТЕ в Україні є державна система обліку та контролю ядерних матеріалів, що діє згідно з Положенням про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 N 1525 (із змінами).

1.4. Держатомрегулювання України і МАГАТЕ при виконанні вимог Угоди про гарантії керуються Додатковими положеннями до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (далі - Додаткові положення).

1.5. До посадових осіб МАГАТЕ при виконанні ними функцій, пов'язаних з реалізацією Угоди про гарантії і Додаткового протоколу, застосовуються привілеї та імунітети відповідно до Угоди про привілеї та імунітети МАГАТЕ (INFCIRC/9/Rev.2).

1.6. У Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

додатковий доступ - доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (далі - МАГАТЕ) до місць і у терміни згідно з Додатковим протоколом;

засоби збереження та спостереження - засоби, які забезпечують збереження та спостереження за ядерним матеріалом (печатки, відеокамери тощо) і доповнюють заходи з обліку ядерних матеріалів, а також забезпечують безперервність інформації щодо ядерного матеріалу в період відсутності інспекторів між інспекційними перевірками МАГАТЕ та зменшення витрат на їх проведення;

інспекційна перевірка - комплекс дій, які здійснюють інспектори МАГАТЕ в місцях розміщення ядерного матеріалу згідно з Угодою про гарантії для перевірки використання цього матеріалу в мирних цілях.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених в Угоді про гарантії та в Додатковому протоколі.

II. Діяльність органів виконавчої влади

2.1. Держатомрегулювання України відповідно до повноважень:

здійснює заходи щодо організації і ведення державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів, отримує, перевіряє та надсилає до МАГАТЕ інформацію відповідно до Угоди про гарантії і Додаткового протоколу;

організовує застосування, припинення застосування або звільнення від гарантій у випадках, передбачених Угодою про гарантії;

після отримання повідомлення МАГАТЕ про надання доступу для проведення інспекційної перевірки або додаткового доступу відповідно до пунктів 3.9, 3.10 Порядку повідомляє суб'єкта та, у разі необхідності, відповідний центральний орган виконавчої влади або Національну академію наук України, контролює виконання суб'єктом організації доступу;

організовує за запитом МАГАТЕ заходи щодо уточнення або роз'яснення інформації згідно з Додатковим протоколом;

за необхідності ініціює внесення змін у Додаткові положення;

здійснює взаємодію з МАГАТЕ щодо вирішення питань, які стосуються реалізації Угоди про гарантії і Додаткового протоколу;

бере участь в інспекційних перевірках і додаткових доступах МАГАТЕ;

одержує інформацію про результати інспекційних перевірок діяльності в Україні, аналізує її та, за необхідності, вживає заходів для усунення обставин, що заважають виконанню вимог Угоди про гарантії і Додаткового протоколу.

2.2. МЗС після отримання від МАГАТЕ:

листів про призначення в Україну інспекторів МАГАТЕ надсилає документи на погодження до Держатомрегулювання України, Міненерговугілля України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, СБУ та за результатами розгляду документів повідомляє МАГАТЕ про погодження або відхилення кандидатур інспекторів;

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

звітів щодо проведених інспекційних перевірок та інших документів щодо реалізації Угоди про гарантії і Додаткового протоколу надсилає їх до Держатомрегулювання України.

2.3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, у сфері управління яких перебувають суб'єкти, в межах своїх повноважень здійснюють такі заходи:

встановлюють порядок подання інформації до Держатомрегулювання України і доступу інспекторів МАГАТЕ на об'єкти суб'єктів для здійснення інспекційних перевірок відповідно до вимог Угоди про гарантії і Додаткового протоколу;

відповідно до законодавства України надають дозволи на використання МАГАТЕ для службових цілей систем зв'язку між інспекторами МАГАТЕ в Україні і центральними установами МАГАТЕ, зокрема передавання в неавтономному або автономному режимі інформації, що надходить від засобів збереження та спостереження або вимірювання, на перевезення проб ядерних матеріалів, відібраних інспекторами МАГАТЕ на об'єктах України.

2.4. Держекспортконтроль після закінчення кожного кварталу надає до Держатомрегулювання України інформацію про здійснення за звітний період експорту обладнання та неядерного матеріалу, включених до Додатка II Додаткового протоколу.

III. Діяльність посадових осіб МАГАТЕ в Україні

3.1. На інспекторів МАГАТЕ при виконанні інспекційних перевірок на території України поширюються вимоги законодавства України, у тому числі з питань охорони праці, радіаційної безпеки та фізичного захисту, правила та інструкції, що діють на об'єкті суб'єкта, відносно перебування у зоні обмеження доступу.

3.2. Згідно з Угодою про гарантії МАГАТЕ здійснює інспекційні перевірки для спеціальних цілей, звичайні та спеціальні інспекційні перевірки, включаючи неоголошені інспекції, в місцях розміщення ядерних матеріалів, а також має право додаткового доступу до місць, що передбачені Додатковим протоколом для перевірки інформації, яка надається Україною.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

3.3. Інспектори МАГАТЕ під час інспекційних перевірок відповідно до Угоди про гарантії мають право:

перевіряти облікову і звітну документацію на ядерні матеріали, що підпадають під гарантії, а також експлуатаційну документацію щодо цих матеріалів;

здійснювати незалежні вимірювання ядерного матеріалу своїм обладнанням і організовувати установку такого обладнання в місцях, зазначених у Додаткових положеннях;

спостерігати за тим, щоб проби, які відбираються суб'єктом, були репрезентативними, спостерігати за обробкою і аналізом проб і одержувати дублікати таких проб;

спостерігати за тим, щоб вимірювання ядерного матеріалу в ключових точках вимірювань були репрезентативними, спостерігати за калібруванням відповідних приладів і обладнання;

використовувати інші об'єктивні технічні методи для контролю ядерних матеріалів.

3.4. Згідно з Угодою про гарантії і Додатковим протоколом інспектор МАГАТЕ звертається до суб'єкта із запитом щодо відбору проб ядерних матеріалів для проведення аналізу в МАГАТЕ. Відібрані проби опечатуються інспекторами і вважаються власністю МАГАТЕ.

3.5. Інспектор МАГАТЕ під час проведення інспекційних перевірок або додаткових доступів не має права керувати яким-небудь пристроєм або механізмом, управляти персоналом суб'єкта при виконанні будь-якої операції, у разі необхідності виконання будь-якої операції повинен звертатися до представника суб'єкта.

3.6. Для одержання безперервної інформації про переміщення ядерних матеріалів і збереження цілісності даних відповідно до вимог Угоди про гарантії МАГАТЕ має право в місцях розміщення ядерних матеріалів застосовувати засоби збереження та спостереження.

3.7. МАГАТЕ попередньо повідомляє Держатомрегулювання України про проведення інспекційних перевірок відповідно до Угоди про гарантії в строк від 2 годин до одного тижня до початку інспекційної перевірки залежно від її виду.

(абзац перший пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

У разі застосування неоголошеної інспекції та відсутності інспектора Держатомрегулювання України повідомлення про інспекцію надається інспектором МАГАТЕ безпосередньо представнику суб'єкта.

(пункт 3.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державної
 інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

3.8. МАГАТЕ попередньо повідомляє Держатомрегулювання України про місце, причини додаткового доступу згідно з Додатковим протоколом і діяльність, яка має бути здійснена під час зазначеного доступу відповідно до статті 4 Додаткового протоколу:

не менш як за 24 години;

не менш як за 2 години - у разі коли інспектори МАГАТЕ вже перебувають на об'єкті суб'єкта з метою проведення інспекційної перевірки.

3.9. Під час додаткового доступу інспектори МАГАТЕ мають право виконувати таку діяльність: візуальне спостереження, вивчення облікових і експлуатаційних документів, які стосуються гарантій, відбір проб довкілля та ядерного матеріалу, неруйнівні вимірювання ядерних матеріалів, використання пристроїв для виявлення і вимірювання іонізуючого випромінювання; застосування пристроїв, що ідентифікують і указують на втручання. За необхідності інспектори МАГАТЕ попередньо узгоджують з суб'єктом можливість використання фотокамер.

3.10. МАГАТЕ відшкодовує суб'єкту додаткові витрати, які виникли при реалізації Угоди про гарантії, за умови виконання особливого запиту МАГАТЕ та попереднього погодження. Перелік діяльності, витрати на яку відшкодовує МАГАТЕ, зазначений у Додаткових положеннях.

IV. Діяльність суб'єктів

4.1. Суб'єкт призначає особу керівного складу, яка має достатні повноваження, відповідальну за виконання заходів відповідно до вимог Угоди про гарантії і Додаткового протоколу, а саме:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

подання інформації до Держатомрегулювання України для ведення державної системи обліку та контролю ядерних матеріалів;

подання іншої інформації на запит Держатомрегулювання України, пов'язаної з реалізацією вимог Угоди про гарантії і Додаткового протоколу;

організацію доступу інспекторів МАГАТЕ і Держатомрегулювання України до місць проведення інспекційних перевірок або додаткових доступів з відповідним обладнанням і пристроями. Доступ надається відповідно до письмового повідомлення Держатомрегулювання України або МАГАТЕ у разі неоголошеної інспекції та здійснюється згідно з вимогами внутрішньооб'єктового режиму суб'єкта.

(абзац четвертий пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

4.2. Суб'єкт, який здійснює діяльність на певному етапі життєвого циклу ядерної установки, надсилає до Держатомрегулювання України інформацію:

про конструкцію місць розміщення ядерних матеріалів (форма, терміни та випадки, коли суб'єкт вносить зміни до цього документа, визначаються в Додаткових положеннях, що входять до переліку внутрішніх нормативних документів суб'єкта);

графіки отримання та відправлення ядерних матеріалів, проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної зони, проведення фізичної інвентаризації в кожній зоні балансу ядерних матеріалів за формами відповідно до додатка 1 до цього Порядку у терміни до 25 листопада та до 25 травня;

щодо оперативного планування інспекційних перевірок за формою відповідно до додатка 2 до цього Порядку якнайшвидше, але не пізніше ніж за три робочих дні до дати, зазначеної у формі події;

(абзац четвертий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

про індивідуальні дози опромінення, що отримані інспекторами МАГАТЕ при виконанні інспекційної перевірки, після закінчення кварталу протягом 10 днів наступного місяця. У разі коли отримані інспекторами МАГАТЕ індивідуальні дози опромінення перевищують встановлені в Україні допустимі рівні опромінення персоналу, про це повідомляється якнайшвидше;

(абзац п'ятий пункту 4.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

про порушення в роботі засобів збереження та спостереження МАГАТЕ, у тому числі про будь-яке порушення цілісності печаток, протягом доби.

4.3. Під час проведення інспекційної перевірки суб'єкт забезпечує:

супроводження інспекторів МАГАТЕ відповідальною особою, проведення інструктажів з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки та вимог внутрішньооб'єктового режиму;

надання інспекторам МАГАТЕ облікових і звітних документів, іншої інформації, яка передбачена Угодою про гарантії та Додатковим протоколом;

за необхідності надання допомоги інспекторам МАГАТЕ у проведенні вимірювань, калібрування вимірювального обладнання;

за необхідності надання інспекторам для виконання ними службових обов'язків обладнання, засобів зв'язку, інших послуг, якщо це передбачено Додатковими положеннями.

4.4. Суб'єкт сприяє інспекторам МАГАТЕ при установці засобів збереження та спостереження, якщо це передбачено Додатковими положеннями, забезпечує умови для їхнього безперебійного функціонування та невтручання в установлене обладнання. У випадку, якщо встановлення засобів збереження та спостереження може негативно вплинути на стан безпеки, суб'єкт може запропонувати МАГАТЕ альтернативний варіант встановлення.

4.5. Проблемні питання щодо надання інформації з виконання Угоди про гарантії і Додаткового протоколу, допуску інспекторів МАГАТЕ суб'єкт вирішує з Держатомрегулюванням України. В окремих випадках, що потребують невідкладних дій, суб'єкт може зв'язуватися з МАГАТЕ безпосередньо (наприклад, у разі вимушеної зміни експлуатаційного плану, що впливає на дату проведення інспекційної перевірки, необхідності втручання в засоби збереження та спостереження або зміни умов їхньої роботи) з обов'язковим інформуванням про це Держатомрегулювання України.

4.6. Печатки МАГАТЕ, встановлені на об'єкті суб'єкта, можуть бути зняті за відсутності інспектора МАГАТЕ:

інспектором Держатомрегулювання України після спеціального запиту МАГАТЕ (отриманого електронною поштою, телефоном або на брифінгу під час інспекційної перевірки);

інспектором Держатомрегулювання України в аварійних випадках або у випадках виробничої необхідності після попереднього повідомлення МАГАТЕ (за можливості);

інспектором Держатомрегулювання України або персоналом суб'єкта в аварійних ситуаціях, що потребують термінового зняття печатки, з подальшим повідомленням МАГАТЕ у найближчий час (не пізніше 24-х годин).

4.7. При міжнародних передачах (крім транзиту) ядерних матеріалів, які підлягають державному експортному контролю та підпадають під дію відповідних міжнародних договорів, суб'єкт надсилає до Держатомрегулювання України повідомлення про намір здійснити міжнародну передачу ядерних матеріалів згідно з формою та у терміни, зазначені в Додаткових положеннях або в Адміністративній угоді до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії про співробітництво у сфері мирного використання ядерної енергії. За фактом здійснення експорту або імпорту уранового концентрату протягом місяця до Держатомрегулювання України у довільній формі подається звіт, у якому повідомляються країна-одержувач і країни, які залучалися до поставки (за наявності), склад матеріалу (хімічна формула) та маса елементу (кг), дата поставки.

(пункт 4.7 у редакції наказу Державної інспекції
ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

V. Поводження з інформацією про гарантії

5.1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук України забезпечують згідно із законодавством захист інформації з обмеженим доступом, яка подається до Держатомрегулювання України відповідно до Угоди про гарантії і Додаткового протоколу, та вживають усіх можливих заходів, щоб ця інформація не мала обмежень щодо передачі її до МАГАТЕ. У разі якщо встановлено такі обмеження, суб'єкт виконує всі передбачені законодавством процедури захисту інформації при її передачі або організовує ознайомлення інспекторів МАГАТЕ з такою інформацією в Україні.

5.2. До інформації, яка отримана від МАГАТЕ з позначкою обмеження доступу, застосовуються вимоги поводження з інформацією з обмеженим доступом згідно із законодавством України.

5.3. Інформація, яка подається Держатомрегулюванню України згідно з Додатковим протоколом, надсилається на паперовому та електронному носіях з урахуванням видання МАГАТЕ "Керівні принципи та формат для підготовки і подання заяв згідно з статтями 2 і 3 Типового додаткового протоколу до угод про гарантії (2005 рік, IAEA-SVS-11)" не пізніше ніж за 30 днів до строків, визначених у Додатковому протоколі.

 

Начальник Відділу
гарантій нерозповсюдження
 

 
С. Д. Лопатін
 

 

Графік отримання та відправлення ядерних матеріалів у ____ році

Назва суб'єкта ____________________

N з/п 

ЗБМ/країна-відправник 

ЗБМ/країна-отримувач 

Дата, коли планується передача ЯМ 

від (рік, місяць, день) 

до (рік, місяць, день) 

 

 

 

 

 

Примітка.

ЗБМ - зона балансу ядерних матеріалів;

у графі "ЗБМ/країна-відправник" або "ЗБМ/країна-отримувач" вказується код ЗБМ - 4 знаки або код країни - 2 знаки.

Графік проведення ремонтів основного обладнання при відкритті активної зони

Назва суб'єкта _____________________________

Установка 

Дата початку ремонту
(рік, місяць, день)
 

Дата закінчення ремонту
(рік, місяць, день)
 

  

  

  

Графік проведення фізичної інвентаризації в кожній ЗБМ

Назва суб'єкта __________________________________

ЗБМ 

Дата проведення попередньої фізичної інвентаризації (рік, місяць, день) 

Дата, яка планується для проведення фізичної інвентаризації (рік, місяць, день) 

  

  

  

 

Форма оперативного планування інспекційних перевірок

N L-PP-nnn

ЗБМ ____________ Дата подачі інформації ______________________

N
з/п 

Види робіт 

Запланована дата 

від (рік, місяць, день) 

до (рік, місяць, день) 

Зупинення реактора

Reactor shutdown  

  

  

Зняття печатки з транспортного люка

Hatch seal detachment 

  

  

Зняття печатки з верхнього блока реактора

Reactor top seal detachment 

  

  

Відкриття активної зони

Reactor core opening 

  

  

Зняття печатки з транспортного проходу між БВР і реактором

Gate seal detachment 

  

  

Перевірка завантаження активної зони

Reactor core verification 

  

  

Перевірка палива в басейні витримки

Spent fuel pond verification 

  

  

Опечатування транспортного проходу між БВР і реактором

Gate seal attachment 

  

  

Закриття активної зони реактора

Reactor core closure 

  

  

10 

Опечатування верхнього блока реактора

Reactor top seal attachment 

  

  

11 

Опечатування транспортного люка

Hatch seal attachment 

  

  

12 

Пуск реактора

Reactor startup 

  

  

13 

Одержання відпрацьованого палива із:

Spent fuel receipt from:  

 

 

14 

Відправлення відпрацьованого палива в: __

Spent fuel shipment to: 

  

  

15 

Перевірка свіжого палива на ВСП перед завантаженням у реактор

Fresh fuel verification before load into reactor 

 

 

16 

Відправлення свіжого палива в:

Fresh fuel shipment to:  

  

  

17 

Одержання свіжого палива з:

Fresh fuel receipt from: 

  

  

18 

Відправлення відпрацьованого палива із ЗБМ/КТВ ____ в ЗБМ/КТВ

Spent fuel shipment from MBA/KMP ____ to MBA/KMP _____ 

  

  

19 

Одержання палива із ЗБМ/КТВ ____

Spent fuel receipt from MBA/KMP ____ 

  

  

20 

Закриття матеріально-балансового періоду

Date of material balance period closing 

  

  

21 

Додаткова інформація

Other information 

  

  

Примітка.

Суб'єкт присвоює кожному повідомленню номер у форматі: L-PP-nnn,

де: L - останній символ літерного коду, що ідентифікує АЕС:

H - ХАЕС, R - РАЕС, U - ЮУАЕС, Z - ЗАЕС;

PP - дві останні цифри року;

nnn - послідовний номер повідомлення у поточному році, починаючи з 001.

БВР - басейн витримки реактора;

ВСП - вузол свіжого палива;

КТВ - ключова точка вимірювання.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 інспекції ядерного регулювання України від 12.12.2011 р. N 183)

____________

Опрос