Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выдачи согласования для получения лицензии на экспорт и импорт озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащей

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Порядок, Приказ от 23.06.2009 № 336
Утратил силу

Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 23 червня 2009 року N 336

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2009 р. за N 664/16680

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
 від 12 лютого 2010 року N 79)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1123 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить (додається).

2. Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингу довкілля забезпечити приймання заяв, оформлення та видачу погоджень на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить, та листів-роз'яснень, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин.

3. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити приймання заяв, оформлення та видачу суб'єктам господарювання, що зареєстровані у відповідних регіонах, листів-роз'яснень, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин, за контрактами (договорами), загальна вартість яких не перевищує 300 тис. грн.

4. Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингу довкілля (Овчинніковій Н. Б.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та після державної реєстрації довести цей наказ до відома Міністерства економіки України, Державної митної служби України, Державної екологічної інспекції, спеціальних підрозділів та територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

5. Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі щокварталу подавати до Департаменту охорони атмосферного повітря та моніторингу довкілля інформацію про видані листи-роз'яснення.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінприроди від 03.05.2006 N 198 "Про затвердження Порядку видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.05.2006 за N 589/12463.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бевзу В. О.

 

Міністр 

Г. Філіпчук 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр промислової
політики України
 

 
В. С. Новицький
 

Голова Державної митної
служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ПОРЯДОК
видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить

1. Порядок визначає процедуру видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин (далі - ОРР) і продукції, що їх містить (далі - Погодження), та листів-роз'яснень, якщо продукція не містить ОРР (далі - лист-роз'яснення), розповсюджується на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та місця їх реєстрації і є обов'язковим для виконання.

2. До сфери дії Порядку входять ОРР та продукція, що може містити ОРР, згідно з переліками, наведеними в додатках 3 та 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1123 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році" (далі - Постанова) (крім продукції, що перевозиться у контейнерах з особистим майном).

Узяти до відома, що згідно з Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, експорт та імпорт речовин і продукції, яка може містити такі речовини, визначених у додатках 3 та 4 до Постанови, дозволяється лише до країн, а також з країн, зазначених у додатку 5 до Постанови.

3. Розгляд документів, наданих суб'єктами господарювання, та підготовку Погодження забезпечує Мінприроди. Погодження підписується заступником Міністра та завіряється гербовою печаткою.

Погодження, яке видає Мінприроди, - це документ, який є однією з підстав для видачі ліцензії на експорт/імпорт ОРР та продукції, що їх містить.

4. Для одержання Погодження суб'єкт господарювання має подати такі документи:

супровідний лист;

заяву про отримання Погодження (додаток 1) у двох примірниках;

копію контракту (договору), завірену в установленому порядку, та специфікацію до нього;

копію рахунку-фактури (інвойсу) до контракту (договору);

копію сертифіката походження ОРР та продукції, що їх містить;

підтвердження коду товару згідно з Українським класифікатором товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД);

копію документа, що підтверджує якість ОРР та продукції, що їх містить, копію сертифіката відповідності (можливе надання одного із зазначених документів);

відомості щодо хімічного складу речовин та продукції, що їх може містити;

обгрунтування доцільності ввезення на територію України ОРР (найменування ОРР або суміші, що їх містить, запропонований до ввезення обсяг ОРР або суміші, що їх містить, таблицю технічних параметрів, опис технологічного процесу, де будуть використовуватись ОРР, методи та засоби контролю за поводженням з ОРР, транспортування, умови зберігання, умови експлуатації).

Якщо текст контракту (договору), специфікації (доповнення, інвойсу) та інших документів викладено іноземною мовою, то заявник додає завірений переклад документів на українську мову.

Копії документів необхідно завірити в установленому законодавством порядку.

Відповідальним за достовірність інформації, наданої для отримання Погодження, є керівник суб'єкта господарювання.

5. Якщо наданий пакет документів відповідає умовам пункту 4 цього Порядку, то готуються три примірники Погодження. Суб'єкту господарювання надаються два примірники Погодження (додаток 2): один - для передачі до Міністерства економіки України для подальшого оформлення в установленому порядку ліцензії на експорт чи імпорт, другий - для пред'явлення державним інспекторам з охорони навколишнього природного середовища на постах екологічного контролю у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, третій примірник Погодження зберігається в Мінприроди.

6. Рішення про видачу (або відмову у видачі) Погодження суб'єкту господарювання приймається не пізніше ніж за 14 календарних днів від дати реєстрації заяви.

7. Відривний талон екологічного контролю, що зазначений у Погодженні, заповнюється державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища під час митного оформлення вантажу. Після кожної відмітки про поставку ксерокопія Погодження (разом з талоном) надсилається заявником до Мінприроди.

Після завершення поставок за цим контрактом талон відривається екологічним інспектором і надсилається до Мінприроди. Надання інформації заявником до Мінприроди про кількість увезених/вивезених речовин (продукції) за виданим погодженням після завершення терміну його дії є обов'язковим.

8. У разі відмови у видачі Погодження робиться позначка в обох примірниках заяви, де ставиться підпис заявника про отримання поданих документів та ознайомлення з причиною відмови у видачі Погодження, при цьому другий примірник заяви видається заявнику.

9. При встановленні фактичного порушення вимог цього Порядку Мінприроди скасовує Погодження та повідомляє про це Міністерство економіки України та суб'єкта господарювання, що отримав Погодження.

У разі незгоди суб'єкт господарювання може оскаржити рішення Мінприроди у судовому порядку.

10. У разі встановлення факту відсутності ОРР у переліку продукції, що може їх містити, митне оформлення вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень Мінприроди (його територіальних органів), що така продукція не містить ОРР і ліцензуванню відповідно до Постанови не підлягає (додаток 3).

11. У разі порушення цього Порядку суб'єкти господарювання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

Директор департаменту
охорони атмосферного повітря
та моніторингу довкілля
 

 
 
Н. Овчиннікова
 

 

ЗАЯВА
про отримання погодження на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить

Заявник
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (для юридичних осіб - повне найменування,
_____________________________________________________________________________________
                           для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, N паспорта, ким та коли виданий)

Місцезнаходження (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Контракт ____________________________________________________________________________
                                                                              (номер, дата, загальна сума контракту)
_____________________________________________________________________________________
                                          (суб'єкт господарювання -виробник, суб'єкт господарювання - постачальник)

Предмет контракту __________________________________________________________________
                                                                  (код товару за УКТЗЕД, його повна назва, кількість,
_____________________________________________________________________________________
                                                               одиниця виміру, ціна одиниці виміру товару словами)

Керівник організації
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________                                        __________________________________
                                  (дата)                                                                                                                                        (підпис)

         М. П.

Відмовлено у видачі у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата)

Подані документи отримав, з причинами відмови ознайомлений
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис, дата) 

 

Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України

ПОГОДЖЕННЯ
для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить

від _____________________
                    (дата цифрами) 

N ___________________ 

Видане ______________________________________________________________________________
                   (для юридичних осіб - повне найменування,
_____________________________________________________________________________________
                                         для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, серія, N паспорта, коли та ким виданий)

Місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________

Контракт
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (номер, дата, загальна сума контракту)
_____________________________________________________________________________________
                                                  (суб'єкт господарювання - виробник, суб'єкт господарювання - постачальник)

Предмет погодження _________________________________________________________________
                                                                                  (код за УКТЗЕД, повна назва, кількість, одиниця виміру, ціна) 

Заступник Міністра

__________________________
(підпис) 

_____________
(П. І. Б.) 

М. П.

........................................................................................................................................................................

Відривний талон екологічного контролю 

Дата митного оформлення вантажу 

Назва продукції 

Кількість вивезеного/ввезеного товару за контрактом,
N Погодження 

Пункт екологічного контролю 

Підпис, штамп 

 

Лист-роз'яснення

Цим засвідчую, що продукція (речовина):
_____________________________________________________________________________________,
                    (назва продукції за кодом (кодами) УКТЗЕД виробництва суб'єкта господарювання (назва, країна))

яка планується до ввезення/вивезення суб'єктом господарювання (назва суб'єкта та його місцезнаходження) згідно з контрактом (договором) N ____________ та специфікацією (доповненням, інвойсом) до нього з суб'єктом господарювання (назва, країна),

не містить озоноруйнівних речовин (не є озоноруйнівною речовиною), імпорт та експорт яких підлягають ліцензуванню, і тому не підпадає під дію постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 N 1123 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році"

Посадова особа

__________________________
(підпис) 

_____________
(П. І. Б.) 

М. П.

____________

Опрос