Идет загрузка документа (106 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о регистрации в Госэкспортконтроле субъектов предпринимательской деятельности Украины как субъектов осуществления международных передач товаров

Государственная служба экспортного контроля Украины (2)
Приказ, Инструкция от 27.04.2009 № 31
действует с 31.07.2009

Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів

Наказ Державної служби експортного контролю України
від 27 квітня 2009 року N 31

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2009 р. за N 637/16653

Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", Положення про Державну службу експортного контролю України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 N 830, та пункту 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 767, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів, що додається.

2. Заступнику начальника управління - начальнику відділу розробки нормативних актів та забезпечення діяльності в міжнародних режимах експортного контролю міжнародно-правового управління Лазаренку Ю. Г. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Директору департаменту державної експертизи Лівчину Ю. В. забезпечити вивчення співробітниками Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.

4. Начальнику загального відділу адміністративно-господарського управління Терещенку А. Б. наказ довести до співробітників Держекспортконтролю.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної служби експортного контролю України від 25.07.2003 N 183 "Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі України суб'єктів підприємницької діяльності як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.08.2003 за N 695/8016 (із змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держекспортконтролю Гришуткіна О. М. відповідно до функціональних обов'язків.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова
Держекспортконтролю
 

 
Ю. А. Петроченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Служби
безпеки України
 

 
В. О. Наливайченко
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Інструкція
про реєстрацію в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок реєстрації в Держекспортконтролі суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності України як суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів здійснюється Держекспортконтролем за результатами попередньої експертизи цих товарів.

1.2. В Інструкції під терміном "товари" розуміють товари, внесені до списків, складених і затверджених відповідно до статті 9 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", а також товари, щодо яких можуть застосовуватися процедури державного експортного контролю відповідно до статті 10 зазначеного Закону та які заявлені для проведення попередньої експертизи.

1.3. Реєстрації підлягають суб'єкти підприємницької діяльності України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення.

1.4. Реєстрація в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів є обов'язковою умовою для проведення Держекспортконтролем основної експертизи в галузі державного експортного контролю за зверненням такого суб'єкта щодо одержання ним відповідного дозволу, висновку Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів чи міжнародного імпортного сертифіката.

II. Порядок реєстрації

2.1. Для здійснення реєстрації суб'єкти підприємницької діяльності України подають до Держекспортконтролю документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів. Перелік документів визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 767 (із змінами).

До зазначених документів долучається електронна копія заяви на проведення попередньої експертизи товарів (додаток 1 до цієї Інструкції).

Заява та документи, які надаються суб'єктами підприємницької діяльності України для здійснення реєстрації, повинні містити повну та достовірну інформацію.

Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - фізичних осіб за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю визначена статтею 27 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

2.2. За результатами попередньої експертизи Держекспортконтроль ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач та реєструє суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач цих товарів.

У разі першого звернення суб'єкта підприємницької діяльності України до Держекспортконтролю для проведення попередньої експертизи товарів або у разі внесення змін, які зазначені у пункті 2.4 цієї Інструкції, суб'єкту за результатами попередньої експертизи та реєстрації видається Посвідчення про реєстрацію, зразок якого наведений у додатку 2 до цієї Інструкції, разом з відповідним роз'ясненням про умови здійснення міжнародних передач ідентифікованих товарів (далі - роз'яснення), яке є невід'ємною частиною Посвідчення.

При подальших зверненнях суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів протягом терміну дії Посвідчення про реєстрацію для проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації його як суб'єкта здійснення міжнародних передач цих товарів він за результатами попередньої експертизи товарів реєструється Держекспортконтролем як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкт), за якими проводилась зазначена попередня експертиза, та йому надається роз'яснення про умови здійснення міжнародних передач цих товарів, яке є додатком до наданого суб'єкту Посвідчення про реєстрацію.

Відомості про отримані роз'яснення вносяться суб'єктом на зворотному боці Посвідчення.

Роз'яснення до Посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі про умови здійснення міжнародних передач товарів, надані відповідно до цього пункту або пункту 2.5 цієї Інструкції, є дійсними на строк дії цього Посвідчення.

2.3. Термін проведення попередньої експертизи не може перевищувати 30 днів з дати подання усіх необхідних документів до Держекспортконтролю, а в разі виникнення потреби у додатковому міжвідомчому узгодженні - після завершення такого узгодження. До строку розгляду звернення не зараховується час, необхідний для одержання від суб'єкта підприємницької діяльності України додаткової інформації.

Держекспортконтроль має право на одержання від суб'єкта підприємницької діяльності України додаткової інформації, технічних довідок чи інших документів, які містять роз'яснення щодо поданих суб'єктом відомостей і є необхідними для прийняття обґрунтованого рішення.

У разі коли додаткова інформація від суб'єкта підприємницької діяльності України не надійшла до Держекспортконтролю протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

2.4. У разі зміни назви суб'єкта, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження юридичної особи (крім зміни поштового індексу), місця проживання фізичної особи - підприємця (крім зміни поштового індексу) Посвідчення про реєстрацію цього суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення до нього про умови здійснення міжнародних передач товарів втрачають чинність.

У разі зміни зазначених вище відомостей суб'єкт повинен подати в місячний строк до Держекспортконтролю відповідну інформацію про такі зміни.

Оформлення суб'єкту нового Посвідчення та роз'яснення до нього про умови здійснення міжнародних передач товарів з урахуванням зазначених вище змін здійснюється Держекспортконтролем у порядку та на підставі документів, визначених у пункті 2.1 цієї Інструкції.

2.5. У разі внесення у встановленому порядку змін до нормативно-правових актів у галузі державного експортного контролю, які мають наслідком відповідні зміни у найменуванні та описі товарів, позиції (примітці) контрольного списку або умов здійснення міжнародних передач товарів, до роз'яснення, наданого суб'єкту, вносяться зміни, які враховують відповідні зміни, внесені таким нормативно-правовим актом, або оформлюється нове роз'яснення.

З метою внесення відповідних змін у роз'яснення або оформлення нового роз'яснення суб'єкт здійснює попередню ідентифікацію товарів з урахуванням змін, викладених у нормативно-правових актах, та звертається до Держекспортконтролю.

Проведення основної експертизи, за підсумками якої суб'єкт отримує відповідний дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, які містять змінені нормативними актами найменування та опис товарів чи інші зміни, зазначені в абзаці першому цього пункту, здійснюється після внесення відповідних змін до наданого суб'єкту роз'яснення або оформлення нового роз'яснення та його отримання суб'єктом.

Оформлення суб'єкту нового роз'яснення або внесення змін до раніше наданого роз'яснення з урахуванням зазначених вище змін здійснюється Держекспортконтролем у порядку та на підставі документів, визначених у пункті 2.1 цієї Інструкції, протягом зазначеного у пункті 2.3 цієї Інструкції терміну.

У разі якщо документи, наведені у пунктах 9.1 - 9.3 та 9.6 - 9.8 глави 9 заяви (додаток 1 до цієї Інструкції), не змінювались від часу їх подання до Держекспортконтролю, про що повинно бути письмово повідомлено у зверненні, суб'єкт може їх не подавати для вирішення питання щодо оформлення вищезазначеного роз'яснення.

2.6. Внесення змін або доповнень у надані суб'єкту Посвідчення про реєстрацію та роз'яснення до нього, які не стосуються зміни ідентифікації та умов здійснення міжнародних передач товарів, що зазначені у цьому роз'ясненні, а також зміни назви суб'єкта, його ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або місцезнаходження юридичної особи (крім зміни поштового індексу), місця проживання фізичної особи - підприємця (крім зміни поштового індексу), тобто не змінюють суті роз'яснення, здійснюється Держекспортконтролем письмовим повідомленням.

2.7. Строк дії Посвідчення не може перевищувати трьох років.

У разі закінчення строку дії Посвідчення та наміру суб'єкта його переоформити оформлення суб'єкту нового Посвідчення здійснюється Держекспортконтролем у порядку та на підставі документів, визначених у пункті 2.1 цієї Інструкції.

Документи, які подаються суб'єктом підприємницької діяльності України для реєстрації, копія Посвідчення разом з відповідними роз'ясненнями зберігаються Держекспортконтролем і суб'єктом протягом п'яти років після закінчення строку дії Посвідчення.

Посвідчення може використовуватись тільки суб'єктом, який у ньому зазначений.

2.8. Дію Посвідчення та відповідних роз'яснень до нього може бути зупинено Держекспортконтролем у разі:

а) необхідності проведення повторної чи додаткової експертизи;

б) одержання Держекспортконтролем відомостей про те, що Посвідчення або відповідні роз'яснення до нього надані на підставі недостовірних або неповних даних;

в) проведення розслідування за виявленими ознаками порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

2.9. Дію Посвідчення та відповідних роз'яснень до нього може бути скасовано Держекспортконтролем у разі встановлення порушень, передбачених статтею 24 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

2.10. Рішення про зупинення дії Посвідчення та відповідних роз'яснень до нього або їх скасування доводиться Держекспортконтролем до відома суб'єкта письмово в 10-денний строк з дати його прийняття і повинно містити відповідне обґрунтування такого рішення.

2.11. Суб'єкт, дію Посвідчення якого та відповідних роз'яснень до нього було зупинено або скасовано Держекспортконтролем, може звертатися про поновлення дії Посвідчення або його повторне надання тільки в разі усунення причин, через які дію Посвідчення та відповідних роз'яснень до нього було зупинено або скасовано.

Рішення щодо поновлення дії Посвідчення та відповідних роз'яснень до нього надається письмово Держекспортконтролем на адресу суб'єкта в 10-денний строк від дати його прийняття.

III. Порядок заповнення форми заяви на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів

Графи зазначеної заяви заповнюються відповідно до зазначеного нижче порядку.

Глава 1. Інформація про суб'єкта підприємницької діяльності України

У пунктах 1.1 - 1.5 зазначаються відповідно:

1.1 - повне та скорочене найменування суб'єкта підприємницької діяльності України відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;

1.2 - код суб'єкта за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

1.3 - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію;

1.4 - організаційно-правова форма суб'єкта підприємницької діяльності України відповідно до установчих документів;

1.5 - основна діяльність суб'єкта підприємницької діяльності України.

Глави 2, 3, 4, 5, 6. Товари...

У таблицях зазначаються відповідно:

у графах 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 - окремий порядковий номер кожного товару (групи товарів);

у графах 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 - повне (без скорочень) найменування (опис) товару з визначенням його літерно-цифрового найменування. Якщо товар не має літерно-цифрового найменування, то визначаються його основні технічні характеристики відповідно до тих характеристик, які визначено у відповідних контрольних списках.

Якщо товаром є сукупність компонентів (складових частин, деталей, вузлів, комплектуючих виробів, блоків), матеріалів, обладнання та аксесуарів, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то у назві зазначається їх призначення стосовно цього виробу, наприклад: "Компоненти, спеціальні комплектуючі вироби та аксесуари, які спеціально призначені для розроблення, виробництва та використання виробу (зазначається назва виробу)";

у графах 2.3, 3.3, 4.3, 5.3, 6.3 - код товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності;

у графах 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 - номер та дата постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджений Список товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, найменуванню й опису товарів якого суб'єктом визначена відповідність товарів за результатами попередньої ідентифікації цих товарів;

у графах 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 - номер позиції за Списком товарів, найменуванню й опису яких суб'єктом визначена відповідність товарів, що зазначені у графах 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, за результатами попередньої ідентифікації цих товарів.

Глава 7. Товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю

У таблиці зазначаються відповідно:

у графі 7.1 - окремий порядковий номер кожного товару (групи товарів);

у графі 7.2 - повне (без скорочень) найменування (опис) товару з визначенням його літерно-цифрового найменування. Якщо товар не має літерно-цифрового найменування, то визначаються його основні технічні характеристики.

Якщо товаром є сукупність компонентів (складових частин, деталей, вузлів, комплектуючих виробів, блоків), матеріалів, обладнання та аксесуарів, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які не відповідають товарам, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то у назві зазначається їх призначення стосовно цього виробу, наприклад: "Компоненти, спеціальні комплектуючі вироби та аксесуари, які спеціально призначені для розроблення, виробництва та використання виробу (зазначається назва виробу)".

Якщо товаром є сукупність компонентів (складових частин, деталей, вузлів, комплектуючих виробів, блоків), матеріалів, обладнання та аксесуарів, які не виконують самостійних цільових функцій, використовуються у виробах, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, але не є спеціально призначеними для розроблення, виробництва або використання цих виробів, то зазначається загальна назва цих компонентів за їх загальним призначенням, наприклад: "Електронні компоненти", або "Аксесуари", або "Інструмент" тощо;

у графі 7.3 - код товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Глава 8. Перелік країн, до яких передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів

Окремо у пунктах глави зазначається перелік країн за Загальним уніфікованим класифікатором країн світу (ЗУККС), до яких передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів.

Глава 9. Документи, які подані разом із заявою

Разом із заявою суб'єкти підприємницької діяльності України подають до Держекспортконтролю документи, необхідні для проведення експертизи товарів, перелік яких визначений у пункті 13 Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 767 (із змінами на дату заповнення заяви).

При оформленні документів, зазначених у пунктах 9.4 та 9.5 заяви на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів, суб'єкти використовують форми, наведені в додатках 3, 5 до цієї Інструкції.

При оформленні довідки щодо попередньої ідентифікації товару(ів) (додаток 3 до цієї Інструкції) суб'єктам рекомендується використовувати рекомендації, наведені у додатку 4 до цієї Інструкції.

З метою надання додаткової інформації, яка може мати суттєве значення для визначення ідентифікації товару(ів), суб'єкт підприємницької діяльності України може вносити до форми довідки щодо попередньої ідентифікації товару(ів) (додаток 3 до цієї Інструкції) додаткові розділи чи пункти, які відображають таку інформацію.

Глава 10. Відомості про посадових осіб, які відповідають на підприємстві (в організації) за питання експортного контролю

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові посадових осіб суб'єкта підприємницької діяльності України, які відповідають за питання експортного контролю, їх посади, номери службових телефонів та факсів.

Глава 11. Відомості про керівників суб'єкта підприємницької діяльності України, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації) та його заступників, які мають право підписувати документи для подання до Держекспортконтролю, надаються зразки їх підписів та зазначаються номери службових телефонів та факсів.

Глава 12. Керівник суб'єкта підприємницької діяльності України

Зазначаються прізвище, ім'я та по батькові керівника підприємства (організації), номер його службового телефону та факсу. Підпис керівника засвідчується печаткою підприємства.

Під підписом та печаткою проставляється дата підпису документа.

IV. Пам'ятка щодо дотримання вимог у галузі експортного контролю

У Пам'ятці зазначені зобов'язання суб'єкта підприємницької діяльності України щодо дотримання вимог законодавства в галузі державного експортного контролю, які покладені на нього законодавчими та нормативно-правовими актами України.

Пам'ятка підписується керівником суб'єкта підприємницької діяльності України.

 

Директор Департаменту
державної експертизи
 

 
Ю. В. Лівчин
 

 

Заява
на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач таких товарів
N _________________ від "___" ____________ 20__ року

1. Інформація про суб'єкта підприємницької діяльності України

1.1. Найменування суб'єкта ______________________________________________________________
                                                                                      1.2. Код за ЄДРПОУ
1.3. Місцезнаходження (місце проживання фізичної особи - підприємця)
_______________________________________________________________

1.4. Організаційно-правова форма ________________________________________________________
1.5. Основна діяльність суб'єкта __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

2. Товари військового призначення, міжнародні передачі яких передбачається здійснювати

N з/п 

Повна назва (опис) товару 

Код за УКТЗЕД 

Контрольний список 

постанова Кабінету Міністрів України 

позиція 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

 

 

 

 

 

3. Товари військового призначення, які в установленому порядку можуть бути допущені для цивільного використання, міжнародні передачі яких передбачається здійснювати

N з/п 

Повна назва (опис) товару 

Код за УКТЗЕД 

Контрольний список 

постанова Кабінету Міністрів України 

позиція 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 

 

 

 

 

4. Товари військового призначення, які в установленому порядку допущені для цивільного використання, міжнародні передачі яких передбачається здійснювати

N з/п 

Повна назва (опис) товару 

Код за УКТЗЕД 

Контрольний список 

постанова Кабінету Міністрів України 

позиція 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

 

 

 

 

5. Товари подвійного використання, міжнародні передачі яких передбачається здійснювати

(крім окремих видів товарів, позначених зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї)

N з/п 

Повна назва (опис) товару 

Код за УКТЗЕД 

Контрольний список 

постанова Кабінету Міністрів України 

позиція 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

 

 

 

 

 

6. Товари подвійного використання, міжнародні передачі яких передбачається здійснювати
(окремі види товарів, позначені зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї)

N з/п 

Повна назва (опис) товару 

Код за УКТЗЕД 

Контрольний список 

постанова Кабінету Міністрів України 

позиція 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

 

 

 

 

 

7. Товари, які за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідають товарам, визначеним у Списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю

N з/п 

Повна назва (опис) товару 

Код за УКТЗЕД 

7.1 

7.2 

7.3 

 

 

 

8. Перелік країн, до яких передбачається експорт чи тимчасове вивезення товарів: 

а) військового призначення 

 

б) військового призначення, які в установленому порядку можуть бути допущені до 

цивільного використання 

 

в) військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного 

використання 

 

г) подвійного використання 

 

ґ) інші товари 

 

Примітки: 

1. Ці таблиці заповнюються суб'єктом на ПЕОМ, який самостійно визначає кількість рядків у кожній з таблиць залежно від номенклатури товарів.

2. Відповідна глава заяви може вилучатися суб'єктом при її заповненні, якщо за цією главою товар відсутній. 

9. Документи, які подані разом із заявою 

так 

ні 

Підпис керівника 

9.1. Нотаріально засвідчена копія статуту 

 

 

 

9.2. Нотаріально засвідчена копія установчого договору 

 

 

 

9.3. Нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства 

 

 

 

9.4. Довідка щодо попередньої ідентифікації товару(ів) 

 

 

 

9.5. Довідка щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації (ступеня секретності таких товарів) 

 

 

 

9.6. Довідка щодо наявності чи відсутності у суб'єкта системи        внутрішньофірмового експортного контролю

 

 

 

9.7. Копія свідоцтва про атестацію Держекспортконтролем системи        внутрішньофірмового експортного контролю суб'єкта 

 

 

 

9.8. Довідка про прізвища посадових осіб, які організовують та забезпечують   виконання суб'єктом законодавства з питань експортного контролю 

 

 

 

9.9. Висновок державної експертизи щодо попередньої ідентифікації товарів,   яка проведена за ініціативи суб'єкта 

 

 

 

9.10. Висновок недержавної експертизи щодо попередньої ідентифікації          товарів, яка проведена за ініціативи суб'єкта 

 

 

 

9.11. Перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт,     імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів 

 

 

 

10. Відомості про посадових осіб, які відповідають на підприємстві (в організації) за питання
      експортного контролю
 

Прізвище _____________________________________________________________________________
Ім'я та по батькові _____________________________________________________________________
Посада ______________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________ Факс ____________________________________

Прізвище ____________________________________________________________________________
Ім'я та по батькові _____________________________________________________________________
Посада ______________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________ Факс ____________________________________

Примітка.    Зазначається кожна посадова особа (керівник підрозділу чи його заступник), яка
                      відповідає на підприємстві (в організації) за питання експортного контролю. 

11. Відомості про керівників суб'єкта, які мають право підписувати документи для подання до
      Держекспортконтролю
 

Прізвище _____________________________________________________________________________
Ім'я та по батькові _____________________________________________________________________
Посада _______________________________________________________________________________
                                                                                                        ___________________________
                                                                                                                                                                (зразок підпису) 

Телефон _____________________________________ Факс ___________________________________

Прізвище ____________________________________________________________________________
Ім'я та по батькові _____________________________________________________________________
Посада ______________________________________________________________________________
                                                                                                        ___________________________
                                                                                                                                                                (зразок підпису) 

Телефон _____________________________________ Факс ___________________________________

Примітка.    Зазначається керівник та кожен з його заступників, які відповідають на підприємстві (в
                      організації) за питання експортного контролю. 

12. Керівник суб'єкта підприємницької діяльності України
"Підтверджую, що інформація в цій заяві та в наданих разом з нею документах є повною і достовірною".
Прізвище _____________________________________________________________________________
Ім'я та по батькові ______________________________________________________________________

                                                          ___________________
                                                                                               (підпис)              М. П.

Телефон _____________________________________ Факс ___________________________________
                            "___" ____________ 20__ року 

Пам'ятка
щодо дотримання вимог у галузі державного експортного контролю

Відповідно до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (далі - Закон), інших законодавчих актів, а також актів Президента України та Кабінету Міністрів України в галузі державного експортного контролю суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів зобов'язаний:

повною мірою виконувати всі вимоги зазначених документів;

укладати зовнішньоекономічні договори (контракти) стосовно міжнародних передач товарів відповідно до законодавства з урахуванням вимог щодо здійснення таких передач, установлених Кабінетом Міністрів України (стаття 17 Закону);

відмовлятися від укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно міжнародних передач будь-яких товарів або брати участь у їх виконанні в будь-який інший спосіб, ніж це передбачено Законом, якщо стане відомо, що такі товари можуть бути використані іноземною державою або іноземним суб'єктом господарської діяльності з метою створення зброї масового знищення чи засобів її доставки (стаття 17 Закону);

відмовлятися від виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) стосовно здійснення міжнародної передачі будь-якого товару, якщо стане відомо, що товар буде використано в інших цілях або іншим кінцевим споживачем, ніж це було визначено в такому договорі (контракті) чи пов'язаних з ним документах, на підставі яких отримано дозвіл, висновок або міжнародний імпортний сертифікат (стаття 17 Закону);

надавати Держекспортконтролю для одержання дозвільного документа повну інформацію та нести відповідальність, передбачену законом, за достовірність цієї інформації;

надавати Держекспортконтролю повну та достовірну інформацію про відоме кінцеве використання товарів, міжнародну передачу яких планується здійснити, а також оригінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів виключно в заявлених суб'єктом або кінцевим споживачем цілях (стаття 19 Закону);

вживати заходів для проведення перевірки доставки та кінцевого використання заявлених товарів у разі їх експорту і надавати про це інформацію Держекспортконтролю, а також сприяти уповноваженим на це державним органам України в проведенні ними таких перевірок (стаття 19 Закону);

подавати до Держекспортконтролю письмові звіти про фактично здійснені міжнародні передачі товарів, визначених у цій заяві, та про використання цих товарів із заявленою ціллю (стаття 22 Закону);

надавати на вимогу Держекспортконтролю документи та інформацію, необхідні для здійснення ним заходів у галузі експортного контролю, у тому числі документи про гарантії, технічні довідки та інші документи, пов'язані з укладанням і виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів, а також забезпечувати зберігання документів, пов'язаних з укладанням та виконанням зазначених договорів (контрактів), на підставі яких були отримані дозволи, висновки чи міжнародні імпортні сертифікати, протягом п'яти років з дня закінчення процесу здійснення міжнародної передачі товарів (стаття 22 Закону);

якщо суб'єкту повідомлено Держекспортконтролем або йому стане відомо іншим шляхом про можливість повного чи часткового використання будь-яких товарів, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до інших держав, для розроблення, виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного обслуговування, модифікації, модернізації, експлуатації, управління, зберігання, виявлення, ідентифікації, або для розповсюдження зброї масового знищення чи засобів її доставки, або для військового кінцевого використання у державах, стосовно яких резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового призначення, суб'єкт зобов'язаний звернутися до Держекспортконтролю для отримання дозволу на право здійснення експорту чи тимчасового вивезення цих товарів незалежно від того, зазначені вони у списках чи ні (стаття 10 Закону);

повідомляти протягом місяця Держекспортконтроль про зміни будь-яких даних та відомостей, що містяться в цій заяві або поданих разом з нею супровідних документах.

Ознайомлений:

                __________________               _________________                _____________________
                                       (посада)                                                    (підпис)                                                         (П. І. Б.) 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ
__________________________________________________________________________________
04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19 - 21 тел. (38-044) 417-1431 факс. (38-044) 462-4970 E-mail general@dsecu.gov.ua

ПОСВІДЧЕННЯ
про реєстрацію N 0000/00/0000

Видане Державною службою експортного контролю України
і підтверджує, що

_____________________________________________________________________________________
                                                                         (повне та скорочене найменування суб'єкта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (організаційна форма)
_____________________________________________________________________________________,
                                                     (місцезнаходження (місце проживання фізичної особи - підприємця))

який(яка/яке) має намір здійснювати міжнародні передачі товарів, за результатами попередньої експертизи зареєстрований у Державній службі експортного контролю України як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, про що зроблено відповідний запис за N 0000.00 у Реєстрі суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів Держекспортконтролю.

Висновки експертизи щодо ідентифікації товарів, міжнародні передачі яких має намір здійснювати _________________________________, та порядку здійснення їх міжнародних передач додаються. 
                      (найменування суб'єкта)

Посвідчення про реєстрацію дійсне до "___" ___________ 20__ року.

________________
(посада) 

________________________
(підпис, прізвище, ініціали) 


                                                                                М. П.

Дата оформлення "___" ____________ 20__ року


Зворотний бік 

Інформація* щодо внесення змін та доповнень у додатки до цього Посвідчення

Повідомлення Держекспортконтролю 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року 

вих. N ________ від "___" ____________ 20   року ____________
* Заповнюється відповідальною посадовою особою суб'єкта після проведення Держекспортконтролем попередньої експертизи додаткових товарів. 


 

                                               Бланк підприємства, установи, організації
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вих. N _____
від "___" ____________ 20__ року 

ДОВІДКА
щодо попередньої ідентифікації товару(ів)

1. Довідка надається ___________________________________________________________________
                                                                                                       (найменування суб'єкта)
щодо попередньої ідентифікації зазначеного(их) нижче товару(ів) і підтверджує, що цей товар (ці товари) відповідно до __________________________________________________________________
                                                               (технічний (конструкторський) документ, якому відповідає(ють) товар(и)
_____________________________________________________________________________________
     (технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення цього товару (цих товарів), ДСТУ, ін. документ))
спеціально призначений(і) для використання у зазначених нижче сферах: 

N
з/п 

Повне та скорочене найменування товару відповідно до технічної (конструкторської) документації 

Скорочена назва технічного (конструкторського) документа, якому відповідає товар (ТЗ, ТУ на розробку та виготовлення товару, ДСТУ, ін. документ, його шифр, децимальний номер тощо) 

Сфера використання (призначення) товару 

військове використання 

військове використання, але товар допущений (може бути допущений) до цивільного використання 

подвійне використання
(основне призначення цивільне, але може бути використаний у військових або терористичних цілях чи для створення ЗМЗ або засобів її доставки) 

суто цивільне використання
(товар не належить до сфер використання, які визначені у графах 4, 5, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Спеціальне призначення товару повинно визначатися суб'єктом виходячи з призначення, яке зазначене в технічній (конструкторській) документації на цей товар, а також з урахуванням належності найменування, опису або технічних характеристик цього товару до найменування, опису, технічних характеристик товарів, внесених до відповідних Списків товарів, що підлягають державному експортному контролю.

2. За достовірність визначення сфери використання (призначення) товару відповідає керівник суб'єкта.

3. У разі коли товар не застосовується у визначеній у відповідній графі таблиці сфері, в ній робиться запис "не застосовується" або інший запис, який дає змогу однозначно визначити сферу застосування товару. 

2. Зазначений(і) товар(и) має(ють) такий опис та основні технічні характеристики, у тому числі ті, завдяки яким можливо провести ідентифікацію товару(ів) стосовно встановлення його (їх) відповідності (невідповідності) товарам, внесеним до відповідних Списків товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю (далі - Списки):

N
з/п 

Скорочене найменування товару 

Стислий опис та основні технічні характеристики товару, які можуть бути порівняні з такими, що визначені у відповідних позиціях Списків (якщо він є компонентом - указати також базовий виріб (об'єкт), до якого він спеціально призначений, сферу використання та призначення цього базового виробу /об'єкта/) 

Назва Списку, позиція, найменування, опис та технічні характеристики аналогічних товарів, що наведені в цій позиції 

Аналіз відповідності найменування, опису та технічних характеристик товару найменуванню, опису та технічним характеристикам товарів у конкретних позиціях Списку(ів).
Коментарі та висновок суб'єкта щодо відповідності (належності (неналежності)) товару до конкретних позицій Списку(ів) 

 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Аналіз належності найменування, опису або технічних характеристик товару повинен проводитися суб'єктом, який зазначений, в першу чергу, у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807, та у разі невідповідності таким товарам з урахуванням порівняння цього товару з найменуванням, описом, технічними характеристиками товарів, які зазначені у Списках товарів подвійного використання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86.

2. Суб'єктом до довідки можуть додаватися додатково обґрунтування щодо визначення спеціального призначення (сфери використання) та відповідності (належності (неналежності)) найменування та опису товару(ів) найменуванню та опису товарів за конкретними позиціями Списку(ів).

3. Суб'єктом може надаватися самостійно або на вимогу Держекспортконтролю технічна довідка в довільній формі з розширеним розкриттям призначення товару(ів) та його (їх) основних технічних характеристик відповідно до технічної документації, за якою ним проводилась попередня ідентифікація товару(ів). 

3. Для проведення попередньої ідентифікації використані:

1) Нормативно-правові акти (відмітити використані акти позначкою у квадраті):

а) Закон України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" від 20.02.2003 N 549-IV

 

б) постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення" (із змінами і доповненнями за станом на дату проведення ідентифікації)

 

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807

  

в) постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання" (із змінами і доповненнями за станом на дату проведення ідентифікації)

 

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 

 

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 

 

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 

 

Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 

 

Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86 

 

2) Технічні та інші документи, що містять опис, технічні характеристики та інші дані, що використані під час ідентифікації товару(ів):
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (реквізити та повні найменування документів)
_____________________________________________________________________________________

3) Інші документи (висновки органів виконавчої влади (державних органів) тощо):
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (реквізити та повні найменування документів)

4. За підсумками попередньої ідентифікації визначено: 

• товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, ідентифікується(ються) як товар(и) військового призначення; 

 

• товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, ідентифікується(ються) як товар(и) військового призначення, який (які) в установленому порядку може (можуть) бути допущений(і) до цивільного використання;* 

 

• товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, ідентифікується(ються) як товар(и) військового призначення, допущений(і) до цивільного використання;** 

 

• товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, ідентифікується(ються) як товар(и) подвійного використання; 

 

• товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ____, ідентифікується(ються) як товар(и), який(і) за технічними характеристиками, описом, сферою використання та призначенням не відповідає(ють) товарам, визначеним у Списках товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю. 

 

Товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ______, належить(ать) до технологій (послуг), у зв'язку з чим у додатках до цієї довідки надається його (їх) анотований виклад**. 

 

Товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ______, належить(ать) до товарів військового призначення, які можуть бути допущені до цивільного використання, у зв'язку з чим у додатках до цієї довідки надається висновок відповідного органу виконавчої влади про можливість допущення товару(ів) до цивільного використання (або обґрунтування суб'єкта щодо можливих критеріїв допущення товару до цивільного використання)*. 

 

Товар(и), зазначений(і) у пункті(ах) ______, належить(ать) до товарів військового призначення, які допущені до цивільного використання, у зв'язку з чим у додатках до цієї довідки надається висновок відповідного органу виконавчої влади про допущення товару(ів) до цивільного використання**. 

 

Додаток. Зазначене на ___ арк. є невід'ємною частиною цієї довідки.

Достовірність та повноту відомостей, які викладені у цій довідці, підтверджую.

        Керівник підприємства
                      М. П. 

_____________________
(підпис, дата, прізвище, ініціали) 

Керівник технічного підрозділу*** підприємства 

_____________________
(підпис, дата, прізвище, ініціали) 

Посадова особа, яка відповідає за здійснення
заходів експортного контролю на підприємстві 

 
____________________
(підпис, дата, прізвище, ініціали) 

____________
* У разі віднесення товару до товару військового призначення, який може бути допущений до цивільного використання, у додатку до довідки надається висновок відповідного органу виконавчої влади про можливість допущення цього товару для цивільного використання або обґрунтування суб'єкта щодо можливих умов (критеріїв) допущення цього товару до цивільного використання.

Критеріями допущення товарів військового призначення до цивільного використання можуть бути: проведення демілітаризації цих товарів, виготовлення їх у варіанті, призначеному для цивільного використання, тощо.

** Додаток до довідки надається у випадках, коли товар належить до технології чи послуги або до товарів військового призначення, які допущені (можуть бути допущені) для цивільного використання.

*** У разі відсутності на підприємстві (в установі, організації) технічного підрозділу про це повинно бути зазначено в довідці.

 

Рекомендації
стосовно заповнення довідки щодо попередньої ідентифікації товару(ів)

1. У розділі 1 довідки зазначається така інформація:

найменування суб'єкта, який надає цю довідку, а також назва, шифр, децимальний номер тощо технічного (конструкторського) документа, якому відповідає(ють) товар(и), а саме: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення цього товару (цих товарів), державні стандарти або інші документи, на підставі яких можливо обґрунтовано визначити спеціальне призначення (основну (першочергову) сферу використання) товару (військову, подвійну або суто цивільну (див. далі)).

Примітки: 

1. Спеціальне призначення товару повинно визначатися суб'єктом не тільки виходячи з призначення, яке зазначене в технічній (конструкторській) документації на цей товар, а також з урахуванням належності найменування, опису або технічних характеристик цього товару найменуванню, опису, технічним характеристикам товарів, які зазначені, в першу чергу, у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807, та у разі невідповідності таким товарам з урахуванням порівняння цього товару з найменуванням, описом, технічними характеристиками товарів, які зазначені у Списках товарів подвійного використання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86.

2. За достовірність визначення сфери використання (призначення) товару відповідає керівник суб'єкта; 


у таблиці розділу 1 зазначається така інформація:

у графі 1 - номер за порядком;

у графі 2 - повне та скорочене найменування товару відповідно до зазначеної вище технічної (конструкторської) документації, на підставі якої суб'єктом визначене спеціальне призначення (основна (першочергова) сфера використання товару);

у графі 3 - скорочена назва, шифр, децимальний номер тощо технічного (конструкторського) документа, якому відповідає(ють) товар(и), а саме: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення цього товару (цих товарів), державні стандарти або інші документи, на підставі яких визначене спеціальне призначення (основна (першочергова) сфера використання) товару;

у графах 4, 5, 6, 7 - сфера використання товару відповідно до його спеціального призначення, яке визначене суб'єктом на підставі технічного документа, що зазначений у графі 3.

Сфери використання товару:

військове використання - товар є спеціально призначеним (розробленим) для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання військових виробів;

військове використання, але товар є допущеним (може бути допущений) до цивільного використання) - товар є спеціально призначеним (розробленим) для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання військових виробів та відповідно до висновку органу виконавчої влади (можливих критеріїв допущення товару до цивільного використання) є допущеним (може бути допущений) до цивільного використання.

Примітка. 

Критеріями допущення товарів військового призначення до цивільного використання можуть бути: проведення демілітаризації цих товарів, виготовлення їх у варіанті, призначеному для цивільного використання, тощо; 


подвійне використання - товар не є спеціально призначеним для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання військових виробів та, крім основного цивільного призначення, може бути використаний у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів її доставки чи ядерних вибухових пристроїв, його найменування і опис відповідають найменуванню та опису товарів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;

суто цивільне - товар не є спеціально призначеним для військового використання або для розроблення, виробництва чи використання у виробах військового призначення та відсутній у Списках товарів подвійного використання, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

2. У таблиці розділу 2 довідки зазначається така інформація:

у графі 1 - номер за порядком;

у графі 2 - скорочене найменування товару, яке зазначене у графі 2 таблиці розділу 1;

у графі 3 - стислий опис технічного призначення та функцій, які виконує товар, його технічні характеристики, які можуть бути порівняні з такими, що визначені у відповідних позиціях Списків, щодо предмета належності до яких суб'єктом проводиться ідентифікація заявленого товару.

У разі відсутності у товару таких технічних характеристик це зазначається у цій графі та зазначаються основні технічні характеристики товару, за аналізом яких можливо провести його ідентифікацію.

Якщо товар є компонентом (складовою частиною, деталлю, вузлом, комплектуючим виробом, блоком) або матеріалом, обладнанням та аксесуаром, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то в цій графі указується також стислий опис, сфера використання (призначення) базового виробу (об'єкта), до якого цей товар (компонент) є спеціально призначеним.

Компоненти, матеріали, обладнання та аксесуари, які виконують самостійні цільові функції, розглядаються як самостійний товар;

у графі 4 - назва Списку товарів, за позиціями якого здійснювалася попередня ідентифікація, номер постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджений цей Список, позиція, найменування, опис та технічні характеристики товарів, що наведені в цій позиції та аналогічні заявленому товару;

у графі 5 - короткий аналіз та коментарі суб'єкта щодо визначення ним спеціального призначення (сфери використання) товару, відповідності найменування, опису технічного призначення та функцій, а також технічних характеристик товару найменуванню, опису та технічним характеристикам товарів у конкретних позиціях Списку(ів), обґрунтування підстав проведення аналізу саме за цим Списком, а також висновок суб'єкта щодо відповідності (належності (неналежності)) товару до конкретних позицій Списку(ів).

Якщо товар є компонентом (складовою частиною, деталлю, вузлом, комплектуючим виробом, блоком) або матеріалом, обладнанням та аксесуаром, які не виконують самостійних цільових функцій, але спеціально призначені для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, то також проводиться аналіз стосовно базового виробу (об'єкта), для якого цей товар (компонент) є спеціально призначеним.

У разі якщо заявлений товар є компонентом (складовою частиною, деталлю, вузлом, комплектуючим виробом, блоком) або матеріалом, обладнанням та аксесуаром, які не виконують самостійних цільових функцій, але використовується для розроблення, виробництва або використання виробів, які мають ознаки товарів, що визначені у Списках товарів військового призначення та подвійного використання, при проведенні аналізу необхідно врахувати спеціальне призначення цього заявленого товару стосовно базового виробу.

Примітки: 

1. Аналіз належності найменування, опису або технічних характеристик товару повинен проводитися суб'єктом в першу чергу стосовно найменування, опису, технічних характеристик товарів, які зазначені у Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1807, а потім у разі невідповідності таким товарам з урахуванням порівняння цього товару з найменуванням, описом, технічними характеристиками товарів, які зазначені у Списках товарів подвійного використання, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 N 86.

2. Суб'єктом можуть додатково надаватися аналіз, коментарі та обґрунтування висновків щодо визначення ним спеціального призначення (сфери використання) та відповідності (належності (неналежності)) товару(ів) до конкретних позицій Списку(ів).

3. Суб'єктом може надаватися самостійно або на вимогу Держекспортконтролю технічна довідка з розширеним розкриттям призначення товару(ів) та його (їх) основних технічних характеристик відповідно до технічної документації, за якою ним проводилась попередня ідентифікація товару(ів). 


3. У розділи 3 та 4 довідки вноситься (відзначається) відповідна інформація, яка стосується питань, зазначених у цих розділах.

Анотований виклад стосовно технологій або послуг викладається суб'єктом у довільній формі. У анотованому викладі зазначаються короткий зміст технології (послуг), її (їх) призначення (мета) та очікувані результати.

За повноту та достовірність інформації, яка зазначається у довідці щодо попередньої ідентифікації, відповідає керівник суб'єкта.

___________________________________________ 

 

Бланк підприємства, установи, організації
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вих. N _____
від "___" ____________ 20__ року

ДОВІДКА
щодо належності (неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації (матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня секретності цієї інформації

Повідомляємо, що ______________________________________________________________________
                                                                          (повне найменування матеріального(их) носія(їв) інформації)
_____________________________________________ до матеріального носія секретної інформації* та
         (зазначити, належить(ать) чи не належить(ать))
_________________________ступінь секретності**, ***.
(зазначити, має (мають) чи не має (не мають)) 

Керівник суб'єкта

            М. П. 

_______________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові, дата)

Керівник режимно-секретного органу****

                                  М. П. 

______________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові, дата)

____________
* Якщо товар належить до матеріального носія секретної інформації, то зазначається інформація про те, належить чи ні цей товар до матеріального носія інформації, що містить державну таємницю.

Якщо товар не належить до матеріального носія інформації, що містить державну таємницю, то зазначається інформація про те, таємницю якої держави чи міжнародної організації містить цей товар.

** Якщо товар належить до матеріального носія секретної інформації, то зазначається інформація про те, який ступінь секретності має товар: "Особливої важливості", "Цілком таємно", "Таємно".

*** Якщо товар належить до матеріального носія секретної інформації, то зазначається інформація про відповідний документ, визначений законодавством України у сфері охорони секретної інформації, на підставі якого цей товар може бути переданий до відповідної держави чи міжнародної організації.

**** У разі відсутності на підприємстві (в установі, організації) режимно-секретного органу про це повинно бути зазначено в довідці.

____________

Опрос