Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об управлении по делам защиты прав потребителей в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе

Государственный комитет по вопросам технического регулирования и потребительской политики
Положение, Приказ от 23.06.2009 № 229
Утратил силу

Про затвердження Положення про управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 23 червня 2009 року N 229

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2009 р. за N 636/16652

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 9 листопада 2011 року N 206)

Відповідно до Законів України "Про захист прав споживачів" та "Про рекламу", Указу Президента України від 18 березня 2003 року N 225 "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Положення), що додається.

2. Управлінню правового забезпечення (Короленко М. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам управлінь у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити приведення положення про свої структурні підрозділи та посадові інструкції працівників у відповідність до вимог Положення, затвердженого цим наказом.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держспоживстандарту України від 12 вересня 2007 року N 217 "Про затвердження Положення про територіальні органи Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2007 року за N 1219/14486.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

 

Голова 

Л. В. Лосюк 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

1. Загальні положення

1.1. Територіальними органами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики є управління у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Управління), які підпорядковуються Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

1.2. Управління у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Держспоживстандарту України, а також цим Положенням.

1.3. Управління утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Чисельність, кошторис витрат, структуру та штатний розпис Управління затверджує Голова Держспоживстандарту України.

1.4. Управління під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з державними центрами стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України, з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та громадськими організаціями відповідно до чинного законодавства.

1.5. Управління є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

2. Основні завдання Управління

2.1. Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів у відповідному регіоні.

2.2. Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів та про рекламу на території відповідного регіону.

2.3. Забезпечення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у сфері захисту прав споживачів на території відповідного регіону.

2.4. Вивчення споживчого ринку на території відповідного регіону.

2.5. Захист прав громадян як споживачів у разі придбання, замовлення або використання ними продукції для задоволення своїх особистих потреб.

2.6. Захист прав споживачів реклами від порушень рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу.

2.7. Накладення штрафів на суб'єктів господарювання, а також рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами за порушення прав споживачів у випадках, передбачених законодавством.

2.8. Захист прав споживачів у разі укладання договорів поза торговельним або офісним приміщенням, а також на відстані.

2.9. Захист прав споживачів від нечесної підприємницької практики або у разі придбання ними продукції у кредит.

2.10. Сприяння органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів відповідно до вимог законодавства.

2.11. Створення необхідних умов для навчання та набуття правових знань населенням у сфері захисту прав споживачів.

2.12. Надання споживачам консультацій з питань захисту прав споживачів та реклами.

2.13. Висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи з контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та законодавства про рекламу.

3. Права та обов'язки Управління

3.1. Перевіряти у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг; безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до діючого законодавства будь-які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення цих суб'єктів. Результати перевірок кожного суб'єкта господарювання оформляти відповідним окремим актом.

3.2. Контролювати дотримання рекламодавцями, виробниками та розповсюджувачами реклами законодавства про рекламу.

3.3. Контролювати додержання вимог технічних регламентів та обов'язкових вимог нормативних документів на продукцію (сировину), що виробляється та реалізується суб'єктами господарювання сфери торгівлі, громадського харчування і послуг.

3.4. У передбачених законом випадках брати участь у роботі технічних комітетів, художньо-технічних координаційних рад, атестаційних, конкурсних, дегустаційних комісій та в інших заходах, пов'язаних з визначенням якості продукції та діяльністю у галузі реклами.

3.5. Вести облік виявлених порушень технології виробництва, поставки і продажу товарів неналежної якості; порушень правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг, законодавства про рекламу.

3.6. Аналізувати практику застосування законодавства про захист прав споживачів та про рекламу, причини порушень прав споживачів.

3.7. Узагальнювати результати перевірок і у випадках, передбачених законодавством, доводити до відома Держспоживстандарту України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3.8. Здійснювати інші функції відповідно до законодавства України.

3.9. Відбирати у суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт відповідно до законодавства.

3.10. Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за реалізовану продукцію.

3.11. Одержувати безоплатно від суб'єктів господарювання, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цієї продукції.

3.12. Давати суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про припинення порушень прав споживачів.

3.13. Припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що не відповідають вимогам нормативних документів, до усунення суб'єктами господарювання виявлених недоліків.

3.14. Забороняти суб'єктам господарювання реалізацію споживачам продукції:

а) на яку відсутні документи, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів;

б) на яку в нормативно-правових актах та нормативних документах встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя, здоров'я, майна споживачів та охорони навколишнього природного середовища, якщо продукцію внесено до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але яка не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

в) ввезеної на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;

г) на яку строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, строк придатності яких минув;

ґ) яка є фальсифікованою.

3.15. Приймати рішення до усунення виявлених недоліків:

а) про припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів;

б) про тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів), послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів.

3.16. Опломбовувати виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з подальшим повідомленням про це територіальних органів Держспоживстандарту України у сфері стандартизації, метрології та сертифікації відповідно до Інструкції про порядок опломбовування виробничих, складських, торговельних та інших приміщень, а також неправильних, несправних і таких, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними термінами повірки вимірювальних приладів, затвердженої наказом Держспоживзахисту України від 13.02.96 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.03.96 за N 145/1170.

3.17. Подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів, про заборону відповідної реклами та її публічного спростування та щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами.

3.18. Вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що уточнюють, доповнюють рекламу.

3.19. Вимагати від рекламодавців, виробників, розповсюджувачів реклами документи, усні чи письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.

3.20. Одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання своїх повноважень.

4. Права та обов'язки посадових осіб Управління

4.1. Начальник Управління та його заступники:

а) накладають штрафи на суб'єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами на підставі статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів", статті 27 Закону України "Про рекламу", статті 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення";

б) розглядають справи про адміністративні правопорушення за місцезнаходженням Управління та накладають адміністративні стягнення у випадках, передбачених законодавством.

4.2. У передбачених законодавством випадках у разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує заступник.

4.3. За фактами виявлених порушень законодавства, які не належать до компетенції Держспоживстандарту України, відповідні матеріали направляють протягом трьох днів до компетентних органів.

4.4. Разом із заінтересованими місцевими органами виконавчої влади здійснюють заходи, спрямовані на захист прав споживачів.

4.5. Розглядають скарги, заяви і пропозиції громадян з питань, що належать до компетенції Управління.

4.6. Проводять через засоби масової інформації роз'яснювальну роботу, спрямовану на поглиблення правових знань споживачів, інформують населення про результати контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та про рекламу, а також про роботу Управління.

4.7. Залучають спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, наукових, проектних установ і організацій для перевірок дотримання діючого законодавства про захист прав споживачів та про рекламу.

4.8. У передбаченому законом порядку:

а) проводять порівняльні огляди, виставки, дегустації товарів за участю заінтересованих місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, громадських організацій (за їх згодою);

б) видають разом з управліннями і відділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільні акти;

в) скликають наради з питань, що належать до компетенції Управління.

5. Права та обов'язки начальника Управління

5.1. Начальник Управління призначається на посаду й звільняється з посади Головою Держспоживстандарту України за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

5.2. Затверджені Головою Держспоживстандарту України структура та штатний розпис Управління є обов'язковими для виконання.

5.3. Начальник Управління має заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держспоживстандарту України за поданням начальника Управління.

5.4. Здійснює керівництво та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь їх відповідальності, а також ступінь відповідальності керівників підрозділів та працівників Управління.

5.5. Діє від імені Управління без довіреності, приймає рішення з питань, що належать до його компетенції.

5.6. Видає в межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання.

5.7. Затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління.

5.8. У межах затвердженого кошторису витрат на утримання Управління є розпорядником коштів.

5.9. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління, застосовує щодо них заходи заохочення та дисциплінарного впливу.

5.10. За погодженням із Головою Держспоживстандарту України може утворювати громадські ради або комісії при Управлінні.

 

Начальник Управління
правового забезпечення
 

 
М. П. Короленко
 

Опрос