Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации медико-санитарной помощи в МЧС

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Порядок, Приказ от 06.04.2009 № 239
Утратил силу

Про затвердження Порядку організації медико-санітарної допомоги в МНС

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 квітня 2009 року N 239

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 липня 2009 р. за N 598/16614

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 18 серпня 2014 року N 831)

Відповідно до Законів України "Про правові засади цивільного захисту", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1539, з метою впорядкування організації медичного забезпечення в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації медико-санітарної допомоги в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, що додається.

2. Скасувати наказ МНС від 14.09.2005 N 217 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту та пенсіонерам МНС".

3. Директору Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту Громазіну О. А., начальнику Управління правового забезпечення Сухомлину О. М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Болотських М. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр охорони
здоров'я України
 

 
В. Князевич
 

В. о. президента
Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
 
В. Биковець
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх
і приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
В. Биковець
 

Заступник Голови
Федерації профспілок України
 

 
С. Я. Українець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. Грищенко
 

 

ПОРЯДОК
організації медико-санітарної допомоги в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні правові, організаційні та соціальні засади медико-санітарної допомоги в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

1.2. Медико-санітарна допомога в системі МНС - це комплекс спеціальних заходів медичного забезпечення, що проводяться закладами охорони здоров'я та медичними підрозділами МНС, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності прикріплених контингентів, на ранню діагностику, допомогу особам з гострими і хронічними захворюваннями, реабілітацію хворих та інвалідів, відбір за станом здоров'я кандидатів на службу цивільного захисту в органи і підрозділи цивільного захисту та визначення стану здоров'я під час проходження і звільнення із служби.

Відповідно до пункту 1.3 Положення про Медичну службу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, затвердженого наказом МНС від 17.06.2008 N 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2008 за N 787/15478 (далі - Положення про Медичну службу МНС України), медичне забезпечення особового складу МНС України - це комплекс лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, організаційно-методичних, протиепідемічних заходів та заходів медичного постачання, спрямованих на збереження життя і здоров'я особового складу та працівників Міністерства, забезпечення оперативного медичного реагування на надзвичайні ситуації, надання своєчасної медичної допомоги рятувальникам та проведення їх медико-психологічної реабілітації.

1.3. Завдання закладів охорони здоров'я та медичних підрозділів МНС визначаються відповідно до основних завдань організаційних структур МНС, стану здоров'я, фізичного розвитку, рівня і характеру захворюваності осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів МНС, рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб і формувань МНС, умов розміщення (побуту) особового складу, у тому числі під час виконання завдань за призначенням, санітарно-епідемічної обстановки, клімато-географічних особливостей території (району) проведення аварійно-рятувальних робіт та масштабу медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.

1.4. Медико-санітарну допомогу у системі МНС організовують медичні підрозділи та надають лікувально-профілактичні заклади МНС згідно з організаційно-штатною структурою МНС та Переліком закладів охорони здоров'я сфери управління МНС, затвердженим наказом МНС від 08.09.2008 N 644, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.10.2008 за N 922/15613.

1.5. Відповідно до пункту 3.13 Положення про Медичну службу МНС України організаційні засади, структура, функціонування (порядок залучення до дій за призначенням) закладів, органів, підрозділів і формувань Медичної служби МНС України визначаються відповідними статутами та положеннями. Діяльність посадових осіб Медичної служби МНС України визначається посадовими інструкціями.

1.6. Організація діяльності органів військово-лікарської експертизи в органах та підрозділах МНС визначається Положенням про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС, затвердженим наказом МНС від 31.08.2007 N 591, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.09.2007 за N 1044/14311.

1.7. Залучення лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою до виконання завдань, які не передбачені їхніми функціональними обов'язками (посадовими інструкціями), використання лікарських засобів та виробів медичного призначення, медичної апаратури і техніки, санітарної техніки, приміщень лікувально-профілактичних підрозділів не за призначенням забороняється.

1.8. Діяльність лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою сфери управління МНС повинна здійснюватися відповідно до їх базової освіти та спеціалізації, яку вони своєчасно повинні удосконалювати або підтверджувати згідно з Інструкцією про порядок проведення атестації лікарів, провізорів та молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою сфери управління МНС, затвердженою наказом МНС від 22.12.2008 N 942, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2009 за N 78/16094.

1.9. Медичний персонал закладів охорони здоров'я та медичних підрозділів МНС відповідає за недотримання лікарської таємниці у своїй щоденній професійній діяльності відповідно до чинного законодавства.

2. Порядок прикріплення на медичне забезпечення.
Організація медичного обліку

2.1. В системі МНС обслуговуються такі категорії осіб (далі - прикріплений контингент):

особи рядового та начальницького складу органів і підрозділів МНС (далі - особи рядового та начальницького складу);

слухачі та курсанти навчальних закладів МНС (далі - курсанти);

працівники МНС із числа льотного складу, групи керівництва польотами та парашутно-десантної служби, плавскладу та водолазів (далі - окремі категорії працівників);

ветерани служби цивільного захисту (військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони), звільнені в запас (відставку) з МНС (далі - ветерани МНС);

особи, які відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" мають право на користування лікувально-профілактичними закладами (підрозділами) МНС, у тому числі і при виході на пенсію та зміні місця роботи або служби (далі - ветерани війни та прирівняні до них особи);

члени сімей колишніх військовослужбовців МНС, осіб рядового та начальницького складу, курсантів, загиблих при виконанні службових обов'язків (далі - члени сімей загиблих);

особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб і формувань МНС (далі - рятувальники).

2.2. Працівники МНС проходять попередні (періодичні) медичні огляди за рахунок МНС згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ від 21.05.2007 N 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

2.3. Постановка на медичний облік осіб, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, здійснюється через органи (підрозділи) МНС, до складу яких входять медичні заклади (підрозділи):

особи рядового та начальницького складу, курсанти, окремі категорії працівників, які працюють у системі МНС, ветерани війни та прирівняні до них особи, ветерани МНС, рятувальники - за місцем проходження служби (навчання, роботи);

члени сімей загиблих - за останнім місцем проходження служби загиблого або місцем проживання сім'ї загиблого;

непрацюючі в системі МНС ветерани війни та прирівняні до них особи, ветерани МНС - за останнім місцем проходження служби (роботи); у разі відсутності в органах і підрозділах цивільного захисту за останнім місцем проходження служби (роботи) закладів охорони здоров'я (медичних підрозділів, медичних працівників) або зміни місця проживання - при головних управліннях МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцем проживання (реєстрації).

2.4. Особи рядового та начальницького складу, ветерани війни та прирівняні до них особи, ветерани МНС, які проходять службу (працюють) у органах і підрозділах цивільного захисту, що не мають у своєму складі штатних медичних закладів (підрозділів, працівників) та не підпорядковуються територіальним органам управління (центрального або іншого підпорядкування), ставляться на медичний облік до головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі - за територіальним принципом, у м. Києві, в тому числі центрального апарату, - до Загону забезпечення МНС.

2.5. Постановка на медичний облік осіб рядового та начальницького складу, курсантів, окремих категорій працівників, працюючих ветеранів МНС, працюючих ветеранів війни та прирівняних до них осіб, рятувальників здійснюється на підставі списків, затверджених керівником органу (підрозділу) МНС, які надаються підрозділами по роботі з персоналом.

2.6. Постановка на медичний облік непрацюючих ветеранів МНС, непрацюючих ветеранів війни та прирівняних до них осіб, членів сімей загиблих здійснюється на підставі заяви, зразок якої наведено у додатку, рішенням керівника органу (підрозділу) МНС.

До цієї заяви додають документи, що підтверджують право на отримання медико-санітарної допомоги в лікувально-профілактичних закладах МНС:

непрацюючі ветерани МНС - завірені копії посвідчень пенсіонера МНС та ветерана служби цивільного захисту (військової служби, органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони), ксерокопію сторінок паспорта (з зображенням фотографії, прізвища, імені та по батькові і наявністю відомостей про реєстрацію особи за місцем проживання) або довідку з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію;

непрацюючі ветерани війни та прирівняні до них особи - завірені копії посвідчень пенсіонера МНС (за наявності), ветерана війни, довідку, що підтверджує роботу в органах (підрозділах) МНС до виходу на пенсію чи зміну місця роботи, та ксерокопію сторінок паспорта (з зображенням фотографії, прізвища, імені та по батькові і наявністю відомостей про реєстрацію особи за місцем проживання) або довідку з місця проживання про склад сім'ї та реєстрацію;

члени сімей загиблих - завірені копії документів, які засвідчують загибель колишнього військовослужбовця, особи рядового, начальницького складу, слухача, курсанта при виконанні службових обов'язків та їх родинну належність.

2.7. Керівник органу (підрозділу) МНС, до складу якого входить медичний підрозділ, затверджує списки (зміни до списків) прикріплених контингентів у двох примірниках, один з яких зберігається у начальника управлінської медичної структури органу (підрозділу) МНС, а другий передається начальнику лікувально-профілактичного закладу МНС.

2.8. У лікувально-профілактичних закладах МНС використовуються форми облікової статистичної документації, затверджені наказами МОЗ від 26.07.99 N 184 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів" (із змінами), від 05.08.99 N 197 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в закладах охорони здоров'я", від 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" (із змінами), від 29.12.2000 N 369 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в стаціонарах і поліклініках (амбулаторіях)" та від 10.01.2006 N 1 "Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за N 686/12560.

2.9. Основними обліковими медичними документами особи є медична карта амбулаторного хворого (форма N 025/о) та медична карта стаціонарного хворого (форма N 003/о), які ведуться та зберігаються в закладі охорони здоров'я.

Медичні карти амбулаторного хворого зберігаються у лікувально-профілактичному закладі за номерним принципом. У разі якщо хворі не відвідували лікувально-профілактичний заклад п'ять років і більше, вони передаються до архіву закладу охорони здоров'я. Медичні карти амбулаторного хворого знищуються в установленому порядку після п'ятирічного зберігання.

Медична карта стаціонарного хворого зберігається в архіві закладу охорони здоров'я МНС протягом 25 років.

2.10. Особа, яка втратила право на медичне обслуговування у лікувально-профілактичних закладах МНС, знімається з обліку. Медичні документи передаються їй особисто.

2.11. Постановка на медичний облік осіб у лікувально-профілактичних закладах (медичних підрозділах) МНС за новим місцем проходження служби (роботи) чи місцем проживання здійснюється з наданням медичної карти амбулаторного хворого та у порядку, передбаченому пунктами 2.3 - 2.6 цього Порядку.

3. Організація надання медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичних закладах МНС

3.1. Організація та забезпечення медико-санітарної допомоги прикріпленому контингенту в закладах охорони здоров'я МНС покладається на керівника закладу охорони здоров'я.

У разі відсутності лікувально-профілактичного закладу організація медико-санітарної допомоги в закладах охорони здоров'я інших центральних органів виконавчої влади здійснюється посадовими особами медичних підрозділів МНС організаційно-методичного напряму діяльності.

Контроль за якістю надання медико-санітарної допомоги відповідно до нормативів покладається на керівника відповідної медичної служби МНС.

3.2. Медико-санітарна допомога надається відповідно до державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я в порядку, передбаченому законодавством України, у тому числі:

переліку та обсягу гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

нормативів надання медичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

показників якості надання медичної допомоги;

нормативів пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

нормативів забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

нормативів забезпечення медикаментами державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

нормативів санаторно-курортного забезпечення;

нормативів забезпечення харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

3.3. Головними напрямами діяльності лікувально-профілактичних закладів МНС є:

надання медичної допомоги хворим у встановленому для кожного окремого закладу обсязі;

профілактика захворювань;

організація та проведення диспансеризації;

проведення медичних оглядів кандидатів на службу до МНС, осіб рядового і начальницького складу та працівників органів і підрозділів МНС, курсантів і слухачів навчальних закладів МНС, осіб цивільної молоді, які бажають вступити до навчальних закладів МНС;

організація та проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації;

проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в органах, підрозділах, закладах, службах МНС;

організація і надання своєчасної медико-санітарної допомоги особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту та рятувальникам професійних аварійно-рятувальних служб і формувань МНС, іншим хворим та постраждалим при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація їх медичної евакуації з місць катастроф, надзвичайних ситуацій;

проведення організаційно-методичної роботи з питань охорони здоров'я.

3.4. При наданні медико-санітарної допомоги прикріпленим контингентам відпускаються безоплатно:

медикаменти, вироби медичного призначення, перев'язувальні та допоміжні матеріали - при стаціонарному лікуванні;

лікарські засоби (за рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів МНС) у разі амбулаторного лікування відповідно до Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.96 N 1071 "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету" (із змінами) (далі - Перелік лікарських засобів).

3.5. Особам, які мають право на безоплатне отримання лікарських засобів, витрати на придбані за власні кошти в інших аптеках за рецептами лікарів лікувально-профілактичних закладів лікарські засоби, що входять до Переліку лікарських засобів, відшкодовуються за рахунок та в межах кошторисних призначень МНС на підставі їх рапорту (заяви), до якого додаються оригінали відповідних документів, що підтверджують ці витрати.

Дозвіл на виплату компенсації за придбані лікарські засоби надає керівник підрозділу (розпорядник коштів), до якого прикріплений хворий на медичне обслуговування, в межах своєї компетенції.

3.6. Забезпечення за медичними показаннями технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення інвалідів, а також компенсація їм витрат за придбання зазначених засобів за власні кошти здійснюються в порядку, визначеному Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

3.7. За відсутності за місцем проходження служби (роботи, проживання) прикріпленого контингенту закладів охорони здоров'я сфери управління МНС чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках (при нещасних випадках і гострих захворюваннях тощо) медико-санітарна допомога прикріпленому контингенту надається у державних або комунальних закладах охорони здоров'я відповідно до вимог статті 55 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" та статті 35 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби".

Відшкодування витрат за медико-санітарну допомогу у медичних закладах інших центральних органів виконавчої влади здійснюється згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 18.10.99 N 1923 "Про затвердження Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями" та від 25.05.2006 N 732 "Про реалізацію статті 55 Закону України "Про правові засади цивільного захисту" у розмірі фактичних витрат на придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування та витрат на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що визначаються відповідно до законодавства, яке регулює здійснення розрахунків зазначених витрат виробництва продукції (робіт, послуг).

3.8. Особам рядового та начальницького складу, курсантам під час відрядження, відпустки поза межі регіону, у якому вони проходять службу, при невідкладних станах медико-санітарна допомога організовується медичними підрозділами МНС, на території яких перебуває атестована особа.

3.9. При необхідності лікування особи рядового, начальницького складу, курсанта в лікувальному закладі, розташованому в іншому регіоні, медико-санітарна допомога організовується через орган, підрозділ МНС того регіону, в якому розташований лікувальний заклад, якщо між ними укладений договір на медичне обслуговування. Питання направлення хворого на лікування до лікувального закладу іншого регіону врегульовуються шляхом взаємодії керівників медичних структур органів, підрозділів МНС цих регіонів.

4. Лікувально-профілактична робота

4.1. Лікувально-профілактична робота - це сукупність заходів, що проводяться в органах і підрозділах МНС з метою збереження і зміцнення здоров'я прикріплених контингентів, забезпечення їх високої працездатності, попередження і зниження рівня захворюваності, працевтрат, своєчасного виявлення і лікування тих, хто захворів, найшвидшого відновлення їх здоров'я.

4.2. Лікувально-профілактичні заходи включають:

надання медичної допомоги особовому складу органів і підрозділів цивільного захисту та професійних аварійно-рятувальних служб і формувань у повсякденній діяльності та при виконанні завдань за призначенням;

диспансеризацію та проведення динамічного нагляду прикріплених контингентів;

проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів в органах і підрозділах цивільного захисту, професійних аварійно-рятувальних служб та формувань МНС та в навчальних закладах МНС;

здійснення заходів щодо профілактики інфекційних захворювань, у тому числі організацію і проведення вакцинації від певних інфекційних хвороб;

пропаганду здорового способу життя та гігієнічних знань;

своєчасне виявлення осіб, що захворіли, надання їм необхідної медичної допомоги;

відновлювальне лікування, в тому числі у відділенні реабілітації санаторно-курортного закладу МНС (інших центральних органів виконавчої влади);

санаторно-курортне лікування та проведення медико-психологічної реабілітації;

проведення військово-лікарської експертизи;

постійне вивчення в органах, підрозділах МНС умов службової діяльності осіб рядового та начальницького складу, курсантів, рятувальників з метою виявлення факторів, що негативно впливають на їх здоров'я і є причиною виникнення захворювань і травм, а також розроблення на цій основі комплексних профілактичних заходів;

проведення наукової, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

4.3. Лікувально-профілактичні заходи ґрунтуються на систематичному аналізі причин, рівня і структури поширеності захворювань, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, інвалідності осіб рядового і начальницького складу, рятувальників МНС та ефективності заходів з охорони здоров'я.

4.4. Основою лікувально-профілактичних заходів у МНС є диспансеризація.

4.5. З метою своєчасного виявлення захворювань та збереження здоров'я прикріплені контингенти, декретовані групи та працівники, робота яких пов'язана з професійними шкідливостями, щороку проходять профілактичні медичні огляди в порядку, передбаченому законодавством України.

4.6. Лікувально-профілактичні заходи здійснюють лікувально-профілактичні заклади та медичні підрозділи МНС.

4.7. Санаторно-курортне лікування осіб, яким встановлено пільги на санаторно-курортне лікування згідно із законодавством, із числа прикріпленого контингенту здійснюється у санаторно-курортних закладах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та в санаторно-курортних закладах інших центральних органів виконавчої влади відповідно до Інструкції про порядок санаторно-курортного забезпечення в МНС, затвердженої наказом МНС від 17.07.2007 N 490, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.2007 за N 1156/14423.

5. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи

5.1. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя серед особового складу органів та підрозділів цивільного захисту, курсантів навчальних закладів та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб і формувань МНС досягається шляхом створення належних санітарно-гігієнічних умов праці та навчання, дотримання регламентованих санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм і правил праці, водопостачання, харчування, розміщення, побуту осіб рядового та начальницького складу, рятувальників, курсантів як у повсякденній діяльності, так і під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5.2. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм і правил у системі МНС серед особового складу органів та підрозділів цивільного захисту, курсантів навчальних закладів, рятувальників МНС здійснюють медичні працівники закладів охорони здоров'я і медичних підрозділів МНС.

Крім того, медичні працівники системи МНС організовують і здійснюють профілактичні заходи з метою недопущення виникнення та розповсюдження інфекційних захворювань серед особового складу органів та підрозділів цивільного захисту, курсантів навчальних закладів, рятувальників МНС, а також організовують і проводять первинні протиепідемічні заходи у разі виникнення випадків інфекційних захворювань.

5.3. У разі необхідності для організації та проведення регламентованих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів серед особового складу органів та підрозділів цивільного захисту, курсантів та рятувальників МНС можуть залучатися спеціалісти територіальних установ державної санітарно-епідеміологічної служби.

6. Організація медичного постачання

6.1. Медичне постачання - це комплекс взаємопов'язаних управлінських та організаційно-практичних заходів, спрямованих на своєчасне (оперативне), повне та безперебійне забезпечення органів і підрозділів МНС медичним майном та медичною технікою для здійснення лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних заходів, а також проведення медичної підготовки особового складу та рятувальників МНС.

До медичного майна належать лікарські та дезінфекційні засоби, реактиви, перев'язувальні і шовні матеріали та інші вироби і предмети медичного призначення.

До медичної техніки належать медична апаратура, прилади, спеціальні засоби збору і транспортування уражених (поранених) і хворих, типове медичне обладнання, медичні та санітарні автомобілі і установки.

6.2. Організація медичного постачання покладається на медичну службу МНС, медичну службу органу (підрозділу) МНС, керівників закладів охорони здоров'я і медичних підрозділів МНС.

6.3. Організація заходів з медичного постачання складається з таких функцій: планування заходів, впровадження їх у дію, контроль за виконанням, ведення встановленої облікової та звітної документації.

6.4. Забезпечення медичним майном і технікою органів і підрозділів МНС регламентується спеціальними нормативними документами (нормами забезпечення, табелем оснащення тощо), які вводяться у дію відповідними наказами МНС. Вони розробляються з урахуванням функціонального призначення, організаційно-штатної структури та режиму функціонування органу або підрозділу МНС і передбачають забезпечення його основних функцій протягом певного часу.

Порядок накопичення, зберігання, поповнення і використання медичного майна, призначеного для медичних підрозділів, що формуються на особливий період, визначається окремо.

6.5. Практичні заходи медичного постачання передбачають: визначення потреби у медичному майні і техніці, їх придбання, доставку, облік, зберігання (утримання), видачу, експлуатацію, ремонт, списання та організацію контролю.

6.6. Для забезпечення роботи закладів охорони здоров'я і медичних підрозділів МНС використовується медичне майно і техніка поточного постачання, а також запас медичного майна (оперативний резерв), створений на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. В особливий період - медичне майно і техніка довготривалого зберігання.

7. Організація медичного забезпечення особового складу (рятувальників) аварійно-рятувальних підрозділів та формувань МНС в умовах надзвичайних ситуацій

7.1. Медичне забезпечення особового складу аварійно-рятувальних підрозділів та формувань МНС при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється мобільними медичними пунктами, які формуються на базі амбулаторно-поліклінічних закладів та медико-санітарних частин МНС.

7.2. При підготовці до реагування на надзвичайні ситуації амбулаторно-поліклінічними закладами та медико-санітарними частинами МНС проводяться такі заходи:

готуються мобільні медичні пункти до виконання завдань за призначенням;

проводяться заняття з медичними фахівцями, які будуть залучатися до медичного забезпечення особового складу аварійно-рятувальних підрозділів;

доукомплектовуються мобільні медичні пункти майном та медикаментами із розрахунку на один місяць роботи;

готується медична техніка для здійснення маршу;

визначаються шляхи евакуації і лікувальні заклади на маршруті руху колон та напрямках руху поїздів;

проводяться профілактичні заходи серед особового складу (рятувальників), які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

організовується взаємодія з головними управліннями МНС в Автономній Республіці Крим, областях, через які пролягатимуть маршрути руху колон, з метою надання допомоги в організації медичного забезпечення особового складу аварійно-рятувальних підрозділів при здійсненні маршу на території області у разі необхідності;

проводяться заняття з особовим складом аварійно-рятувальних загонів щодо дотримання та виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів під час здійснення маршу та під час виконання аварійно-рятувальних робіт;

визначаються медичні фахівці, які будуть надавати медичну допомогу, та обсяги допомоги під час маршу;

здійснюються інші підготовчі заходи, спрямовані на організацію якісного медичного забезпечення аварійно-рятувальних підрозділів під час маршу та проведення аварійно-рятувальних робіт.

7.3. При реагуванні на надзвичайні ситуації амбулаторно-поліклінічними закладами та медико-санітарними частинами МНС проводяться такі заходи:

організовується медична допомога при здійсненні маршу шляхом само- та взаємодопомоги, на привалах - визначеними медичними фахівцями. Госпіталізація хворих на марші здійснюється у найближчі лікувальні заклади за маршрутом руху колон з наступною доповіддю начальнику медичної служби МНС;

проводиться медична розвідка після прибуття на місце призначення, організовується взаємодія з територіальними закладами охорони здоров'я та медичними підрозділами інших центральних органів виконавчої влади для надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги особовому складу аварійно-рятувальних підрозділів у разі необхідності, а також з територіальними санепідемстанціями для організації і здійснення відповідних санітарно-протиепідемічних заходів;

організовується надання медико-санітарної допомоги особовому складу в пунктах розміщення аварійно-рятувальних підрозділів і в місцях проведення аварійно-рятувальних робіт в обсязі долікарської та першої лікарської допомоги, а також постраждалому населенню, яке її потребує. Місця розгортання мобільних медичних пунктів та перебування медичних працівників і санітарного транспорту на ділянці проведення аварійно-рятувальних робіт визначаються керівником робіт. При евакуації хворих та поранених до лікувальних закладів здійснюється попередня передача інформації до лікувального закладу про надходження постраждалих. Медичні працівники обов'язково забезпечуються засобами зв'язку;

налагоджується взаємозв'язок медичних фахівців аварійно-рятувальних підрозділів з медичною службою головного управління МНС, на території якого проводяться аварійно-рятувальні роботи, і Департаментом охорони здоров'я та медико-біологічного захисту, а також організовується щоденне їх інформування про стан медичного забезпечення та захворюваність особового складу.

7.4. Специфіка надання медичної допомоги особовому складу аварійно-рятувальних підрозділів залежить від виду, характеру та масштабу надзвичайної ситуації.

При масових санітарних втратах допомога надається постраждалим після припинення дії уражаючого фактора з наданням першої медичної допомоги силами рятувальників та медичними фахівцями аварійно-рятувальних підрозділів, якщо це можливо, з подальшою евакуацією хворих за межі зони надзвичайної ситуації. За зоною надзвичайної ситуації визначаються пункти збору поранених та постраждалих, на які здійснюється евакуація. Якщо хворі евакуюються із зони радіоактивного та хімічного забруднення, то в першу чергу вони повинні пройти дезактивацію на пунктах спеціальної обробки.

На пунктах збору поранених та постраждалих медичним персоналом організовується медичне сортування хворих за ступенями важкості (легкохворі, середньої важкості, важкохворі та агонуючі) і надається медична допомога в обсязі долікарської медичної допомоги та першої лікарської за життєвими показниками. На цьому етапі хворі передаються підрозділам Державної служби медицини катастроф.

7.5. Начальники головних управлінь МНС в Автономній Республіці Крим, областях, через які пролягатимуть маршрути руху колон, забезпечують організацію стаціонарної медичної допомоги особовому складу аварійно-рятувальних підрозділів на марші у разі необхідності.

7.6. Начальник головного управління МНС, на території якого проводяться аварійно-рятувальні роботи, забезпечує можливість стаціонарного лікування особового складу залучених аварійно-рятувальних підрозділів на базі закладів охорони здоров'я інших центральних органів виконавчої влади, організовує санітарно-епідеміологічне забезпечення силами фахівців санітарно-епідеміологічних станцій, а також надання у разі необхідності допомоги фахівцями вищевказаних територіальних закладів у діагностуванні, лікуванні особового складу та проведенні протиепідемічних заходів.

7.7. Медичне постачання медичних підрозділів та фахівців, у тому числі приданих сил, здійснюється через орган медичного постачання головного управління МНС, на території якого проводяться аварійно-рятувальні роботи.

7.8. Після завершення аварійно-рятувальних робіт медичне забезпечення маршу аварійно-рятувальних підрозділів у пункти постійної дислокації здійснюється аналогічно до медичного забезпечення маршу в район надзвичайної ситуації. Напередодні здійснення маршу хворі, лікування яких може бути завершено в амбулаторних умовах, виписуються з лікувальних закладів. За наявності хворих, які залишаються у лікувальних закладах, інформація про них передається головному управлінню МНС, на території якого проводилися аварійно-рятувальні роботи, з метою надання необхідної допомоги в організації якісного лікування цих хворих і Департаменту охорони здоров'я та медико-біологічного захисту.

8. Організація медико-психологічної реабілітації

8.1. Медико-психологічна реабілітація - комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення та збереження психофізіологічних функцій організму, оптимальної працездатності, соціальної активності рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, осіб, що були залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт, а також постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій.

8.2. Медико-психологічна реабілітація надається у центрах медико-психологічної реабілітації при діючих санаторно-курортних закладах відповідно до частини п'ятої статті 35 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та частини четвертої статті 13 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" особам рядового та начальницького складу, працівникам органів і підрозділів цивільного захисту МНС, рятувальникам професійних аварійно-рятувальних служб МНС, які брали участь у проведенні складних аварійно-рятувальних робіт або залучалися до цілодобового чергування у складі штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Директор Департаменту
охорони здоров'я та
медико-біологічного захисту
 

 
 
О. А. Громазін
 

 

Зразок

Заява

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" прошу поставити мене на медичний облік до Головного управління МНС в Автономній Республіці Крим (області, м. Києві, м. Севастополі).

До заяви додаю ксерокопію документів, що підтверджують право на пільгове медичне обслуговування.

 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

02.02.2009

____________

Опрос