Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Методика, Приказ от 12.05.2009 № 127
редакция действует с 18.09.2018

Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 12 травня 2009 року N 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 червня 2009 р. за N 549/16565

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 22 серпня 2012 року N 423
,
 від 27 березня 2013 року N 110
,
від 13 серпня 2018 року N 210

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення відновної вартості зелених насаджень, що додається.

2. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та інженерного захисту територій (О. П. Ігнатенко) спільно з Юридичним управлінням (І. І. Крилова) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та інженерного захисту територій (О. П. Ігнатенко) після державної реєстрації надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр 

О. Ю. Кучеренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр охорони навколишнього
природного середовища
 

 
Г. Г. Філіпчук
 

Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
 

 
В. М. Пантелеєнко
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Заступник Міністра
регіонального розвитку та
будівництва України
 

 
 
В. А. Негода
 

 

МЕТОДИКА
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОВНОЇ ВАРТОСТІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

1. Загальні положення

1.1. Методика встановлює механізм визначення відновної вартості зелених насаджень (дерев, кущів, газонів, квітників) у населених пунктах, що підлягає сплаті при видаленні зелених насаджень або при їх втраті у зв'язку із відведенням земельної ділянки у встановленому порядку юридичній або фізичній особі.

1.2. Методику розроблено відповідно до:

Закону України "Про благоустрій населених пунктів";

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045 (далі - Порядок);

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (далі - Положення);

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 N 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за N 880/12754 (далі - Правила).

1.3. Поняття, що використовується у цій Методиці, має таке значення:

економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, а також вимог щодо надання відповідних послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону.

Інші поняття та терміни у цій Методиці вживаються у значеннях, які наведені в Законі України "Про благоустрій населених пунктів", Положенні та Правилах.

1.4. Визначення відновної вартості зелених насаджень здійснюється комісією, створеною відповідно до Порядку, яка складає акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, зразок якого наведений у додатку 1 до цієї Методики.

1.5. Видалення зелених насаджень здійснюється відповідно до Порядку.

(пункт 1.5 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 22.08.2012 р. N 423)

1.6. Доцільність і можливість пересадки дерев та кущів, які підлягають видаленню, визначається комісією при їх обстеженні та оцінці.

1.7. У разі видалення зелених насаджень у зв'язку із будівництвом об'єктів відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" розмір відновної вартості видалених зелених насаджень зменшується на суму, передбачену проектною документацією на озеленення території.

(главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 22.08.2012 р. N 423
,
пункт 1.7 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 13.08.2018 р. N 210)

2. Визначення відновної вартості дерев та кущів

2.1. Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення (посадки) та утримання за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність, за такою формулою:

Вв = Вств + Ву,

 де:  

Вв - відновна вартість дерев та кущів;

Вств - вартість створення (посадки) дерев та кущів (комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення);

Ву - вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність.

2.2. Визначення вартості створення дерев та кущів здійснюється відповідно до вимог нормативних документів із ціноутворення у будівництві та передбачає визначення вартості робіт з підготовки механізованим або ручним способом стандартних місць садіння дерев та кущів, їх садіння і догляд за ними протягом дворічного періоду приживлення та вартості посадкового матеріалу.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 13.08.2018 р. N 210)

2.3. Визначення вартості утримання дерев та кущів за попередні роки

2.3.1. Вартість утримання дерев та кущів за попередні роки розраховується на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх утримання за попередні роки з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість. Під час розрахунку враховується вартість утримання дерев та кущів до досягнення ними віку, в якому відбувається їх обстеження.

Розрахунок вартості утримання дерев та кущів за попередні роки визначається із урахуванням їх віку та застосуванням коефіцієнтів якісного стану і зонального розподілу території населеного пункту за такою формулою:

Ву = Вдм х В х Кя х Кз,

 де:  

Ву - вартість утримання дерев та кущів;

Вдм - вартість утримання дерев та кущів протягом року;

В - вік дерева або куща;

Кя - коефіцієнт якісного стану;

Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

2.3.2. Вартість утримання дерев та кущів протягом року визначається на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх річного утримання згідно з технологічними картами з урахуванням прибутку та податку на додану вартість.

Розрахунок вартості утримання дерев та кущів протягом року здійснюється на нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат, а також на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та на підставі планованих кошторисів.

2.3.3. До економічно обґрунтованих планованих витрат включаються: планована виробнича собівартість робіт та адміністративні витрати.

2.3.4. Планована виробнича собівартість робіт

2.3.4.1. До планованої виробничої собівартості робіт належать прямі витрати (прямі матеріальні витрати та прямі витрати на оплату праці, які повинні визначатись за відповідними технологічними картами, а також інші прямі витрати) та загальновиробничі витрати.

2.3.4.2. До прямих матеріальних витрат входять витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат і пов'язані з використанням:

палива та електроенергії (витрати визначаються на основі цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку);

матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).

2.3.4.3. До прямих витрат на оплату праці належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України включаються до витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу.

(абзац третій підпункту 2.3.4.3 підпункту 2.3.4 пункту 2.3
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.08.2012 р. N 423)

2.3.4.4. До інших прямих витрат зараховують всі інші виробничі витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат, а саме:

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт з утримання зелених насаджень визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.

(підпункт 2.3.4.4 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 у редакції
наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 22.08.2012 р. N 423)

2.3.4.5. До загальновиробничих витрат належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об'єкта витрат і підтверджуються відповідними розрахунками:

витрати на управління виконанням робіт (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями, передбачені законодавством, та витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на вдосконалення технологій та організацію виконання відповідних робіт (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації та поліпшенням якості виконання робіт, підвищенням їх надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик; витрати матеріалів, купівельних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);

витрати на утримання виробничих приміщень (страхування майна, ремонт, комунальні послуги, витрати на охорону та оренду);

витрати на обслуговування процесів виконання робіт (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за процесами виконання робіт та якістю робіт);

витрати на обов'язкове медичне обстеження працівників підприємства та оплату лікарняних листів за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, згідно із законодавством;

витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього природного середовища;

плата за землю, зайняту виробничими приміщеннями і допоміжними цехами, дільницями;

загальнодержавні податки і збори, визначені Податковим кодексом України;

(абзац одинадцятий підпункту 2.3.4.5 підпункту 2.3.4 пункту 2.3
у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 22.08.2012 р. N 423)

місцеві податки і збори, визначені Податковим кодексом України;

(абзац дванадцятий підпункту 2.3.4.5 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 
у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 22.08.2012 р. N 423)

інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів тощо).

2.3.4.6. Планована виробнича собівартість продукції зменшується на вартість супутньої продукції, яка реалізується або використовується балансоутримувачем.

2.3.5. Адміністративні витрати

2.3.5.1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, безпосередньо пов'язані з утриманням дерев та кущів та спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

витрати на утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);

витрати на службові відрядження;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (оренда, страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);

винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки землі, майна тощо);

витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів, інших матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання;

податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до планової виробничої собівартості продукції, робіт, послуг;

плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

інші витрати загальногосподарського призначення, які безпосередньо пов'язані з утриманням зелених насаджень.

2.3.5.2. Адміністративні витрати підтверджуються відповідними розрахунками та включаються до економічно обґрунтованих планованих витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.

Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.

2.3.6. Планування витрат, пов'язаних із сплатою податку на прибуток підприємства, здійснюється відповідно до законодавства.

2.3.7. Рівень рентабельності підтверджується відповідними розрахунками та формується з урахуванням необхідності спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства і не повинен перевищувати 12 відсотків економічно обґрунтованих планованих витрат.

2.3.8. Вік дерева або куща визначається комісією без врахування дворічного періоду приживлення та з урахуванням даних інвентаризації зелених насаджень у разі їх наявності. Граничним значенням віку є усереднена вікова межа експлуатації, наведена у додатку 1 до Правил.

2.3.9. Коефіцієнт якісного стану дерев та кущів визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.

2.3.10. Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

добрий - дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний - дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільний - дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слаборозвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, є дупла.

2.3.11. Якісний стан кущів визначається за такими ознаками:

добрий - кущі нормально розвинені, здорові, листя густе по всій висоті, механічні пошкодження і пошкодження через хвороби відсутні, забарвлення і розміри листя нормальні;

задовільний - кущі здорові з ознакою уповільненого росту, листя мало, є сухі гілки, крона одностороння, є незначні механічні пошкодження і пошкодження, заподіяні шкідниками;

незадовільний - кущі ослаблені, значно оголені знизу, листя дрібне, багато сухих гілок, механічних пошкоджень, пошкоджень, заподіяних шкідниками.

2.3.12. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається з урахуванням містобудівної цінності ділянки території населеного пункту відповідно до додатка 4 до цієї Методики.

2.3.13. Визначення зон містобудівної цінності територій населених пунктів здійснюється відповідно до додатка 5 до цієї Методики.

2.4. У разі встановлення комісією необхідності пересадження дерев або кущів сума їх відновної вартості складається з вартості робіт з пересадження рослини та догляду за нею на період приживлення протягом двох років.

3. Визначення відновної вартості газонів

3.1. Відновна вартість газонів розраховується із врахуванням вимог національних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів функціональної належності, якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту за формулою:

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 13.08.2018 р. N 210)

Вв = Вств х Кф х Кя х Кз,

 де:

Вв - відновна вартість газонів;

Вств - вартість створення газонів;

Кф - коефіцієнт функціональної належності;

Кя - коефіцієнт якісного стану;

Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

3.2. Коефіцієнт функціональної належності газонів визначається відповідно до додатка 6 до цієї Методики.

3.3. Коефіцієнт якісного стану газонів визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.

3.4. Якісний стан газонів визначають за такими ознаками:

добрий - поверхня добре спланована, трава густа, однорідна, рівномірна, регулярно підстригається, колір інтенсивно зелений, бур'янів і моху немає;

задовільний - поверхня газону зі значними нерівностями, травостій нерівний, багато бур'янів, підстригається нерегулярно, колір зелений, витоптаних місць немає;

незадовільний - травостій рідкий, неоднорідний, різнобарвний, переважно жовтого відтінку, багато широколистих бур'янів, моху та витоптаних місць.

3.5. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається згідно з підпунктом 2.3.12 цієї Методики.

3.6. Для кожного виду газону можуть розроблятись окремі технологічні карти. У такому випадку відновна вартість газонів визначається на основі відповідних технологічних карт із врахуванням державних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту.

4. Визначення відновної вартості квітників

4.1. Відновна вартість квітників розраховується із врахуванням вимог національних стандартів, норм і правил та застосуванням коефіцієнтів якісного стану та зонального розподілу території населеного пункту за формулою:

(абзац перший пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 13.08.2018 р. N 210)

Вв = Вств х Кя х Кз,

 де:  

Вв - відновна вартість квітників;

Вств - вартість створення квітників;

Кя - коефіцієнт якісного стану квітників;

Кз - коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту.

4.2. Коефіцієнт якісного стану квітників визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.

4.3. Якісний стан квітників з багаторічних рослин визначають за такими ознаками:

добрий - поверхня старанно вирівняна, ґрунт удобрений, рослини добре розвинені, однакові за якістю, бур'янів немає, догляд регулярний;

задовільний - поверхня погано вирівняна, мало внесено добрив у ґрунт, рослини нормально розвинені, є бур'яни, догляд за квітниками і ремонт нерегулярні;

незадовільний - поверхня має значні нерівності, добрива не внесені, рослини слаборозвинені, багато бур'янів, сухого листя.

4.4. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається згідно з підпунктом 2.3.12 цієї Методики.

 

Начальник Управління благоустрою,
комунального обслуговування та
інженерного захисту територій
 

 
 
О. П. Ігнатенко
 

 

Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

___________________________
(назва населеного пункту) 

"___" ____________ 20__ року 

Комісію призначено __________________________________________________________________
                                                                                     (компетентний орган, який призначив комісію,
____________________________________________________________________________________
                             номер, дата розпорядження або наказу про її утворення, стислий зміст (суть) розпорядження)
____________________________________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Члени комісії: 

1. 

___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

  

2. 

___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

  

3. 

___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Представник заявника 

  

___________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

Комісія оглянула зелені насадження за адресою __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Обстеження зелених насаджень пов'язано з
___________________________________________________________________________________
(вказується причина обстеження зелених насаджень (відведення земельної ділянки, видалення зелених насаджень), якщо
___________________________________________________________________________________
                                    причиною є видалення зелених насаджень, вказується підстава для їх видалення) 

1. Зелені насадження, що підлягають видаленню:

N з/п 

Вид зелених насаджень 

Вік
(років) 

Висота
(м) 

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі
(см) 

Кількість
(шт.) 

Якісний стан зелених насаджень (добрий, задовільний, незадовільний) 

Підлягає зрізуванню
(шт.) 

Підлягає пересаджуванню
(шт.) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом підлягає пересаджуванню 

_____________ 

дерев 

____________ 

кущів 

Разом підлягає зрізуванню 

_____________ 

дерев 

____________ 

кущів 

Всього видаляється: 

  

1. Дерев 

_________________________________________одиниць 

2. Кущів 

__________________________________________одиниць 

3. Газонів 

________________________________________________га 

4. Квітників 

________________________________________________м2 

2. Відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню:

1. Дерев 

_____________________________________________гривень 

2. Кущів 

______________________________________________гривень 

3. Газонів 

______________________________________________гривень 

4. Квітників 

______________________________________________гривень 

Разом

______________________________________________гривень 

3. Зелені насадження, що залишаються на місці в межах відведеної під забудову ділянки:

N з/п 

Вид зелених насаджень 

Вік
(років) 

Висота
(м) 

Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від землі
(см) 

Кількість
(шт.) 

Якісний стан зелених насаджень
(
добрий, задовільний, незадовільний) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього залишається на місці: 

1. Дерев 

______________________________________________одиниць 

2. Кущів 

______________________________________________одиниць 

3. Газонів 

____________________________________________________га 

4. Квітників 

____________________________________________________м

4. Визначення відновної вартості зелених насаджень відповідно до проектної документації:

Сума, передбачена в проектній документації на озеленення території, _______________________________________ гривень.
                          (сума цифрами та словами)

Сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті, визначається за формулою:

Сдс = Вв - Со,

де Сдс - сума відновної вартості зелених насаджень, що підлягає сплаті;

Вв - сума відновної вартості зелених насаджень, зазначена у позиції "Разом" пункту 2 цього акта;

Со - сума, передбачена в проектній документації на озеленення території.

Висновок комісії:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Зелені насадження, що залишаються на місці на час будівництва, передаються на збереження
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові, посада) 

 

Голова комісії 

  

Члени комісії 

  

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 22.08.2012 р. N 423
,
від 13.08.2018 р. N 210)

 

Зразок ордера на видалення зелених насаджень

___________________________
(назва населеного пункту) 

"___" ____________ 20__ року. 

  

На основі рішення від "___" ____________ N ___                                           ______________________
                                                                                                                                                                         (назва компетентного органу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
дозволяється:
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (назва підприємства, організації, установи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
згідно з актом обстеження зелених насаджень, складеним "___" ____________ 20__ року,
видалення дерев, кущів, газонів і квітників ______________________________________________________________________
                                                                                                (кількість та вид зелених насаджень)
_____________________________________________________________________________________

Термін видалення встановлюється до "___" ____________ 20__ року.

Благоустрій та озеленення провести до "___" ____________ 20__ року.

Використання вирубаної деревини _______________________________

Зелені насадження, які залишаються в межах визначеної ділянки, передаються на збереження _____________________________________________________________________________________ 

 

"___" ____________ 20__ року 

"___" ____________ 20__ року 

       Дата відкриття ордера 

        Дата закриття ордера 

Керівник органу, який видає ордер 

  

___________________________
(підпис)  

_______________________
(прізвище та ініціали) 

М. П.  

  

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 22.08.2012 р. N 423)

 

Коефіцієнт якісного стану дерев, кущів, газонів і квітників

Якісний стан  

Коефіцієнт якісного стану
(Кя)
 

добрий 

1,0 

задовільний 

0,7 

незадовільний 

0,3 

 

КОЕФІЦІЄНТ
зонального розподілу територій населеного пункту

Групи населених пунктів залежно від кількості населення
(тис. осіб)

Коефіцієнт зонального розподілу територій населеного пункту (Кз)

I
Центральна зона містобудівної цінності

II
Середня зона містобудівної цінності

III
Периферійна зона містобудівної цінності

Понад 1000

3,0

2,7

2,4

у разі будівництва житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

3,0

2,0

1,0

500 - 1000

2,7

2,4

2,2

у разі будівництва житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,7

2,0

1,1

250 - 500

2,4

2,2

1,9

у разі будівництва житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,4

1,9

1,0

100 - 250

2,2

1,9

1,7

у разі будівництва житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

2,2

1,7

1,0

50 - 100

-

1,7

1,3

у разі будівництва житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

-

1,3

1,0

До 50

-

1,3

1,0

у разі будівництва житлових будинків, об'єктів інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури і благоустрою

-

1,0

0,7

(додаток 4 у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку,
 будівництва та житлово-комунального господарства України
від 27.03.2013 р. N 110)

 

Зони містобудівної цінності територій населених пунктів

Групи населених пунктів залежно від кількості населення
(тис. осіб) 

Зони містобудівної цінності 

I
Центральна зона 

II
Середня зона 

III
Периферійна зона 

Понад 1000  

до 5,5 км від адміністративного центру 

5,5 - 7,5 км 

більше 7,5 км 

500 - 1000  

до 3 км від адміністративного центру 

3,0 - 5,5 км 

більше 5,5 км 

250 - 500  

до 2,5 км від адміністративного центру 

2,5 - 3,5 км 

більше 3,5 км 

100 - 250  

до 1,5 км від адміністративного центру 

1,5 - 2,5 км 

більше 2,5 км 

50 - 100  

до 2 км від адміністративного центру 

більше 2 км 

До 50  

до 1 км від адміністративного центру 

більше 1 км 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 13.08.2018 р. N 210)

 

Коефіцієнт функціональної належності газонів

Функціональна належність газонів 

Коефіцієнт функціональної належності газонів
(Кф)
 

Партерні газони 

1,25 

Газони звичайні (садово-паркові та спеціального призначення)  

1,00 

Лучні газони 

0,50 

____________

Опрос