Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в решение административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 14.10.2002 N 8

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 09.04.2009 № 5
Утратил силу

Про внесення змін до рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 8

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 квітня 2009 року N 5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2009 р. за N 539/16555

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням адміністративної ради Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб від 14 жовтня 2002 року N 8

згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
від 9 липня 2012 року N 5)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. У заголовку та пункті 1 рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 8 "Про затвердження Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за N 885/7173 (із змінами), слова "банках - учасниках" замінити словом "учасниках".

2. Унести зміни до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф, затвердженої рішенням адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.10.2002 N 8, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.11.2002 за N 885/7173 (із змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу дирекцію.

4. Це рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова
адміністративної ради
 

 
В. Пасічник
 

 

Інструкція
про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - квартальна форма звітності N 1 Ф

1. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" визначає порядок складання та загальні вимоги щодо складання звіту про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

2. Метою складання звіту за формою (додається) є контроль з боку Фонду за залученням банками, філіями іноземних банків вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

3. Дія цієї Інструкції поширюється на учасників Фонду.

4. Відповідальність за правильність складання форм звітності покладається на учасників Фонду.

2. Порядок складання звіту про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду (форма N 1 Ф)

1. Звітність складається у грошових одиницях України. До звітності включається інформація за всіма вкладами фізичних осіб як в національній, так і в іноземній валюті. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на звітну дату.

2. У разі розміщення одним вкладником у банку, філії іноземного банку кількох вкладів у звітності в відповідній колонці зазначається загальна сума вкладів незалежно від виду валют.

3. Для учасників Фонду звіт складається щокварталу відповідно до опису параметрів заповнення форми.

4. Опис параметрів заповнення форми N 1 Ф.

Рядок 1 (вклади - усього) - визначається сума рядків 1.1 та 1.2. Сума вкладів за рядком 1 (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12) дорівнює сумі рядків 2, 3, 4 відповідних колонок. Рядок 1 (колонка 2) - зазначається сума вкладів, що дорівнює сумі колонок 4, 6, 8, 10, 12. Сума вкладів за рядком 1.1 дорівнює сумі рядків 2.1, 3.1, 4.1.

Для розрахунку використовуються суми залишків за балансовими рахунками банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), та що відповідають визначеному у Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)".

Сума вкладів за рядком 1.2 дорівнює сумі рядків 2.2, 3.2, 4.2.

Рядок 2 (чисті вклади - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" - включаючи кошти приватних нотаріусів;

2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";

2625 "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток" - крім консолідованих карткових субрахунків для обліку коштів за електронними гаманцями;

2630 "Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2635 "Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб";

2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" - тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів за закритими анонімними та кодованими рахунками;

2909 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" - тільки в частині вкладів фізичних осіб.

Якщо в аналітиці рахунки 2620 та 2625 мають дебетове сальдо, то в розрахунок суми вкладів ці рахунки включаються із сумою "0" у діапазон до 1 грн.

Рядок 3 (ощадні сертифікати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

3320 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3330 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3340 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.

Рядок 4 (нараховані витрати - усього) - для розрахунку використовуються такі балансові рахунки:

2628 "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

3328 "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3338 "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів;

3348 "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" - тільки в частині іменних ощадних сертифікатів.

У колонках 1, 3, 5, 7, 9, 11 зазначається кількість вкладників. Кількість вкладників указується тільки за рядком 1. При цьому незалежно від того, скільки вкладник має рахунків у банку, філії іноземного банку (депозитних, поточних), його особа зазначається у звіті один раз, а суми вкладів за всіма його рахунками об'єднуються в загальну та відображаються у відповідних колонках звіту.

Кількість вкладників, що вказується у колонці 1, повинна дорівнювати сумі колонок 3, 5, 7, 9, 11.

У колонках 2, 4, 6, 8, 10, 12 зазначаються суми вкладів фізичних осіб, згруповані за їх розмірами. При цьому для колонок 4, 6, 8, 10, 12 визначені такі граничні значення розмірів вкладів:

у колонці 4 - від 0,01 до 0,99;

у колонці 6 - від 1,00 до 3000,00;

у колонці 8 - від 3000,01 до 5000,00;

у колонці 10 - від 5000,01 до 10000,00;

у колонці 12 - від 10000,01 і більше.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.

Дані формуються щодо кожного вкладника відповідно до загального розміру всіх його вкладів в одному учаснику Фонду.

За статтями, за якими відсутні показники, у відповідних колонках зазначаються нулі.

5. При виявленні помилок Фонд повертає звіт учаснику Фонду. Протягом двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності учасник Фонду зобов'язаний подати виправлену форму звітності.

 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу
 

 
Т. О. Раєвська
 

 

Звіт
про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
станом на ____________ ____ року

________________
(найменування
банку/філії
іноземного банку) 

_________________
(ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ) 

  

______________________
(місцезнаходження
банку/філії іноземного
банку) 

(копійки)

N
з/п 

Назва показника 

Усього 

У тому числі 

Кількість вкладників 

сума вкладів 

до 1 грн 

від 1 до 50000* грн 

від 50000* до 150000* грн 

від 150000* до 250000* грн 

понад 250000* грн 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

кіль-
кість 

сума 

А 

Б 

10 

11 

12 

Вклади - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З усіх вкладів: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

чисті вклади - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ощадні сертифікати - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нараховані витрати - усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

у національній валюті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

в іноземній валюті (гривневий еквівалент) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ ____ р. 

Керівник 

________________________ 

______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________________________ 

____________
* Відповідно до статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватися, окрім діапазону колонки 4.

____________

Опрос