Идет загрузка документа (365 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 28.05.2009 № 313
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 28 травня 2009 року N 313

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2009 р. за N 536/16552

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Постанова набирає чинності з 1 липня 2009 року.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

1.1. У розділі 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України":

1.1.1. У формі N 551 "Звіт про кількість виявлених порушень валютного законодавства та вжиті до порушників заходи" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 6.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Застосовано адміністративних штрафів за порушення чинного законодавства під час здійснення валютних операцій (у копійках), - усього 

".

У зв'язку з цим рядки 7 - 10.2 уважати відповідно рядками 8 - 11.2;

після рядка 8.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Сплачено адміністративних штрафів за порушення чинного законодавства під час здійснення валютних операцій
(у копійках), - усього 

".

У зв'язку з цим рядки 9 - 11.2 уважати відповідно рядками 10 - 12.2;

у поясненні:

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 7 - загальна сума адміністративних штрафів, які було застосовано ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення чинного законодавства під час здійснення валютних операцій протягом звітного періоду (у копійках), - усього - до 16 знаків".

У зв'язку з цим абзаци двадцять перший - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять п'ятим;

в абзацах двадцять другому, двадцять третьому цифру "7" замінити цифрою "8";

після абзацу двадцять третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 9 - загальна сума сплачених протягом звітного періоду адміністративних штрафів, які було застосовано ТУ до керівників банків (фінансових установ), національного оператора поштового зв'язку за порушення чинного законодавства під час здійснення валютних операцій (у копійках), - усього - до 16 знаків".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцять шостим;

в абзацах двадцять п'ятому - тридцятому цифру "8" замінити цифрами "10";

в абзацах тридцять першому - тридцять третьому цифру "9" замінити цифрами "11";

в абзацах тридцять четвертому - тридцять шостому цифри "10" замінити цифрами "12".

1.1.2. Форму N 560 "Перелік банків, що мають право здійснювати операції з валютними цінностями" і пояснення щодо її заповнення виключити.

1.1.3. У формі N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу" і поясненні щодо її заповнення:

у формі:

доповнити після слів "Головний бухгалтер" словами:

"/начальник підрозділу*";

доповнити виноскою такого змісту:

"_________________
* Форму підписує начальник підрозділу центрального апарату Національного банку України, який відповідальний за складання статистичної звітності щодо банків Київського регіону";

доповнити пояснення після абзацу сорок сьомого новим абзацом такого змісту:

"170 - обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку".

У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий - сто п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - сто п'ятдесят четвертим.

1.1.4. Форми N 747-Н, N 748-Н "Звіт про касові обороти" викласти в такій редакції:

Звіт про касові обороти
за _______________ 20__ року

___________________________________________________________
(назва територіального управління/установи Національного банку України)

(копійки)

Символи 

Статті надходжень і видатків 

Сума 

Надходження готівки 

02 

Надходження торговельної виручки 

  

05 

Надходження виручки від усіх видів послуг 

  

12 

Надходження податків та зборів 

  

14 

Надходження готівки в погашення кредитів 

  

16 

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 

  

17 

Надходження від підприємств поштового зв'язку 

  

29 

Надходження за платіжними картками 

  

30 

Надходження від продажу іноземної валюти 

  

31 

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів 

  

32 

Інші надходження 

  

  

Усього надходжень - символи 02 - 32 

  

34 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду 

  

35 

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду 

  

36 

Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків 

  

37 

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків 

  

38 

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси 

  

39 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси 

  

  

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73) 

  

Видача готівки 

40 

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій 

  

45 

Видача кредитів готівкою 

  

46 

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 

  

50 

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 

  

53 

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 

  

55 

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 

  

56 

Видача за придбану іноземну валюту 

  

58 

Видача за платіжними картками 

  

59 

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку 

  

60 

Видача на придбання та погашення цінних паперів 

  

61 

Видача на інші цілі 

  

  

Усього видач - символи 40 - 61 

  

66 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси 

  

69 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду 

  

70 

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду 

  

71 

Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам 

  

72 

Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків 

  

73 

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей 

  

  

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39) 

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) ;

 

Звіт про касові обороти
за ________________ 20__ року

___________________________________________________________
(назва територіального управління/установи Національного банку України)

(копійки)

Символи 

Статті надходжень і видатків 

Сума 

Надходження готівки 

02 

Надходження торговельної виручки  

  

05 

Надходження виручки від усіх видів послуг 

  

12 

Надходження податків та зборів 

  

14 

Надходження готівки в погашення кредитів 

  

16 

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 

  

17 

Надходження від підприємств поштового зв'язку 

  

29 

Надходження за платіжними картками 

  

30 

Надходження від продажу іноземної валюти 

  

31 

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів 

  

32 

Інші надходження  

  

  

Усього надходжень - символи 02 - 32 

  

34 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду 

  

35 

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду 

  

36 

Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків 

  

37 

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків 

  

38 

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси 

  

39 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси 

  

  

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73) 

  

Видача готівки 

40 

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій 

  

45 

Видача кредитів готівкою 

  

46 

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 

  

50 

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 

  

53 

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 

  

55 

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 

  

56 

Видача за придбану іноземну валюту 

  

58 

Видача за платіжними картками 

  

59 

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку 

  

60 

Видача на придбання та погашення цінних паперів 

  

61 

Видача на інші цілі 

  

  

Усього видач - символи 40 - 61 

  

66 

Переміщення готівки в оборотній касі установ Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси 

  

69 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду 

  

70 

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду 

  

71 

Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам 

  

72 

Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків 

  

73 

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей 

  

  

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39) 

  

  

Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках: 

  

84 

заробітної плати, інших видів оплати праці робітників і службовців, доходів підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів, стипендій 

  

86 

доходів від зданої сільськогосподарської продукції та продуктів її перероблення 

  

87 

пенсій та допомоги 

  

88 

інших сум 

  

93 

Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток 

  

94 

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери  

  

95 

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Начальник відділу готівкового обігу та касових операцій 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали)". 

1.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

1.2.1. Порядок подання форми N 321 "Звіт про вимоги за наданими кредитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" після слів "в обласному розрізі" доповнити словами "за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн".

1.2.2. У частині 1 "Загальні положення щодо складання звіту за формою N 381" пояснення щодо заповнення форм N 381, N 381А "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку банку або стан перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України":

у пункті 4:

абзац четвертий після цифр та слів "(1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо)" доповнити цифрами та словами "1627* мінус 1527* - (пасивне сальдо)";

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, і коштами, залученими від банків-нерезидентів".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий уважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим.

1.2.3. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та технічні засоби, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" і поясненні щодо її заповнення:

рядок 2.12 таблиці форми викласти в такій редакції:

"

2.12 

з них з функцією електронних грошей 

";

у поясненні:

в абзаці тридцять першому цифри "2.12" та слова "картки з функцією електронних грошей" виключити;

після абзацу тридцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2.12 - зазначається кількість емітованих банком платіжних карток з функцією електронних грошей, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні дванадцять місяців, і не зазначаються платіжні картки, які вийшли з ладу, термін дії яких закінчився, а також утрачені платіжні картки".

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сороковий уважати відповідно абзацами тридцять третім - сорок першим.

1.2.4. Пояснення щодо заповнення форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" після абзацу тридцятого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"23 - MEEST;

24 - "Блиц".

У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять шостий уважати відповідно абзацами тридцять третім - тридцять восьмим.

1.2.5. У формі N 406 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать банку на праві власності або інших речових правах, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

пояснення після абзацу другого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"У звітності не зазначаються показники щодо кількості ПТКС і сум переказів коштів через них під час здійснення:

операцій з видачі готівки;

торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв'язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою ПТКС (у тому числі платіжних терміналів, які розташовані в пунктах продажу товарів та інших торгових точках).

Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцятим.

1.2.6. У формі N 407 "Звіт про кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), що належать суб'єктам господарювання, які уклали агентські договори з банком, та обсяги переказів коштів, що здійснюються за їх допомогою" і поясненні щодо її заповнення:

порядок подання викласти в такій редакції:

пояснення після абзацу другого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"У звітності не зазначаються показники щодо кількості ПТКС і сум переказів коштів через них під час здійснення:

операцій з видачі готівки;

торговельних операцій з продажу попередньо оплачених послуг [(карток поповнення рахунків мобільного зв'язку (ваучерів)] і продажу товарів (кави, напоїв тощо), здійснених за допомогою ПТКС (у тому числі платіжних терміналів, які розташовані в пунктах продажу товарів та інших торгових точках).

Банки подають звітність з нульовим показником, якщо за будь-якими показниками немає звітних даних".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять четвертим.

1.2.7. Абзац чотирнадцятий пояснення щодо заповнення форми N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" викласти в такій редакції:

"Рядок 1.5.2 - обсяг готівкової валюти, що надійшла від фізичних осіб для переказу за межі України відповідно до Правил здійснення за межі України та в Україну переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 N 496, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01.02.2008 за N 74/14765".

1.2.8. У формі N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями" і поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слово "терміни" замінити словом "строки";

у поясненні:

у назві пояснення слово "терміни" замінити словом "строки";

у пункті 1 слова "і отримання ліцензій", "та лізинговими" виключити.

1.2.9. У поясненні щодо заповнення форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками":

в абзаці третьому пункту 7 слова та цифри "Правил торгівлі іноземною валютою, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230" замінити словами та цифрами "Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами)";

в абзацах двадцять третьому, двадцять дев'ятому пункту 8 слова та цифри "Правилами торгівлі іноземною валютою, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230" в усіх відмінках замінити словами та цифрами "Положенням про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами)" у відповідних відмінках.

1.2.10. У формі N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями":

у таблиці форми:

у розділі I "Категорії кредитних операцій за ступенем ризику":

у колонці 17 у рядках 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 1.2.4, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.3, 1.5.4 цифри "2", "10", "40", "80", "100" замінити знаком "х";

у колонці 2 рядок 1.1.3 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.1.3 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.1.3.1 

за кредитами, наданими до 27.12.2008  

1.1.3.2 

за кредитами, наданими з 28.12.2008 

50 

";

рядок 1.1.4 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.1.4 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.1.4.1 

за однорідними споживчими кредитами в гривнях 

1.1.4.2 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими до 27.12.2008 

1.1.4.3 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими з 28.12.2008 

50 

";

у колонках 4 - 14 рядки 1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3 доповнити знаком "х";

у колонці 2 рядок 1.2.3 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.2.3 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.2.3.1 

за кредитами, наданими до 27.12.2008  

10 

1.2.3.2 

за кредитами, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонці 2 рядок 1.2.4 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.2.4 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.2.4.1 

за однорідними споживчими кредитами в гривнях 

10 

1.2.4.2 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими до 27.12.2008 

10 

1.2.4.3 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонках 4 - 14 рядки 1.2.4.1, 1.2.4.2, 1.2.4.3 доповнити знаком "х";

у колонці 2 рядок 1.3.3 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.3.3 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.3.3.1 

за кредитами, наданими до 27.12.2008 

40 

1.3.3.2 

за кредитами, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонці 2 рядок 1.3.4 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.3.4 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.3.4.1 

за однорідними споживчими кредитами в гривнях 

40 

1.3.4.2 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими до 27.12.2008 

40 

1.3.4.3 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонках 4 - 14 рядки 1.3.4.1, 1.3.4.2, 1.3.4.3 доповнити знаком "х";

у колонці 2 рядок 1.4.3 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.4.3 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.4.3.1 

за кредитами, наданими до 27.12.2008 

80 

1.4.3.2 

за кредитами, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонці 2 рядок 1.4.4 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.4.4 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.4.4.1 

за однорідними споживчими кредитами в гривнях 

80 

1.4.4.2 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими до 27.12.2008 

80 

1.4.4.3 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонках 4 - 14 рядки 1.4.4.1, 1.4.4.2, 1.4.4.3 доповнити знаком "х";

у колонці 2 рядок 1.5.3 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.5.3 доповнити двома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.5.3.1 

за кредитами, наданими до 27.12.2008  

100 

1.5.3.2 

за кредитами, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонці 2 рядок 1.5.4 доповнити словами "з них";

розділ після рядка 1.5.4 доповнити трьома новими рядками такого змісту:

"

17 

1.5.4.1 

за однорідними споживчими кредитами в гривнях 

100 

1.5.4.2 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими до 27.12.2008 

100 

1.5.4.3 

за однорідними споживчими кредитами в іноземній валюті, наданими з 28.12.2008 

100 

";

у колонках 4 - 14 рядки 1.5.4.1, 1.5.4.2, 1.5.4.3 доповнити знаком "х".

1.2.11. У формі N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів" і поясненні щодо її заповнення:

назву форми доповнити словами "та лімітів відкритої валютної позиції";

у таблиці форми:

загальну назву колонок 3 - 23 після слова "діяльності" доповнити словами "та ліміти відкритої валютної позиції";

після колонки 12 доповнити новими колонками такого змісту:

"

Сума перевищення сукупної заборгованості, що спричинено зростанням курсу іноземних валют 

Фактичне значення нормативу Н7 з урахуванням курсу іноземних валют 

12-1 

12-2 

";

після колонки 15 доповнити новими колонками такого змісту:

"

Сума перевищення сукупної заборгованості, що спричинено зростанням курсу іноземних валют 

Фактичне значення нормативу Н9 з урахуванням курсу іноземних валют 

15-1 

15-2 

";

у колонках 21 - 23 літеру "Н" замінити літерою "Л";

після колонки 21 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Кількість порушень на звітну дату 

21-1 

";

після колонки 22 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Кількість порушень на звітну дату 

22-1 

";

після колонки 23 доповнити новою колонкою такого змісту:

"

Кількість порушень на звітну дату 

23-1 

";

у поясненні:

назву пояснення доповнити словами "та лімітів відкритої валютної позиції";

абзац перший доповнити словами та цифрами "та Методичними рекомендаціями до Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції в безготівковій та готівковій формах та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, схваленими постановою Правління Національного банку України від 28.02.2009 N 109 (далі - Методичні рекомендації)", а після слів "економічних нормативів" - словами "та лімітів відкритої валютної позиції";

абзац другий після слів "економічного нормативу" доповнити словами "та ліміту відкритої валютної позиції";

в абзаці третьому цифри та літери "21, 22, 23, Н13, Н13-1, Н13-2" виключити;

абзац четвертий після цифр "19" доповнити цифрами "21-1, 22-1, 23-1", а після літери та цифр "Н11" - літерами та цифрами "Л13, Л13-1, Л13-2";

у першому реченні абзацу п'ятого цифри "21, 22, 23" виключити;

перше речення абзацу шостого після цифр "19" доповнити цифрами та знаками "21-1, 22-1, 23-1";

після абзацу двадцять третього доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 12-1 - сума перевищення сукупної заборгованості, що спричинено зростанням курсу іноземних валют.

У колонці зазначається сума перевищення сукупної заборгованості за одним контрагентом (групою пов'язаних контрагентів), що спричинено зростанням курсу іноземних валют за кредитами, наданими до 10.10.2008 (зазначаються суми тільки за кредитними договорами, до яких після 10.10.2008 не вносилися зміни щодо продовження терміну їх дії та/або збільшення суми заборгованості).

Колонка 12-2 - фактичне значення нормативу Н7 з урахуванням курсу іноземних валют.

У колонці зазначається фактичне значення нормативу Н7 з урахуванням перевищення нормативу, що спричинено зростанням курсу іноземних валют за кредитами, наданими до 10.10.2008".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - сорок восьмий уважати відповідно абзацами двадцять восьмим - п'ятдесят другим;

після абзацу тридцять третього доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

"Колонка 15-1 - сума перевищення сукупної заборгованості, що спричинено зростанням курсу іноземних валют.

У колонці зазначається сума перевищення сукупної заборгованості за одним інсайдером (групою пов'язаних інсайдерів), що спричинено зростанням курсу іноземних валют за кредитами, наданими до 10.10.2008 (зазначаються суми тільки за кредитними договорами, до яких після 10.10.2008 не вносилися зміни щодо продовження терміну їх дії та/або збільшення суми заборгованості).

Колонка 15-2 - фактичне значення нормативу Н9 з урахуванням курсу іноземних валют.

У колонці зазначається фактичне значення нормативу Н9 з урахуванням перевищення нормативу, що спричинено зростанням курсу іноземних валют за кредитами, наданими до 10.10.2008".

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - п'ятдесят другий уважати відповідно абзацами тридцять восьмим - п'ятдесят шостим;

абзаци п'ятдесят п'ятий, п'ятдесят шостий викласти в такій редакції:

"Колонки 21, 22, 23 - ліміти відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2), що розраховуються відповідно до Методичних рекомендацій. Розрахунок лімітів відкритої валютної позиції здійснюється за даними файла 01.

Колонки 21-1, 22-1, 23-1 - кількість порушень лімітів відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2) на звітну дату".

1.2.12. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" і поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 17.11 доповнити новими рядками такого змісту:

"

17.12 

прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків 

17.13 

прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків 

";

після рядка 19.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

19.1.1 

кошти в розрахунках 

";

у таблиці пояснення:

у колонці 3 рядка 15.1 знак, літеру та цифри "+ п. 6.4" виключити та доповнити знаком, літерою та цифрами "+ п. 6.8";

у колонці 4 рядків 4.12, 17.7 слова "за аналітичним обліком" замінити словами "на вимогу";

після рядка 17.11 доповнити новими рядками такого змісту:

"

17.12 

прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків 

1617 

на вимогу 

17.13 

прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків 

1627 

на вимогу 

";

у колонці 3 рядка 19.1 цифри "2602" виключити;

після рядка 19.1 доповнити новим рядком такого змісту:

"

19.1.1 

кошти в розрахунках 

2602 

за аналітичним обліком 

".

1.2.13. Доповнити розділ після форми N 645 "Інформація про суб'єкти господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" трьома новими формами і поясненнями щодо їх заповнення такого змісту:

Звіт про операції довірчого управління
за станом на _______________ 20__ року

____________________________
(найменування банку) 

___________________________
(місцезнаходження банку) 

  

_________________
(код валюти) 

_________________
(назва валюти) 

  

(копійки)

N з/п 

Об'єкти, що перебувають у довірчому управлінні банку 

Кількість установників/ довірителів 

Усього коштів, залучених у довірче управління від: 

Структура активів, залучених у довірче управління: 

Кредиторська заборго-
ваність за операціями довірчого управління 

Доходи від операцій довірчого управління 

Напрями розміщення коштів, залучених у довірче управління 

Невикористані кошти 

Витрати за операціями довірчого управління 

Нараховані доходи за активами, що залучені або придбані управителем 

грошові кошти 

цінні папери 

усього 

у тому числі: 

усього 

з них 

фізичні особи 

юридичні особи 

фізичних осіб 

юридичних осіб 

цінні папери 

банківські метали 

інші активи 

сума опера-
тивного резерву 

усього 

з них 

об'єкти нерухо-
мості житлового призна-
чення 

інші об'єкти нерухо-
мості 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

I. Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку 

1.1 

01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за 01 видом об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1 

05 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.n 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за 05 видом об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за фондами, що перебувають у довірчому управлінні банку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Індивідуальні договори про довірче управління 

06 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

07 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за індивідуальними договорами про довірче управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього за операціями довірчого управління 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 650

Звіт про операції довірчого управління

1. Форма звіту розроблена на виконання вимог статей 24 та 36 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", статті 44 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати", Закону України "Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і вводиться з метою контролю за діяльністю банків з довірчого управління залученими активами.

2. Звіт подається банками - юридичними особами, які здійснюють операції довірчого управління.

3. Звіт про операції довірчого управління подається в національній валюті окремо за кожним об'єктом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Інформація про активи в іноземній валюті, які надані в довірче управління, надається в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют за кожним кодом валют на звітну дату.

4. Звіт складається на підставі інформації щодо аналітичного обліку операцій довірчого управління за кожним індивідуальним договором про довірче управління, за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку, в розрізі установників/довірителів.

5. Опис загальних параметрів заповнення розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" та розділу II "Індивідуальні договори про довірче управління" форми звіту.

Колонка 2 - кожен об'єкт, що перебуває в довірчому управлінні банку, зазначається в окремому рядку шляхом проставляння виду об'єкта - 2 знаки.

Види об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку, можуть мати такі значення:

01 - фонд фінансування будівництва виду А;

02 - фонд фінансування будівництва виду Б;

03 - фонд операції з нерухомістю;

04 - пенсійний фонд банківського управління;

05 - дитячий фонд банківського управління;

06 - індивідуальний договір про довірче управління, укладений з фізичною особою;

07 - індивідуальний договір про довірче управління, укладений з юридичною особою.

6. Опис параметрів заповнення розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" форми звіту.

Колонка 3 - зазначається кількість установників/довірителів - фізичних осіб окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Колонка 4 - зазначається кількість установників/довірителів - юридичних осіб окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Колонка 5 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від установників/довірителів - фізичних осіб, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Колонка 6 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від установників/довірителів - юридичних осіб, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку.

Загальна сума значень колонок 5, 6 має дорівнювати сумі значень колонок 7, 8.

Колонка 7 - зазначаються суми грошових коштів, залучених згідно з договорами про довірче управління, за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.

Колонка 8 - зазначаються суми вартості цінних паперів, залучених згідно з договорами про довірче управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9790.

Колонка 9 - зазначаються суми кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління з урахуванням сум переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9792.

Колонки 10 - зазначаються суми доходів за операціями довірчого управління з урахуванням результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9797.

Колонка 11 - зазначається загальний обсяг вартості активів, придбаних згідно з договорами довірчого управління, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Сума колонки 11 має дорівнювати сумі значень колонок 12, 13, 14.

Колонка 12 - зазначаються суми вартості придбаних цінних паперів згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів, суми їх переоцінки окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9783.

Колонка 13 - зазначаються суми вартості придбаних банківських металів згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання банківських металів, суми їх переоцінки за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9784.

Колонка 14 - зазначаються загальні суми вартості придбаних інших активів, суми їх переоцінки, у тому числі суми коштів, спрямованих на фінансування об'єктів будівництва, суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання інших активів та фінансування об'єктів будівництва окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.

Колонка 15 - зазначається вартість об'єктів нерухомості житлового призначення з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з фінансування будівництва об'єктів нерухомості житлового призначення окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.

Колонка 16 - зазначається вартість інших об'єктів нерухомості з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з фінансування будівництва інших об'єктів нерухомості окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.

Колонка 17 - зазначаються загальні суми невикористаних коштів, залучених у довірче управління, у тому числі за продані активи, згідно з договорами про довірче управління з урахуванням сум сформованих оперативних резервів окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9780, 9781.

Колонка 18 - зазначаються суми сформованого оперативного резерву окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9790, 9791.

Колонка 19 - зазначаються суми витрат за операціями довірчого управління, що відшкодовуються за рахунок коштів установника/довірителя згідно з договорами про довірче управління, суми результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9787.

Колонка 20 - зазначаються суми нарахованих доходів за активами, що залучені або придбані управителем, окремо за кожним фондом, що перебуває в довірчому управлінні банку. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9788.

Рядок "Усього за видом об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку" - зазначається сума за підсумками показників за рядками одного виду об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку, колонок 3 - 20.

Рядок "Усього за фондами, що перебувають у довірчому управлінні банку" - зазначається сума за підсумками показників за рядками "Усього за видом об'єктів, що перебувають у довірчому управлінні банку" колонок 3 - 20.

7. Опис параметрів заповнення розділу II "Індивідуальні договори про довірче управління" форми звіту. 

Колонка 3, рядок 1 - зазначається кількість довірителів - фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори довірчого управління.

Колонка 4, рядок 2 - зазначається кількість довірителів - юридичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори довірчого управління.

Колонка 5, рядок 1 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від довірителів - фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління.

Колонка 6, рядок 2 - зазначається загальний обсяг коштів, залучених у довірче управління від довірителів - юридичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління.

Загальна сума значень колонок 5, 6 має дорівнювати сумі значень колонок 7, 8.

Колонка 7 - зазначаються суми грошових коштів, залучених у довірче управління, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9791.

Колонка 8 - зазначаються суми вартості цінних паперів, залучених у довірче управління, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9791.

Колонка 9 - зазначаються суми кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління з урахуванням сум переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9792.

Колонка 10 - зазначаються суми доходів за операціями довірчого управління з урахуванням результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9797.

Колонка 11 - зазначається загальний обсяг вартості придбаних активів за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Сума колонки 11 має дорівнювати сумі значень колонок 12, 13, 14.

Колонка 12 - зазначаються суми вартості придбаних цінних паперів, суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів і суми переоцінки цінних паперів за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9783.

Колонка 13 - зазначаються суми вартості придбаних банківських металів, суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання банківських металів і суми переоцінки банківських металів за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9784.

Колонка 14 - зазначаються загальні суми вартості придбаних інших активів, сума їх переоцінки, у тому числі суми коштів, спрямованих на фінансування об'єктів будівництва, суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання інших активів і фінансування об'єктів будівництва за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.

Колонка 15 - зазначається вартість об'єктів нерухомості житлового призначення з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з фінансування будівництва об'єктів нерухомості житлового призначення відповідно за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.

Колонка 16 - зазначається вартість інших об'єктів нерухомості з урахуванням сум дебіторської заборгованості за розрахунками з фінансування будівництва інших об'єктів нерухомості відповідно за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9782, 9786.

Колонка 17 - зазначаються загальні суми невикористаних коштів, залучених у довірче управління, у тому числі за продані активи, суми сформованого оперативного резерву за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9780, 9781.

Колонка 18 - зазначаються суми сформованого оперативного резерву за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансових рахунків 9790, 9791.

Колонка 19 - зазначаються суми витрат за операціями довірчого управління, що відшкодовуються за рахунок коштів довірителя, суми результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9787.

Колонка 20 - зазначаються суми нарахованих доходів за активами, що залучені або придбані управителем, за всіма довірителями та в розрізі довірителів юридичних і фізичних осіб, з якими укладено індивідуальні договори про довірче управління. Дані зазначаються за аналітичними рахунками позабалансового рахунку 9788.

Рядок 3 - зазначається сума за підсумками показників за рядками 1 та 2 колонок 3 - 20.

8. Рядок "Усього за операціями довірчого управління" - зазначається сума за підсумками показників за рядком "Усього за фондами, що перебувають у довірчому управлінні банку" розділу I "Фонди, що перебувають у довірчому управлінні банку" та рядком 3 розділу II "Індивідуальні договори про довірче управління" колонок 3 - 20.

 

Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості
за станом на _______________ 20__ року

___________________________
(найменування банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

___________________________
(код валюти) 

_____________________________
(назва валюти) 

(копійки)

N з/п 

Назва показника 

Кількість кредитних договорів на звітну дату 

Обсяг заборгованості за кредитними договорами на звітну дату 

Зміна в кількості кредитних договорів
за звітний період 

Зміна в обсягах заборгованості за кредитними договорами за звітний період 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

усього 

у зв'язку з: 

усього 

у зв'язку з: 

укла-
данням нових кредитних договорів 

припи-
ненням чинних кредитних договорів 

продажем заборго-
ваності за кредитними договорами 

придбанням заборго-
ваності за кредитними договорами 

укладанням нових кредитних договорів 

видачею кредитів у рамках чинних договорів 

припи-
ненням чинних кредитних договорів 

погашен-
ням кредитів у рамках чинних договорів 

продажем/ передаван-
ням заборго-
ваності за кредит-
ними догово-
рами 

придбан-
ням заборго-
ваності за кредит-
ними догово-
рами 

інше 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Рибальство, рибництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3. 

Добувна промисловість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Переробна промисловість, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.2 

Текстильне виробництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.3 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.4 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.5 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.6 

Хімічне виробництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.7 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.8 

Виробництво машин та устаткування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.9 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.10 

Виробництво інших транспортних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.11 

Інші галузі переробної промисловості 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Будівництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.1 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування і ремонт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.2 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

3.7.3 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Транспорт і зв'язок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Освіта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Інші види економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, надані фізичним особам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Кредити на поточні потреби, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.1 

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (крім іпотечних кредитів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2 

Кредити на придбання транспортних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.3 

Кредити на охорону здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.4 

Кредити на здобуття освіти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.5 

Інші кредити на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Фінансовий лізинг (оренда) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Кредити, що надані за врахованими векселями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Іпотечні кредити, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.1 

Іпотечні житлові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.2 

Інші іпотечні кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 653

Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості

1. Звіт передбачає надання даних про кількість та обсяг укладених банками кредитних договорів та про зміну в кількості та обсягу кредитних договорів протягом звітного періоду.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480;

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (1502, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1600А).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 у колонках 3 - 15 (2600 А, 2605 А, 2650 А, 2655 А, 2010, 2016 КА, 2020, 2026 КА, 2027, 2030, 2036 КА, 2037, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087).

Рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5, 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5 у колонках 3 - 15.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби" (2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207).

Рядки 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (2211, 2215, 2216 КА, 2217).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (2220, 2226 КА, 2227).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (2620А, 2625А).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4 у колонках 3 - 15.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість чинних кредитних договорів (а саме документів, які є окремими правочинами) за станом на перше число звітного місяця.

Колонка 4 - зазначається загальний обсяг заборгованості за основним боргом за кредитними договорами за станом на перше число звітного місяця, що відповідає сумі рядків: 1 (Розділ I), 1, 2, 3 (Розділ II) форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями".

Колонка 5 - зазначається загальний обсяг заборгованості за нарахованими доходами за кредитними договорами за станом на перше число звітного місяця.

Обліковується за рахунками: 1508, 1518, 1528, 1607, 2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239.

Колонка 6 - зазначається величина зміни (приріст, скорочення) (6 = 7 - 8 - 9 + 10) у кількості кредитних договорів за звітний період.

Колонка 7 - зазначається кількість нових кредитних договорів (без урахування додаткових угод до чинних договорів), які укладено протягом звітного періоду.

Колонка 8 - зазначається кількість кредитних договорів, дію яких припинено (у тому числі внаслідок погашення заборгованості) протягом звітного періоду.

Колонка 9 - зазначається кількість кредитних договорів, за якими продано заборгованість, або передано право вимоги протягом звітного періоду.

Колонка 10 - зазначається кількість кредитних договорів, за якими продано заборгованість, або отримано право вимоги протягом звітного періоду.

Колонка 11 - зазначається загальний обсяг зміни (приріст, скорочення) (11 = 12 + 13 - 14 - 15 - 16 + 17 ± 18) в обсягах кредитних договорів за звітний період.

Колонка 12 - зазначається обсяг нових кредитних договорів, які укладено (без урахування додаткових угод до чинних договорів) протягом звітного періоду.

Колонка 13 - зазначається обсяг кредитів, які видано в рамках чинних договорів протягом звітного періоду.

Колонка 14 - зазначається обсяг кредитних договорів, дію яких припинено (у тому числі внаслідок погашення заборгованості) протягом звітного періоду.

Колонка 15 - зазначається обсяг кредитів, які погашено в рамках чинних договорів протягом звітного періоду.

Колонка 16 - зазначається обсяг заборгованості (основного боргу та/або відсотків/комісій) за кредитними договорами, який продано, а також обсяг заборгованості за кредитними договорами, за якими передано право вимоги (у тому числі всі ризики і винагород від володіння кредитом) протягом звітного періоду.

Колонка 17 - зазначається обсяг заборгованості за кредитними договорами (основного боргу та/або відсотків/комісій за ним), які придбано протягом звітного періоду, зокрема шляхом набуття права вимоги за кредитним договором (у тому числі всіх ризиків і винагород від володіння кредитом).

Колонка 18 - зазначається обсяг кредитів, які зумовили зміну в обсягах заборгованості за кредитними договорами за звітний період унаслідок проведення інших операцій ніж ті, що наведені в колонках 12 - 17.

 

Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості
за станом на _______________ 20__ року

_____________________________
(найменування банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

_____________________________
(код валюти) 

_____________________________
(назва валюти) 

(копійки)

N з/п 

Назва показника 

Кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію 

Обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію 

Кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду 

Обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду 

Обсяг негативно класифікованої заборгованості за реструктуризованими кредитними договорами 

Обсяг простроченої заборгованості за реструктуризованими кредитними договорами 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

усього 

у тому числі: 

щодо сплати основного боргу та сплати відсотків/ комісій 

щодо сплати основного боргу 

щодо сплати відсотків/ комісій 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

за основним боргом 

за нарахо-
ваними доходами 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

Операції на міжбанківському ринку
(кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Кредити, що надані органам державної влади 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2 

Рибальство, рибництво  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3 

Добувна промисловість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4 

Переробна промисловість, усього:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.1 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.2 

Текстильне виробництво  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.3 

Виробництво одягу; виробництво хутра та виробів з хутра  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.4 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.5 

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.6 

Хімічне виробництво  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.7 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.8 

Виробництво машин та устаткування  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.9 

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.10 

Виробництво інших транспортних засобів  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.11 

Інші галузі переробної промисловості 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6 

Будівництво 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.1 

Торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування і ремонт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.2 

Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.3 

Роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.8 

Транспорт і зв'язок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.9 

Освіта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.10 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.11 

Інші види економічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4 

Кредити, надані фізичним особам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з них: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1 

Кредити на поточні потреби, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.1 

Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (окрім іпотечних кредитів) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.2 

Кредити на придбання транспортних засобів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.3 

Кредити на охорону здоров'я 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.4 

Кредити на здобуття освіти 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.5 

Інші кредити на поточні потреби 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2 

Фінансовий лізинг (оренда) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3 

Кредити, що надані за врахованими векселями 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4 

Іпотечні кредити, усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.1 

Іпотечні житлові кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.2 

Інші іпотечні кредити 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5 

Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5 

Усього: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 655

Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги заборгованості

1. Звіт передбачає надання даних про кількість та обсяг укладених банками кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію.

2. Під час складання звіту доцільно користуватися:

Національним класифікатором України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375;

Класифікацією індивідуального споживання за цілями (КІСЦ), затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 29.12.2007 N 480;

Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами.

3. У звіті відображаються залишки за балансовими рахунками в національній валюті та залишки за балансовими рахунками в іноземній валюті в гривневому еквіваленті, перераховані за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на звітну дату.

4. Опис параметрів заповнення форми:

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити, виконані гарантії)" (1502, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526КА, 1527, 1600А).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади" (2102, 2103, 2105, 2106КА, 2107, 2122, 2123, 2125, 2126КА, 2127, 2112, 2113, 2115, 2116КА, 2117, 2132, 2133, 2135, 2136КА, 2137).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами їх економічної діяльності" - зазначається загальна сума даних рядків 3.1 - 3.11 в колонках 3 - 19 (2600А, 2605А, 2650А, 2655А, 2010, 2016КА, 2020, 2026КА, 2027, 2030, 2036КА, 2037, 2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076КА, 2077, 2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087).

Рядки 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.5, 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 заповнюються за параметром "вид економічної діяльності" (K111).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.5 в колонках 3 - 19.

Рядок 4.1 "Кредити на поточні потреби, усього" (2202, 2203, 2205, 2206КА, 2207).

Рядки 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S260).

Рядок 4.2 "Фінансовий лізинг (оренда)" (2211, 2215, 2216КА, 2217).

Рядок 4.3 "Кредити, що надані за врахованими векселями" (2220, 2226КА, 2227).

Рядок 4.4 "Іпотечні кредити" (2232, 2233, 2235, 2236КА, 2237).

Рядки 4.4.1, 4.4.2 заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

Рядок 4.5 "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (2620А, 2625А).

Рядок 5 "Усього" - зазначається загальна сума даних рядків 1 - 4 в колонках 3 - 19.

Колонка 3 - зазначається загальна кількість (сума даних колонок 4, 5, 6) чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію.

Реструктуризовані кредитні договори - кредитні договори, щодо яких внесено зміни шляхом укладання додаткової угоди з позичальником щодо продовження строку дії, зміни графіка, схеми платежів.

Колонка 4 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу та відсотків/комісій.

Колонка 5 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу.

Колонка 6 - зазначається кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати відсотків/комісій.

Колонка 7 - зазначається загальний обсяг (сума даних колонок 8, 9) заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію.

Колонка 8 - зазначається загальний обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині сплати основного боргу.

Колонка 9 - зазначається загальний обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію в частині нарахованих доходів.

Обліковується за такими рахунками: 1508, 1518, 1528, 1607, 2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239.

Колонка 10 - зазначається загальна кількість чинних кредитних договорів, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 11 - зазначається загальний обсяг (сума даних колонок 12, 13) заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію протягом звітного періоду.

Колонка 12 - зазначається загальний обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині основного боргу.

Колонка 13 - зазначається загальний обсяг заборгованості за чинними кредитними договорами, щодо яких протягом звітного періоду прийнято рішення про реструктуризацію в частині нарахованих доходів.

Обліковується за такими рахунками: 1508, 1518, 1528, 1607, 2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239.

Колонка 14 - зазначається загальний обсяг (сума даних колонок 15, 16) негативно класифікованої заборгованості за реструктуризованими кредитними договорами.

Колонка 15 - зазначається загальний обсяг негативно класифікованої заборгованості за основним боргом за реструктуризованими кредитними договорами.

Згідно з пунктом 3.8 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 N 841/6032 (зі змінами), до негативно класифікованої заборгованості за основним боргом належать кредитні операції, що класифіковані за ступенем ризику як сумнівні та безнадійні (за параметром S080).

Колонка 16 - зазначається загальний обсяг негативно класифікованої заборгованості за нарахованими доходами за реструктуризованими кредитними договорами (за параметром S270).

Згідно з пунктом 3.8 глави 3 розділу III Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 N 841/6032 (зі змінами), до негативно класифікованої заборгованості за нарахованими доходами належать прострочені понад 31 день та сумнівні до отримання нараховані доходи.

Згідно з пунктом 10.1 глави 10 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 N 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 N 474/4695 (зі змінами), нараховані доходи за активними операціями банків уважаються сумнівними щодо отримання, якщо платіж за основним боргом прострочений понад 180 днів або проценти за ним прострочені понад 60 днів.

Обліковується за такими рахунками: 1508, 1518, 1528, 1607, 2018, 2028, 2038, 2068, 2078, 2088, 2108, 2118, 2128, 2138, 2208, 2218, 2228, 2238, 2607, 2627, 2657, 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239.

Колонка 17 - зазначається загальний обсяг (сума даних колонок 18, 19) простроченої заборгованості за реструктуризованими кредитними договорами.

Колонка 18 - зазначається загальний обсяг простроченої заборгованості (заборгованість, яка не погашена в строк, установлений договором) за основним боргом за реструктуризованими кредитними договорами.

Обліковується за такими рахунками: 1517, 1527, 2027, 2037, 2067, 2077, 2087, 2107, 2117, 2127, 2137, 2207, 2217, 2227, 2237.

Колонка 19 - зазначається загальний обсяг простроченої заборгованості (заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в термін, передбачений договором) за нарахованими доходами за реструктуризованими кредитними договорами.

Обліковується за такими рахунками: 1509, 1519, 1529, 2029, 2039, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2209, 2219, 2229, 2239".

1.2.14. Форми N 747, 748 "Звіт про касові обороти банку" і пояснення щодо їх заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про касові обороти банку
за _______________ 20__ року

____________________________
(найменування банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Символи 

Статті надходжень і видатків 

Сума 

Надходження готівки 

02 

Надходження торговельної виручки 

  

05 

Надходження виручки від усіх видів послуг 

  

12 

Надходження податків та зборів 

  

14 

Надходження готівки в погашення кредитів 

  

16 

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 

  

17 

Надходження від підприємств поштового зв'язку 

  

29 

Надходження за платіжними картками 

  

30 

Надходження від продажу іноземної валюти 

  

31 

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів 

  

32 

Інші надходження 

  

  

Усього надходжень - символи 02 - 32 

  

34 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду 

  

35 

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду 

  

36 

Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків 

  

37 

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків 

  

38 

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси 

  

39 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси 

  

  

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73) 

  

Видача готівки 

40 

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій 

  

45 

Видача кредитів готівкою 

  

46 

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 

  

50 

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 

  

53 

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 

  

55 

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 

  

56 

Видача за придбану іноземну валюту 

  

58 

Видача за платіжними картками 

  

59 

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку 

  

60 

Видача на придбання та погашення цінних паперів 

  

61 

Видача на інші цілі 

  

  

Усього видача - символи 40 - 61 

  

66 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси 

  

69 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду 

  

70 

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду 

  

71 

Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам 

  

72 

Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків 

  

73 

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей 

  

  

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39) 

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

 

Звіт про касові обороти банку
за _______________ 20__ року

____________________________
(найменування банку) 

_____________________________
(місцезнаходження банку) 

(копійки)

Символи 

Статті надходжень і видатків 

Сума 

Надходження готівки 

02 

Надходження торговельної виручки  

  

05 

Надходження виручки від усіх видів послуг 

  

12 

Надходження податків та зборів 

  

14 

Надходження готівки в погашення кредитів 

  

16 

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 

  

17 

Надходження від підприємств поштового зв'язку 

  

29 

Надходження за платіжними картками 

  

30 

Надходження від продажу іноземної валюти 

  

31 

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів 

  

32 

Інші надходження  

  

  

Усього надходжень - символи 02 - 32 

  

34 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на початок звітного періоду 

  

35 

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду 

  

36 

Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків 

  

37 

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків 

  

38 

Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси 

  

39 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси 

  

  

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73) 

  

Видача готівки 

40 

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій 

  

45 

Видача кредитів готівкою 

  

46 

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 

  

50 

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань 

  

53 

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи 

  

55 

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 

  

56 

Видача за придбану іноземну валюту 

  

58 

Видача за платіжними картками 

  

59 

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку 

  

60 

Видача на придбання та погашення цінних паперів 

  

61 

Видача на інші цілі 

  

  

Усього видача - символи 40 - 61 

  

66 

Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси 

  

69 

Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду 

  

70 

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду 

  

71 

Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам 

  

72 

Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків 

  

73 

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей 

  

  

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39) 

  

  

Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках: 

  

84 

заробітної плати, інших видів оплати праці робітників і службовців, доходів підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів, стипендій 

  

86 

доходів від зданої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки 

  

87 

пенсій та допомоги 

  

88 

інших сум 

  

93 

Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток 

  

94 

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери  

  

95 

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форм N 747, N 748

Звіт про касові обороти банку

1. Банки - юридичні особи зводять звіти за формами N 747, N 748 у цілому щодо банку і в розрізі областей.

Звіт за місяць складається за номенклатурою символів (символи 02 - 95). Щодекадний звіт складається за такою самою номенклатурою, крім символів 84 - 95.

Звіт (символи 02 - 72) складається за даними бухгалтерського обліку надходжень і видачі готівки, які фіксуються в журналах обліку надходжень та видач готівки із зазначенням символів звіту.

За символами поза балансом, починаючи з символу 84, відображаються дані, які потрібні для аналізу готівкового обігу.

Символи звіту за надходженнями готівки визначаються за зазначеним у кожному касовому документі на внесення готівки видом платежу або джерелом походження готівкових коштів (наприклад, торговельна виручка, виручка за надані конкретні види послуг, повернення заробітної плати тощо). Підприємства, що мають надходження з різних джерел або різні види платежів, зазначають їх окремими сумами за кожним джерелом або видом платежу.

Відображення касових операцій (приймання готівки для подальшого переказу) із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування здійснюється за символами звіту на загальних засадах відповідно до економічного змісту операції (призначення платежу).

Символи звіту про видачу готівки визначаються згідно із зазначеним клієнтами на звороті грошових чеків цільовим призначенням грошових сум, які одержують у банку, а також у кожному видатковому касовому документі.

За допомогою системи автоматизації банку (САБ) щодня формується відомість обліку оборотів за символами форми N 747 на підставі щоденних даних журналів обліку надходжень та видач готівки в розрізі символів звіту.

Загальні підсумки надходжень і видатків за символами 02 - 39 і 40 - 73, за винятком символів 34 (35), 69 (70), мають збігатися з касовими оборотами відповідно за дебетом і кредитом балансових рахунків 1001, 1002, 1003, 1004.

Залишки готівки в касах (символи 35 і 70) мають збігатися з її сумарними залишками на вищезазначених балансових рахунках.

За символом 35 у формах N 747, N 748 відображається залишок готівки в касі на початок звітного періоду (на перше число звітного місяця або декади), за символом 70 - залишок готівки в касі на кінець звітного періоду (на перше число наступного за звітним місяця або декади). Дані за символом 35 звітного періоду мають відповідати даним за символом 70 попереднього звіту.

Різниця між даними за символами 66 і 39 має дорівнювати різниці залишків готівки за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду в сумах, що належать до внутрішнього передавання готівки між банком та його структурними підрозділами (відділення, обмінні пункти, банкомати). У разі наявності невідповідностей цих різниць банк разом із звітом має надавати письмові пояснення щодо причин їх виникнення.

Банк, який під час здійснення операцій з передавання готівки використовує рахунок 1811, на якому на кінець звітного періоду обліковується сума переданої готівки, разом із звітом надсилає до територіального управління Національного банку України за місцем проведення операцій з передавання готівки інформацію щодо складових залишку готівки за цим рахунком.

У звіті за формами N 747, N 748 баланс із надходження готівки до каси банку (символи 02 - 39) має збігатися з балансом з видачі готівки з кас банків (символи 40 - 73).

Загальні дані в цілому по банку - юридичній особі за символами із зарахування коштів на вкладні рахунки фізичних осіб - 16 і 29 (у частині операцій, відображених за відповідними рахунками груп 262, 263 у балансі банку, що складає звіт), 84, 86, 87, 88 - порівнюються з оборотами за кредитом відповідних рахунків груп 262, 263 балансу. Загальні дані в цілому по банку юридичній особі за символами із списання коштів з вкладних рахунків фізичних осіб - 55 (у частині операцій, відображених за відповідними рахунками 262, 263 у балансі банку, що складає звіт), 94, 95 - порівнюються з оборотами за дебетом відповідних рахунків груп 262, 263 балансу банку (за виключенням балансового рахунку 2625).

Усі дані за символами звітності записуються в розгорнутому вигляді так само, як вони обліковані за даними бухгалтерських записів.

Банки - юридичні особи повинні забезпечити контроль за достовірністю статистичної звітності та відповідністю її даним бухгалтерського обліку.

2. Щодекадний звіт про касові обороти територіального управління Національного банку України (форма N 747-Н) та звіт за місяць (форма N 748-Н) складаються за номенклатурою символів 02 - 73.

Територіальні управління Національного банку України за даними бухгалтерського обліку складають звіт про касові обороти за клієнтами, що обслуговуються в установах Національного банку України, в розрізі символів та подають його в установленому порядку.

Територіальні управління Національного банку України перевіряють наявність у звітах усіх потрібних даних і відповідних підсумків.

Показники звіту за формами N 747, N 748 перевіряються з урахуванням такого:

залишок готівки в оборотній (операційній) касі на початок звітного періоду [символ 34 (35)] звіряється із залишком готівки в оборотній (операційній) касі на кінець попереднього звіту [символ 69 (70)];

залишок готівки в оборотній (операційній) касі на кінець звітного періоду [символ 69 (70)] має відповідати її залишкам на рахунках 1001 - 1004, 1009;

місячний звіт перевіряється територіальним управлінням Національного банку України та звіряється із "Звітом про рух готівки" (форма N 760) та Центральним сховищем Національного банку України із "Звітом про рух резервних фондів банкнот і монет" (форма N 761) за цей місяць у частині надходжень готівки із сховищ цінностей (резервних фондів) до оборотної каси (символ 38) і видачі готівки з оборотної каси до сховищ цінностей (резервних фондів) (символ 73);

суми за символами 37, 72 звіряються з даними територіальних управлінь Національного банку України про підкріплення і прийняття надлишків готівки операційних кас банків (філій), а також із повідомленням банків про самостійне передавання готівки до кас банків (філій) як у цьому регіоні, так і за його межами;

різниця між даними за символами 66 і 39, 37 і 72, 36 і 71 звіряється з різницею залишків готівки за рахунком 1007 на кінець і початок звітного періоду;

загальні підсумки надходжень і видачі готівки за місяць за символами 02 - 39 і 40 - 73, за винятком залишків каси, що відображені за символами 34 (35) і 69 (70), звіряються з підсумками оборотів за дебетом і кредитом балансових рахунків 1001 - 1004, 1009.

Після отримання Х-файла за формою N 748 територіальне управління Національного банку України протягом трьох робочих днів надсилає лист Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку України щодо купівлі-продажу готівки за межі регіону та про інші чинники, що вплинули на емісійний результат по регіону.

3. Номенклатура символів касових оборотів:

Символ 02 (Надходження торговельної виручки) - надходження готівкової виручки від продажу товарів через торговельну мережу і мережу підприємств ресторанного господарства (уключаючи споживчу кооперацію) та від продажу товарів неторговельними підприємствами та підприємцями відповідно до Національного класифікатора України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (зі змінами), а також надходження від продажу неліквідів, обладнання, інвентарю.

Символ 05 (Надходження виручки від усіх видів послуг) - надходження готівкової виручки від пасажирських і вантажних перевезень усіма видами транспорту (незалежно від підпорядкованості підприємств), а також квартирної плати, плати за користування гуртожитком, плати за комунальні послуги, виручки театрів, кінотеатрів, відеосалонів, клубів, концертних і лекційних залів, від інших видовищних заходів, культурно-освітніх і спортивних організацій, підприємств побутового обслуговування та від інших послуг, що обліковуються як послуги відповідно до класифікації видів економічної діяльності згідно із Національним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 (зі змінами), та наказом Державного комітету статистики України від 20.07.2007 N 228 "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2007 за N 894/14161.

Надходження готівки від надання послуг банками та їх підрозділами (за винятком плати за користування кредитом відповідно до символу 14).

Надходження виручки від надання послуг підприємствами, установами та організаціями, для яких надання послуг не є основним видом діяльності.

Символ 12 (Надходження податків та зборів) - надходження готівки за всіма видами податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, що зараховуються на рахунки бюджетів усіх рівнів відповідно до Закону України "Про систему оподаткування", Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.93 N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (зі змінами) та Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119 (зі змінами) (відповідні балансові рахунки з класу 3 "Кошти бюджетів та розпорядників коштів" розділів 31, 33, 34, на які здійснюються відповідні зарахування).

Надходження на рахунки юридичних осіб для сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) з подальшим зарахуванням на рахунки бюджетів усіх рівнів, а також відшкодування раніше сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших платежів до бюджетів усіх рівнів.

Символ 14 (Надходження готівки в погашення кредитів) - надходження готівки від фізичних осіб та суб'єктів господарювання в погашення кредитів та процентів за користування кредитом, вартості усіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язань за ними на користь банків та небанківських фінансових установ (за винятком надходжень на користь третіх осіб), у тому числі надходження зазначених платежів від платників без відкриття рахунку з подальшим переказом на користь іншої банківської установи.

Символ 16 (Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб) - надходження готівки до кас банків на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635).

Символ 17 (Надходження від підприємств поштового зв'язку) - надходження готівки від підприємств поштового зв'язку незалежно від того, з яких джерел надійшли готівкові кошти до кас підприємств.

Символ 29 (Надходження за платіжними картками) - надходження готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через програмно-технічні комплекси самообслуговування (банкомати) та каси банків для зарахування на карткові рахунки. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють приймання готівки.

Символ 30 (Надходження від продажу іноземної валюти) - надходження готівки за продану іноземну валюту.

Символ 31 (Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів) - надходження готівки від продажу акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів, передбачених законодавством України.

Символ 32 (Інші надходження) - усі готівкові надходження, які не враховані за іншими статтями надходжень.

Символ 34 [Залишок оборотної каси в установах Національного банку України (територіальні управління Національного банку України, Операційне управління Національного банку України, Центральне сховище Національного банку України, далі - установи Національного банку України) на початок звітного періоду] - залишки готівки в оборотній касі, програмно-технічних комплексах самообслуговування (банкоматах) установ Національного банку України та пам'ятних монет за номінальною вартістю, що видані на реалізацію, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1004 та 1009 на початок звітного періоду.

Символ 35 (Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду) - залишки готівки в касах банків та їх підрозділів, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1002, 1003, 1004 на початок звітного періоду.

Символ 36 (Надходження готівки в оборотну касу установ Національного банку України від інших банків) - надходження готівки (у тому числі пам'ятних монет за номінальною вартістю) в оборотну касу установ Національного банку України від банків та їх підрозділів (купівля готівки).

Символ 37 (Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси установ Національного банку України, з кас інших банків) - надходження готівки (у тому числі пам'ятних монет за номінальною вартістю) в операційну касу банків, їх підрозділів та до програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) від установ Національного банку України, у яких відкриті їх кореспондентські рахунки, з кас інших банків та їх підрозділів, розташованих як у цьому регіоні, так і за його межами, та з програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) (купівля готівки).

Символ 38 (Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси) - надходження готівки із сховищ цінностей (резервних фондів) Національного банку України до оборотної каси установ Національного банку України, уключаючи надходження для обміну зношених банкнот на придатні.

Символ 39 (Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси) - надходження готівки з оборотної каси до програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) і з програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) до оборотної каси (балансові рахунки 1001, 1004) та передавання пам'ятних монет під реалізацію (балансовий рахунок 1009), надходження готівки від касирів операційної каси та отримання під звіт готівки касирами операційної каси в разі ведення обліку за окремими аналітичними рахунками, а також надходження готівки в операційну касу банку від його відділень, обмінних пунктів, програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) та до кас його відділень, обмінних пунктів, програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) з операційної каси.

Символ 40 (Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендії) - видача готівки на виплату основної і додаткової заробітної плати, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у розділі 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713.

Видача готівки військовим частинам і установам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, розвідувальним органам України, окремим підприємствам та організаціям, які за умовами своєї діяльності не розшифровують цільове призначення одержаних сум.

Видача готівки на виплату допомоги, компенсацій, надбавок та інші виплати відповідно до розділу 3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 N 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 114/8713 (за винятком відряджень, позик, виданих працівникам підприємства на різні потреби, допомоги та компенсацій з Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів, які обліковуються за іншими символами).

Видача готівки на виплату стипендій студентам навчальних закладів усіх рівнів акредитації незалежно від їх підпорядкованості.

Видача готівки підприємцям на виплату чистого доходу.

Символ 45 (Видача кредитів готівкою) - видача банками та небанківськими фінансовими установами кредитів у готівковій формі фізичним особам та суб'єктам господарювання.

Символ 46 (Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції) - видача готівки підприємствам (підприємцям) на закупівлю сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки в сільськогосподарських, переробних та інших підприємств і фізичних осіб.

Символ 50 (Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань) - видача готівки на виплату:

пенсій та усіх видів виплат з Пенсійного фонду України, допомоги та компенсації з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, з бюджетів усіх рівнів, профспілкових, благодійних та інших фондів;

страхових відшкодувань за всіма видами страхування.

Символ 53 (Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи) - видача готівки на купівлю товарів (крім сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки), оплату послуг і виконаних робіт підприємствам (підприємцям) для власних потреб і для подальшої реалізації.

Символ 55 (Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб) - видача готівки з вкладних (депозитних) та поточних рахунків фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635), процентів за вкладами.

Символ 56 (Видача за придбану іноземну валюту) - видача готівки за придбану іноземну валюту.

Символ 58 (Видача за платіжними картками) - видача готівки за платіжними картками (особистими та корпоративними) через програмно-технічні комплекси самообслуговування (банкомати) та каси банків. Облік ведеться банками та їх підрозділами, які здійснюють видачу готівки.

Символ 59 (Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку) - видача підприємствам поштового зв'язку готівкового підкріплення.

Не враховується видача готівки підприємствам поштового зв'язку на заробітну плату та інші витрати, що обліковуються за відповідними символами.

Символ 60 (Видача на придбання та погашення цінних паперів) - видача готівки на придбання та погашення акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів, передбачених законодавством України.

Видача готівки фізичним особам на виплату доходів (дивідендів, процентів тощо) за цінними паперами відповідно до укладених договорів, умов випуску та обігу цінних паперів.

Символ 61 (Видача на інші цілі) - видача готівки, що не врахована за іншими статтями видатків.

Символ 66 (Переміщення готівки в оборотній касі установи Національного банку України, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси) - видача готівки з оборотної каси в програмно-технічні комплекси самообслуговування (банкомати) і з програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) до оборотної каси (балансові рахунки 1001, 1004) та повернення в оборотну касу нереалізованих, пам'ятних монет (балансовий рахунок 1009), видача з операційної каси під звіт готівки касирам і повернення готівки касирами до операційної каси в разі ведення обліку за окремими аналітичними рахунками та пересилання готівки з операційної каси банку до його відділень, обмінних пунктів, програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) та з його відділень, обмінних пунктів, програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) до операційної каси.

Символ 69 (Залишок оборотної каси в установах Національного банку України на кінець звітного періоду) - залишки готівки в оборотній касі, програмно-технічних комплексах самообслуговування (банкоматах) установ Національного банку України та пам'ятні монети за номінальною вартістю, що видані на реалізацію, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1004 та 1009 на кінець звітного періоду.

Символ 70 (Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду) - залишки готівки в касах банків та їх підрозділів, які обліковуються на балансових рахунках 1001, 1002, 1003, 1004 на кінець звітного періоду.

Символ 71 (Пересилання готівки з оборотної каси установ Національного банку України іншим банкам) - суми готівки (у тому числі пам'ятні монети за номінальною вартістю), що відіслані з оборотної каси установ Національного банку України до банків та їх підрозділів (продаж готівки).

Символ 72 (Пересилання готівки банками до оборотної каси установ Національного банку України, до кас інших банків) - суми готівки (у тому числі пам'ятні монети за номінальною вартістю), уключаючи зношену, що відіслані банками, їх підрозділами та з програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) установам Національного банку України, у яких відкриті кореспондентські рахунки банків, іншим банкам та їх підрозділам, розташованим як у цьому регіоні, так і за його межами, та до програмно-технічних комплексів самообслуговування (банкоматів) (продаж готівки).

Символ 73 (Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей) - перерахування готівки з оборотної каси установ Національного банку України до сховищ цінностей (резервних фондів) Національного банку України, уключаючи перерахування для обміну зношених банкнот на придатні.

Символи 84 - 88 (Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках):

символ 84 - заробітна плата та інші види оплати праці робітників і службовців, чистий дохід підприємців, доходи приватних нотаріусів та адвокатів від їх незалежної професійної діяльності, стипендії;

символ 86 - доходи від зданої сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки;

символ 87 - пенсій, допомоги та страхових відшкодувань за всіма видами страхування;

символ 88 - інші суми, у тому числі суми, нараховані на витрати за відрядженнями, а також суми відсотків, що нараховані за вкладами (не відображаються операції з переказу коштів між поточними (картковими) та депозитними рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі та здійснюються в межах банку - юридичної особи).

Дані про безготівкові перерахування грошових коштів на вкладні (депозитні) та поточні рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів, заповнюються банками на підставі позасистемного обліку безготівкових перерахувань грошових коштів на рахунки вкладників у розрізі зазначених символів за місцем відкриття вкладних (депозитних) та поточних рахунків (балансові рахунки 2620, 2622, 2625, 2630, 2635).

Символ 93 (Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток) - безготівкові розрахунки підприємств, підприємців і фізичних осіб із використанням платіжних карток для сплати за товари та послуги. Облік цих сум здійснюється банком-еквайром.

Символ 94 (Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери) - платежі фізичних осіб для сплати за цінні папери розрахунковими чеками та іншими безготівковими перерахуваннями за дорученням фізичних осіб з їх вкладних (депозитних) та поточних рахунків у банках (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635). Облік цих сум здійснюється банками та їх підрозділами, у яких відкриті рахунки фізичних осіб.

Символ 95 (Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування) - платежі фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів, розрахунковими чеками та іншими платіжними інструментами (крім платежів за платіжними картками) за дорученням фізичних осіб з їх вкладних (депозитних) та поточних рахунків у банках та їх підрозділах (балансові рахунки 2620, 2622, 2630, 2635) для сплати за товари, послуги та інші перерахування. Облік цих сум здійснюється банками та їх підрозділами, у яких відкриті рахунки фізичних осіб, у тому числі приватних нотаріусів та адвокатів (не відображаються операції з переказу коштів між поточними (картковими) та вкладними (депозитними) рахунками груп 262, 263 балансу, які належать одній фізичній особі і здійснюються в межах банку - юридичної особи).

4. У разі виявлення територіальним управлінням Національного банку України або банком помилки, допущеної за певних обставин у зв'язку з пропуском чи неправильним відображенням інформації, зміни до форми N 748 вносяться за умови, що такі зміни є суттєвими.

У випадку виявлення помилки за символами звіту 39, 66, 37, 72, допущеної філією (відділенням), що розташована в іншому регіоні, ніж банк - юридична особа, банком - юридичною особою надається повідомлення про встановлену помилку як територіальному управлінню Національного банку України за місцезнаходженням банку - юридичної особи, так і територіальному управлінню Національного банку України за місцем розташування філії (відділення). Повідомлення надається не пізніше наступного робочого дня після виявлення помилки.

У формі N 748 виправлення здійснюються обов'язково, якщо помилка впливає на викривлення емісійного результату та за надходженнями готівки до каси банку (символи 02 - 32), за видачею готівки з каси банку (символи 40 - 61) і за позабалансовими символами (символи 84 - 95) у сумах, що перевищують 10,0 тис. грн. кожного конкретного символу кожної юридичної особи.

5. До даних форми N 747, що складається територіальними управліннями Національного банку України та банками, зміни не вносяться".

1.2.15. У тексті форм і пояснень щодо їх заповнення розділів 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" і 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств" цифри "200_" замінити цифрами "20_".

2. У пунктах 12 і 13 додатка 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України унести такі зміни:

абзац третій доповнити словами "або овердрафт";

в абзаці четвертому слова та цифру "(на 1 день)" замінити словами та цифрою "або на 1 день".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос