Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы решения об определении таможенной стоимости товаров, Порядка его заполнения и Классификатора дополнительных составляющих к цене договора

Государственная таможенная служба
Порядок, Форма, Приказ от 29.05.2009 № 506
Утратил силу

Про затвердження форми рішення про визначення митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Класифікатора додаткових складових до ціни договору

Наказ Державної митної служби України
від 29 травня 2009 року N 506

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2009 р. за N 534/16550

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
 від 30 березня 2011 року N 261

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 24 травня 2012 року N 598)

Відповідно до статті 264 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року N 339 "Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів", з метою встановлення форми та правил заповнення рішення про визначення митної вартості товарів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму рішення про визначення митної вартості товарів;

Порядок заповнення рішення про визначення митної вартості товарів;

Класифікатор додаткових складових до ціни договору.

2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) протягом 30 днів після видання цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з метою формування рішення в електронному вигляді.

3. Департаменту митної вартості (Науменко В. П.) і Юридичному департаменту (Бабюк В. Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Піковського І. О.

 

Голова Державної
митної служби України
 

 
А. В. Макаренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Державна митна служба України

____________________________________________
(назва митного органу)

Рішення про визначення митної вартості товарів

 

____________________________________________________________________
(підпис, П. І. Б. посадової особи митного органу, яка прийняла Рішення) 

Відтиск штампу посадової особи митного органу

 


____________________________________________________________________
(підпис, П. І. Б. декларанта, що отримав Рішення митного органу, дата отримання (чч/мм/рік) 

 

Заступник
директора Департаменту
 

 
К. В. Шелепова
 

 

ПОРЯДОК
заповнення рішення про визначення митної вартості товарів

1. Загальні положення

1.1. Рішення про визначення митної вартості товарів (далі - Рішення) - закріплення результатів здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час та після закінчення операцій митного контролю, митного оформлення та пропуску товарів через митний кордон України відповідно до вимог статті 264 Митного кодексу України, пункту 14 Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 N 1766 (далі - Порядок декларування), та Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 339 (далі - Порядок контролю).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України та Порядку контролю.

1.3. Рішення заповнюється посадовою особою підрозділу митного органу, уповноваженого на здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості (далі - Підрозділ) в електронному вигляді за затвердженою цим наказом формою.

У разі неможливості укомплектування віддалених підрозділів митного оформлення митниці посадовою особою Підрозділу Рішення заповнюється уповноваженою згідно з наказом митного органу посадовою особою підрозділу митного оформлення (далі - посадова особа ПМО), крім випадків спрацювання системи аналізу ризиків за напрямком митної вартості.

1.4. Пункт 1.4 виключено

(згідно з наказом Державної митної
 служби України від 30.03.2011 р. N 261,
у зв'язку з цим пункти 1.5 - 1.7
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.6)

1.4. Рішення друкуються у двох примірниках. Один примірник видається або надсилається поштою декларанту, другий - з відміткою декларанта про отримання або повідомлення про вручення залишається у справах митного органу.

1.5. Рішення реєструються у відповідному журналі, який ведеться в електронному вигляді за допомогою програмно-інформаційного комплексу (далі - ПІК). Журнал має відображати:

номер і дату Рішення;

номер вантажної митної декларації (далі - ВМД), за якою товар був заявлений до митного оформлення;

код товару;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер за ДРФО) підприємства, якому видано Рішення;

найменування (прізвище, ім'я та по батькові) підприємства, якому видано Рішення;

підстави для розгляду документів і прийняття Рішення (запит підрозділу митного оформлення, спрацювання системи аналізу ризиків за напрямком митної вартості, звернення декларанта про випуск товарів у вільний обіг під гарантійні зобов'язання, інші випадки, передбачені Порядком контролю).

1.6. У верхній частині Рішення зазначається назва митного органу, який його видав.

2. Опис граф Рішення

2.1. Заповнення граф:

Графа 1 "Номер Рішення"

У графі проставляється реєстраційний номер Рішення за такою схемою:

ххххххххх/хххх/хххххх/х,
       1          2        3     4 

де:

1 - дев'ятизначний код підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення, згідно з Класифікатором митних органів України та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335 (далі - Класифікатор митних органів);

2 - чотири цифри поточного року;

3 - порядковий номер Рішення згідно з діапазонами номерів, визначеними митним органом;

4 - Рішення, прийняте посадовою особою Підрозділу або посадовою особою ПМО:

1 - під час митного контролю та митного оформлення товарів,

2 - за запитом у разі спрацювання системи аналізу ризиків за напрямком митної вартості,

3 - після закінчення операцій митного контролю, митного оформлення та пропуску товарів через митний кордон України.

(опис графи 1 "Номер Рішення" пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.03.2011 р. N 261)

Графа 2 "Дата"

У графі зазначається дата прийняття митним органом Рішення за такою схемою:

хх/хх/хххх,
 1  2    3 

де:

1 - дві цифри числа;

2 - дві цифри поточного місяця;

3 - чотири цифри поточного року.

Графа 3 "Підрозділ митного органу, який прийняв Рішення"

У першому підрозділі графи зазначається назва структурного підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення.

У другому підрозділі графи зазначається дев'ятизначний код структурного підрозділу митного органу, яким прийнято Рішення, згідно з Класифікатором митних органів.

Графа 4 "N штампа"

У графі зазначається номер штампа посадової особи підрозділу, що прийняла Рішення.

Графа 4 а

Тільки в електронній копії зазначається:

0 - Рішення прийнято посадовою особою Підрозділу або посадовою особою ПМО;

1 - Рішення прийнято начальником Підрозділу;

2 - Рішення прийнято уповноваженою посадовою особою митного органу згідно з повідомленнями до митних процедур, сформованими в електронному вигляді модулем автоматизованої системи аналізу та управління ризиками.

(опис графи 4 а пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державної митної служби України від 30.03.2011 р. N 261)

Графа 5 "ВМД"

У графі зазначаються код ВМД, прийнятої до митного оформлення, згідно з Класифікатором документів, що затверджується Держмитслужбою, і її реквізити. Відомості зазначаються за такою схемою:

код ВМД згідно з цим Класифікатором;

номер ВМД;

дата прийняття до митного оформлення (число/місяць/рік).

Графа 6 "N штампа ПМК посадової особи, що прийняла ВМД до оформлення"

У графі зазначається номер штампа "Під митним контролем" посадової особи, що прийняла ВМД до митного оформлення.

Графа 17 "Заявлені декларантом складові митної вартості"

У графі зазначаються заявлені декларантом складові митної вартості, які відповідно до пунктів 1 - 7 частини другої статті 267 Митного кодексу України мають додаватися до ціни, яка була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, згідно з Класифікатором додаткових складових до ціни договору, затвердженим наказом Держмитслужби від 29.05.2009 N 506.

При цьому в підрозділах графи:

код - наводиться цифровий код складової митної вартості відповідно до зазначеного Класифікатора;

валюта - наводиться відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 N 260 (далі - Класифікація валют), літерний код валюти, в якій виписано рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;

курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом ВМД до оформлення (зазначеної в графі 5 Рішення);

сума у валюті - вартість додаткової складової до ціни договору, яка додається до митної вартості товару;

сума у гривнях - вартість додаткової складової до ціни договору, яка додається до митної вартості товару, перерахованої в гривнях до іноземної валюти за курсом, установленим Національним банком України на дату прийняття митним органом ВМД до оформлення (зазначеної в графі 5 Рішення).

Графа 18 "Додаткова інформація/подані документи"

У графі зазначаються документи, які подаються для підтвердження заявленої митної вартості товару, надані на вимогу митного органу, у тому числі раніше прийняте Рішення (у разі наявності).

Відомості зазначаються за такою схемою:

хххх-хххх-дд/мм/рр,
   1       2        3 

де:

1 - код документа відповідно до Класифікатора документів, що затверджується Держмитслужбою;

2 - найменування та номер документа;

3 - дата документа (дд - день/мм - місяць / рр - рік).

Графа 19 "Товар N "

У графі зазначається порядковий номер товару.

Відомості зазначаються за такою схемою:

ххх/хх,
  1   2 

де:

1 - порядковий номер товару відповідно до графи 32 ВМД;

2 - порядковий номер товару, що міститься у графі 31 ВМД (для товарів, які мають різні ознаки та характеристики, що впливають на рівень їх митної вартості).

Графа 22 "Код країни виробництва"

У графі зазначається код країни виробництва оцінюваних товарів відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Держкомстату від 08.07.2002 N 260.

Графа 24 "Вага нетто"

У графі зазначається вага нетто товару відповідно до графи 38 ВМД.

Графа 30 "Коригування"

У графі зазначається визначена митним органом у валюті рахунка-фактури (інвойсу) або рахунка-проформи митна вартість товару. При цьому в підрозділах графи:

валюта - наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;

вартість за одиницю - зазначається митна вартість за додаткову одиницю товару (при заповненні графи 25 Рішення), у разі відсутності такої одиниці - за основну одиницю виміру;

кількість - зазначається кількість товару в додаткових одиницях виміру, у разі відсутності такої одиниці - в основній одиниці виміру.

Графа 31 "Код МВВ митного органу"

У графі зазначається порядковий номер методу визначення митної вартості, що був застосований митним органом при визначенні митної вартості товару.

Графа 32 "Митний огляд"

У графі зазначається інформація щодо здійснення митного огляду товарів.

Проставляються:

"0", якщо митний огляд не здійснювався;

"1", якщо митний огляд здійснювався із залученням посадових осіб митного органу, на яких покладено контроль за правильністю визначення митної вартості товарів;

"2", якщо митний огляд здійснювався без залучення посадових осіб митного органу, на яких покладено контроль за правильністю визначення митної вартості товарів.

Графа 33 "Обставини прийняття Рішення та джерела інформації, що використовувалися митним органом для визначення митної вартості"

У графі зазначаються обставини, що стали підставою для прийняття Рішення, та джерела інформації, які використовувалися митним органом, і їх реквізити.

2.2. Графи 7 - 16, 18, 20, 21, 23 - 29 Рішення формуються з електронної копії ВМД, прийнятої до митного оформлення згідно з таблицею порівнянь:

Графи Рішення 

Графи ВМД 

Графа 7 "Відправник/Експортер" 

Графа 2 "Відправник/Експортер" 

Графа 8 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" 

Графа 9 "Особа, відповідальна за фінансове врегулювання" 

Графа 9 "Одержувач" 

Графа 8 "Одержувач" 

Графа 10 "Декларант/Представник" 

Графа 14 "Декларант/Представник" 

Графа 11 "Торговельна країна" 

Графа 11 "Торговельна країна / Країна виробництва" 

Графа 12 "Код країни відправлення/експорту" 

Графа 15а "Код країни відправлення/експорту" 

Графа 13 "Вид транспорту на кордоні" 

Графа 25 "Вид транспорту на кордоні" 

Графа 14 "Всього товарів" 

Графа 5 "Всього товарів" 

Графа 15 "Умови поставки" 

Графа 20 "Умови поставки" 

Графа 16 "Загальна сума за рахунком (фактурна вартість товару)"* 

Графа 22 "Валюта та загальна сума за рахунком" 

Графа 18 "Додаткова інформація / Подані документи" 

Графа 44 "Додаткова інформація / Подані документи / Сертифікати і дозволи" 

Графа 20 "Код товару" 

Графа 33 "Код товару" 

Графа 21 "Код країни походження" 

Графа 34 "Код країни походження" 

Графа 23 "Вага брутто (кг)" 

Графа 35 "Вага брутто (кг)" 

Графа 24 "Вага нетто (кг)" 

Графа 38 "Вага нетто (кг)" 

Графа 25 "Додаткові одиниці виміру" 

Графа 41 "Додаткові одиниці виміру" 

Графа 26 "Опис товарів"** 

Графа 31 "Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості" 

Графа 27 "Ціна товару" 

Графа 42 "Ціна товару" 

Графа 28 "Розрахована декларантом митна вартість товару"*** 

Графа 45 "Коригування" 

Графа 29 "Код МВВ декларанта" 

Графа 43 "Метод визначення вартості" 

____________
* У графі зазначається загальна фактурна вартість товарів у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 ВМД основного та додаткових аркушів ВМД або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8. При цьому в підрозділах графи:

валюта - наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;

курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в підрозділі графи "валюта", установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом ВМД до оформлення (зазначеної в графі 5 Рішення).

** Поряд з іншою інформацією в окремому полі графи зазначається торговельна марка товару.

*** У графі зазначається визначена чи розрахована декларантом митна вартість товару. При цьому в підрозділах графи:

валюта - наводиться відповідно до Класифікації валют літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або рахунки-проформи;

курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в підрозділі графи "валюта", установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом ВМД до оформлення (зазначеної в графі 5 Рішення).

2.3. Рішення підписується посадовою особою підрозділу митного органу, яка його прийняла, із зазначенням посади, дати, ініціалів і прізвища та скріплюється відтиском відповідного штампа.

У випадках спрацювання системи аналізу ризиків за напрямком митної вартості Рішення приймається уповноваженою посадовою особою митного органу за погодженням з керівником відповідного структурного підрозділу митного органу згідно з повідомленнями до митних процедур, сформованими в електронному вигляді модулем автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, шляхом накладення резолюції "Погоджено" на примірнику, що залишається у справах митного органу.

(абзац другий пункту 2.3 у редакції наказу Державної
 митної служби України від 30.03.2011 р. N 261)

2.4. Рішення може бути скасоване:

митним органом, що видав Рішення, на підставі нововиявлених обставин;

Держмитслужбою за результатами розгляду скарг декларантів, поданих відповідно до пункту 18 Порядку декларування;

в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Заступник директора
Департаменту митної вартості
 

 
К. В. Шелепова
 

 

Класифікатор додаткових складових до ціни договору

Код 

Вид 

Комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів 

Вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами 

Вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням 

Вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів 

Вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів 

Вартість матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо) 

Вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів 

Роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті 

Відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця 

10 

Витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України 

11 

Витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України 

12 

Витрати на страхування товарів 

 

Директор Департаменту
митної вартості
 

 
В. П. Науменко
 

Опрос