Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о предоставлении Национальным банком Украины кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц

Национальный банк
Постановление от 25.05.2009 № 308
Утратил силу

Про затвердження Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Постанова Правління Національного банку України
від 25 травня 2009 року N 308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
16 червня 2009 р. за N 522/16538

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 27 червня 2012 року N 274

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 18 березня 2013 року N 95)

Відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

1. Затвердити Положення про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що додається.

2. Департаменту монетарної політики (Н. І. Гребеник) після державної реєстрації постанови довести її зміст до відома Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку (М. О. Мельничук), Операційного управління Національного банку України (В. Д. Щуцький), Центральної розрахункової палати (Ю. Л. Бендерський), Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для використання в роботі.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А. В. Шаповалова.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

Положення
про надання Національним банком України кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(У тексті Положення: слова "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" замінено словами "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; слова "(тимчасового учасника)" виключено згідно з постановою Правління Національного банку України від 27 червня 2012 року N 274)

Це Положення розроблено відповідно до статті 42 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 12, 19, 22, 23, 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з метою забезпечення захисту інтересів вкладників банків і визначає умови та порядок надання Національним банком України (далі - Національний банк) кредитів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) для покриття дефіциту коштів Фонду на виплату відшкодування вкладникам учасників Фонду за недоступними вкладами.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

1. Загальні положення

1.1. Абзац перший пункту 1.1 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274,
у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом першим)

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законах України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

(абзац перший пункту 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

1.2. Національний банк надає Фонду кредит у національній валюті за таких умов:

загальна сума виплат, що підлягає відшкодуванню, перевищує 80 процентів від обсягу ресурсів, наявних у розпорядженні Фонду;

Фонд вичерпав власні фінансові можливості, монетизувавши свої активи [залишок активів Фонду на дату звернення до Національного банку не перевищує 20 процентів від обсягу ресурсів, що належали Фонду на дату настання недоступності вкладів учасника Фонду];

Фонд подав Міністерству фінансів України заявку на визначення розміру кредиту (внеску) на наступний рік із зазначенням форми такого кредиту (внеску) та його розміру для включення до проекту закону про Державний бюджет України (відповідно до статті 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб").

(абзац четвертий пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

1.3. Національний банк надає Фонду кредит під забезпечення:

майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду в Національному банку, у тому числі від спеціального збору;

(абзац другий пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

державних облігацій України всіх випусків (крім облігацій зовнішніх державних позик України), строк погашення яких настає не раніше ніж через 10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями;

(абзац третій пункту 1.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

гарантії Кабінету Міністрів України в розмірі, передбаченому в Державному бюджеті України.

Прийняття під забезпечення кредиту майбутніх надходжень на поточний рахунок Фонду можливе лише за умови неможливості оперативного залучення Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді державних облігацій та/або гарантії Кабінету Міністрів України.

Національний банк має право приймати рішення щодо взяття під забезпечення кредиту Фонду однорідної або змішаної застави.

1.4. Національний банк залежно від забезпечення надає кредит Фонду в таких розмірах:

під забезпечення майбутніми надходженнями - у розмірі 80 процентів від суми забезпечення з урахуванням процентів за користування кредитом;

під забезпечення державними облігаціями України - у розмірі 100 процентів від їх справедливої вартості, але яка не вища за номінальну вартість цих цінних паперів, з урахуванням процентів за користування кредитом;

під забезпечення гарантії Кабінету Міністрів України - у розмірі 100 процентів з урахуванням процентів за користування кредитом.

1.5. Національний банк визначає суму кредиту виходячи із суми гарантованих Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" відшкодувань вкладникам за недоступними вкладами у відповідному періоді, з урахуванням уже виплачених відшкодувань.

1.6. Кредит Фонду надається за обліковою ставкою Національного банку. У разі зміни облікової ставки Національного банку протягом дії кредитного договору процентна ставка за кредитом підлягає коригуванню шляхом укладення додаткового договору до кредитного договору.

1.7. Кредит Фонду надається на строк до одного року.

(главу 1 доповнено новим пунктом 1.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274,
у зв'язку з цим пункти 1.7 - 1.9 уважати відповідно пунктами 1.8 - 1.10)

1.8. Правління Національного банку приймає рішення про надання Національним банком кредиту Фонду. У постанові Правління Національного банку зазначаються сума кредиту, термін користування кредитом, розмір процентної ставки тощо.

1.9. Фонд має право достроково (повністю або частково) повернути кредит і проценти за користування ним, письмово повідомивши Національний банк не пізніше ніж за три робочих дні до дати повернення кредиту.

1.10. Фонд у разі виникнення в нього нових зобов'язань з виплати відшкодувань вкладникам іншого учасника Фонду за недоступними вкладами за умови виконання вимог, передбачених пунктом 1.2 цієї глави, має право звернутися до Національного банку за наступним кредитом. Наявність у Фонду заборгованості за раніше наданими кредитами не є перешкодою для надання Національним банком наступного кредиту.

2. Порядок надання кредиту

2.1. Національний банк надає Фонду кредит на умовах, визначених у пунктах 1.2 - 1.7 глави 1 цього Положення і кредитним договором.

2.2. Фонд для отримання кредиту має подати до Національного банку такі документи:

а) копію рішення виконавчої дирекції Фонду, затвердженого адміністративною радою Фонду, про необхідність залучення кредиту від Національного банку, засвідчену уповноваженою особою Фонду в установленому законодавством порядку;

(підпункт "а" пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

б) клопотання про надання кредиту, засвідчене підписами директора-розпорядника та головного бухгалтера і відбитком печатки Фонду із зазначенням суми, строку надання кредиту, виду та розміру забезпечення. Клопотання має містити обґрунтування необхідності отримання кредиту від Національного банку з переліком ужитих Фондом заходів, у тому числі виконання вимог пункту 1.2 глави 1 цього Положення, результати щодо звернення до Кабінету Міністрів України про надання кредиту відповідно до статті 25 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" тощо;

в) прогнозний графік надходжень на поточний рахунок Фонду, у тому числі від сплати регулярного збору до Фонду, запровадження спеціального збору до Фонду (у разі подання клопотання про надання кредиту під забезпечення майбутніми надходженнями на поточний рахунок Фонду).

(підпункт "в" пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

2.3. Національний банк розглядає клопотання Фонду про надання кредиту і приймає рішення протягом не більше ніж п'яти робочих днів.

2.4. Національний банк за потреби перевіряє наявність у Фонду вільних від зобов'язань державних облігацій України, їх кількість, номінальну вартість, строки погашення та/або наявність гарантії Кабінету Міністрів України, відповідність її оформлення законодавству України, підтвердження цієї гарантії коштами Державного бюджету України.

2.5. Національний банк доводить рішення про надання чи відмову в наданні кредиту до відома Фонду засобами електронної пошти не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття такого рішення. У разі прийняття позитивного рішення про надання кредиту Національний банк повідомляє Фонд про необхідність укладення кредитного договору, договору застави та, за потреби, прийняття Фондом рішення про встановлення спеціального збору до Фонду.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.06.2012 р. N 274)

2.6. Операційне управління Національного банку України (далі - Операційне управління) укладає з Фондом кредитний договір і договір застави.

Під час укладення кредитного договору та договору застави має передбачатися:

право Національного банку здійснювати договірне списання простроченої заборгованості з поточного рахунку Фонду з урахуванням можливості здійснення Фондом поточних витрат у межах затвердженого адміністративною радою Фонду кошторису;

право Національного банку на звернення стягнення на предмет застави.

2.7. Зарахування коштів на поточний рахунок Фонду здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку після укладення між Національним банком і Фондом кредитного договору, договору застави та блокування державних облігацій України Депозитарієм державних цінних паперів Національного банку України в установленому порядку на користь Національного банку (у разі прийняття під забезпечення державних облігацій України).

2.8. Національний банк щомісяця здійснює нарахування процентів за кредитом згідно з умовами кредитного договору, починаючи з дня надходження коштів на поточний рахунок Фонду і закінчуючи днем, який передує даті повернення коштів.

2.9. Базовою кількістю днів для нарахування процентів за кредитом Фонду вважається 365 днів.

2.10. Облік кредитів, наданих Фонду, здійснюється відповідним структурним підрозділом Національного банку відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань бухгалтерського обліку.

3. Контроль і відповідальність

3.1. Операційне управління здійснює контроль за своєчасним поверненням Фондом кредиту та сплатою процентів за ним, а також за виконанням усіх умов укладених кредитного договору та договору застави.

3.2. Відповідальність Фонду за своєчасне повернення кредиту, сплату процентів за ним, а також за виконання всіх умов укладених кредитного договору та договору застави визначається вказаними договорами.

3.3. Операційне управління в разі невиконання Фондом умов укладеного кредитного договору, у тому числі несплати процентів за ним, наступного робочого дня відносить цю заборгованість на рахунки з обліку простроченої заборгованості та/або прострочених нарахованих доходів.

3.4. Національний банк має право протягом 10 робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості Фонду здійснювати договірне списання коштів з поточного рахунку Фонду до повного погашення заборгованості перед Національним банком у порядку, передбаченому кредитним договором та договором на здійснення розрахунково-касового обслуговування.

Національний банк має право в разі відсутності коштів на поточному рахунку Фонду вжити заходів щодо задоволення своїх вимог відповідно до кредитного договору.

Національний банк у разі неможливості реалізації державних облігацій України, наданих під забезпечення, має право залишити їх за собою за балансовою вартістю до строку погашення.

3.5. Якщо кошти, одержані від реалізації державних облігацій України, наданих під забезпечення, перевищують заборгованість Фонду перед Національним банком, то сума перевищення перераховується на поточний рахунок Фонду протягом трьох робочих днів.

 

Заступник директора
Департаменту монетарної політики -
начальник управління методології
інструментів монетарної політики  

 
 
 
А. А. Патенко
 

Опрос