Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Критериев эффективности управления корпоративными правами государства

Фонд государственного имущества
Приказ от 07.05.2009 № 694
Утратил силу

Про затвердження Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави

Наказ Фонду державного майна України
від 7 травня 2009 року N 694

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 червня 2009 р. за N 477/16493

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
від 8 жовтня 2012 року N 3633)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", пункту 3 Критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832 (із змінами), та з метою підвищення ефективності управління корпоративними правами держави в господарських товариствах, у статутному капіталі яких є державна частка, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії ефективності управління корпоративними правами держави, що додаються.

2. Департаменту стратегії корпоративного управління:

2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Після державної реєстрації цього наказу подати на опублікування в Державному інформаційному бюлетені про приватизацію, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Заступника Голови Фонду С. Бухаленкова.

4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови Фонду 

Д. Парфененко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

Критерії
ефективності управління корпоративними правами держави

1. Ці Критерії розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", пункту 3 Критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 N 832 (із змінами), та з метою підвищення ефективності управління корпоративними правами держави шляхом запровадження прозорої системи оцінки результатів такого управління.

2. У цьому нормативно-правовому акті терміни вживаються у такому значенні:

об'єкти державної власності, до яких застосовуються Критерії, - корпоративні права, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств;

суб'єкти управління об'єктами державної власності - міністерства, Фонд державного майна України та інші органи виконавчої влади, які здійснюють управління об'єктами державної власності.

3. Визначенню оцінки ефективності управління об'єктами державної власності не підлягають корпоративні права, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств, які перебувають у процесі банкрутства на стадії санації чи ліквідації.

4. Звітним періодом, за який проводиться оцінка визначення ефективності управління об'єктами державної власності, є календарний квартал, рік.

5. Інформаційною базою для визначення оцінки ефективності управління об'єктами державної власності є показники фінансових планів об'єктів державної власності, а також дані фінансової та статистичної звітності:

форма N 1, наведена у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (зі змінами);

форма N 2, наведена у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690 (зі змінами);

форма N 1-м та форма N 2-м, наведені у додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (зі змінами);

форма N 1-ПВ (термінова, місячна) "Звіт з праці", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 17.07.2007 N 223;

форма N 1-Б "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", затверджена наказом Державного комітету статистики України від 04.08.2008 N 264.

6. Об'єкти державної власності розподіляються на такі групи:

група 1 - частка держави, яка перевищує 50 відсотків, у статутному капіталі господарських товариств (крім товариств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та товариств, які перебувають у процесі банкрутства);

група 2 - частка держави, яка менше або дорівнює 50 відсоткам, у статутному капіталі господарських товариств (крім товариств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та товариств, які перебувають у процесі банкрутства);

група 3 - частка держави у статутному капіталі господарських товариств (незалежно від розміру), що створені в процесі приватизації і корпоратизації та які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, визначених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (із змінами);

група 4 - частка держави у статутному капіталі господарських товариств (незалежно від розміру), щодо яких було порушено справу про банкрутство та застосовано процедуру розпорядження майном.

7. Критерії поділяються на некомерційні, комерційні та ефективності прийняття управлінських рішень органами управління об'єкта державної власності (додаток 1).

Нормативні значення Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави наведені у додатку 2.

8. Оцінка ефективності управління об'єктами державної власності може мати такі значення:

ефективна;

задовільна;

неефективна.

9. Оцінка ефективності управління об'єктом державної власності груп 1 та 3 визнається:

9.1. Ефективною, якщо господарське товариство, в якому є об'єкт державної власності, не має або скорочує обсяги простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України та з суб'єктами господарської діяльності інших країн; усі показники за комерційними критеріями перебувають у межах нормативних значень; не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; за підсумками року, що минув, сплачено дивіденди у розмірі, не меншому ніж визначено фінансовим планом, та спостерігається зростання вартості активів товариства.

9.2. Задовільною, якщо господарське товариство, в якому є об'єкт державної власності, не має або скорочує обсяги простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України та з суб'єктами господарської діяльності інших країн; більшість показників (п'ять і більше) за комерційними критеріями перебувають у межах нормативних значень; не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; за підсумками року, що минув, сплачено дивіденди у розмірі, не меншому ніж визначено фінансовим планом.

9.3. В усіх інших випадках оцінка ефективності управління об'єктом державної власності груп 1 та 3 визнається неефективною.

10. Оцінка ефективності управління об'єктом державної власності групи 2 визнається:

10.1. Ефективною, якщо господарське товариство, в якому є об'єкт державної власності, не має або скорочує обсяги простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України та з суб'єктами господарської діяльності інших країн; усі показники за комерційними критеріями перебувають у межах нормативних значень; не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; за підсумками року, що минув, сплачено дивіденди та спостерігається зростання вартості активів товариства.

10.2. Задовільною, якщо господарське товариство, в якому є об'єкт державної власності, не має або скорочує обсяги простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України та з суб'єктами господарської діяльності інших країн; не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; більшість показників (п'ять і більше) за комерційними критеріями перебувають у межах нормативних значень.

10.3. В усіх інших випадках оцінка ефективності управління об'єктом державної власності групи 2 визнається неефективною.

11. Оцінка ефективності управління об'єктом державної власності групи 4 визнається:

11.1. Ефективною, якщо господарське товариство, в якому є об'єкт державної власності, не має або скорочує обсяги простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України та з суб'єктами господарської діяльності інших країн; не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; коефіцієнт рентабельності діяльності перебуває у межах нормативних значень.

11.2. Задовільною, якщо господарське товариство, в якому є об'єкт державної власності, не має або скорочує обсяги простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України та з суб'єктами господарської діяльності інших країн; не зменшується середньооблікова кількість штатних працівників; коефіцієнт рентабельності діяльності перебуває поза межами нормативних значень.

11.3. В усіх інших випадках оцінка ефективності управління об'єктом державної власності групи 4 визнається неефективною.

12. Оцінка ефективності управління корпоративними правами держави у господарському товаристві, в якому є об'єкт державної власності, що не надало фінансової та статистичної звітності суб'єкту управління відповідно до пункту 5 цих Критеріїв або протягом звітного періоду не здійснювало господарської діяльності, визнається неефективною.

13. Суб'єкти управління за результатами оцінки ефективності управління об'єктами державної власності складають таблиці за формами, наведеними у додатку 3 (для кожного об'єкта управління) та додатку 4.

Інформація за формою, наведеною у додатку 4, надсилається суб'єктами управління до Фонду державного майна України у такі терміни: до 15 травня - за I квартал, 14 серпня - за II квартал, 14 листопада - за III квартал, 14 квітня - за рік.

14. У разі коли ефективність управління об'єктом державної власності визнано задовільною або неефективною, суб'єкт управління надає пропозиції щодо:

зміни складу органів управління об'єкта державної власності чи представника держави;

необхідності реорганізації чи реструктуризації об'єкта державної власності;

приватизації об'єктів державної власності, перебування яких у державній власності є недоцільним;

передачі об'єкта державної власності в комунальну власність з метою зміцнення майнової бази територіальних громад.

 

Директор
Департаменту стратегії
корпоративного управління
 

 
 
А. Сачівко
 

 

Види критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави

N
з/п
 

Критерії ефективності управління корпоративними правами держави 

1. Некомерційні критерії 

1.1 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу 

1.2 

Сума простроченої заборгованості з виплати заробітної плати 

1.3 

Сума простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України 

1.4 

Сума простроченої кредиторської заборгованості з суб'єктами господарської діяльності інших країн 

2. Комерційні критерії 

2.1 

Обсяги чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2.2 

Обсяги чистого прибутку (збитку) 

2.3 

Коефіцієнт зносу основних засобів 

2.4 

Коефіцієнт рентабельності активів 

2.5 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 

2.6 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

2.7 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 

2.8 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 

2.9 

Коефіцієнт покриття 

3. Критерії ефективності прийняття управлінських рішень органами управління об'єкта державної власності 

3.1 

Сума сплачених дивідендів за підсумками року, що минув (враховується за підсумками II кварталу) 

3.2 

Вартість активів товариства 

 

Нормативні значення Критеріїв ефективності управління корпоративними правами держави

N
з/п
 

Критерії ефективності управління корпоративними правами держави 

Нормативне значення 

Порядок розрахунку 

1 

2 

3 

4 

1. Некомерційні критерії 

1.1 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу 

Тенденція до збільшення 

форма N 1-ПВ "Звіт з праці" (термінова, місячна), рядок 1040, графа 2 

1.2 

Сума простроченої заборгованості із виплати заробітної плати 

Відсутня або тенденція до зменшення 

форма N 1-ПВ "Звіт з праці" (термінова, місячна), рядок 2020, графа 1 

1.3 

Сума простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України 

Відсутня або тенденція до зменшення 

форма N 1-Б (II розділ - річна, квартальна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", рядок 020, графа 6 

1.4 

Сума простроченої кредиторської заборгованості з суб'єктами господарської діяльності інших країн 

Відсутня або тенденція до зменшення 

форма N 1-Б (II розділ - річна, квартальна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", рядок 030, графа 6 

2. Комерційні критерії 

2.1 

Обсяги чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Затверджені фінансовим планом 

форма N 2 "Звіт про фінансові результати", рядок 035, графа 3,
форма N 2-м "Звіт про фінансові результати", рядок 030, графа 3,
фінансовий план підприємства, рядок 005 

2.2 

Обсяги чистого прибутку (збитку) 

Затверджені фінансовим планом 

форма N 2 "Звіт про фінансові результати", рядок 220 (225), графа 3,
форма N 2-м "Звіт про фінансові результати", рядок 190, графа 3,
фінансовий план підприємства, рядок 023/1 (023/2) 

2.3 

Коефіцієнт зносу основних засобів 

Тенденція до зменшення 

форма N 1, рядок 032,                          форма N 1-м, рядок 032
форма N 1, рядок 031                           форма N 1-м, рядок 031 

2.4 

Коефіцієнт рентабельності активів 

> 0,
збільшення 

форма N 2, рядок 220 (225),                       форма N 2-м, рядок 190,_____________
(форма N 1, рядок 280, графи 3 + 4) / 2    (форма N 1-м, рядок 280, графи 3 + 4) / 2 

2.5 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 

> 0,
збільшення 

форма N 2, рядок 220 (225),                 форма N 2-м, рядок 190
форма N 2, рядок 035                           форма N 2-м, рядок 030 

2.6 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

> 0,
збільшення 

форма N 1, рядки 230 + 240,                форма N 1-м, рядки 230 + 240
форма N 1, рядок 620                           форма N 1-м, рядок 620 

2.7 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 

0,6 - 0,8 

форма N 1, рядки 260 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140, форма N 1-м, рядки 260 - 100 - 130
форма N 1, рядок 620                                                  форма N 1-м, рядок 620 

2.8 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 

> 0,1 

форма N 1, рядки 260 - 620,               форма N 1-м, рядки 260 - 620
форма N 1, рядок 260                          форма N 1-м, рядок 260 

2.9 

Коефіцієнт покриття 

1,0 - 2,5 

форма N 1, рядок 260,                         форма N 1-м, рядок 260
форма N 1, рядок 620                          форма N 1-м, рядок 620 

3. Критерії ефективності прийняття управлінських рішень органами управління об'єкта державної власності 

3.1 

Сума сплачених дивідендів за підсумками року, що минув (враховується за підсумками II кварталу) 

Затверджена фінансовим планом 

Фінансовий план товариства 

3.2 

Вартість активів товариства 

Тенденція до збільшення 

форма N 1, рядок 280, графа 4,                         форма N 1-м, рядок 280, графа 4 

 

Аналіз критеріїв ефективності управління об'єктом державної власності

____________________________________________________________________
(назва об'єкта державної власності, група відповідно до пункту 6 Критеріїв

N
з/п
 

Параметр 

У звітному періоді 

У попередньому періоді 

У межах нормативних значень (так/ні) 

1. Некомерційні критерії 

1.1 

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу 

 

 

 

1.2 

Сума простроченої заборгованості з виплати заробітної плати 

 

 

 

1.3 

Сума простроченої кредиторської заборгованості між підприємствами та установами в межах України 

 

 

 

1.4 

Сума простроченої кредиторської заборгованості з суб'єктами господарської діяльності інших країн 

 

 

 

2. Комерційні критерії 

2.1 

Обсяги чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

 

 

2.2 

Обсяги чистого прибутку (збитку) 

 

 

 

2.3 

Коефіцієнт зносу основних засобів 

 

 

 

2.4 

Коефіцієнт рентабельності активів 

 

 

 

2.5 

Коефіцієнт рентабельності діяльності 

 

 

 

2.6 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

 

 

 

2.7 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 

 

 

 

2.8 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 

 

 

 

2.9 

Коефіцієнт покриття 

 

 

 

3. Критерії ефективності прийняття управлінських рішень органами управління об'єкта державної власності 

3.1 

Сума сплачених дивідендів за підсумками року, що минув (враховується за підсумками II кварталу) 

 

 

 

3.2 

Вартість активів товариства 

 

 

 

4. Висновки 

4.1 

Оцінка 

 

4.2 

Пропозиції 

 

4.3 

Примітки 

 

 

Результати оцінки ефективності управління об'єктами державної власності

N
з/п
 

Група об'єктів державної власності 

Оцінка 

Разом 

ефективно 

задовільно 

неефективно 

усього 

у тому числі які не надали інформації 

у тому числі які не працюють 

Група 1 

 

 

 

 

 

 

Група 2 

 

 

 

 

 

 

Група 3 

 

 

 

 

 

 

Група 4 

 

 

 

 

 

 

Кількість господарських товариств, в яких є об'єкт державної власності, які перебувають на стадії санації чи ліквідації, всього 

х 

х 

х 

х 

х 

 

у тому числі які перебувають на стадії санації 

х 

х 

х 

х 

х 

 

у тому числі які перебувають на стадії ліквідації 

х 

х 

х 

х 

х 

 

Разом 

 

 

 

 

 

 

Примітка. У таблиці зазначається лише кількість господарських товариств, в яких є об'єкт державної власності, які перебувають на стадії санації чи ліквідації (у стовпчику "Разом"). Оцінка ефективності управління такими об'єктами не здійснюється.

____________

Опрос