Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме определенных видов хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, если тепловая энергия производится на теплоэлектроцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии), транспортировке тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) сетями, поставке тепловой энергии

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 05.05.2009 № 85/121
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 5 травня 2009 року N 85/121

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 травня 2009 р. за N 473/16489

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 26 вересня 2013 року N 1147/467)

Відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії, що додається.

2. Департаменту ліцензування Держкомпідприємництва (Іванченко О. Б.), Департаменту державного регулювання Мінжитлокомунгоспу (Березовська К. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту державного регулювання Мінжитлокомунгоспу (Березовська К. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства України Гаврилюк О. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. В. Кужель
 

Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
О. Ю. Кучеренко
 

 

Порядок контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії
(далі - Порядок контролю)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок контролю розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 167/417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 96/16112, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 168/418, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 97/16113, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 30.12.2008 N 169/419, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2009 за N 98/16114 (далі - Ліцензійні умови).

1.2. Дія Порядку контролю поширюється на всіх суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), які отримали ліцензії Мінжитлокомунгоспу, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснюють:

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України як орган ліцензування;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації як органи ліцензування;

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держкомпідприємництво) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування та його територіальні органи.

1.4. Порядок контролю установлює:

процедуру організації та проведення перевірок щодо дотримання суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов;

повноваження осіб, які здійснюють перевірки;

права і обов'язки ліцензіата;

оформлення результатів перевірки;

контроль за виконанням розпоряджень про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов;

прийняття рішення про анулювання ліцензії.

2. Організація перевірок

2.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок ліцензіата за місцем провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів.

2.2. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним графіком планових перевірок, який затверджується розпорядчим документом органу контролю до 1 грудня року, що передує плановому.

Річний графік планових перевірок Мінжитлокомунгоспу погоджується з Держкомпідприємництвом України з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше ніж один раз на рік.

Річний графік планових перевірок Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій погоджується з територіальними органами Держкомпідприємництва України.

2.3. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

2.4. Для проведення перевірки органи контролю видають розпорядчий документ про створення комісії з перевірки (далі - комісія), у якому зазначаються найменування ліцензіата, щодо якого буде здійснюватися перевірка, предмет перевірки та строк проведення перевірки.

На підставі розпорядчого документа оформляється посвідчення про планову (позапланову) перевірку додержання Ліцензійних умов (далі - посвідчення про перевірку) (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.5. Посвідчення про перевірку реєструється в журналі обліку посвідчень про проведення перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

2.6. Орган контролю не пізніше ніж за десять робочих днів письмово (рекомендованим листом) або телефонограмою повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки. Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про її здійснення.

2.7. Строк проведення перевірки становить:

планової - до п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до п'яти робочих днів;

позапланової - до десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до двох робочих днів.

Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

2.8. На письмове клопотання ліцензіата планова перевірка може бути перенесена за згодою керівника органу контролю.

2.9. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади (за згодою).

3. Права та обов'язки комісії і посадових осіб ліцензіата

3.1. Голова та члени комісії мають право:

доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення перевірки документами;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення, що виникають під час проведення перевірки.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно нормами чинних нормативно-правових актів;

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законодавством;

на будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб ліцензіата подані за їх ініціативою заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в акті перевірки;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм у ході проведення перевірки;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами державного нагляду (контролю) у строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного нагляду (контролю).

3.3. Посадові особи ліцензіата під час здійснення перевірки мають право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копію посвідчення про перевірку;

не допускати комісію до проведення перевірки, якщо вона проводиться з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, а також якщо голова або член комісії не надав копію посвідчення про перевірку або наданий документ не відповідає вимогам цього Порядку;

бути присутніми під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати та ознайомлюватися з актом перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії комісії.

3.4. Посадові особи ліцензіата зобов'язані:

допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог здійснення контролю, передбачених законодавством;

виконувати вимоги органу контролю щодо усунення виявлених порушень Ліцензійних умов;

сприяти роботі комісії, не чинити їй перешкод, забезпечити комісію робочими місцями та необхідними технічними засобами;

надавати для ознайомлення необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета перевірки;

одержувати примірник акта перевірки та розпорядження органу контролю про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або його уповноваженому представникові посвідчення про перевірку та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, і надати суб'єкту господарювання копію посвідчення про перевірку.

Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають засвідчені в установленому порядку довіреності на право представляти ліцензіата, керівники (їх заступники або керівники структурних підрозділів) ліцензіата - юридичної особи, яким ліцензіат доручив безпосереднє виконання провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії.

4.2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посад, прізвищ голови та членів комісії органу контролю тощо.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи (голови комісії) органу контролю.

4.3. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити належні умови для проведення перевірки та надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним вимог Ліцензійних умов.

4.4. При відмові ліцензіата в проведенні перевірки комісією складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки (додаток 3) в двох примірниках.

Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

відсутність керівника (уповноваженої особи) ліцензіата при проведенні перевірки;

відмова ліцензіата в доступі комісії на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата, у яких здійснюється ліцензована господарська діяльність;

відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або надати всі необхідні документи, що підтверджують додержання ним Ліцензійних умов.

При цьому в акті про відмову ліцензіата в проведенні перевірки вказуються ці факти, а до акта додаються відповідні пояснення керівника (посадових осіб) ліцензіата (у разі їх надання).

4.5. Комісія перевіряє:

4.5.1. Наявність оригіналу (копій у структурних підрозділах) ліцензії з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.

4.5.2. Наявність змін установчих документів, що підлягають державній реєстрації. Відповідність найменування та місцезнаходження ліцензіата даним, зазначеним в установчих документах, свідоцтві про державну реєстрацію та у ліцензії.

4.5.3. Достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, додержання вимог щодо своєчасності повідомлення органу ліцензування про зміни даних в документах, що додавались до заяви для отримання ліцензії.

4.5.4. Наявність у власності або користуванні ліцензіата:

теплогенеруючих установок - для ліцензіатів, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

установок, обладнання, трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплової енергії - для ліцензіатів, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

4.5.5. Стан забезпечення приладами обліку виробленої, поставленої споживачам теплової енергії та теплової енергії, що транспортується магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

4.5.6. Наявність матеріально-технічної та ремонтної бази, необхідної для провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності та забезпечення надійної роботи ліцензіата за технологічним регламентом з експлуатації об'єктів і проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт, або договорів на користування послугами ремонтних організацій з виконання вищезазначених ремонтних робіт.

4.5.7. Наявність фахівців відповідної кваліфікації, необхідних для провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності (з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії), відповідність їх складу та чисельності затвердженим нормам.

4.5.8. Забезпечення відповідності теплової енергії вимогам щодо кількісних та якісних характеристик відповідно до укладених договорів.

4.5.9. Наявність засобів вимірювальної техніки і випробувань, методик, інструкцій, необхідних для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

4.5.10. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки, що підтверджено документами відповідних органів.

4.5.11. Дотримання вимог, які забезпечують виконання технологічних регламентів з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічними документами.

4.5.12. Виконання вимог Ліцензійних умов щодо:

ведення бухгалтерського обліку з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії окремо від обліків та звітів з інших видів діяльності;

фінансової (бухгалтерської) звітності за результатами господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

формування тарифів та фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води";

наявності фактів здійснення ліцензіатом перехресного субсидіювання;

наявності та виконання ліцензіатом інвестиційної програми, що фінансується за рахунок тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.

4.5.13. Наявність договорів, укладення яких передбачено Ліцензійними умовами.

4.5.14. Наявність документів та виконання інших вимог, що передбачені Ліцензійними умовами.

4.6. Усі копії та витяги з документів, які стосуються предмета перевірки, отримані членами комісії, повинні бути засвідчені підписом керівника (уповноваженої особи) ліцензіата та печаткою ліцензіата (за наявності).

4.7. Отримані від уповноважених та інших осіб ліцензіата пояснення з питань, які стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки.

5. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами перевірки в останній її день складається та підписується акт планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - акт перевірки) (додаток 4) у двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається керівникові (уповноваженому представникові) ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), який перевірявся, другий зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

5.2. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

Ліцензіат (фізична особа - підприємець) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

Для філій та інших відокремлених структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку (за наявності).

5.3. Керівник ліцензіата або ліцензіат (фізична особа - підприємець) чи його уповноважений представник має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта й проведення перевірки. Вони оформляються у письмовій формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на усіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника суб'єкта господарювання або його уповноваженого представника робиться запис "Із зауваженнями".

5.4. У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилась.

5.5. Порушення, які були виявлені під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів.

5.6. Датою складання акта перевірки є дата підписання акта перевірки головою, членами комісії та керівником ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіатом (фізичною особою - підприємцем) чи його уповноваженим представником.

5.7. У разі якщо під час перевірки виявлені порушення Ліцензійних умов (крім порушень, які є підставою для анулювання ліцензії), орган контролю, який здійснював перевірку, не пізніше десяти робочих днів з дня складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5) у двох примірниках.

5.8. Орган контролю не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття розпорядження, вказаного у пункті 5.7, один примірник розпорядження вручає або надсилає (листом з повідомленням) ліцензіату, другий примірник зберігається в органі контролю, який здійснив перевірку.

5.9. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу контролю документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

5.10. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі поінформувати орган контролю про усунення виявлених під час перевірки порушень та надати документальне підтвердження.

5.11. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов може не проводитись.

5.12. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення порушень до органу контролю протягом строку, зазначеного в розпорядженні про усунення порушень Ліцензійних умов, проводиться позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Позапланова перевірка додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводиться після закінчення строку, зазначеного в розпорядженні, протягом якого ліцензіат зобов'язаний усунути порушення та подати до органу контролю відповідну інформацію.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про усунення порушень Ліцензійних умов, яка подається ліцензіатом до органу контролю.

5.13. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 6), який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

5.14. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (додаток 6), який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов вважається:

відсутність у власності або користуванні теплогенеруючих установок - для ліцензіатів, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

відсутність у власності або користуванні установок, обладнання, трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплової енергії, - для ліцензіатів, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

5.15. Якщо органом контролю під час перевірки виявлено:

повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії,

протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов орган контролю, який здійснював перевірку, складає відповідний акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, у двох примірниках (додаток 6).

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а другий у дводенний строк вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату.

6. Рішення про анулювання ліцензії

6.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Вищезазначені акти складаються у двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а другий у дводенний строк вручається або надсилається (листом з повідомленням) ліцензіату.

6.2. У разі складання Держкомпідприємництвом актів, які зазначені в пункті 6.1, він подає до органу ліцензування копії зазначених актів з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

У разі складання актів, які зазначені в пункті 6.1, територіальними органами Держкомпідприємництва копії цих актів подаються до Держкомпідприємництва, який звертається до органу ліцензування з пропозицією щодо необхідності анулювання ліцензії.

6.3. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

6.4. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про виявлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

6.5. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.6. У разі неявки ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.7. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

6.8. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.9. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

6.10. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. У разі подання ліцензіатом протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення Держкомпідприємництвом.

7.2. Рішення Експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання Держкомпідприємництвом розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
О. Б. Іванченко
 

Директор Департаменту державного
регулювання Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
 
К. В. Березовська
 

 

(Державний Герб України)

___________________________________________________
(назва органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ
про планову (позапланову) перевірку додержання Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року  

N ___ 

Видане голові комісії  

________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
 

та членам комісії:  

_________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
 

  

_________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
 

для проведення перевірки ліцензіата ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (назва ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
у строк з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
щодо ________________________________________________________________________________
                                                                                                    (питання перевірки)
_____________________________________________________________________________________
провадження господарської діяльності ____________________________________________________
                                                                                                                                    (вид діяльності, N ліцензії)
_____________________________________________________________________________________
за період з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Підстава для проведення перевірки ______________________________________________________

Попередній захід: _____________________________________________________________________
                                                                         (N, дата акта попередньої планової або позапланової перевірки) 

___________________________
   (посада керівника органу контролю) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

Журнал
обліку посвідчень про проведення перевірки ліцензіатів

N
з/п 

N посвідчення 

Назва та місцезнаходження ліцензіата 

Склад комісії 

Строк перевірки 

Реєстраційний номер розпорядчого документа та його дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

______________________________________________
(назва органу контролю) 

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні перевірки

від "___" ____________ 20__ року N ___

Під час перевірки _____________________________________________________________________
                                                                                 (найменування ліцензіата, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
____________________________________________________________________________________,

ліцензія на право провадження, господарської діяльності з
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
серія ___ N ___ , видана "___" _____________ 20__ року, було відмовлено ліцензіатом у проведенні перевірки, а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

З актом ознайомлений,
один примірник отримав. 

  

Керівник (уповноважена особа)
ліцензіата  

  

____________
          (підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

 

____________________________________________
(назва органу контролю) 

АКТ ПЛАНОВОЇ (ПОЗАПЛАНОВОЇ) ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року N ___

_____________________________________________________________________________________
                               (найменування населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення)
_____________________________________________________________________________________

Голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ініціали)
та члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (посади, прізвища, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
за участю представника(ів) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (назва органу, який проводить перевірку, посада, прізвище, ініціали представників)
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
у ___________________________________________________________________________________,
                                                                                           (найменування ліцензіата)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер) ________________________________________________,
місцезнаходження ____________________________________________________________________,
місце здійснення діяльності ____________________________________________________________,
свідоцтво про державну реєстрацію від __________________________________________ N ______,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (найменування органу, що його видав)

ліцензія: серія ____________________ N ____________, видана "___" ____________ 20__ року,
назва органу, що видав ліцензію, ________________________________________________________,
вид господарської діяльності, який ліцензується, __________________________________________,
у присутності керівника або уповноваженого представника __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ініціали, посада керівника або уповноваженого представника ліцензіата)
_________________________________________________________
провели перевірку діяльності ліцензіата з питань додержання Ліцензійних умов.

Перевіркою встановлено: _______________________________________________________________
                                                                                (кожне порушення, записане в акт перевірки, має бути зазначене з
                                                                                          посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

З актом ознайомлений, один примірник отримав. 

Керівник або уповноважений представник
ліцензіата, у присутності якого проведено
перевірку  

 
 
____________
(підпис)  

 
 
___________________
(прізвище та ініціали) 

М. П. 

  

  

 

(Державний Герб України)

____________________________________________
(назва органу контролю) 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" ____________ 20__ року N _______

За результатами планової (позапланової) перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
      (найменування та місцезнаходження ліцензіата, прізвище, ім'я, по батькові керівника чи уповноваженої ним особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      ідентифікаційний код ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія: серія ____________________ N __________, видана "___" ____________ 20__ року
на провадження _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (вид господарської діяльності)
згідно з актом перевірки від "___" ____________ N ____, проведеної __________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                    (найменування органу контролю, посада, прізвище, ім'я, по батькові голови комісії)
було виявлено такі порушення Ліцензійних умов: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вирішено:

У строк до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в цей самий строк у письмовій формі інформацію про їх усунення з поданням завірених копій документів, що підтверджують усунення порушень.

У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано. 

Керівник органу контролю
(його заступник)  

 
____________
(підпис)  

 
___________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

 

____________________________________________
(назва органу контролю) 

АКТ

про _________________________________________________________________________________
від "___" ____________ 20__ року N _______

За результатами перевірки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування ліцензіата)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (номер))
_____________________________________________________________________________________,
ліцензія: серія ____________________ N __________, видана "___" ____________ 20__ року

на провадження _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (вид господарської діяльності)

згідно з актом перевірки від "___" _____________ N ___ було виявлено такі порушення: ___________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується на засідання комісії органу ліцензування, де буде розглянуто питання подальшої дії цієї ліцензії (цей запис робиться в акті у разі потреби). 

Голова комісії 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії: 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

  

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________

Опрос