Идет загрузка документа (154 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, направляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 09.04.2009 № 204
Утратил силу

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 9 квітня 2009 року N 204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 р. за N 402/16418

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України" та з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту статистики та звітності (В. М. Галь) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з економічних питань І. А. Шумила.

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
статистики України
 

 
О. Г. Осауленко
 

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України:

1.1. Форму N 505 "Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті" розділу 1 "Форми статистичної звітності територіальних управлінь і установ Національного банку України" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті
за ____________ 20__ року

______________________________________________________
(назва територіального управління Національного банку України)

N з/п 

Реєстрація договору 

Пози-
чальник 

Код обслуго-
вуючого банку (відок- ремле- ного підроз- ділу) 
 
 

Кредитна угода 

Іноземний кредитор 

Умови кредиту 

Тип про- цент-
ної ставки за креди-
том 

Вели-
чина про- цент-
ної ставки за основ-
ною сумою боргу 

Розмір маржі про- цент-
ної ставки за креди-
том 

Цілі
вико-
ри-
стання креди-
ту 

Види еконо-
мічної 
діяль-
ності 

Погашення заборгованості за кредитом здійснюватиметься
за рахунок  

Відомості про внесення змін до реєстраційного свідоцтва 

Код
інстру-
менту креди-
туван-
ня 

Ознака достроко-
вого пога-
шення 

Код періодич-
ності здій-
снення основних платежів за креди-
том 

но-
мер 

дата 

наз-
ва 

код

вид 

номер 

дата підпи-
сання 

назва 

код країни 

тип креди-
тора 

код валюти 

загальна сума кредиту (в одиницях валюти) 

строк пога-
шення 

викори-
стання валютної виручки або власної валюти (в одиницях валюти) 

купівлі за гривні інозем-
ної валюти (в одиницях валюти) 

інше
(в одиницях валюти) 

номер додатка

 

дата 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Примітка 

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 505
Інформація про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов'язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті

1. Звіт містить інформацію про надані протягом звітного періоду територіальними управліннями Національного банку України реєстраційні свідоцтва і додатки до реєстраційних свідоцтв, а також дані з реєстраційного свідоцтва на одержання кредиту в іноземній валюті від іноземного кредитора та повідомлень про договір відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами).

2. Опис параметрів заповнення форми:

У колонках 3, 9, 15, 25 зазначається відповідна дата (8 знаків) - ДДММРРРР.

Колонка 4 - зазначається найменування резидента згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію, для позичальників - фізичних осіб зазначаються слова "фізична особа".

Колонка 5 - зазначається ідентифікаційний код (номер) позичальника відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО). Якщо немає ідентифікаційного номера за ДРФО, зазначається нуль.

Колонка 6 заповнюється на підставі даних про вид підприємства, що наведені резидентом-позичальником у пункті 2 повідомлення про договір. Вид позичальника (1 знак):

1 - банк;

7 - орган місцевого самоврядування;

2 - підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє;

4 - підприємство, що контролюється іноземним інвестором (дочірнє);

3 - інші;

5 - фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;

6 - фізична особа, яка не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.

Підприємство з іноземними інвестиціями - це підприємство, іноземні інвестиції в статутному капіталі якого, за його наявності, становлять не менше ніж 10 відсотків.

Дочірнє підприємство - підприємство, що контролюється іншою іноземною компанією. Контроль передбачає, що материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє 50 відсотками або більшою часткою капіталу компанії. Контроль також має місце, якщо материнська компанія прямо або через дочірні компанії володіє часткою капіталу компанії менше ніж 50 відсотків, але має:

частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50 відсотків завдяки угодам з іншими інвесторами;

право керувати фінансовою та виробничою політикою підприємства згідно із статутом або угодою;

право призначати або звільняти більшість членів ради директорів або аналогічного керівного органу компанії;

право визначального голосу в раді директорів або аналогічному керівному органі компанії.

До цього типу підприємств не включаються банки, що належать іноземним власникам.

Колонка 7 містить код банку (відокремленого підрозділу), що безпосередньо обслуговує іноземний кредит:

для банку (головний банк) і філії банку - відповідає значенню поля MFO Довідника банків України, rcukru.dbf - 6 знаків;

для інших підрозділів банку - відповідає значенню двадцятизначного коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 знаків.

Колонка 11 - зазначається код країни - 3 знаки згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73 (зі змінами).

Колонка 12 заповнюється на підставі даних про тип кредитора, що наведені резидентом-позичальником у відповідних пунктах повідомлень про договір. Тип кредитора (1 знак):

6 - материнський банк;

1 - інший банк або фінансова установа;

2 - іноземна материнська компанія;

5 - інший прямий інвестор;

3 - офіційний кредитор;

4 - інший приватний кредитор.

Для цілей звіту:

материнський банк - іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

іноземна материнська компанія - іноземна компанія, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків;

інший прямий інвестор, але не материнська компанія - інвестор, участь якого у статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків;

офіційний кредитор - іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація (наприклад, Європейський банк реконструкції та розвитку).

Боржником таких типів кредитора, як "іноземна материнська компанія" та "інший прямий інвестор", не може бути підприємство, що належить до такого виду позичальника, як "інші".

Колонка 13 - зазначається код валюти - 3 знаки згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, зі змінами.

Колонка 14 - зазначається сума кредиту (траншу) в одиницях валюти кредиту.

Колонка 16 - зазначається тип процентної ставки (1 знак):

2 - плаваюча;

3 - фіксована;

0 - одержання кредиту без процентних нарахувань.

Колонка 17 - зазначається річна процентна ставка за основною сумою боргу для кредитів з фіксованою процентною ставкою, а для кредитів з плаваючою процентною ставкою - база для обчислення ставки за кредитом (Libor, Euribor тощо).

Колонка 18 - зазначається маржа для плаваючої процентної ставки.

Колонка 20 заповнюється згідно з повідомленням про договір, що подається резидентами: юридичними особами (не банками) та фізичними особами - підприємцями. Відповідає цифровому коду (2 знаки) розділу видів економічної діяльності згідно з Державним класифікатором України ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД), затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, - файл KL_K111.

Колонки 21 - 23 заповнюються згідно з відповідними пунктами повідомлень про договір. Можливі такі варіанти погашення заборгованості за кредитом:

використання валютної виручки або власної валюти;

купівля за гривні іноземної валюти;

інше.

Суми зазначаються в одиницях валюти кредиту. Кумулятивна сума за всіма варіантами погашення має дорівнювати загальній сумі кредиту, яка зазначена в реєстраційному свідоцтві або у відповідних пунктах повідомлень про договір.

Колонки 24, 25 заповнюються лише у разі наявності змін до інформації, що надавалася у звіті в попередні періоди, стосовно конкретного іноземного кредиту, залученого на підставі зареєстрованого договору.

У разі внесення змін до тексту договору (реєстраційного свідоцтва) або зміни уповноваженого банку за конкретним іноземним кредитом у звіті надається повна інформація щодо іноземного кредиту, залученого на підставі зареєстрованого договору, з урахуванням унесених змін. У цьому разі в колонці 25 зазначається дата внесення змін. У разі оформлення змін як додатка до реєстраційного свідоцтва у колонках 24, 25 зазначаються відповідно номер і дата цього додатка.

У разі анулювання територіальним управлінням реєстраційного свідоцтва або отримання від уповноваженого банку інформації про втрату чинності укладеного ним договору у звіті зазначаються номер і дата реєстраційного свідоцтва або зареєстрованого укладеного уповноваженим банком договору (колонки 2, 3), найменування позичальника та відповідно код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО (у разі його наявності) позичальника (колонки 4, 5), код валюти (колонка 13), дата анулювання реєстраційного свідоцтва, дата отримання від уповноваженого банку інформації про втрату чинності укладеного ним договору (колонка 25), колонки 6 - 12, 14 - 24 не заповнюються.

Колонка 26 - зазначається цифровий код інструменту кредитування (1 знак):

1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках;

2 - кредит, що залучається на умовах субординованого боргу;

3 - синдикований кредит;

4 - будь-який інший кредит, що не має ознак кредитів, позначених кодами 1 - 3.

Під час визначення інструменту кредитування слід дотримуватися принципу пріоритетності (рівень пріоритету послідовно зменшується від 1 до 4), тобто якщо кредит має ознаки кількох інструментів, то зазначається код інструменту з вищим пріоритетом. Якщо кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів, залучено на умовах субординованого боргу, зазначається код "1".

Колонка 27 - зазначається цифровий код ознаки щодо можливості дострокового погашення заборгованості згідно з умовами кредитного договору (1 знак):

1 - умовами договору не передбачено дострокове погашення;

2 - відповідно до умов договору може бути здійснено дострокове погашення.

Колонка 28 - зазначається код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (1 знак):

1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше.

Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітці".

1.2. У розділі 2 "Форми статистичної звітності банків та підприємств":

1.2.1. Доповнити розділ після форми N 501 "Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу та приватного боргу, що гарантований державою" новими формою і поясненням щодо її заповнення такого змісту:

Платіжний календар
за операціями з виконання планових платежів за зобов
'язаннями перед нерезидентами, пов'язаними з рухом капіталу, та іншими операціями в іноземній валюті

за станом на 20__ року

______________________________
(код та найменування банку) 

_______________________________
(місцезнаходження банку) 

(в одиницях валюти)

Код валюти 

Код виду запози-
чення 

Код виду заборго-
ваності 

Сума заборгованості за станом на звітну дату 

Прогнозні обсяги платежів 

Примітка 

січень поточ- ного року  

лютий поточ- ного року 

березень поточ- ного року 

квітень поточ- ного року 

травень поточ- ного року 

червень поточ- ного року 

липень поточ- ного року 

серпень поточ- ного року 

вересень поточ- ного року 

жовтень поточ- ного року 

листопад поточ- ного року 

грудень поточ- ного року 

20__ рік 

загальна 

у тому числі простро- чена 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
 (прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 502
Платіжний календар
 за операціями з виконання планових платежів за зобов'язаннями перед нерезидентами, пов'язаними з рухом капіталу, та іншими операціями в іноземній валюті

1. Звіт подається банками у разі наявності заборгованості банку та/або його клієнтів перед нерезидентами в іноземній валюті за операціями, пов'язаними з рухом капіталу, та за іншими операціями.

Клієнти банку у формі та строк, що визначені банком, зобов'язані надавати інформацію для своєчасного складання звіту за зобов'язаннями, розрахунок за якими планується здійснити через цей банк.

Подання інформації клієнтом до кількох банків за одними й тими самими сумами заборгованості не допускається.

2. Для складання цього звіту вживається термін "єврооблігації" в такому значенні:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках.

Інші терміни, які використовуються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

3. Інформація у звіті надається в консолідованому вигляді.

Дані про заборгованість за депозитами "овернайт" та іншими зобов'язаннями, термін яких менше 2 днів, у звіті не відображаються.

4. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Довідником кодів та назв валют (KL_r030.dbf, колонка R030) - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається цифровий код виду запозичення (3 знаки):

Банківський сектор:

230 - короткострокові боргові цінні папери;

262 - довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій);

270 - залучені депозити (міжбанківські, від юридичних та фізичних осіб, коротко- та довгострокові).

Інші позичальники (юридичні особи, що не є банками, та фізичні особи):

330 - розміщені короткострокові боргові цінні папери;

362 - розміщені довгострокові боргові цінні папери (крім єврооблігацій).

Інші операції, на підставі яких виникають зобов'язання перед нерезидентами:

410 - зобов'язання за банківськими гарантіями;

421 - зобов'язання за операціями з використанням акредитивної форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями;

422 - зобов'язання за операціями з використанням акредитивної форми розрахунків за іншими операціями;

430 - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком. За цим кодом у колонках 6 - 18 зазначаються прогнозні обсяги дивідендів;

440 - зобов'язання за деривативами (форварди, ф'ючерси, опціони, свопи);

450 - зобов'язання за іншими фінансовими інструментами.

Колонка 3 - зазначається цифровий код виду заборгованості (1 знак):

1 - основна сума;

2 - процентні платежі;

0 - усього (застосовується за кодом виду запозичення: 410, 421, 422, 430, 440, 450).

Колонка 4 - зазначається фактична сума поточної та простроченої заборгованості за станом на звітну дату, у тому числі нарахованих на кінець місяця згідно з правилами бухгалтерського обліку, але не сплачених відсотків.

Майбутні надходження, передбачені договором, у сумі заборгованості не відображаються. У разі зміни протягом звітного періоду умов договору, які призвели до зміни суми, валюти заборгованості тощо, у колонці 19 надаються відповідні пояснення.

Колонка 5 - зазначається сума простроченої заборгованості за станом на звітну дату.

Колонки 6 - 18 - зазначається прогнозна сума коштів за операціями з виконання зобов'язань перед нерезидентами у відповідному періоді. За простроченою заборгованістю колонки не заповнюються.

У кожному плановому періоді (місяці, році) зазначається запланована згідно з умовами договору сума коштів для виконання зобов'язань перед нерезидентами.

Колонка 19 - заповнюється в разі надання пояснень щодо змін (в умовах договорів, в обслуговуванні заборгованості тощо), які призвели до змін даних в платіжному календарі, - 160 знаків".

1.2.2. Форму N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

за станом на ____________ 20__ року

__________________________________
(назва позичальника) 

__________________________________
(код та назва відокремленого підрозділу банку) 

__________________________________
ідентифікаційний код позичальника) 

Звіт, що подає банк, складено
на підставі: __________
1 - звіту позичальника;
2 - даних попереднього звіту в банку. 

Кредитор/кредитна лінія ___________________.
(для гарантованих державою кредитів) 

Вид кредиту за строком: __________
1 - короткостроковий;
2 - довгостроковий. 

Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N ____, номер траншу (операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії) _________________________________.
(для не гарантованих державою кредитів в іноземній валюті) 

  

Кредит у гривнях від ЄБРР:
Договір від ___________ N ________. 

Код валюти кредиту: ______________. 

Тип кредитора: __________
6 - материнський банк;
1 - інший банк або фінансова установа;
2 - іноземна материнська компанія;
5 - інший прямий інвестор;
3 - офіційний кредитор;
4 - інший приватний кредитор. 

Тип кредиту: ____________
0 - залучений Кабінетом Міністрів України або гарантований до повернення державою;
1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів (єврооблігацій);
2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій);
3 - синдикований кредит;
4 - будь-який інший негарантований кредит. 

Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості
за кредитом (траншем): _____________
(1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше). 

Можливість дострокового погашення: __________
1 - не передбачено умовами угоди;
2 - передбачено умовами угоди. 

  

Для банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення _________. 

(в одиницях валюти)

А. Заборгованість на початок звітного періоду (за станом на 1 січня поточного року) 

За основною сумою боргу - усього 

  

1.1 

у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу 

  

За простроченими процентними платежами 

  

За простроченими комісійними та іншими платежами 

  

Несплачена пеня за прострочені платежі 

  

Загальна сума боргу (1 + 2 + 3 + 4) 

  

Б. Операції за звітний період з початку звітного року 

Одержано суму кредиту 

  

Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу 

  

Планові процентні платежі 

  

Планові комісійні та інші платежі 

  

10 

Пеня за прострочені платежі, що підлягала сплаті у звітному періоді 

  

11 

Фактично сплачено платежів у рахунок погашення основної суми боргу 

  

11.1 

у тому числі достроково 

  

12 

Реорганізовано платежів у рахунок погашення основної суми боргу, 
у тому числі: 

  

12.1 

шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника  

  

12.2 

прощення боргу 

  

13 

Фактично сплачено процентів 

  

13.1 

у тому числі достроково 

  

14 

Реорганізовано платежів у рахунок погашення процентів, 
у тому числі: 

  

14.1 

шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника  

  

14.2 

прощення боргу 

  

15 

Фактично сплачено комісійних та інших платежів 

  

16 

Фактично сплачено пені за прострочені платежі 

  

17 

Усього погашено, реорганізовано боргу, процентів, комісійних, пені та інших платежів (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) 

  

В. Заборгованість на кінець звітного періоду 

18 

За основною сумою боргу - усього (1 + 6 - 11 - 12) 

  

18.1 

у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу (1.1 + 7 - 11 - 12) 

  

19 

За простроченими процентними платежами (2 + 8 - 13 - 14)  

  

20 

За простроченими комісійними та іншими платежами (3 + 9 - 15) 

  

21 

Несплачена пеня за прострочені платежі (4 + 10 - 16) 

  

22 

Загальна сума боргу (18 + 19 + 20 + 21) або (5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 17) 

  

Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду  

23 

Код стану розрахунків за кредитом 

  

24 

Відмітка про зміну строковості кредиту 

  

25 

Примітка 

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 503
Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

1. Звіт подається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань:

в іноземній валюті перед нерезидентами за залученими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт";

у гривнях перед Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) за залученими від нього кредитами.

2. Терміни, що вживаються у цьому звіті, мають таке значення:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;

довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;

строк погашення - час між датою підписання кредитної угоди і датою здійснення останнього платежу за кредитом. Для траншів, які надходять на підставі генеральної угоди (угоди про відновлювальну кредитну лінію тощо), строк погашення визначається як кількість днів між датою надходження коштів на рахунок позичальника та датою погашення траншу.

Інші терміни, які вживаються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів (траншів на підставі одного кредитного договору), то звіт про стан заборгованості за цими кредитами (траншами) складається за кожним кредитом (траншем) окремо.

Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі інформації звіту за попередній період з урахуванням фактично здійснених операцій з обслуговування кредиту (траншу) за звітний період.

Якщо інформація у звіті за попередній період з будь-яких причин була надана помилково, то під час надання інформації за звітний період необхідно внести відповідні зміни і подати пояснення.

Код та назва валюти зазначаються згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, зі змінами.

3. Звіт за формою подається позичальником відокремленого підрозділу банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту, наростаючим підсумком. Відокремлений підрозділ банку перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх відокремлених підрозділів і надає звіт у розрізі областей, відокремлених підрозділів та позичальників відповідному територіальному управлінню Національного банку України. Якщо банк сам є позичальником кредиту, то свій звіт він також подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України.

Обслуговуючий банк і територіальне управління Національного банку України мають забезпечити:

повноту інформації у звітах;

відповідність інформації звіту про кредит даним реєстраційного свідоцтва;

правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.

Звіт складається в одиницях тієї валюти, у якій одержано кредит.

У звіті в інформації про не гарантований державою кредит в іноземній валюті зазначаються реквізити реєстрації договору Національним банком України (номер і дата реєстрації). У разі одержання не гарантованого державою кредиту в іноземній валюті без реєстрації договору в Національному банку України реквізити реєстрації договору Національним банком України заповнюються згідно з нижчезазначеним зразком.

Реєстрація Національним банком України договору N HPXX, де HP - латинські букви, XX - двозначний умовний код, що присвоюється позичальником кожному окремому договору.

4. Опис параметрів заповнення форми:

А. Заборгованість на початок звітного періоду (за станом на 1 січня поточного року)

Пункт 1 - зазначається сума заборгованості за одержаним, але ще не погашеним кредитом на початок поточного року.

Пункт 1.1 - зазначається сума платежів з погашення основної суми боргу (амортизаційних), яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 2 - зазначається сума процентних платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 3 - зазначається сума комісійних та інших платежів, яка згідно з графіком платежів підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 4 - зазначається сума пені (штрафних санкцій за прострочення сплати амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів), яка підлягала сплаті в попередні періоди, але на початок звітного періоду фактично не сплачена.

Пункт 5 - зазначається загальна сума боргу на початок звітного періоду, яка обчислюється як алгебраїчна сума заборгованості за основною сумою боргу, за простроченими процентними, комісійними та іншими платежами і несплаченої пені (пункти 1 + 2 + 3 + 4).

Б. Операції за звітний період з початку звітного року

Інформація за зазначеними нижче пунктами надається наростаючим підсумком (з початку року за місяць, за 2 місяці, за 3 місяці і так далі до кінця року).

Пункт 6 - зазначається фактично одержана сума кредиту за звітний період.

Пункт 7 - зазначається сума планових платежів у рахунок погашення основної суми боргу за звітний період відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Пункт 8 - зазначається сума процентів за користування одержаною сумою кредиту, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Пункт 9 - зазначається сума комісійних та інших платежів, що підлягала сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою.

Пункт 10 - зазначається сума пені, що нарахована за прострочення амортизаційних, процентних, комісійних та інших платежів і підлягала сплаті у звітному періоді.

Пункт 11 - зазначається сума фактично сплачених у звітному періоді амортизаційних платежів. До цієї суми не слід включати суму реорганізованих у звітному періоді амортизаційних платежів, які зазначаються в пункті 12.

Пункт 11.1 - зазначається з пункту 11 сума достроково здійснених у звітному періоді амортизаційних платежів.

Реорганізація - офіційне зняття з позичальника зобов'язань погашати платежі згідно з первісними умовами та графіком платежів за кредитною угодою. Реорганізація може охоплювати як прострочені платежі, так і планові платежі, що підлягали сплаті у звітному періоді відповідно до графіка платежів за кредитною угодою. Реорганізація може здійснюватися, наприклад, шляхом списання кредитором боргу або переоформлення частини платежів, що підлягали сплаті на користь кредитора, у частку кредитора в статутному капіталі позичальника тощо.

Пункт 12 - зазначається сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді.

Пункт 12.1 - зазначається з пункту 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом збільшення частки нерезидента у статутному капіталі позичальника.

Пункт 12.2 - зазначається з пункту 12 сума амортизаційних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом списання кредитором боргу.

У рядку "Примітка" потрібно дати пояснення, яким чином проведена реорганізація амортизаційних платежів.

Пункт 13 - зазначається сума фактично здійснених у звітному періоді процентних платежів. До цієї суми не слід включати суму реорганізованих у звітному періоді процентних платежів, які зазначаються в пункті 14.

Пункт 13.1 - зазначається з пункту 13 сума достроково здійснених у звітному періоді процентних платежів.

Пункт 14 - зазначається сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді.

Пункт 14.1 - зазначається з пункту 14 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом збільшення частки нерезидента у статутному капіталі позичальника.

Пункт 14.2 - зазначається з пункту 14 сума процентних платежів, що була реорганізована у звітному періоді шляхом списання кредитором боргу.

У рядку "Примітка" потрібно дати пояснення, яким чином проведена реорганізація процентних платежів.

Пункт 15 - зазначається сума фактично здійснених у звітному періоді комісійних та інших платежів.

Пункт 16 - зазначається сума фактично сплаченої у звітному періоді пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі.

Пункт 17 обчислюється як сума здійснених у звітному періоді операцій з погашення та реорганізації основної суми боргу, процентних платежів, комісійних та інших платежів і пені (пункти 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16).

В. Заборгованість на кінець звітного періоду

Пункт 18 - зазначаються сума заборгованості за одержаним кредитом з урахуванням заборгованості за станом на початок року, суми одержаного кредиту у звітному періоді та фактично здійснених за цей період операцій з погашення та реорганізації основної суми боргу за кредитом, тобто сума фактичної заборгованості за основною сумою боргу на кінець звітного періоду (пункти 1 + 6 - 11 - 12).

Пункт 18.1 - зазначається сума прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на кінець звітного періоду з урахуванням прострочених платежів за основною сумою боргу за станом на початок звітного періоду (пункти 1.1 + 7 - 11 - 12).

Пункт 19 - зазначається сума процентних платежів, яка підлягала сплаті згідно з графіком платежів, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням прострочених процентних платежів за станом на початок звітного періоду (пункти 2 + 8 - 13 - 14).

Пункт 20 - зазначається сума комісійних та інших платежів, яка підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням прострочених комісійних та інших платежів за станом на початок звітного періоду (пункти 3 + 9 - 15).

Пункт 21 - зазначається сума пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі, що підлягала сплаті, але фактично не сплачена у звітному періоді, з урахуванням несплаченої пені за станом на початок року (пункти 4 + 10 - 6).

Пункт 22 - зазначається загальна сума боргу на кінець звітного періоду, що складається з основної суми боргу, прострочених процентних платежів, прострочених комісійних та інших платежів, несплаченої пені за прострочені амортизаційні, процентні, комісійні та інші платежі (пункти 18 + 19 + 20 + 21 або пункти 5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 17).

Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду

Пункт 23 - зазначається цифровий код стану розрахунків за кредитом (1 знак):

1 - розрахунки за кредитом остаточно завершені відповідно до графіка погашення заборгованості;

2 - розрахунки за кредитом незавершені;

3 - кредит або його частка не отриманий, строк дії реєстрації договору не закінчився;

4 - розрахунки за кредитом достроково та остаточно завершені.

Пункт 24 заповнюється в разі зміни строковості кредиту з короткострокового на довгостроковий порівняно з попереднім звітним періодом.

Пункт 25 заповнюється в разі надання пояснень стосовно внесення змін до договору, реорганізації заборгованості за кредитом, особливостей здійснення платежів, причин дострокового погашення заборгованості, допущених помилок у попередніх звітах тощо".

1.2.3. Форму N 504 "Прогноз операцій з одержання та обслуговування іноземного довгострокового кредиту" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

за станом на ____________ 20__ року

____________________________
(найменування позичальника) 

____________________________
(код та найменування відокремленого
підрозділу банку) 

____________________________
(ідентифікаційний код позичальника) 

Звіт, що подає банк, складено
на підставі: __________
1 - звіту позичальника;
2 - даних попереднього звіту в банку. 

Кредитор/кредитна лінія __________________.
(для гарантованих державою кредитів) 

Вид кредиту за строком: __________
1 - короткостроковий;
2 - довгостроковий. 

Реєстрація договору Національним банком України від ___________ N ____, номер траншу (операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії) ____________________________________.
(для не гарантованих державою кредитів в іноземній валюті) 

  

Кредит у гривнях від ЄБРР:
Договір від ___________ N ________. 

Код валюти кредиту: ______________. 

Тип кредитора: __________
6 - материнський банк;
1- інший банк або фінансова установа;
2 - іноземна материнська компанія;
5 - інший прямий інвестор;
3 - офіційний кредитор;
4 - інший приватний кредитор. 

Код типу кредиту: ____________
0 - залучений Кабінетом Міністрів України або гарантований до повернення державою;
1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів (єврооблігацій);
2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій);
3 - синдикований кредит;
4 - будь-який інший негарантований кредит. 

Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості
за кредитом (траншем): ________
(1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше). 

Можливість дострокового погашення: ________
1 - не передбачено умовами угоди;
2 - передбачено умовами угоди. 

Для банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит ______. 

(в одиницях валюти)

N з/п 

Період 

Розділ 1 

Розділ 2 

Розділ 3 

Строкові платежі зі сплати
(без урахування майбутніх надходжень кредиту) 

Майбутнє надходження кредиту  

Строкові платежі зі сплати
(з урахуванням майбутніх надходжень кредиту) 

Прогноз погашення простроченої заборгованості за: 

основної суми боргу 

процентних платежів 

основної суми боргу 

процентних платежів 

основною сумою боргу 

процентними платежами 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

Є 

Ж 

Усього за 20__ р.
(поточний рік), у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

січень 

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

лютий 

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

березень 

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

квітень 

  

  

  

  

  

  

  

1.5 

травень 

  

  

  

  

  

  

  

1.6 

червень 

  

  

  

  

  

  

  

1.7 

липень 

  

  

  

  

  

  

  

1.8 

серпень 

  

  

  

  

  

  

  

1.9 

вересень 

  

  

  

  

  

  

  

1.10 

жовтень 

  

  

  

  

  

  

  

1.11 

листопад 

  

  

  

  

  

  

  

1.12 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

Усього за 20__ р.
(рік, наступний за поточним),
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

2.1 

січень 

  

  

  

  

  

  

  

2.2 

лютий 

  

  

  

  

  

  

  

2.3 

березень 

  

  

  

  

  

  

  

2.4 

квітень 

  

  

  

  

  

  

  

2.5 

травень 

  

  

  

  

  

  

  

2.6 

червень 

  

  

  

  

  

  

  

2.7 

липень 

  

  

  

  

  

  

  

2.8 

серпень 

  

  

  

  

  

  

  

2.9 

вересень 

  

  

  

  

  

  

  

2.10 

жовтень 

  

  

  

  

  

  

  

2.11 

листопад 

  

  

  

  

  

  

  

2.12 

грудень 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

20__ р. 

  

  

  

  

  

  

  

Усього на інші роки 

  

  

  

  

  

  

  

Немає прогнозів

Є5 

Ж5 

Усього 

Б6 

  

Г6 

Д6 

  

Є6 

Ж6 

Контроль 

Б6 = п. 18 мінус п. 18.1
ф. N 503
 

  

  

Д6 = Г6
плюс п. 18 мінус п. 18.1
ф. N 503
 

  

Є6 = п. 18.1
ф. N 503
 

Ж6 = п. 19 ф. N 503 

____________
* Дані за кодами Є5 та Ж5 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами.

Примітка. _____________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 504 
Прогноз операцій з одержання та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом

1. Прогноз за формою надається резидентами, які уклали договори, що передбачають виконання ними боргових зобов'язань в іноземній валюті перед нерезидентами за запозиченими в них кредитами (позиками, поворотною фінансовою допомогою), уключаючи короткострокові кредити, за винятком кредитів "овернайт".

Терміни, що вживаються у цьому звіті, мають таке значення:

єврооблігації - залучені кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;

короткостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення від 2 до 365 (366) днів включно;

довгостроковий кредит - кредит з первісним або продовженим строком погашення понад 365 (366) днів;

строк погашення - час між датою підписання кредитної угоди і датою здійснення останнього платежу за кредитом. Для траншів, які надходять на підставі генеральної угоди (угоди про відновлювальну кредитну лінію тощо), строк погашення визначається як кількість днів між датою надходження коштів на рахунок позичальника та датою погашення траншу.

Інші терміни, які вживаються в формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються в значенні згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

Якщо позичальник одержав кілька кредитів (траншів), то звіт складається за кожним кредитом (траншем) окремо.

2. Звіт за формою подається позичальником відокремленого підрозділу банку, який безпосередньо здійснює обслуговування кредиту. Відокремлений підрозділ банку перевіряє достовірність інформації щодо операцій з обслуговування кредиту цим позичальником і подає звіт банку - юридичній особі. Банк - юридична особа збирає інформацію від своїх підрозділів і надає звіт у розрізі областей, відокремлених підрозділів та позичальників відповідному територіальному управлінню Національного банку України. Якщо банк сам є позичальником кредиту, то свій звіт він також подає відповідному територіальному управлінню Національного банку України.

Якщо позичальник не надав звіт за поточний звітний період, то банк надає дані про кредит (транш) на підставі інформації звіту за попередній період з урахуванням фактично здійснених операцій з обслуговування кредиту (траншу) за звітний період.

Якщо інформація у звіті за попередній період з будь-яких причин була надана помилково, то під час надання інформації за звітний період потрібно внести потрібні зміни і подати відповідні пояснення.

Під час надання звіту на звітну дату дані за періоди, що минули, не заповнюються.

Обслуговуючий банк і територіальне управління Національного банку України мають забезпечити:

повноту інформації у звіті;

відповідність інформації звіту даним реєстраційного свідоцтва;

правильність застосування кодів, що використовуються під час складання звітів.

Платежі з погашення основної суми боргу та процентів поділяються окремо на строкові платежі (обумовлені кредитною угодою платежі, строк яких на дату подання прогнозу ще не настав) та платежі з погашення простроченої заборгованості (несплачені в строк платежі) у разі їх наявності. Розмір строкових платежів визначається згідно з умовами кредитного договору з урахуванням фактичного надходження та обслуговування кредиту в попередні періоди. Інформація про операції, які передбачається здійснити в поточному та наступному за поточним роках, надається докладніше з розподілом за звітними періодами.

3. Звіт складається з трьох розділів.

Розділ 1. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з обслуговування зовнішнього боргу, не погашеного за станом на звітну дату (без урахування надходжень кредитних коштів у майбутньому).

Розділ 2. У цьому розділі надається інформація про майбутні операції з надходження та обслуговування кредиту, що здійснюватимуться відповідно до умов кредитної угоди між позичальником та кредитором (тобто з урахуванням надходжень кредитних коштів у майбутньому). Цей розділ не заповнюється, якщо на звітну дату кредит одержано повністю і нові надходження кредиту не передбачені, оскільки платежі з обслуговування зазначеного зовнішнього боргу, не погашеного за станом на кінець минулого періоду, уже зазначатимуться в розділі 1.

Розділ 3. Заповнюється за наявності простроченої заборгованості за основною сумою боргу та/або за процентами.

Розділ 4. Якщо немає можливості прогнозувати строки погашення простроченої заборгованості (повністю або частково), то дані про суму цих неспрогнозованих платежів зазначаються у відповідних колонках рядка "Немає прогнозів" (за кодами Є5 та/або Ж5).

Примітка. У разі потреби додаткові роз'яснення подаються в примітках (текст до 160 символів)".

1.2.4. Форму N 552 "Інформація про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

за ____________ 20__ року

____________________________
(код та найменування банку) 

____________________________
(місцезнаходження банку) 

Частина I

Код операції 

Код валюти 

Сума валюти
(в одиницях валюти) 

Код клієнта/ банку 

Код резидентності 

Мета операції 

Код надходження відповідно до платіжного календаря* 

Код країни, з якої переказана валюта 

Відомості про операцію 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Платіжний календар за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами формується з даних форм звітності N 500 - 505.

Частина II

Код операції  

Код валюти  

Сума валюти (у сотих частках одиниць валюти)  

10 

11 

12 

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 552
Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти

1. Форма складається з двох частин.

Терміни, які вживаються у формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

2. У частині I форми банк надає інформацію про такі операції з безготівковою іноземною валютою:

зарахування (надходження в Україну) на кореспондентські рахунки банку (далі - коррахунки) від нерезидентів і з рахунків резидентів, відкритих за межами України, коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб), самого банку (власні операції банку);

зарахування (надходження в Україну) з рахунків філії банку, яка розташована за межами України, коштів в іноземній валюті на користь клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб);

продаж безготівкової іноземної валюти (в одній валюті) за безготівкову національну валюту.

3. У звіті відображаються суми надходжень від банків-нерезидентів за міжбанківськими кредитами (депозитами) та доходів в іноземній валюті на користь самого банку.

4. Надходження для одного клієнта за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного клієнта кількох надходжень від одного відправника, які мають однакову мету, або надходження однією сумою з однаковою метою на користь кількох клієнтів банку (переказ для клієнтів - фізичних осіб за списком). За умови надходження однією сумою з однаковою метою на користь кількох клієнтів банку (переказ для клієнтів - фізичних осіб за списком) у колонках 4, 7 зазначаються нулі, у колонці 5 - "1".

Якщо сума операції в одній валюті не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то такі операції, здійснені протягом операційного дня, необхідно консолідувати за кодом мети і відображати у звіті однією сумою. У колонках 4, 7, 8 зазначаються нулі, у колонці 5 - "1".

Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети погашення кредиту разом з відсотками за кредит, повернення депозиту з відсотками тощо.

5. У звіт включається інформація про зарахування (надходження в Україну) коштів за даними SWIFT-повідомлень, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо на дату, на яку банк має потрібну для складання звіту інформацію, але не пізніше 5 днів з моменту зарахування коштів на коррахунок банку.

6. Суми, що надійшли на користь клієнтів і обліковувалися на рахунках до з'ясування, у звіті відображаються після їх зарахування на рахунки клієнтів.

7. У звіті не відображаються суми:

зараховані на коррахунок банку за операціями купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

операцій поповнення власного коррахунку банку та надходжень з іншого банку за операціями з підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

зараховані або продані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені тощо, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами "овернайт") обліковується протягом терміну, що не перевищує 30 днів;

поповнення рахунку клієнта за переказами з іншого уповноваженого банку;

внутрішньобанківських і транзитних переказів (перекази інших уповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному уповноваженому банку тощо);

помилково зараховані кошти та нез'ясовані суми, які будуть повернуті банком.

8. З метою достовірного відображення інформації у відповідних колонках звіту необхідно керуватися таким:

у разі продажу іноземної валюти заповнюються колонки 1 - 6 та у разі необхідності - колонка 9;

суми продажу іноземної валюти у звіті можуть відображатися однією консолідованою сумою для одного клієнта за однією валютою з однаковою метою;

надходження за договорами комісії на користь посередників відображаються за відповідним кодом операції, визначеної основним договором з нерезидентом, за мінусом комісії, яку отримують посередники. У колонці 9 зазначається "договір комісії" тощо.

У разі надходження коштів однією сумою в одній іноземній валюті на користь кількох клієнтів банку (у тому числі переказ за списком одержувачів) такі операції можуть відображатися однією сумою із зазначенням: у колонці 4 - тризначного коду вповноваженого банку - отримувача коштів, у колонці 5 - "1", у колонці 6 - відповідного цифрового коду мети надходження, у колонці 9 - коментаря щодо змісту операції.

Якщо переказ був відображений у формі N 552 і пізніше було встановлено, що він помилково зарахований, то його повернення нерезиденту відображається у формі N 555. Якщо помилково зарахований переказ у формі N 552 не був відображений, то його повернення нерезиденту у формі N 555 не відображається.

9. Інформація про продаж іноземної валюти у звіті відображається на дату здійснення операції з продажу іноземної валюти банком.

10. Якщо банк за заявкою клієнта або за власною операцією продає іноземну валюту (за одним кодом валюти) окремими частками протягом кількох днів з однією метою, то у звіті такі операції можуть відображатися загальною сумою проданої валюти на дату продажу останньої частки (повного виконання зобов'язання за заявкою на продаж цієї валюти).

11. Опис параметрів заповнення частини I форми:

Колонка 1 - зазначається код операції (1 - зараховано на коррахунок іноземну валюту (надходження), 2 - продано іноземну валюту).

Колонка 2 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 3 - зазначається сума надходжень на коррахунок (рахунок) банку або сума продажу банком власних і клієнтських коштів в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 4 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf), за дорученням яких продано іноземну валюту або на користь яких надійшла іноземна валюта, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 5 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 6 - зазначається цифровий код мети надходження (2 знаки) або продажу іноземної валюти (2 знаки).

Цифровий код мети надходження іноземної валюти:

01 - на користь резидента-експортера (виручка, оплата послуг);

02 - з метою здійснення інвестиції;

03 - як кредит;

04 - з метою розміщення на депозит;

05 - безповоротна фінансова допомога (гуманітарна допомога, благодійні внески);

06 - погашення раніше наданого кредиту або повернення раніше розміщеного депозиту;

07 - повернення попередньої оплати у валюті, у тому числі повернення валюти, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

08 - надходження для поповнення статутного капіталу банку або юридичної особи - клієнта банку;

09 - надходження з іншою метою;

10 - надходження за операціями з купівлі-продажу цінних паперів, у яких уповноважений банк є посередником між покупцем та продавцем;

11 - на користь резидента-експортера (авансовий платіж);

21 - надходження на користь фізичних осіб за надання послуг (виконання робіт) за кордоном;

22 - дивіденди від інвестицій;

23 - надходження за користування кредитом;

24 - надходження від розміщення депозиту.

Цифровий код мети продажу іноземної валюти:

11 - продано виручку, що надійшла з-за кордону на рахунок резидента-експортера;

12 - продано інвестиційні кошти, що надійшли з-за кордону;

13 - продано кредит, виданий банком клієнту;

14 - продано валюту, яка була повернута нерезидентом у зв'язку з невиконанням останнім своїх зобов'язань, у тому числі продано валюту, яка була куплена раніше на міжбанківському валютному ринку України;

15 - продано власні кошти банку (у тому числі продано валюту з метою зменшення валютної позиції банку);

16 - продано з іншою метою;

17 - зараховано за операціями з продажу банківських металів;

18 - продано кредитні кошти, отримані банком від нерезидента;

19 - продано кредитні кошти, отримані клієнтом банку від нерезидента.

Колонка 7 - зазначається цифровий код для кредитних операцій відповідно до платіжного календаря (3 знаки):

211 - короткострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

212 - короткострокові кредити, отримані банком від інших прямих інвесторів;

220 - інші короткострокові кредити, отримані банком;

241 - довгострокові кредити, отримані банком від материнського банку;

242 - довгострокові кредити, отримані банком від інших прямих інвесторів;

250 - інші довгострокові кредити, отримані банком;

311 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

312 - короткострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

320 - інші короткострокові кредити, отримані клієнтом;

341 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

342 - довгострокові кредити, отримані клієнтом від інших прямих інвесторів;

350 - інші довгострокові кредити, отримані клієнтом;

000 - код операції невідомий.

Колонка 8 - зазначається код країни банку-платника, з якої надійшла на коррахунок банку іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, зі змінами (KL_k040.dbf), - 3 знаки.

У разі перерахування придбаної іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 9 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про цю операцію в колонках 1 - 8, - до 160 знаків.

12. У частині II форми відображаються загальні суми зарахованої або списаної банком (Операційним управлінням Національного банку України) іноземної валюти (у розрізі валют) за розподільчими рахунками суб'єктів господарювання за звітний операційний день (обороти для банків за балансовим рахунком 2603, для Операційного управління Національного банку України - 3234).

13. Опис параметрів заповнення частини II форми:

Колонка 10 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку) - 1 знак.

Колонка 11 - зазначається цифровий код іноземної валюти, що була зарахована на рахунок або списана з рахунку згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 12 - зазначається сума іноземної валюти, що зарахована на розподільчий рахунок клієнта уповноваженого банку або списана з розподільчого рахунку клієнта за дорученням клієнта чи безпосередньо банком, у сотих частках одиниці валюти - до 16 знаків".

1.2.5. Форму N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти" і пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти

за ____________ 20__ року

____________________________
(код та найменування банку) 

____________________________
(місцезнаходження банку) 

Код валюти 

Сума валюти
(в одиницях валюти)  

Код клієнта/ банку 

Код резидентності 

Мета переказу 

Код переказу відповідно до платіжного календаря 

Код країни, у яку переказана іноземна валюта 

Код банку, якому переказана іноземна валюта 

Найменування банку, якому переказана іноземна валюта 

Відомості про операцію 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 555
Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти

1. У формі банк надає інформацію про виконання операцій з переказу коштів в іноземній валюті за межі України зі свого коррахунку (рахунку філії за межами України) за дорученням клієнтів банку (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) або самим банком за власними операціями (далі - перекази).

Терміни, які використовуються у формі та поясненні щодо її заповнення, використовуються згідно із законодавством України та міжнародними стандартами.

2. Усі перекази одного клієнта або банку за день у звіті відображаються окремими записами. Проте допускається відображення одним записом загальною сумою в одній валюті на користь одного бенефіціара кількох переказів, які мають однакову мету.

Якщо сума операції в одній валюті не перевищує 10000 доларів США або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом, установленим Національним банком України на день здійснення операції, то такі операції, здійснені протягом операційного дня, необхідно консолідувати за кодом мети та країною, у яку переказується іноземна валюта. Відображати у звіті такі операції необхідно однією сумою, у колонках 3, 6 зазначити нулі, а в колонці 4 - "1".

Допускається відображення однією сумою за одним кодом мети оплати за імпорт товару, яка включає оплату за товар та супутні послуги, пов'язані з цим товаром (коди мети 21 та 22 зазначаються як один код - 21), погашення кредиту разом з відсотками за кредит, повернення депозиту з відсотками тощо.

3. У звіт включається інформація про переказ коштів за даними SWIFT-повідомлень, інших телекомунікаційних повідомлень, контрактів, кредитних (депозитних) договорів тощо після списання коштів з коррахунку банку.

4. У звіті не відображаються суми:

списані з коррахунку банку за операціями з купівлі або продажу іноземної валюти на зовнішніх валютних ринках;

за операціями з купівлі або продажу іноземної валюти між уповноваженими банками на валютному ринку України;

за операціями з поповнення власного коррахунку банку;

за операціями перерахування в інший банк для підкріплення операційної каси банку готівковими коштами;

списані за операціями з купівлі банківських металів;

списані за кредитами (депозитами), у тому числі основний борг, відсотки, штрафні санкції, пені тощо, якщо основна сума заборгованості за кредитом (депозитом) з урахуванням пролонгації (у тому числі за кредитами або депозитами "овернайт") обліковується протягом терміну, що не перевищує 2 днів;

поповнення рахунку клієнта за переказами в інший уповноважений банк;

внутрішньобанківських та транзитних переказів (переказів інших уповноважених банків, у тому числі через рахунки лоро, перекази між двома банками-нерезидентами через рахунки лоро, відкриті в одному уповноваженому банку, тощо);

помилково зарахованих коштів та нез'ясованих сум, які повернуті банком.

5. Якщо переказ був відображений у формі N 552 і пізніше було встановлено, що він помилково зарахований, то його повернення нерезиденту відображається у формі N 555. Якщо помилково зарахований переказ у формі N 552 не був відображений, то його повернення нерезиденту у формі N 555 не відображається.

6. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається цифровий код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 (зі змінами) (KL_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 2 - зазначається сума іноземної валюти, що переказана з коррахунку банку, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 3 - зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для клієнта - юридичної особи або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів фізичної особи (за наявності), або тризначний код банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (файл rcukru.dbf), який здійснив переказ іноземної валюти, - до 10 знаків. Для нерезидентів (юридичних і фізичних осіб), якщо немає коду, то зазначається нуль.

Колонка 4 - зазначається код резидентності (1 - для резидентів, 2 - для нерезидентів) - 1 знак.

Колонка 5 - зазначається цифровий код мети переказу іноземної валюти (2 знаки):

21 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів, які ввозяться на митну територію України;

22 - за операцією, пов'язаною з імпортом послуг, робіт;

23 - погашення клієнтом кредиту, отриманого від нерезидента - юридичної або фізичної особи (не банку);

24 - погашення банком кредиту, отриманого від банку-нерезидента;

25 - за операцією, пов'язаною з імпортом товарів без увезення їх на митну територію України;

26 - переказ за операцією з надання кредиту нерезиденту;

27 - переказ за операцією з розміщення депозиту в нерезидента;

29 - переказ за операцією з повернення інвестиції;

30 - переказ за операцією з повернення депозиту;

31 - за іншими операціями;

32 - переказ за операцією з перерахування дивідендів;

33 - переказ за операцією з перерахування відсотків за кредитами, депозитами.

Колонка 6 - зазначається цифровий код для кредитних операцій відповідно до платіжного календаря (3 знаки):

211 - погашення заборгованості за короткостроковими кредитами, отриманими банком від материнського банку;

212 - погашення заборгованості за короткостроковими кредитами, отриманими банком від інших прямих інвесторів;

220 - погашення заборгованості за іншими короткостроковими кредитами, отриманими банком;

241 - погашення заборгованості за довгостроковими кредитами, отриманими банком від материнського банку;

242 - погашення заборгованості за довгостроковими кредитами, отриманими банком від інших прямих інвесторів;

250 - погашення заборгованості за іншими довгостроковими кредитами, отриманими банком;

311 - погашення заборгованості за короткостроковими кредитами, отриманими клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

312 - погашення заборгованості за короткостроковими кредитами, отриманими клієнтом від інших прямих інвесторів;

320 - погашення заборгованості за іншими короткостроковими кредитами, отриманими клієнтом;

341 - погашення заборгованості за довгостроковими кредитами, отриманими клієнтом від прямих інвесторів - материнських компаній;

342 - погашення заборгованості за довгостроковими кредитами, отриманими клієнтом від інших прямих інвесторів;

350 - погашення заборгованості за іншими довгостроковими кредитами, отриманими клієнтом;

000 - код операції невідомий.

Колонка 7 - зазначається цифровий код країни банку-бенефіціара, до якої здійснюється переказ іноземної валюти на підставі платіжних документів на переказ, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди назв країн світу", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, зі змінами (KL_k040.dbf), - 3 знаки.

У разі переказу іноземної валюти до філії уповноваженого банку, яка розташована за межами України, у колонці слід зазначати код країни, у якій розташована ця філія.

Колонка 8 - зазначається код іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або тризначний код уповноваженого банку - юридичної особи згідно з Довідником банків України (rcukru.dbf), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ, - 10 знаків.

Колонка 9 - зазначається найменування іноземного банку-бенефіціара згідно з Довідником іноземних банків (rc_bnk.dbf) або уповноваженого банку - юридичної особи відповідно до Довідника банків України (rcukru.dbf), якому переказана іноземна валюта на підставі платіжних документів на переказ (зовнішньоекономічного контракту, кредитного договору тощо), - 60 знаків.

Якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) є код та найменування відповідного банку - юридичної особи, а переказ здійснюється до філії банку в країну, у якій розташований головний офіс іноземного банку, але в довіднику немає коду та найменування філії іноземного банку, то в колонках 12 і 13 слід зазначати код та найменування головного офісу банку - юридичної особи.

В інших випадках, якщо в Довіднику іноземних банків (rc_bnk.dbf) немає коду та найменування відповідного іноземного банку (філії банку), то в колонці 12 слід зазначити тризначний цифровий код країни банку-бенефіціара (філії банку) та сім нулів праворуч, а в колонці 13 - найменування відповідного іноземного банку (філії банку).

Колонка 10 - зазначаються відомості про операцію, якщо банк не може надати інформацію про ці операції в колонках 1 - 9, - до 160 знаків".

1.2.6. Доповнити розділ після форми N 555 "Інформація про переказ безготівкової іноземної валюти" двома новими формами і поясненнями щодо їх заповнення такого змісту:

Звіт про розподіл купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України

за ____________ 20__ року

____________________________
(код та найменування банку)  

____________________________
(місцезнаходження банку)  

(в одиницях валюти)

Дата купівлі іноземної валюти (проведення валютного аукціону) 

Тип операції 

МФО банку 

Код клієнта за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО 

Найменування клієнта/
самого банку 

Код валюти 

Сума іноземної валюти відповідно до розгорнутої заявки 

Мета купівлі (із розгорнутої заявки або зазначити мету, якщо куплено валюту під час валютного аукціону) 

Сума фактично купленої в Національного банку України іноземної валюти 

Курс купівлі іноземної валюти в Національного банку України 

Номер та дата документа, на підставі якого банком зарахована іноземна валюта на рахунок клієнта або банку за його операціями 

Номер, дата документа, SWIFT- повідомлення, на підставі якого перераховані кошти за дорученням клієнта або самого банку за його операціями 

Дата, на яку заплановано відправлення куплених коштів за дорученням клієнта або самого банку 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 557
Звіт про розподіл купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України

1. Звіт за формою надається уповноваженим банком у разі здійснення ним за дорученням власних клієнтів (резидентів і нерезидентів, юридичних та фізичних осіб) та безпосередньо банком протягом дня операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за безготівкову національну валюту в Національного банку України, у тому числі в разі купівлі іноземної валюти під час проведення валютного аукціону.

2. Звіт за формою складається наступного робочого дня після дня купівлі іноземної валюти в Національного банку України. Дані про купівлю іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам - фізичним особам надаються в консолідованому вигляді за кодом валюти.

3. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається дата купівлі валюти в Національного банку України (у тому числі в разі купівлі іноземної валюти під час проведення валютного аукціону) - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - зазначається тип операції:

1 - інтервенції Національного банку України;

2 - проведення валютного аукціону.

Колонка 3 - зазначається МФО банку - 6 знаків.

Колонка 4 - зазначається код клієнта за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) - до 10 знаків. Для нерезидентів надається код "9999999999". У рядках з даними про купівлю іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам - фізичним особам надається код "0000000000".

Колонка 5 - зазначається найменування клієнта банку - юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові підприємця - фізичної особи або найменування самого банку, якщо іноземна валюта куплена за власними операціями банку, для клієнтів банку - фізичних осіб зазначається узагальнене найменування "фізичні особи", - 135 знаків.

Колонка 6 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, із змінами (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 7 - зазначається сума іноземної валюти, що заявлена в розгорнутій заявці банком для купівлі, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 - зазначається код мети купівлі іноземної валюти (1 знак):

1 - (ОК) - у разі купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів;

у разі купівлі банком за власними операціями:

2 - (Д) - виплата депозитів;

3 - (КД) - виконання зобов'язань за власними кредитними договорами;

4 - ДГ (ДП) - за договорами гарантій (порук);

5 - (П) - за зобов'язаннями перед іноземними інвесторами;

6 - ВО - на підкріплення готівкою пунктів обміну іноземної валюти та кас;

7 - інші - за іншими операціями самого банку, у тому числі за рахунок валютної позиції банку.

Колонка 9 - зазначається сума фактично купленої іноземної валюти банком в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається курс купівлі іноземної валюти в Національного банку України в масштабі офіційного курсу Національного банку України до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (за 100 доларів США - 770,1234 гривні).

Колонка 11 - зазначається інформація про документ, на підставі якого зарахована іноземна валюта на рахунок клієнта або самого банку за його власними операціями, - до 30 знаків.

Колонка 12 - зазначається інформація про документ (номер та дата документа, SWIFT-повідомлення тощо), на підставі якого перерахована іноземна валюта за дорученням клієнта або самого банку за його власними операціями, - до 80 знаків.

Колонка 13 - дата, на яку заплановано перерахування купленої іноземної валюти за дорученням клієнта або самого банку за його власними операціями (сума зазначена в колонці 9), - 8 знаків (ДДММРРРР).

Звіт про використання купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України

за ____________ 20__ року

____________________________
(код та найменування банку) 

____________________________
(місцезнаходження банку) 

(в одиницях валюти)

Дата купівлі іноземної валюти (проведення валютного аукціону) 

Тип операції 

МФО банку 

Код клієнта за ЄДРПОУ або ідентифіка-
ційний номер за ДРФО 

Найменування клієнта/ самого банку 

Код валюти 

Сума іноземної валюти відповідно до розгорнутої заявки 

Мета
купівлі (із розгорнутої заявки або зазначити мету, якщо куплено валюту під час валютного аукціону) 

Сума фактично купленої в Національного банку України іноземної валюти 

Курс купівлі іноземної валюти в Національного банку України 

Номер та дата документа, на підставі якого банком зарахована іноземна валюта на рахунок клієнта або банку за його операціями 

Номер, дата документа, SWIFT- повідомлення, на підставі якого перераховані кошти за дорученням клієнта або самого банку за його операціями 

Сума викорис-
таної валюти 

Сума невикористаної валюти, призначеної для продажу Національному банку України 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

Керівник 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

____________________
(прізвище, ініціали) 

Пояснення щодо заповнення форми N 558
Звіт про використання купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України

1. Уповноважені банки зобов'язані надіслати звіт за формою на шостий робочий день після дня купівлі іноземної валюти в Національного банку України. Дані про купівлю іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам - фізичним особам надаються в консолідованому вигляді за кодом валюти.

2. Опис параметрів заповнення форми:

Колонка 1 - зазначається дата купівлі валюти в Національного банку України (у тому числі в разі купівлі іноземної валюти під час проведення валютного аукціону) - 8 знаків (ДДММРРРР).

Колонка 2 - зазначається тип операції:

1 - інтервенції Національного банку України;

2 - проведення валютного аукціону.

Колонка 3 - зазначається МФО банку - 6 знаків.

Колонка 4 - зазначається ідентифікаційний код клієнта за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ідентифікаційний номер за Державним реєстром для фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності) - до 10 знаків. Для нерезидентів надається код "9999999999". У рядках з даними про купівлю іноземної валюти для подальшого продажу клієнтам - фізичним особам надається код "0000000000".

Колонка 5 - зазначається найменування клієнта банку - юридичної особи, прізвище, ім'я, по батькові підприємця - фізичної особи або найменування самого банку, якщо іноземна валюта куплена за власними операціями банку, для клієнтів банку - фізичних осіб зазначається узагальнене найменування "фізичні особи", - 135 знаків.

Колонка 6 - зазначається цифровий код валюти, що куплена банком, згідно з Державним стандартом України ДСТУ ISO 4217-2000 "Коди для подання валют і фондів", затвердженим наказом Держстандарту України від 28.01.2000 N 73, зі змінами (kl_r030.dbf), - 3 знаки.

Колонка 7 - зазначається сума іноземної валюти, що заявлена в розгорнутій заявці банком для купівлі, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 8 - зазначається код мети купівлі іноземної валюти (1 знак):

1 - (ОК) - у разі купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів;

у разі купівлі банком за власними операціями:

2 - (Д) - виплата депозитів;

3 - (КД) - виконання зобов'язань за власними кредитними договорами;

4 - ДГ (ДП) - за договорами гарантій (порук);

5 - (П) - за зобов'язаннями перед іноземними інвесторами;

6 - ВО - на підкріплення готівкою пунктів обміну іноземної валюти та кас;

7 - інші - за іншими операціями самого банку, у тому числі за рахунок валютної позиції банку.

Колонка 9 - зазначається сума фактично купленої іноземної валюти банком в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 10 - зазначається курс купівлі іноземної валюти в Національного банку України в масштабі офіційного курсу Національного банку України до 9 знаків, з яких 4 знаки за комою (за 100 доларів США - 770,1234 гривні).

Інформація в колонках 1 - 10 повинна відповідати даним, які були заповнені банком наступного робочого дня після дня купівлі іноземної валюти в Національного банку України та надані у формі звітності N 557 "Інформація про розподіл купленої безготівкової іноземної валюти уповноваженим банком у Національного банку України" на відповідну звітну дату.

Колонка 11 - зазначається інформація про документ, на підставі якого зарахована іноземна валюта на рахунок клієнта або самого банку за його власними операціями, - до 30 знаків.

Колонка 12 - зазначається інформація про документ (номер та дата документа, SWIFT-повідомлення тощо), на підставі якого перерахована іноземна валюта за дорученням клієнта або самого банку за його власними операціями, - до 80 знаків.

Колонка 13 - зазначається сума використаної банком іноземної валюти в одиницях валюти - до 16 знаків.

Колонка 14 - зазначається сума нерозподіленої банком іноземної валюти, яка підлягає продажу Національному банку України, в одиницях валюти - до 16 знаків.

Сума даних у колонках 13, 14 повинна дорівнювати даним у колонці 9".

1.2.7. У формі N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами України" і поясненні щодо її заповнення:

у порядку подання цифри "10" замінити цифрою "5";

у назві форми слово "України" виключити;

у поясненні:

у назві слово "України" виключити;

в абзаці першому пункту 3 розділу I "Основні вимоги до складання звіту" цифри "10" замінити цифрою "5";

в абзаці другому пункту 12 розділу III "Особливості відображення окремих категорій операцій" слово "України" виключити;

в абзаці першому пункту 2 розділу IV "Відображення операцій з готівковою іноземною валютою" цифри "2314" замінити цифрами "2310";

в абзацах першому, третьому пункту 1 розділу V "Деякі аспекти кодування операцій фінансового рахунку" слово "України" виключити;

у таблиці пояснення "Коди операцій за стандартною класифікацією платіжного балансу та їх застосування":

у підрозділах "Дохід", "Поточні трансферти" розділу "Поточний рахунок" слово "України" виключити;

у рядку 1.1.2 "інвестиції в нерухомість" підрозділу "Прямі інвестиції" розділу "Фінансовий рахунок" слово "України" виключити.

1.2.8. У поясненні щодо заповнення форми N 4-ПБ "Звіт про міждержавний рух капіталів у формі прямих інвестицій та фінансового лізингу":

у розділі I "Прямі інвестиції за кордон":

у пункті 1 слово "України" виключити;

в абзаці першому підпункту 1б слово "України" виключити;

у пункті 2 слова та знак "наданих та/або залучених кредитних ресурсів резидентами України установам і компаніям нерезидентів, що є об'єктами прямого інвестування, а також" виключити, а слова "кошти, унесені" замінити словами "коштів, унесених";

у пункті 4 розділу II "Прямі інвестиції в економіку України" слова та знак "залучених від нерезидентів та/або наданих нерезидентам кредитних ресурсів підприємствами, що є об'єктами прямого інвестування, а також" виключити, а слова "кошти, унесені" замінити словами "коштів, унесених".

 

Директор Департаменту
статистики та звітності
 

 
В. М. Галь
 

Опрос