Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи
Тарифы, Решение от 28.04.2009 № 1491
Утратил силу

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 28 квітня 2009 року N 1491

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 р. за N 395/16411

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України
від 8 квітня 2011 року N 157)

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія з питань регулювання зв'язку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що додаються.

2. Рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 12.09.2008 N 1110 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.09.2008 за N 872/15563, визнати таким, що втратило чинність.

3. Економічному управлінню та Юридичному управлінню в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

С. Колобов 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Керівник Спільного
представницького органу профспілок

 
В. Г. Хара
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. О. Грищенко
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України,
Всеукраїнської асоціації роботодавців
 

 
 
 
В. М. Биковець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. М. Хмільовський
 

 

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
НА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Граничні тарифи застосовуються операторами телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги і розташовані на території України.

2. Граничні тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість".

3. Оператори телекомунікацій мають право знижувати рівень Граничних тарифів не більш як на 40 відсотків, але не нижче за експлуатаційні витрати.

4. У Граничних тарифах ураховані вартість бланків, жетонів і чип-карток, які використовуються при наданні телекомунікаційних послуг.

5. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповідно до Закону України "Про видавничу справу" та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємства зв'язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв'язку за тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності.

6. Пільги з оплати телекомунікаційних послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку надаються згідно із законодавством.

Компенсація операторам телекомунікацій недоотриманих сум доходів здійснюється відповідно до законодавства.

7. При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення та зворотне включення не справляється.

8. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, телефони встановлюються на загальних підставах із застосуванням тарифів, як для юридичних осіб.

9. У приміщеннях, що здаються в оренду (суборенду), телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди (суборенди).

10. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном, як за кожний повний чи неповний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляється.

11. Абоненти (фізичні особи) міст та райцентрів сплачують за послуги залежно від обраного за письмовою заявою варіанта обсягу споживання місцевих телефонних розмов. Зміна обраного варіанта здійснюється абонентом до 20-го числа місяця, який передує місяцю, з якого передбачається перехід на новий варіант обсягу споживання місцевих телефонних розмов, а розмір нової абонентної плати встановлюється з 1-го числа наступного розрахункового періоду і діє до письмової відмови абонента.

РОЗДІЛ II
ГРАНИЧНІ ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ

Номер статті 

Пози-
ція 

Види послуг 

Розмір оплати (грн.) 

для підприємств, установ, організацій 

для населення 

бюджетних 

інших 

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування
(установлення телефону)
 

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії1,2 

600-00 

600-00 

150-00 

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою1,2 

533-33 

533-33 

133-33 

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів1,2 

400-00 

400-00 

100-00 

Телефонного апарата односторонньої дії1,2 

333-33 

333-33 

83-33 

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім'ї)1,2 

х 

х 

83-33 

Вечірнього телефону1,2 

х 

333-33 

83-33 

Основного телефонного апарата терміном дії не більше 3 місяців2 

133-33 

133-33 

33-33 

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента2 

600-00 

600-00 

150-00 

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій2 

безоплатно 

10 

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 

70-00 

70-00 

х 

  

Примітки:

1. При переключенні телефону односторонньої дії, паралельного, спареного, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1 - 6 статті 1.

2. Для абонентів місцевої телефонної мережі застосовуються коефіцієнти: у містах, кількість мешканців яких понад 1 млн, коефіцієнт збільшення (Кзб.) = 1,1; 2 млн і більше - (Кзб.) = 1,2; у селах та селищах міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт зменшення (Кзм.) = 0,8 (застосовується до всіх позицій статті 1, крім позиції 10) 

11 

Підключення з'єднувальної лінії екстрених служб 

333-33 

333-33 

х 

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата 

12 

в одному будинку 

75-00 

75-00 

60-00 

13 

в інший будинок 

100-00 

100-00 

67-00 

Переоформлення договору на користування телефоном 

14 

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора 

х 

х 

20-00 

15 

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора1 

х 

х 

150-00 

16 

На члена сім'ї та/або на співвласника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента 

х 

х 

20-00 

17 

На члена сім'ї або співвласника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер 

х 

х 

20-00 

18 

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину 

х 

х 

20-00 

19 

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється) 

х 

х 

20-00 

20 

Переоформлення квартирного телефону на службовий 

333-33 

333-33 

83-33 

21 

Переоформлення службового телефону на квартирний 

х 

х 

20-00 

22 

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат 

20-00 

20-00 

х 

23 

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією 

х 

х 

20-00 

  

Примітка.

1. Для абонентів місцевої телефонної мережі застосовуються коефіцієнти: у містах, кількість мешканців яких понад 1 млн, коефіцієнт збільшення (Кзб.) = 1,1; 2 млн і більше - (Кзб.) = 1,2; у селах та селищах міського типу, крім райцентрів, - коефіцієнт зменшення (Кзм.) = 0,8 

  

  

  

Номер статті 

Пози-
ція 

Види послуг та плати 

Для підприємств, установ, організацій 

Для населення 

бюджетних 

інших 

без пого-
динної
оплати місцевих розмов 

з пого-
динною
оплатою місцевих розмов 

без пого-
динної оплати місцевих розмов 

з пого-
динною оплатою місцевих розмов 

без пого-
динної оплати місцевих розмов 

з пого-
динною
оплатою місцевих розмов 

4.1 

4.2 

5.1 

5.2 

6.1 

6.2 

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 

- абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів 

24 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі), за умови, що: 

22-52 

16-44 

33-81 

23-67 

22-52 

16-44 

- у рахунок абонплати надається нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов: 

х 

12000 

х 

12000 

х 

12000 

- за кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт1 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

25 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі), за умови, що: 

22-52 

16-44 

33-81 

23-67 

22-52 

23-64 

- у рахунок абонплати надається нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов: 

х 

12000 

х 

12000 

х 

24000 

- за кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт1 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

х 

0-00060 

26 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі), за умови, що: 

22-52 

16-44 

33-81 

23-67 

22-52 

26-44 

- у рахунок абонплати надається нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов: 

х 

12000 

х 

12000 

х 

30000 

- за кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт1 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

х 

0-00055 

  

27 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі), за умови, що: 

22-52 

16-44 

33-81 

23-67 

22-52 

28-44 

- у рахунок абонплати надається нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов: 

х 

12000 

х 

12000 

х 

36000 

- за кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт1 

х 

0-00075 

х 

0-00075 

х 

0-00050 

28 

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 

х 

х 

х 

х 

11-22 

х 

29 

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 

18-00 

13-14 

27-06 

18-92 

18-00 

13-14 

30 

За спарений телефон, установлений у комунальній квартирі, з кожної родини 

х 

х 

х 

х 

9-02 

х 

31 

За паралельні телефонні апарати, які встановлені в різних абонентів (з кожного абонента)2 

13-52 

13-52 

20-28 

20-28 

13-52 

13-52 

32 

За вечірній телефон 

х 

х 

16-90 

11-86 

11-28 

8-20 

33 

За телефон односторонньої дії 

11-28 

8-20 

16-90 

11-86 

11-28 

8-20 

- абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів 

34 

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі), за умови, що: 

10-02 

8-76 

15-73 

13-77 

10-02 

8-76 

- у рахунок абонплати надається нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов: 

х 

12000 

х 

12000 

х 

12000 

- за кожну секунду розмови для всіх видів уключення телефону понад установлений ліміт1 

х 

0-00043 

х 

0-00043 

х 

0-00043 

35 

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) 

х 

х 

х 

х 

5-38 

х 

36 

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою 

8-60 

6-02 

13-53 

9-46 

8-60 

6-02 

37 

За спарений телефон, установлений у комунальній квартирі, з кожної родини 

х 

х 

х 

х 

4-32 

х 

38 

За паралельні телефонні апарати, які встановлені в різних абонентів (з кожного абонента)2 

6-48 

6-48 

10-14 

10-14 

6-48 

6-48 

39 

За вечірній телефон 

х 

х 

8-45 

5-93 

5-40 

3-76 

40 

За телефон односторонньої дії 

5-40 

3-76 

8-45 

5-93 

5-40 

3-76 

  

Примітки:

1. На кількість секунд, яка перевищує 50400 секунд загальної тривалості місцевих телефонних з'єднань, протягом місяця надається знижка в розмірі 30 % незалежно від способу підключення.

2. Посекундна оплата за місцеві телефонні з'єднання не справляється (до граф 4.2, 5.2, 6.2). 

41 

Плата за з'єднувальну лінію екстрених служб 

11-35 

х 

17-85 

х 

х 

х 

42 

За кожні 15 секунд з'єднання з місцевого телефонного апарата (таксофона), крім універсальних таксофонів 

х 

х 

0-0250 

43 

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП) 

х 

х 

0-00166 

Покілометрова плата (у розрахунку на рік) 

44 

За кожний повний чи неповний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону 

11-08 

11-08 

2-88 

 

Голова НКРЗ 

С. Колобов 

Опрос