Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка аренды и оплаты арендованных жилых помещений в Национальной гвардии Украины

МВД
Порядок, Приказ от 06.04.2009 № 150
редакция действует с 24.10.2014

Про затвердження Порядку оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України

(заголовок із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 987)

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 6 квітня 2009 року N 150

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 р. за N 389/16405

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
 від 10 червня 2013 року N 568
,
 від 24 вересня 2014 року N 987

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пунктів 2 та 4 Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 N 1081, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України (далі - Порядок), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 987)

2. Начальникові Головного управління - командувачу внутрішніх військ МВС України генералу армії України Кіхтенку О. Т. забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції Савченка О. І.

4. Наказ надіслати за належністю.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр 

Ю. В. Луценко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Президент Спілки орендарів
і підприємств України
 

 
В. М. Хмільовський
 

Генеральний директор
Федерації роботодавців України
 

 
В. О. Грищенко
 

Командувач внутрішніх військ
МВС України

 
О. Т. Кіхтенко
 

В. о. Голови Федерації
професійних спілок України
 

 
Ю. М. Кулик
 

 

ПОРЯДОК
оренди та оплати орендованих житлових приміщень у Національній гвардії України

(заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 987)

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру оренди територіальними управліннями, з'єднаннями, військовими частинами і підрозділами, вищими навчальними закладами, навчальними військовими частинами (центрами), базами, установами та закладами Національної гвардії України (далі - військові частини) житлових приміщень усіх форм власності для тимчасового проживання в них військовослужбовців та членів їх сімей, а також порядок їх оплати.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 987)

1.2. У разі відсутності у військовій частині службового житлового фонду частина зобов'язана для розміщення військовослужбовців та членів їх сімей орендувати житлові приміщення в межах норм, установлених чинним законодавством.

1.3. Проведення орендної плати здійснюється в межах виділених асигнувань загального фонду та надходжень спеціального фонду, передбачених у кошторисах на відповідний рік. Розподіл асигнувань по військових частинах проводиться на підставі пропозицій управління розквартирування і капітального будівництва та фінансово-економічного управління Головного управління Національної гвардії України, погоджених заступником командувача Національної гвардії України (з тилу - начальником логістики) та затверджених командувачем Національної гвардії України.

(пункт 1.3 у редакції наказу Міністерства
 внутрішніх справ України від 24.09.2014 р. N 987)

2. Порядок оренди житлових приміщень, їх оплата і облік

2.1. Оренда житлових приміщень підприємств, організацій, установ усіх форм власності та фізичних осіб - власників житла для розміщення військовослужбовців здійснюється військовою частиною на підставі договору, оформленого згідно з вимогами Цивільного кодексу України.

2.2. Розмір орендної плати за користування житловими приміщеннями, які перебувають у комунальній власності, визначається за згодою сторін виходячи з вартості орендованої житлової площі та фактичних витрат на її утримання.

Розмір комунально-побутових та інших витрат визначається за тарифами, установленими для населення відповідної місцевості.

Військовослужбовці, яким військова частина орендує житлове приміщення, самостійно оплачують комунальні послуги за встановленими тарифами, затвердженими в установленому порядку.

2.3. Якщо орендодавець є фізичною особою, розмір орендної плати визначається в договорі оренди житлового приміщення. Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1253, виходячи з мінімальної вартості оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості, з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органами місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких розташовано житлове приміщення.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 10.06.2013 р. N 568)

2.4. Оплата вартості оренди житлових приміщень провадиться за безготівковим розрахунком за рахунок коду економічної класифікації видатків 2730 "Інші виплати населенню" у розмірах та в терміни, обумовлені договором оренди.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 10.06.2013 р. N 568)

2.5. Прийом-передавання орендованих житлових приміщень від орендодавця здійснюється військовими частинами за актом приймання-передавання орендованого житлового приміщення (додаток 1) відповідно до укладеного договору оренди.

2.6. Відповідальними за укладення договорів оренди житлових приміщень, виконання їх умов сторонами, облік орендованих житлових приміщень є квартирно-експлуатаційні служби військових частин.

Облік орендованих житлових приміщень здійснюється в Книзі обліку орендованих житлових приміщень (додаток 2).

2.7. Відповідальними за здійснення розрахунків орендних платежів за договорами оренди є фінансові органи військових частин.

3. Порядок надання житлової площі в тимчасове користування військовослужбовцям

3.1. Військова частина орендує житлове приміщення, яке повинно відповідати вимогам чинного житлового законодавства, і надає його в тимчасове користування військовослужбовцю з обов'язковим укладенням з ним договору користування цим житловим приміщенням та складанням акта приймання-передавання орендованого житлового приміщення (додаток 3), який підписується представниками військової частини та військовослужбовцем.

3.2. Орендовані житлові приміщення надаються в тимчасове користування військовослужбовцям, які зареєстровані за місцем проходження військової служби.

3.3. Орендовані приміщення розподіляються у військових частинах між військовослужбовцями відповідно до рішень житлово-побутових комісій цих частин, затверджених командиром.

3.4. Орендовані житлові приміщення надаються військовослужбовцям у тимчасове користування у межах норм, установлених чинним законодавством, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті, визначеному в установленому законодавством порядку.

3.5. Для одержання житлового приміщення в тимчасове користування військовослужбовець подає рапорт за командою.

До рапорту додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію та склад сім'ї;

копія паспорта, що засвідчує особу та реєстрацію місця проживання;

витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї;

акт перевірки житлових умов житловою комісією військової частини;

довідка з попереднього місця служби щодо здачі займаної службової житлової площі або її відсутності.

3.6. При укладенні договору користування житловим приміщенням пред'являються паспорти всіх дорослих членів сім'ї, яким надається житло, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем проживання та реєстрацією за місцем служби.

3.7. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають в орендованих житлових приміщеннях, зобов'язані:

додержуватися умов договору користування житловим приміщенням і правил користування ним, утримання житлового будинку та прибудинкової території;

щомісяця своєчасно вносити плату за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) за затвердженими в установленому порядку тарифами.

3.8. Після укладення договору користування житловим приміщенням не рідше одного разу на рік члени житлово-побутової комісії військової частини зобов'язані перевіряти житлові умови військовослужбовця зі складанням відповідного акта.

3.9. У разі переміщення військовослужбовців по службі, пов'язаного з переїздом до іншої місцевості, вибуття для виконання службових обов'язків за кордон, звільнення з військової служби орендовані житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню в місячний строк з дня видання наказу про виключення зі списків особового складу військової частини.

При направленні військовослужбовця до складу підрозділів для участі в миротворчих операціях з виключенням зі списків військової частини, якщо військовослужбовець та його члени сім'ї залишилися перебувати на квартирному обліку при військовій частині, дозволяється продовжувати орендувати житлове приміщення для членів сім'ї такого військовослужбовця.

3.10. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням із списків військових частин, звільняють займане орендоване житлове приміщення і на час навчання забезпечуються житлом за рахунок навчального закладу.

3.11. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані в 30-денний термін вивільнити займане ними орендоване житлове приміщення в разі одержання ордера на службове або постійне житло.

3.12. При звільненні орендованого житлового приміщення військовослужбовці зобов'язані здати його за актом приймання-передавання орендованого житлового приміщення військової частини.

 

Командувач внутрішніх військ МВС України
генерал армії України 

 
О. Т. Кіхтенко
 

 

(У додатках до Порядку слова "внутрішніх військах МВС України" замінено словами "Національній гвардії України" згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 вересня 2014 року N 987)

АКТ
приймання-передавання орендованого житлового приміщення

___ ____________ 200_ року

Орендодавець _________________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі прав за посадою (далі - Наймодавець), з одного боку, і військова
частина в особі ________________________________________________________________________
                                                                             (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________________ (далі - Наймач), з іншого боку,
склали цей Акт про таке:

1. Наймодавець згідно з договором оренди житлового приміщення від ___ ____________ 20__ року N ___ передав, а Наймач прийняв житлове приміщення загальною площею ________________ кв. м, розташоване за адресою:
______________________________________________________________________________________,
та прийняв таке обладнання та інвентар: 

N
з/п 

Обладнання та інвентар 

Кількість 

Технічний стан 

  

  

  

  

  

  

2. Приміщення, яке приймається (передається), перебуває в _________________ технічному стані та ____________________ для проживання.

3. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору оренди житлового приміщення від ___ ____________ 20__ N ___.  

Передано:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Прийнято:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

КНИГА ОБЛІКУ
орендованих житлових приміщень

N
з/п 

Найменування орендодавця 

Договір оренди (номер і дата) 

Місцезнаходження житлового приміщення 

Характеристика житлового приміщення 

Хто проживає (прізвище, ім'я та по батькові), посада, військове звання 

Склад сім'ї 

Договір користування житловим приміщенням (номер і дата) 

Дата звільнення житлового приміщення та номер акта приймання-
передавання 

кількість кімнат 

житлова площа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

АКТ
приймання-передавання орендованого житлового приміщення

___ ____________ 200_ року

Військова частина ______________________________________________________________________
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                  (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі прав за посадою, з одного боку, і військовослужбовець
______________________________________________________________________________________
                                                        (військова частина, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________________________________________, з іншого боку,
склали цей Акт про таке:

1. Військова частина згідно з договором користування житловим приміщенням від ___ ____________ 20__ року N ___ передає, а військовослужбовець приймає житлове приміщення загальною площею ________________ кв. м, розташоване за адресою:
______________________________________________________________________________________,
та прийняв таке обладнання та інвентар: 

N
з/п 

Обладнання та інвентар 

Кількість 

Технічний стан 

  

  

  

  

  

  

2. Приміщення, яке приймається (передається), перебуває в _________________ технічному стані та _______________________ для проживання.

3. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору користування житловим приміщенням від ___ ____________ 20__ N ___.  

Передано:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Прийнято:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

____________

Опрос