Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления органами государственной контрольно-ревизионной службы в Украине материалов об административных правонарушениях

ГлавКРУ
Порядок, Приказ от 12.03.2009 № 52
Утратил силу

Про затвердження Порядку оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
від 12 березня 2009 року N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 квітня 2009 р. за N 388/16404

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
 від 11 жовтня 2010 року N 381
(зміни, передбачені пунктом 2 наказу Головного контрольно-ревізійного
 управління України від 11 жовтня 2010 року N 381, набрали чинності з
1 січня 2011 року)

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 9 грудня 2013 року N 1045)

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення (додається).

2. Наказ ГоловКРУ від 20.02.2002 N 54 "Про затвердження Порядку застосування статей 164-12 та 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за N 227/6515, визнати таким, що втратив чинність.

3. Департаменту правової роботи ГоловКРУ (Яремчук Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню адміністративно-господарського забезпечення (Руссов І. Б.) після державної реєстрації довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова 

М. І. Сивульський 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник
Генерального прокурора України
 

 
С. Винокуров
 

Заступник Міністра
фінансів України
 

 
А. І. Мярковський
 

Заступник Голови
Верховного Суду України
 

 
К. Т. Кравченко
 

 

ПОРЯДОК
оформлення органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення

(У тексті Порядку слова "порушення законодавства про бюджетну систему України" замінено словами "порушення бюджетного законодавства" згідно з наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 11 жовтня 2010 року N 381)

I. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" та інших актів законодавства з метою визначення процедури складання органами державної контрольно-ревізійної служби (далі - ДКРС) протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-2, 164-12, 164-14 та 166-6 КУпАП, розгляду справ про адміністративні правопорушення органами ДКРС, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення.

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 164-2 (порушення законодавства з фінансових питань), 164-12 (порушення бюджетного законодавства), 164-14 (порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти) чи 166-6 КУпАП (порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи), уповноважена посадова особа органу ДКРС складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за встановленою формою (додаток 1).

Надіслані до органу ДКРС постанова прокурора про порушення провадження у справі про адміністративне правопорушення та додані до неї матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, розглядаються у десятиденний строк після їх надходження. За результатами розгляду зазначених матеріалів прокурора посадовою особою органу ДКРС складається протокол про адміністративне правопорушення в межах строків, передбачених статтею 38 КУпАП. У разі відсутності підстав для складання протоколу орган ДКРС повідомляє про це відповідний орган прокуратури з викладенням мотивів прийняття такого рішення.

2. Від імені органів ДКРС протоколи мають право складати уповноважені на те посадові особи ГоловКРУ, контрольно-ревізійних управлінь (далі - КРУ) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах, у тому числі міжрайонних контрольно-ревізійних відділів (далі - КРП).

3. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Протокол складається у двох екземплярах, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягується до адміністративної відповідальності. Якщо особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, відмовляється підписати протокол, до протоколу вноситься відповідний запис.

5. Один екземпляр протоколу залишається в органі ДКРС, другий під розписку вручається особі, що притягується до адміністративної відповідальності.

6. При складанні протоколу особі, що притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права, передбачені статтею 268 КУпАП та статтею 63 Конституції України, про що робиться відмітка у протоколі.

7. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк. Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не допускається.

8. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 КУпАП. Особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення та висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

9. Не пізніше наступного дня після складання протокол реєструється в журналі обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 164-2 і 166-6 КУпАП (додаток 2) чи в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3) та долучається до матеріалів справи про вчинене адміністративне правопорушення. У зазначених журналах, які повинні бути прошнуровані і скріплені гербовою печаткою органу ДКРС та мати пронумеровані сторінки, також фіксуються відомості про результати розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Належним чином оформлені протокол та інші матеріали справи надсилаються органу, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом трьох календарних днів з дня підписання (відмови від підписання) протоколу та його реєстрації.

III. Розгляд посадовими особами органів ДКРС справ про адміністративні правопорушення

1. Загальний порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення встановлений КУпАП.

Справи про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (166-6 КУпАП) розглядають та накладають адміністративні стягнення від імені органу ДКРС Голова ГоловКРУ та його заступники, начальники контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники (стаття 234-1 КУпАП).

2. Орган (посадова особа) ДКРС, уповноважений розглядати справу про адміністративне правопорушення, повідомляє особу, що притягується до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду порушеної стосовно неї справи про адміністративне правопорушення.

Повідомлення про час і місце розгляду справи (додаток 4) оформляється листом на бланку органу ДКРС та надсилається особі, що притягується до адміністративної відповідальності, рекомендованим поштовим відправленням або вручається під розписку.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне її повідомлення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3. Посадова особа відповідного органу ДКРС, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

4. Розгляд справи про адміністративне правопорушення починається з оголошення посадовою особою, що розглядає справу, того, яка справа підлягає розгляду, хто притягується до адміністративної відповідальності, роз'яснення особам, які беруть участь у розгляді справи, їх прав і обов'язків. Після цього оголошується протокол. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються подані докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

Усі документи (їх належним чином завірені копії), що досліджуються під час розгляду справи, мають бути долучені до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

5. При розгляді справи з'ясовується: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

6. За результатами розгляду справи виноситься одна з таких постанов за формою, що додається:

а) постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 5);

б) постанова про закриття справи (додаток 6).

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, стосовно якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення; вказівку про порядок і строк її оскарження. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою органу ДКРС, яка розглянула справу.

7. Посадова особа, яка розглядає справу, закриває провадження у справі про адміністративне правопорушення, якщо встановить наявність таких обставин:

а) відсутність події та складу адміністративного правопорушення;

б) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

в) неосудність особи, якою вчинено протиправну дію чи бездіяльність;

г) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

ґ) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

д) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

е) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків накладення адміністративного стягнення, передбачених статтею 38 КУпАП;

є) наявність за тим самим фактом щодо особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або не скасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення за цим фактом кримінальної справи;

ж) смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження у справі.

8. За вчинення адміністративного правопорушення уповноважена посадова особа органу ДКРС має право накладати стягнення у вигляді штрафу в межах, передбачених статтями 164-2 і 166-6 КУпАП.

Розглядаючи справу, уповноважена посадова особа органу ДКРС може прийняти рішення про звільнення порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові по справі про адміністративне правопорушення. Приймаючи таке рішення, уповноважена посадова особа органу ДКРС повинна всебічно і об'єктивно розглянути справу, з'ясувати, чи можна вважати правопорушення малозначним.

Відповідно до частини 2 статті 284 КУпАП при оголошенні усного зауваження (стаття 22 КУпАП) виноситься постанова про закриття справи.

9. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства чи дізнання.

10. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі із зазначенням дати відправлення.

Постанова органу (посадової особи) ДКРС у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження (опротестування), передбаченого статтею 289 КУпАП.

11. На постанові про накладення адміністративного стягнення після її виконання посадовою особою органу ДКРС ставиться відповідна позначка.

12. Всі матеріали, зброшуровані за кожною адміністративною справою, зберігаються в установленому законодавством порядку.

IV. Оскарження та опротестування постанов по справі про адміністративне правопорушення, винесених органами (посадовими особами) ДКРС

1. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) в порядку та строки, встановлені КУпАП, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

Постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестована прокурором до органу, що її виніс, або до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) в порядку та строки, встановлені законом.

Постанову уповноваженого органу (посадової особи) ДКРС про накладення адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником цього органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора - Головою ГоловКРУ.

2. При оскарженні постанови у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) скарга на постанову по справі про адміністративне правопорушення (далі - скарга) подається посадовій особі, яка винесла оскаржувану постанову. Подана скарга з необхідними матеріалами протягом трьох календарних днів передається органом ДКРС, до якого надійшла скарга, до органу (посадової особи), уповноваженого її розглядати.

3. Скарги на постанови, винесені заступниками начальників КРУ, розглядають начальники цих КРУ. Скарги на постанови, винесені начальниками КРУ, розглядає Голова ГоловКРУ чи його заступники. Скарги на постанови, винесені заступниками Голови ГоловКРУ, розглядає Голова ГоловКРУ.

4. Скарга обов'язково повинна містити найменування органу ДКРС, до якого подається скарга, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання скаржника, обставини справи та суть скарги, дату складання скарги, підпис скаржника. Якщо в скарзі міститься посилання на докази, що не досліджувалися (не подавалися скаржником) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, такі докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях. Скарга, оформлена без дотримання цих вимог, повертається скаржникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через п'ять днів від дня її надходження.

Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП не має права на оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними роз'ясненнями у десятиденний строк з дня їх надходження.

5. Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

6. Під час розгляду скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення посадова особа відповідного органу ДКРС перевіряє законність та обґрунтованість винесеної постанови по справі про адміністративне правопорушення, не обмежуючись доводами скаржника. Орган (посадова особа), що розглядає скаргу, може дослідити нові докази, які не подавалися та/або не досліджувалися при розгляді справи про адміністративне правопорушення, за власною ініціативою або за клопотанням скаржника (його представника), якщо визнає обґрунтованими причини, що унеможливили подання таких доказів до моменту винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення, або безпідставною відмову у їх прийнятті (врахуванні) під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

7. За результатами розгляду скарг на постанови по справах про адміністративне правопорушення щодо порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (166-6 КУпАП) уповноваженою посадовою особою органу ДКРС виноситься одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою, що додається (додаток 7).

8. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, а також органу ДКРС, що її виніс. Про результати розгляду протесту повідомляється прокурору у встановлений Законом України "Про прокуратуру" строк, а у разі зміни розміру штрафу або скасування постанови - і особі, що притягувалася до адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідному органу державної виконавчої служби.

V. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення, винесених органами (посадовими особами) ДКРС

1. Виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення здійснюється в порядку, встановленому КУпАП.

2. Штраф, накладений за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП), порушення порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (166-6 КУпАП), вноситься особою, притягнутою до адміністративної відповідальності, в установу банку України не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення їй постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

VI. Реалізація матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 164-12, 164-14 КУпАП

1. Справи про порушення бюджетного законодавства (стаття 164-12 КУпАП), порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (стаття 164-14 КУпАП) розглядаються судом.

2. Справа про адміністративне правопорушення - порушення бюджетного законодавства чи порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, що передається до суду, повинна містити такі документи або їх копії, завірені підписом посадової особи та печаткою органу ДКРС:

а) протокол про адміністративне правопорушення;

б) акт ревізії (перевірки) або витяг з нього з додатками, на які є посилання в акті, включаючи копії розпорядчих чи господарських документів, які містять ознаки адміністративного правопорушення та/або підтверджують його вчинення; постанову прокурора про порушення провадження про адміністративне правопорушення та матеріали до неї;

в) заперечення посадових осіб підприємства, установи, організації, які ревізувались, та інших осіб щодо обставин порушення (якщо такі подані) і висновки на ці заперечення посадових осіб органів ДКРС;

г) пояснення посадової особи, стосовно якої складено протокол (якщо воно подано не на бланку протоколу);

ґ) довідку про розмір заробітної плати, документи щодо обставин, які пом'якшують чи обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення (довідка про склад сім'ї, наявність на утриманні непрацездатних осіб тощо, якщо такі були надані особою, що притягується до адміністративної відповідальності);

д) опис документів.

3. Справа про адміністративне правопорушення передається до суду за місцем вчинення правопорушення рекомендованим поштовим відправленням або нарочним у строк не пізніше трьох робочих днів після реєстрації протоколу в журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду (додаток 3).

Матеріали справи про адміністративне правопорушення, яка передається до суду, прошиваються і нумеруються за аркушами. В описі зазначаються: порядковий номер, повна назва документа, його дата, номери аркушів за порядком, а також загальна кількість документів і аркушів. Опис підписується посадовою особою органу ДКРС, ставиться дата його складання.

4. У супровідному листі про передачу справи про адміністративне правопорушення до суду зазначаються:

а) коли, ким і за який період проводилась ревізія (перевірка);

б) обставини, суть та якою посадовою особою вчинено адміністративне правопорушення;

в) суми операцій з бюджетними коштами, проведених з порушенням бюджетного законодавства;

г) яких заходів для усунення виявлених порушень вжито під час ревізії посадовою особою об'єкта контролю, стосовно якої складено протокол;

ґ) прохання повідомити орган ДКРС про результати розгляду справи про адміністративне правопорушення та про орган державної виконавчої служби, якому надіслано постанову на виконання.

В органі ДКРС залишаються копії всіх матеріалів справи про адміністративне правопорушення, що передана до суду, і до неї долучаються супровідний лист, додатково надані особою, що притягувалася до адміністративної відповідальності, документи, пояснення, повідомлення про результати розгляду справи, сплату адміністративного штрафу тощо.

5. У випадку незгоди з рішенням суду, винесеним по справі про адміністративне правопорушення - порушення бюджетного законодавства чи порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, відповідний орган ДКРС ініціює опротестування такого рішення перед органами прокуратури.

VII. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. У ГоловКРУ та КРУ формуються окремі справи на кожне адміністративне правопорушення, в яких накопичуються такі документи і матеріали:

а) протокол;

б) акт (довідка) ревізії або належним чином завірений витяг з нього, де містяться відомості про адміністративне правопорушення;

в) надані в письмовій формі особою, яка притягувалася до адміністративної відповідальності, пояснення, зауваження, заперечення, клопотання;

г) інші документи, які можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, підтверджують (спростовують) факт вчинення правопорушення особою, стосовно якої було складено протокол;

ґ) відомості про особу, стосовно якої було складено протокол, її майновий і сімейний стан, а також про обставини, що пом'якшують (обтяжують) відповідальність особи чи виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення;

д) копія листа про повідомлення особи про місце і час розгляду справи про адміністративне правопорушення або викладена в письмовій формі відмова особи бути присутньою при розгляді порушеної стосовно неї адміністративної справи (клопотання про розгляд справи за її відсутності);

е) постанова по справі про адміністративне правопорушення;

є) скарга порушника або протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення (якщо скарга подавалась чи протест виносився) і матеріали їх розгляду;

ж) матеріали переписки щодо виконання або примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

з) документ про сплату адміністративного штрафу (його копія);

и) документи щодо примусового виконання постанови.

Кожній такій справі присвоюється номер за номером відповідного протоколу.

2. Бланки протоколу, постанови про накладення адміністративного стягнення, постанови про закриття справи та рішення по скарзі (протесту прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушення виготовляються друкарським способом за заявками ГоловКРУ і надсилаються КРУ Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в централізованому порядку. КРУ такі бланки видаються ГоловКРУ за їх заявками на підставі довіреності.

В КРУ ведеться журнал видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення (додаток 8).

 

Заступник Директора
Департаменту правової роботи
 

 
Т. М. Яремчук
 

 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні
________________________________________________
(назва органу державної контрольно-ревізійної служби)

Серія ДКРС 

N ______ 

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року
(дата складання протоколу) 

_______________________
(місце складання протоколу) 

Мною, _______________________________________________________________________________,
                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  службовий телефон)
при __________________________________________________________________________________
                                                                    (вказати обставини, за яких установлено порушення,
______________________________________________________________________________________
                                                                        назву об'єкта, його підлеглість і місцезнаходження)
виявлено _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                          (суть порушення, місце, період чи дата вчинення порушення, сума
______________________________________________________________________________________,
                                                                      матеріальної шкоди, заподіяної правопорушником)
що є порушенням _______________________________________________________________________
                                                               (перелік статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
і передбачає відповідальність згідно з частиною _______ статті ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ЗАЗНАЧЕНЕ ПОРУШЕННЯ ДОПУЩЕНО:

прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження ________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________________________________

Розмір середньомісячної заробітної плати ______________________________________________ грн.

Сімейний стан ______________________________ На утриманні ______________________________

(Зворотний бік протоколу)

Притягався(лася) до адміністративної відповідальності раніше і за що __________________________
_____________________________________________________________________________________

Місце проживання _____________________________________________________________________

Пояснення особи, що притягується до адміністративної відповідальності, _______________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що притягується до адміністративної відповідальності)
з протоколом ознайомлений(а), права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статтею 63 Конституції України, мені роз'яснено.

Примітка. Особа, що притягується до адміністративної відповідальності, має право ознайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржувати постанову, винесену по справі, тощо.

Підпис особи, що притягується до адміністративної відповідальності, ___________________________
______________________________________________________________________________________

Підпис особи, що склала протокол, _______________________________________________________

Примітка. При відмові особи, що притягується до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Відмова від підпису не є підставою для припинення провадження у справі. Особа, що притягується до адміністративної відповідальності, може подати пояснення, заперечення до змісту протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання (ці документи додаються до кожного примірника протоколу). За наявності свідків факт відмови підтверджується їхніми підписами із зазначенням ініціалів, прізвища та місця проживання. 

 

ЖУРНАЛ
обліку матеріалів по справах про адміністративні правопорушення за статтями 164-2 і 166-6 КУпАП

____________________________________________________________
(назва КРУ (КРП))

N з/п 

Дата складання протоколу, номер протоколу 

П. І. Б., посада та місце роботи особи, що притягується до адміністративної відповідальності  

П. І. Б., посада особи, яка склала протокол, назва структурного підрозділу КРУ 

Дата надходження протоколу до КРУ (для КРП - дата направлення до КРУ) 

Дата винесення постанови та суть прийнятого рішення із зазначенням розміру накладеного штрафу  

Дата вручення (направлення) постанови 

Дата скарги (протесту) на постанову
 та П. І. Б. скаржника (назва органу прокуратури) 

Дата та суть винесеного по скарзі (протесту) рішення  

Позначка про сплату штрафу, дата, номер платіжного документа, сума (грн.) 

Позначка про надіслання постанови до органів державної виконавчої служби для примусового стягнення штрафу, дата, номер листа 

10 

11 

 

ЖУРНАЛ
обліку протоколів про адміністративні правопорушення за статтями 164-12 і 164-14 КУпАП та результатів їх розгляду

_______________________________________________
(назва КРУ (КРП))

N з/п 

Дата складання протоколу, номер протоколу 

П. І. Б., посада та місце роботи особи, що притягується до адміністративної відповідальності 

П. І. Б., посада особи, яка склала протокол, назва структурного підрозділу КРУ 

Дата надіслання матеріалів справи про адміністративне правопорушення до суду 

Результати розгляду справи в суді 

Дата протесту та назва органу прокуратури, що його виніс 

Відомості про результати розгляду протесту 

Позначка про сплату штрафу та його розмір (грн.), дата, номер платіжного документа 

дата винесення постанови 

прийняте рішення, розмір штрафу
(грн.) 

10 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи про адміністративне правопорушення

     Відповідно до статей 268, 276 і 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення повідомляємо, що розгляд справи про адміністративне правопорушення ________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                        (суть порушення)
зафіксоване  у  складеному стосовно Вас протоколі про адміністративне правопорушення, відбудеться о _______ год. _______ хв. "___" ____________ 20__ року у приміщенні ______________________________________________________________________________________
                                                                   (повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: ____________________________________________________________________________
                                                                         (повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)

        При собі Вам треба мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційний код, а також _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                           (перелік документів, які необхідно мати з собою) 

       У разі нез'явлення справу буде розглянуто за Вашої відсутності. 

_________________________________
(повна назва посади, прізвище та
_________________________________
ініціали особи, що розглядатиме справу
про адміністративне правопорушення) 

 
____________
(підпис) 

 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні
_____________________________________________________________________________________
(назва органу державної контрольно-ревізійної служби) 

Серія ДКРС 

N ______ 

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___"____________ 20__ року
(дата винесення постанови) 

_______________________
(місце винесення постанови) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                            (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                                (перелік матеріалів справи про адміністративне правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
відносно______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, посада, місце роботи
______________________________________________________________________________________,
                                                                   особи, що притягується до адміністративної відповідальності)
що мешкає за адресою: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
ВСТАНОВИВ: _________________________________________________________________________
                                                                                                               (обставини справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
що є порушенням _______________________________________________________________________
                                                                   (перелік статей, пунктів нормативно-правових актів, що були порушені)
______________________________________________________________________________________
і передбачає відповідальність згідно з частиною _____ статті _________
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи: _________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            (посади, прізвища, імена, по батькові)
на підставі
пункту 9 статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", статей 2341, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення

(Зворотний бік постанови)

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати____________________________________________________________________ винним у
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення)
______________________________________________________________________________________.
                                          (назва порушення відповідно до
Кодексу України про адміністративні правопорушення)

2. Накласти на _______________________________________________________________ стягнення у
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка вчинила правопорушення)
вигляді штрафу в розмірі _________________________________________________________________.
                                                                                                                (сума цифрами та словами)

3. Штраф сплатити у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення постанови, а у разі її оскарження (опротестування) - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги (протесту) без задоволення до
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування установи банку, МФО, код одержувача та номер рахунка)

4. З урахуванням частини другої статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення у разі несплати штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі
 _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                    (цифрами та словами)

Постанова може бути оскаржена (опротестована) згідно зі статтями 287 - 290 Кодексу України про адміністративні правопорушення протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) або до суду.

Дата набрання чинності _________________________________________________________________.
(заповняється у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до _____________________________ року.
(заповняється у разі направлення цієї постанови на примусове виконання до відповідного органу державної виконавчої служби) 

Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу, подати до органу державної контрольно-ревізійної служби, що виніс цю постанову, протягом п'яти робочих днів з дня сплати. 

М. П. 

________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові 

________________________________
               особи, яка винесла постанову) 

___________________
(підпис) 

Копію постанови одержав ______________________________ "___"____________ 20__ року
                                                                 (підпис особи, на яку накладено штраф)

Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом ________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                            (число, місяць, рік, номер платіжного документа) 

(додаток 5 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 11.10.2010 р. N 381)

 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні
________________________________________________
(назва органу державної контрольно-ревізійної служби)

Серія ДКРС  

N ______ 

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року
(дата винесення постанови)  

_______________________
(місце винесення постанови) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову)
розглянувши __________________________________________________________________________
                                                     (перелік матеріалів справи про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
відносно ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи,
______________________________________________________________________________________,
                                                        адреса місця роботи особи, стосовно якої закривається справа)
що мешкає за адресою __________________________________________________________________,
щодо порушення _______________________________________________________________________
                                                                 (назва порушення відповідно до Кодексу України про адміністративні
______________________________________________________________________________________
                                                                                              правопорушення)
та заслухавши осіб, які беруть участь у розгляді справи, _______________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

ВСТАНОВИВ: _________________________________________________________________________
                                                      (викладення обставин справи та обґрунтування прийнятого рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(Зворотний бік постанови)

На підставі пункту 9 статті 10 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", статей 234-1, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ПОСТАНОВИВ:

Закрити справу про ____________________________________________________________________
                                                                                                                 (назва порушення)
щодо _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я, по батькові особи, відносно якої розглядається справа)
______________________________________________________________________________________
у зв'язку з _____________________________________________________________________________
                                                 (вказати статтю та частину статті Кодексу України про адміністративні
______________________________________________________________________________________
                                                                  правопорушення, аргументацію прийнятого рішення) 

Постанова може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або до суду.

М. П.

_________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
_________________________________                               ________________
особи, яка винесла постанову)                                                                                     (підпис) 

Копію постанови одержав _______________                      "___" ____________ 20__ року
                   (підпис особи, відносно якої закрито справу)

Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом ________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                               (число, місяць, рік, номер платіжного документа) 

 

Державна контрольно-ревізійна служба в Україні
_________________________________________________
(назва органу державної контрольно-ревізійної служби)

Серія ДКРС  

N _______ 

РІШЕННЯ
по скарзі (протесту прокурора) на постанову
(потрібне підкреслити)
по справі про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року
(дата винесення рішення) 

_______________________
(місце винесення рішення) 

Я, ___________________________________________________________________________________,
                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка розглядала скаргу (протест))
розглянувши скаргу (протест), яка (який) надійшла (надійшов) "___" ____________ 20__ року від ______________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи прізвище та 
______________________________________________________________________________________
                                                                    ініціали прокурора, яким опротестовано постанову,
______________________________________________________________________________________
                                                                                     та назва органу прокуратури) 
на постанову про накладення адміністративного стягнення від "___" ____________ 20__ року N _____, винесену ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову,
______________________________________________________________________________________
                                                                              та назва відповідного органу ДКРС)
щодо _________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові особи, стосовно якої винесено постанову)
який (яка) народився(лась) "___" ____________ ____ року ____________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                           (місце народження)
проживає за адресою: __________________________________________________________________,

ВСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
                                                      (суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Зворотний бік рішення)

Керуючись статтями 287 - 293 та 295 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ВИРІШИВ:

1. _________________________________________________________________________________
                                                     (рішення відповідно до статті 293 Кодексу України про адміністративні
___________________________________________________________________________________
                                               правопорушення: залишив постанову без зміни, а скаргу або протест без 
___________________________________________________________________________________
                                            задоволення, скасував постанову і надіслав справу на новий розгляд, скасував 
___________________________________________________________________________________
                                                                       постанову і закрив справу, зменшив суму штрафу) 

2. Надіслати копії цього рішення у триденний строк _______________________________________
___________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, чи прокурора, який 
___________________________________________________________________________________
                                                                  опротестував постанову, назва органу прокуратури)
та _________________________________________________________________________________
                                                    (найменування органу ДКРС, який виніс постанову про накладення
____________________________________________________________________________________
                                                                                    адміністративного стягнення) 

____________________________________
          (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,
____________________________________
яка прийняла рішення за скаргою (протестом)) 

________________
(підпис) 

М. П.

Копію рішення одержав ________________                 "___" ____________ 20__ року
                                                                (підпис особи) 

Відмітка про відправлення постанови рекомендованим листом _____________________________
___________________________________________________________________________________
                                                          (число, місяць, рік, номер платіжного документа) 

 

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів та інших документів по справах про адміністративні правопорушення

_______________________________________________
(назва КРУ)

N з/п 

Дата видачі бланка 

Тип виданого бланка (протокол про адміністративне правопорушення, постанова про накладення адміністративного стягнення, постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення чи рішення по скарзі (протесту прокурора) на постанову по справі про адміністративне правопорушення) 

Кількість виданих бланків документів
(шт.)  

Номери (серія) виданих бланків
(з N по N) 

П. І. Б., посада особи, яка отримала бланки документів, назва структурного підрозділу КРУ 

Підпис особи, яка отримала бланки документів 

Повернено зіпсованих бланків (кількість (шт.), номери) документів 

П. І. Б. особи, яка отримала зіпсовані бланки документів 

Підпис особи, яка отримала зіпсовані бланки документів 

10 

____________

Опрос