Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к постановлению правления Пенсионного фонда Украины от 07.08.96 N 10-3

Пенсионный фонд
Постановление от 17.02.2009 № 8-1
действует с 15.05.2009

Про затвердження Змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 07.08.96 N 10-3

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 17 лютого 2009 року N 8-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2009 р. за N 372/16388

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 07.08.96 N 10-3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 590/1615 (із змінами), що додаються.

2. Юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) разом з управлінням міжнародного співробітництва (Плаксій М. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. С. Никитенко.

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Міністра фінансів України 

В. Матвійчук 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Денісова
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
 

 
В. Грищенко
 

В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств
України
 

 
 
 
В. Биковець
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Керівник Робочої комісії
профспілок
 

 
Г. В. Осовий
 

Президент Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

 

Зміни
до Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення
від 15 січня 1993 року

1. У тексті Порядку переведення і виплати пенсій відповідно до Тимчасової угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про гарантії прав громадян, які працювали в районах Крайньої Півночі та місцевостях, які прирівняні до районів Крайньої Півночі, у галузі пенсійного забезпечення від 15 січня 1993 року (далі - Порядок):

слова "районне (міське) управління соціального захисту населення" у всіх відмінках та формах числа замінити словами "управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах" у відповідному відмінку та числі;

слова "регіональні управління Пенсійного фонду України" у всіх відмінках та формах числа замінити словами "регіональні управління Пенсійного фонду" у відповідному відмінку та числі.

2. У пункті 1:

слова "органів соціального захисту населення України та" виключити;

після слів "Пенсійного фонду України" доповнити словами "головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні управління Пенсійного фонду) та управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах".

3. У пункті 5:

слова "до Пенсійного фонду України" замінити словами "до регіональних управлінь Пенсійного фонду";

слова "та повідомляє про це районний (міський) відділ Пенсійного фонду України" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Регіональні управління Пенсійного фонду не пізніше наступного робочого дня після надходження формулярів від управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах направляють їх до Пенсійного фонду України".

4. У пункті 7:

слова "районного (міського) відділу Пенсійного фонду України" замінити словами "регіональних управлінь Пенсійного фонду";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Регіональні управління Пенсійного фонду не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення від управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах направляють його до Пенсійного фонду України".

5. У пункті 9:

слова "Пенсійного фонду України разом з випискою з документа" замінити словами "регіонального управління Пенсійного фонду разом із завіреною копією документа";

слова "та повідомляє про це районний (міський) відділ Пенсійного фонду України" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Регіональні управління Пенсійного фонду не пізніше наступного робочого дня після надходження заяв від управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах направляють їх до Пенсійного фонду України".

6. Пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах забезпечують облік громадян, яким переводяться пенсії з Російської Федерації, призначені відповідно до статті 5 Тимчасової угоди".

7. У пункті 11:

абзац перший викласти у такій редакції:

"11. Управління міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України після надходження від регіональних управлінь Пенсійного фонду:";

у підпункті "а" слова "один примірник" замінити словами "два примірники" та слова "другий - до Міністерства соціального захисту населення Російської Федерації" виключити;

у підпункті "б" слова "Міністерства соціального захисту населення Російської Федерації" замінити словами "Пенсійного фонду Російської Федерації".

8. В абзаці першому пункту 12 слова "але не пізніше як протягом другого місяця" замінити словами "у другому місяці".

9. У пункті 14, абзаці другому пункту 18, пункті 19 та додатку N 5 до Порядку слова "управління пенсійного забезпечення" у всіх відмінках замінити словами "управління міжнародного співробітництва" у відповідному відмінку.

10. У пункті 14 та абзаці першому пункту 15 слова "бюджетне управління" у всіх відмінках замінити словами "департамент зведеного бюджету" у відповідному відмінку.

11. У пункті 16 слова "установи Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" або Ощадного банку" замінити словами "установи уповноважених банків".

12. У пункті 17:

слова "районні відділи", "районні (міські) відділи Пенсійного фонду" та "районні (міські) відділи" у відповідному відмінку та формі числа замінити словами "управління Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах" у відповідному відмінку та числі;

в абзаці першому:

слова "установ, зазначених у п. 16 цього Порядку, банків" замінити словами "установ уповноважених банків";

в абзаці третьому:

слова "управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України та регіональне управління Пенсійного фонду" замінити словами "регіональне управління Пенсійного фонду та управління міжнародного співробітництва Пенсійного фонду України".

13. В абзаці третьому пункту 18 слова "управління Пенсійного фонду України" замінити словами "регіональні управління Пенсійного фонду України".

14. В абзаці першому пункту 20 слова "управлінь Пенсійного фонду України" замінити словами "регіональних управлінь Пенсійного фонду".

15. У таблиці додатка N 1 до Порядку слова "Начальник органа социальной защиты населения" замінити словами "Начальник управления Пенсионного фонда Украины в районе, городе и районе в городе".

 

Начальник управління
міжнародного співробітництва
 

 
М. В. Плаксій
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови 
Національного банку України 

 
А. В. Шаповалов
 

Опрос