Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку казначейского обслуживания местных бюджетов

Государственное казначейство Украины
Приказ от 02.04.2009 № 139
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Наказ Державного казначейства України
Міністерства фінансів України
від 2 квітня 2009 року N 139

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2009 р. за N 362/16378

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
від 4 листопада 2002 року N 205

згідно з наказом Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року N 938)

З метою удосконалення казначейського обслуговування та відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 3 Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 N 1232НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 04.11.2002 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2002 за N 919/7207, що додаються.

2. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. та директору Юридичного департаменту Зіневичу О. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Державного казначейства України в межах повноважень здійснити заходи щодо забезпечення виконання вимог цього наказу.

4. Директору Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н. І. довести цей наказ до відома заступників голови, керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату Державного казначейства України і начальників Головних управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Органам Державного казначейства України довести цей наказ до відома установ, що ними обслуговуються.

6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова 

Т. Я. Слюз 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

 
А. І. Мярковський

 

ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1. У розділі 4:

1.1. У підпункті 4.1.1 пункту 4.1:

доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів уключаються підприємства (установи, організації), унесені до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, у порядку, установленому Державним казначейством України";

у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий уважати абзацами четвертим та п'ятим;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"До мережі відповідних розпорядників бюджетних коштів можуть бути включені бюджетні установи чи їх відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на різних адміністративних територіях, до яких застосовуються вимоги бюджетного законодавства, визначені для розпорядників нижчого рівня".

1.2. Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 викласти у такій редакції:

"4.2.1. Після затвердження розпису асигнувань місцевих бюджетів, але не пізніше ніж через місяць після затвердження бюджету, місцеві фінансові органи, міські, районні у містах, селищні, сільські ради або їх виконавчі органи надають до територіальних органів Державного казначейства України на паперових та електронних носіях річний розпис асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів";

підпункт 4.2.2 викласти у такій редакції:

"4.2.2. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень, помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (додатки 9, 10), річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками, планів використання бюджетних коштів одержувачами";

у підпункті 4.2.3:

в абзаці першому після слів "(додатки 11, 12)" доповнити словами "розподіл показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)";

в абзаці другому після слів "(за винятком власних надходжень" доповнити словами "бюджетних установ та відповідних видатків".

1.3. У першому реченні абзацу другого підпункту 4.3.4 пункту 4.3 після слова "довідки" доповнити словами "про внесення змін до кошторису".

1.4. Третє речення абзацу другого підпункту 4.8.3 пункту 4.8 викласти у такій редакції: "У разі невідповідності дати подання даті платіжного доручення у полі "Одержано банком" платіжного доручення на всіх примірниках обов'язково проставляється дата подання та підпис казначея".

2. Додатки 1, 2, 9, 10, 12 викласти у новій редакції (додаються).

 

Директор Департаменту
методології з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності
 

 
 
 
Н. І. Сушко
 

 

________________________
                   (вид бюджету)

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
         (посада відповідальної особи)
______ ____________________
 (підпис)       (ініціали і прізвище)
М. П. "____" ________________ 

Річний розпис ______________________________
                            (назва бюджету)
на 20____ рік

(грн)

Код 

Найменування 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

Відповідальна посадова особа 

__________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

 

________________________
                 (вид бюджету) 

ЗАТВЕРДЖУЮ
___________________________
        (посада відповідальної особи)
________ __________________
    (підпис)         (ініціали і прізвище)
М. П. "_____" ________________ 

Помісячний розпис ______________________________
                                         (назва бюджету)
на 20____ рік

(грн.)

Код 

Найменування

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Разом 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна посадова особа 

___________
(підпис) 

____________________
(ініціали і прізвище) 

 

__________________________
                (вид бюджету)
__________________________
                (назва бюджету) 

ВИТЯГ
з річного розпису асигнувань місцевих бюджетів (річного розпису витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень, річного розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів)
за 20__ рік

___________________________________________
           (найменування головного розпорядника коштів) 

(грн)

Код 

Найменування 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Усього 

Відповідальна посадова особа 

__________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

 

________________________________
                            (вид бюджету)
________________________________
                           (назва бюджету) 

ВИТЯГ
з помісячного розпису асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів
(з помісячного розпису спеціального фонду
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/
з помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів/
надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів)
за 20__ рік

КВК _____                                    ___________________________________________
                                                                            (найменування головного розпорядника коштів) 

(грн)

Код 

Найменування 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Липень 

Серпень 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Усього 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Відповідальна посадова особа 

__________
(підпис) 

_________________________
(ініціали і прізвище) 

 

РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
зведених планів асигнувань
загального фонду місцевих бюджетів
(зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів
(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)/
зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів)
на 20__ рік

Код відомчої класифікації та найменування головного розпорядника бюджетних коштів ___________________________________               (грн) 

Рівень розпо-
рядника 

КПК 

КЕКВ/
КККБ 

Усього на рік 

У тому числі за місяцями 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Разом
щодо головного розпорядника бюджетних коштів 

   _________  _____________________________________________  _________________  ___________________________   __________________
   (код території)               (найменування розпорядника бюджетних коштів)                       (код розпорядника)              (найменування ГУДКУ (УДК))                 (код ГУДКУ (УДК)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом
щодо розпорядника бюджетних коштів 

Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового управління/відділу) 

___________________
(підпис) 

______________________________
(ініціали і прізвище) 

____________

Опрос