Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении положений о ведомственных поощрительных знаках отличия Минжилкоммунхоза

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины
Положение, Приказ от 25.03.2009 № 69
Утратил силу

Про затвердження положень про відомчі заохочувальні відзнаки Мінжитлокомунгоспу

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 25 березня 2009 року N 69

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2009 р. за N 354/16370

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 15 січня 2013 року N 9)

Відповідно до Примірного положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 13 лютого 1997 року N 134, Положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року N 717НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства з питань житлово-комунального господарства України - нагрудний знак "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" I та II ступенів;

1.2. Положення про відомчу заохочувальну відзнаку - Почесну грамоту Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

2. Відділу кадрів (Касьян А. О.), Юридичному відділу (Крилова І. І.) подати зазначений наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню регіональної політики (Новицький Д. Ю.) забезпечити розміщення затверджених положень на сайті Мінжитлокомунгоспу.

4. Відділу кадрів (Касьян А. О.) після затвердження зазначених положень довести їх до відома усіх заінтересованих органів.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

О. Ю. Кучеренко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова ЦК профспілки працівників
житлово-комунального господарства,
місцевої промисловості,
побутового обслуговування
населення України
 

 
 
 
 
О. І. Романюк
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства з питань житлово-комунального господарства України - нагрудний знак "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" I та II ступенів

1. Загальні положення

1.1. Нагрудний знак "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" I і II ступенів (далі - Нагрудний знак) є відомчою відзнакою Міністерства з питань житлово-комунального господарства України і встановлюється відповідно до Указу Президента України від 18 листопада 1996 року N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки". Опис нагрудного знака наведено у додатку 1, малюнок нагрудного знака - у додатку 2 до цього Положення.

1.2. Нагрудним знаком нагороджуються громадяни України, громадяни інших держав, трудові колективи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, творчі спілки, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, які здійснили вагомий вклад у розвиток сфери житлово-комунального господарства України:

за зразкову роботу, наслідком якої є технічні та економічні досягнення у житлово-комунальному господарстві;

за виконання особливо важливих і термінових робіт та завдань на високому професійному рівні;

за винаходи і раціоналізаторські пропозиції, спрямовані на удосконалення виробничих процесів та організацію праці;

за створення умов для безперебійної та безаварійної роботи;

за досягнення у науково-дослідній роботі;

за організацію високопрофесійної підготовки та перепідготовки кадрів;

за успіхи у планово-фінансовій, адміністративно-господарській та іншій роботі;

з нагоди ювілейних дат заснування підприємств, установ, організацій сфери житлово-комунального господарства;

з нагоди відзначення професійних свят працівників сфери житлово-комунального господарства;

з нагоди ювілейної дати від дня народження особи, що представляється до нагородження Нагрудним знаком.

1.3. До нагородження Нагрудним знаком, як правило, представляються особи, які раніше були нагороджені Почесною грамотою Мінжитлокомунгоспу та мають стаж роботи у центральному апараті Міністерства не менше п'яти років або ж у галузі житлово-комунального господарства не менше 10 років.

1.4. Нагородження Нагрудним знаком проводиться послідовно, починаючи з II ступеня.

1.5. Нагородження Нагрудним знаком наступного ступеня можливе не раніше як через три роки після нагородження відзнакою попереднього ступеня.

1.6. Про нагородження осіб Нагрудним знаком видається наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

2. Порядок представлення до нагородження

2.1. Висунення осіб для нагородження Нагрудним знаком здійснюється гласно, як правило, у трудових колективах, де вони працюють.

2.2. Подання про нагородження Нагрудним знаком Мінжитлокомунгоспу вносяться центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, обласними радами, Головою Центрального комітету профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, керівниками підприємств, установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу та керівниками структурних підрозділів Міністерства не пізніше як за місяць до відповідної дати.

2.3. У поданні зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада; подія, з нагоди якої пропонується відзначення; конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження Нагрудним знаком.

У разі представлення до нагородження керівників підприємств, установ, організацій подається довідка про виконання основних планово-економічних показників відповідних підприємств, установ та організацій.

2.4. Особа, на яку накладено дисциплінарне чи адміністративне стягнення, що не знято, не може бути висунута для нагородження Нагрудним знаком.

2.5. При представленні кандидатів до нагородження Нагрудним знаком повинна дотримуватись пропорційність усіх категорій працівників, які працюють у сфері житлово-комунального господарства.

2.6. У разі невідповідності поданих документів пунктам 1.5, 2.2, 2.3 та 2.4 цього Положення подання разом з матеріалами повертається органові, установі, які їх надіслали, із супровідним листом за підписом керівництва Міністерства відповідно до розподілу обов'язків.

2.7. Облік, реєстрацію та підготовку матеріалів щодо нагородження Нагрудним знаком здійснює кадрова служба Мінжитлокомунгоспу.

3. Порядок вручення Нагрудного знака

3.1. Нагрудний знак вручається Міністром з питань житлово-комунального господарства або за його дорученням керівними працівниками Міністерства в урочистій обстановці, як правило, в трудовому колективі, де працює нагороджений.

3.2. Нагородженому працівникові вручаються Нагрудний знак відповідного ступеня та посвідчення до нього, підписане Міністром і завірене печаткою Міністерства. Відомості про нагороду вносяться до трудової книжки.

3.3. Нагородженому працівникові разом з Нагрудним знаком та посвідченням до нього може вручатися одноразова грошова винагорода в розмірі:

а) працівникам Мінжитлокомунгоспу:

50 відсотків посадового окладу - до Нагрудного знака II ступеня;

70 відсотків посадового окладу - до Нагрудного знака I ступеня;

б) іншим особам, нагородженим Нагрудним знаком, до 50 відсотків посадового окладу (за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, де вони працюють, згідно з рішенням керівника).

4. Порядок носіння, заміни і позбавлення Нагрудного знака

4.1. Нагрудний знак носиться на правому боці грудей і за наявності інших відзнак України розміщується нижче від них.

4.2. Дублікат Нагрудного знака замість загубленого не видається. У разі втрати посвідчення до знака за поданням керівників підприємств, організацій може бути виданий дублікат посвідчення.

4.3. Після смерті нагородженого знак залишається в сім'ї.

 

Начальник Відділу кадрів
Мінжитлокомунгоспу
 

 
А. О. Касьян
 

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства з питань житлово-комунального господарства України - нагрудний знак "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" I та II ступенів

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства з питань житлово-комунального господарства України - нагрудний знак "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" (далі - нагрудний знак) має форму восьмикутної зірки з розбіжними променями, у центрі якої розміщено медальйон з синьої емалі, обрамлений пружком зі стилізованим зображенням контурів десяти міських веж. У медальйоні - зображення Державного Герба України, розміщеного на тлі міської корони, двох схрещених ключів і чотирипроменевої зірки. Промені зірки двогранні - з жовтого металу і гранями відповідно синьої, чорної, червоної та зеленої емалей. По колу медальйона напис "Почесний працівник житлово-комунального господарства України". Зображення міської корони, ключів - з білого металу.

Нагрудний знак I ступеня виготовляється з жовтого металу. Пружки медальйона і веж, напис - з жовтого металу.

Нагрудний знак II ступеня виготовляється з білого металу. Пружки медальйона і веж, напис - з білого металу.

Діаметр зірки - 50 мм.

Зворотний бік відзнаки плоский із застібкою для прикріплення відзнаки до одягу.

 

Начальник Відділу кадрів 

А. О. Касьян 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства з питань житлово-комунального господарства України - нагрудного знака "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" I ступеня

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства з питань житлово-комунального господарства України - нагрудного знака "Почесний працівник житлово-комунального господарства України" II ступеня

 

____________

Опрос