Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам привлечения вкладов (депозитов) и их учета

Национальный банк
Постановление от 23.03.2009 № 159
редакция действует с 01.03.2018

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань залучення вкладів (депозитів) та їх обліку

Постанова Правління Національного банку України
від 23 березня 2009 року N 159

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 квітня 2009 р. за N 345/16361

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 21 лютого 2018 року N 14

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення порядку залучення банками України вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у відповідність до вимог статті 1060 Цивільного кодексу України, статті 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 516, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2003 за N 1256/8577 (зі змінами), що додаються.

2. Пункт 2 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.02.2018 р. N 14)

3. Банкам України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою привести бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів) у відповідність до вимог цієї постанови.

4. Департаменту платіжних систем (Н. Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

В. С. Стельмах

 

Зміни до Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами

1. Пункт 1.2 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.2. Договір банківського вкладу (депозиту) укладається на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу [вклад (депозит) на вимогу] або на умовах повернення вкладу (депозиту) зі спливом встановленого договором строку [строковий вклад (депозит)].

Договором банківського вкладу (депозиту) може бути передбачено внесення грошових коштів або банківських металів на інших умовах їх повернення. Умови цього договору не можуть суперечити законодавству України".

2. У главі 2:

2.1. Доповнити пункт 2.3 новим абзацом такого змісту:

"Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов'язаний надати клієнту під підпис".

2.2. У пункті 2.9 слова "за наявності дозволу, наданого головним банком цього підрозділу, погодженого з територіальним управлінням Національного банку України, та" виключити.

2.3. Пункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. Банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених договорів банківського рахунку та договорів банківського вкладу (депозиту), зокрема, зменшувати розмір процентної ставки за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, установлених законом".

3. У главі 3:

3.1. Доповнити пункт 3.3 чотирма абзацами такого змісту:

"У разі невиконання (неналежного виконання) банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини (документ на переказ / заява про повернення коштів тощо) /далі - вимога/ банк зобов'язаний:

прийняти вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку та видачі фізичній особі письмового повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням причини, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім'я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку;

взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

Банк зобов'язаний виконати вимогу відповідно до умов договору банківського вкладу (депозиту). Після виконання вимоги банк списує вимогу з відповідного позабалансового рахунку.".

3.2. Абзац третій пункту 3.4 виключити.

 

Директор Департаменту
платіжних систем

 
Н. Г. Лапко

Опрос