Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 03.03.2007 N 83/5

Минюст
Приказ от 13.04.2009 № 644/5
Утратил силу

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 03.03.2007 N 83/5

Наказ Міністерства юстиції України
від 13 квітня 2009 року N 644/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2009 р. за N 330/16346

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
від 3 березня 2007 року N 83/5

згідно з наказом Міністерства юстиції України 
від 10 квітня 2012 року N 549/5)

Відповідно до Закону України "Про державну виконавчу службу" та з метою удосконалення системи діяльності органів державної виконавчої служби НАКАЗУЮ:

1. У пункті 4 наказу Міністерства юстиції України від 03.03.2007 N 83/5 "Про затвердження Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 180/13447, слова "функціональні обов'язки" замінити словами "посадові інструкції".

2. Затвердити Зміни до Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2007 N 83/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2007 за N 180/13447 (додаються).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту державної виконавчої служби (Стаднік Г. В.):

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

4.2. Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

М. Оніщук 

 

Зміни
до Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби

1. Пункт 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:

"1.1. Районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби (далі - Відділ) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, підпорядковується Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України через відповідний відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі та є структурним підрозділом районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.".

2. У пункті 1.3 глави 1 слова "що підлягають виконанню державною виконавчою службою" замінити словами "передбачених законом".

3. У пункті 2.2 глави 2 слова "(далі - регіональний орган державної виконавчої служби)" виключити.

4. Пункт 2.7 глави 2 викласти в такій редакції:

"2.7. Забезпечує ведення з дотриманням вимог чинного законодавства Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.".

5. Главу 4 викласти в такій редакції:

"4. Організація діяльності Відділу

4.1. Відділ очолює начальник (заступник начальника відповідного управління юстиції - начальник відділу державної виконавчої служби), який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за поданням начальника відділу державної виконавчої служби (заступника начальника управління - начальника відділу державної виконавчої служби) зазначеного управління юстиції.

Начальником Відділу може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста (головного державного виконавця або старшого державного виконавця) чи в інших сферах не менше 3 років.

Начальник Відділу може мати одного або кількох заступників.

4.2. Начальник Відділу:

здійснює керівництво діяльністю Відділу, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

уносить подання щодо призначення на посади та звільнення з посад державних виконавців та інших працівників Відділу;

уносить пропозиції щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та інших працівників Відділу;

забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та розробляє їх посадові інструкції;

організовує підвищення кваліфікації працівників Відділу;

організовує та контролює ведення діловодства у Відділі;

у встановленому порядку координує роботу Відділу з іншими підрозділами управління юстиції, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами і установами;

розглядає звернення громадян та організовує перевірку викладених у них фактів;

проводить особистий прийом громадян;

виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України "Про виконавче провадження";

розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

виконує інші функції відповідно до покладених на Відділ завдань.

4.3. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням.

4.4. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

4.5. Структура та склад Відділу затверджуються Міністерством юстиції України.

4.6. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

4.7. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.".

 

Директор Департаменту
державної виконавчої служби
 

 
Г. В. Стаднік
 

Опрос