Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка внесения информации в Государственный реестр проектов (программ) международной технической помощи и аннулирования государственной регистрации проектов (программ) международной технической помощи, зарегистрированных в Министерстве экономики Украины

Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Приказ от 20.03.2009 № 241
Утратил силу

Про затвердження Порядку унесення інформації до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економіки України

Наказ Міністерства економіки України
від 20 березня 2009 року N 241

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2009 р. за N 326/16342

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 3 грудня 2012 року N 1378)

З метою додержання вимог Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153, а також впорядкування процедури внесення інформації до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок унесення інформації до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економіки України (додається).

2. Департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями визначити відповідальну особу за ведення Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

3. Департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та департаменту співробітництва з Європейським Союзом забезпечити додержання вимог, визначених Порядком унесення інформації до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економіки України, затвердженим цим наказом.

4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації забезпечити придбання нової книги для Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги за формою, узгодженою з департаментом міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

5. Департаменту міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями:

разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих органів.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економіки України Максюту А. А.

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр економіки України  

Б. М. Данилишин 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ПОРЯДОК
унесення інформації до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та анулювання державної реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в Міністерстві економіки України

1. Цей Порядок установлює механізм унесення інформації до Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги (далі - Державний реєстр) та визначає порядок анулювання рішення про державну реєстрацію проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

реєстратор - працівник Мінекономіки, який відповідно до своїх функціональних обов'язків, визначених посадовою інструкцією, готує реєстраційну картку проекту (програми) міжнародної технічної допомоги та видає її заявнику;

відповідальна особа - працівник Мінекономіки, який відповідно до своїх посадових обов'язків призначений відповідальним за ведення Державного реєстру проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

уповноважена особа Мінекономіки - особа, уповноважена на підписання реєстраційних карток проектів (програм) міжнародної технічної допомоги;

виконавець - будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту (програми);

проект (програма) - проект (програма) міжнародної технічної допомоги;

інформаційна картка - письмова інформаційна довідка про наявність документів, поданих до Мінекономіки для державної реєстрації проекту (програми), що готується за формою згідно з додатком до цього Порядку.

3. Реєстраційна картка проекту (програми) готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 (далі - Порядок).

4. Заповнена реєстраційна картка проекту (програми) разом з пакетом документів, визначених у пункті 14 Порядку, та інформаційною карткою, підписаною реєстратором і керівником реєстратора, подається на підпис уповноваженій особі Мінекономіки.

5. Після підписання реєстраційної картки реєстратор протягом одного робочого дня в присутності відповідальної особи вносить відповідну інформацію до Державного реєстру.

Державний реєстр, оригінали інформаційних та копії реєстраційних карток зберігаються у відповідальної особи в департаменті міжнародної технічної допомоги та співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями.

6. У Державному реєстрі зазначаються номер і дата державної реєстрації (перереєстрації) проекту (програми), назва, цілі та вартість проекту (програми), терміни його (її) виконання, назва донора, номер контракту між донором і виконавцем, виконавець (назва, місцезнаходження, адреса в Україні), реципієнт (назва, місцезнаходження), відповідальна особа та інші відомості.

7. Після заповнення Державного реєстру реєстратор засвідчує підписом унесену інформацію та надає відповідальній особі електронний варіант реєстраційної картки проекту (програми) та оригінал інформаційної картки.

На оригіналі інформаційної картки відповідальна особа робить відмітку про отримання електронного варіанта реєстраційної картки проекту (програми) і засвідчує вказану інформацію підписом.

8. Одночасно з унесенням реєстратором відомостей до Державного реєстру відповідальна особа присвоює зарезервований раніше реєстратором номер державної реєстрації проекту (програми) на підписаній реєстраційній картці та ставить дату реєстрації.

9. У разі непідписання уповноваженою особою Мінекономіки реєстраційної картки зарезервований раніше реєстратором номер державної реєстрації проекту (програми) вважається скасованим, а сторінка з відповідним невикористаним номером перекреслюється і засвідчується підписами реєстратора та відповідальної особи.

10. Для перереєстрації проекту (програми) до номера проекту (програми), який було присвоєно під час державної реєстрації, через дефіс додається двозначний порядковий номер перереєстрації проекту (програми), починаючи з одиниці (наприклад, проект зареєстрований за номером 1500, отже перереєстрація цього проекту здійснюється за номером 1500-01).

11. У разі перереєстрації проекту (програми) до Державного реєстру реєстратором уносяться дані, що стали підставою для здійснення перереєстрації, дата та номер перереєстрації. На реєстраційній картці, що подається на підпис уповноваженій особі, проставляються номер та дата здійснення перереєстрації проекту (програми).

12. Підписана реєстраційна картка із присвоєним номером і проставленою датою реєстрації в установленому порядку повинна бути завірена печаткою Мінекономіки в департаменті адміністративно-господарської діяльності та інформатизації і видана заявникові.

13. Мінекономіки зобов'язане порушити перед донорами питання про зупинення реалізації проекту (програми) та звернутися до реципієнта проекту (програми) щодо необхідності усунення порушень в разі:

виявлення порушення законодавства та міжнародних договорів України під час реалізації проекту (програми);

виявлення уповноваженими контролюючими органами України нецільового використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм);

незадовільних результатів моніторингу проектів (програм).

14. У разі коли реципієнти у двомісячний строк з моменту отримання ними повідомлення від Мінекономіки щодо необхідності усунення виявлених порушень, зазначених у пункті 13 цього Порядку, не усунули ці порушення та не надіслали до Мінекономіки повідомлення про це, Мінекономіки розглядає питання про анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми).

15. У разі анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми) в Державному реєстрі робиться запис "анульовано".

Про анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми) повідомляються донор, виконавець та реципієнт проекту (програми).

 

Директор департаменту міжнародної
технічної допомоги та
співробітництва з міжнародними
фінансовими організаціями
 

 
 
 
О. В. Кучеренко
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
про наявність документів, поданих для державної реєстрації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги

Документи, подані на експертизу 

Відповідність (наявність) документів 

Примітки щодо особливості документів  

РЕЄСТРАЦІЯ 

Назва проекту (програми) міжнародної технічної допомоги 

  

Номер державної реєстрації/перереєстрації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги 

  

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ
від реципієнта та донора або уповноваженої ними особи 

  

  

  

1) КЛОПОТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
проекту (програми) 

  

  

2) ЗАСВІДЧЕНА ДОНОРОМ КОПІЯ КОНТРАКТУ
(ЧАСТИНА КОНТРАКТУ),
укладеного між донором і виконавцем, у якій визначено цілі, завдання проекту, види та обсяги міжнародної технічної допомоги, кошторисна вартість, термін та етапи реалізації 

  

  

3) ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ, МЕМОРАНДУМ, ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ, ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ
(підтверджує узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом між донором або виконавцем і реципієнтом (бенефіціаром) та містить перелік майна, робіт і послуг, прав інтелектуальної власності, інших ресурсів, що придбаваються) 

  

  

ЗАПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА КРИТЕРІЇ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ 

  

  

4) ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ
(у разі коли передбачено підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації державних службовців України) 

  

  

УСІ ДОКУМЕНТИ МОВОЮ ОРИГІНАЛІВ З ОБОВ'ЯЗКОВИМ ПЕРЕКЛАДОМ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ, засвідченим в установленому порядку 

  

  

ВІДМОВА 

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ ВИМОГАМ
пункту 14 Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 

  

  

НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ) СТРАТЕГІЧНІЙ АБО ЩОРІЧНІЙ ПРОГРАМІ,
узгодженій з донором 

  

  

НЕДОСТОВІРНА ІНФОРМАЦІЯ,
виявлена в поданих документах 

  

  

АНУЛЮВАННЯ 

ВІДМОВА ДОНОРІВ, ВИКОНАВЦІВ АБО РЕЦИПІЄНТІВ
від реалізації проекту (програми) 

  

  

НАЯВНІСТЬ ІНШИХ ПІДСТАВ,
передбачених законодавством 

  

  

 

Підпис реєстратора 

  

  

 

Підпис керівника реєстратора 

  

  

____________

Опрос