Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждениях Порядка добровольного участия в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования граждан Украины, работающих за пределами Украины

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 10.03.2009 № 10-1
Утратил силу

Про затвердження Порядку добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування громадян України, які працюють за межами України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 10 березня 2009 року N 10-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2009 р. за N 313/16329

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
 від 28 жовтня 2013 року N 20-3)

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування громадян України, які працюють за межами України, що додається.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначений Порядок для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр праці та
соціальної політики України
 

 
Л. Денісова
 

Керівник Робочої
комісії профспілок
 

 
Г. В. Осовий
 

Перший заступник
генерального директора
Федерації роботодавців України
 

 
 
В. Надрага
 

Президент
Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
 
В. Хмільовський
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців,
в. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих
підприємств України
 

 
 
 
 
 
В. Биковець
 

 

Порядок
добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування громадян України, які працюють за межами України

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає механізм добровільної участі у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - добровільна участь у пенсійному страхуванні) громадян України, які працюють за її межами, досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до законодавства України або пенсійному страхуванню відповідно до міжнародних договорів (угод), та не є пенсіонерами (далі - особи).

II. Звернення для добровільної участі у пенсійному страхуванні

2.1. Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, подають заяву згідно з додатком 1 органам Пенсійного фонду України за місцем проживання або Пенсійному фонду України (далі - Пенсійний фонд):

а) через мережу Інтернет (веб-сайт Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua);

б) через Контакт - центр Державного підприємства "Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України".

Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів з дня одержання заяви надсилає особі договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні (далі - договір про добровільну участь) у двох примірниках згідно з додатком 2. Одночасно Пенсійний фонд надсилає довідкову інформацію про номер телефону і час, протягом якого можна одержати відповіді на питання, пов'язані з добровільною участю у пенсійному страхуванні, а також адресу веб-сайту в мережі Інтернет.

Особа повертає підписаний нею договір про добровільну участь у двох примірниках. Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів з дня отримання договору про добровільну участь підписує його та надсилає другий примірник особі за місцем проживання. За бажанням особи другий примірник договору може зберігатись у Пенсійному фонді.

2.2. Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть розпочати сплату страхових внесків без повідомлення Пенсійному фонду про намір укласти договір про добровільну участь. При цьому договір про добровільну участь може бути підписаний у строк не пізніше 1 року з дати здійснення першого платежу.

2.3. Особи, які виявили бажання брати добровільну участь у пенсійному страхуванні, можуть направити до Пенсійного фонду поштою заяву, копію документа, що посвідчує особу, і договір про добровільну участь у пенсійному страхуванні у двох примірниках.

Пенсійний фонд протягом 5 робочих днів з дня отримання договору про добровільну участь підписує його та надсилає другий примірник заявнику за вказаною ним адресою. За бажанням особи другий примірник договору може зберігатись у Пенсійному фонді.

III. Обчислення та сплата страхових внесків

3.1. Розміри страхових внесків встановлюються в договорі і визначаються платниками самостійно, але не менше мінімального та не більше максимального страхового внеску.

3.2. Особи беруть добровільну участь у пенсійному страхуванні протягом терміну, визначеного в договорі про добровільну участь, але не менше одного року.

3.3. Сплата страхових внесків здійснюється шляхом перерахування коштів на окремі рахунки Пенсійного фонду.

При цьому облік сплачених в іноземній валюті страхових внесків та внесення відомостей до системи персоніфікованого обліку здійснюються у гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу коштів в іноземній валюті.

3.4. За умови сплати страхових внесків відповідно до цього Порядку період добровільної участі у пенсійному страхуванні зараховується до страхового стажу.

3.5. Особам, які беруть добровільну участь у пенсійному страхуванні, пенсії призначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

IV. Інформація про добровільну участь у пенсійному страхуванні

У спеціальному розділі на веб-сайті Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua оприлюднюється інформація, необхідна для добровільної участі в пенсійному страхуванні:

форма заяви;

форма договору;

розмір мінімальної заробітної плати;

максимальна величина, з якої справляються страхові внески;

розмір страхового внеску;

мінімальний страховий внесок;

максимальний страховий внесок;

інформація про рахунки Пенсійного фонду для перерахування страхових внесків та інші банківські реквізити;

інформація про умови пенсійного забезпечення;

інша інформація.

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. Литвиненко
 

 

       ---------------------------
           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
       --------------------------
  (ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
 податків та інших обов'язкових платежів /за наявності/)
         --------------------------
               |   |   |   |   |   |   |   |
         --------------------------        ___________________________________________
               (серія та номер паспорта)                                              (коли і ким виданий) 

ЗАЯВА

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" прошу (необхідне відмітити позначкою):

- укласти зі мною Договір про добровільну участь у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та надіслати договір за адресою __________________        

- укласти зі мною Договір у строк не пізніше 1 року з дати здійснення першого платежу.            

Зобов'язуюсь сплачувати внески щокварталу до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня та 20 січня.

Про себе повідомляю:

- не підлягаю загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню;

- не є пенсіонером;

- працюю в __________________________________________________________________________
                                                                                                  (назва країни)

Додатки: 1. Копія документа, що посвідчує особу;
                2. Договір про добровільну участь (2 примірники за наявності).

"___" _________ 200_ року ____________          __________________________________
                                                                      (підпис)                                     (прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

            від "___" ____________ 200_ року           _____________________________
                                                                                                                                (місце складання)
_____________________________________________________________________________________
                                                (назва органу Пенсійного фонду України або Пенсійний фонд України)
(далі - Пенсійний фонд) в особі _________________________________________________________,
                                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, та
____________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові особи)
(далі - Застрахована особа), далі - Сторони, уклали цей договір про добровільну участь у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про нижченаведене: 

1. Предмет Договору

Цей Договір згідно зі статтею 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі Застрахованої особи у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Застрахована особа має право:

отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

отримувати від Пенсійного фонду підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;

отримувати безоплатно в органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку в порядку, визначеному Законом;

звертатися із заявою до Пенсійного фонду для уточнення відомостей, унесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку;

обирати порядок здійснення виплати пенсії;

оскаржувати в установленому законодавством порядку дії органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

здійснювати сплату страхових внесків за попередні періоди (але не раніше 01.01.2004);

достроково розривати Договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом;

інші права відповідно до Закону.

2.2. Застрахована особа зобов'язується:

2.2.1. Надавати на вимогу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2.2.2. Повідомляти Пенсійний фонд про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу Застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

2.2.3. Сплачувати страхові внески в порядку і строки, визначені Законом та цим Договором;

2.2.4. Здійснювати доплату до мінімального страхового внеску.

2.3. Пенсійний фонд має право:

2.3.1. Перевіряти достовірність відомостей, наданих Застрахованою особою;

2.3.2. Безоплатно отримувати від Застрахованої особи за її згодою інформацію відповідно до чинного законодавства, необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього Законом та цим Договором;

2.3.3. Отримувати від Застрахованої особи підтвердження про сплату нею страхових внесків.

2.4. Пенсійний фонд зобов'язується:

2.4.1. Надавати безоплатно Застрахованій особі та на вимогу - членам сім'ї померлої Застрахованої особи відомості про суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються Застрахованої особи та подаються до Пенсійного фонду;

2.4.2. Узяти на облік Застраховану особу в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та видати свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Застрахованій особі;

2.4.3. Вести облік внесків у системі персоніфікованого обліку;

2.4.4. Здійснювати розрахунок сум страхових внесків за попередні періоди.

3. Розмір та порядок сплати страхових внесків

3.1. Застрахована особа сплачує страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску та не більше максимального страхового внеску.

3.2. Застрахована особа сплачує страховий внесок за кожний місяць у сумі ____________ грн. до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 січня шляхом перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду в іноземній валюті
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (номер рахунку Пенсійного фонду
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          та реквізити банку)

На момент підписання Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить __________ грн.;

розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць _________ грн.;

максимальна величина, з якої справляються страхові внески, ____ грн.;

розмір страхового внеску ______ %;

мінімальний страховий внесок становить _____________ грн. (визначається як добуток мінімальної заробітної плати на розмір страхового внеску);

максимальний страховий внесок становить _____________ грн. (визначається як добуток п'ятнадцяти прожиткових мінімумів на одну працездатну особу на розмір страхового внеску);

3.3. Застрахована особа сплачує розраховані Пенсійним фондом страхові внески за попередні періоди з ______ до ______ в сумі _______ грн. однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання Договору.

3.4. Сплачені в іноземній валюті страхові внески обліковуються в особових рахунках Застрахованої особи у гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу коштів в іноземній валюті, але не пізніше 5 робочих днів з дня надходження коштів на окремі рахунки Пенсійного фонду.

3.5. Інформацію про зміну показників, зазначених у підпункті 3.2 пункту 3 Договору, органи Пенсійного фонду України оприлюднюють на веб-сайті Пенсійного фонду www.pfu.gov.ua.

Застрахована особа у будь-який час у період дії Договору здійснює доплату до мінімального страхового внеску. Суми надміру сплачених страхових внесків повертаються або зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

До цього Договору можуть вноситися зміни шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.

4. Умови набуття Застрахованою особою права на пенсійні виплати відповідно до Закону

4.1. Застрахована особа має право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

4.2. Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45 Закону.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. Усі спори, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між уповноваженими представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

6. Термін дії Договору

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Термін дії цього Договору: від _____________ до ___________ (але не менше одного року).

7. Умови розірвання Договору

Цей Договір може бути достроково розірваний:

Застрахованою особою:

за умови дії Договору не менше одного року;

у разі систематичного порушення Пенсійним фондом умов Договору;

за згодою Сторін, якщо Договір діяв не менше одного року;

Пенсійним фондом у разі:

набуття Застрахованою особою відповідно до Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом вимогам до осіб, які мають право брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

систематичного порушення Застрахованою особою умов Договору;

смерті Застрахованої особи.

В інших випадках дострокове розірвання не допускається.

Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.

8. Реквізити Сторін

Пенсійний фонд
_____________________________
       (назва органу Пенсійного фонду)
_____________________________
                  (місцезнаходження)
_____________________________
                  (код за ЄДРПОУ) 

Застрахована особа
_______________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________
                  (паспорт, серія, номер)
_______________________________
  (ідентифікаційний номер фізичної особи -
   платника податків та інших обов'язкових
                   платежів /за наявності/)
________________________________
          (місце проживання за кордоном) 

Договір направляється на адресу:
________________________
________________________ 

 

 

Директор департаменту
надходження доходів
 

 
В. В. Литвиненко
 

Опрос