Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений исполнения наказаний, территориальных органов внутренних дел, органов труда и социальной защиты населения, центров занятости относительно предоставления лицам, которые могут быть освобождены от отбывания наказания и отбыли наказание, помощи в трудовом и бытовом устройстве, социальной адаптации

Минтруда, МВД, Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Порядок, Приказ от 04.03.2009 № 38/86/89
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань,
Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства праці та соціальної політики України
від 4 березня 2009 року N 38/86/89

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 квітня 2009 р. за N 303/16319

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України,
Міністерства соціальної політики України,
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
Міністерства охорони здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ України
від 28 березня 2012 року N 478/5/180/375/212/258)

Відповідно до Законів України "Про зайнятість населення", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", Кримінально-виконавчого кодексу України та підпунктів 39, 40 пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації (далі - Порядок), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства праці та соціальної політики України від 12.12.2003 N 250/1562/342 "Про порядок взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ та центрів зайнятості населення щодо надання особам, які звільнені від відбування покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.01.2004 за N 6/8605.

3. Скасувати наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 N 295/425/606 "Про внесення змін до спільного наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 12.12.2003 N 250/1562/342".

4. Державному департаменту України з питань виконання покарань подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного департаменту України з питань виконання покарань, заступника Міністра внутрішніх справ України, заступника Міністра праці та соціальної політики України відповідно до розподілу обов'язків.

 

Голова Державного
департаменту України з питань
виконання покарань
 

 
 
В. В. Кощинець
 

Міністр внутрішніх справ
України
 

 
Ю. В. Луценко
 

Міністр праці та соціальної
політики України
 

 
Л. Л. Денісова
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Керівник Служби з питань
помилування Секретаріату
Президента України
 

 
 
В. М. Мойсеєнко
 

Міністр України
у справах сім'ї, молоді та спорту
 

 
Ю. О. Павленко
 

Міністр юстиції України 

М. В. Оніщук 

 

ПОРЯДОК
взаємодії органів і установ виконання покарань, територіальних органів внутрішніх справ, органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості щодо надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, соціальній адаптації

Цей Порядок розроблений з метою надання особам, які можуть бути звільнені від відбування покарання та відбули покарання, сприяння у відновленні в соціальному статусі повноправного члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

I. Адміністрація установи виконання покарань:

1.1. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання проводить бесіду із засудженим для визначення його намірів щодо місця проживання та працевлаштування після звільнення і надання необхідної допомоги у вирішенні цих питань. За підсумками бесіди від засудженого приймається заява (додаток 1), яка після звільнення долучається до його особової справи.

1.2. За три місяці до закінчення строку покарання засудженого до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк надсилає повідомлення-запит (додаток 2) до відповідного органу внутрішніх справ для перевірки можливості проживання після звільнення за обраним ним місцем проживання, а на засуджених, які звернулись по допомогу у влаштуванні, - повідомлення-запит (додаток 3) до відповідного органу праці та соціального захисту населення для перевірки наявності центру соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, в обраному особою, яка звільняється, регіоні. Повідомлення-запит надсилається стосовно засуджених, які характеризуються адміністрацією установи виконання покарань як такі, що довели своє виправлення та яким до настання передбаченого законодавством терміну можливого застосування умовно-дострокового звільнення залишилося не більше трьох місяців.

Стосовно осіб, які звільняються з установ виконання покарань, з числа чоловіків віком 28 - 60 років і жінок віком 28 - 55 років, які за умови складних життєвих обставин (відсутність у них місця проживання тощо) та за їх згодою направляються до центру соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, надсилає до відповідного центру особисту заяву засудженого та медичну довідку про стан його здоров'я.

Як виняток, за умови складних життєвих обставин за рішенням адміністрації центру соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, до нього можуть бути прийняті особи віком від 18 до 28 років.

1.3. Стосовно засуджених похилого віку, що досягли встановленого чинним законодавством пенсійного віку, інвалідів I і II груп, якщо вони потребують стороннього догляду та медичного обслуговування і не мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних за законом їх доглядати, які за їх згодою підлягають направленню до спеціального будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, разом з повідомленням-запитом до органу внутрішніх справ направляє до органу праці та соціального захисту населення за місцем розташування відповідного спеціального будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів особисту заяву засудженого, довідку медичної частини установи про стан його здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду, довідку про розмір призначеної пенсії або інших соціальних виплат (за наявності), а також довідку медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності групи інвалідності), індивідуальну програму реабілітації інваліда (за наявності).

1.4. У разі якщо виникли об'єктивні обставини, що не дозволяють засудженому виїхати до населеного пункту або місцевості, де він проживав до взяття під варту (засудження), надсилає повідомлення-запит до територіального органу внутрішніх справ тієї місцевості, яку обрав засуджений для проживання після звільнення. При цьому в повідомленні зазначаються підстави обрання ним даного місця проживання.

1.5. У разі отримання з територіального органу внутрішніх справ, органу праці та соціального захисту населення інформації про відсутність можливості проживання засудженого за обраним ним місцем повідомляє його про це і за погодженням з ним вживає заходів щодо направлення до іншого місця проживання в порядку, передбаченому пунктами 1.1 - 1.3 цього Порядку.

1.6. За 20 днів до звільнення засудженого надсилає повідомлення про звільнення (додаток 4) до відповідного територіального органу внутрішніх справ; до органу праці та соціального захисту населення на засуджених, які звернулись по допомогу у влаштуванні, - повідомлення (додаток 5); у разі звільнення та направлення засудженого в інший регіон - до спостережної комісії для подальшого соціального патронажу - повідомлення (додаток 6), а стосовно осіб, які звільняються від покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі у зв'язку із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким, - копію повідомлення до відповідного підрозділу кримінально-виконавчої інспекції.

1.7. Стосовно засуджених, які на день звільнення не досягли вісімнадцятирічного віку, за 30 днів до звільнення додатково направляє повідомлення про звільнення (додаток 7) до кримінальної міліції у справах дітей відповідного територіального органу внутрішніх справ.

1.8. Стосовно працездатних засуджених працездатного віку за 20 днів до звільнення надсилає повідомлення (додаток 8) до міського (районного) центру зайнятості державної служби зайнятості тієї місцевості, яку вони обрали для проживання, для надання допомоги в їх працевлаштуванні відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

1.9. У разі звільнення засуджених від покарання достроково повідомлення, передбачені пунктами 1.6 - 1.8 цього Порядку, надсилає до відповідних державних органів не пізніше трьох днів після звільнення. Стосовно осіб, звільнених від відбування покарання умовно-достроково, також надсилає до відповідної спостережної комісії повідомлення (додаток 9).

1.10. Стосовно осіб, звільнених від покарання на підставі акта про помилування, а також звільнених осіб, яким у період відбування покарання скорочено строк покарання на підставі акта про помилування, у повідомленнях, передбачених пунктами 1.6 - 1.8 цього Порядку, обов'язково вказує номер та дату Указу Президента України та в якому виді здійснено помилування.

1.11. Перед звільненням засудженого проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз'яснює положення Законів України "Про зайнятість населення" та "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" щодо порядку отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, а також порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання і вручає йому під підпис відповідну пам'ятку (додаток 10) (копія пам'ятки долучається до особової справи засудженого).

1.12. У разі надходження з територіального органу внутрішніх справ повідомлення про неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання додатково направляє повідомлення (додаток 11) до територіального органу внутрішніх справ, де ймовірна його поява, виходячи з анкетних даних засудженого.

II. Підрозділ кримінально-виконавчої інспекції:

2.1. У місячний термін після постановки на облік осіб, які на підставі акта про помилування були звільнені від подальшого відбування покарання з випробуванням, направляє через відповідний територіальний орган управління Державного департаменту України з питань виконання покарань до Служби з питань помилування Секретаріату Президента України стосовно кожного з них повідомлення (додаток 12) (копію - до управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань).

2.2. У разі вчинення злочину особою, яка на підставі акта про помилування була звільнена від подальшого відбування покарання з випробуванням та перебуває на обліку в кримінально-виконавчій інспекції, протягом 10 днів з моменту надходження до кримінально-виконавчої інспекції інформації про порушення кримінальної справи направляє через відповідний територіальний орган управління Державного департаменту України з питань виконання покарань до Служби з питань помилування Секретаріату Президента України повідомлення (додаток 13), а після винесення вироку за фактом злочину - повідомлення (додаток 14) (копію - до управління кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань).

III. Органи внутрішніх справ:

3.1. У разі надходження з установи виконання покарань повідомлення-запиту проводять перевірку можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання, про що робиться відмітка у журналі контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб (заповнюються графи 1 - 6) (додаток 15). У разі виявлення факту неможливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання надсилають повідомлення-запит (додаток 16) до органу праці та соціального захисту населення для перевірки наявності центру соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, що надає помешкання для проживання. Про наслідки вирішення цього питання сповіщають установу виконання покарань не пізніше як через 20 днів з дня надходження повідомлення-запиту (направляється відповідний талон повідомлення-запиту (додаток 2)).

3.2. При надходженні з установи виконання покарань повідомлення про звільнення засудженого проводять перевірку прибуття звільненого до обраного ним місця проживання.

3.3. Протягом місяця після звільнення засудженого інформують установу виконання покарань про його прибуття, реєстрацію та працевлаштування (направляється відривний талон повідомлення про прибуття звільненого (додаток 4)).

Стосовно осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, у журналі контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб заповнюються графи 7 - 13. Дільничний інспектор міліції вживає заходів щодо роз'яснення таким особам вимог законодавства з питань постановки на облік, реєстрації за обраним місцем проживання, працевлаштування та дотримання загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

3.4. У місячний термін після постановлення на облік осіб, які на підставі акта про помилування були звільнені від подальшого відбування покарання, направляють до Служби з питань помилування Секретаріату Президента України стосовно кожного з них повідомлення (додаток 17).

3.5. У разі неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання протягом 10 днів після звільнення інформують про це установу виконання покарань.

3.6. У разі вчинення злочину особою, яка була звільнена від подальшого відбування покарання на підставі акта про помилування та перебуває на обліку в органі внутрішніх справ, протягом 10 днів з моменту надходження інформації про порушення кримінальної справи направляють до Служби з питань помилування Секретаріату Президента України повідомлення (додаток 18), а після винесення вироку суду за фактом злочину - повідомлення (додаток 19).

IV. Органи праці та соціального захисту населення:

4.1. У разі надходження з установи виконання покарань повідомлення-запиту не пізніше як через 20 днів з дня його надходження сповіщають установу виконання покарань про кількість центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань, в регіоні та види соціальних послуг, що надаються ними, та надсилають відповідне повідомлення (додаток 5).

4.2. При надходженні повідомлення територіального органу внутрішніх справ здійснюють пошук місця проживання для особи, яка звільняється з установи виконання покарань, у центрі соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань. У разі відсутності в регіоні такого центру - у спеціальному гуртожитку, іншій установі для осіб, звільнених з установ виконання покарань, або закладі соціального захисту для бездомних громадян тощо. Про наслідки вирішення цього питання сповіщає територіальний орган внутрішніх справ не пізніше як через 14 днів з дня надходження повідомлення-запиту (додаток 20).

4.3. Стосовно звільнених осіб, які не мають реєстрації за обраним місцем проживання і у яких відсутнє житлове приміщення (будинок, квартира, кімната тощо), яке б вони могли використовувати для проживання (перебування) і в якому вони могли б бути зареєстрованими, у разі особистого звернення звільненої особи направляють її до центру обліку бездомних громадян для отримання посвідчення про облік.

4.4. Стосовно працездатних осіб працездатного віку протягом 20 днів після звільнення з установи виконання покарань або у разі особистого звернення звільненої особи надсилають повідомлення (додаток 21) до міського (районного) центру зайнятості тієї місцевості, в якій вони зареєструвалися або стали на облік у центрі обліку, для надання допомоги у їх працевлаштуванні відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

4.5. У разі самостійного звернення звільненої особи до органу праці та соціального захисту населення (установи для осіб, звільнених з установ виконання покарань, або закладу соціального захисту для бездомних громадян) у триденний термін сповіщають про це територіальний орган внутрішніх справ та установу виконання покарань (за наявності довідки про звільнення).

 

Начальник управління
соціально-виховної та
психологічної роботи Державного
департаменту України
з питань виконання покарань
 

 
 
 
 
О. В. Свєтлак
 

Начальник Департаменту
громадської безпеки МВС України
 

 
В. І. Маєвський 

Начальник управління у
справах бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі
Міністерства праці та соціальної
політики України 

 
 
 
 
О. В. Суліма
 

 

ЗАЯВА

Після відбуття призначеного строку покарання обрав(ла) місце проживання
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (місце проживання, вид житла)
______________________________________________________________________________________,
де проживають: ________________________________________________________________________
                                                                 (ступінь спорідненості або вид взаємовідносин осіб,
______________________________________________________________________________________
                                                                    інші підстави обрання даного місця проживання)
______________________________________________________________________________________,
та має намір працевлаштуватись: __________________________________________________________
                                                                                                                            (місце роботи, рід занять) 

Прошу надати допомогу в розв'язанні питань реєстрації за вказаним місцем проживання та в працевлаштуванні після звільнення.

Проїзні документи прошу виписати до станції: ______________________________________________
______________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року                         Підпис засудженого ______________________________

Заяву прийняв _________________________________________________________________________
                                                                            (посада, звання, прізвище та підпис працівника установи) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Начальнику ______________________________________
                                        (найменування територіального органу
                     ______________________________________
                                                              внутрішніх справ) 

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" ____________ 20__ року з __________________________________________________________
                                                                                                         (найменування установи виконання покарань)
звільняється __________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. _____________________________________ Кримінального кодексу України до _____________________________________________________, раніше судимий(а) _______________
                                                  (строк, вид покарання)
разів, який (яка) після звільнення обрав(ла) місце проживання ________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                      (обране місце проживання, особи, з якими має намір проживати)
______________________________________________________________________________________
та роботи (навчання) ___________________________________________________________________
                                                                                                     (обране місце роботи або навчання) 

Прошу повідомити про можливість проживання та реєстрації засудженого(ї) після звільнення за вказаним місцем проживання. 

  

Начальник ________________________________
                                           (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 

Начальнику ________________________________
                          (найменування установи виконання покарань)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення-запит N __________ від _____________________________ повідомляємо, що громадянину(ці) _______________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу в реєстрації за вказаним місцезнаходженням (у разі неможливості - вказати конкретні причини відмови):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

  

Начальник ________________________________
                                            (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Начальнику ______________________________________
                                                  (найменування органу праці та
                     ______________________________________
                                                  соціального захисту населення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" ____________ 20___ року з _________________________________________________________
                                                                                                             (найменування установи виконання покарань)
звільняється __________________________________________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. _____________________________________ Кримінального кодексу України до
_________________________________________________________, раніше судимий(а) ______ разів.
                                                       (строк, вид покарання) 

Прошу повідомити про наявність у регіоні центру соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та види надаваних у ньому послуг. 

  

Начальник ________________________________
                                           (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП ОРГАНУ
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

Начальнику ________________________________
                           (найменування установи виконання покарань)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення-запит N __________ від _____________________________ повідомляємо, що громадянину(ці) _______________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу в центрі соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за вказаним місцезнаходженням (у разі неможливості - вказати конкретні причини відмови):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                                  (підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Начальнику _______________________________________
                                           (найменування територіального органу
                     _______________________________________
                                                                 внутрішніх справ) 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з __________________________________________________________
                                                                                                          (найменування установи виконання покарань)
звільняється __________________________________________________________________________,
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. _____________________________________ Кримінального кодексу України до __________________________________________________________, раніше судимий(а) __________
                                                           (строк, вид покарання)
разів, який (яка) буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (точна місце проживання) 

Відомості про особу: ____________________________________________________________________
                                                                     (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
______________________________________________________________________________________
                                                                     ставлення до вчиненого злочину тощо;
______________________________________________________________________________________
                                                                     щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                            (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 

Начальнику ________________________________
                         (найменування установи виконання покарань) 
                    ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення про звільнення N ___________ від ________________________ повідомляємо:
звільнений(а) _________________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" ____________ 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання ______________________________________________________________________________________
                                               (точне місце проживання прибулого(ї) або повідомити про неприбуття)
______________________________________________________________________________________
та зареєстрований(а) "    " ____________ 20__ року.

Працевлаштований(а) __________________________________________________________________
                                                                                                                  (місце роботи, рід занять)
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                           (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Начальнику _______________________________________
                                                  (найменування органу праці та
                     _______________________________________
                                                  соціального захисту населення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з ___________________________________________________________
                                                                                                           (найменування установи виконання покарань)
звільняється ___________________________________________________________________________,
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. ______________ Кримінального кодексу України до _______________________
__________________________________________, раніше судимий(а) ____________ разів, який (яка)
                                   (строк, вид покарання)
буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (точна місце проживання) 

Відомості про особу: ____________________________________________________________________
                                                                       (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
______________________________________________________________________________________
                                                                       ставлення до вчиненого злочину тощо;
______________________________________________________________________________________
                                                                       щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                            (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП ОРГАНУ
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 

Начальнику ________________________________
                          (найменування установи виконання покарань)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення N _____________ від ________________________________ повідомляємо, що звільнений(а) _________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" ____________ 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання
______________________________________________________________________________________
                                               (точна місце проживання прибулого(ї) або повідомити про неприбуття)
______________________________________________________________________________________
та зареєстрований(а) "___" ____________ 20__ року.

Працевлаштований(а) __________________________________________________________________
                                                                                                                      (місце роботи, рід занять) 

  

Начальник _________________________________
                                                  (підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Голова спостережної комісії 
__________________________________________________
                                          (найменування органу, що утворив
__________________________________________________
                                               спостережну комісію) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з ___________________________________________________________
                                                                                                           (найменування установи виконання покарань)
звільняється ___________________________________________________________________________,
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. ________________________________________ Кримінального кодексу України
до _________________________________________, раніше судимий(а) ___________ разів, який (яка)
                                        (строк, вид покарання)
буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (точна місце проживання) 

Відомості про особу: ____________________________________________________________________
                                                                       (чи встановлено адміністративний нагляд, оцінка ступеня виправлення,
______________________________________________________________________________________
                                                                       ставлення до вчиненого злочину тощо;
______________________________________________________________________________________
                                                                       щодо неповнолітніх - наявність батьків, опікунів)
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                          (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП
СПОСТЕРЕЖНОЇ

КОМІСІЇ 

Начальнику ________________________________
                          (найменування установи виконання покарань)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення N _____________ від ___________________ повідомляємо, що звільнений(а) ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" ____________ 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання
______________________________________________________________________________________
                                              (точне місце проживання прибулого(ї) або повідомити про неприбуття)
______________________________________________________________________________________
та зареєстрований(а) "___" ____________ 20__ року.

Працевлаштований(а) __________________________________________________________________
                                                                                                                      (місце роботи, рід занять) 

  

Голова ____________________________________
                                            (підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Начальнику кримінальної міліції у справах дітей
__________________________________________________
                           (найменування територіального органу
__________________________________________________
                                                 внутрішніх справ) 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з ____________________________________________ виховної колонії
звільняється неповнолітній(я) ___________________________________________________________,
                                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. ___________________ Кримінального кодексу України до ____________ років, раніше судимий(а) ___________ разів, який (яка) буде направлений(а) до обраного ним (нею) місця проживання ___________________________________________________________________________
                                                                     (точне місце проживання батьків або осіб, які їх замінюють)
та бажає працювати (навчатись) __________________________________________________________
                                                                                                        (точне або імовірне місце роботи чи навчання)
______________________________________________________________________________________

Окремі відомості про сироту або особу, яка позбавлена батьківського піклування: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

На виконання статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" прошу Вас надати підлітку допомогу в трудовому і побутовому влаштуванні, про що повідомити адміністрацію установи виконання покарань. 

  

Начальник _________________________________
                                              (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП
ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
 

Начальнику ________________________________
                          (найменування установи виконання покарань) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення про звільнення N __________ від ______________________ повідомляємо, що:
звільнений(а) _________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" ____________ 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання ______________________________________________________________________________________
                                                  (точне місце проживання прибулого(ї) або повідомити про неприбуття)
та зареєстрований(а) "___" ______________20__ року.

Працевлаштований(а) __________________________________________________________________
                                                                                                                       (місце роботи, рід занять) 
Влаштований(а) до навчального закладу ___________________________________________________
                                                                                                                            (дата та повна назва навчального закладу) 
Влаштований(а) до інтернатного закладу ___________________________________________________
                                                                                                                                        (дата та повна назва закладу) 

  

Начальник _________________________________
                                             (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Директору _________________________________________
                                                 (найменування центру зайнятості
                   _________________________________________
                                           державної служби зайнятості населення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з ___________________________________________________________
                                                                                                                              (найменування установи)
звільняється ___________________________________________________________________________
                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
______________________________________________________________________________________,
який (яка) обрав(ла) місце проживання ____________________________________________________
                                                                                                                                    (адреса місця проживання)
______________________________________________________________________________________

У разі його (її) звернення за сприянням у працевлаштуванні прошу надати необхідну допомогу відповідно до законодавства України про зайнятість населення.

Має робітничі професії: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

                                                       Начальник _________________________________________________
                                                                                                                                             (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Спостережній комісії при
__________________________________________________
__________________________________________________ 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Постановою __________________________________________ суду від "___" ____________ 20__ року
умовно-достроково звільнено від відбування покарання на ______________ днів ___________ місяців
______ років громадянина(ку) ____________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

Після звільнення вибув(ла) за місцем проживання: __________________________________________

Відповідно до статті 161 Кримінально-виконавчого кодексу України прошу організувати здійснення громадського контролю за звільненим та проведення виховної роботи протягом невідбутої частини покарання з метою закріплення результатів виправлення і ресоціалізації.

                                                              Начальник _____________________________________________
                                                                                                                                               (звання, підпис, прізвище) 

 

ПАМ'ЯТКА

________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" Ви маєте додаткові гарантії щодо працевлаштування після звільнення.

Для розв'язання питань щодо свого працевлаштування Вам слід звернутися до центру зайнятості населення за місцем проживання за адресою:
______________________________________________________________________________________

При зверненні до центру зайнятості слід при собі мати паспорт і трудову книжку (у разі її наявності) та попередньо здійснити реєстрацію в територіальному підрозділі (органі) Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС.

Відповідно до Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" Ви маєте також право протягом шести місяців після звільнення звернутися по допомогу в працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, створенні належних житлово-побутових умов до спостережної комісії за адресою:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Бажаємо успіхів!

                                                   Адміністрація ________________________________________________
                                                                                                                         (найменування установи виконання покарань) 

                                                   Пам'ятку отримав _____________________________________________
                                                                                                                                                         (підпис, дата) 

 

ШТАМП
УСТАНОВИ
ВИКОНАННЯ

ПОКАРАНЬ  

Начальнику ________________________________________
                                           (найменування органу внутрішніх справ)
                     ________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з ___________________________________________________________
                                                                                                        (найменування установи виконання покарань)
звільнився(лась) _______________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, підстава для звільнення)
______________________________________________________________________________________,
засуджений(а) за статтею ___________________________________ Кримінального кодексу України,
який (яка) до обраного ним (нею) місця проживання не прибув(ла).

Прошу перевірити його (її) можливе місце проживання _______________________________________
______________________________________________________________________________________,
надати допомогу в трудовому і побутовому влаштуванні.

За результатами прошу поінформувати. 

  

Начальник _________________________________
                                          (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП
ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
 

Начальнику ________________________________
                          (найменування установи виконання покарань)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення N __________________ від "___" ____________ 20__ року повідомляємо, що звільнений(а) __________________________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові)
прибув(ла) "___" ____________ 20__ року до обраного ним (нею) місця проживання,
зареєстрований(а) за: ___________________________________________________________________
                                                                         (точна місце проживання прибулого(ї) або повідомити про неприбуття)
______________________________________________________________________________________
та працевлаштований(а) ________________________________________________________________
                                                                                                                             (місце роботи)
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                              (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
СЛУЖБА З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
_______________________________________
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11

КОПІЯ - Державний департамент України
з питань виконання покарань

Управління кримінально-виконавчої
інспекції 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Засуджений(а) ________________________________________________________________________,
                                                                                                               (П. І. Б., дата народження)
помилуваний(а) Указом Президента України від "___" ____________ 20__ року N __________ у виді
______________________________________________________________________________________,
звільнений(а) "___" ____________ 20__ року _______________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                          (найменування установи виконання покарань)
поставлений(а) на облік "___" ____________ 20__ року в _____________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
зареєстрований(а) в органі внутрішніх справ "___" ____________ 20 __ року,
проживає за ___________________________________________________________________________
                                                                                                           (місце проживання) 

  

Начальник _________________________________
                                            (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
СЛУЖБА З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
_______________________________________
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11

КОПІЯ - Державний департамент України
з питань виконання покарань

Управління кримінально-виконавчої
інспекції 

ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" ____________ 20__ року порушено кримінальну справу стосовно гр.
______________________________________________________________________________________,
                                                                                           (П. І. Б., дата народження)
раніше засудженого(ї) за статтями _________________________________________________________
______________________________________ Кримінального кодексу України _______________ року до ___________________________________________________________________________________
                                                                             (вид покарання та строк за вироком суду)
та помилуваного(ї) Указом Президента України від "___" ____________ 20__ року N ______________
у виді ________________________________________________________________________________,
поставленого(ї) на облік "___" ____________ 20__ року у _____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                              (найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції) 

Кримінальну справу порушено за ознаками статей ___________________________________________
__________________________________________________________ Кримінального кодексу України.

Фабула злочину: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Місце роботи, спеціальність (посада): ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Проживав(ла): _________________________________________________________________________
                                                                                                           (місце проживання) 

  

Начальник _________________________________
                                            (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ
УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
СЛУЖБА З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
_______________________________________
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11

КОПІЯ - Державний департамент України
з питань виконання покарань

Управління кримінально-виконавчої
інспекції 

ПОВІДОМЛЕННЯ

(додатково до N ___ від "___" ____________ 20__ року)

Громадянин(ка) _______________________________________________________________________
                                                                                           (П. І. Б., дата народження)
у зв'язку з вчиненням злочину в період невідбутої частини покарання засуджений(а)
"___" ____________ 20__ року ______________________________________________________ судом
                                                                                                                                   (назва суду)
за статтями ________________________________________________ Кримінального кодексу України
до ___________________________________________________________________________________
                                                                       (вид покарання, строк або інше судове рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник __________________________________
                                               (звання, підпис, прізвище) 

 

Журнал
контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові, рік народження 

Місце прожи-
вання 

Вхідний N та дата надходження повідомлення з установи про перевірку можливості проживання засудженого після звільнення за обраним ним місцем проживання 

Дата звіль-
нення 

Вихідний N та дата повідомлення до установи про результати перевірки можливості проживання засудженого після звільнення 

Вихідний N та дата повідомлення до установи про прибуття та постановки на облік звільненої особи 

Дата постановки на облік в органах внутрішніх справ 

Реєстраційний N професійної справи, прізвище, ім'я, по батькові дільничного інспектора міліції, який веде справу згідно з довідкою про звільнення 

Відомості про попередні судимості (згідно з довідкою про звільнення) 

Дата направлення інформа-
ційно-
пошукової картки до управління (відділу) інформа-
ційних технологій 

Фото-
картка 

Особливі відмітки (категорія обліку, звільнений по амністії, прибув без поперед-
нього повідом-
лення тощо) 

Примітки 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ШТАМП
ОРГАНУ

ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
 

Начальнику ________________________________________
                                                     (найменування органу праці та
                     ________________________________________
                                                     соціального захисту населення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" ____________ 20__ року з ___________________________________________________________
                                                                                                           (найменування установи виконання покарань)
звільняється ___________________________________________________________________________,
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. ______________________________________ Кримінального кодексу України до
_________________________________________________, раніше судимий(а) ______________ разів.
                                             (строк, вид покарання) 

Прошу повідомити про наявність у регіоні центру соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та види надаваних у ньому послуг та наявність ліжко-місць. 

  

Начальник _________________________________
                                           (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП ОРГАНУ
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

Начальнику ________________________________
                                    (найменування органу внутрішніх справ)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення-запит N ________ від _________________ повідомляємо, що громадянину(ці)
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу в центрі соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за вказаним місцезнаходженням з наданням таких видів послуг (у разі неможливості - вказати конкретні причини відмови):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник ________________________________
                                                (підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
СЛУЖБА З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
__________________________________________
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Засуджений(а) ________________________________________________________________________,
                                                                                            (П. І. Б., дата народження)
помилуваний(а) Указом Президента України від "___" ____________ 20__ року N __________ у виді ______________________________________________________________________________________,
звільнений(а) "___" ____________ 20__ року ________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                        (найменування установи виконання покарань)
поставлений(а) на облік "___" ____________ 20__ року в _____________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                      (найменування підрозділу кримінально-виконавчої інспекції)
зареєстрований(а) в органі внутрішніх справ "___ " ____________ 20__ року,
проживає _____________________________________________________________________________
                                                                                                           (місце проживання) 

  

Начальник _________________________________
                                              (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
СЛУЖБА З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
__________________________________________
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Громадянин(ка) _______________________________________________________________________,
                                                                                           (П. І. Б., дата народження)
помилуваний(а) Указом Президента України від "___" ____________ 200__ року,
прибув(ла) ____________________________________________________________________________
                                                            (число, місяць, рік прибуття, назва населеного пункту, район, область)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
паспорт серії _____ N _________, виданий _________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                (повна назва органу внутрішніх справ)
зареєструвався(лась) за місцем проживання ________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                   (дата реєстрації, місце проживання)
працевлаштувався(лась), перебуває на обліку в центрі зайнятості ______________________________
______________________________________________________________________________________,
                                           (назва підприємства, посада, дата працевлаштування чи перебування на обліку)
характеризується _______________________________________________________________________,
                                                        (позитивно, негативно, якщо негативно, вказати факти порушень)
притягнутий(а) до кримінальної відповідальності ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
                    (коли, за вчинення якого злочину, причини, що призвели до цього, та результат розгляду справи у суді)
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                           (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ОРГАНУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

СЕКРЕТАРІАТ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
СЛУЖБА З ПИТАНЬ
ПОМИЛУВАННЯ
__________________________________________
01220, Київ-220, вул. Банкова, 11 

ПОВІДОМЛЕННЯ

(додатково до N ___ від "___" ____________ 20__ року)

Громадянин(ка) _______________________________________________________________________
                                                                                          (П. І. Б., дата народження)
у зв'язку з вчиненням злочину в період невідбутої частини покарання засуджений(а)
"___" ____________ 20__ року ______________________________________________________ судом
                                                                                                                                (назва суду)
за статтями _______________________________________________ Кримінального кодексу України
до ___________________________________________________________________________________
                                                                      (вид покарання, строк або інше судове рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник ________________________________
                                           (звання, підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ОРГАНУ

ВНУТРІШНІХ
СПРАВ
 

Начальнику ________________________________________
                                                    (найменування органу праці та
                    ________________________________________
                                                    соціального захисту населення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТ

"___" ____________ 20__ року з __________________________________________________________
                                                                                                        (найменування установи виконання покарань)
звільняється __________________________________________________________________________,
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
підстава для звільнення _________________________________________________________________,
засуджений(а) за ст. _____________________________________ Кримінального кодексу України до
__________________________________________________________, раніше судимий(а) _____ разів.
                                                         (строк, вид покарання) 

Прошу повідомити про наявність у регіоні центру соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та види надаваних у ньому послуг та наявність ліжко-місць. 

  

Начальник _________________________________
                                          (звання, підпис, прізвище) 

______________________________________________________________________________________
лінія відрізу 

ШТАМП ОРГАНУ
ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

Начальнику ________________________________
                                     (найменування органу внутрішніх справ)
                     ________________________________

ПОВІДОМЛЕННЯ

На ваше повідомлення-запит N ________ від ________________ повідомляємо, що громадянину(ці)
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові)
після звільнення буде надано допомогу в центрі соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, за вказаним місцезнаходженням з наданням таких видів послуг (у разі неможливості - вказати конкретні причини відмови):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                                    (підпис, прізвище) 

 

ШТАМП
ОРГАНУ ПРАЦІ

ТА СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

Директору _________________________________________
                                                (найменування центру зайнятості
                   _________________________________________
                                          державної служби зайнятості населення) 

ПОВІДОМЛЕННЯ

"___" ____________ 20__ року з ___________________________________________________________
                                                                                                                          (найменування установи)
звільняється ___________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження)
______________________________________________________________________________________,
який (яка) обрав(ла) місце проживання ____________________________________________________
                                                                                                                                            (місце проживання)
______________________________________________________________________________________

У разі його (її) звернення за сприянням у працевлаштуванні прошу надати необхідну допомогу відповідно до законодавства України про зайнятість населення.

Має робітничі професії: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  

Начальник _________________________________
                                                  (підпис, прізвище) 

____________

Опрос