Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке исчисления и уплаты страхователями и застрахованными лицами взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 10.03.2009 № 10-3
действует с 07.04.2009

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 10 березня 2009 року N 10-3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2009 р. за N 287/16303

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за N 64/8663 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати зазначені Зміни для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління В. М. Короневського.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Міністр праці та
соціальної політики України
 

 
Л. Денісова
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Керівник Робочої
комісії профспілок
 

 
Г. В. Осовий
 

Перший заступник
генерального директора
Федерації роботодавців України
 

 
 
В. Надрага
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців,
в. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств України 

 
 
 
 
В. Биковець
 

Президент Спілки орендарів
і підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

 

Зміни
до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Пункт 4.1 доповнити новим дев'ятим абзацом такого змісту:

"у 2009 році - 26,56 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, та 33,2 відсотка суми виплат винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцять перший вважати відповідно десятим - двадцять другим.

2. У пункті 4.7:

2.1. В абзацах другому, третьому, четвертому та п'ятому слова та цифри "за 2008 рік" замінити словами та цифрами "з 01.01.2008 року";

2.2. В абзаці шостому слова та цифри "33,2 відсотка за 2007 рік, 33,2 відсотка за 2008 рік" замінити словами та цифрами "33,2 відсотка з 01.01.2007 року";

2.3. В абзаці сьомому слова та цифри "33,2 відсотка за 2007 рік, 33,2 відсотка за 2008 рік" замінити словами та цифрами "33,2 відсотка з 01.01.2007 року";

2.4. Абзац восьмий після слів та цифр "21,92 відсотка за 2008 рік" доповнити словами та цифрами "28,56 відсотка за 2009 рік";

2.5. Абзац дев'ятий після слів та цифр "21,92 відсотка за 2008 рік" доповнити словами та цифрами "28,56 відсотка за 2009 рік";

2.6. В абзаці десятому слова та цифри "за 2008 рік" замінити словами та цифрами "з 01.01.2008 року".

3. Пункт 6.10 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі ліквідації підприємства без правонаступників повідомлення для відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, органу Пенсійного фонду України за місцезнаходженням ліквідованого підприємства не направляється".

4. У таблиці додатка 7 до Інструкції:

4.1. Назву графи 11 після слів та знаків ""Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" доповнити словами "на поточний рік";

4.2. У графі 12 знак, слово та цифри "х гр. 11" замінити знаком та словами "х на відсоток плати за попередній рік".

5. Додаток 23 до Інструкції викласти в такій редакції:

 

Міністерство, інший центральний
орган виконавчої
влади _______________________________
Місцезнаходження
(місце проживання) ___________________
___________ тел. _____________________
Форма власності _____________________
Код за ЄДРПОУ
(номер згідно з ДРФО) ________________
N реєстрації платника _________________
Назва банку _________________________
МФО ______________________________
N п/рахунку _________________________
Обрана система оподаткування ________
Кількість застрахованих осіб
у звітному періоді ____________________ 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за звітний період (заповнюється відповідно до наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722) ___________
у тому числі: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (заповнюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 N 42, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.02.2007 за N 117/13384) ____________
Середня чисельність працівників, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру _________________ 

               Платник ____________________________________________________________
                                               (назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи)

 

Розрахунок суми страхових внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
що підлягають сплаті за ________ місяць 200_ року

Розрахунок подається платником до органів Пенсійного фонду України протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

(грн)

N з/п 

Назва показника 

Сума 

2 

 

I розділ
За період з 01.01.2004
 

 

Сума рядків 1.1 та 1.2 

 

1.1 

Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов'язаних з відносинами трудового найму 

 

 

у т. ч.: 

 

1.1.1 

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 

 

1.1.2 

сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю 

 

1.2 

Суми доходу, що розподіляється між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств 

 

2 

Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, суми допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3) 

 

2.1 

                        для 33,2 % 

 

2.1.1 

у т. ч. для 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру платників фіксованого сільськогосподарського податку 

 

2.2 

                        для 4 % 

 

2.3 

                        для 42 % 

 

3 

Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2) 

 

3.1 

Нараховано (крім платників фіксованого сільськогосподарського податку), усього (рядки 3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3) 

 

3.1.1 

                          33,2 % 

 

3.1.2 

                             4 % 

 

3.1.3 

                           42 % 

 

3.2 

Нараховано платниками фіксованого сільськогосподарського податку, усього (рядки 3.2.1.1 + 3.2.2) 

 

3.2.1 

                          33,2 % 

 

3.2.1.1 

у т. ч. 33,2 % суми винагород за угодами цивільно-правового характеру 

 

3.2.2 

26,56 % (рядок 2.1 - рядок 2.1.1) · 26,56 % 

 

4 

Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески із застрахованих осіб 

 

5 

Утримано 2 %, 1 - 5 % 

 

6 

Сума, на яку збільшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004 

 

6.1 

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 % 

 

6.2 

0,5 - 5 % 

 

6 а 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку донараховані страхові внески 

 

Сума, на яку зменшено внески у зв'язку з виправленням помилки в період після 01.01.2004 

 

7.1 

32 %, 32,3 %, 31,8 %, 33,2 %, 4 %, 42 %, 6,4 %, 6,46 %, 13,28 %, 19,92 %, 26,56 % 

 

7.2 

0,5 - 5 % 

 

7 а 

Сума виплати (заробітку, доходу), на яку зайво нараховані страхові внески 

 

 

Зміст помилки 

 

8 

Загальна сума страхових внесків за розділом I (рядки 3 + 5 + 6 - 7) 

 

8.1 

(рядки 3 + 6.1 - 7.1) 

 

8.2 

(рядки 5 + 6.2 - 7.2) 

 

 

II розділ*
Розрахунки за внесками (зборами) за період до 01.01.2004 

 

1 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці 

 

2 

Підлягає сплаті внесків (збору) згідно з графою 4 додатка до розрахунку, усього 

 

2.1 

                        32 % 

 

2.2 

                          4 % 

 

2.3 

                        42 % 

 

2.4 

                     1 - 5 % 

 

3 

Сума, на яку збільшено внески (збір) у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 

 

4 

Сума, на яку зменшені внески у зв'язку з виправленням помилки за період до 01.01.2004 

 

 

Зміст помилки 

 

5 

Загальна сума внесків (збору) за розділом II (рядки 2 + 3 - 4) 

 

III розділ**
Суми, нараховані у звітному базовому періоді за минулі та майбутні місяці, на які нараховуються страхові внески

Назва місяця 

Сума за минулий період 

Сума за майбутній період 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операції за додатковими ставками у звітному періоді здійснювалися / не здійснювалися.
                                                                                                                                             (необхідне підкреслити) 

М. П. 

Керівник 

______________
(підпис) 

_____________________
(прізвище та ініціали) 

 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

___________________
(прізвище та ініціали) 

"__" ________ 200_ року

Відмітка про результати камеральної перевірки працівника органу ПФУ:
_____________________________________________________________________
Підпис ________________                                                    "___" ___________ 200_ року

____________
* Заповнюється платниками, які визначали своє зобов'язання за виплаченою заробітною платою.

** Заповнюється платниками, які включають зазначені суми в розрахунок за звітний базовий період.

Додаток до розрахунку суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за ________ місяць 200_ року
I розділ
*

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду ________ грн.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду ________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на початок звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн, у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", ____________ грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", ____________ грн;

пеня __________ грн;

фінансові санкції ________ грн;

інші ______________ грн.

Сальдо розрахунків рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" субрахунку 651 "За пенсійним забезпеченням" на кінець звітного періоду:

Дт ______ грн.

Кт _______ грн, у тому числі:

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів "б" - "з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", ____________ грн;

відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених відповідно до пункту "а" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення", ____________ грн.;

пеня _____________ грн;

фінансові санкції ________ грн;

інші _____________ грн.

Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат і винагород, пов'язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді:

усього ____________ грн,

у т. ч. у натуральній формі ___________ грн.**

II розділ***

Місяць, за який виплачується заробітна плата 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці (чистий) 

Коефіцієнт
К = НЗП : ВЗП 

Належить до сплати 

Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці, приведений до нарахованого 

усього 

у тому числі 

32 %
(гр. 2 · гр. 3 · 32 %) 

4 %
(гр. 2 · гр. 3 · 4 %) 

42 %
(гр. 2 · гр. 3 · 42 %) 

1 - 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К - поправний коефіцієнт, який обраховується щомісяця.

НЗП - нарахована заробітна плата за місяць.

ВЗП - заробітна плата до виплати за місяць.

Головний бухгалтер 

__________________
(підпис) 

______________________________
(прізвище та ініціали) 

____________
* Заповнюють усі платники.

** Відповідно до статті 23 Закону України "Про оплату праці" із змінами та доповненнями.

*** Заповнюється платниками внесків, які мають заборгованість за розрахунками з Пенсійним фондом на 01.01.2004 (у т. ч. і за наявності заборгованості з виплати заробітної плати)."

 

Директор департаменту
надходження доходів 

 
В. В. Литвиненко 

Опрос