Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о регламентной комиссии регионального центра оценивания качества образования

Министерство образования и науки
Положение, Приказ от 18.02.2009 № 133
Утратил силу

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 жовтня 2009 року N 937)

Положення
про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти

I. Загальні положення

1.1. Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти (далі - регламентна комісія) - колегіальний орган у системі зовнішнього незалежного оцінювання (далі - зовнішнє оцінювання), що створюється при відповідному регіональному центрі оцінювання якості освіти.

1.2. Регламентна комісія створюється з метою захисту прав учасників та розгляду їхніх апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання, які, на думку заявника, негативно вплинули на результати його роботи (далі - апеляційна заява про порушення процедури).

1.3. У своїй діяльності регламентна комісія керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти, цим Положенням.

1.4. Положення про регламентну комісію визначає основні функції, права комісії та порядок організації її діяльності.

1.5. Дія Положення поширюється на регіональні центри оцінювання якості освіти, їхні регламентні комісії, осіб, залучених до організації та проведення тестувань, учасників зовнішнього оцінювання.

II. Основні функції регламентних комісій

2.1. Прийняття і розгляд апеляційних заяв про порушення процедури.

2.2. Розгляд фактів порушень учасниками вимог Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2009 році, підготовка пропозицій щодо анулювання результатів тестування таких учасників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2009 року N 133.

2.3. Прийняття рішень про проходження зовнішнього оцінювання особами, які через об'єктивні причини не змогли взяти участь у складанні тестів у визначені строки, у випадку, визначеному підпунктом 10.2.6 пункту 10.2 вищевказаного Порядку.

III. Права регламентних комісій

3.1. Регламентні комісії мають право:

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від працівників регіональних центрів оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування та пунктів обробки результатів учасників зовнішнього оцінювання інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісії завдань, у межах, встановлених законом.

3.1.2. У разі необхідності з метою організації додаткового розгляду для прийняття остаточного рішення запрошувати на засідання регламентної комісії заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання.

3.1.3. Здійснювати в межах своєї компетенції запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я тощо.

IV. Відповідальність комісії

У разі неправомірного використання наданих прав члени регламентної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про заявника.

V. Організація діяльності регламентних комісій

5.1. До складу регламентних комісій (не менше п'яти осіб) входять представники регіональних центрів оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, медичні працівники (за згодою).

5.2. Склад регламентної комісії затверджується наказом директора відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за п'ять днів до початку зовнішнього оцінювання.

5.3. Відповідальність за організацію роботи регламентних комісій, своєчасний та об'єктивний розгляд звернень, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації покладається на голів комісій.

5.4. Документами регламентних комісій, що зберігаються протягом року після завершення встановленого строку розгляду апеляційних заяв щодо порушень процедури тестування, є:

апеляційні заяви про порушення процедури;

протоколи засідання комісій;

необхідні матеріали для розгляду апеляційних заяв (письмові пояснення громадських спостерігачів, персоналу пункту тестування щодо обставин звернення тощо).

5.5. Рішення регламентної комісії приймаються простою більшістю голосів від складу комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти", приймається рішення, за яке висловився голова комісії.

 

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти
 

 
І. Л. Лікарчук
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

Бланк Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - Сертифікат) являє собою аркуш розміром 210 х 297 мм, виконаний друкарським способом на папері щільністю 80 г/кв. м.

На титульній сторінці Сертифіката розміщено фонові графічні зображення, на краях яких виконано лінії мікротексту "Зовнішнє незалежне оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти".

Дизайн графічного зображення та кольорову гаму титульної сторінки Сертифіката добирає Український центр оцінювання якості освіти.

У графічному дизайні бланка Сертифіката використовуються захисні гільошні елементи. Бланк захищено водяними знаками та волокнами, які можна виявити під дією ультрафіолетового світла.

На титульній сторінці Сертифіката подано інформацію українською мовою, що виконана друкарським способом:

у верхній частині:

перший рядок - Український центр оцінювання якості освіти;

другий та третій рядки - Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання;

четвертий рядок - номер Сертифіката.

В основній частині Сертифіката вказуються прізвище, ім'я, по батькові учасника тестувань, предмети, з яких проводилося зовнішнє незалежне оцінювання, отримані ним результати за шкалою 100 - 200 балів (числом і прописом). Якщо результат зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учасника з навчального предмета анульовано, то навпроти відповідного предмета робиться запис - "результат анульовано".

У разі неявки учасника для складання тесту з певного предмета, обраного ним під час реєстрації, робиться запис - "на тестування не з'явився".

Нижче вказуються прізвище й ініціали керівника Українського центру оцінювання якості освіти, розміщується його підпис, печатка Українського центру оцінювання якості освіти та дата видачі Сертифіката.

Унизу основної частини бланка Сертифіката робиться посилання на реєстр Сертифікатів, указуються дата, до якої діє Сертифікат, номери бланка Сертифіката і PIN-коду учасника зовнішнього незалежного оцінювання, а також подаються відомості про спосіб перевірки інформації, уміщеної в ньому.

 

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти
 

 
І. Л. Лікарчук
 

 

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року за шкалою 1 - 12 балів

Бланк Відомості результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року за шкалою 1 - 12 балів (далі - Відомість) являє собою аркуш розміром 210 х 297 мм, виконаний друкарським способом на папері щільністю 100 г/кв. м.

На титульній сторінці Відомості розміщено фонові графічні зображення, на краях яких виконано лінії мікротексту "Зовнішнє незалежне оцінювання. Український центр оцінювання якості освіти". У правому верхньому куті Відомості розміщено логотип Українського центру оцінювання якості освіти.

Дизайн графічного зображення та кольорову гаму титульної сторінки Відомості добирає Український центр оцінювання якості освіти.

У графічному дизайні бланка Відомості використовуються захисні гільошні елементи. Бланк захищено водяними знаками та волокнами, які можна виявити під дією ультрафіолетового світла.

Інформація у Відомості розміщується на титульній та зворотній сторінках.

На титульній сторінці Відомості подано інформацію українською мовою, що виконана друкарським способом:

у верхній частині:

перший і другий рядки - Відомість про результати зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року за шкалою 1 - 12 балів;

третій рядок - номер Відомості;

четвертий та п'ятий рядки - назва та місцезнаходження загальноосвітнього навчального закладу, учні якого проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

В основній частині титульної сторінки Відомості подано таблицю, що містить такі графи:

1 - N з/п;

2 - прізвище, ім'я, по батькові учасників зовнішнього незалежного оцінювання;

3 - дані документів, на підставі яких особи реєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні;

4 - українська мова та література;

5 - математика;

6 - історія України;

7 - біологія;

8 - фізика;

9 - географія;

10 - хімія;

11 - англійська мова;

12 - німецька мова;

13 - французька мова;

14 - іспанська мова;

15 - підпис випускника про ознайомлення з результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Зверху граф 4 - 14 таблиці розміщено надпис - кількість балів за шкалою 1 - 12 балів.

Результати учасників зовнішнього оцінювання виставляються у Відомості у вигляді чисел від 1 до 12.

Якщо особа під час реєстрації для участі в тестуваннях не обрала для проходження зовнішнього оцінювання навчальний предмет, то навпроти її прізвища, імені, по батькові у відповідній графі таблиці (графи 4 - 14) ставиться позначка "Х".

У разі неявки учасника на обраний під час реєстрації предмет зовнішнього оцінювання у відповідній графі таблиці Відомості ставиться позначка "Н".

Якщо результат зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учасника з навчального предмета анульовано, то у відповідній графі Відомості ставиться позначка "А".

У верхній частині зворотної сторінки бланка Відомості вказується назва загальноосвітнього навчального закладу, учні якого проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

Унизу таблиці вказуються умовні позначення, що використовуються у Відомості, а також прізвище й ініціали керівника Українського центру оцінювання якості освіти, розміщується його підпис і печатка Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Директор Українського центру
оцінювання якості освіти
 

 
І. Л. Лікарчук
 

Опрос