Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке исполнения административного взыскания в виде общественных работ

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Приказ, Инструкция от 25.02.2009 № 35
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань
від 25 лютого 2009 року N 35

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 березня 2009 р. за N 272/16288

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 19 березня 2013 року N 474/5)

Відповідно до підпункту 72 пункту 2 розділу I Закону України від 24 вересня 2008 року N 586-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" та з метою визначення порядку виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт (далі - Інструкція), що додається.

2. Начальникам територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі - Департамент) забезпечити вивчення положень цієї Інструкції персоналом кримінально-виконавчої інспекції та організацію виконання органами кримінально-виконавчої інспекції адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.

3. Управлінню кримінально-виконавчої інспекції Департаменту подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Департаменту Калашник Н. Г.

 

Голова  

В. В. Кощинець  

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр юстиції України 

М. В. Оніщук 

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

1. Загальні положення

1.1. Інструкцією визначається порядок виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт.

1.2. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.

1.3. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт покладається на органи кримінально-виконавчої інспекції.

1.4. Громадські роботи порушники виконують у вільний від роботи чи навчання час.

1.5. Строк громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.

1.6. Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а неповнолітніми - дві години на день.

1.7. Погодження з органами місцевого самоврядування та власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі - власник підприємства) переліку об'єктів та видів суспільно корисних робіт здійснюється щорічно на початку року за письмовими запитами органів кримінально-виконавчої інспекції /додаток 1/.

2. Функції органів кримінально-виконавчої інспекції

2.1. При виконанні постанов суду (судді) (далі - постанова суду) про застосування громадських робіт на органи кримінально-виконавчої інспекції покладається:

2.1.1. Облік порушників.

2.1.2. Роз'яснення порушникам порядку та умов відбування громадських робіт.

2.1.3. Погодження з органами місцевого самоврядування видів суспільно корисних робіт та переліку об'єктів (підприємств, установ, організацій), на яких порушники відбуватимуть ці роботи.

2.1.4. Контроль за виконанням стягнення порушниками та обов'язків власником підприємства за місцем відбування порушниками громадських робіт.

2.1.5. Облік відпрацьованого порушниками часу.

2.1.6. Здійснення контрольних перевірок за місцем відбування порушниками громадських робіт.

2.1.7. З'ясування причин невиходу порушників на громадські роботи.

2.1.8. Внесення до суду подань стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт.

3. Порядок та умови виконання постанов суду про застосування громадських робіт

3.1. Підставою для виконання стягнення у вигляді громадських робіт є постанова суду, яка набрала законної сили.

3.2. Порушники перебувають на обліку в органі кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання.

3.3. Постанова суду про застосування громадських робіт органом кримінально-виконавчої інспекції приводиться до виконання не пізніше десятиденного строку з дня її отримання. Протягом цього строку порушник повинен приступити до відбування громадських робіт, окрім випадків, коли цьому перешкоджають поважні причини (хвороба, відрядження, неотримання виклику та ін.).

3.4. У день отримання постанови суду дані про порушника заносяться до журналу обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт (далі - журнал обліку порушників) /додаток 2/.

3.5. У триденний строк орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає до суду, який виніс постанову, повідомлення про прийняття постанови до виконання /додаток 3/.

3.6. На кожного порушника в органі кримінально-виконавчої інспекції заводиться особова справа /додаток 4/ та заповнюється облікова картка /додаток 5/, в якій ведеться сумарний облік відпрацьованих порушником годин. Картка зберігається в особовій справі порушника у конверті, який наклеюється на другу сторінку обкладинки особової справи.

3.7. В особовій справі зберігаються всі матеріали, пов'язані з виконанням стягнення, які підшиваються у хронологічній послідовності. Аркуші особової справи нумеруються і заносяться до опису.

3.8. Номери особової справи та облікової картки мають збігатися з номером реєстрації постанови суду в журналі обліку порушників.

3.9. Особові справи порушників зберігаються у спеціально відведеному місці окремо від особових справ засуджених до громадських робіт.

3.10. У разі надходження до органу кримінально-виконавчої інспекції одночасно двох і більше постанов суду стосовно одного й того самого порушника про застосування громадських робіт виконання їх здійснюється в послідовності відповідно до реєстрації у журналі обліку. Щодо кожної постанови суду заводиться окрема особова справа на порушника.

3.11. Після отримання постанови суду порушник викликається до органу кримінально-виконавчої інспекції (неповнолітній - з батьками або особою, яка їх заміняє). З ним проводиться бесіда, під час якої роз'яснюються порядок та умови виконання стягнення, відповідальність за ухилення від відбування громадських робіт. За результатами бесіди порушник дає підписку /додаток 6/, в якій власноручно зазначає про ознайомлення з порядком відбування громадських робіт.

3.12. Відповідно до визначеного органами місцевого самоврядування переліку підприємств, на яких порушники відбувають громадські роботи, орган кримінально-виконавчої інспекції у десятиденний строк з дня отримання постанови суду видає порушнику направлення /додаток 7/ на одне з цих підприємств.

3.13. Власником підприємства видається наказ або розпорядження про початок відбування порушником громадських робіт, закріплення за ним відповідальної особи, ознайомлення порушника із правилами техніки безпеки при виконанні стягнення. На строк громадських робіт власником підприємства складається графік, в якому поденно зазначаються час та місце відбування цих робіт.

Витяг з наказу (розпорядження) та графік завіряються підписом керівника та печаткою підприємства і того самого дня надсилаються до органу кримінально-виконавчої інспекції. Зазначені документи долучаються до особової справи порушника.

3.14. До відбутого строку громадських робіт зараховується тільки той час, протягом якого порушник виконував суспільно корисну працю на визначених об'єктах, що підтверджено повідомленням власника підприємства. Власником підприємства заповнюється табель виходу на роботу /додаток 8/, копія якого надсилається до органу кримінально-виконавчої інспекції одразу після відбуття порушником громадських робіт.

Інформація про кількість відпрацьованих порушником годин заноситься до облікової картки.

3.15. У разі потреби орган кримінально-виконавчої інспекції здійснює контрольну перевірку за місцем відбування порушником громадських робіт. За результатами перевірки складається акт /додаток 9/ у двох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а другий з відміткою про ознайомлення власника підприємства зберігається в особовій справі порушника.

3.16. Усі питання, пов'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення відповідно до статті 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення, вирішуються судом, який виніс постанову.

3.16.1. Якщо після перевірки за місцем проживання порушника встановлено, що він за цією адресою не проживає, місцеперебування його невідоме, та наявні інші підстави, що унеможливлюють виконання постанови суду, орган кримінально-виконавчої інспекції вносить до суду, який виніс постанову, подання щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням постанови.

3.17. Ухиленням від відбування громадських робіт вважаються:

невихід порушника на роботу без поважної причини;

неприбуття порушника за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважної причини або зникнення з місця проживання.

Поважними причинами неявки засудженого до кримінально-виконавчої інспекції в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання виклику, хвороба та інші обставини, що фактично позбавляють його можливості своєчасно прибути за викликом.

3.18. Щодо порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання /додаток 10/ та особову справу до суду для вирішення питання про заміну невідбутого строку громадських робіт адміністративним арештом.

3.19. Стосовно порушників, які ухиляються від відбування громадських робіт, але відповідно до статті 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення до них не може застосовуватись адміністративний арешт, орган кримінально-виконавчої інспекції надсилає подання до суду для вирішення питання по суті.

4. Обов'язки власника підприємства

4.1. На власника підприємства за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:

4.1.1. Погодження з органами кримінально-виконавчої інспекції переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів робіт, що можуть ними виконуватись.

4.1.2. Контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт.

4.1.3. Своєчасне повідомлення органів кримінально-виконавчої інспекції про ухилення порушника від відбування громадських робіт.

4.1.4. Ведення обліку та інформування кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин.

4.2. У разі невиконання власником підприємства обов'язків, передбачених статтею 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орган кримінально-виконавчої інспекції інформує про це орган місцевого самоврядування.

5. Підстави та порядок зняття порушників з обліку

5.1. Виконання стягнення у вигляді громадських робіт припиняється, а порушник знімається з обліку у зв'язку з /із/:

5.1.1. Відбуттям призначеної судом (суддею) кількості годин громадських робіт - за наявності з підприємства табеля про відпрацьований час, завіреного підписом та печаткою власника підприємства;

5.1.2. Заміною невідбутої частини громадських робіт адміністративним арештом - за наявності постанови суду;

5.1.3. Скасуванням постанови - за наявності постанови суду;

5.1.4. Наявністю підстав, що унеможливлюють виконання постанови суду - після отримання відповідного судового рішення;

5.1.5. Смертю порушника - за наявності інформації довідкового характеру з відділу реєстрації актів громадянського стану.

5.2. Про дату та підстави зняття порушника з обліку робиться відповідний запис у журналі обліку порушників та на титульному аркуші обкладинки особової справи.

У журналі обліку порушників обов'язково вказується день закінчення виконання стягнення.

5.3. Зняття порушника з обліку здійснюється за довідкою посадової особи органу кримінально-виконавчої інспекції та резолюцією начальника цього органу в день отримання відповідних документів.

6. Строки та умови зберігання документації

6.1. Установлюються такі строки зберігання документації:

6.1.1. Один рік для особових справ порушників, яких знято з обліку;

6.1.2. П'ять років для журналів обліку порушників.

6.2. Обчислення строків зберігання особових справ проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення їх провадження.

6.3. Особові справи порушників зберігаються у пачках.

6.4. Після закінчення строків зберігання особові справи підлягають знищенню в порядку, визначеному законодавством.

 

Начальник управління
кримінально-виконавчої інспекції
Державного департаменту України
з питань виконання покарань
полковник внутрішньої служби
 

 
 
 
 
Ю. В. Олійник
 

 

Місце для штампа 

  

  

_________________________________________________
(посада, назва органу місцевого самоврядування,
_________________________________________________
власника підприємства, установи, організації
________________________________________________
або уповноваженого ним органу) 

ЗАПИТ

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (назва органу кримінально-виконавчої інспекції)
_____________________________________________________________________________________

відповідно до статей 301 та 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення звертається з проханням визначити види суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт, та перелік об'єктів для відбування порушниками громадських робіт.

Перелік об'єктів та види суспільно корисних робіт мають бути затверджені рішенням відповідного органу місцевого самоврядування чи наказом власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Для погодження з органом кримінально-виконавчої інспекції визначені перелік об'єктів та види суспільно корисних робіт надсилайте за місцезнаходженням:
_____________________________________________________________________________________
                                                              (місцезнаходження органу кримінально-виконавчої інспекції)
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________
                                                (посада,
______________________________________
        назва органу кримінально-виконавчої інспекції,
______________________________________
                                             звання)  

 
 
 

____________________ ___________
          (прізвище, ініціали)                 (підпис) 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                   (назва органу кримінально-виконавчої інспекції)
_____________________________________________________________________________________ 

ЖУРНАЛ
обліку порушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Строк зберігання - п'ять років

N
з/п 

Дата постановки на облік 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження 

Місце проживання порушника 

Місце основної роботи
(навчання)  

Назва суду та дата винесення постанови 

Дата набрання постановою законної сили  

Стаття КУпАП, за якою накладено адміністративне стягнення  

Строк громадських робіт  

Місце відбування громадських робіт  

Дата та підстави зняття з обліку 

10 

11 

 

Місце для штампа 

  

  

____________________________________
(назва та місцезнаходження суду)
____________________________________ 

ПОВІДОМЛЕННЯ

На N ________ від "___" ____________ 20__ р. повідомляємо, що постанова суду стосовно
громадянина (ки) ___________________________________________________________, на якого (у)
                                                                                                     (прізвище, ініціали)
____________________________________________________ судом "_____"____________ 20_____р.
                                                             (назва суду)
за ст.______ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді ________ годин громадських робіт, одержана "____" ___________ 20__ р. та прийнята до виконання. 

___________________________________________________
                                 (посада, назва органу кримінально-
___________________________________________________
                                         виконавчої інспекції, звання)
___________________________________________________ 

_____________ __________________
             (підпис)             (прізвище, ініціали) 

Тел. _____________ 

  

 

Державний департамент України з питань виконання покарань

_____________________________________________________________________________________
(назва органу кримінально-виконавчої інспекції)
____________________________________________________________________________________ 

ОСОБОВА СПРАВА N _____/20___ р.

Прізвище ____________________________________________________________________________

Ім'я ________________________ По батькові ______________________________________________

Дата народження "___" ____________ 19___ р.

Місце проживання _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ N тел. ___________

_______________________________________________________________________________ судом
                                                                         (назва суду, який виніс постанову)

"___" ____________ 20___ р. за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт. 

Узятий (та) на облік "___" ________________ 20___ р.

Знятий (та) з обліку "___" _________________ 20___ р. 

Підстави зняття з обліку ______________________________________________________

Кількість аркушів у справі _____________________________________________________
                                                                                                                         (словами) 

Строк зберігання - 1 рік

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п 

Короткий зміст документа 

Аркуші справи 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ОБЛІКОВА КАРТКА
порушника, на якого накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________________________________

Дата народження "___" ___________ 19___ р.

Місце проживання ____________________________________________________________________

Місце основної роботи (навчання) _______________________________________________________
                                                                                                                                         (назва, адреса)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ судом "_____" ___________ 20___ р.
                                                                       (назва суду)
за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

Місце відбування громадських робіт

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (назва підприємства, номер телефону відділу кадрів)
_____________________________________________________________________________________

Узятий (та) на облік "___" _____________ 20___ р.

Відбування громадських робіт почато з "____" _____________ 20___ р. 

Місяць 

Кількість годин за графіком 

Кількість відбутих годин, включених до строку відбування стягнення 

Кількість годин, не включених до строку 

Причини невключення 

Дата надходження повідомлення 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього відпрацьовано ______ годин

Знятий (та) з обліку "____" _______________ 20___ р.

Підстави: ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________
                    (посада, назва органу кримінально-
__________________________________________
                             виконавчої інспекції, звання)
__________________________________________ 

 
 
 

_______________ ____________________
               (підпис)                     (прізвище, ініціали) 

 

ПІДПИСКА

Я, ___________________________________________________________________, притягнутий (та)
                                                                                    (прізвище, ініціали)
до адміністративної відповідальності у вигляді ____ годин громадських робіт, ознайомлений (на) з порядком та умовами відбування стягнення, а також попереджений (на), що у разі ухилення від відбування громадських робіт суд на підставі статті 3214 Кодексу України про адміністративні правопорушення може замінити мені невідбутий строк громадських робіт адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п'ять годин громадських робіт.

Ухиленням від відбування громадських робіт є:

невихід на роботу без поважної причини;

неприбуття порушника за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважної причини або зникнення з місця проживання.

Мені роз'яснено, що я зобов'язаний (на) додержуватися вимог законодавства, сумлінно ставитися до суспільно корисної праці, працювати на визначеному об'єкті і відпрацьовувати установлений судом строк громадських робіт, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання. 

"___" ____________ 20___ р.  

____________
(підпис)  

__________________
(прізвище, ініціали) 

 

Місце для штампа  

  

  

Керівнику _______________________________
                              (назва підприємства, установи, організації)
_______________________________________ 

НАПРАВЛЕННЯ

Направляємо громадянина (ку) _________________________________________________________,
                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (яку) _____________________________________________ судом "____" _________ 20__ р.
                                                                               (назва суду)
за ст. ________ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт.

На власника підприємства, установи, організації або вповноважений ним орган відповідно до статті 3213 Кодексу України про адміністративні правопорушення покладаються такі обов'язки:

погодження з кримінально-виконавчою інспекцією переліку об'єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

у триденний термін повідомлення інспекції про ухилення порушника від відбування стягнення, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;

ведення обліку та інформування органу кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих порушником годин за таким зразком: 

Місяць  

Кількість годин за графіком  

Кількість відпрацьованих годин, включених до строку відбування стягнення 

Кількість годин, не включених до строку  

Причини невключення 

Примітки 

Громадські роботи є безоплатними і виконуються не більш як чотири години на день (неповнолітніми - дві години) у вільний від основної роботи чи навчання час.

Власником підприємства заповнюється табель виходу порушника на роботу, копія якого надсилається до органу кримінально-виконавчої інспекції після відбуття порушником громадських робіт. 

Порушник _________________________________________________________ повинен приступити
                                                                                    (прізвище та ініціали)
до відбування громадських робіт з "___" ______________ 20___ р. 

_____________________________________________
(посада, назва органу кримінально-виконавчої інспекції, звання)
_____________________________________________
_____________________________________________  

 
 
 
_________ __________________
       (підпис)          (прізвище, ініціали) 

Тел. _______________  

М. П. 

 

Місце для штампа

ТАБЕЛЬ

виходу на роботу в _____________ 20___ р. _______________________________________________,
                                                       (місяць)                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) відбуває громадські роботи ____________________________________________________
                                                                                                                                      (назва підприємства) 

Дні місяця  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Кількість годин за графіком  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Фактично відпрацьовано 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Причини невідпрацювання встановленої кількості годин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Керівник _________________________________
                                              (назва підприємства)
_________________________________________ 

 
 
____________ _______________________
            (підпис)                    (прізвище, ініціали) 

"____" ___________________ 20____ р.  

М. П. 

 

АКТ
перевірки виконання порушником адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

м. _____________________  

" ___" _______________ 20___ р. 

Я, ___________________________________________________________________________________
                                    (посада, назва органу кримінально-виконавчої інспекції, звання, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
склав цей акт про те, що в присутності ____________________________________________________
                                                                                                          (посада, прізвище, ініціали представника адміністрації)
_____________________________________________________________________________________
здійснив перевірку виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт, накладеного
на порушника _________________________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
який (а) відбуває громадські роботи на ___________________________________________________
                                                                                                                                      (назва підприємства)

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З метою усунення виявлених під час перевірки недоліків пропоную:

_____________________________________________________________________________________
                               (указати перелік заходів щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
 

_______________________________________________
  (посада, назва органу кримінально-виконавчої інспекції, звання)
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 
 
____________ ________________
           (підпис)           (прізвище, ініціали) 

Керівник підприємства  

____________ ________________
           (підпис)            (прізвище, ініціали) 

Особа, яка здійснює контроль за порушником  

____________ ________________
          (підпис)             (прізвище, ініціали) 

Перший примірник одержав  

____________
         (підпис)  

_____________________________
     (прізвище, ініціали посадової особи) 

"____" _____________ 20___ р. 

  

  

 

Місце для штампа 

Голові ____________________________
                         (назва та місцезнаходження суду)
__________________________________

ПОДАННЯ

про _________________________________________________________________________________

м. ___________________                                                                  "____" __________________ 20___ р.

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                             (посада, назва органу кримінально-виконавчої інспекції)
________________________________________________________________, розглянувши матеріали
                                                                               (прізвище, ініціали)
стосовно порушника __________________________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
на якого (у) _____________________________________________ судом "____" __________ 20___ р.
                                                                                  (назва суду)
за ст._____ Кодексу України про адміністративні правопорушення накладено адміністративне стягнення у вигляді _________ годин громадських робіт,

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
           (у поданні про заміну громадських робіт адміністративним арештом вказується факт ухилення від відбування
                                                                                                          стягнення особою)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ураховуючи викладене, вважаю за доцільне направити матеріали стосовно
_________________________________________________________________ до суду для вирішення
                                                                       (прізвище, ініціали)
питання про __________________________________________________________________________
                                                                                                (викладається суть питання)
_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________
(посада, назва органу кримінально-виконавчої інспекції, звання)
______________________________________________
______________________________________________ 

 
 
 
____________
         (підпис)  

 
 
 
__________________
       (прізвище, ініціали) 

Тел. ______________ 

  

  

____________

Опрос