Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к разделу III Положения о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 28.02.2009 № 107
Утратил силу

Зміни до розділу III Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Зміни втратили чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

1. Підпункт "в" пункту 3.2 глави 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти "г" - "е" уважати відповідно підпунктами "в" - "д".

2. У пункті 5.2 глави 5:

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"систематичного (більше двох разів протягом календарного місяця) порушення банком установлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2)".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять шостим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі систематичного (більше двох разів протягом календарного місяця) порушення банком установлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2) Національний банк має право прийняти рішення про обмеження операцій у вигляді встановлення для банку зменшених на п'ятдесят базисних пунктів (п'ятдесят сотих частини процента) значень відповідних лімітів на строк до шести місяців";

у пункті 5.10 слово "жорсткіші" виключити.

3. У главі 7:

пункт 7.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"порушення встановлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2)";

абзац четвертий підпункту "б" пункту 7.8 виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

пункт 7.12 викласти в такій редакції:

"7.12. Штраф за кожний випадок порушення банком установлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2) накладається на банк у розмірі від 10 тисяч гривень до одного відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду банку адекватно допущеному порушенню.

Порушенням установленого Національним банком значення ліміту загальної (довгої, короткої) валютної позиції банку (Л13, Л13-1, Л13-2) уважається перевищення банком значення відповідного ліміту більше ніж на чотири базисних пункти (чотири сотих частини процента).

Загальна сума штрафів за порушення встановлених Національним банком значень лімітів загальної (довгої, короткої) відкритої валютної позиції (Л13, Л13-1, Л13-2), що нарахована за місяць (у якому допущені порушення), не може становити більше ніж один відсоток від суми зареєстрованого статутного фонду банку";

в абзаці першому пункту 7.18 слова в дужках "(більш жорсткі)" виключити.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Директор Департаменту
валютного регулювання
 

 
О. А. Щербакова
 

Опрос