Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов

МВД, Государственный комитет финансового мониторинга, СБУ
Приказ от 29.01.2009 № 11/33/24/53
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України,
Державної податкової адміністрації України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Служби безпеки України
від 29 січня 2009 року N 11/33/24/53

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2009 р. за N 258/16274

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства доходів і зборів України,
 Служби безпеки України
 від 2 грудня 2013 року N 1026/1184/739/484)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Законів України "Про державну податкову службу в Україні", "Про міліцію", "Про Службу безпеки України", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю", "Про контррозвідувальну діяльність" та "Про боротьбу з тероризмом", з метою удосконалення порядку надання та ефективності розгляду узагальнених матеріалів, у тому числі щодо налагодження взаємодії територіальних підрозділів Державного комітету фінансового моніторингу України та правоохоронних органів, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів, затвердженого наказом Державного комітету фінансового моніторингу України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 28.11.2006 N 240/718/1158/755, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2006 за N 1312/13186, що додаються.

2. Департаменту аналітичної роботи (Твердохліб І. П.) спільно з Юридичним управлінням (Комашко В. В.) Держфінмоніторингу України надати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

3. Начальникам відповідних структурних та територіальних підрозділів Держфінмоніторингу України, Державної податкової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України довести цей наказ до відома особового складу та забезпечити належне його виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти: у Державному комітеті фінансового моніторингу України - на заступника Голови Держфінмоніторингу України Я. В. Янушевича, у Державній податковій адміністрації України - на першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України - начальника податкової міліції В. В. Бухарєва, у Міністерстві внутрішніх справ України - на першого заступника Міністра внутрішніх справ України - начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю В. В. Бедриківського, у Службі безпеки України - на заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Т. Ю. Дурдинця.

 

Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України
 

 
І. Б. Черкаський
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
С. В. Буряк
 

Міністр внутрішніх справ України 

Ю. В. Луценко 

Т. в. о. Голови Служби безпеки
України
 

 
В. О. Наливайченко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра
фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

 

Зміни
до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів

1. У главі 2:

1.1. Абзац другий викласти в такій редакції:

"узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, щодо яких є підстави вважати, що метою їх проведення є легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, підготовлені Держфінмоніторингом України на основі результатів аналізу інформації, одержаної відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", для подання в письмовій та/або електронній формі правоохоронним органам, які уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України".

1.2. В абзаці сьомому після слів "надання консультативної допомоги правоохоронним органам" доповнити словами "організація та проведення робочих нарад".

2. У главі 3:

2.1. Абзац третій пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"у разі наявності двох і більше фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, їх опис формується як узагальнення (загальна кількість операцій, загальна сума, найбільш суттєвий характер операцій та основні контрагенти). Більш детальна інформація додається в табличній електронній формі, що є невід'ємним додатком до узагальнених (додаткових) матеріалів".

2.2. Пункт 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. У разі повторного неподання Держфінмоніторингу України суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансові операції або повторне подання завідомо недостовірної інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, якщо про це йому стало відомо від інших суб'єктів фінансового моніторингу та/або інших джерел інформації, Держфінмоніторинг України передає до правоохоронних органів для перевірки та прийняття рішення відповідні узагальнені матеріали або вживає інших заходів, що випливають із покладених на нього завдань".

2.3. Доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:

"3.8. При підготовці узагальнених (додаткових) матеріалів у процесі здійснення аналізу одним з критеріїв ризику є інформація, яка надається правоохоронними органами у вигляді інформаційних листів.

Інформаційні листи повинні містити підстави для формування узагальнених (додаткових) матеріалів, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

За наявності підстав вважати, що фінансова операція може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, Держфінмоніторинг України готує узагальнені (додаткові) матеріали.

У разі відсутності повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та/або підстав, обов'язкових реквізитів осіб - учасників фінансових операцій, визначених у додатку 1, або якщо необхідно здійснити дії, які виходять за межі компетенції Держфінмоніторингу України, така інформація не розглядається, про що повідомляється ініціатор листа у встановленому законодавством порядку".

3. У главі 4:

3.1. У пункті 4.3 після слів "Держфінмоніторингу України" доповнити словами "або його регіональному відділу".

3.2. Пункт 4.5 викласти в такій редакції:

"4.5. Якщо відповідно до законодавства узагальнені (додаткові) матеріали передаються з одного правоохоронного органу до іншого або до його територіального підрозділу, правоохоронний орган (його територіальний підрозділ), який передає матеріали, з метою належної координації дій інформує Держфінмоніторинг України, його регіональний відділ (у строки і порядку, визначені пунктами 4.3 та 4.4 цієї глави) та відповідно:

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України;

Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України;

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України".

4. У главі 5:

4.1. В абзаці третьому пункту 5.2 слова в дужках "(у разі отримання інформації на запити слідчих)" замінити словами в дужках "(у разі отримання від слідчого відповідного документа)".

4.2. Пункт 5.3 викласти у такій редакції:

"5.3. Правоохоронні органи (їх територіальні підрозділи) організовують проведення перевірки інформації, викладеної в узагальнених (додаткових) матеріалах, відповідно до законодавства та при встановленні даних, які вказують на наявність ознак злочину, за матеріалами перевірки приймають рішення відповідно до Законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про контррозвідувальну діяльність" та Кримінально-процесуального кодексу України".

4.3. У пункті 5.7 слово "законністю" замінити словом "обґрунтованістю".

5. У главі 6:

5.1. У пункті 6.1 слово та цифру в дужках "(додаток 1)" замінити словом та цифрою в дужках "(додаток 2)".

5.2. У пункті 6.2 після слів "Держфінмоніторингу України" доповнити словами "або його регіональним відділам".

5.3. Пункт 6.4 доповнити новими підпунктами 6.4.1 та 6.4.2 такого змісту:

"6.4.1. Фахівці регіональних відділів Держфінмоніторингу України у встановленому законодавством порядку беруть участь у заходах, які здійснюють територіальні підрозділи правоохоронних органів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як консультанти або спеціалісти.

6.4.2. Регіональні відділи Держфінмоніторингу України, використовуючи інформаційно-технічні можливості Держфінмоніторингу України, за ініціативою територіальних підрозділів правоохоронних органів здійснюють опрацювання інформації щодо нерезидентів через офіційні бази даних зарубіжних країн і про її результати повідомляють ініціатора у встановленому порядку".

5.4. Абзаци перший - третій пункту 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи один раз у квартал проводять взаємозвірку результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів, щодо яких відсутня додаткова інформація.

Регіональні відділи Держфінмоніторингу України та територіальні підрозділи правоохоронних органів один раз у квартал проводять взаємозвірку результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів.

Результати взаємозвірки оформляються актом за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку".

6. Доповнити Порядок додатком 1 такого змісту:

Перелік
підстав для формування узагальнених матеріалів та реквізитів осіб, які вчинили правочини, у тому числі з урахуванням інформації, отриманої від підрозділів фінансових розвідок іноземних держав

1. Наявність в провадженні правоохоронного органу кримінальної справи, порушеної за ознаками суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (далі - предикатний злочин) або фінансуванню тероризму.

Відомості щодо кримінальної справи:

номер справи, дата порушення, стаття Кримінального кодексу України, за ознаками якої порушено кримінальну справу, у тому числі кваліфікуючі ознаки;

яким органом порушено та в провадженні якого органу знаходиться кримінальна справа;

короткий опис фабули справи та особи, що вчинила злочин;

встановлений розмір матеріальних збитків та/або доходів, одержаних злочинним шляхом;

опис правочинів, зокрема період, сума, підстави їх вчинення, реквізити фінансових, бухгалтерських та інших документів.

2. Виконання завдань, передбачених Законами України "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про контррозвідувальну діяльність", що потребує перевірки факту вчинення предикатного злочину та фінансування тероризму.

3. Обов'язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які вчинили правочини та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму:

3.1. Для фізичних осіб - резидентів:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);*

дата народження;

ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи);*

паспортні дані.

3.2. Для фізичних осіб - нерезидентів:

прізвище, ім'я (українською та/або англійською мовою);*

дата народження;

громадянство та місце фактичного проживання - країна;

паспортні дані;

ідентифікаційний номер (номер соцзабезпечення, Cedula тощо).

3.3. Для юридичних осіб:

повне найменування;*

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для резидентів);*

місцезнаходження;*

реквізити рахунків.

4. Обсяг (перелік) інформації, який повинен бути викладений в інформаційному листі правоохоронного органу щодо необхідності звернення до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

4.1. Відомості, що ідентифікують суб'єкт:

ім'я суб'єкта (фізичної або юридичної особи);*

місцезнаходження - для юридичних осіб, місце проживання - для фізичних осіб;

відношення суб'єкта до розслідування;

ідентифікаційний номер (номер соцзабезпечення, Cedula тощо - для фізичних осіб - нерезидентів);

паспортні дані;

номер телефону;

національність, стать, дата народження.

4.2. Фінансова та інша інформація:

найменування банку (SWIFT - код (BIC cod) банку);*

номер банківського рахунку;*

місцезнаходження банку.

4.3. Опис інформації, яка необхідна від підрозділу фінансової розвідки іноземної держави (запитання).*

4.4. Ціль та мета використання інформації, що запитується.*

4.5. Застосування конфіскації або утримання майна в цій справі.*

4.6. Сума (вид валюти) та/або походження коштів, задіяних в цій справі.*

4.7. Країни, які задіяні у розслідуванні.*

Надання інформації відповідно до пунктів 1, 3 та 4 цього Переліку здійснюється з дотриманням вимог, передбачених статтею 121 Кримінально-процесуального кодексу України.

Надання інформації відповідно до пунктів 2 та 3 цього Переліку здійснюється з дотриманням вимог закону щодо охорони державної таємниці, зокрема щодо відомостей, передбачених статтею 4.4.9 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2005 за N 902/11182.

При наданні інформації відповідно до пункту 4 цього Переліку обов'язково надається дозвіл правоохоронного органу Держфінмоніторингу України на передачу інформації, викладеної в інформаційному листі правоохоронного органу, його територіального підрозділу, до підрозділу фінансової розвідки іншої держави.

____________
* Обов'язкові реквізити".

У зв'язку з цим додатки 1 - 3 вважати відповідно додатками 2 - 4.

7. Відмітку до додатка 2 викласти в такій редакції:

8. Додаток 3 викласти в такій редакції:

ЗАТВЕРДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

___________________________________
(керівник Держфінмоніторингу України або його
заступник /керівник регіонального відділу або
особа, що виконує його обов'язки/) 

___________________________________
(керівник правоохоронного органу або його
заступник /керівник територіального підрозділу або
особа, що виконує його обов'язки/) 

________________
(підпис) 

___________________
(ініціали та прізвище) 

________________
(підпис) 

__________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ ____ року 

"___" ____________ ____ року 

  

місто ________________ 

АКТ
взаємозвірки результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів за __ квартал ______ року

N
з/п
 

Вихідні дата та номер супровідного листа Держфінмоніторингу України про направлення узагальнених (додаткових) матеріалів 

Номер та дата узагальненого (додаткового) матеріалу 

Вид та умовне найменування узагальненого (додаткового) матеріалу 

Вхідні дата та номер реєстрації узагальненого (додаткового) матеріалу
(за даними діловодної служби правоохоронного органу) 

Результати розгляду узагальнених матеріалів
(останнє на звітну дату прийняте рішення згідно із законодавством) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________________________________________
(керівник структурного підрозділу Держфінмоніторингу
України або його заступник /відповідальна особа
регіонального відділу або особа, яка виконує її обов'язки/) 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ ____ року 

  

  

_____________________________________________
(керівник структурного підрозділу правоохоронного органу
або його заступник /керівник структурного територіального
підрозділу або особа, яка виконує його обов'язки/) 

_________________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

"___" ____________ ____ року 

  

  

Примітки:

1. Колонки 1, 2, 3, 4 заповнюються Держфінмоніторингом України (його регіональним відділом).

2. Колонки 5, 6 заповнюються правоохоронним органом (його територіальним підрозділом).".

9. Додаток 4 виключити.

 

Директор Департаменту аналітичної
роботи Держфінмоніторингу України
 

 
І. П. Твердохліб
 

Директор Департаменту боротьби
з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом, ДПА України
 

 
 
І. В. Стельмахович
 

Заступник начальника ГУБОЗ
МВС України
 

 
В. О. Лашук
 

Заступник начальника ГУБКОЗ
Служби безпеки України
 

 
В. В. Кабаль
 

Опрос