Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления пособия по безработице, в том числе единовременной его выплаты для организации безработными предпринимательской деятельности

Минтруда
Приказ от 11.02.2009 № 52
Утратил силу

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 11 лютого 2009 року N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2009 р. за N 231/16247

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
 від 20 листопада 2000 року N 307
згідно з
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 15 червня 2015 року N 613)

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та з метою удосконалення механізму надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 915/5136 (зі змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Міністр 

Л. Денісова 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
(постанова від 29.01.2009 N 90)
 

 

В. о. президента Спілки
підприємців малих, середніх і
приватизованих підприємств
України
 

 
 
 
В. Биковець
 

Президент Спілки орендарів і
підприємців України
 

 
В. Хмільовський
 

Генеральний директор Федерації
роботодавців України
 

 
В. Грищенко
 

В. о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців
 

 
В. Биковець
 

Керівник Робочої комісії
всеукраїнських профспілок та
профспілкових об'єднань для
ведення переговорів, з укладення
Генеральної угоди на новий строк,
здійснення контролю і забезпечення
її виконання - заступник Голови
Федерації професійних спілок
України
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Г. В. Осовий
 

 

Зміни
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

1. Пункт 2.1 викласти у такій редакції:

"2.1. Застрахованим особам - найманим працівникам; особам, які виконують роботи (надають послуги) згідно з цивільно-правовими договорами; військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, внутрішніх військ, військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів внутрішніх справ, особам начальницького складу податкової міліції, а також особовому складу воєнізованих аварійно-рятувальних служб (формувань), створених відповідно до законодавства на постійній основі (далі - військовослужбовці), крім військовослужбовців строкової служби, а у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", іншим особам (громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України), на користь яких здійснюється страхування на випадок безробіття, які втратили роботу з не залежних від них обставин і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували роботи (надавали послуги) згідно з цивільно-правовими договорами не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески, допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) або середнього грошового забезпечення залежно від страхового стажу:

до 2 років - 50 відсотків;

від 2 до 6 років - 55 відсотків;

від 6 до 10 років - 60 відсотків;

понад 10 років - 70 відсотків.

Залежно від тривалості безробіття допомога по безробіттю зменшується і виплачується у відсотках до визначеного розміру:

перші 90 календарних днів - 100 відсотків;

протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків;

надалі - 70 відсотків".

2. Пункт 2.2 викласти у такій редакції:

"2.2. Втратою роботи з незалежних від застрахованих осіб обставин вважається припинення трудового договору відповідно до статті 36 (пункти 2, 3), статті 38 (у разі неможливості продовження роботи, а також невиконання власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору), статті 39, статті 40 (пункти 1, 2, 5, 6) Кодексу законів про працю України, а для військовослужбовців, зазначених у пункті 2.1 цього Порядку, - звільнення зі служби з поважних причин без права на пенсію (у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров'я, у зв'язку із закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, через сімейні обставини або з інших поважних причин відповідно до законодавства про військовий обов'язок і військову службу).".

3. Абзац перший пункту 2.4 викласти у такій редакції:

"2.4. Згідно з пунктом 2.1 цього Порядку визначається розмір допомоги по безробіттю застрахованим особам, які звільнилися з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін і визнані в установленому порядку безробітними та протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу не менше 26 календарних тижнів і сплачували страхові внески.".

4. У абзаці третьому пункту 2.5:

слова "особам, які виконували роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими угодами" виключити;

доповнити абзац словами "а також членам особистих селянських господарств, які здійснюють (здійснювали) діяльність відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство.".

5. Підпункт 1 пункту 2.7 викласти у такій редакції:

"1) особам, звільненим з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, військовослужбовцям, зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, та іншим особам, звільненим з останнього місця роботи (служби) у зв'язку із застосуванням до них заходів дисциплінарного впливу, - виплата починається з 91 календарного дня;".

6. Доповнити пункт 2.11 абзацом другим такого змісту:

"Допомога по безробіттю особам, які звільнені у зв'язку з припиненням строку роботи на загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, визначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.".

7. Доповнити розділ 2 пунктом 2.13 такого змісту:

"2.13. Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою.

У разі відмови особи від участі у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота є для неї підходящою, без поважних причин розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до пунктів 2.1 та 2.7 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків строком до трьох місяців.".

8. У пункті 3.1:

підпункт 1 доповнити словами "та період участі безробітного в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах";

після підпункту 1 доповнити новими підпунктами 2 і 3 такого змісту:

"2) періоди виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами для осіб, які виконували такі роботи;

3) періоди проходження служби військовослужбовцями, зазначеними у пункті 2.1 цього Порядку, після запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для таких осіб.".

У зв'язку з цим підпункти 2 - 6 вважати відповідно підпунктами 4 - 8;

абзац третій підпункту 7 після слів "які не є членами творчих спілок" доповнити словами "а також члени особистих селянських господарств, які здійснюють (здійснювали) діяльність відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство".

9. У пункті 3.2:

підпункт 2 викласти у такій редакції:

"2) строк проходження військової служби військовослужбовцями, зазначеними у пункті 2.1 цього Порядку, до запровадження страхування на випадок безробіття у разі звільнення зі служби за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів без права на пенсію за умови реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, а осіб, які не підлягають військовому обліку, - протягом місяця з дня зняття з обліку;";

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4 - 6 вважати відповідно підпунктами 3 - 5.

10. Пункти 4.1, 4.2 та 4.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.3, 4.5, 4.6 вважати відповідно пунктами 4.1, 4.2, 4.3.

11. У пункті 4.1:

підпункти 1 та 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3, 4 вважати відповідно підпунктами 1, 2.

Доповнити пункт після підпункту 2 новими абзацами такого змісту:

"Умовою для призначення допомоги по безробіттю є готовність особи до участі в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою.

У разі відмови особи від участі у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота для неї є підходящою, без поважних причин розмір допомоги по безробіттю, визначений відповідно до цього пункту, зменшується на 50 відсотків строком до трьох місяців.".

12. Пункти 5.1 та 5.2 викласти в такій редакції:

"5.1. Виплата допомоги по безробіттю відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або після закінчення строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

5.2. Особам, зазначеним у пункті 5.1 цього Порядку, яким вихідна допомога або інші компенсаційні виплати було виплачено одноразово, виплата допомоги по безробіттю відкладається не більше ніж на один місяць, а у разі здійснення таких виплат щомісячно - до закінчення періоду їх виплати.

Здійснення зазначених виплат підтверджується довідками про середню заробітну плату (дохід) або середнє грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття, форми яких передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням".

13. Пункт 5.3 викласти в такій редакції:

"5.3. Тривалість виплати допомоги по безробіттю скорочується на строк 90 календарних днів у разі:

1) звільнення з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін;

2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України, а також військовослужбовцям, зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, звільненим зі служби з підстав, передбачених пунктом "в" частини третьої, пунктами "е", "є" "ж" "и" частини шостої, пунктами "е", "є" "ж" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу.".

14. У пункті 5.4:

підпункти 1, 2, 6 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3, 4, 5 та 7 вважати відповідно підпунктами 1 - 4;

абзац перший підпункту 1 викласти у такій редакції:

"1) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю - на строк не менше кількості календарних днів тимчасової роботи";

доповнити підпункт 3 після слів "Закону України "Про зайнятість населення" словами "та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

15. У пункті 5.5:

підпункт 7 викласти у такій редакції:

"7) призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку;";

доповнити пункт новими підпунктами 17 та 18 такого змісту:

"17) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності);

18) відмови безробітного від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.".

16. Пункт 6.2 викласти у такій редакції:

"6.2. Допомога по безробіттю призначається на підставі особистої заяви безробітного, довідки (довідок) про середню заробітну плату (дохід) за останнім місцем (декількома місцями) роботи чи служби, трудової книжки, військового квитка, копії цивільно-правового договору, за пред'явленням, у разі наявності, свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.".

17. Абзац другий пункту 6.4 викласти у такій редакції:

"Військовослужбовці, зазначені у пункті 2.1 цього Порядку, звільнені зі служби, подають довідку (довідки) з військового комісаріату, військової частини або іншого формування, утвореного відповідно до законів України, яке виплачує грошове забезпечення, про строки проходження служби, які включаються та (або) прирівнюються до страхового стажу, а також розмір і строки виплати грошового забезпечення відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.".

18. Перше речення абзацу другого пункту 6.12 викласти у такій редакції:

"Розмір допомоги по безробіттю особам, які виконували роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, займалися підприємницькою або іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, а також членам особистих селянських господарств, які здійснювали діяльність відповідно до Закону України "Про особисте селянське господарство", залежить від їх участі в страхуванні на випадок безробіття (на добровільних засадах) під час здійснення цієї діяльності.".

19. Абзац перший пункту 6.121 після слів "без поважних причин" доповнити словами "відмовою від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності), відмовою від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.".

20. Пункт 6.14 після слів "що впливають на умови її виплати" доповнити словами та знаками ", у тому числі встановлені під час розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення.".

 

Директор Департаменту
соціального партнерства і
загальнообов'язкового державного
соціального страхування
 

 
 
 
В. Ступак
 

Опрос