Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка взаимодействия и обмена информацией между Министерством экономики Украины, Фондом государственного имущества Украины, Государственной налоговой администрацией Украины и Пенсионным фондом Украины о предприятиях, в отношении которых возбуждено производство по делу о банкротстве

Государственная налоговая администрация, Фонд государственного имущества, Пенсионный фонд, Министерство экономики Украины (3)
Порядок, Постановление, Приказ от 07.02.2009 № 6-1, 98/174/46
Утратил силу

Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між Міністерством економіки України, Фондом державного майна України, Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України про підприємства, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство

Наказ Міністерства економіки України,
Фонду державного майна України,
Державної податкової адміністрації України
від 7 лютого 2009 року N 98/174/46

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2009 р. за N 227/16243

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Фонду державного майна України,
Міністерства фінансів України
 від 18 листопада 2014 року N 1359/2629/1143)

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та з метою підвищення оперативності дій із запобігання порушенням законодавства з питань банкрутства та захисту інтересів держави НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії та обміну інформацією між Міністерством економіки України, Фондом державного майна України, Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України про підприємства, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство, що додається.

2. Директорові Державного департаменту з питань банкрутства Хорунжому Ю. А. подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Державного департаменту з питань банкрутства Хорунжого Ю. А.

 

Міністр економіки України 

Б. М. Данилишин 

Виконуючий обов'язки
голови Фонду державного
майна України
 

 
 
Д. М. Парфененко
 

Голова Державної податкової
адміністрації України
 

 
С. В. Буряк
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Виконуючого обов'язки
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

 

Про затвердження Порядку взаємодії та обміну інформацією між Міністерством економіки України, Фондом державного майна України, Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України про підприємства, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 7 лютого 2009 року N 6-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 березня 2009 р. за N 227/16243

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою правління Пенсійного фонду України
від 18 листопада 2014 року N 24-1)

З метою підвищення оперативності дій із запобігання порушенням законодавства з питань банкрутства та захисту інтересів держави та Пенсійного фонду України, відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 N 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок взаємодії та обміну інформацією між Міністерством економіки України, Фондом державного майна України, Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України про підприємства, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство, що додається.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Короневського В. М.

 

Голова правління 

О. Зарудний 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Виконуючий обов'язки
Міністра фінансів України
 

 
І. І. Уманський
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

ПОРЯДОК
взаємодії та обміну інформацією між Міністерством економіки України, Фондом державного майна України, Державною податковою адміністрацією України та Пенсійним фондом України про підприємства, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), Фонду державного майна України (далі - ФДМУ), Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА) і Пенсійного фонду України (далі - ПФУ), процедуру обміну інформацією щодо державних підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, що перебувають в процедурах, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

1.2. Суб'єктами інформаційного обміну є Державний департамент з питань банкрутства (далі - Департамент), ФДМУ, ДПА та ПФУ.

1.3. Взаємодія Мінекономіки із суб'єктами інформаційного обміну на центральному та регіональному рівні здійснюється через Департамент.

2. Порядок взаємодії та подання запитів

2.1. Територіальні органи Департаменту разом з регіональними відділеннями ФДМУ (щодо підприємств, які належать до сфери його управління), державними податковими адміністраціями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і регіональними управліннями ПФУ не рідше одного разу на квартал проводять спільні засідання, на яких розглядають стан провадження справ про банкрутство підприємств, у яких сума кредиторських вимог органів державної податкової служби та ПФУ разом становить не менше третини загальної суми визнаних вимог кредиторів, щодо виконання рішень судів, результати діяльності арбітражних керуючих, надання пропозиції щодо кожного підприємства стосовно підвищення ефективності реалізації процедур банкрутства та джерел погашення кредиторських вимог.

2.2. ДПА та ПФУ щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Департаменту та ФДМУ (щодо підприємств, які належать до сфери його управління) перелік державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, що мають заборгованість перед бюджетами та Пенсійним фондом України, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, за формою згідно з додатком.

2.3. ДПА та ПФУ щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають Департаменту перелік державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, в яких існує заборгованість, достатня для подання заяви про порушення справи про банкрутство, визначеної Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

2.4. Департамент щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає ФДМУ, ДПА та ПФУ інформацію (у разі її наявності) щодо фінансового стану державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, що перебувають у процедурах банкрутства, а також висновки щодо цих підприємств про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства.

2.5. Департамент надає ФДМУ, ДПА та ПФУ протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідного запиту інформацію щодо наявності ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), досвіду роботи та завантаженості арбітражних керуючих, зазначених у запиті.

2.6. Територіальні органи Департаменту можуть залучати представників органів ДПА та ПФУ відповідно до Положення про Державний департамент з питань банкрутства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 N 533, до участі в роботі комісій з проведення перевірки дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних керуючих, якщо згідно з реєстром вимог кредиторів сума визнаних вимог органів ДПА та/або ПФУ разом становить не менше третини всієї заборгованості, а також залучати ФДМУ щодо підприємств, які належать до сфери його управління.

2.7. За ініціативою відповідальних представників ФДМУ (щодо підприємств, які належать до сфери його управління), Департаменту та органів ДПА, ПФУ організовуються спільні наради, на яких заслуховується інформація щодо діяльності арбітражних керуючих і визначення шляхів відновлення платоспроможності державних підприємств і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків.

2.8. Інформаційний обмін між відповідними суб'єктами здійснюється в електронному вигляді з використанням засобів електронної пошти.

До кожного запиту і відповіді, що надходять на магнітному носії, додається супровідний лист.

2.9. Суб'єкти інформаційного обміну визначають осіб, відповідальних за обмін інформацією, та повідомляють про них іншу сторону інформаційного обміну. Відповідальні особи здійснюють контроль за правильністю заповнення запитів і відповідей, а також за правомірністю направлення запитів.

2.10. Представники Департаменту, ФДМУ, ДПА та ПФУ здійснюють спільні навчальні заходи щодо застосування законодавства про банкрутство.

 

Директор
Державного департаменту
з питань банкрутства
 

 
 
Ю. А. Хорунжий
 

Заступник директора
Департаменту банкрутств,
санації та реструктуризації
Фонду державного майна України
 

 
 
 
Н. А. Блощаневич
 

Директор департаменту
погашення прострочених
податкових зобов'язань
Державної податкової
адміністрації України
 

 
 
 
 
М. О. Чмерук
 

Директор департаменту
надходження доходів
Пенсійного фонду України
 

 
 
В. В. Литвиненко
 

 

N з/п 

Код області 

Найменування підприємства-
боржника 

Місцезна-
ходження 

Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ 

Орган, уповноважений управляти державним майном або корпоративними правами держави 

Частка державної власності у статутному фонді підприємства (%) 

Дата порушення справи про банкрутство та номер справи 

Кредиторська заборгованість
(тис. грн.) 

Орган, що ініціював порушення справи про банкрутство 

Відсоток голосів ініціюючого кредитора у комітеті кредиторів (%) 

Стадія розгляду справи про банкрутство (розпорядження майном, санація, ліквідація) 

Дата введення процедури 

заявлена 

поточна 

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос