Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчета о результатах проведения процедуры закупки у одного участника

Министерство экономики Украины (3)
Форма, Приказ, Инструкция от 30.01.2009 № 61
Утратил силу

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

N ______ від ____________

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 26 липня 2010 року N 922)

1. Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі.

2. Замовник:

2.1. Найменування.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

3. Опис предмета закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг.

4. Інформація щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника:

4.1. Підстава застосування відповідно до пункту 83 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами).

4.2. Номер і дата видачі документа уповноваженого органу про погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника _________________

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі.

6. Інформація про запрошеного учасника процедури закупівлі:

6.1. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи).

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи).

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

7. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце).

8. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ), ________ грн.;
                                                                                                                                           (цифрами)

______________________ гривень.
                    (словами)

9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

10. Інша інформація.

11. Склад тендерного комітету __________________________________________________________
                                                                                 (зазначити прізвища, ініціали та посади членів тендерного комітету). 

12. Голова тендерного комітету

____________________________
           (посада, прізвище, ініціали)
                      (підпис, М. П.) 

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

1. Звіт готується державною мовою.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається згідно з підпунктом 4 пункту 2 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами) (далі - Положення). У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: "Кошти підприємства". Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та словами).

4. Щодо пункту 2 звіту.

У підпункті 2.1 замовник визначається відповідно до підпунктів 9, 13 та 18 пункту 2 Положення.

У підпункті 2.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 Положення.

6. Щодо підпункту 6.3 звіту.

У підпункті 6.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

7. Щодо пункту 10 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

у разі коли залучались експерти для участі в процедурі закупівлі - коротка інформація про них та умови їх участі;

інші необхідні, з точки зору замовника, зауваження та коментарі.

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

 

ПРОТОКОЛ
про розкриття тендерних (цінових) пропозицій

1. Замовник:

1.1. Повне найменування
_____________________________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _________________________________
телефакс _________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі
_____________________________________________________________________________________

3. Розкриття тендерних (цінових) пропозицій відбулося __________________ __________________.
                                                                                                                                                   (дата)                                      (час)

Місце розкриття ______________________________________________________________________

4. Перелік тендерних (цінових) пропозицій, запропонованих учасниками процедури закупівлі:  

Номер і дата реєстрації замовником тендерної (цінової) пропозиції 

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, місцезнаходження, телефон/телефакс 

Інформація про наявність необхідних документів, передбачених тендерною документацією (запитом щодо цінових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них) 

Примітки 

5. Присутні:

5.1. Від учасників процедури закупівлі:  

_____________________________________
                         (посада, прізвище, ініціали)  

____________
(підпис)  

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності)
__________________________________________________________________________________

5.2. Від замовника (члени тендерного комітету):
__________________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)

Підпис голови тендерного комітету
________________________________  

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

 

ПРОТОКОЛ
оцінки тендерних (цінових) пропозицій

1. Замовник:
1.1. Повне найменування
_____________________________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _________________________________
телефакс _________________________________
2. Інформація про предмет закупівлі
_____________________________________________________________________________________

3. Проведення оцінки тендерних (цінових) пропозицій відбулося _______________ _____________.
                                                                                                                                                                     (дата)                            (час)

4. Перелік тендерних (цінових) пропозицій, допущених до процедури оцінки.

5. Методика оцінки тендерних (цінових) пропозицій.

6. Оцінка пропозицій учасників:  

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі 

Критерії оцінки тендерних (цінових) пропозицій 

Значення показників згідно з тендерними (ціновими) пропозиціями за критеріями оцінки 

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)) 

7. Результати проведення оцінки тендерних (цінових) пропозицій (рішення про визнання пропозиції найбільш економічно вигідною)
______________________________________________________________________________________

8. Члени тендерного комітету  

______________________________
                (посада, прізвище, ініціали)  

__________
(підпис)

Підпис голови тендерного комітету
______________________________  

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

 

РЕЄСТР
отриманих тендерних (цінових) пропозицій

1. Замовник:

1.1. Повне найменування
_____________________________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ініціали)

телефон _________________________________
телефакс _________________________________

2. Процедура торгів щодо закупівлі
(назва предмета закупівлі відповідно до пунктів 3, 4 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами)).

_____________________________________________________________________________________

3. Вид процедури закупівлі
_____________________________________________________________________________________

4.  

N
з/п 

Дата, час і спосіб отримання (особисто або поштою тощо) 

Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, який надав тендерну (цінову) пропозицію 

Дотримання передбачених у тендерній документації (запиті щодо цінових пропозицій) вимог щодо форми подання тендерної (цінової) пропозиції 

Підпис особи, що зареєструвала тендерну (цінову) пропозицію, та підпис особи, що передала її особисто (якщо передано особисто) 

5. Інша інформація
_____________________________________________________________________________________

6. Прийняття тендерних (цінових) пропозицій закінчилося __________________ ________________
                                                                                                                                                            (дата)                                  (час)

________________________________________
                                    (підпис секретаря)
________________________________________
                      (підпис голови тендерного комітету)

                                     М. П. 

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

Опрос