Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчета о результатах проведения процедуры запроса ценовых предложений (котировок)

Министерство экономики Украины (3)
Форма, Приказ, Инструкция от 30.01.2009 № 61
Утратил силу

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

N _________ від ____________

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економіки України
 від 26 липня 2010 року N 922)

1. Загальна інформація:

1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

1.2. Джерело фінансування закупівлі.

1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі.

2. Замовник:

2.1. Найменування.

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

3. Опис предмета закупівлі:

3.1. Предмет закупівлі.

3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид виконання (проведення) робіт та надання послуг.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Дата відправлення запиту цінових пропозицій (котирувань).

4.2. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури.

5. Інформація щодо цінових пропозицій:

5.1. Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час).

5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).

5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.

5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

5.5. Найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи) учасників, що подали цінові пропозиції.

5.6. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції та договору.

5.7. Ціна обраної пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) ___________________ грн.;
                 (цифрами)

__________________________________ гривень.
                                       (словами)

5.8. Дата акцепту пропозиції.

5.9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

6. Інформація про переможця торгів:

6.1. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для фізичної особи).

6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи).

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

7. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися):

7.1. Дата прийняття такого рішення.

7.2. Підстави.

8. Кількість поданих скарг, позовів.

9. Інша інформація.

10. Склад тендерного комітету __________________________________________________________
                                                                                      (зазначити прізвища, ініціали та посади членів тендерного комітету).

11. Голова тендерного комітету

____________________________
           (посада, прізвище, ініціали)
                      (підпис, М. П.) 

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)

1. Звіт готується державною мовою.

2. Дата заповнюється в такому порядку: число, місяць, рік.

3. Щодо пункту 1 звіту.

Головний розпорядник коштів зазначається відповідно до бюджетного законодавства. Джерело фінансування закупівлі визначається за підпунктом 4 пункту 2 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 (із змінами) (далі - Положення). У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у підпункті 1.2 зазначається: "Кошти підприємства". Розмір бюджетного призначення або очікувана вартість закупівлі зазначається в гривнях (цифрами та словами).

4. Щодо пункту 2 звіту.

Щодо підпункту 2.1. Замовник визначається відповідно до підпунктів 9, 13 та 18 пункту 2 Положення.

У підпункті 2.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

5. Щодо пункту 3 звіту.

Інформація про предмет закупівлі зазначається відповідно до пунктів 3 і 4 Положення.

6. Щодо пункту 5 звіту.

Щодо підпункту 5.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій для процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) установлюється замовником, але не може бути меншим ніж десять робочих днів з дати запрошення учасника.

7. Щодо пункту 6 звіту.

У підпункті 6.3 зазначаються найменування населеного пункту, району, адміністративно-територіального суб'єкта (область, Автономна Республіка Крим, місто Київ або Севастополь), вулиця, номер будинку, поштовий індекс.

8. Щодо пункту 7 звіту.

Пункт 7 заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися, із зазначенням причин відповідно до пунктів 80 і 81 Положення.

9. Щодо пункту 9 звіту.

У цьому пункті замовник зазначає таку інформацію:

причини та обставини, якими він керувався під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів, з обґрунтуванням її вибору;

обґрунтування підстав відмови в участі у процедурі закупівлі;

відомості щодо зупинення процедури закупівлі у зв'язку з оскарженням рішень, дій або бездіяльності замовника;

у разі коли залучались експерти для участі в процедурі закупівлі - коротка інформація про них та умови їх участі;

інші необхідні, з точки зору замовника, зауваження та коментарі.

 

Директор департаменту
державних закупівель
 

 
В. А. Новик
 

Опрос