Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 06.02.2009 № 51
действует с 13.03.2009

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 6 лютого 2009 року N 51

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 березня 2009 р. за N 193/16209

Відповідно до статті 58 Закону України "Про Національний банк України" та статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення стабільної діяльності банків і своєчасного виконання ними зобов'язань перед їх вкладниками Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами), що додаються.

2. Департаментам інформатизації (А. С. Савченко) і нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) унести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка, виконавчого директора - директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О. І. Кірєєва, департаменти безвиїзного банківського нагляду (В. І. Мазепа), інспектування банків (С. В. Фабер) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

В. о. Голови 

А. В. Шаповалов 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. В абзаці другому підпункту "в" пункту 1.3 глави 1 розділу II цифри та слово "30 днів" замінити цифрами та словом "31 день".

2. У главі 5 розділу III:

в абзацах другому та третьому пункту 5.1 цифри "3.15" замінити цифрами "3.16";

в абзаці першому пункту 5.4 цифри "3.15" замінити цифрами "3.16".

3. У розділі IV:

3.1. У главі 1:

абзац другий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"Норматив адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності визначається як співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями та на суму забезпечення кредиту (вкладень у боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням або грошовим покриттям у вигляді застави майнових прав (за умови, що забезпечення відповідає вимогам пункту 2.5 глави 2 розділу VI цієї Інструкції) і зважених за ступенем кредитного ризику";

у підпункті "ґ" пункту 1.3:

абзаци сімнадцятий та вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - сорок другий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - сороковим;

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - сороковий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - тридцять дев'ятим;

в абзаці дев'ятнадцятому слова "та сумнівна" виключити;

абзаци двадцять третій та двадцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - тридцять дев'ятий уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять сьомим;

абзац тридцять третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять четвертий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами тридцять третім - тридцять шостим;

абзац тридцять четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий та тридцять шостий уважати відповідно абзацами тридцять четвертим та тридцять п'ятим.

3.2. Абзац сьомий пункту 2.3 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим.

4. У розділі VI:

4.1. У главі 2:

пункт 2.2 після слів "цього контрагента" доповнити словами в дужках "(або групи пов'язаних контрагентів)";

у пункті 2.3:

у підпункті "а":

в абзаці четвертому слова "сумнівна та" виключити;

в абзаці п'ятому слова "та сумнівна дебіторська заборгованість" виключити;

у підпункті "б":

в абзаці третьому слова "сумнівна та" виключити;

в абзаці четвертому слова "та сумнівна дебіторська заборгованість" виключити;

в абзаці п'ятому слова "й сумнівна" виключити;

абзац третій пункту 2.4 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім;

у пункті 2.5:

в абзаці першому слова "надавати кредити" замінити словами "проводити кредитні операції";

виноску 11 абзацу другого підпункту "а" викласти в такій редакції:

"11 Країни, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch IBCA, Standard&Poor's, Moody's)".

4.2. У главі 3:

у пункті 3.4:

у підпункті "а":

в абзаці четвертому слова "сумнівна та" виключити;

в абзаці п'ятому слова "та сумнівна дебіторська заборгованість" виключити;

у підпункті "б":

в абзаці третьому слова "сумнівна і" виключити;

в абзаці четвертому слова "та сумнівна дебіторська заборгованість" виключити;

в абзаці п'ятому слова "й сумнівна" виключити;

абзац третій пункту 3.5 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім.

4.3. У главі 4:

пункт 4.2 після слів "цього інсайдера" доповнити словами в дужках "(або групи пов'язаних інсайдерів)";

у пункті 4.3:

в абзаці четвертому слова "сумнівна та" виключити;

в абзаці п'ятому слова "та сумнівна дебіторська заборгованість" виключити;

в абзаці шостому слова "й сумнівна" виключити;

абзац третій пункту 4.4 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім.

4.4. У главі 5:

у пункті 5.3:

в абзаці четвертому слова "сумнівна та" виключити;

в абзаці п'ятому слова "та сумнівна дебіторська заборгованість" виключити;

в абзаці шостому слова "й сумнівна" виключити;

абзац третій пункту 5.4 виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом третім.

5. У розділі VII:

5.1. У главі 1:

назву глави викласти в такій редакції:

"Вимоги щодо здійснення банками інвестиційної діяльності";

в абзаці першому пункту 1.1 слова "а саме" замінити на слова "у тому числі".

5.2. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного з інвестуванням в акції, паї, частки та інвестиційні сертифікати окремої юридичної особи";

пункт 2.2 після слів "(паїв, часток)" доповнити словами "та інвестиційних сертифікатів".

5.3. У главі 3:

абзац перший пункту 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Норматив загальної суми інвестування встановлюється для обмеження ризику, пов'язаного із здійсненням банком інвестиційної діяльності";

пункт 3.2 після слів у дужках "(паїв, часток)" доповнити словами "та інвестиційних сертифікатів".

6. Пункт 2.4 глави 2 розділу VIII виключити.

У зв'язку з цим пункт 2.5 уважати пунктом 2.4.

7. Пункт 2.4 глави 2 розділу X після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3)".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду
 

 
 
 
Н. В. Іваненко
 

Опрос