Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к Правилам перевозки наливных грузов

Министерство транспорта и связи
Приказ от 25.11.2008 № 1430
действует с 01.07.2009

Зміни до Правил перевезення наливних вантажів

1. Підпункт 1.1.3 викласти в такій редакції:

"1.1.3 Вантажі, що перевозяться наливом, поділяються на безпечні, які транспортуються з дотриманням загальних умов, і небезпечні, для яких, крім загальних умов, повинні виконуватися спеціальні умови, передбачені цими Правилами та "Правилами перевозок опасных грузов по железным дорогам".

2. Підпункт 1.1.4 викласти в такій редакції:

"1.1.4 До перевезення залізницями приймаються наливні безпечні вантажі, викладені в Алфавітному покажчику (додаток 1 до цих Правил).

3. Підпункти 1.1.6, 1.1.7, 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.6 виключити, пункти 1.2.5, 1.2.7 - 1.2.9 вважати відповідно пунктами 1.2.2 - 1.2.5.

4. Друге речення другого абзацу підпункту 1.2.3 викласти в такій редакції:

"Порожні спеціалізовані власні та орендовані цистерни, контейнери-цистерни після вивантаження небезпечних вантажів пломбуються одержувачем".

5. Абзац п'ятий підпункту 1.2.3 доповнити реченням такого змісту:

"Перевезення непромитих цистерн здійснюється на умовах перевезення вантажів, що перевозилися в них до зливання; у пересильній накладній у графі "Найменування вантажу, який було злито з цистерни" зазначаються: код вантажу, найменування вантажу, номер ООН, знаки небезпеки (додатковий знак небезпеки зазначається в дужках), номер аварійної картки, у верхній частині накладної проставляються відомості та штемпелі про небезпеку, знаки небезпеки на цистерні повинні бути добре видимі".

6. Другий, третій і четвертий абзаци підпункту 1.4.12 викласти в такій редакції:

"Цистерни повинні подаватися під завантаження тих вантажів, для перевезення яких вони призначені згідно з технічною документацією на цистерни.

Цистерни з трафаретами "Бензин" і "С" використовуються тільки для перевезення світлих нафтопродуктів. Використання цих цистерн під налив темних нафтопродуктів не дозволяється. Використання цистерн для перевезення інших вантажів дозволяється Укрзалізницею на підставі висновку заводу - виробника. При цьому налив у цистерни повинен здійснюватися без перевищення їх вантажопідйомності, а заповнення котла рідиною має бути менше 20 % або більше 80 % його об'єму".

7. Перше речення підпункту 1.4.15 викласти в такій редакції:

"1.4.15 Власні вантажні вагони допускаються до виходу на загальну мережу залізниць України після реєстрації у картотеці власних вантажних вагонів Головним інформаційно-обчислювальним центром Укрзалізниці (далі - ГІОЦ) і автоматизованому банку даних інвентарного парку вантажних вагонів залізниць та вагонів, які належать підприємствам і організаціям (далі - АБД ПВ) у порядку, встановленому Правилами реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 28.09.2004 N 856, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.10.2004 за N 1316/9915".

8. Підпункт 1.5.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Технічний огляд вагонів і контейнерів здійснюється у день подачі під завантаження".

9. У підпункті 1.5.6 слова та цифри "Типовым технологическим процессом работы железнодорожной станции по наливу и сливу нефтегрузов и промывочно-пропарочных предприятий по очистке и подготовке цистерн под перевозку грузов", затвердженим наказом МШС СРСР від 03.05.82 N Г-14540" замінити словами "Технологічним процесом роботи залізничних станцій з наливу та зливання нафтовантажів і промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів".

10. Підпункт 1.5.17 викласти в такій редакції:

"1.5.17 З метою запобігання витоку наливних вантажів з цистерн (контейнерів-цистерн) відправник має перед завантаженням розрахувати їх ступінь наповнення з урахуванням максимальних параметрів (об'ємного термічного розширення вантажів та температури речовини при перевезенні) згідно з такими вимогами:

в залежності від властивостей вантажів ступінь наповнення (далі - h) цистерни (контейнера-цистерни) визначається:

а) для легкозаймистих речовин без додаткових видів небезпеки (токсичність або корозійна активність), що перевозяться при температурі навколишнього середовища з вентиляційною системою або запобіжними клапанами (у тому числі у разі, якщо перед ними встановлена розривна мембрана):

 

 
,  

 
%, 

де tм - максимальна температура речовини при перевезенні, °C;

tн - температура речовини при наливі, °C;

a - коефіцієнт об'ємного термічного розширення рідини в межах між 15° C і 50° C.

Коефіцієнт об'ємного термічного розширення рідин визначається за формулою:

  

 

де r50, r15 - відносна густина рідини при температурах 15° C і 50° C відповідно, кг/м3;

б) для токсичних або корозійних речовин (легкозаймистих або незаймистих), що перевозяться при температурі навколишнього середовища, з вентиляційною системою або запобіжними клапанами (у тому числі у разі, якщо перед ними встановлена розривна мембрана):

  

 
,  

 
%; 

в) для легкозаймистих і слаботоксичних або слабокорозійних речовин, що перевозяться при температурі навколишнього середовища, що герметично закриваються, без запобіжного пристрою:

  

 
,  

 
%; 

г) для сильнотоксичних, токсичних, сильнокорозійних або корозійних речовин (легкозаймистих або незаймистих), що перевозяться при температурі навколишнього середовища, що герметично закриваються, без запобіжного пристрою:

  

 
,  

 
%; 

ґ) якщо цистерна обладнана нагрівальними пристроями, за допомогою яких температура вантажу підтримується при перевезенні вище 50° C, найвищий ступінь наповнення не повинен перевищувати 95 %;

д) у межах вантажопідйомності рідину з густиною понад 0,84 г/см3 наливають у чотиривісні цистерни вантажопідйомністю 60 т з об'ємом котла 72,7 м3, які мають трафарет "Бензин" (тип калібровки 53а), а з густиною більше одиниці - в інші типи цистерн;

Не дозволяється завантаження цистерн і контейнерів-цистерн вище їх вантажопідйомності".

11. У другому реченні підпункту 2.1.4 слова та цифри "затвердженим МШС у 1976 р." замінити словами "наведеному в Технологічному процесі роботи залізничних станцій з наливу та зливання нафтовантажів і промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів".

12. У підпунктах 2.2.5, 2.5.6, 2.7.2, 2.7.3, 2.10.7 слова та цифру "згідно з додатком 1" і "відповідно до додатка 1" виключити.

13. У підпункті 2.9.5 слово "Небезпечно" виключити.

14. Додаток 1 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор департаменту
залізничного транспорту
 

 
М. Макаренко
 

 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК БЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ, ЩО ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НАЛИВОМ У ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ, ВАГОНАХ БУНКЕРНОГО ТИПУ ТА КОНТЕЙНЕРАХ-ЦИСТЕРНАХ

Найменування вантажу 

У яких вагонах (контейнерах) дозволяється перевозити 

Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері 

Примітки 

Авіваж К-1 

У власних цистернах в/в 

"Авіваж", трафарет приписки 

  

Автол 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Т" 

  

Алкілбензол лінійний C10 - C14 

У власних цистернах в/в 

"Алкілбензол", "Х", трафарет приписки 

  

Алкілсульфонат 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Алкілсульфонат", "Х", трафарет приписки 

  

Антиокисник деревно-смоляний (інгібітор) 

У власних цистернах в/в 

"Антиокисник", "Т", трафарет приписки 

  

Антисептичний препарат "Аквабор" 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Аквабор", "Х", трафарет приписки 

  

Антиполімеризатор деревно-смоляний 

У власних цистернах в/в 

"Антиполімеризатор", "Х", трафарет приписки 

  

Антисептик ЖТК 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Т" 

  

Асидол 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"С" або "СТ" 

  

Асидол-милонафт 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"С" або "СТ" 

  

Барда мелясна упарена післяспиртова 

У власних цистернах в/в 

"Барда", "П", трафарет приписки 

  

Бітуми, в'язкі 

У бункерних напіввагонах 

  

  

Бітуми, рідкі 

У спеціалізованих цистернах з пристроєм для обігріву 

"Т" 

  

Брикетин 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Брикетин", "Х", трафарет приписки 

  

Виноматеріали, що містять менше 24 % спирту від об'єму 

У спеціалізованих цистернах в/в або орендованих 

"Виноматеріали",
"П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Води мінеральні природні і штучні 

У спеціалізованих цистернах в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Вода мінеральна", "П",
трафарет приписки 

Див. п. 2.3.4 Правил 

Гач дистилятний 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Гач", "Т", трафарет приписки 

  

Гідроль 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Гідроль", "Х", трафарет приписки 

  

Гідрополь 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Гідрополь", "Х", трафарет приписки 

  

Гліцерин, технічний 

У власних цистернах в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Гліцерин","Х", трафарет приписки 

  

Деемульгатор нафтових емульсій ОЖК 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"ОЖК", " Х", трафарет приписки 

  

Деемульгатор НЧК 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Т" 

  

Діізобутилфталат 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Діізобутилфталат", "Х", трафарет приписки 

  

Дибутилфталат 

У власних цистернах в/в 

"Пластифікатор ", "Х", трафарет приписки 

  

Диметилфталат 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Пластифікатор ", "Х", трафарет приписки 

  

Депресатор АзНИИ 

У цистернах з нижнім зливом 

"Т" 

  

Диспергент нафти ОМ-6 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Диспергент", "Х", трафарет приписки 

  

Дистилят вакуумний 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом. У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"С" або "Т" 

  

Дистиляти мастил: І-5а, І-8а, трансформаторного, МВП 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"С" або "Т" 

  

Дібутилсебацінат 

У власних цистернах в/в 

"Пластифікатор", "Х", трафарет приписки 

  

Діоктилсебацінат 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Пластифікатор ДОС", "Х", трафарет приписки 

  

Діоктилфталат 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Пластифікатор ДОФ", "Х", трафарет приписки 

  

Добрива карбамідо-
аміачні (КАС) (частка азоту у нітратній формі менше 12 %) 

У спеціалізованих цистернах в/в 

" Добрива карбамідоаміачні КАС", "Х", трафарет приписки 

Див. п. 1.4.12 Правил 

Дубителі синтетичні (N 2) 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Дубителі", "Х", трафарет приписки 

  

Збирач ОР-100 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ОР-100", "Х", трафарет приписки 

  

Екстракт дубильний, рідкий 

У власних цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Екстракт дубильний",
"Х", трафарет приписки 

  

Емульсоли 

У власних цистернах в/в 

"Емульсол", "Х",трафарет приписки 

  

Емультал 

У власних цистернах в/в 

"Емультал", "Х", трафарет приписки 

  

Ефір N 2 

У спеціалізованих алюмінієвих цистернах в/в 

"Ефір N 2", "Х", трафарет приписки 

  

Жир баранячий 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Жир мікробний технічний 

У власних цистернах
в/в 

"Жир мікробний", трафарет приписки 

  

Жир спермацетовий 

У власних цистернах
в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Жир тваринний кормовий 

У власних цистернах
в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир тваринний", "П", трафарет приписки 

  

Жир тваринний технічний 

У власних цистернах
в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир тваринний", "П", трафарет приписки 

  

Жир яловичий 

У власних цистернах в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Жири морських ссавців і риб 

У власних цистернах
в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Жири морських ссавців і риб, ветеринарні 

У власних цистернах
в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Жири морських ссавців і риб, технічні 

У власних цистернах
в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир технічний", трафарет приписки 

  

Жири тваринні харчові 

У власних цистернах
в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир харчовий ", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Залишки нафтові, важкі 

У цистернах з пристроєм для обігріву 

"Т" 

  

Замаслювачі А-1, НО-2, Б-73 

У власних цистернах в/в 

"Замаслювачі","Х",
трафарет приписки 

  

Захисний віск ЗВ-1 

У власних цистернах з пристроєм для обігріву 

"Віск","Х",
трафарет приписки 

  

Збирач ОР-100 

У власних цистернах в/в 

"ОР-100","Х", трафарет приписки 

  

Змочувач ДБ (дитретичний бутилфенілполігліколевий ефір) 

У власних цистернах в/в 

" Змочувач ДБ", "Х", трафарет приписки 

  

Інгібітор відкладень мінеральних солей ІОМС-1 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ІОМС-1","Х", трафарет приписки 

  

Іхтіолін 

У власних цистернах в/в 

"Іхтіолін", "Х", трафарет приписки 

  

Кальцій хлористий (кальцію хлорид), розчин 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Кальцій хлористий", "Х", трафарет приписки 

  

Каніфоль (соснова) 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

" Каніфоль", "Х", трафарет приписки 

  

Каталізатор ІМ-2201 відпрацьований 

У спеціалізованих цистернах в/в для сипучих вантажів 

"Каталізатор", "Х", трафарет приписки 

  

Кислоти нафтенові 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Кислоти нафтенові", "Х", трафарет приписки 

  

Консервант кормів "Бісилан" 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Бісилан", "Х", трафарет приписки 

  

Консервант "Силобен" (водний розчин бензоату натрію) 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Силобен", "Х", трафарет приписки 

  

Концентрат поліізобутилену 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Концентрат поліізобутилену", "Х", трафарет приписки 

  

Концентрат сульфітно-спиртової барди 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Концентрат сульфітно-спиртової барди ", "Х", трафарет приписки 

  

Коньяки 

У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Коньяк", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Ксилітан 

У власних цистернах в/в або орендованих
з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Ксилітан", "Х", трафарет приписки 

  

Лак АС-54 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Лак АС", "Х", трафарет приписки 

  

Лігносульфонати технічні 

У власних цистернах в/в або орендованих 

" Лігносульфонати", "Х", трафарет приписки 

  

Мазут мастильний 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або нижнім зливом 

"Мазут", "Т" 

  

Мазут "Пом'якшувач" 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або нижнім зливом 

"Мазут", "СТ" або "Т" 

  

Мазут прямої перегонки 

У цистернах з нижнім зливом 

"Мазут", "Т" 

  

Мазут флотський 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або нижнім зливом 

"Мазут", "Т" 

  

Масла базові поліальфаолефінові 

У спеціалізованих цистернах з універсальним зливним пристроєм 

"Масла базові поліальфаолефінові", "Х", трафарет приписки 

  

Масла індустріальні відпрацьовані (МІВ, ММВ) 

У власних цистернах в/в або орендованих з універсальним зливним приладом або з нижнім зливом 

"СТ" або "Т" 

  

Масла мінеральні, світлі 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або нижнім зливом
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"СТ" або "С" 

  

Масла мінеральні, темні 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"СТ" або "Т" 

  

Масло мінеральне нафтове 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"С" або "СТ" 

  

Масло:
- талове;
- ойтисикове;
- смерекове;
- касторове технічне 

У власних цистернах в/в або орендованих з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

Найменування вантажу,
"Х", трафарет приписки 

  

Масло солярове 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"СТ", "Т" 

  

Масло парфумерне 

У власних цистернах в/в або орендованих з універсальним зливним пристроєм чи з нижнім зливом
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Масло парфумерне",
"Х", трафарет приписки 

  

Масло для холодильних машин 

У власних алюмінієвих цистернах в/в 

Найменування вантажу, "Х", трафарет приписки 

  

Мило каніфольне 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Мило каніфольне", "Х", трафарет приписки 

  

Мило сульфатне 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Мило сульфатне", "Х", трафарет приписки 

  

Мило технічне, рідке 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Мило технічне", "Х", трафарет приписки 

  

Милонафт 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"СТ" або "Т" 

  

Мийний препарат типу МЛ 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Сульфонол", "Х", трафарет приписки 

  

Напівгудрони 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"СТ" або "Т" 

  

Натрій хлористий (натрію хлорид), розчин 

У власних цистернах в/в 

"Хлорид натрію", "Х", трафарет приписки 

  

Натрій-іхтіол 

У власних цистернах в/в 

"Натрій-іхтіол", "Х", трафарет приписки 

  

Нафтозв'язувальне для брикетування вугілля 

У бункерних напіввагонах 

  

  

Неоноли 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Неоноли", "Х", трафарет приписки 

  

Нігроли (масло трансмісійне) 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"С" або"СТ" 

  

Нафтова сировина для виробництва оліфи 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Нафта", "Т" 

  

Олія:
- арахісова;
- бавовникова;
- гірчична;
- горіхова, технічна;
- з плодів кісточок і горіхів мигдалю;
- кедрова;
- кокосова;
- конопляна;
- коріандрова, неефірна;
- кукурудзяна;
- кунжутна;
- лляна;
- макова;
- пальмова;
- рапсова;
- рижикова;
- сафлорова;
- соєва;
- соняшникова;
- суріпкова 

У власних цистернах або орендованих з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом.
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Олія", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Основа АМГ-10 для концетрату вініполу 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"С" або "СТ" 

  

Паливо для мартенівських печей 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"СТ", "Т" 

  

Парафіни нафтові, рідкі або тверді 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"С" 

  

Паста мийна для хутра, шовку і синтетики 

У спеціалізованих цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Паста мийна", "Х", трафарет приписки 

  

Патока 

У власних цистернах в/в з нижнім зливом
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Патока", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Петролатум 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Т" 

  

Піноутворювачі ПО-6ТС, ПО-6ЦТ 

У власних цистернах в/в 

"Піноутворювач", "Х", трафарет приписки 

  

Пластифікатор ЛЗ-7, П-3 

У спеціалізованих алюмінієвих цистернах в/в 

"Пластифікатор", "Х", трафарет приписки 

  

Поліалкілбензол 

У власних цистернах в/в 

"Поліалкілбензол", "Х", трафарет приписки 

  

Полігліцерини 

У власних цистернах в/в 

"Полігліцерини", "Х", трафарет приписки 

  

Полідієни 

У власних цистернах в/в 

"Полідієни", "Х", трафарет приписки 

  

Поліефір ПДА-2000 

У власних цистернах в/в 

"Поліефір ПДА", "Х", трафарет приписки 

  

Препарат БВ (масло для виробництва хімічних волокон) 

У спеціалізованих цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Препарат БВ", "Х", трафарет приписки 

  

Присадка водяна до мазуту марки ВТІ-4 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ВТІ-4", "Х", трафарет приписки 

  

Присадка до мінеральних масел 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"С" 

  

Присадка поліметакрилату Д, ПМА 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ПМА", "Х", трафарет приписки 

  

Пюре фруктове та овочеве 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Сок", "П", трафарет приписки 

  

Присадка ЦІАТІМ-339 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ЦІАТІМ-339", "Х", трафарет приписки 

  

Реагент окислений крохмальний ОКР-4 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ОКР-4", "Х", трафарет приписки 

  

Рематол 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"Рематол","Х", трафарет приписки 

  

Речовина допоміжна ОП-7, ОП-10 (40 % розчин) 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"ОП-7", "ОП-10", "Х", трафарет приписки 

  

Рідина ПГВ 

У власних цистернах в/в 

"ПГВ", "Х", трафарет приписки 

  

Рідина гальмівна "Том" 

У власних цистернах в/в 

"Рідина гальмівна", "Х", трафарет приписки 

  

Рідина технологічна типу СНПХ-3100 

У власних цистернах в/в 

"Рідина СНПХ-3100", "Х", трафарет приписки 

  

Рідини мастильноохолоджені МР-4 "Синтал" 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"С" або "СТ" 

  

Розчин суміші хлоридів і сульфатів натрію, калію, магнію 

У власних цистернах в/в 

"Розчин суміші хлоридів", "Х", трафарет приписки 

  

Розчин відпрацьований цеху сіркоочищення (РОС) 

У власних цистернах в/в 

"РОС", "Х", трафарет приписки 

  

Саломас нерафінований для маргаринової промисловості 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Саломас технічний 

У власних цистернах в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Саломас", "Х", трафарет приписки 

  

Селітра натрієва, водний розчин концентрації менше 50 % 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Селітра натрієва", "Х", трафарет приписки 

  

Синтамід-5 

У власних цистернах в/в 

"Синтамід-5", "Х", трафарет приписки 

  

Синтерол АФМ-12 

У власних цистернах в/в з пристроєм для обігріву 

"Синтерол АФМ-12", "Х", трафарет приписки 

  

Синтокс-20М 

У власних цистернах в/в 

"Синтокс", "Х", трафарет приписки 

  

Смалець 

У власних цистернах в/в або орендованих
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Жир харчовий", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Соапстоки темних мастил 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"СТ" або "Т" 

  

Соки, не названі в алфавіті 

У власних цистернах в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Сок", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Соку концентрат 

У власних цистернах в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Сок", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Пюре фруктове та овочеве 

У власних цистернах в/в
У спеціалізованих контейнерах-цистернах 

"Сок", "П", трафарет приписки 

Див. п. 2.3 Правил 

Сульфонол, паста 

У власних цистернах в/в 

"Сульфонол", "Х", трафарет приписки 

  

Сульфорицинат Е 

У власних цистернах в/в 

"Сульфорицинат", "Х", трафарет приписки 

  

Термогазойль 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм або з нижнім зливом 

"СТ" або "Т" 

  

Термолан (суміш вищих алкілнафталінів) 

У власних цистернах в/в 

"Термолан", "Х", трафарет приписки 

  

Тіоколи рідкі 

У спеціалізованих цистернах в/в 

"Тіоколи", "Х", трафарет приписки 

  

Триетаноламіна сіль алкілбензолсульфокислоти, водний розчин 

У власних цистернах в/в 

"ЛАБС-ТЕА", "Х", трафарет приписки 

  

Фільтрат технічного пентаеритриту 

У власних цистернах в/в 

"Фільтрат технічного пентаеритриту", "Х", трафарет приписки 

  

Флотореагент "Баритол" 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Флотореагент","Х" трафарет приписки 

  

Флотореагент ОПСБ 

У власних цистернах в/в або орендованих 

"Флотореагент ", "Х" трафарет приписки 

  

Хладон-11 (фтортрихлорметан) 

У спеціалізованих цистернах в/в, розрахованих на тиск 

"Хладон-11", "Х", трафарет приписки 

  

Хлорпарафін 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм 

"С" або "СТ" 

  

Цирезин петралатумний, неочищений 

У цистернах з універсальним зливним пристроєм 

"Т" 

  

Примітки:

1. У графі "У яких вагонах (контейнерах) дозволяється перевозити" букви означають:

"в/в" - вантажовідправник/вантажоодержувач (вантажовласник).

2. У графі "Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері" букви означають:

"С" - світлі нафтопродукти, "Т" - темні нафтопродукти, "Х" - хімічні вантажі, "П" - харчові (продовольчі) вантажі.

____________

Опрос