Идет загрузка документа (1502 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Украины от 21.11.2000 N 644 и Правил перевозки наливных грузов (Продолжение)

Министерство транспорта и связи
Приказ, Правила от 25.11.2008 № 1430

Продовження Правил перевезення небезпечних вантажів 

(Додаток 2 до Правил перевезення небезпечних вантажів див. окремо в базі)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
 від 5 листопада 2009 року N 1135
,
 
наказами Міністерства інфраструктури України
від 8 червня 2011 року N 138
,
 від 21 березня 2012 року N 177
,
 від 5 листопада 2014 року N 565
,
від 25 квітня 2017 року N 156

Алфавітний перелік небезпечних вантажів

 

Найменування вантажу

Номер ООН

Клас

 

Абсорбент (компонент дизельних палив) газоконденсатний див. ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К.

3295

3

 

Авіаційне турбінне паливо JP-5, JP-7

3082

9

 

Агідол АФ-2

3082

9

 

Агідол-0 див. 2,6-Ди-трет-бутилфенол, рідкий

3082

8

 

Агідол-1

3077

9

 

Агідол-10 див. 2,4-Ди-трет-бутилфенол

3077

9

 

Агідол-12

1993

3

 

Агідол-12

1993

3

 

Агідол-3

3077

9

 

Агідол-51-52-53

3082

9

 

Агідол-60

3077

9

 

АДИПОНІТРИЛ

2205

6.1

 

АЕРОЗОЛІ задушливі

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ займисті

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ займисті корозійні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ корозійні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ корозійні окиснювальні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ окиснювальні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ токсичні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ токсичні займисті

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ токсичні займисті корозійні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ токсичні корозійні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ токсичні окиснювальні

1950

2

 

АЕРОЗОЛІ токсичні окиснювальні корозійні

1950

2

 

Аерофлоти токсичні рідкі

2810

6.1

 

АЗБЕСТ ХРИЗОТИЛОВИЙ

2590

9

 

АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ (амозит, тремоліт, актиноліт, антофіліт, крокідоліт)

2212

9

 

ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНІЛ)ФОСФІНОКСИДУ РОЗЧИН

2501

6.1

 

АЗОДИКАРБОНАМІД

3242

4.1

2,2'-

Азоді(ізобутиронітрил) у вигляді пасти на основі води з концентрацією не більше 50 %

3224

4.1

 

АЗОТ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1977

2

 

АЗОТ СТИСНЕНИЙ

1066

2

 

АЗОТУ (II) ОКСИД СТИСНЕНИЙ

1660

2

 

АЗОТУ ГЕМІОКСИД

1070

2

 

АЗОТУ ГЕМІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

2201

2

 

АЗОТУ ДІОКСИД див. ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД)

1067

2

 

Азоту монооксид, стиснений див. АЗОТУ (II) ОКСИД СТИСНЕНИЙ

1660

2

 

АЗОТУ ОКСИДУ ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ див. АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ

1975

2

 

АЗОТУ ОКСИДУ ТА ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИДУ СУМІШ (АЗОТУ ОКСИДУ ТА АЗОТУ ДІОКСИДУ СУМІШ)

1975

2

 

АЗОТУ ТРИОКСИД

2421

2

 

АЗОТУ ТРИФТОРИД

2451

2

 

Акаризол

3082

9

 

Акваніт

2927

6.1

 

АКРИДИН

2713

6.1

 

АКРИЛАМІД ТВЕРДИЙ

2074

6.1

 

АКРИЛАМІДУ РОЗЧИН

3426

6.1

 

АКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1093

3

 

АКРОЛЕЇН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1092

6.1

 

АКРОЛЕЇНУ ДИМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2607

3

 

Актиноліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ

2212

9

 

Аліл бромистий див. АЛІЛБРОМІД

1099

3

 

Аліл хлористий див. АЛІЛХЛОРИД

1100

3

 

Аліл-1,4-бутандіової кислоти ангідрид

3265

8

 

АЛІЛАМІН

2334

6.1

 

АЛІЛАЦЕТАТ

2333

3

 

АЛІЛБРОМІД

1099

3

 

АЛІЛІЗОТІОЦІАНАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1545

6.1

 

АЛІЛЙОДИД

1723

3

 

АЛІЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1724

8

 

АЛІЛФОРМІАТ

2336

3

 

АЛІЛХЛОРИД

1100

3

 

АЛІЛХЛОРФОРМІАТ

1722

6.1

 

АЛКАЛОЇДИ РІДКІ, Н.З.К. або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ РІДКІ, Н.З.К.

3140

6.1

 

АЛКАЛОЇДИ ТВЕРДІ, Н.З.К. або АЛКАЛОЇДІВ СОЛІ ТВЕРДІ, Н.З.К.

1544

6.1

N-

Алкіл(C7 - C9)-N'-феніл-п-фенілендіамін. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

N-

Алкіл-N-фенілпарафенілендіамін див. Алкіл(C7 - C9)-N'-феніл-п-фенілендіамін

 

9

 

Алкілат див. Алкілбензин

1268

3

 

Алкілбензин

1268

3

 

Алкілбензол C17 - C20 лінійний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Алкілбензоли легкозаймисті

1268

3

 

АЛКІЛБЕНЗОСУЛЬФОКИСЛОТА, що містить не більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2586

8

 

Алкілдиметиламіну окис див. Алкілдиметиламіну оксид

 

9

 

Алкілдиметиламіну оксид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2584

8

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ РІДКІ, що містять не більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2586

8

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2583

8

 

АЛКІЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ або АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТИ ТВЕРДІ, що містять не більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2585

8

 

АЛКІЛФЕНОЛИ РІДКІ, Н.З.К. (включаючи C2 - C12 гомологи)

3145

8

 

АЛКІЛФЕНОЛИ ТВЕРДІ, Н.З.К. (включаючи C2 - C12 гомологи)

2430

8

 

Алкогольні напої див. НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 24 %, але не більше 70 % спирту за об'ємом

3065

3

 

АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ, СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

3206

4.2

 

АЛКОГОЛЯТИ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ, Н.З.К.

3205

4.2

 

АЛКОГОЛЯТІВ РОЗЧИН, Н.З.К. у спирті

3274

3

 

Альдегід глутаровий (25 - 50 % водний розчин)

2927

6.1

 

Альдегід ізобутиловий див. ІЗОБУТИРАЛЬДЕГІД (АЛЬДЕГІД ІЗОМАСЛЯНИЙ)

2045

3

 

АЛЬДЕГІД МЕТАКРИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2396

3

 

Альдегід оцтовий див. АЦЕТАЛЬДЕГІД

1089

3

 

Альдегід пропіоновий див. ПРОПІОНАЛЬДЕГІД

1275

3

 

АЛЬДЕГІДИ ЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К.

1988

3

 

АЛЬДЕГІДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К.

1988

3

 

АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ

1191

3

 

АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К.

1989

3

 

АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа)

1989

3

 

АЛЬДЕГІДИ, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

1989

3

 

АЛЬДОЛЬ

2839

6.1

 

альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГІД

2367

3

 

Альфаметилстирол див. ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ

2303

3

 

Альфаметрин

3082

9

 

альфа-ПІНЕН

2368

3

 

АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ

1396

4.3

 

АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ

1309

4.1

 

Алюміній - пудра див. АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ

1309

4.1

 

Алюміній азотнокислий див. АЛЮМІНІЮ НІТРАТ

1438

5.1

 

Алюміній хлористий, безводний див. АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ

1726

8

 

АЛЮМІНІЙ-ФЕРОСИЛІЦІЙ - ПОРОШОК

1395

4.3

 

АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД

2870

4.2

 

АЛЮМІНІЮ БОРГІДРИД У ПРИСТРОЯХ

2870

4.2

 

АЛЮМІНІЮ БРОМІД БЕЗВОДНИЙ

1725

8

 

АЛЮМІНІЮ БРОМІДУ РОЗЧИН

2580

8

 

АЛЮМІНІЮ ГІДРИД

2463

4.3

 

АЛЮМІНІЮ КАРБІД

1394

4.3

 

АЛЮМІНІЮ НІТРАТ

1438

5.1

 

Алюмінію оксисульфат, розчин (коагулянт рідкий) безпечний

3264

8

 

Алюмінію оксихлорид, коагулянт

3264

8

 

АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЛАВЛЕННЯ або АЛЮМІНІЮ ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ

3170

4.3

 

АЛЮМІНІЮ РЕЗИНАТ

2715

4.1

 

АЛЮМІНІЮ СИЛІЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ

1398

4.3

 

Алюмінію сульфат, розчин

3264

8

 

АЛЮМІНІЮ ФОСФІД

1397

4.3

 

Алюмінію фторид

3260

8

 

АЛЮМІНІЮ ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ

1726

8

 

АЛЮМІНІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН

2581

8

 

Алюмосиліцій див. АЛЮМІНІЙ КРЕМ'ЯНИСТИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРИТИЙ

1398

4.3

 

Алюмохлорид, розчин див. АЛЮМІНІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН

2581

8

 

АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА

3401

4.3

 

АМАЛЬГАМА ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ РІДКА

1389

4.3

 

АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ РІДКА

1392

4.3

 

АМАЛЬГАМА ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ТВЕРДА

3402

4.3

 

АМІАК БЕЗВОДНИЙ

1005

2

 

Аміакат

1760

8

 

АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною від 0,880 до 0,957 при температурі 15° C, що містить більше 10 %, але не більше 35 % аміаку

2672

8

 

АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною менше 0,880 при температурі 15° C з масовою часткою аміаку більше 35 %, але не більше 50 %

2073

2

 

АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною менше 0,880 при температурі 15° C, що містить аміаку більше 50 %

3318

2

 

Аміачно-кальцієва селітра, розчин для ПВВ див. Селітра аміачно-кальцієва для ПВВ

3218

5.1

 

АМІДИ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

1390

4.3

 

Амідол див. 2,4-Діамінофенола дигідрохлорид

3077

9

 

АМІЛАМІН

1106

3

н-

Аміламін див. АМІЛАМІН

1106

3

трет-

Аміламін див. АМІЛАМІН

1106

3

 

АМІЛАЦЕТАТИ

1104

3

 

АМІЛБУТИРАТИ

2620

3

н-

АМІЛЕН див. 1-ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН)

1108

3

 

Аміленіт

1993

3

 

Аміли хлористі див. АМІЛХЛОРИД

1107

3

 

АМІЛМЕРКАПТАН

1111

3

н-

АМІЛМЕТИЛКЕТОН

1110

3

 

АМІЛНІТРАТ

1112

3

 

АМІЛНІТРИТ

1113

3

 

Амілпропіонат

3272

3

 

АМІЛТРИХЛОРСИЛАН

1728

8

 

АМІЛФОРМІАТИ

1109

3

 

АМІЛФОСФАТ

2819

8

 

АМІЛХЛОРИД

1107

3

 

АМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

2733

3

 

АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К.

2734

8

 

АМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ РІДКІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

2735

8

 

Аміни C10 - C16 первинні

2735

8

 

Аміни C17 - C20 первинні

3259

8

 

Аміни C17 - C20 кубові. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

АМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К. або ПОЛІАМІНИ ТВЕРДІ КОРОЗІЙНІ, Н.З.К.

3259

8

4-

Аміно-2-нітрофенол

3077

9

2-

АМІНО-4,6-ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

3317

4.1

2-

АМІНО-4-ХЛОРФЕНОЛ

2673

6.1

2-

АМІНО-5-ДІЕТИЛАМІНОПЕНТАН

2946

6.1

 

Аміноанізоли див. АНІЗИДИНИ

2431

6.1

о-

Амінобензойна кислота. Перевезення заборонено

 

 

п-

Амінодифеніламін

3077

9

1-(2-

Аміноетил) піперазин див. ПІПЕРАЗИН (N-АМІНОЕТИЛПІПЕРАЗИН)

2815

8

N-

АМІНОЕТИЛПІПЕРАЗИН

2815

8

2-(2-

АМІНОЕТОКСІ)-ЕТАНОЛ

3055

8

 

АМІНОПІРИДИНИ (о-, м-, п-)

2671

6.1

2-

Амінопропан див. ІЗОПРОПІЛАМІН

1221

3

1-

Амінопропан див. ПРОПІЛАМІН

1277

3

 

Аміносульфокислота див. КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА

2967

8

 

Амінотолуоли (рідкі) див. ТОЛУЇДИНИ РІДКІ

1708

6.1

 

АМІНОФЕНОЛИ (о-, м-, п-)

2512

6.1

 

Амозит див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ

2212

9

 

Амоній азотнокислий див. АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини

1942

5.1

 

Амоній двохромовокислий див. АМОНІЮ ДИХРОМАТ

1439

5.1

 

Амоній надсірчанокислий див. АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1444

5.1

 

Амоній роданистий див. Амонію роданід

 

 

 

Амоній силікатнофтористий див. АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2854

6.1

 

Амоній сірчанокислий див. Амонію сульфат

 

 

 

Амоній фтористий кислий див. АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ

1727

8

 

Амоній хлористий див. Амонію хлорид

 

 

 

Амоній хромовокислий див. Амонію хромат

1479

5.1

 

АМОНІЮ АРСЕНАТ

1546

6.1

 

Амонію бромід. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Амонію гексафторосилікат див. АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2854

6.1

 

АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ

1727

8

 

АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН

2817

8

 

АМОНІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ

2506

8

 

Амонію гідросульфіт, розчини див. БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

2693

8

 

Амонію гідрофторид твердий див. АМОНІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ

1727

8

 

АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ

1843

6.1

 

АМОНІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТУ РОЗЧИН

3424

6.1

 

АМОНІЮ ДИХРОМАТ

1439

5.1

 

АМОНІЮ МЕТАВАНАДАТ

2859

6.1

 

Амонію молібдат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Амонію нітрат (селітра аміачна), висококонцентрований водний розчин

3218

5.1

 

АМОНІЮ НІТРАТ РІДКИЙ, гарячий концентрований розчин з концентрацією більше 80 %, але не більше 93 %

2426

5.1

 

АМОНІЮ НІТРАТ

0222

1

 

АМОНІЮ НІТРАТ, що містить не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи будь-яку органічну речовину, що розрахована за вуглецем), за винятком домішок іншої речовини

1942

5.1

 

АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для бризантних вибухових речовин, рідка

3375

5.1

 

АМОНІЮ НІТРАТУ ЕМУЛЬСІЯ або СУСПЕНЗІЯ, або ГЕЛЬ, проміжна сировина для бризантних вибухових речовин, тверда

3375

5.1

 

Амонію пероксодисульфат див. АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1444

5.1

 

АМОНІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1444

5.1

 

АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ

0402

1

 

АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ

1442

5.1

 

АМОНІЮ ПІКРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

1310

4.1

 

АМОНІЮ ПІКРАТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 10 %

0004

1

 

АМОНІЮ ПОЛІВАНАДАТ

2861

6.1

 

АМОНІЮ ПОЛІСУЛЬФІДУ РОЗЧИН

2818

8

 

Амонію роданід. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Амонію сульфат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

АМОНІЮ СУЛЬФІДУ РОЗЧИН

2683

8

 

Амонію тіоціанат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Амонію фосфат рідкий

3264

8

 

АМОНІЮ ФТОРИД

2505

6.1

 

АМОНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2854

6.1

 

Амонію хлорид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Амонію хромат

1479

5.1

 

Анабазину сульфат, розчин

3140

6.1

 

Анабазину сульфат твердий

1544

6.1

 

Ангідрид ізомасляний

2924

3

 

Ангідрид ізометилтетрагідрофталевий. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ

2215

8

 

АНГІДРИД МАЛЕЇНОВИЙ РОЗПЛАВЛЕНИЙ

2215

8

 

АНГІДРИД МАСЛЯНИЙ

2739

8

 

Ангідрид миш'яковистий див. АРСЕНУ ТРІОКСИД

1561

6.1

 

АНГІДРИД ОЦТОВИЙ

1715

8

 

АНГІДРИД ПРОПІОНОВИЙ

2496

8

 

Ангідрид сірчаний, стабілізований див. СІРКИ ТРИОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1829

8

 

Ангідрид сірчистий див. СІРКИ ДІОКСИД

1079

2

 

Ангідрид трифторметансульфокислоти

3265

8

 

Ангідрид фосфорний див. ФОСФОРУ (V) ОКСИД

1807

8

 

Ангідрид фталевий технічний коксохімічного виробництва див. АНГІДРИД ФТАЛЕВИЙ, що містить більше 0,05 % малеїнового ангідриду

2214

8

 

АНГІДРИД ФТАЛЕВИЙ, що містить більше 0,05 % малеїнового ангідриду

2214

8

 

Ангідрид хромовий твердий див. ХРОМУ ТРИОКСИД БЕЗВОДНИЙ

1463

5.1

 

АНГІДРИДИ ТЕТРАГІДРОФТАЛЕВІ, що містять малеїнового ангідриду більше 0,05 %

2698

8

 

АНІЗИДИНИ

2431

6.1

 

АНІЗОЇЛХЛОРИД

1729

8

 

АНІЗОЛ

2222

3

 

АНІЛІН

1547

6.1

 

Анілін солянокислий див. АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД

1548

6.1

 

АНІЛІНУ ГІДРОХЛОРИД

1548

6.1

 

Антиоксидант ВС-1. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C)

1306

3

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1306

3

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1306

3

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (нев'язкі)

1306

3

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1306

3

 

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1306

3

 

Антифризи етиленгліколеві (50 - 60 % водний розчин). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Антофіліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ

2212

9

 

Антрацен

3077

9

 

Аргон з домішкою отруйних газів див. Суміш токсичних газів з аргоном токсична стиснена

1955

2

 

АРГОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1951

2

 

АРГОН СТИСНЕНИЙ

1006

2

 

Аргон та кисень суміш стиснена див. ГАЗІВ РІДКИХ ТА КИСНЮ СУМІШ СТИСНЕНА

1980

2

 

Арзаміт. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

АРСЕН

1558

6.1

 

АРСЕНОВИЙ ПИЛ

1562

6.1

 

Арсеноводень див. Арсин

2188

2

 

Арсено-содовий розчин

1556

6.1

 

АРСЕНУ БРОМІД

1555

6.1

 

АРСЕНУ ПЕНТАОКСИД

1559

6.1

 

АРСЕНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К. неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., Арсеніти, н.з.к., та Арсену сульфіди, н.з.к.

1556

6.1

 

АРСЕНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. неорганічна, включаючи: Арсенати, н.з.к., Арсеніти, н.з.к., та Арсену сульфіди, н.з.к.

1557

6.1

 

АРСЕНУ ТРИОКСИД

1561

6.1

 

АРСЕНУ ТРИХЛОРИД

1560

6.1

 

АРСИН

2188

2

 

АЦЕТАЛЬ

1088

3

 

АЦЕТАЛЬДЕГІД

1089

3

 

АЦЕТАЛЬДЕГІДАМІАК

1841

9

 

АЦЕТАЛЬДОКСИМ

2332

3

 

Ацетила пероксид, не більше 27 % у розчині

3115

5.2

 

Ацетилацетон див. ПЕНТАНДІОН-2,4

2310

3

 

АЦЕТИЛБРОМІД

1716

8

 

АЦЕТИЛЕН РОЗЧИНЕНИЙ

1001

2

 

АЦЕТИЛЕН НЕРОЗЧИНЕНИЙ

3374

2

 

Ацетилену тетрабромід див. ТЕТРАБРОМЕТАН

2504

6.1

 

Ацетилену тетрахлорид див. 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРЕТАН

1702

6.1

 

АЦЕТИЛЙОДИД

1898

8

 

АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБІНОЛ

2621

3

 

АЦЕТИЛХЛОРИД

1717

3

 

АЦЕТОН

1090

3

 

Ацетонаніл Н див. 2,4-Діамінофенола дигідрохлорид

3077

9

 

АЦЕТОНІТРИЛ

1648

3

 

АЦЕТОНЦІАНГІДРИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1541

6.1

 

Ацетопропілацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

БАВОВНА ВОЛОГА

1365

4.2

 

Бавовна-сирець

1325

4.1

 

БАВОВНИ ВІДХОДИ, ПРОСОЧЕНІ МАСЛОМ

1364

4.2

 

Багатофункціональна добавка на основі етанолу

1170

3

 

Бакеліт. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Бактерицид СНПХ-ЛПЕ див. Бактерициди марок СНПХ, ЛПЕ корозійні рідкі

1760

8

 

Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті рідкі

1993

3

 

Бактерициди марок СНПХ, ЛПЕ корозійні рідкі

1760

8

 

Бактерициди марок СНПХ легкозаймисті корозійні рідкі

2924

3

 

БАРВНИК РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К., або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ РІДКИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

2801

8

 

БАРВНИК РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

1602

6.1

 

БАРВНИК ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К., або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3147

8

 

БАРВНИК ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К., або НАПІВПРОДУКТ СИНТЕЗУ БАРВНИКІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

3143

6.1

 

Барвники органічні рідкі слаботоксичні, в т. ч. "Берзоль синій-3". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

БАРІЙ

1400

4.3

 

Барій азотнокислий див. БАРІЮ НІТРАТ

1446

5.1

 

Барій бромистий див. Барію бромід

1564

6.1

 

Барій бромнуватистий див. БАРІЮ БРОМАТ

2719

5.1

 

Барій вуглекислий див. Барію карбонат

1564

6.1

 

Барій двохромовокислий див. Барію дихромат

3087

5.1

 

Барій марганцевокислий див. БАРІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1448

5.1

 

Барій сірчатий див. Барію сульфід

1564

6.1

 

Барій хлористий див. Барію хлорид

1564

6.1

 

БАРІЮ АЗИД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 50 %

1571

4.1

 

БАРІЮ АЗИД сухий або зволожений з масовою часткою води менше 50 %

0224

1

 

БАРІЮ БРОМАТ

2719

5.1

 

Барію бромату моногідрат див. БАРІЮ БРОМАТ

2719

5.1

 

Барію бромід

1564

6.1

 

Барію гідратокис див. Барію гідроксид

2923

8

 

Барію гідрид

3134

4.3

 

Барію гідроксид

2923

8

 

БАРІЮ ГІПОХЛОРИТ, що містить більше 22 % активного хлору

2741

5.1

 

Барію дихромат

3087

5.1

 

Барію карбонат

1564

6.1

 

БАРІЮ НІТРАТ

1446

5.1

 

БАРІЮ ОКСИД

1884

6.1

 

БАРІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1448

5.1

 

БАРІЮ ПЕРОКСИД

1449

5.1

 

БАРІЮ ПЕРХЛОРАТ ТВЕРДИЙ

1447

5.1

 

БАРІЮ ПЕРХЛОРАТУ РОЗЧИН

3406

5.1

 

Барію сплави непірофорні тверді токсичні, що небезпечно реагують з водою

3134

4.3

 

БАРІЮ СПЛАВИ ПІРОФОРНІ

1854

4.2

 

БАРІЮ СПОЛУКА, Н.З.К.

1564

6.1

 

Барію сульфід

1564

6.1

 

БАРІЮ ХЛОРАТ ТВЕРДИЙ

1445

5.1

 

БАРІЮ ХЛОРАТУ РОЗЧИН

3405

5.1

 

Барію хлорид

1564

6.1

 

Барію хлорид

1564

6.1

 

Барію хлорид, розчин

3287

6.1

 

Барію хромат

1564

6.1

 

БАРІЮ ЦІАНІД

1565

6.1

 

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

3480

9

 

БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або БАТАРЕЇ ІОНО-ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З УСТАТКУВАННЯМ (включаючи батареї іоно-літієві полімерні)

3481

9

 

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ (включаючи батареї з літієвого сплаву)

3090

9

 

БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ В ОБЛАДНАННІ (включаючи батареї з літієвого сплаву) або БАТАРЕЇ ЛІТІЄВІ, УПАКОВАНІ З ОБЛАДНАННЯМ (включаючи батареї з літієвого сплаву)

3091

9

 

БАТАРЕЇ НІКЕЛЬМЕТАЛГІДРИДНІ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

3496

9

 

БАТАРЕЇ РІДИННІ КИСЛОТНІ електричні акумуляторні

2794

8

 

БАТАРЕЇ РІДИННІ ЛУЖНІ електричні акумуляторні

2795

8

 

БАТАРЕЇ РІДИННІ, ЩО НЕ ПРОЛИВАЮТЬСЯ, електричні акумуляторні

2800

8

 

БАТАРЕЇ СУХІ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ, електричні акумуляторні

3028

8

 

БАТАРЕЇ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ, або ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МІСТЯТЬ НАТРІЙ

3292

4.3

 

Беззольна високооктанова добавка (на основі N-метиланіліну) див. Добавка високооктанова беззольна (на основі N-метилаланіна)

1992

3

 

БЕНЗАЛЬДЕГІД

1990

9

 

БЕНЗИДИН

1885

6.1

 

Бензил хлористий див. БЕНЗИЛХЛОРИД

1738

6.1

 

Бензилацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

БЕНЗИЛБРОМІД

1737

6.1

 

БЕНЗИЛІДЕНХЛОРИД

1886

6.1

 

БЕНЗИЛЙОДИД

2653

6.1

 

БЕНЗИЛХЛОРИД

1738

6.1

 

БЕНЗИЛХЛОРФОРМІАТ

1739

8

 

Бензилціанід рідкий див. ФЕНІЛАЦЕТОНІТРИЛ РІДКИЙ

2470

6.1

 

Бензин газовий

1203

3

 

Бензин газовий нестабільний

1965

2

 

Бензин для промислових потреб

3295

3

 

БЕНЗИН МОТОРНИЙ або ГАЗОЛІН, або ПЕТРОЛ

1203

3

 

Бензин-розчиник для лакофарбової промисловості

1263

3

 

БЕНЗОЇЛХЛОРИД

1736

8

 

БЕНЗОЛ

1114

3

 

БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА, що містить більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2583

8

 

БЕНЗОЛСУЛЬФОКИСЛОТА, що містить не більше 5 % вільної сірчаної кислоти

2586

8

 

БЕНЗОЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИД

2225

8

 

Бензолсульфохлорид див. БЕНЗОЛСУЛЬФОНІЛХЛОРИД

2225

8

 

Бензольна голівка див. БЕНЗОЛ

1114

3

 

БЕНЗОНІТРИЛ

2224

6.1

 

БЕНЗОТРИФТОРИД

2338

3

 

БЕНЗОТРИХЛОРИД

2226

8

 

БЕНЗОХІНОН

2587

6.1

 

Бентол див. Фракція бензол-толуольна

1993

3

 

БЕРИЛІЙ - ПОРОШОК

1567

6.1

 

БЕРИЛІЮ НІТРАТ

2464

5.1

 

БЕРИЛІЮ СПОЛУКА, Н.З.К.

1566

6.1

 

БІСУЛЬФАТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН

2837

8

 

БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

2693

8

 

Блаугаз див. Вуглецю монооксиду та водню суміш стиснена

1953

2

 

БОБИ КАСТОРОВІ, або БОРОШНО КАСТОРОВЕ, або МАКУХА КАСТОРОВА, або ПЛАСТІВЦІ КАСТОРОВІ

2969

9

 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним або вибивним зарядом

0370

1

 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним або вибивним зарядом

0371

1

 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом

0286

1

 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом

0287

1

 

БОЄГОЛОВКИ РАКЕТ з розривним зарядом

0369

1

 

БОЄГОЛОВКИ ТОРПЕД з розривним зарядом

0221

1

 

БОЄПРИПАСИ ВИПРОБУВАЛЬНІ

0363

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0245

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0246

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0303

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом, що містять корозійні речовини

0303

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи з метальним зарядом

0015

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи з метальним зарядом, що містять корозійні речовини

0015

1

 

БОЄПРИПАСИ ДИМОВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0016

1

 

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0020

1

 

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0021

1

 

БОЄПРИПАСИ З ОТРУЙНИМИ РЕЧОВИНАМИ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного заряду і підривника

2016

6.1

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0243

1

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ З БІЛИМ ФОСФОРОМ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0244

1

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0300

1

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені рідиною або гелем з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0247

1

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0009

1

 

БОЄПРИПАСИ ЗАПАЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0010

1

 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0171

1

 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0297

1

 

БОЄПРИПАСИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0254

1

 

БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ

0362

1

 

БОЄПРИПАСИ ПРАКТИЧНІ

0488

1

 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0301

1

 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ НЕВИБУХОВІ без розривного чи вибивного заряду і підривника

2017

6.1

 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0018

1

 

БОЄПРИПАСИ СЛЬОЗОТОЧИВІ, споряджені або не споряджені розривним, вибивним чи метальним зарядом

0019

1

 

БОМБИ ГЛИБИННІ

0056

1

 

БОМБИ ДИМОВІ НЕВИБУХОВІ без ініціюючого пристрою, що містять їдкі рідини

2028

8

 

БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом

0399

1

 

БОМБИ З ЛЕГКОЗАЙМИСТОЮ РІДИНОЮ з розривним зарядом

0400

1

 

БОМБИ з розривним зарядом

0033

1

 

БОМБИ з розривним зарядом

0034

1

 

БОМБИ з розривним зарядом

0035

1

 

БОМБИ з розривним зарядом

0291

1

 

Бор фтористий див. БОРУ ТРИФТОРИД

1008

2

 

Бор хлористий див. БОРА ТРИХЛОРИД

1741

2

 

БОРНЕОЛ

1312

4.1

 

БОРОШНО РИБНЕ (БОРОШНА ВІДХОДИ) НЕСТАБІЛІЗОВАНЕ

1374

4.2

 

Борошно рибне (рибні відходи) стабілізоване

2216

9

 

БОРУ ТРИБРОМІД

2692

8

 

БОРУ ТРИФТОРИД

1008

2

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС РІДКИЙ

1743

8

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА КИСЛОТА ПРОПІОНОВА - КОМПЛЕКС ТВЕРДИЙ

3420

8

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА ОЦТОВА КИСЛОТА - КОМПЛЕКС РІДКИЙ

1742

8

 

БОРУ ТРИФТОРИД ТА ОЦТОВА КИСЛОТА КОМПЛЕКС ТВЕРДИЙ

3419

8

 

БОРУ ТРИФТОРИДУ ДИГІДРАТ

2851

8

 

БОРУ ТРИХЛОРИД

1741

2

 

БРОМ або БРОМУ РОЗЧИН

1744

8

 

Бром п'ятифтористий див. БРОМУ ПЕНТАФТОРИД

1745

5.1

 

Бром трифтористий див. БРОМУ ТРИФТОРИД

1746

5.1

2-

БРОМ-2-НІТРОПРОПАНДІОЛ-1,3

3241

4.1

1-

БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН

2341

3

1-

БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН

2688

6.1

 

БРОМАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

1450

5.1

 

БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3213

5.1

 

БРОМАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3213

5.1

 

БРОМАЦЕТИЛБРОМІД

2513

8

 

БРОМАЦЕТОН

1569

6.1

 

БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ РІДКІ

1694

6.1

 

БРОМБЕНЗИЛЦІАНІДИ ТВЕРДІ

3449

6.1

 

БРОМБЕНЗОЛ

2514

3

1-

БРОМБУТАН

1126

3

2-

БРОМБУТАН

2339

3

 

Бромистий етил див. ЕТИЛБРОМІД

1891

6.1

 

БРОММЕТИЛПРОПАНИ

2342

3

 

БРОМОФОРМ

2515

6.1

2-

БРОМПЕНТАН

2343

3

2-

Бромпропан див. БРОМПРОПАНИ

2344

3

 

БРОМПРОПАНИ

2344

3

3-

БРОМПРОПІН

2345

3

 

БРОМТРИФТОРЕТИЛЕН

2419

2

 

БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13B1)

1009

2

 

БРОМУ ПЕНТАФТОРИД

1745

5.1

 

БРОМУ ТРИФТОРИД

1746

5.1

 

БРОМУ ХЛОРИД

2901

2

 

БРОМХЛОРМЕТАН

1887

6.1

 

БРУЦИН

1570

6.1

 

Бустіран

1993

3

 

Бутадієн-1,2, стабілізований див. БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ або БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ СТАБІЛІЗОВАНІ, тиск парів яких при температурі 70° C становить не більше 1,1 МПа (11 бар), густина яких при температурі 50° C - не менше 0,525 кг/л

1010

2

 

Бутадієн-1,3, стабілізований див. БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ або БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ СТАБІЛІЗОВАНІ, тиск парів яких при температурі 70° C становить не більше 1,1 МПа (11 бар), густина яких при температурі 50° C - не менше 0,525 кг/л

1010

2

 

БУТАДІЄНИ СТАБІЛІЗОВАНІ або БУТАДІЄНІВ ТА ВУГЛЕВОДНІВ СУМІШІ СТАБІЛІЗОВАНІ, тиск парів яких при температурі 70° C становить не більше 1,1 МПа (11 бар), густина яких при температурі 50° C - не менше 0,525 кг/л

1010

2

 

БУТАН

1011

2

 

Бутандіол-1,2. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

БУТАНДІОН

2346

3

 

БУТАНОЛИ

1120

3

 

Бутен-1 див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН

1012

2

цис-

Бутен-2 див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН

1012

2

5-трет-

БУТИЛ-2,4,6-ТРИНІТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНИЙ)

2956

4.1

трет-

Бутила-бензоїла пероксид, розчин з концентрацією не більше 77 %

3101

5.2

трет-

Бутилакрилат стабілізований

3272

3

 

БУТИЛАКРИЛАТИ СТАБІЛІЗОВАНІ

2348

3

ди-втор-

Бутиламін

2734

8

ДИ-н-

БУТИЛАМІН

2248

8

н-

БУТИЛАМІН

1125

3

2,2'-(

Бутиламіно)-діетанол

3267

8

N-

БУТИЛАНІЛІН

2738

6.1

 

БУТИЛАЦЕТАТИ

1123

3

 

Бутилбензилфталат

3082

9

 

БУТИЛБЕНЗОЛИ

2709

3

н-

Бутилбромід див. 1-БРОМБУТАН

1126

3

н-

Бутилбутират

3272

3

трет-

БУТИЛГІПОХЛОРИТ

3255

4.2

 

Бутилдигідрофосфат див. КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНА

1718

8

 

Бутилен-1 або a -БУТИЛЕН див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН

1012

2

цис-

Бутилен-2 або цис-b -БУТИЛЕН див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН

1012

2

 

БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН

1012

2

1,2-

БУТИЛЕНОКСИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

3022

3

 

Бутили хлористі див. ХЛОРБУТАНИ

1127

3

н-

БУТИЛІЗОЦІАНАТ

2485

6.1

трет-

БУТИЛІЗОЦІАНАТ

2484

6.1

N,н-

БУТИЛІМІДАЗОЛ

2690

6.1

 

Бутилкарбітол

 

 

 

Бутиллактат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

БУТИЛМЕРКАПТАН

2347

3

н-

БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2227

3

 

БУТИЛНІТРИТИ

2351

3

трет-

Бутилпероксіацетат більше 52 %, але не більше 77 %, з розчинником типу А не менше 23 %

3101

5.2

н-

Бутилпропіонат див. БУТИЛПРОПІОНАТИ

1914

3

 

БУТИЛПРОПІОНАТИ

1914

3

 

БУТИЛТОЛУОЛИ

2667

6.1

 

БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН

1747

8

н-

БУТИЛФОРМІАТ

1128

3

 

Бутилфосфат

3265

8

ди-н-

Бутилфталат

3082

9

 

Бутилхлориди див. ХЛОРБУТАНИ

1127

3

н-

БУТИЛХЛОРФОРМІАТ

2743

6.1

 

Бутилцелозольв

2810

6.1

трет-

БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ

2747

6.1

2-

Бутин див. КРОТОНІЛЕН

1144

3

 

Бутин-1,4-діол див. БУТИНДІОЛ-1,4

2716

6.1

 

БУТИНДІОЛ-1,4

2716

6.1

 

БУТИРАЛЬДЕГІД

1129

3

 

БУТИРАЛЬДОКСИМ

2840

3

 

БУТИРИЛХЛОРИД

2353

3

 

Бутиролактон

 

 

 

БУТИРОНІТРИЛ

2411

3

 

В'яжуче ГС

1993

3

 

ВАЛЕРАЛЬДЕГІД

2058

3

 

ВАЛЕРИЛХЛОРИД

2502

8

 

ВАНАДИЛСУЛЬФАТ

2931

6.1

 

Ванадієві сполуки для каталітичного сірчанокислотного виробництва

3285

6.1

 

ВАНАДІЮ ОКСИТРИХЛОРИД

2443

8

 

Ванадію п'ятиокис неплавлений див. ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД неплавлений

2862

6.1

 

ВАНАДІЮ ПЕНТАОКСИД неплавлений

2862

6.1

 

ВАНАДІЮ СПОЛУКА, Н.З.К.

3285

6.1

 

ВАНАДІЮ ТЕТРАХЛОРИД

2444

8

 

ВАНАДІЮ ТРИХЛОРИД

2475

8

 

ВАПНО НАТРОННЕ, що містить більше 4 % натрію гідроксиду

1907

8

 

Вапно хлорне

2208

5.1

 

Вата бавовняна

3360

4.1

 

Веселящий газ див. АЗОТУ ГЕМІОКСИД

1070

2

 

ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН ЗРАЗКИ, окрім ВР, що ініціюють

0190

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ НАДЗВИЧАЙНО НИЗЬКОЇ ЧУТЛИВОСТІ (ВИРОБИ ВИБУХОВІ ННЧ)

0486

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0462

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0463

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0464

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0465

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0466

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0467

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0468

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0469

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0470

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0471

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0472

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0349

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0350

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0351

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0352

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0353

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0354

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0355

1

 

ВИРОБИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0356

1

 

Вироби з целулоїду див. ЦЕЛУЛОЇД блоки, стружки, гранули, стрічки, трубки тощо, виключаючи відходи

2000

4.1

 

ВИРОБИ ПІД ПНЕВМАТИЧНИМ ТИСКОМ або ПІД ГІДРАВЛІЧНИМ ТИСКОМ (що містять незаймистий газ)

3164

2

 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей

0428

1

 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей

0429

1

 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей

0430

1

 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей

0431

1

 

ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ для технічних цілей

0432

1

 

ВИРОБИ ПІРОФОРНІ

0380

1

 

ВИРОБИ ПРОМИСЛОВІ, ЩО МІСТЯТЬ РТУТЬ

3506

8

 

Високооктанова добавка див. Добавка високооктанова

1993

3

 

Відходи виробництва хлоропрену легкозаймисті токсичні

1992

3

 

Відходи волокнисті бавовняноочисних заводів

1364

4.2

 

Відходи легкозаймисті токсичні рідкі

1992

3

 

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ РІЗНІ, Н.З.К. або ВІДХОДИ (БІО)МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К.

3291

6.2

 

ВІДХОДИ ЛІКАРНЯНОГО ПОХОДЖЕННЯ РІЗНІ, Н.З.К. або ВІДХОДИ (БІО)МЕДИЧНІ, Н.З.К., або ВІДХОДИ МЕДИЧНІ, ЩО ПІДПАДАЮТЬ ПІД ДІЮ ВІДПОВІДНИХ ПРАВИЛ, Н.З.К. в охолодженому рідкому азоті

3291

6.2

 

Відходи текстильні промаслені

1364

4.2

 

Вініл

3161

2

 

ВІНІЛАЦЕТАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1301

3

 

Вінілацетат-ректифікат див. ВІНІЛАЦЕТАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1301

3

 

Вінілацетилен, стабілізований

3161

2

 

Вінілбензол - мономер (інгібований) стабілізований див. СТИРОЛ, МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2055

3

 

ВІНІЛБРОМІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1085

2

 

ВІНІЛБУТИРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2838

3

 

Вініліден хлористий, стабілізований див. ВІНІЛІДЕНХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1303

3

 

Вініліденфторид див. 1,1-ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1132а)

1959

2

 

ВІНІЛІДЕНХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1303

3

 

ВІНІЛПІРИДИНИ СТАБІЛІЗОВАНІ

3073

6.1

 

Вінілпропіонат стабілізований

3272

3

 

ВІНІЛТОЛУОЛИ СТАБІЛІЗОВАНІ

2618

3

 

ВІНІЛТРИХЛОРСИЛАН

1305

3

 

ВІНІЛФТОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1860

2

 

ВІНІЛХЛОРАЦЕТАТ

2589

6.1

 

ВІНІЛХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1086

2

 

Вісмуту (III) нітрат

1477

5.1

 

Вовни відходи вологі

1387

4.2

 

Вогнегасники вуглекислотні

1044

2

 

ВОГНЕГАСНИКИ, що містять стиснений або скраплений газ

1044

2

 

Вода аміачна див. АМІАКУ РОЗЧИН у воді з відносною густиною від 0,880 до 0,957 при температурі 15° C, що містить більше 10 %, але не більше 35 % аміаку

2672

8

 

Водамін-115 див. Смола поліамідна рідка

1760

8

 

ВОДЕНЬ БРОМИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ

1048

2

 

Водень з домішкою отруйних газів див. ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

1953

2

 

ВОДЕНЬ ЙОДИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ

2197

2

 

ВОДЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1966

2

 

ВОДЕНЬ СТИСНЕНИЙ

1049

2

 

ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ або ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКА МІСТИТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або ВОДЕНЬ У СИСТЕМІ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ МЕТАЛГІДРИДІВ, ЯКУ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ

3468

2

 

ВОДЕНЬ ФТОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ

1052

8

 

ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ БЕЗВОДНИЙ

1050

2

 

ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

2186

2

 

ВОДЕНЬ ЦІАНИСТИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить менше 3 % води

1051

6.1

 

Водний шар дикарбонових кислот див. Дикарбонових кислот водний шар корозіний

3265

8

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 60 % і не більше 70 % пероксиду водню

2015

5.1

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить більше 70 % пероксиду водню

2015

5.1

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить не менше 20 %, але не більше 60 % пероксиду водню (стабілізований, якщо необхідно)

2014

5.1

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить не менше 8 %, але менше 20 % пероксиду водню (стабілізований, якщо необхідно)

2984

5.1

 

ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ ТА КИСЛОТИ НАДОЦТОВОЇ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА з кислотою (кислотами), водою та не більше 5 % надоцтової кислоти

3149

5.1

 

ВОДНЮ СЕЛЕНІД БЕЗВОДНИЙ

2202

2

 

ВОДНЮ ТА МЕТАНУ СУМІШ СТИСНЕНА

2034

2

 

ВОДНЮ ЦІАНІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ, що містить води менше 3 % та абсорбований пористим інертним матеріалом

1614

6.1

 

ВОДНЮ ЦІАНІДУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з масовою часткою ціанистого водню не більше 45 %

3294

6.1

 

Водоізолююча суміш АКОР-МГ, АКОР-МА див. Рідини кремнійорганічні легкозаймисті

1993

3

 

Водяний газ див. Вуглецю монооксиду та водню суміш стиснена

1953

2

 

ВОЛОКНА або ТКАНИНИ, ПРОСОЧЕНІ НІТРОЦЕЛЮЛОЗОЮ З НИЗЬКИМ ВМІСТОМ НІТРАТІВ, Н.З.К.

1353

4.1

 

ВОЛОКНА чи ТКАНИНИ ТВАРИННОГО або РОСЛИННОГО, або СИНТЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ, Н.З.К., просочені маслом

1373

4.2

 

Волокна рослинного походження

3360

4.1

 

Волокна рослинного походження або волокна рослинного походження спалені вологі або мокрі

1372

4.2

 

Волокно бавовняне

3360

4.1

 

ВОЛЬФРАМУ ГЕКСАФТОРИД

2196

2

 

ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ

0319

1

 

ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ

0320

1

 

ВТУЛКИ КАПСУЛЬНІ

0376

1

 

ВУГІЛЛЯ або САЖА тваринного або рослинного походження

1361

4.2

 

ВУГІЛЛЯ АКТИВОВАНЕ

1362

4.2

 

Вуглеамікат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Вуглеводні важкі

3082

9

 

Вуглеводні легкі

3295

3

 

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К.

3295

3

 

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

3295

3

 

ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

3295

3

 

ВУГЛЕВОДНІ ТЕРПЕНОВІ, Н.З.К.

2319

3

 

Вуглекислий газ див. ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД

1013

2

 

Вуглецю дисульфід див. СІРКОВУГЛЕЦЬ

1131

3

 

ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД

1013

2

 

ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИД ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

2187

2

 

Вуглецю діоксид твердий (лід сухий)

1845

9

 

ВУГЛЕЦЮ МОНООКСИД СТИСНЕНИЙ

1016

2

 

Вуглецю монооксиду та водню суміш стиснена

1953

2

 

Вуглецю оксихлорид див. ФОСГЕН

1076

2

 

ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАБРОМІД

2516

6.1

 

ВУГЛЕЦЮ ТЕТРАХЛОРИД

1846

6.1

 

ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3354

2

 

ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3355

2

 

ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

1967

2

 

ГАЗ ІНСЕКТИЦИДНИЙ, Н.З.К.*

1968

2

 

ГАЗ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНИЙ СТИСНЕНИЙ

1023

2

 

ГАЗ НАФТОВИЙ СТИСНЕНИЙ

1071

2

 

ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3312

2

 

ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ, Н.З.К.

3158

2

 

ГАЗ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.

3311

2

 

Газ рефрижераторний R 1132a див. 1,1-ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1132а)

1959

2

 

Газ рефрижераторний R 114 див. 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 114)

1958

2

 

Газ рефрижераторний R 115 див. ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 115)

1020

2

 

Газ рефрижераторний R 116, стиснутий див. ГЕКСАФТОРЕТАН СТИСНЕНИЙ(ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 116)

2193

2

 

Газ рефрижераторний R 12 див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12)

1028

2

 

Газ рефрижераторний R 1216 див. ГЕКСАФТОРПРОПІЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1216)

1858

2

 

Газ рефрижераторний R 124 див. 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 124)

1021

2

 

Газ рефрижераторний R 125 див. ПЕНТАФТОРЕТАН

3220

2

 

Газ рефрижераторний R 12B1 див. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12B1)

1974

2

 

Газ рефрижераторний R 13 див. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 13)

1022

2

 

Газ рефрижераторний R 1318 див. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1318)

2422

2

 

Газ рефрижераторний R 133a див. 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 133а)

1983

2

 

Газ рефрижераторний R 134a див. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЕТАН

3159

2

 

Газ рефрижераторний R 13B1 див. БРОМТРИФТОРМЕТАН

1009

2

 

Газ рефрижераторний R 14, стиснутий див. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 14)

1982

2

 

Газ рефрижераторний R 142b див. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЕТАН

2517

2

 

Газ рефрижераторний R 143a див. 1,1,1-ТРИФТОРЕТАН

2035

2

 

Газ рефрижераторний R 152a див. 1,1-ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 152а)

1030

2

 

Газ рефрижераторний R 161 див. ЕТИЛФТОРИД

2453

2

 

Газ рефрижераторний R 21 див. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21)

1029

2

 

Газ рефрижераторний R 22 див. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22)

1018

2

 

Газ рефрижераторний R 227 див. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 227)

3296

2

 

Газ рефрижераторний R 23 див. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 23)

1984

2

 

Газ рефрижераторний R 32 див. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 32)

3252

2

 

Газ рефрижераторний R 40 див. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТOPНИЙ R 40)

1063

2

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 404A (пентафторетану, 1,1,1-трифторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 44 % пентафторетану та 52 % 1,1,1-трифторетану)

3337

2

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407A (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 20 % дифторметану та 40 % пентафторетану)

3338

2

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407B (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 10 % дифторметану та 70 % пентафторетану)

3339

2

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 407C (дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану зеотропна суміш з приблизно 23 % дифторметану та 25 % пентафторетану)

3340

2

 

Газ рефрижераторний R 41 див. МЕТИЛФТОРИД

2454

2

 

Газ рефрижераторний R 500 див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ДИФТОРЕТАНУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що містить приблизно 74 % дихлордифторметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 500)

2602

2

 

Газ рефрижераторний R 502 див. ХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ХЛОРПЕНТАФТОРЕТАНУ СУМІШ з постійною температурою кипіння, що містить приблизно 49 % хлордифторметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 502)

1973

2

 

Газ рефрижераторний R 503 див. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНУ І ФТОРОФОРМУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що містить приблизно 60 % трифторхлорметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 503)

2599

2

 

Газ рефрижераторний RC 318 див. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 318)

1976

2

 

ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ, Н.З.К.*, такий як суміш F1, суміш F2 або суміш F3

1078

2

 

Газ рефрижераторний R 218 див. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 218)

2424

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3161

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3309

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3160

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3308

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.*

3310

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

3162

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.

3307

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ, Н.З.К.

3163

2

 

ГАЗ СКРАПЛЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.

3157

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

1954

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3305

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

1953

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3304

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

1955

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3306

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ТОКСИЧНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.

3303

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ, Н.З.К.

1956

2

 

ГАЗ СТИСНЕНИЙ ОКИСНЮВАЛЬНИЙ, Н.З.К.

3156

2

 

Газ Фішера-Тропша див. Вуглецю монооксиду та водню суміш стиснена

1953

2

 

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. не охолоджений до рідкого стану

3167

2

 

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ ТОКСИЧНИЙ ЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. не охолоджений до рідкого стану

3168

2

 

ГАЗ, ЗРАЗОК, НЕ ПІД ТИСКОМ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. не охолоджений до рідкого стану

3169

2

 

ГАЗИ НАФТОВІ СКРАПЛЕНІ

1075

2

 

ГАЗИ СКРАПЛЕНІ незаймисті, що містять азот, вуглецю діоксид чи повітря

1058

2

 

ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СКРАПЛЕНА, Н.З.К. така, як суміші A, A01, A02, A0, A1, A2, B1, B2, B або C

1965

2

 

ГАЗІВ ВУГЛЕВОДНЕВИХ СУМІШ СТИСНЕНА, Н.З.К.

1964

2

 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху не більше 60° C)

1202

3

 

ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ (температура спалаху більше 60° C, але не більше 100° C)

1202

3

 

Газоконденсат вуглеводневий

3295

3

 

ГАЛІЙ

2803

8

 

ГАС

1223

3

 

ГАФНІЙ-ПОРОШОК СУХИЙ

2545

4.2

 

ГАФНІЙ-ПОРОШОК ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25 %

1326

4.1

 

ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН

1781

8

 

ГЕКСАДІЄНИ

2458

3

 

ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТ

1611

6.1

 

ГЕКСАЕТИЛТЕТРАФОСФАТУ ТА ГАЗУ СТИСНЕНОГО СУМІШ

1612

2

 

ГЕКСАЛЬДЕГІД

1207

3

 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІН ТВЕРДИЙ

2280

8

 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН

1783

8

 

ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ

2281

6.1

 

ГЕКСАМЕТИЛЕНІМІН

2493

3

 

ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІН

1328

4.1

 

ГЕКСАНИ

1208

3

 

ГЕКСАНІТРОДИФЕНІЛАМІН (ДИПІКРИЛАМІН, ГЕКСИЛ)

0079

1

 

ГЕКСАНІТРОСТІЛЬБЕН

0392

1

 

ГЕКСАНОЛИ

2282

3

 

Гексаран див. ді-(2-Етил)гексиловий ефір метилфосфонової кислоти

2810

6.1

 

ГЕКСАТОНАЛ

0393

1

 

ГЕКСАФТОРАЦЕТОН

2420

2

 

ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ РІДКИЙ

2552

6.1

 

ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГІДРАТ ТВЕРДИЙ

3436

6.1

 

ГЕКСАФТОРЕТАН СТИСНЕНИЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 116)

2193

2

 

ГЕКСАФТОРПРОПІЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1216)

1858

2

 

ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН

2661

6.1

 

ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ

2729

6.1

 

ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН

2279

6.1

 

Гексахлорбутадієн-1,3 див. ГЕКСАХЛОРБУТАДІЄН

2279

6.1

 

Гексахлоретан

3077

9

 

Гексахлормеламін флегматизований

1479

5.1

 

ГЕКСАХЛОРОФЕН

2875

6.1

 

ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДІЄН

2646

6.1

 

ГЕКСЕН-1

2370

3

 

ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН

1784

8

 

ГЕКСОЛІТ (ГЕКСОТОЛ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0118

1

 

ГЕЛІЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1963

2

 

ГЕЛІЙ СТИСНЕНИЙ

1046

2

 

ГЕНЕРАТОР КИСНЮ ХІМІЧНИЙ

3356

5.1

 

Генератори вогнегасного аерозолю типа ПАГ

1325

4.1

н-

ГЕПТАЛЬДЕГІД

3056

3

 

ГЕПТАНИ

1206

3

 

ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 227)

3296

2

2-

Гептен

3295

3

3-

Гептен

3295

3

н-

ГЕПТЕН

2278

3

 

Гептил

3286

3

 

ГЕРМАН

2192

2

 

Германію (IV) хлорид

3264

8

 

ГІДРАЗИН БЕЗВОДНИЙ

2029

8

 

Гідразингідрат див. ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 %

2030

8

 

Гідразингідрат з масовою часткою гідразину не менше 37 % див. ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 %

2030

8

 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН, ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з масовою часткою гідразину більше 37 %

3484

8

 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не більше 37 %

3293

6.1

 

ГІДРАЗИН-ГІДРАТ або ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 %

2030

8

 

Позицію виключено

 

 

 

ГІДРАЗИНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою гідразину не менше 37 %

2030

8

 

Гідразину сульфат

2923

8

 

ГІДРИДИ МЕТАЛІВ, ЩО РЕАГУЮТЬ З ВОДОЮ, Н.З.К.

1409

4.3

 

Гідродепарафінат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ГІДРОДИФТОРИДИ ТВЕРДІ, Н.З.К.

1740

8

1-

ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНИЙ

0508

1

1-

ГІДРОКСИБЕНЗОТРИАЗОЛ БЕЗВОДНИЙ, ЗВОЛОЖЕНИЙ

3474

4.1

 

ГІДРОКСИЛАМІНУ СУЛЬФАТ

2865

8

 

Гідроксиламіну сульфат, 25 % водний розчин корозійний

3264

8

 

Гідроксиламіну сульфат, водний розчин

3082

9

 

Гідролізат диметилдихлорсилану

1993

3

 

Гідроперекис куміла див. Куміла гідропероксид

3109

5.2

 

Гідрофобізатор ГФК-1

1993

3

 

Гідрофобізатор ІВВ-1. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ГІДРОФТОРИДІВ РОЗЧИН, Н.З.К.

3471

8

 

ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З КАПСУЛЯМИ

0055

1

 

ГІЛЬЗИ ПАТРОННІ ПОРОЖНІ З КАПСУЛЯМИ

0379

1

 

ГІЛЬЗИ, ЩО ЗГОРЯЮТЬ, ПОРОЖНІ БЕЗ КАПСУЛЯ

0446

1

 

ГІЛЬЗИ, ЩО ЗГОРЯЮТЬ, ПОРОЖНІ БЕЗ КАПСУЛЯ

0447

1

 

Гіпериз див. Куміла гідропероксид

3109

5.2

 

ГІПОХЛОРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

3212

5.1

 

ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН

1791

8

 

ГЛІЦЕРИНУ альфа-ХЛОРГІДРИН

2689

6.1

 

Гліцерину дихлоргідрин див. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2

2750

6.1

 

ГЛІЦИДАЛЬДЕГІД

2622

3

 

Гліцидол

2810

6.1

 

Гніт запалювальний, тліючий (ФЗТ). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Гомосерин А. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Горіхи тунгові. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні

0110

1

 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні

0318

1

 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні

0372

1

 

ГРАНАТИ ПРАКТИЧНІ ручні або рушничні

0452

1

 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом

0284

1

 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом

0285

1

 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом

0292

1

 

ГРАНАТИ ручні або рушничні з розривним зарядом

0293

1

 

Гранітоль взуттєвий на нітроцелюлозній основі

1353

4.1

 

Грінол. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Гуанідин азотнокислий див. ГУАНІДИНУ НІТРАТ

1467

5.1

 

ГУАНІДИНУ НІТРАТ

1467

5.1

 

ГУАНІЛНІТРОЗОАМІНОГУАНІЛІДЕНГІДРАЗИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 %

0113

1

 

ГУАНІЛНІТРОЗОАМІНОГУАНІЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміш спирту і води не менше 30 %

0114

1

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1999

3

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1999

3

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті (нев'язкі)

1999

3

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (температура кипіння не більше 35° C)

1999

3

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа, температура кипіння більше 35° C)

1999

3

 

ГУДРОНИ РІДКІ, включаючи бітум дорожний та бітум, розчинений у нафтовому дистиляті (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1999

3

 

Двигуни внутрішнього згоряння, або транспортний засіб, який працює на займистому газі, або транспортний засіб, який працює на легкозаймистій рідині, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або двигун, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять займистий газ, або транспортний засіб, який працює на паливних елементах, що містять легкозаймисту рідину. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

3166

9

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ

0186

1

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ

0280

1

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ

0281

1

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи без нього

0250

1

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ З ГІПЕРГОЛІЧНОЮ РІДИНОЮ з вибивним зарядом чи без нього

0322

1

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ РІДИННІ, ЗАПРАВЛЕНІ ПАЛИВОМ

0395

1

 

ДВИГУНИ РАКЕТНІ РІДИННІ, ЗАПРАВЛЕНІ ПАЛИВОМ

0396

1

 

Двоокис свинцю див. СВИНЦЮ ДІОКСИД

1872

5.1

 

Деемульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20)

1992

3

 

Деемульгатор "Рекод 752" див. Деемульгатори типу РЕКОД

1992

3

 

Деемульгатори легкозаймисті

1993

3

 

Деемульгатори легкозаймисті токсичні

1992

3

 

Деемульгатори типу РЕКОД з вмістом метанолу менше 15 % легкозаймисті

1993

3

 

Деемульгатори типу РЕКОД з вмістом метанолу не менше 15 % легкозаймисті токсичні

1992

3

 

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метанол

1992

3

 

Деемульгатори типу СНПХ, що не містять метанол

1993

3

 

Деемульгатори типу СНПХ, що містять метилового спирту менше 15 % (по масі), легкозаймисті

1993

3

 

Деемульгатор-інгібітор АМ-7

1993

3

 

ДЕЙТЕРІЙ СТИСНЕНИЙ

1957

2

 

ДЕКАБОРАН

1868

4.1

 

ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН

1147

3

 

Декалін див. ДЕКАГІДРОНАФТАЛІН

1147

3

н-

ДЕКАН

2247

3

 

Декани, н.з.к.

3295

3

 

Деканол-1. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора

0042

1

 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ без первинного детонатора

0283

1

 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ З ПЕРВИННИМ ДЕТОНАТОРОМ

0225

1

 

ДЕТОНАТОРИ ВТОРИННІ З ПЕРВИННИМ ДЕТОНАТОРОМ

0268

1

 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ

0073

1

 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ

0364

1

 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ

0365

1

 

ДЕТОНАТОРИ ДЛЯ БОЄПРИПАСІВ

0366

1

 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0030

1

 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0255

1

 

ДЕТОНАТОРИ ЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0456

1

 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0029

1

 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0267

1

 

ДЕТОНАТОРИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0455

1

 

ДЕТОНАТОРІВ ЗБОРКИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0360

1

 

ДЕТОНАТОРІВ ЗБОРКИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0361

1

 

ДЕТОНАТОРІВ ЗБОРКИ НЕЕЛЕКТРИЧНІ для вибухових робіт

0500

1

 

Децилакрилат

3082

9

 

Джут-волокно

3360

4.1

 

ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-ІЗОПРОПІЛ)-БЕНЗОЛ(И) з концентрацією не більше 42 %, з вмістом інертної твердої речовини не менше 58 %

 

 

 

ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОЇЛА)ПЕРОКСИД з концентрацією не більше 32 %, з вмістом інертної твердої речовини не менше 68 %

 

 

1,2-

ДИ-(ДИМЕТИЛАМІНО)-ЕТАН

2372

3

 

ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН

2434

8

 

Дибензоїла пероксид більше 77 %, але не більше 94 % з водою

3102

5.2

 

ДИБЕНЗОЇЛА ПЕРОКСИД з концентрацією не більше 35 %, з вмістом інертної твердої речовини не менше 65 %

 

 

 

Дибензоїла пероксид не більше 62 % - паста

3106

5.2

 

Дибензоїла пероксид не більше 77 % з водою

3104

5.2

 

Дибензоїла пероксид не менше 35 %, але не більше 52 % з інертною твердою речовиною

3106

5.2

 

ДИБОРАН

1911

2

1,2

Дибром-3-хлорпропан див. ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ

2872

6.1

1,2-

ДИБРОМБУТАНОН-3

2648

6.1

 

ДИБРОМДИФТОРМЕТАН

1941

9

 

ДИБРОММЕТАН

2664

6.1

1,2-

Дибромпропан

1993

3

2,3-

Дибромпропанол-1

2927

6.1

трис-2,3-

Дибромпропілфосфат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ

2872

6.1

 

ДИБУТИЛАМІНОЕТАНОЛ

2873

6.1

 

Дивінілбензол, стабілізований

3082

9

2,3-

ДИГІДРОПІРАН

2376

3

 

ДИДИМУ НІТРАТ

1465

5.1

 

Диетаноламін див. ЕТАНОЛАМІН або ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН

2491

8

 

Дикарбонових кислот водний шар корозіний

3265

8

 

ДИКЕТЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2521

6.1

 

ДИКУМІЛА ПЕРОКСИД з концентрацією більше 52 % та вмістом інертної твердої речовини менше 48 %

3110

5.2

 

Дилауроїла пероксид з концентрацією менше 100 %

3106

5.2

3,3-

Диметил-2-бутанон

1224

3

 

ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН

2266

3

 

ДИМЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ

1032

2

2-

ДИМЕТИЛАМІНОАЦЕТОНІТРИЛ

2378

3

2-

ДИМЕТИЛАМІНОЕТАНОЛ

2051

8

2-

ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛАКРИЛАТ

3302

6.1

2-

ДИМЕТИЛАМІНОЕТИЛМЕТАКРИЛАТ

2522

6.1

 

ДИМЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

1160

3

N,N-

ДИМЕТИЛАНІЛІН

2253

6.1

 

Диметиланілін див. N,N-ДИМЕТИЛАНІЛІН

2253

6.1

N,N-

Диметилацетамід

 

 

 

Диметилацетилен див. КРОТОНІЛЕН

1144

3

 

ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМІН

2619

8

 

Диметилбензоли див. КСИЛОЛИ

1307

3

2,3-

ДИМЕТИЛБУТАН

2457

3

1,3-

ДИМЕТИЛБУТИЛАМІН

2379

3

 

Диметилвінілкарбінол стабілізований

1993

3

 

ДИМЕТИЛГІДРАЗИН НЕСИМЕТРИЧНИЙ

1163

6.1

 

ДИМЕТИЛГІДРАЗИН СИМЕТРИЧНИЙ

2382

6.1

 

ДИМЕТИЛДИСУЛЬФІД

2381

3

 

Диметилдитіокарбамат диметиламіну. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Диметилдитіокарбамат натрію, водний розчин див. Натрію N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин

3082

9

 

ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН

1162

3

 

ДИМЕТИЛДІЕТОКСИСИЛАН

2380

3

 

ДИМЕТИЛДІОКСАНИ

2707

3

 

Диметилетаноламін див. 2-Диметиламіноетанол

2051

8

 

ДИМЕТИЛКАРБАМІЛХЛОРИД

2262

8

N,N-

Диметилкарбамілхлорид див. ДИМЕТИЛКАРБАМІЛХЛОРИД

2262

8

 

ДИМЕТИЛКАРБОНАТ

1161

3

 

Диметилкетон див. АЦЕТОН

1090

3

2,6-цис-

Диметилморфолін

1992

3

2,2-

ДИМЕТИЛПРОПАН

2044

2

 

Диметилпропіламін див. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН

2266

3

N,N-

Диметилпропіламін див. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПІЛАМІН

2266

3

 

ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ

1595

6.1

 

ДИМЕТИЛСУЛЬФІД

1164

3

 

Диметилсульфід, технічний покращений див. ДИМЕТИЛСУЛЬФІД

1164

3

 

Диметилсульфіт

1993

3

 

ДИМЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД

2267

6.1

N,N-

ДИМЕТИЛФОРМАМІД

2265

3

 

Диметилфосфіт. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Диметилхлорметилхлорсилан

2985

3

 

Диметилхлорсилан

2924

4.3

 

ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНИ

2263

3

N,N-

ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМІН

2264

8

 

Диметоат

2783

6.1

 

Диметоксиметан див. МЕТИЛАЛЬ

1234

3

1,1-

ДИМЕТОКСІЕТАН

2377

3

1,2-

ДИМЕТОКСІЕТАН

2252

3

 

ДИ-н-АМІЛАМІН

2841

3

 

Динатрійфосфат

 

 

 

ДИНІТРОАНІЛІНИ

1596

6.1

 

ДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ

1597

6.1

 

ДИНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ

3443

6.1

 

ДИНІТРОГЛІКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ)

0489

1

 

ДИНІТРОЗОБЕНЗОЛ

0406

1

 

Динітроксилоли див. НІТРОКСИЛОЛИ РІДКІ

1665

6.1

 

Динітронафталін

3143

6.1

 

ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛ

1598

6.1

 

ДИНІТРОРЕЗОРЦИН ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

1322

4.1

 

ДИНІТРОРЕЗОРЦИН сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0078

1

 

Динітротолуоли 80/20 див. ДИНІТРОТОЛУОЛИ РОЗПЛАВЛЕНІ

1600

6.1

 

ДИНІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ

2038

6.1

 

ДИНІТРОТОЛУОЛИ РОЗПЛАВЛЕНІ

1600

6.1

 

ДИНІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ

3454

6.1

 

ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

1320

4.1

 

ДИНІТРОФЕНОЛ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0076

1

 

ДИНІТРОФЕНОЛ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0076

1

2,4-

Динітрофеноли, зволожені, що містять не менше 15 % води див. ДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

1320

4.1

 

ДИНІТРОФЕНОЛУ РОЗЧИН

1599

6.1

 

ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ ЗВОЛОЖЕНІ з масовою часткою води не менше 15 %

1321

4.1

 

ДИНІТРОФЕНОЛЯТИ лужних металів сухі або зволожені з масовою часткою води менше 15 %

0077

1

2,4-

Динітрохлорбензол див. ХЛОРДИНІТРОБЕНЗОЛИ РІДКІ

1577

6.1

 

ДИПЕНТЕН

2052

3

 

ДИПІКРИЛСУЛЬФІД ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

2852

4.1

 

ДИПІКРИЛСУЛЬФІД сухий або ДИПІКРИЛСУЛЬФІД зволожений з масовою часткою води менше 10 %

0401

1

 

Дипроксамін. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Дипроксамін, розчин у метанолі

1992

3

 

ДИПРОПІЛАМІН

2383

3

 

Позицію виключено

 

 

 

Дипропілентриамін див. 3,3'-ІМІНОДИПРОПІЛАМІН

2269

8

 

ДИПРОПІЛКЕТОН

2710

3

 

Диспергатори корозійні рідкі

1760

8

 

Дисперсії лужних металів див. МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ з температурою спалаху не більше 61° C

1391

4.3

 

Дистилят газового конденсату легкий

3295

3

 

Дистилят газового конденсату середній (сірчистий)

3295

3

 

ДИСТИЛЯТИ КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ СМОЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ

1136

3

 

Дитолілметан

2810

6.1

2,6-

Ди-трет-бутил-4-диметиламінометилфенол (основа Манніха)

3077

9

2,6-

Ди-трет-бутил-4-метилфенол

3077

9

 

Ди-трет-бутилу пероксид

3107

5.2

 

Дитретбутилу пероксид див. Ди-трет-бутилу пероксид

3107

5.2

2,4-

Ди-трет-бутилфенол

3077

9

2,6-

Ди-трет-бутилфенол (рідкий)

3082

9

2,6-

Ди-трет-бутилфенол (твердий)

3077

9

 

Дифалон див. Інгібітор солевідкладень "Дифалон"

1760

8

 

Дифеніл

3077

9

 

Дифеніламін

3077

9

 

ДИФЕНІЛАМІНОХЛОРАРСИН

1698

6.1

 

Дифенілбромметан див. ДИФЕНІЛМЕТИЛБРОМІД

1770

8

1,3-

Дифенілгуанідин

2811

9

 

Дифенілгуанідин технічний див. 1,3-Дифенілгуанідин

3077

9

 

ДИФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН

1769

8

 

ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ РІДКІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТЕРФЕНІЛИ РІДКІ

3151

9

 

ДИФЕНІЛИ ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТВЕРДІ або ПОЛІГАЛОГЕНОВАНІ ТЕРФЕНІЛИ ТВЕРДІ

3152

9

 

Дифенілметан-4,4-діізоціанат див. Дифенілметандіізоціанат

3082

9

 

Дифенілметандіізоціанат

3082

9

 

ДИФЕНІЛМЕТИЛБРОМІД

1770

8

 

Дифенілоксид

3077

9

 

Дифенілолпропан

 

 

 

ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН РІДКИЙ

1699

6.1

 

ДИФЕНІЛХЛОРАРСИН ТВЕРДИЙ

3450

6.1

 

Дифонат

3082

9

1,1-

Дифтор-1,2,2-трихлоретан

3082

9

 

Дифтордибромметан див. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН

1941

9

 

Дифтордихлорметан див. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12)

1028

2

1,1-

ДИФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 152а)

1030

2

1,1-

ДИФТОРЕТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1132а)

1959

2

 

ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 32)

3252

2

 

Дифторхлорметан див. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 22)

1018

2

1,2-

ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 114)

1958

2

1,1-

ДИХЛОР-1-НІТРОЕТАН

2650

6.1

 

Дихлораміни

1479

5.1

 

ДИХЛОРАНІЛІНИ РІДКІ

1590

6.1

 

ДИХЛОРАНІЛІНИ ТВЕРДІ

3442

6.1

 

ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД

1765

8

1,3-

ДИХЛОРАЦЕТОН

2649

6.1

о-

ДИХЛОРБЕНЗОЛ

1591

6.1

п-

Дихлорбензол

3077

9

1,2-

Дихлорбензол див. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ

1591

6.1

1,4-

Дихлорбензол див. п-Дихлорбензол

3077

9

1,6-

Дихлоргексан

3082

9

 

Дихлоргідрин гліцерину див. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2

2750

6.1

альфа-

Дихлоргідрин див. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2

2750

6.1

 

Дихлордифенілсилан див. ДИФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН

1769

8

 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 12)

1028

2

 

ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ ТА ДИФТОРЕТАНУ АЗЕОТРОПНА СУМІШ, що містить приблизно 74 % дихлордифторметану (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 500)

2602

2

2,2'-

Дихлордіетиловий ефір див. ЕФІР 2,2'-ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ

1916

6.1

1,1-

ДИХЛОРЕТАН

2362

3

 

Дихлоретан див. ЕТИЛЕНДИХЛОРИД

1184

3

1,2-

Дихлоретан див. ЕТИЛЕНДИХЛОРИД

1184

3

1,2-

ДИХЛОРЕТИЛЕН

1150

3

1,1-

Дихлоретилен див. ВІНІЛІДЕНХЛОРИД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1303

3

 

ДИХЛОРМЕТАН

1593

6.1

2,5-

Дихлорнітробензол

3077

9

 

ДИХЛОРПЕНТАНИ

1152

3

1,2-

ДИХЛОРПРОПАН

1279

3

1,3-

ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2

2750

6.1

 

ДИХЛОРПРОПЕНИ

2047

3

 

ДИХЛОРСИЛАН

2189

2

 

ДИХЛОРФЕНІЛІЗОЦІАНАТИ

2250

6.1

 

ДИХЛОРФЕНІЛТРИХЛОРСИЛАН

1766

8

 

ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 21)

1029

2

 

ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДІЄН-2,5 СТАБІЛІЗОВАНИЙ (2,5-НОРБОРНАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

2251

3

 

ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМІН

2565

8

 

ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМОНІЮ НІТРИТ

2687

4.1

 

ДИЦИКЛОПЕНТАДІЄН

2048

3

 

Диціандіамід

 

 

 

Діазодиметиланілін

3224

4.1

 

ДІАЗОДИНІТРОФЕНОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води (або суміші спирту та води) не менше 40 %

0074

1

 

Діазодіетиланілін

3224

4.1

 

ДІАЗОТУ ТЕТРАОКСИД (АЗОТУ ДІОКСИД)

1067

2

 

ДІАЛІЛАМІН

2359

3

4,4'-

ДІАМІНОДИФЕНІЛМЕТАН

2651

6.1

2,4-

Діамінофенола дигідрохлорид

3077

9

 

Діацетил див. БУТАНДІОН

2346

3

 

Діацетилпероксид, не більше 27 % у розчині

3115

5.2

 

Діетаноламін. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ДІЕТИЛАМІН

1154

3

3-

ДІЕТИЛАМІНОПРОПІЛАМІН

2684

3

N,N-

ДІЕТИЛАНІЛІН

2432

6.1

 

ДІЕТИЛБЕНЗОЛ

2049

3

 

Діетилгідроксиламін (марок А, Б)

1993

3

 

ДІЕТИЛДИХЛОРСИЛАН

1767

8

 

Діетиленгліколь. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ДІЕТИЛЕНГЛІКОЛЬДИНІТРАТ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою нелеткого і нерозчинного у воді флегматизатора не менше 25 %

0075

1

 

Діетилендіамін див. ПІПЕРАЗИН

2579

8

1,4-

Діетилендіоксид див. ДІОКСАН

1165

3

 

ДІЕТИЛЕНТРИАМІН

2079

8

2-

ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН

2686

8

 

Діетилетаноламін див. 2-ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН

2686

8

N,N-

Діетилетаноламін див. 2-ДІЕТИЛЕТАНОЛАМІН

2686

8

N,N-

ДІЕТИЛЕТИЛЕНДІАМІН

2685

8

 

ДІЕТИЛКАРБОНАТ

2366

3

 

ДІЕТИЛКЕТОН

1156

3

 

ДІЕТИЛСУЛЬФАТ

1594

6.1

 

ДІЕТИЛСУЛЬФІД

2375

3

 

ДІЕТИЛТІОФОСФОРИЛХЛОРИД

2751

8

1,1-

Діетоксиетан див. АЦЕТАЛЬ

1088

3

1,2-

Діетоксиетан див. ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1153

3

 

ДІЕТОКСИМЕТАН

2373

3

3,3-

ДІЕТОКСИПРОПЕН

2374

3

 

ДІІЗОБУТИЛАМІН

2361

3

 

ДІІЗОБУТИЛЕН - СУМІШІ ІЗОМЕРІВ

2050

3

 

Діізобутилен див. Діізобутилен-суміші ізомерів

2050

3

 

ДІІЗОБУТИЛКЕТОН

1157

3

 

Діізобутилфталат

3082

9

 

ДІІЗОПРОПІЛАМІН

1158

3

 

Діізопропілбензоли

3082

9

1,6-

Діізоціаногексан див. ГЕКСАМЕТИЛЕНДІІЗОЦІАНАТ

2281

6.1

 

ДІОКСАН

1165

3

 

Діоксанол-розчинник

1993

3

 

ДІОКСОЛАН

1166

3

1,3-

Діоксолан див. ДІОКСОЛАН

1166

3

 

Діоксолан-1,3 див. ДІОКСОЛАН

1166

3

 

Діран-А

1992

3

 

Добавка високооктанова беззольна (на основі N-метилаланіну)

1992

3

 

Добавка високооктанова

1993

3

 

Добавка мастильна ЕКОС-Б

1993

3

 

Добавка СПД поверхнево-активна див. Поверхнево-активна добавка СПД

2810

6.1

 

Добавки адгезійні "Амдор"

3082

9

 

ДОБРИВА АМІАЧНОГО РОЗЧИН, що містить вільний аміак

1043

2

 

Добрива аміачно-нітратні, малонебезпечні. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Добрива аміачно-нітратні: однорідні неподільні суміші нітрату амонію з іншими неорганічними речовинами, інертними по відношенню до нього, які містять не менше 90 % нітрату амонію не більше 0,2 % горючих речовин (включаючи органічні речовини у перерахунку на вуглець) або які містять менше 90 %, але більше 70 % нітрату амонію та не більше 0,4 % горючих речовин див. ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ

2067

5.1

 

Добрива рідкі азотні корозійні

1760

8

 

Добрива рідкі азотні КЦС-АМ корозійні див. Добрива рідкі азотні корозійні

1760

8

 

Добрива рідкі комплексні "ЖКУ". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Добрива рідкі корозійні

1760

8

 

ДОБРИВО АМІАЧНО-НІТРАТНЕ

2067

5.1

 

Позицію виключено

 

 

 

Добриво на основі нітрату амонію, однорідні азотно-фосфатні, азотно-калійні або азотно-фосфатно-калійні суміші, що містять не більше 70 % нітрату амонію та не більше 0,4 % від загальної кількості горючого (органічного) матеріалу, що розраховується за вуглецем

2071

9

 

Добриво суспензійно-комплексне "СКУ". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

трет-

Додецилмеркаптан

3082

9

 

ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН

1771

8

 

Дрантя промаслене

1856

4.2

 

Дьоготь кам'яновугільний

3082

9

 

Екстракт ароматичний фенольний

2810

6.1

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C)

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C більше 100 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C не більше 100 кПа)

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (нев'язкі)

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 100 кПа)

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТИЧНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 100 кПа)

1169

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ

1197

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C)

1197

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C більше 110 кПа температура кипіння більше 35° C)

1197

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1197

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (нев'язкі)

1197

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1197

3

 

ЕКСТРАКТИ АРОМАТНІ РІДКІ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1197

3

 

Екстралін див. N-ЕТИЛАНІЛІН

2272

6.1

 

Екстранол. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Елегаз див. СІРКИ ГЕКСАФТОРИД

1080

2

 

Електроліт для хімічних джерел струму

1993

3

 

Електроліт лужний див. РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА ЛУЖНА

2797

8

 

Електроліт лужний твердий

3262

8

 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К.

0382

1

 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К.

0383

1

 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К.

0461

1

 

ЕЛЕМЕНТИ ЛАНЦЮГА ПІДРИВАННЯ, Н.З.К.*

0384

1

 

Емульгатор ОП-10

3082

9

 

Емульгатор ОП-4. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Емульгатор Рінго ЕМ

1993

3

 

Емульгатори ОП-7А, ОП-3Е

1993

3

 

Еніт

2810

6.1

 

ЕПІБРОМГІДРИН

2558

6.1

 

ЕПІХЛОРГІДРИН

2023

6.1

1,2-

ЕПОКСІ-3-ЕТОКСИПРОПАН

2752

3

 

ЕТАН

1035

2

 

ЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1961

2

 

Етаналь див. АЦЕТАЛЬДЕГІД

1089

3

 

ЕТАНОЛ (СПИРТ ЕТИЛОВИЙ) або ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН)

1170

3

 

ЕТАНОЛУ РОЗЧИН (СПИРТУ ЕТИЛОВОГО РОЗЧИН)

1170

3

 

ЕТАНОЛУ ТА ГАЗОЛІНУ СУМІШ або ЕТАНОЛУ ТА БЕНЗИНУ МОТОРНОГО СУМІШ, або ЕТАНОЛУ ТА ПЕТРОЛУ СУМІШ з масовою часткою етанолу більше 10 %

3475

3

 

ЕТАНОЛАМІН або ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН

2491

8

 

Етил бромистий див. ЕТИЛБРОМІД

1891

6.1

 

Етил хлористий див. ЕТИЛХЛОРИД

1037

2

ді-(2-

Етил)гексиловий ефір метилфосфонової кислоти

2810

6.1

 

ЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ

2935

3

N-

ЕТИЛ-N-БЕНЗИЛАНІЛІН

2274

6.1

 

ЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1917

3

 

ЕТИЛАМІЛКЕТОН

2271

3

 

ЕТИЛАМІН

1036

2

 

ЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою етиламіну не менше 50 %, але не більше 70 %

2270

3

2-

ЕТИЛАНІЛІН

2273

6.1

N-

ЕТИЛАНІЛІН

2272

6.1

 

ЕТИЛАЦЕТАТ

1173

3

 

ЕТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2452

2

N-

ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ РІДКІ

2753

6.1

N-

ЕТИЛБЕНЗИЛТОЛУЇДИНИ ТВЕРДІ

3460

6.1

 

ЕТИЛБЕНЗОЛ

1175

3

 

ЕТИЛБОРАТ

1176

3

 

ЕТИЛБРОМАЦЕТАТ

1603

6.1

 

ЕТИЛБРОМІД

1891

6.1

2-

ЕТИЛБУТАНОЛ

2275

3

2-

ЕТИЛБУТИЛАЦЕТАТ

1177

3

2-

ЕТИЛБУТИРАЛЬДЕГІД

1178

3

 

ЕТИЛБУТИРАТ

1180

3

 

Етилвалерат

3272

3

3-

Етилгексальдегід див. АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ

1191

3

2-

Етилгексальдегіди див. АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ

1191

3

2-

Етилгексаналь див. АЛЬДЕГІДИ ОКТИЛОВІ

1191

3

2-

ЕТИЛГЕКСИЛАМІН

2276

3

2-

ЕТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМІАТ

2748

6.1

 

Етилгліколь див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1171

3

 

Етилглікольацет див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ

1172

3

 

ЕТИЛДИХЛОРАРСИН

1892

6.1

 

ЕТИЛДИХЛОРСИЛАН

1183

4.3

 

ЕТИЛЕН

1962

2

 

Етилен двохлористий див. ЕТИЛЕНДИХЛОРИД

1184

3

 

ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1038

2

 

Етилен, рідкий див. ЕТИЛЕН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1038

2

 

Позицію виключено

 

 

 

ЕТИЛЕНДИБРОМІД

1605

6.1

 

ЕТИЛЕНДИХЛОРИД

1184

3

 

ЕТИЛЕНДІАМІН

1604

8

 

ЕТИЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1185

6.1

 

Етиленоксид див. ЕТИЛЕНУ ОКСИД

1040

2

 

Етилену окис див. ЕТИЛЕНУ ОКСИД

1040

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИД

1040

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИД З АЗОТОМ при загальному тиску до 1 МПа (10 бар) і температурі 50° C

1040

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 87 % етилену оксиду

3300

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить більше 9 %, але не більше 87 % етилену оксиду

1041

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ВУГЛЕЦЮ ДІОКСИДУ СУМІШ, що містить не більше 9 % етилену оксиду

1952

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 12,5 % етилену оксиду

3070

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ПЕНТАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 7,9 % етилену оксиду

3298

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ПРОПІЛЕНУ ОКСИДУ СУМІШ, що містить етилену оксиду не більше 30 %

2983

3

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 5,6 % етилену оксиду

3299

2

 

ЕТИЛЕНУ ОКСИДУ ТА ХЛОРТЕТРАФТОРЕТАНУ СУМІШ, що містить не більше 8,8 % етилену оксиду

3297

2

 

ЕТИЛЕНУ, АЦЕТИЛЕНУ ТА ПРОПІЛЕНУ СУМІШ ОХОЛОДЖЕНА РІДКА, що містить етилену не менше 71,5 %, ацетилену не більше 22,5 % і пропілену не більше 6 %

3138

2

 

ЕТИЛЕНХЛОРГІДРИН

1135

6.1

 

Етиліденхлорид див. 1,1-ДИХЛОРЕТАН

2362

3

 

Етиліденнорборнен

1993

3

 

ЕТИЛІЗОБУТИРАТ

2385

3

 

ЕТИЛІЗОЦІАНАТ

2481

6.1

 

Етилкарбітол. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Етилкарбонат див. ДІЕТИЛКАРБОНАТ

2366

3

 

ЕТИЛКРОТОНАТ

1862

3

 

ЕТИЛЛАКТАТ

1192

3

 

ЕТИЛМЕРКАПТАН

2363

3

 

ЕТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2277

3

 

ЕТИЛНІТРИТУ РОЗЧИН

1194

3

 

ЕТИЛОКСАЛАТ

2525

6.1

 

ЕТИЛОРТОФОРМІАТ

2524

3

1-

ЕТИЛПІПЕРИДИН

2386

3

 

ЕТИЛПРОПІОНАТ

1195

3

 

Етилсилікат

1993

3

 

Етилсилікат див. ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ

1292

3

 

Етилсилікат-32 див. Тетраетоксисилану та олігоетоксисиланів суміш складна

1993

3

 

Етилсилікат-40 див. ТЕТРАЕТИЛСИЛІКАТ

1292

3

 

Етилсульфат див. ДІЕТИЛСУЛЬФАТ

1594

6.1

N-

ЕТИЛТОЛУЇДИНИ

2754

6.1

 

Етилтолуїдини див. N-ЕТИЛТОЛУЇДИНИ

2754

6.1

 

ЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН

1196

3

 

ЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН

2435

8

 

ЕТИЛФОРМІАТ

1190

3

 

ЕТИЛФТОРИД

2453

2

 

ЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ

1181

6.1

 

ЕТИЛХЛОРИД

1037

2

 

Етилхлорсилан

2988

4.3

 

ЕТИЛХЛОРТІОФОРМІАТ

2826

8

 

ЕТИЛХЛОРФОРМІАТ

1182

6.1

 

Етилцелозольв див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1171

3

 

ЕТИМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН)

1193

3

2-

Етоксиетанол див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1171

3

2-

Етоксиетилацетат див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ

1172

3

 

Етрол нітроцелюлозний

2557

4.1

 

ЕФІР 2,2'-ДИХЛОРДІЕТИЛОВИЙ

1916

6.1

 

Ефір 2-бромдіетиловий див. ЕФІР 2-БРОМЕТИЛЕТИЛОВИЙ

2340

3

 

ЕФІР 2-БРОМЕТИЛЕТИЛОВИЙ

2340

3

 

ЕФІР АЛІЛГЛІЦИДИЛОВИЙ

2219

3

 

ЕФІР АЛІЛЕТИЛОВИЙ

2335

3

 

ЕФІР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВИЙ

2965

4.3

 

ЕФІР БОРТРИФТОРДІЕТИЛОВИЙ

2604

8

 

ЕФІР БУТИЛВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2352

3

 

ЕФІР БУТИЛМЕТИЛОВИЙ

2350

3

 

ЕФІР ВІНІЛЕТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1302

3

 

ЕФІР ВІНІЛІЗОБУТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1304

3

 

ЕФІР ВІНІЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1087

2

 

Ефір вініл-н-бутиловий див. ЕФІР БУТИЛВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2352

3

 

ЕФІР ДИВІНІЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1167

3

 

ЕФІР ДИМЕТИЛОВИЙ

1033

2

 

Ефір диметиловий перфторадипінової кислоти

2810

6.1

 

Ефір диметиловий перфторкорковової кислоти

2810

6.1

 

ЕФІР ДИ-н-ПРОПІЛОВИЙ

2384

3

 

Ефір дифеніловий

3077

9

 

ЕФІР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВИЙ СИМЕТРИЧНИЙ

2249

6.1

 

ЕФІР ДИХЛОРІЗОПРОПІЛОВИЙ

2490

6.1

 

ЕФІР ДІАЛІЛОВИЙ

2360

3

 

ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ (ЕФІР ЕТИЛОВИЙ)

1155

3

 

ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1153

3

 

ЕФІР ДІІЗОПРОПІЛОВИЙ

1159

3

 

ЕФІР ЕТИЛБУТИЛОВИЙ

1179

3

 

ЕФІР ЕТИЛМЕТИЛОВИЙ

1039

2

 

Ефір етиловий див. ЕФІР ДІЕТИЛОВИЙ (ЕФІР ЕТИЛОВИЙ)

1155

3

 

ЕФІР ЕТИЛПРОПІЛОВИЙ

2615

3

 

Ефір ізобутилвініловий див. ЕФІР ВІНІЛІЗОБУТИЛОВИЙ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1304

3

 

Ефір метиловий ацетооцтової кислоти див. Метилацетоацетат

 

 

 

Ефір метиловий бензосульфокислоти див. Метилбензосульфат

3265

8

 

ЕФІР МЕТИЛПРОПІЛОВИЙ

2612

3

 

ЕФІР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВИЙ

2398

3

 

ЕФІР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ

1239

6.1

 

Ефір моногексиловий етиленгліколю

2810

6.1

 

Ефір моноетиловий ацетоетиленгліколю див. ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ

1172

3

 

ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1171

3

 

ЕФІР МОНОЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ

1172

3

 

ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1188

3

 

ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ

1189

3

 

Ефір н-бутиловий див. ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ

1149

3

 

Ефір н-дибутиловий див. ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ

1149

3

 

ЕФІР ПЕРФТОР(ЕТИЛВІНІЛОВИЙ)

3154

2

 

ЕФІР ПЕРФТОР(МЕТИЛВІНІЛОВИЙ)

3153

2

 

Ефір перфтордибутиловий. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Ефір петролейний

1268

3

 

Ефір фенілметиловий див. АНІЗОЛ

2222

3

 

Ефір хлордиметиловий див. ЕФІР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВИЙ

1239

6.1

 

ЕФІР ХЛОРМЕТИЛЕТИЛОВИЙ

2354

3

 

ЕФІРИ ДИБУТИЛОВІ

1149

3

 

Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C10 - C18. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Ефіри метилові синтетичних жирних кислот фракції C7 - C9

3272

3

 

ЕФІРИ СКЛАДНІ, Н.З.К.

3272

3

 

ЕФІРИ, Н.З.К.

3271

3

 

ЄМНОСТІ МАЛІ, ЩО МІСТЯТЬ ГАЗ (ГАЗОВІ БАЛОНЧИКИ), не споряджені випускним пристроєм, що не придатні для повторного використання

2037

2

 

Загущувач акриловий водорозчинний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Закис азоту див. АЗОТУ ГЕМІОКСИД

1070

2

 

ЗАКЛЕПКИ ВИБУХОВІ

0174

1

 

Закріплювачі корозійні рідкі

1760

8

 

Залишки кубові виробництва трихлоретилену

2810

6.1

 

Залишки кубові виробництва трихлоретилену див. Залишки кубові виробництва трихлоретилену

2810

6.1

 

Залишки кубові концентрату вініполу

2810

6.1

 

Залишки кубові ректифікації бензолу

3082

3

 

Залишки кубові СЖК

3082

9

 

Залишки нафтові типу К-1

1993

3

 

Залишок кубовий системи рефлектації етиленгліколю див. Кубовий залишок системи ректифікації етиленгліколю

2810

6.1

 

ЗАЛІЗА (II) АРСЕНАТ

1608

6.1

 

Заліза (II) сульфат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ЗАЛІЗА (III) АРСЕНАТ

1606

6.1

 

ЗАЛІЗА (III) АРСЕНІТ

1607

6.1

 

ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ

1773

8

 

ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИДУ РОЗЧИН

2582

8

 

Заліза бромід, розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ЗАЛІЗА НІТРАТ

1466

5.1

 

ЗАЛІЗА ОКСИД ВІДПРАЦЬОВАНИЙ або ЗАЛІЗО ГУБЧАСТЕ - ВІДХОДИ, одержані при очищенні кам'яновугільного газу

1376

4.2

 

ЗАЛІЗА ПЕНТАКАРБОНІЛ

1994

6.1

 

Залізо азотнокисле див. ЗАЛІЗА НІТРАТ

1466

5.1

 

Залізо бромнобромисте, розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Залізо карбонільне

3089

4.1

 

Залізо хлорне див. ЗАЛІЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ

1773

8

 

Залізо-церій див. ФЕРОЦЕРІЙ

1323

4.1

 

Замінник скипідару див. СКИПИДАРУ ЗАМІННИК

1300

3

 

ЗАПАЛ трубчастий в металевій оболонці

0103

1

 

ЗАПАЛЬНИКИ

0121

1

 

ЗАПАЛЬНИКИ

0314

1

 

ЗАПАЛЬНИКИ

0315

1

 

ЗАПАЛЬНИКИ

0325

1

 

ЗАПАЛЬНИКИ

0454

1

 

ЗАПАЛЬНИКИ ВОГНЕПРОВІДНОГО ШНУРА

0131

1

 

ЗАПАЛЬНИЧКИ або БАЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАПАЛЬНИЧОК, що містять займистий газ

1057

2

 

ЗАРЯДИ ВИБИВНІ вибухові

0043

1

 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора

0442

1

 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора

0443

1

 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора

0444

1

 

ЗАРЯДИ ВИБУХОВІ ПРОМИСЛОВІ без детонатора

0445

1

 

Заряди для вогнегасників ОХП-10 (лужна частина). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Заряди до вогнегасників ОХП-10 (кислотна частина)

3244

8

 

ЗАРЯДИ ДОДАТКОВІ ВИБУХОВІ

0060

1

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора

0059

1

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора

0439

1

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора

0440

1

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ без детонатора

0441

1

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ

0237

1

 

ЗАРЯДИ КУМУЛЯТИВНІ ГНУЧКІ ПОДОВЖЕНІ

0288

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ

0271

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ

0272

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ

0415

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ

0491

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ

0242

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ

0279

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ ДЛЯ ГАРМАТ

0414

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, композитна суміш

0274

1

 

ЗАРЯДИ МЕТАЛЬНІ для ракетних двигунів, композитна суміш

0416

1

 

ЗАРЯДИ ПІДРИВНІ

0048

1

 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ

0457

1

 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ

0458

1

 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ

0459

1

 

ЗАРЯДИ РОЗРИВНІ ПЛАСТИФІКОВАНІ

0460

1

 

ЗАСІБ ДЕЗІНФІКУЮЧИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

1601

6.1

 

Засіб мийний технічний КСШ-1. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Засіб мийний технічний див. КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА

2967

8

 

Засоби дезінфікуючі на основі кислоти трихлорізоціанурової рідкі

3098

5.1

 

Засоби дезінфікуючі на основі кислоти трихлорізоціанурової тверді

3085

5.1

 

Засоби мийні рідкі. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ

0333

1

 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ

0334

1

 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ

0335

1

 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ

0336

1

 

ЗАСОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ

0337

1

 

ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ НЕ САМОНАДУВНІ, що містять небезпечні вантажі як обладнання

3072

9

 

ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ

2990

9

 

Засоби чистячі універсальні на основі спирту етилового технічного ("Універсал", "Чистий" тощо)

1993

3

 

Затверджувач поліоксипропіленамінний

2810

6.1

 

Затверджувачі для епоксидних смол ДТБ-2, УП-0633М. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Захисні засоби для деревини легкозаймисті рідкі див. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВИНИ РІДКІ

1306

3

 

Знищувач парафіновідкладень типу СНПХ

1993

3

 

ЗРАЗОК ХІМІЧНИЙ ТОКСИЧНИЙ рідкий або твердий

3315

6.1

2-

Ізоамілен див. 3-МЕТИЛБУТЕН-1

2561

3

 

Ізоамілени див. ІЗОПЕНТЕНИ

2371

3

 

Ізоамілформіат див. АМІЛФОРМІАТИ

1109

3

 

ІЗОБУТАН

1969

2

 

ІЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ІЗОБУТИЛОВИЙ)

1212

3

 

ІЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2527

3

 

ІЗОБУТИЛАМІН

1214

3

 

ІЗОБУТИЛАЦЕТАТ

1213

3

 

ІЗОБУТИЛЕН

1055

2

 

Ізобутилентример див. ТРИІЗОБУТИЛЕН

2324

3

 

ІЗОБУТИЛІЗОБУТИРАТ

2528

3

 

Ізобутилізовалерат

3272

3

 

ІЗОБУТИЛІЗОЦІАНАТ

2486

6.1

 

ІЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2283

3

 

ІЗОБУТИЛПРОПІОНАТ

2394

3

 

ІЗОБУТИЛФОРМІАТ

2393

3

 

ІЗОБУТИРАЛЬДЕГІД (АЛЬДЕГІД ІЗОМАСЛЯНИЙ)

2045

3

 

ІЗОБУТИРИЛХЛОРИД

2395

3

 

ІЗОБУТИРОНІТРИЛ

2284

3

 

ІЗОГЕКСЕН

2288

3

 

ІЗОГЕПТЕН

2287

3

 

Ізодецилакрилат

3082

9

 

Ізодецилдифенілфосфат

3082

9

 

Ізододекан див. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН

2286

3

 

Ізомери циклододекатрієну. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Ізооктан див. ОКТАНИ

1262

3

 

ІЗООКТЕН

1216

3

 

Ізопентан див. ПЕНТАНИ рідкі

1265

3

 

ІЗОПЕНТЕНИ

2371

3

 

ІЗОПРЕН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1218

3

 

ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ)

1219

3

 

ІЗОПРОПЕНІЛАЦЕТАТ

2403

3

 

ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ

2303

3

 

ІЗОПРОПІЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ

2934

3

 

ІЗОПРОПІЛАМІН

1221

3

 

ІЗОПРОПІЛАЦЕТАТ

1220

3

 

ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ

1918

3

 

ІЗОПРОПІЛБУТИРАТ

2405

3

 

Ізопропілдигідрофосфат див. КИСЛОТА ІЗОПРОПІЛФОСФОРНА

1793

8

 

Ізопропілетилен див. 3-МЕТИЛБУТЕН-1

2561

3

 

ІЗОПРОПІЛІЗОБУТИРАТ

2406

3

 

ІЗОПРОПІЛІЗОЦІАНАТ

2483

6.1

 

ІЗОПРОПІЛНІТРАТ

1222

3

 

ІЗОПРОПІЛПРОПІОНАТ

2409

3

 

ІЗОПРОПІЛХЛОРАЦЕТАТ

2947

3

 

Ізопропілхлорид див. 2-ХЛОРПРОПАН

2356

3

 

ІЗОПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ

2407

6.1

 

ІЗОСОРБІД-5-МОНОНІТРАТ

3251

4.1

 

ІЗОСОРБІДДИНІТРАТУ СУМІШ, що містить не менше 60 % лактози, манози, крохмалю або гідрофосфату кальцію

2907

4.1

 

ІЗОФОРОНДІАМІН

2289

8

 

ІЗОФОРОНДІІЗОЦІАНАТ

2290

6.1

 

ІЗОЦІАНАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

2478

3

 

ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3080

6.1

 

ІЗОЦІАНАТИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або ІЗОЦІАНАТУ РОЗЧИН ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

2206

6.1

 

Ізоціанатні композиції див. Композиції ізоціанатні

2206

6.1

 

ІЗОЦІАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДИ

2285

6.1

3-

Ізоціанатометил-3,5,5-триметилциклогексилізоціанат див. ІЗОФОРОНДІІЗОЦІАНАТ

2290

6.1

3,3'-

ІМІНОДИПРОПІЛАМІН

2269

8

 

Інгібітор "ПБ-5"

2810

6.1

 

Інгібітор КІ-1. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітор корозії "Амфікор"

1993

3

 

Інгібітор корозії "Антик-1"

1992

3

 

Інгібітор корозії "ГІПХ-3-А"

2810

6.1

 

Інгібітори корозії "ГІПХ-3-Б", "ГІПХ-4", "ГІПХ-6"

1992

3

 

Інгібітор корозії "Корексіт"

1992

3

 

Інгібітор корозії "КХО-1"

2810

6.1

 

Інгібітор корозії "Олазол"

1993

3

 

Інгібітор корозії "Альпан"

1993

3

 

Інгібітор корозії "Вікор"

1992

3

 

Інгібітор корозії "Нафтогаз-1"

1992

3

 

Інгібітори корозії Амдор ІК-1, Амдор ІК-2, Амдор ІК-3

1993

3

 

Інгібітори корозії Д-4-3, Д-4-3-К

1993

3

 

Інгібітор корозії "Волга-1". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітор корозії "Іфхангаз-1". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітори корозії ІКТ-1, ІКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітор корозії та солевідкладень ВФІКС. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітор солевідкладень "Дифалон"

1760

8

 

Інкредол

1760

8

 

Інгібітор-428. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітори корозії "Дизгафен-1", "Донбас-1", "Донбас-2"

3286

3

 

Інгібітори корозії легкозаймисті

1993

3

 

Інгібітори корозії легкозаймисті токсичні

1992

3

 

Інгібітори корозії типу РЕКОД

1993

3

 

Інгібітори корозії типу СНПХ

1993

3

 

Інгібітори корозії типу СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 див. Інгібітори корозії типу СНПХ

1993

3

 

Інгібітори корозії токсичні рідкі

2810

6.1

 

Інгібітори корозії токсичні тверді

2811

6.1

 

Інгібітори корозії ІКБ-2, ІКБ-4. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітори парафіновідкладень легкозаймисті

1993

3

 

Інгібітори парафіновідкладень марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410

1993

3

 

Інгібітори парафіновідкладень типу СНПХ

1993

3

 

Інгібітори слаботоксичні. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітори солевідкладень типу СНПХ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інгібітори солевідкладень типу СНПХ легкозаймисті

1993

3

 

Інгібітори слабокорозійні. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Інерген

3163

2

 

Інозит див. АМОНІЮ ПЕРХЛОРАТ

1442

5.1

 

Іфханол-2Т. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Їдке калі див. КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ

1813

8

 

ЙОД

3495

8

2-

ЙОДБУТАН

2390

3

 

ЙОДМЕТИЛПРОПАНИ

2391

3

 

ЙОДПРОПАНИ

2392

3

 

ЙОДУ МОНОХЛОРИД

1792

8

 

ЙОДУ МОНОХЛОРИД ТВЕРДИЙ

1792

8

 

ЙОДУ ПЕНТАФТОРИД

2495

5.1

 

Йоду хлорид див. ЙОДУ МОНОХЛОРИД РІДКИЙ

3498

8

 

КАДМІЮ СПОЛУКА

2570

6.1

 

Кадмію ціанід

1588

6.1

 

Какодилова кислота див. КИСЛОТА КАКОДИЛОВА

1572

6.1

 

Калієві солі ді-(алкілполіетиленгліколевого) ефіру фосфорної кислоти

3082

9

 

КАЛІЙ

2257

4.3

 

Калій азотистокислий див. КАЛІЮ НІТРИТ

1488

5.1

 

Калій азотнокислий див. КАЛІЮ НІТРАТ

1486

5.1

 

Калій борфтористоводневий див. Калію борфторид

1759

8

 

Калій бромноватокислий див. КАЛІЮ БРОМАТ

1484

5.1

 

Калій двохромовокислий див. Калію дихромат

3087

5.1

 

Калій марганцевокислий див. КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1490

5.1

 

Калій надсірчанокислий див. КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1492

5.1

 

Калій фосфористий див. КАЛІЮ ФОСФІД

2012

4.3

 

Калій фтористий кислий див. КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ

1811

8

 

Калій хлорнокислий див. КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ

1489

5.1

 

КАЛІЮ-НАТРІЮ СПЛАВИ РІДКІ

1422

4.3

 

Калію амід

1390

4.3

 

КАЛІЮ АРСЕНАТ

1677

6.1

 

КАЛІЮ АРСЕНІТ

1678

6.1

 

Калію ацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КАЛІЮ БОРГІДРИД

1870

4.3

 

Калію борфторид

1759

8

 

КАЛІЮ БРОМАТ

1484

5.1

 

Калію гексаціано-(2)-феррат

3077

9

 

Калію гідрат окису див. КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ

1813

8

 

Калію гідрид

1409

4.3

 

КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИД ТВЕРДИЙ

1811

8

 

КАЛІЮ ГІДРОДИФТОРИДУ РОЗЧИН

3421

8

 

КАЛІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ

1813

8

 

КАЛІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН

1814

8

 

КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФАТ

2509

8

 

Калію гідросульфіт див. КАЛІЮ ДИТІОНІТ (КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ)

1929

4.2

 

КАЛІЮ ДИТІОНІТ (КАЛІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ)

1929

4.2

 

Калію дихромат

3087

5.1

 

Калію карбонат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КАЛІЮ МЕТАВАНАДАТ

2864

6.1

 

КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ

1420

4.3

 

КАЛІЮ МЕТАЛЕВІ СПЛАВИ ТВЕРДІ

3403

4.3

 

КАЛІЮ МОНООКСИД

2033

8

 

КАЛІЮ НІТРАТ

1486

5.1

 

КАЛІЮ НІТРАТУ ТА НАТРІЮ НІТРИТУ СУМІШ

1487

5.1

 

КАЛІЮ НІТРИТ

1488

5.1

 

Калію окис див. КАЛІЮ МОНООКСИД

2033

8

 

Калію оксид див. КАЛІЮ МОНООКСИД

2033

8

 

КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1490

5.1

 

КАЛІЮ ПЕРОКСИД

1491

5.1

 

Калію пероксодисульфат див. КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1492

5.1

 

КАЛІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1492

5.1

 

КАЛІЮ ПЕРХЛОРАТ

1489

5.1

 

КАЛІЮ СУЛЬФІД з масовою часткою кристалізаційної води менше 30 %

1382

4.2

 

КАЛІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з масовою часткою кристалізаційної води, не менше 30 %

1847

8

 

КАЛІЮ СУПЕРОКСИД

2466

5.1

 

КАЛІЮ ТЕТРАЦІАНОКУПРАТ

1679

6.1

 

КАЛІЮ ФОСФІД

2012

4.3

 

КАЛІЮ ФТОРАЦЕТАТ

2628

6.1

 

КАЛІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ

1812

6.1

 

КАЛІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН

3422

6.1

 

КАЛІЮ ФТОРСИЛІКАТ

2655

6.1

 

КАЛІЮ ХЛОРАТ

1485

5.1

 

КАЛІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

2427

5.1

 

КАЛІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ

1680

6.1

 

КАЛІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН

3413

6.1

 

КАЛІЮ-НАТРІЮ СПЛАВИ ТВЕРДІ

3404

4.3

 

Калію-сурми тартрат див. СУРМИ-КАЛІЮ ТАРТРАТ

1551

6.1

 

КАЛЬЦІЙ

1401

4.3

 

Кальцій азотнокислий див. КАЛЬЦІЮ НІТРАТ

1454

5.1

 

Кальцій кремнистий див. КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД

1405

4.3

 

Кальцій марганцевокислий див. КАЛЬЦІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1456

5.1

 

Кальцій миш'яковистокислий див. АРСЕНАТУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. неорганічна включаючи: Арсенати, н.з.к., Арсеніти, н.з.к., та Арсену сульфіди, н.з.к.

1557

6.1

 

Кальцій миш'яковокислий див. КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТ

1573

6.1

 

КАЛЬЦІЙ ПІРОФОРНИЙ

1855

4.2

 

Кальцій кремнефтористий див. Кальцію фторосилікат

2856

6.1

 

Кальцій фосфористий див. КАЛЬЦІЮ ФОСФІД

1360

4.3

 

КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТ

1573

6.1

 

КАЛЬЦІЮ АРСЕНАТУ ТА КАЛЬЦІЮ АРСЕНІТУ СУМІШ ТВЕРДА

1574

6.1

 

Кальцію арсеніт

1557

6.1

 

Кальцію бромід, розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КАЛЬЦІЮ ГІДРИД

1404

4.3

 

Кальцію гідросульфіт див. КАЛЬЦІЮ ДІТІОНІТ (КАЛЬЦІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ)

1923

4.2

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ з вмістом води не менше 5,5 %, але не більше 16 %

2880

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ ГІДРАТОВАНИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ ГІДРАТОВАНА СУМІШ КОРОЗІЙНА, що містить води не менше 5,5 %, але не більше 16 %

3487

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

1748

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

1748

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ КОРОЗІЙНИЙ або КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 39 % активного хлору (8,8 % активного кисню)

3485

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА, що містить більше 10 %, але не більше 39 % активного хлору

2208

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ СУХА КОРОЗІЙНА, що містить більше 10 %, але не більше 39 % активного хлору

3486

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ДИТІОНІТ (КАЛЬЦІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ)

1923

4.2

 

КАЛЬЦІЮ КАРБІД

1402

4.3

 

Кальцію марганцю силікат див. КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ СИЛІКАТ

2844

4.3

 

КАЛЬЦІЮ НІТРАТ

1454

5.1

 

Кальцію нітрат, водний розчин

3264

8

 

Кальцію оксид

1910

8

 

КАЛЬЦІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1456

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ПЕРОКСИД

1457

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ПЕРХЛОРАТ

1455

5.1

 

КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ

1313

4.1

 

КАЛЬЦІЮ РЕЗИНАТ РОЗПЛАВЛЕНИЙ

1314

4.1

 

КАЛЬЦІЮ СИЛІЦИД

1405

4.3

 

Кальцію сплави

1393

4.3

 

КАЛЬЦІЮ ФОСФІД

1360

4.3

 

Кальцію фторид

 

 

 

Кальцію фторосилікат

2856

6.1

 

КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТ

1452

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

2429

5.1

 

Кальцію хлорат-хлорид, незамерзаючий розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КАЛЬЦІЮ ХЛОРИТ

1453

5.1

 

КАЛЬЦІЮ ЦІАНАМІД з масовою часткою карбіду кальцію більше 0,1 %

1403

4.3

 

КАЛЬЦІЮ ЦІАНІД

1575

6.1

 

КАЛЬЦІЮ-МАРГАНЦЮ СИЛІКАТ

2844

4.3

 

КАМФОРА синтетична

2717

4.1

 

Камфен технічний

1325

4.1

 

Каніфоль. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Каніфоль соснова. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Капролактам

1325

4.1

 

КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ

0044

1

 

КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ

0377

1

 

КАПСУЛЬ-ЗАПАЛЬНИКИ

0378

1

 

Карбамат Д див. Натрію N,N-диметилдитіокарбамат

3077

9

 

Карбамат Е див. Натрію діетилдитіокарбамат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Карбамат МН див. Натрію N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин

3082

9

 

Карбамат МН див. Натрію N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин

3082

9

 

Карбамат-Д див. Натрію N,N-диметилдитіокарбамат

3077

9

 

Карбаміду нітрат, зволожений не менше 20 % води по масі див. СЕЧОВИНИ НІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

1357

4.1

 

КАРБАМІДУ ТА ВОДНЮ ПЕРОКСИДУ КОМПЛЕКС

1511

5.1

 

Карбамол ЦЕМ

1760

8

 

Карболка чорна див. ФЕНОЛУ РОЗЧИН

2821

6.1

 

КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ РІДКІ, Н.З.К.

3281

6.1

 

КАРБОНІЛИ МЕТАЛІВ ТВЕРДІ, Н.З.К.*

3466

6.1

 

КАРБОНІЛСУЛЬФІД

2204

2

 

КАРБОНІЛФТОРИД

2417

2

 

Карпатол-3. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Карпатол-3П

1993

3

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять легкозаймисту рідину

3473

3

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять речовини, які реагують з водою

3476

4.3

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять корозійні речовини

3477

8

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять скраплений займистий газ

3478

2

 

КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В УСТАТКУВАННІ, або КАСЕТИ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ УПАКОВАНО З УСТАТКУВАННЯМ, що містять водень у складі металгідриду

3479

2

 

Каталізатор ванадієвий див. Ванадієві сполуки для каталітичного сірчанокислотного виробництва

3285

6.1

 

Позицію виключено

 

 

 

КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ ЗВОЛОЖЕНИЙ з видимим надлишком рідини

1378

4.2

 

КАТАЛІЗАТОР МЕТАЛЕВИЙ СУХИЙ

2881

4.2

 

Каталізатор ЦН

2813

4.3

 

Каталізатори корозійні рідкі

1760

8

 

Каустик відпрацьований

1719

8

 

Каучук. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Каучук синтетичний піпериленовий (СКОП)

1993

3

 

КАУЧУК У ВІДХОДАХ або КАУЧУК РЕГЕНЕРОВАНИЙ порошок або гранули

1345

4.1

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН

1287

3

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; температура кипіння не більше 35° C)

1287

3

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1287

3

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий; тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1287

3

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (нев'язкий)

1287

3

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1287

3

 

КАУЧУКУ РОЗЧИН (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1287

3

 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К.

1224

3

 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1224

3

 

КЕТОНИ РІДКІ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1224

3

 

КИСЕНЬ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1073

2

 

КИСЕНЬ СТИСНЕНИЙ

1072

2

 

КИСЛОТА АРСЕНОВА ТВЕРДА

1554

6.1

 

Кислота 1-оксіетилідендифосфонова (ОЕДФ-1), розчин не корозійний

3082

9

 

КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПІОНОВА

2511

8

 

КИСЛОТА 5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1-ОЦТОВА

0448

1

 

Кислота адипінова. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти більше 70 %

2031

8

 

КИСЛОТА АЗОТНА, окрім червоної димлячої, що містить азотної кислоти не менше 65 %, але не більше 70 %

2031

8

 

КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА

2032

8

 

КИСЛОТА АКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА

2218

8

 

Кислота антранілова. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КИСЛОТА АРСЕНОВА РІДКА

1553

6.1

 

КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДНЕВА

1775

8

 

КИСЛОТА БРОМИСТОВОДНЕВА

1788

8

 

КИСЛОТА БРОМОЦТОВА ТВЕРДА

3425

8

 

КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНА

1718

8

 

Кислота валеріанова

3265

8

 

КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНА

1782

8

 

Кислота дипероксидодекаїнова з концентрацією не більше 13 %, з вмістом інертної твердої речовини не менше 87 %

 

9

 

Кислота дитіогліколева

3265

8

 

КИСЛОТА ДИФТОРОФОСФОРНА БЕЗВОДНА

1768

8

 

КИСЛОТА ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА або КИСЛОТИ ДИХЛОРІЗОЦІАНУРОВОЇ СОЛІ

2465

5.1

 

КИСЛОТА ДИХЛОРОЦТОВА

1764

8

 

КИСЛОТА ДІІЗООКТИЛФОСФОРНА

1902

8

 

Кислота етилсірчана

2571

8

 

Кислота ізовалеріанова

3265

8

 

КИСЛОТА ІЗОМАСЛЯНА

2529

3

 

КИСЛОТА ІЗОПРОПІЛФОСФОРНА

1793

8

 

Кислота ізофталева. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДНЕВА

1787

8

 

КИСЛОТА КАКОДИЛОВА

1572

6.1

 

КИСЛОТА КАПРОНОВА

2829

8

 

Кислота карболова див. ФЕНОЛ РОЗПЛАВЛЕНИЙ

2312

6.1

 

КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА

2022

6.1

 

КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДНЕВА

1778

8

 

КИСЛОТА КРОТОНОВА РІДКА

3472

8

 

КИСЛОТА КРОТОНОВА ТВЕРДА

2823

8

 

Кислота малеїнова. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КИСЛОТА МАСЛЯНА

2820

8

 

КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВА СТАБІЛІЗОВАНА

2531

8

 

Кислота метоксиоцтова

3265

8

 

КИСЛОТА МОНОФТОРФОСФОРНА БЕЗВОДНА

1776

8

 

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти більше 85 %

1779

8

 

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти не менше 10 %, але не більше 85 %

3412

8

 

КИСЛОТА МУРАШИНА з масовою часткою кислоти не менше 5 %, але не більше 10 %

3412

8

 

Кислота нітрилотриметилфосфонова

3261

8

 

КИСЛОТА НІТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВА

2305

8

 

КИСЛОТА НІТРОЗИЛСІРЧАНА РІДКА

2308

8

 

КИСЛОТА НІТРОЗИЛСІРЧАНА ТВЕРДА

3456

8

 

Кислота о,о-ди-н-пропілдитіофосфорна

1760

8

 

Кислота о,о-діетилдитіофосфорна

1760

8

 

Кислота о,о-діізопропілдитіофосфорна

1760

8

 

Кислота олеїнова

 

 

 

Кислота ортофосфорна див. КИСЛОТИ ФОСФОРНОЇ РОЗЧИН

1805

8

 

КИСЛОТА ОЦТОВА ЛЬОДЯНА або КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти більше 80 %

2789

8

 

Кислота оцтова синтетична харчова див. КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти більше 10 %, але менше 50 %

2790

8

 

Кислота пеларгонова

3265

8

 

Кислота пікринова див. ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води більше 30 %

1344

4.1

 

Кислота пікринова див. ТРИНІТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПІКРИНОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙз масовою часткою води не менше 10 %

3364

4.1

 

Кислота піровиноградна

3265

8

 

КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою кислоти не менше 90 %

3463

8

 

КИСЛОТА ПРОПІОНОВА з масовою часткою кислоти не менше 10 %, але менше 90 %

1848

8

 

Кислота саліцилова

 

 

 

КИСЛОТА СЕЛЕНОВА

1905

8

 

Кислота синильна див. КИСЛОТИ ЦІАНИСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не більше 20 % ціанистого водню

1613

6.1

 

КИСЛОТА СІРЧАНА ВІДПРАЦЬОВАНА

1832

8

 

КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА

1831

8

 

КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить не більше 51 % кислоти, або РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА КИСЛОТНА

2796

8

 

КИСЛОТА СІРЧАНА, РЕГЕНЕРОВАНА З КИСЛОГО ГУДРОНУ

1906

8

 

КИСЛОТА СІРЧАНА, що містить більше 51 % кислоти

1830

8

 

КИСЛОТА СІРЧИСТА

1833

8

 

Кислота соляна, розчин див. КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДНЕВА

1789

8

 

Кислота стеаринова

 

 

 

КИСЛОТА СУЛЬФАМІНОВА

2967

8

 

КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-ОЦТОВА

0407

1

 

КИСЛОТА ТІОГЛІКОЛЕВА

1940

8

 

КИСЛОТА ТІОМОЛОЧНА

2936

6.1

 

КИСЛОТА ТІООЦТОВА

2436

3

 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 30 %

1355

4.1

 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА суха або зволожена з масовою часткою води менше 30 %

0215

1

 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЙНА ЗВОЛОЖЕНА з масовою часткою води не менше 10 %

3368

4.1

 

КИСЛОТА ТРИНІТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВА

0386

1

 

КИСЛОТА ТРИФТОРОЦТОВА

2699

8

 

КИСЛОТА ТРИХЛОРІЗОЦІАНУРОВА СУХА

2468

5.1

 

КИСЛОТА ТРИХЛОРОЦТОВА

1839

8

 

Кислота фенолсульфонова див. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА РІДКА

1803

8

 

КИСЛОТА ФОСФОРИСТА

2834

8

 

Кислота фосфориста, водний розчин

3264

8

 

КИСЛОТА ФОСФОРНА ТВЕРДА

3453

8

 

КИСЛОТА ФТОРОЦТОВА

2642

6.1

 

КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВА

1777

8

 

КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДНЕВА

1789

8

 

КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою кислоти більше 50 %, але не більше 72 %

1873

5.1

 

КИСЛОТА ХЛОРНА з масовою часткою кислоти не більше 50 %

1802

8

 

КИСЛОТА ХЛОРОЦТОВА РОЗПЛАВЛЕНА

3250

6.1

 

КИСЛОТА ХЛОРОЦТОВА ТВЕРДА

1751

6.1

 

КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВА ТВЕРДА

2507

8

 

КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВА (з сірчаним ангідридом або без нього)

1754

8

 

Кислота хромова тверда див. ХРОМУ ТРИОКСИД БЕЗВОДНИЙ

1463

5.1

 

КИСЛОТА ХРОМСІРЧАНА

2240

8

 

КИСЛОТИ АЗОТНОЇ ТА КИСЛОТИ ХЛОРИСТОВОДНЕВОЇ СУМІШ

1798

8

 

КИСЛОТИ АЛКІЛСІРЧАНІ

2571

8

 

КИСЛОТИ БРОМОЦТОВОЇ РОЗЧИН

1938

8

 

Кислоти вищі жирні. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Кислоти дихлоркарбонові

3265

8

 

Кислоти жирні синтетичні, фракції C5 - C6, C7 - C9. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Кислоти жирні синтетичні, фракції, C10 - C16, C17 - C20. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Кислоти жирні талові. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти не менше 50 %, але не більше 80 %

2790

8

 

КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ РОЗЧИН з масовою часткою кислоти більше 10 %, але менше 50 %

2790

8

 

Кислоти розгалужені монокарбонові

3265

8

 

КИСЛОТИ ТРИХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН

2564

8

 

КИСЛОТИ ФОСФОРНОЇ РОЗЧИН

1805

8

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ ТА КИСЛОТИ СІРЧАНОЇ СУМІШ

1786

8

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше 85 %

1790

8

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду більше 60 %, але не більше 85 %

1790

8

 

КИСЛОТИ ФТОРИСТОВОДНЕВОЇ розчин, що містить водню фториду не більше 60 %

1790

8

 

Кислоти фтористоводневої та кислоти хлористоводневої суміш

2922

8

 

КИСЛОТИ ХЛОРНУВАТОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН, що містить хлорнуватої кислоти не більше 10 %

2626

5.1

 

КИСЛОТИ ХЛОРОЦТОВОЇ РОЗЧИН

1750

6.1

 

КИСЛОТИ ХРОМОВОЇ РОЗЧИН

1755

8

 

КИСЛОТИ ЦІАНИСТОВОДНЕВОЇ ВОДНИЙ РОЗЧИН (ВОДНЮ ЦІАНІДУ ВОДНИЙ РОЗЧИН), що містить не більше 20 % ціанистого водню

1613

6.1

 

КИСНЮ ДИФТОРИД СТИСНЕНИЙ

2190

2

 

КІНО- ТА ФОТОПЛІВКА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, покрита желатином, виключаючи відходи

1324

4.1

 

Кіновар натуральна див. Ртуті (II) сульфід

2025

6.1

 

Кіновар натуральна див. Ртуті (II) сульфід

2025

6.1

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину

1133

3

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (нев'язкі)

1133

3

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C)

1133

3

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1133

3

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (температура спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

1133

3

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа)

1133

3

 

КЛЕЇ, що містять легкозаймисту рідину (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

1133

3

 

Клей каніфольний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Коагулянт оксихлориду алюмінію див. Алюмінію оксихлорид

3264

8

 

КОБАЛЬТУ РЕЗИНАТ ОСАДЖЕНИЙ

1318

4.1

 

КОБАЛЬТУ НАФТЕНАТИ - ПОРОШОК

2001

4.1

 

Колодій

2059

3

 

Колодій

2059

3

 

Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу - СУМІШ З або БЕЗ ПЛАСТИФІКУВАЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу або СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ

2557

4.1

 

Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою часткою води не менше 25 %)

2555

4.1

 

Колоксилін див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою часткою спирту не менше 25 % і не більше 12,6 % азоту на суху масу)

2556

4.1

 

Компаунди рідкі

1993

3

 

КОМПЛЕКТ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН або КОМПЛЕКТ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

3316

9

 

Композиції антикорозійні "Цинопол" див. ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби)

1263

3

 

Композиції ароматичні харчові

1169

3

 

Композиції ізоціанатні

2206

6.1

 

Композиція бромід кальцію - бромід цинку (розчин)

3082

9

 

Композиція ГЛИМС

3264

8

 

Композиція ГПР (ґрунт-перетворювач іржі)

3264

8

 

Композиція ДН-9010

2922

8

 

Композиція ДПФ-1 інгібована

3264

8

 

Композиція етоксисиланів "Продукт 119-296Т"

1993

3

 

Композиція жирувальна "Хлорсинтем". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Компонент А-391. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Компонент дизельного палива див. ВУГЛЕВОДНІ РІДКІ, Н.З.К.

3295

3

 

Компонент моторних палив ароматичний

3295

3

 

Компонент пластифікувальних матеріалів токсичний

2810

6.1

 

Компоненти ізоціанатні для виробництва пінопластів

2206

6.1

 

Конденсат з природних газів див. Газоконденсат вуглеводневий

3295

3

 

Конденсат піролізний

1268

3

 

КОНДЕНСАТОР з подвійним електричним шаром (з енергоємністю більше 0,3 Вт·год)

3499

9

 

Концентрат карбамідоформальдегідний (КФК). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Концентрат низькомолекулярних кислот НМК

3265

8

 

Концентрат цикленів

1993

3

 

Концентрати вініполу ВБ-2, ВБ-3. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Концентрати фосфатувальні КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2

3264

8

 

КОПРА

1363

4.2

 

Краплі гофманські

1293

3

 

Крезилдифенілфосфат

3082

9

 

Крезол, технічний див. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВА

2022

6.1

 

КРЕЗОЛИ РІДКІ

2076

6.1

 

КРЕЗОЛИ ТВЕРДІ

3455

6.1

 

Кремнехлороформ див. ТРИХЛОРСИЛАН

1295

4.3

 

Кремній чотирихлористий див. КРЕМНІЮ ТЕТРАХЛОРИД

1818

8

 

Кремнійорганічні смоли у розчині органічних розчинників

1263

3

 

КРЕМНІЙ-ПОРОШОК АМОРФНИЙ

1346

4.1

 

КРЕМНІЮ ТЕТРАФТОРИД

1859

2

 

КРЕМНІЮ ТЕТРАХЛОРИД

1818

8

 

Креозот, отриманий з деревної або з кам'яновугільної смоли

3082

9

 

Криоліт див. Натрію гексафторалюмінат

3077

9

 

КРИПТОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1970

2

 

КРИПТОН СТИСНЕНИЙ

1056

2

 

Кріпильники стрижневі КО, УСК-1

1993

3

 

Кріпителі для лаків (та фарби)

1263

3

 

Крокідоліт див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ

2212

9

 

КРОТОНАЛЬДЕГІД або КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1143

6.1

 

КРОТОНІЛЕН

1144

3

 

Кротоновий Альдегід див. КРОТОНАЛЬДЕГІД або КРОТОНАЛЬДЕГІД СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1143

6.1

 

Кроцидоліт див. АЗБЕСТ БЛАКИТНИЙ (кроцидоліт) або АЗБЕСТ КОРИЧНЕВИЙ (амозит, мізорит)

2212

9

 

КСАНТОГЕНАТИ

3342

4.2

 

КСЕНОН

2036

2

 

КСЕНОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

2591

2

 

Ксиленол технічний див. КСИЛЕНОЛИ ТВЕРДІ

2261

6.1

 

КСИЛЕНОЛИ РІДКІ

3430

6.1

 

КСИЛЕНОЛИ ТВЕРДІ

2261

6.1

 

КСИЛІДИНИ РІДКІ

1711

6.1

 

КСИЛІДИНИ ТВЕРДІ

3452

6.1

 

КСИЛІЛБРОМІД РІДКИЙ

1701

6.1

 

КСИЛІЛБРОМІД ТВЕРДИЙ

3417

6.1

м-

Ксилол див. КСИЛОЛИ

1307

3

о-

Ксилол див. КСИЛОЛИ

1307

3

п-

Ксилол див. КСИЛОЛИ

1307

3

 

КСИЛОЛИ

1307

3

 

Кубовий залишок СЖК. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Кубовий залишок системи ректифікації етиленгліколю

2810

6.1

 

Куміла гідропероксид

3109

5.2

 

Кумол див. ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ

1918

3

 

Лазур залізна

3190

4.2

 

Лак КО-0208

1263

3

 

Лаки бакелітові

1263

3

 

Лаки кам'яновугільні

2810

6.1

 

Лаки кремнійорганічні (КО)

1263

3

 

Лаки та лакові фарби (з температурою спалаху більше 60° C, але більше 91° C). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Лаки та лакові фарби (з температурою сплаху від 23° C до 61° C) див. ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби)

1263

3

 

Лакойль

1268

3

 

Лантану оксид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Лапроли. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Позицію виключено

 

 

 

Латекси (з температурою спалаху більше 60° C, але менше 91° C). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Латекс-наіріт

2810

6.1

 

Лауроїла пероксид технічно чистий див. ДИЛАУРОЇЛА ПЕРОКСИД з концентрацією менше 100 %

3106

5.2

 

Лаурокс-9. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Лимонен див. Дипентен

2052

3

 

Лігроїн

1268

3

 

Лізол

3142

6.1

 

Лізол санітарний "Алкілін"

2922

8

 

Лінт бавовняний

1325

4.1

 

ЛІТІЙ

1415

4.3

 

Літій азотнокислий див. ЛІТІЮ НІТРАТ

2722

5.1

 

Літій їдкий див. ЛІТІЮ ГІДРОКСИД

2680

8

 

Літій кремнистий див. ЛІТІЮ СИЛІЦИД

1417

4.3

 

ЛІТІЙ-ФЕРОСИЛІЦІЙ

2830

4.3

 

ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД

1410

4.3

 

ЛІТІЮ АЛЮМОГІДРИД В ЕФІРІ

1411

4.3

 

Літію амід

1390

4.3

 

ЛІТІЮ БОРГІДРИД

1413

4.3

 

ЛІТІЮ ГІДРИД

1414

4.3

 

ЛІТІЮ ГІДРИД - ПЛАВ ТВЕРДИЙ

2805

4.3

 

ЛІТІЮ ГІДРОКСИД

2680

8

 

ЛІТІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН

2679

8

 

ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТ СУХИЙ або ЛІТІЮ ГІПОХЛОРИТУ СУМІШ

1471

5.1

 

Літію карбонат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ЛІТІЮ НІТРАТ

2722

5.1

 

ЛІТІЮ НІТРИД

2806

4.3

 

ЛІТІЮ ПЕРОКСИД

1472

5.1

 

ЛІТІЮ СИЛІЦИД

1417

4.3

 

Літію хлорид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Луб сухий

3360

4.1

 

Лужний стік виробництва капролактаму

1719

8

 

ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ РІДКИЙ, Н.З.К.

1421

4.3

 

ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ СПЛАВ, Н.З.К.

1393

4.3

 

Льон чесаний

3360

4.1

 

Люмінал А

3286

3

 

Магний азотнокислий див. МАГНІЮ НІТРАТ

1474

5.1

 

МАГНІЙ - ПОРОШОК або МАГНІЮ СПЛАВИ - ПОРОШОК

1418

4.3

 

МАГНІЙ або МАГНІЮ СПЛАВИ, що містять більше 50 % магнію (гранули, стружки або стрічки)

1869

4.1

 

Магній силікатнофтористий див. МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2853

6.1

 

МАГНІЙ У ГРАНУЛАХ ПОКРИТИХ, розмір часток не менше 149 мікрон

2950

4.3

 

Магній фосфористий (Mg3(PO3)2) див. Магнію фосфід (Mg3P2)

2011

4.3

 

МАГНІЮ ДІАМІД

2004

4.2

 

МАГНІЮ АРСЕНАТ

1622

6.1

 

МАГНІЮ БРОМАТ

1473

5.1

 

МАГНІЮ ГІДРИД

2010

4.3

 

Магнію метилбромід у ефірі діетиловому див. МЕТИЛМАГНІЙБРОМІД У ЕТИЛОВОМУ ЕФІРІ

1928

4.3

 

МАГНІЮ НІТРАТ

1474

5.1

 

МАГНІЮ ПЕРОКСИД

1476

5.1

 

МАГНІЮ ПЕРХЛОРАТ

1475

5.1

 

Магнію силікатфторид див. МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2853

6.1

 

МАГНІЮ СИЛІЦИД

2624

4.3

 

МАГНІЮ ФОСФІД

2011

4.3

 

МАГНІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2853

6.1

 

МАГНІЮ ХЛОРАТ

2723

5.1

 

Магнію хлорид, розчин

 

 

 

МАГНІЮ-АЛЮМІНІЮ ФОСФІД

1419

4.3

 

Мазут

3082

9

 

Позицію виключено

 

 

 

МАКУХА з масовою часткою олії більше 1,5 % і вологи не більше 11 %

1386

4.2

 

МАКУХА з масовою часткою рослинної олії не більше 1,5 % і вологи не більше 11 %

2217

4.2

 

Малатіон

3082

9

 

МАЛОНОНІТРИЛ

2647

6.1

 

Марганцю етилен-1,2-бісдитіокарбамат, стабілізований проти самонагрівання див. МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти самонагрівання

2968

4.3

 

МАНЕБ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ, що містить не менше 60 % манебу

2210

4.2

 

МАНЕБ СТАБІЛІЗОВАНИЙ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ проти самонагрівання

2968

4.3

 

МАНІТГЕКСАНІТРАТ (НІТРОМАНІТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води або суміші спирту та води не менше 40 %

0133

1

 

МАРГАНЦЮ (II) НІТРАТ

2724

5.1

 

Марганцю (IV) оксид

1479

5.1

 

Марганцю етилен-1,2-бісдитіокарбамат див. МАНЕБ або МАНЕБУ ПРЕПАРАТ, що містить не менше 60 % манебу

2210

4.2

 

МАРГАНЦЮ РЕЗИНАТ

1330

4.1

 

Марганцю сульфат, розчин

3082

9

 

Марганцю сульфат кристалічний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Марганцю фосфат

3260

8

 

МАСЛА АЦЕТОНОВІ

1091

3

 

Масла вакуумні "Алкарен". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Масло антраценове технологічне. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Масло ацетонове див. МАСЛА АЦЕТОНОВІ

1091

3

 

Масло деревно-смоляне див. МАСЛО СМОЛЯНЕ

1286

3

 

Масло зелене. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Масло кам'яновугільне для енергетичних цілей та обмаслювання вугільної шихти див. РЕЧОВИНА РІДКА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

3082

9

 

Масло кам'яновугільне для просочення деревини

3082

9

 

Масло кам'яновугільне креозотове для просочення деревини див. РЕЧОВИНА РІДКА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

3082

9

 

Масло кам'яновугільне легке, легкозаймисте

1136

3

 

Позицію виключено

 

 

 

Масло кам'яновугільне легке

-

 

 

Масло кам'яновугільне поглинальне

3082

9

 

Масло кам'яновугільне середнє

3082

9

 

МАСЛО КАМФОРНЕ

1130

3

 

Масло касторове сульфоване. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Масло креозотне

2927

6.1

 

Масло піхтове

1272

3

 

Масло ПОД (відходи виробництва капролактаму). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Масло ПТУ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

МАСЛО СИВУШНЕ

1201

3

 

МАСЛО СЛАНЦЕВЕ

1288

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ

1286

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язке; температура кипіння не більше 35° C)

1286

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язке; тиск парів при 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1286

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (з температурою спалаху менше 23° C, в'язке; тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1286

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (нев'язке)

1286

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1286

3

 

МАСЛО СМОЛЯНЕ (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1286

3

 

Масло соснове флотаційне. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Масло тунгове

2810

6.1

 

МАСЛО ХВОЙНЕ

1272

3

 

Масло фенольне кам'яновугільне

3082

9

 

Мастика бітумна протишумова БПМ-1

1993

3

 

МАТЕРІАЛ НАМАГНІЧЕНИЙ

2807

9

 

Матеріали полімерні АКОР Б-100

1993

3

 

Мезитилен див. 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ

2325

3

 

МЕЗИТИЛОКСИД

1229

3

 

Меланж див. КИСЛОТА АЗОТНА ЧЕРВОНА ДИМЛЯЧА

2032

8

 

Меланж кислотний див. СУМІШ КИСЛОТНА НІТРУВАЛЬНА

1796

8

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

1228

3

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

3336

3

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа)

3336

3

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

3336

3

 

МЕРКАПТАНИ РІДКІ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К. або МЕРКАПТАНІВ СУМІШ РІДКА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

3071

6.1

 

МЕТАКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

3079

6.1

 

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ

1391

4.3

 

Позицію виключено

 

 

 

МЕТАЛ ЛУЖНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ або МЕТАЛ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИЙ ДИСПЕРГОВАНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

3482

4.3

 

МЕТАЛ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К. або СПЛАВ ПІРОФОРНИЙ, Н.З.К.

1383

4.2

 

МЕТАЛІВ ГІДРИДИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К.

3182

4.1

 

Металілхлорид див. МЕТИЛАЛІЛХЛОРИД

2554

3

 

МЕТАЛЬДЕГІД

1332

4.1

 

МЕТАН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ з високим вмістом метану

1972

2

 

МЕТАН СТИСНЕНИЙ або ГАЗ ПРИРОДНИЙ СТИСНЕНИЙ з високим вмістом метану

1971

2

 

МЕТАНОЛ

1230

3

 

Метансульфокислота

2586

8

 

МЕТАНСУЛЬФОНІЛХЛОРИД

3246

6.1

 

Метил бромистий див. МЕТИЛБРОМІД з масовою часткою хлорпікрилу не більше 2 %

1062

2

 

Метил хлористий див. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40)

1063

2

 

Метил ціанистий див. АЦЕТОНІТРИЛ

1648

3

 

Метил-(2-ціанетил)-дихлорсилан

2987

8

2-

Метил-2-бутен див. 2-МЕТИЛБУТЕН-2

2460

3

2-

МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ

3023

6.1

 

МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПІОНАТ

2933

3

2-

МЕТИЛ-5-ЕТИЛПІРИДИН

2300

6.1

 

МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1919

3

 

МЕТИЛАЛІЛХЛОРИД

2554

3

 

МЕТИЛАЛЬ

1234

3

 

МЕТИЛАМІЛАЦЕТАТ

1233

3

 

МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ

1061

2

 

МЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

1235

3

N-

МЕТИЛАНІЛІН

2294

6.1

 

МЕТИЛАЦЕТАТ

1231

3

 

МЕТИЛАЦЕТИЛЕНУ ТА ПРОПАНДІЄНУ СУМІШ СТАБІЛІЗОВАНА, така як суміш Р1 або Р2

1060

2

 

Метилацетоацетат

3272

3

 

Метилбензоат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Метилбензосульфат

3265

8

 

МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ

2643

6.1

 

МЕТИЛБРОМІД з масовою часткою хлорпікрину не більше 2 %

1062

2

 

МЕТИЛБРОМІДУ ТА ЕТИЛЕН ДИБРОМІДУ СУМІШ РІДКА

1647

6.1

2-

МЕТИЛБУТАНАЛЬ

3371

3

3-

МЕТИЛБУТАНОН-2

2397

3

2-

МЕТИЛБУТЕН-1

2459

3

3-

МЕТИЛБУТЕН-1

2561

3

2-

МЕТИЛБУТЕН-2

2460

3

N-

МЕТИЛБУТИЛАМІН

2945

3

 

МЕТИЛБУТИРАТ

1237

3

 

Метилвалерат

3272

3

 

Метилвінілдихлорсилан

2985

3

 

МЕТИЛВІНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1251

6.1

 

Метилвінілпіридин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

5-

МЕТИЛГЕКСАНОН-2

2302

3

 

МЕТИЛГІДРАЗИН

1244

6.1

 

Метилглікольацет див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ ТА КИСЛОТИ ОЦТОВОЇ

1189

3

 

Метилдифенілхлорсилан

2987

8

 

МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ

2299

6.1

 

МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН

1242

4.3

 

Метилдіетаноламін. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Метиленхлорид див. ДИХЛОРМЕТАН

1593

6.1

 

Метилетилкетон див. ЕТИМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЕТИЛКЕТОН)

1193

3

 

Метилетилкетону пероксид з концентрацією не більше 45 % у розчині, що містить не більше 10 % активного кисню

3105

5.2

 

МЕТИЛІЗОБУТИЛКАРБІНОЛ

2053

3

 

МЕТИЛІЗОБУТИЛКЕТОН

1245

3

 

МЕТИЛІЗОВАЛЕРАТ

2400

3

 

МЕТИЛІЗОПРОПЕНІЛКЕТОН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1246

3

 

Метилізопропілбензоли див. Цимоли

2046

3

 

МЕТИЛІЗОТІОЦІАНАТ

2477

6.1

 

МЕТИЛІЗОЦІАНАТ

2480

6.1

 

МЕТИЛЙОДИД

2644

6.1

 

Метиллактат

3272

3

 

МЕТИЛМАГНІЙБРОМІД У ЕТИЛОВОМУ ЕФІРІ

1928

4.3

 

МЕТИЛМЕРКАПТАН

1064

2

3-

Метилмеркаптопропіональдегід див. 4-ТІАПЕНТАНАЛЬ

2785

6.1

 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ МОНОМЕР СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1247

3

4-

МЕТИЛМОРФОЛІН (N-МЕТИЛМОРФОЛІН)

2535

3

 

Метилнафталіни, рідка суміш ізомерів

3082

9

 

МЕТИЛНІТРИТ

2455

2

 

МЕТИЛОРТОСИЛІКАТ

2606

6.1

3-

Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол див. ПЕНТОЛ-1

2705

8

 

МЕТИЛПЕНТАДІЄН

2461

3

2-

МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2

2560

3

4-

Метилпентанол-2 див. Метилізобутилкарбінол

2053

3

1-

МЕТИЛПІПЕРИДИН

2399

3

 

Метилпіридини див. ПІКОЛІНИ

2313

6.1

N-

Метилпіролідон. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН

1249

3

 

МЕТИЛПРОПІОНАТ

1248

3

 

Метилсаліцилат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Метилстирол-альфа див. ІЗОПРОПЕНІЛБЕНЗОЛ

2303

3

 

МЕТИЛТЕТРАГІДРОФУРАН

2536

3

 

МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ

2533

6.1

 

МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН

1250

3

 

МЕТИЛФЕНІЛДИХЛОРСИЛАН

2437

8

 

МЕТИЛФОРМІАТ

1243

3

 

МЕТИЛФТОРИД

2454

2

2-

МЕТИЛФУРАН

2301

3

 

МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ

2295

6.1

 

МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 40)

1063

2

 

МЕТИЛХЛОРИДУ ТА МЕТИЛЕНХЛОРИДУ СУМІШ

1912

2

 

Метилхлорметилдихлорсилан

2985

3

 

Метилхлороформ див. 1,1,1-ТРИХЛОРЕТАН

2831

6.1

 

МЕТИЛХЛОРСИЛАН

2534

2

 

МЕТИЛХЛОРФОРМІАТ

1238

6.1

 

Метилцелозольв див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1188

3

 

МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН

2296

3

 

МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛИ легкозаймисті

2617

3

 

МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНИ

2297

3

 

Метилциклогексилацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН

2298

3

 

Метилціанід див. АЦЕТОНІТРИЛ

1648

3

 

Метильний лак

1263

3

 

Метионін кормовий

1325

4.1

1-

МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ

3092

3

1-

Метокси-2-пропілацетат

3272

3

4-

МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2

2293

3

 

Метоксиетанол див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1188

3

2-

Метоксиетанол див. ЕФІР МОНОМЕТИЛОВИЙ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

1188

3

 

МЕТОКСИМЕТИЛІЗОЦІАНАТ

2605

6.1

 

Миш'яку (III) оксид див. АРСЕНУ ТРІОКСИД

1561

6.1

 

Міді (II) нітрат, водний розчин, неокислюючий

3082

9

 

Міді (II) сульфат

3077

9

 

МІДІ (III) ХЛОРАТ

2721

5.1

 

Міді (II) бромід

1759

8

 

Міді (II) оксихлорид

2775

6.1

 

Міді (II) хлорид, водний розчин

3082

9

 

Міді (II) хлорид, водний розчин, корозійний

3264

8

 

МІДІ АРСЕНІТ

1586

6.1

 

МІДІ АЦЕТОАРСЕНІТ

1585

6.1

 

Міді геміоксид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Міді дихромат

3087

5.1

 

Міді оксид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

МІДІ ХЛОРИД

2802

8

 

МІДІ ЦІАНІД

1587

6.1

 

Мідь двохромовокисла див. Міді дихромат

3087

5.1

 

Мідь хлориста див. МІДІ ХЛОРИД

2802

8

 

МІДЬЕТИЛЕНДІАМІНУ РОЗЧИН

1761

8

 

Мізорит див. АЗБЕСТ АМФІБОЛОВИЙ

2212

9

 

МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ

3245

9

 

МІКРООРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ або ОРГАНІЗМИ ГЕНЕТИЧНО ЗМІНЕНІ в охолодженому рідкому азоті

3245

9

 

МІНИ з розривним зарядом

0136

1

 

МІНИ з розривним зарядом

0137

1

 

МІНИ з розривним зарядом

0138

1

 

МІНИ з розривним зарядом

0294

1

 

Модифікатор ЖКС

1992

3

 

Модифікатор ТК. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Модифікатори легкозаймисті тверді

1325

4.1

 

МОЛІБДЕНУ ПЕНТАХЛОРИД

2508

8

 

Моноалкілфеноли

3082

9

 

Моноетаноламін див. ЕТАНОЛАМІН або ЕТАНОЛАМІНУ РОЗЧИН

2491

8

 

Моноетиламін див. ЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН з масовою часткою етиламіну не менше 50 %, але не більше 70 %

2270

3

 

Моноетиламін, безводний див. ЕТИЛАМІН

1036

2

 

Моноетиланілін див. N-ЕТИЛАНІЛІН

2272

6.1

 

Моноізопропіламін див. ІЗОПРОПІЛАМІН

1221

3

 

Мономери фурфурольноацетонові ФА та ФАМ

2810

6.1

 

Монометиламін безводний див. МЕТИЛАМІН БЕЗВОДНИЙ

1061

2

 

Монометиламін, водні розчини див. МЕТИЛАМІНУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

1235

3

 

Монохлорамін Б, Т, ХБ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Монохлорацетонітрил див. ХЛОРАЦЕТОНІТРИЛ

2668

6.1

 

МОРФОЛІН

2054

8

 

МУКА КРИЛЬОВА

3497

4.2

 

Наповнювач жируючий ПЖС. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Наповнювач жируючий ПМЖ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 24 %, але не більше 70 % спирту за об'ємом

3065

3

 

НАПОЇ АЛКОГОЛЬНІ, що містять більше 70 % спирту за об'ємом

3065

3

 

Насіння кліщовини. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАСТОЙКИ МЕДИЧНІ

1293

3

 

Натр їдкий див. НАТРІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ

1823

8

 

НАТРІЙ

1428

4.3

 

Натрій азотистокислий див. НАТРІЮ НІТРИТ

1500

5.1

 

Натрій азотнокислий див. НАТРІЮ НІТРАТ

1498

5.1

 

Натрій арсенистокислий див. НАТРІЮ АРСЕНІТ ТВЕРДИЙ

2027

6.1

 

Натрій бромноватокислий див. НАТРІЮ БРОМАТ

1494

5.1

 

Натрій двохромовокислий див. Натрію дихромат

3288

6.1

 

Натрій марганцевокислий див. НАТРІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1503

5.1

 

Натрій миш'яковокислий див. НАТРІЮ АРСЕНАТ

1685

6.1

 

Натрій монохлороцтовий див. НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ

2659

6.1

 

Натрій надсірчанокислий див. НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1505

5.1

 

Натрій силікатнофтористий див. НАТРІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2674

6.1

 

Натрій фосфористий див. НАТРІЮ ФОСФІД

1432

4.3

 

Натрій фтористий див. НАТРІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ

1690

6.1

 

Натрій хлористокислий див. НАТРІЮ ХЛОРИТ

1496

5.1

 

Натрій хлорнуватокислий див. НАТРІЮ ХЛОРАТ

1495

5.1

 

Натрій хромовокислий див. Натрію хромат

3077

9

 

Натрію N,N-диметилдитіокарбамат

3077

9

 

Натрію N,N-диметилдитіокарбамат, водний розчин

3082

9

 

НАТРІЮ АЗИД

1687

6.1

 

НАТРІЮ АЛЮМІНАТ ТВЕРДИЙ

2812

8

 

НАТРІЮ АЛЮМІНАТУ РОЗЧИН

1819

8

 

НАТРІЮ АЛЮМОГІДРИД

2835

4.3

 

Натрію амід

1390

4.3

 

НАТРІЮ АРСАНІЛАТ

2473

6.1

 

НАТРІЮ АРСЕНАТ

1685

6.1

 

НАТРІЮ АРСЕНІТ ТВЕРДИЙ

2027

6.1

 

НАТРІЮ АРСЕНІТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

1686

6.1

 

Натрію ацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Натрію бісульфіт, розчин див. БІСУЛЬФІТІВ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

2693

8

 

НАТРІЮ БОРГІДРИД

1426

4.3

 

НАТРІЮ БОРГІДРИДУ І НАТРІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН з масовою часткою боргідриду натрію не більше 12 % та масовою часткою гідроксиду натрію не більше 40 %

3320

8

 

НАТРІЮ БРОМАТ

1494

5.1

 

Натрію гексафторалюмінат

3077

9

 

НАТРІЮ ГІДРИД

1427

4.3

 

НАТРІЮ ГІДРОДИФТОРИД

2439

8

 

НАТРІЮ ГІДРОКСИД ТВЕРДИЙ

1823

8

 

НАТРІЮ ГІДРОКСИДУ РОЗЧИН

1824

8

 

НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД ГІДРАТОВАНИЙ, що містить не менше 25 % кристалізаційної води

2949

8

 

Натрію гідросульфід, водний розчин

3266

8

 

НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІД, що містить менше 25 % кристалізаційної води

2318

4.2

 

Натрію гідросульфіт див. НАТРІЮ ДИТІОНІТ (НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ)

1384

4.2

 

Натрію гіпохлориту розчин див. ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН

1791

8

 

Натрію дикарбонат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 15 %

1348

4.1

 

НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0234

1

 

НАТРІЮ ДИНІТРО-о-КРЕЗОЛЯТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 10 %

3369

4.1

 

НАТРІЮ ДИТІОНІТ (НАТРІЮ ГІДРОСУЛЬФІТ)

1384

4.2

 

Позицію виключено

 

 

 

Натрію дихромат

3288

6.1

 

Натрію діетилдитіокарбамат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Натрію діетилдитіокарбамат

 

9

 

Натрію йодид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАТРІЮ КАКОДИЛАТ

1688

6.1

 

Натрію карбонат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Натрію карбонат, водний розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАТРІЮ КАРБОНАТУ ПЕРОКСИГІДРАТ

3378

5.1

 

НАТРІЮ КУПРОЦІАНІД ТВЕРДИЙ

2316

6.1

 

НАТРІЮ КУПРОЦІАНІДУ РОЗЧИН

2317

6.1

 

НАТРІЮ МЕТИЛАТ

1431

4.2

 

НАТРІЮ МЕТИЛАТУ РОЗЧИН у спирті

1289

3

 

НАТРІЮ НІТРАТ

1498

5.1

 

Натрію нітрат, водний розчин з концентрацією менше 40 % (за масою)

3287

6.1

 

НАТРІЮ НІТРАТУ ТА КАЛІЮ НІТРАТУ СУМІШ

1499

5.1

 

НАТРІЮ НІТРИТ

1500

5.1

 

Натрію нітрит - водний розчин з концентрацією 40 %

3082

9

Позицію виключено

 

 

 

Натрію окис див. НАТРІЮ ОКСИД

1825

8

 

НАТРІЮ ОКСИД

1825

8

 

НАТРІЮ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ

2567

6.1

 

НАТРІЮ ПЕРБОРАТУ МОНОГІДРАТ

3377

5.1

 

НАТРІЮ ПЕРМАНГАНАТ

1503

5.1

 

НАТРІЮ ПЕРОКСИД

1504

5.1

 

НАТРІЮ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНИЙ

3247

5.1

 

Натрію пероксодисульфат див. НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1505

5.1

 

НАТРІЮ ПЕРСУЛЬФАТ

1505

5.1

 

НАТРІЮ ПЕРХЛОРАТ

1502

5.1

 

НАТРІЮ ПІКРАМАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

1349

4.1

 

НАТРІЮ ПІКРАМАТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 20 %

0235

1

 

Натрію роданід, розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Натрію силікат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Натрію силіконату водний розчин

1760

8

 

Натрію сплави

2813

4.3

 

НАТРІЮ СУЛЬФІД з масовою часткою кристалізаційної води менше 30 %

1385

4.2

 

Натрію сульфід, водний розчин

3266

8

 

НАТРІЮ СУЛЬФІДУ КРИСТАЛОГІДРАТ з масовою часткою кристалізаційної води, не менше 30 %

1849

8

 

Натрію сульфіт. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Натрію сульфогідрат, розчин

2922

8

 

НАТРІЮ СУПЕРОКСИД

2547

5.1

 

Натрію тіосульфат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАТРІЮ ТРИОКСОСИЛІКАТ

3253

8

 

Натрію трихлорацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НАТРІЮ ФОСФІД

1432

4.3

 

НАТРІЮ ФТОРАЦЕТАТ

2629

6.1

 

НАТРІЮ ФТОРИД ТВЕРДИЙ

1690

6.1

 

НАТРІЮ ФТОРИДУ РОЗЧИН

3415

6.1

 

НАТРІЮ ФТОРОСИЛІКАТ

2674

6.1

 

НАТРІЮ ХЛОРАТ

1495

5.1

 

НАТРІЮ ХЛОРАТУ ВОДНИЙ РОЗЧИН

2428

5.1

 

НАТРІЮ ХЛОРАЦЕТАТ

2659

6.1

 

НАТРІЮ ХЛОРИТ

1496

5.1

 

Натрію хромат

3077

9

 

НАТРІЮ ЦІАНІД ТВЕРДИЙ

1689

6.1

 

НАТРІЮ ЦІАНІДУ РОЗЧИН

3414

6.1

 

НАТРІЮ-АМОНІЮ ВАНАДАТ

2863

6.1

 

Нафта

1268

3

 

НАФТА СИРА

1267

3

 

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1267

3

 

НАФТА СИРА (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1267

3

 

НАФТА СИРА СІРЧИСТА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА

3494

3

 

НАФТАЛІН РОЗПЛАВЛЕНИЙ

2304

4.1

 

НАФТАЛІН СИРИЙ або НАФТАЛІН ОЧИЩЕНИЙ

1334

4.1

 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н. З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1268

3

 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н. З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К. (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1268

3

 

НАФТИ ДИСТИЛЯТИ, Н.З.К або НАФТОПРОДУКТИ, Н.З.К.

1268

3

 

Нафтил

1993

3

 

Нафтил див. ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

1863

3

альфа-

НАФТИЛАМІН

2077

6.1

бета-

НАФТИЛАМІН ТВЕРДИЙ

1650

6.1

бета-

НАФТИЛАМІНУ РОЗЧИН

3411

6.1

 

Нафтилкарбамід див. НАФТИЛСЕЧОВИНА

1652

6.1

 

НАФТИЛСЕЧОВИНА

1652

6.1

 

НАФТИЛТІОСЕЧОВИНА

1651

6.1

 

Нафтоксол-7С

1760

8

2-

Нафтол технічний

3077

9

 

Негашене вапно див. Кальцію оксид

1910

8

 

Немагон див. ДИБРОМХЛОРПРОПАНИ

2872

6.1

 

НЕОН ОХОЛОДЖЕНИЙ РІДКИЙ

1913

2

 

НЕОН СТИСНЕНИЙ

1065

2

 

Нефрас С-150/200

1268

3

 

Нефтенол ВВД. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Нефтенол НЗ

1993

3

 

НІТРОКРЕЗОЛИ РІДКІ

3434

6.1

 

Нікель азотистокислий див. НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ

2726

5.1

 

Нікель азотнокислий див. НІКЕЛЮ (II) НІТРАТ

2725

5.1

 

НІКЕЛЮ (II) НІТРАТ

2725

5.1

 

НІКЕЛЮ (II) НІТРИТ

2726

5.1

 

НІКЕЛЮ КАРБОНІЛ

1259

6.1

 

НІКЕЛЮ ЦІАНІД

1653

6.1

 

НІКОТИН

1654

6.1

 

НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД РІДКИЙ або НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИДУ РОЗЧИН

1656

6.1

 

НІКОТИНУ ГІДРОХЛОРИД ТВЕРДИЙ

3444

6.1

 

НІКОТИНУ САЛІЦИЛАТ

1657

6.1

 

НІКОТИНУ СПОЛУКА РІДКА, Н.З.К. або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ РІДКИЙ, Н.З.К.

3144

6.1

 

НІКОТИНУ СПОЛУКА ТВЕРДА, Н.З.К. або НІКОТИНУ ПРЕПАРАТ ТВЕРДИЙ, Н.З.К.

1655

6.1

 

НІКОТИНУ СУЛЬФАТ ТВЕРДИЙ

3445

6.1

 

НІКОТИНУ СУЛЬФАТУ РОЗЧИН

1658

6.1

 

НІКОТИНУ ТАРТРАТ

1659

6.1

 

Ніобій, порошок. Не підпадає під дію Правил перевезень небезпечних вантажів 

 

 

 

Ніобій

3089

4.1

 

Ніогрін. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

НІТРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

1477

5.1

 

НІТРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3218

5.1

 

Нітрил акрилової кислоти див. АКРИЛОНІТРИЛ СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1093

3

 

НІТРИЛИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ ТОКСИЧНІ, Н.З.К.

3273

3

 

НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ, Н.З.К.

3275

6.1

 

НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К.

3276

6.1

 

НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ, Н.З.К.

3276

6.1

 

НІТРИЛИ ТОКСИЧНІ ТВЕРДІ, Н.З.К.*

3439

6.1

 

НІТРИТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

2627

5.1

 

НІТРИТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3219

5.1

3-

НІТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД

2307

6.1

 

Нітроамінофенол див. 4-Аміно-2-нітрофенол

3077

9

 

НІТРОАНІЗОЛИ РІДКІ

2730

6.1

 

НІТРОАНІЗОЛИ ТВЕРДІ

3458

6.1

 

НІТРОАНІЛІНИ (о-, м-, п-)

1661

6.1

 

НІТРОБЕНЗОЛ

1662

6.1

5-

НІТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ

0385

1

 

НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ РІДКІ

2306

6.1

 

НІТРОБЕНЗОТРИФТОРИДИ ТВЕРДІ

3431

6.1

 

НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ РІДКІ

2732

6.1

 

НІТРОБРОМБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ

3459

6.1

 

НІТРОГЛІЦЕРИН ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою нелеткого і нерозчинного у воді флегматизатора не менше 40 %

0143

1

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН з масовою часткою нітрогліцерину більше 1 %, але не більше 10 %

0144

1

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, що містить більше 1 %, але не більше 5 % нітрогліцерину

3064

3

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СПИРТОВИЙ РОЗЧИН, що містить не більше 1 % нітрогліцерину

1204

3

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину не більше 30 %

3343

3

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину не більше 30 %

3357

3

 

НІТРОГЛІЦЕРИНУ СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. з масовою часткою нітрогліцерину більше 2 %, але не більше 10 %

3319

4.1

 

НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

1336

4.1

 

НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше 20 %

0282

1

 

НІТРОЕТАН

2842

3

 

НІТРОЗИЛХЛОРИД

1069

2

п-

НІТРОЗОДИМЕТИЛАНІЛІН

1369

4.2

 

НІТРОКРЕЗОЛИ ТВЕРДІ

2446

6.1

 

НІТРОКРОХМАЛЬ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

1337

4.1

 

НІТРОКРОХМАЛЬ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 20 %

0146

1

 

НІТРОКСИЛОЛИ РІДКІ

1665

6.1

 

НІТРОКСИЛОЛИ ТВЕРДІ

3447

6.1

 

НІТРОМЕТАН

1261

3

 

НІТРОНАФТАЛІН

2538

4.1

 

НІТРОПРОПАНИ

2608

3

 

НІТРОСЕЧОВИНА

0147

1

 

НІТРОТОЛУЇДИНИ (МОНО-)

2660

6.1

 

НІТРОТОЛУОЛИ РІДКІ

1664

6.1

 

НІТРОТОЛУОЛИ ТВЕРДІ

3446

6.1

 

НІТРОТРИАЗОЛОН (НТО)

0490

1

 

Нітрофарби, нітролаки, нітроемалі

1263

3

4-

НІТРОФЕНІЛГІДРАЗИН з масовою часткою води не менше 30 %

3376

4.1

 

НІТРОФЕНОЛИ (о-, м-, п-)

1663

6.1

 

Нітрохлоранілін див. ХЛОРНІТРОАНІЛІНИ

2237

6.1

 

Нітрохлорбензоли див. ХЛОРНІТРОБЕНЗОЛИ ТВЕРДІ

1578

6.1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА немодифікована або пластифікована з масовою часткою пластифікатора менше 18 %

0341

1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПЛАСТИФІКОВАНА з масовою часткою пластифікатора не менше 18 %

0343

1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА ПРОСОЧЕНА з масовою часткою спирту не менше 25 %

0342

1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА суха або зволожена з масовою часткою води (або спирту) менше 25 %

0340

1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу - СУМІШ З або БЕЗ ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу або СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ

2557

4.1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ ВОДУ (з масовою часткою води не менше 25 %)

2555

4.1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, ЩО МІСТИТЬ СПИРТ (з масовою часткою спирту не менше 25 % і не більше 12,6 % азоту на суху масу)

2556

4.1

 

Нітроцелюлоза, яка містить не менше 18 % пластифікатору за масою та не більше 12,6 % азоту на суху масу (з пігментом або без) див. НІТРОЦЕЛЮЛОЗА, СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу - СУМІШ З або БЕЗ ПЛАСТИФІКУЮЧОЇ РЕЧОВИНИ з масовою часткою азоту не більше 12,6 % на суху масу або СУМІШ З або БЕЗ ПІГМЕНТУ

2557

4.1

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози

2059

3

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

2059

3

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

2059

3

 

НІТРОЦЕЛЮЛОЗИ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, що містить не більше 12,6 % азоту (на суху масу) і не більше 55 % нітрату целюлози

2059

3

 

НОНАНИ

1920

3

 

НОНІЛТРИХЛОРСИЛАН

1799

8

2,5-

Норборнадієн, стабілізований див. ДИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТАДІЄН-2,5 СТАБІЛІЗОВАНИЙ (2,5-НОРБОРДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ)

2251

3

 

ОДИНИЦЯ ФУМІГОВАНА ВАНТАЖНА ТРАНСПОРТНА

3359

9

 

Одорант СПМ

3336

3

 

Окис етилену див. ЕТИЛЕНУ ОКСИД

1040

2

 

Окис мезитила див. МЕЗИТИЛОКСИД

1229

3

 

Окис пропілену, стабілізований див. ПРОПІЛЕНОКСИД

1280

3

 

Оксаноли

3082

9

 

Оксид

3157

2

 

Оксидат ВЖС. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Оксидол, деемульгатор. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Оксифос Б див. Калієві солі ді-(алкілполіетиленгліколевого) ефіру фосфорної кислоти

3082

9

 

Оксифос-Б див. Калієві солі ді-(алкілполіетиленгліколевого) ефіру фосфорної кислоти

3082

9

 

Оксихлор

2922

8

 

ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН

1800

8

 

ОКТАДІЄН

2309

3

 

ОКТАНИ

1262

3

 

Октанол-2

1987

3

 

ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 1318)

2422

2

 

ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ R 218)

2424

2

 

ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ RC 318)

1976

2

 

Октилацетат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

Трет-

Октилмеркаптан див. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТІОЛ

3023

6.1

 

ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН

1801

8

 

ОКТОЛІТ (ОКТОЛ) сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0266

1

 

ОКТОНАЛ

0496

1

 

Олеїн. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Олеокси. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Олеум див. КИСЛОТА СІРЧАНА ДИМЛЯЧА

1831

8

 

Олігоетоксисиланів суміш гомогенна

1292

3

 

Олігомери. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Оліфа

1263

3

 

Олова (II) сульфат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Олова (II) хлорид

3260

8

 

Олова арсенід

1557

6.1

 

Олова дихлорид див. Олова (II) хлорид

3260

8

 

ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ

1827

8

 

ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДУ ПЕНТАГІДРАТ

2440

8

 

ОЛОВА ФОСФІДИ

1433

4.3

 

Олово миш'яковисте див. Олова арсеніт

1557

6.1

 

Олово хлористе див. Олова (II) хлорид

3260

8

 

Олово чотирихлористе див. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНИЙ

1827

8

 

омега-Бромацетофенон див. ФЕНАЦИЛБРОМІД

2645

6.1

 

Ортотолуїдини див. ТОЛУЇДИНИ РІДКІ

1708

6.1

 

Ортохлортолуол див. ХЛОРТОЛУОЛИ

2238

3

 

ОСМІЮ ТЕТРАОКСИД

2471

6.1

 

Основи піридинові важкі кам'яновугільні

2922

8

 

Осушувач-сирець (на основі полігліколів). Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Отверджувач АЦЕГ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Очеси бавовняні

3360

4.1

 

Пакля

3360

4.1

 

Палива моторні з ароматичною присадкою див. БЕНЗИН МОТОРНИЙ або ГАЗОЛІН, або ПЕТРОЛ

1203

3

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

1863

3

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа)

1863

3

 

ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

1863

3

 

Паливо дизельне відпрацьоване див. ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ

1202

3

 

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, що відповідає стандарту EN 590:2009 + A1:2010, або ГАЗОЙЛЬ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ з температурою спалаху, вказаною у стандарті EN 590:2009 + A1:2010

1202

3

 

Паливо для реактивних двигунів див. ПАЛИВО АВІАЦІЙНЕ ДЛЯ ТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

1863

3

 

Паливо еталонне

1268

3

 

Паливо котельне для енергетичних цілей див. РЕЧОВИНА РІДКА, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

3082

9

 

Паливо моторне з температурою спалаху більше 60° C

 

9

 

Паливо нафтове

 

9

 

Паливо пічне нафтовуглехімічне

3082

9

 

Паливо пічне побутове див. ГАЗОЙЛЬ або ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ, або ПАЛИВО ПІЧНЕ ЛЕГКЕ

1202

3

 

Паливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2

1863

3

 

ПАПІР, ОБРОБЛЕНИЙ НЕНАСИЧЕНИМИ МАСЛАМИ, не повністю висушений (включаючи папір копіювальний)

1379

4.2

 

Параантрацен. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПАРАЛЬДЕГІД

1264

3

 

Парафін нафтовий рідкий, фракція C10 - C13

1268

3

 

Парафін нафтовий рідкий, фракція C13

3082

9

 

Парафін нафтовий рідкий, широка фракція

3082

9

 

Парафіни хлоровані (C10 - C13) тверді

3077

9

 

Парафіни хлоровані (C10 - C13) рідкі

3082

9

 

ПАРАФОРМАЛЬДЕГІД

2213

4.1

 

Парахлорбензотрифторид див. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДИ

2234

3

 

Паста алкілсульфатів синтетичних жирних кислот. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Паста скруберна. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Паста суховальцована для нітроемалі

2557

4.1

 

Пат перлинний

1993

3

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ

0275

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ

0276

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ

0323

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗАПУСКУ МЕХАНІЗМІВ

0381

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ

0328

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

0012

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

0339

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ З ІНЕРТНИМ СНАРЯДОМ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ

0417

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом

0005

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом

0006

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом

0007

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом

0321

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом

0348

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ з розривним зарядом

0412

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ

0326

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ

0413

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ

0014

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ

0327

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ або ПАТРОНИ ДЛЯ СТРІЛЕЦЬКОЇ ЗБРОЇ ХОЛОСТІ

0338

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН

0277

1

 

ПАТРОНИ ДЛЯ НАФТОСВЕРДЛОВИН

0278

1

 

ПАТРОНИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ

0049

1

 

ПАТРОНИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ

0050

1

 

ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ

0054

1

 

ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ

0312

1

 

ПАТРОНИ СИГНАЛЬНІ

0405

1

 

Пек кам'яновугільний електродної марки В1 (V або V1)

3077

9

 

Пек кам'яновугільний електродний марки B (Б або Б1)

3257

9

 

Пек кам'яновугільнй токсичний

2811

6.1

 

Пек нафтовий токсичний

2811

6.1

 

Пек рідкий

2810

6.1

 

Пек таловий. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПЕНТАБОРАН

1380

4.2

1,3-

Пентадієн

3295

3

 

Пентаеритрит. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ з масовою часткою парафіну не менше 7 %

0411

1

 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ ЗВОЛОЖЕНИЙ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) з масовою часткою води не менше 25 % або ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТ, ПЕТН) ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ з масовою часткою флегматизатора не менше 15 %

0150

1

 

ПЕНТАЕРИТРИТТЕТРАНІТРАТУ (ПЕНТАЕРИТРИТОЛТЕТРАНІТРАТУ; ПЕТН) СУМІШ ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К. з масовою часткою ПЕТН більше 10 %, але не більше 20 %

3344

4.1

 

ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН

2286

3

 

Пентан див. ПЕНТАНИ рідкі

1265

3

н-

Пентан див. ПЕНТАНИ рідкі

1265

3

 

ПЕНТАНДІОН-2,4

2310

3

 

ПЕНТАНИ рідкі

1265

3

 

ПЕНТАНОЛИ

1105

3

 

Пентанон-2 див. МЕТИЛПРОПІЛКЕТОН

1249

3

 

ПЕНТАФТОРЕТАН

3220

2

 

ПЕНТАХЛОРЕТАН

1669

6.1

 

ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ

3155

6.1

1-

ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН)

1108

3

 

Пентен-1 див. 1-ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН)

1108

3

4-

Пентенол

1993

3

 

ПЕНТОЛ-1

2705

8

 

ПЕНТОЛІТ сухий або зволожений з масовою часткою води менше 15 %

0151

1

 

Пенька чесана

1325

4.1

 

ПЕРМАНГАНАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

1482

5.1

 

ПЕРМАНГАНАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3214

5.1

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C ТВЕРДИЙ

3104

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ

3105

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D РІДКИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3115

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D ТВЕРДИЙ

3106

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ D ТВЕРДИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3116

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ

3109

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F РІДКИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3119

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ

3110

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ F ТВЕРДИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3120

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ

3101

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B РІДКИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3111

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B ТВЕРДИЙ

3102

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ B ТВЕРДИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3112

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E РІДКИЙ

3107

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E РІДКИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3117

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E ТВЕРДИЙ

3108

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ E ТВЕРДИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3118

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ

3103

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C РІДКИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3113

5.2

 

ПЕРОКСИД ОРГАНІЧНИЙ ТИПУ C ТВЕРДИЙ, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3114

5.2

 

ПЕРОКСИДИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

1483

5.1

 

ПЕРСУЛЬФАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

3215

5.1

 

ПЕРСУЛЬФАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3216

5.1

 

ПЕРХЛОРАТИ НЕОРГАНІЧНІ, Н.З.К.

1481

5.1

 

ПЕРХЛОРАТІВ НЕОРГАНІЧНИХ ВОДНИЙ РОЗЧИН, Н.З.К.

3211

5.1

 

Перхлоретан див. ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН

1897

6.1

 

ПЕРХЛОРИЛФТОРИД

3083

2

 

ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН

1670

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2782

3

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3016

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

3015

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ДИПІРИДИЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2781

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

3024

3

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ* з температурою спалаху менше 23° C

3024

3

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3026

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

3025

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ КУМАРИНУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

3027

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2780

3

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3014

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

3013

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ НІТРОФЕНОЛУ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2779

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

3346

3

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3348

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

3347

6.1

 

ПЕСТИЦИД - ПОХІДНИЙ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ.

3345

6.1

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2760

3

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2760

3

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2759

6.1

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2776

3

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2775

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2758

3

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

2992

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

2991

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ КАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2757

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

3350

3

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3352

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3352

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

3351

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ПІРЕТРОІДІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

3349

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2772

3

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2772

3

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3006

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

3005

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТІОКАРБАМАТІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2771

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2764

3

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

2998

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

2997

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ТРИАЗИНІВ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2763

6.1

 

ПЕСТИЦИД НА ОСНОВІ ФОСФІДУ АЛЮМІНІЮ

3048

6.1

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2787

3

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3020

6.1

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

3019

6.1

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2786

6.1

 

ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2786

6.1

 

ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К. з температурою спалаху менше 23° C

3021

3

 

ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К. з температурою спалаху не менше 23° C

2903

6.1

 

ПЕСТИЦИД РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

2902

6.1

 

ПЕСТИЦИД РТУТЬОВМІСНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2778

3

 

ПЕСТИЦИД РТУТЬОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

3012

6.1

 

ПЕСТИЦИД РТУТЬОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

3011

6.1

 

ПЕСТИЦИД РТУТЬОВМІСНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2777

6.1

 

ПЕСТИЦИД ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

2588

6.1

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2784

3

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3018

6.1

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ* з температурою спалаху не менше 23° C

3017

6.1

 

ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2783

6.1

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ з температурою спалаху менше 23° C

2762

3

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ

2761

6.1

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

2996

6.1

 

ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНІЧНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

2995

6.1

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

2994

6.1

 

ПЕСТИЦИД АРСЕНОВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

2993

6.1

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ

3010

6.1

 

ПЕСТИЦИД МІДЕВМІСНИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ з температурою спалаху не менше 23° C

3009

6.1

 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ

0192

1

 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ

0193

1

 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ

0492

1

 

ПЕТАРДИ ЗАЛІЗНИЧНІ ВИБУХОВІ

0493

1

 

Пивалоїлхлорид див. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД

2438

6.1

 

Пил ебонітовий. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Пилоподавлювач

2810

6.1

 

ПІГМЕНТИ ОРГАНІЧНІ, СХИЛЬНІ ДО САМОНАГРІВАННЯ

3313

4.2

 

ПІДРИВНИК, ЩО НЕ ДЕТОНУЄ

0101

1

 

ПІКОЛІНИ

2313

3

 

Пікрилхлорид зволожений див. ТРИНІТРОБЕНЗОЛ ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 30 %

1354

4.1

 

Пікрит див. НІТРОГУАНІДИН (ПІКРИТ) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 20 %

1336

4.1

 

Пінореагент

1993

3

 

Піноутворювачі ПО-3НП, ПО-6НП. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Піноутворювачі ТЕАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПІПЕРАЗИН

2579

8

 

ПІПЕРИДИН

2401

8

 

Піперилен див. 1,3-Пентадієн

3295

3

 

ПІРИДИН

1282

3

 

Піридинові основи важкі

2922

8

 

Піридинові основи легкі

2924

3

 

Піробензол

1268

3

 

Піроконденсат гідростабілізований нафтовий

1268

3

 

ПІРОЛІДИН

1922

3

 

ПІРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД

1817

8

 

Пластифікатор Дибутиладипінат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Пластифікатор Дикапрілфталат

2810

6.1

 

Пластифікатор Диметилсебацинат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Пластифікатор Діалкілфталат-789

2810

6.1

 

Пластифікатор нафтовий. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Пластифікатор СБ-2А. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Пластифікатори фосфатні

2810

6.1

 

ПЛАСТМАСА НА НІТРОЦЕЛЮЛОЗНІЙ ОСНОВІ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

2006

4.2

 

Поверхнево-активна добавка СПД

2810

6.1

 

ПОВІТРЯ ОХОЛОДЖЕНЕ РІДКЕ

1003

2

 

ПОВІТРЯ СТИСНЕНЕ

1002

2

 

Полігліколі. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Полідиметилдіаліламонійхлорид. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліетиленгліколь, водний розчин. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліетиленоксид ПЕО-С. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліетиленполіаміни

2735

8

 

Поліефіри. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліізоціанати токсичні

2206

6.1

 

ПОЛІМЕР, ЩО СПІНЮЄТЬСЯ, ГРАНУЛЬОВАНИЙ, який виділяє займисті пари

2211

9

 

Полімердистилят

1268

3

 

Полімерні тампонажні матеріали АКОР Б-100 див. Матеріали полімерні АКОР Б-100

1993

3

 

Поліметалевий водний концентрат. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Політерпени. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліур БД

2810

6.1

 

Поліури АЗ-20, АЗ-21, АК-10. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліфурит. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Поліхлорбутан 80

2761

6.1

 

ПОЛІХЛОРДИФЕНІЛИ РІДКІ

2315

9

 

ПОЛІХЛОРДИФЕНІЛИ ТВЕРДІ

3432

9

 

Поліхлориди бензолу

2810

6.1

 

Порофор ЧХЗ-21 див. АЗОДИКАРБОНАМІД

3242

4.1

 

Порофор ЧХЗ-5

3224

4.1

 

Порофор ЧХЗ-57 див. 2,2'-Азоді(ізобутиронітрил) у вигляді пасти на основі води

3224

4.1

 

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ

0160

1

 

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ

0161

1

 

ПОРОХ БЕЗДИМНИЙ

0509

1

 

ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) гранульований або порошок

0027

1

 

ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) ПРЕСОВАНИЙ або ПОРОХ ДИМНИЙ (ПОРОХ ЧОРНИЙ) У ШАШКАХ

0028

1

 

ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

0094

1

 

ПОРОХ ДЛЯ ПІРОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ

0305

1

 

ПОРОХ У БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВА) ЗВОЛОЖЕНИЙ з масовою часткою води не менше 25 %

0159

1

 

ПОРОХ У БРИКЕТАХ ПРОСОЧЕНИЙ не менше 17 % спирту по масі

0433

1

 

ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3089

4.1

 

ПОРОШОК МЕТАЛЕВИЙ, СХИЛЬНИЙ ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3189

4.2

 

Препарат "Ефосол". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПРЕПАРАТ БІОЛОГІЧНИЙ, КАТЕГОРІЯ В

3373

6.2

 

Препарат ВЗЖ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Препарат К-4 водорозчинний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Препарат КЕАМ

2810

6.1

 

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

3248

3

 

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ РІДКИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

1851

6.1

 

ПРЕПАРАТ ЛІКАРСЬКИЙ ТВЕРДИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

3249

6.1

 

Препарат ОС-20. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Препарати галенові

1293

3

 

Присадка адгезійна дорожна "Амдор". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА

1649

6.1

 

Позицію виключено

 

 

 

ПРИСАДКА АНТАДЕТОНАЦІЙНА ДО МОТОРНОГО ПАЛИВА ЛЕГКОЗАЙМИСТА

3483

6.1

 

Присадка антимікробна "Сульфоцид". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Присадка депресорна реологічна ВЕС-503М, ДМН-2005

1993

3

 

Присадка до залишкових палив ВНІІНП-200. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Присадки до котельного палива "ВНІІНП-106", "Поліфен"

2810

6.1

 

Прискорювач БНК-2. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Прискорювач К-45 див. Диметилдитіокарбамат диметиламіну

 

9

 

ПРИСТРІЙ ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДИЙ, що містить легкозаймисту рідину

2623

4.1

 

ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ ПІРОТЕХНІЧНІ

0503

1

 

ПРИСТРОЇ БЕЗПЕКИ з електричним ініціюванням

3268

9

 

ПРИСТРОЇ МАЛІ, ЩО ПРИВОДЯТЬСЯ У ДІЮ ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ або БАЛОНИ З ВУГЛЕВОДНЕВИМ ГАЗОМ Двк ЛЯ МАЛИХ ПРИСТРОЇВ з випускним пристроєм

3150

2

 

ПРИСТРОЇ РОЗЧІПЛЮВАННЯ ВИБУХОВІ

0173

1

 

Пристрої рятувальні самонадувні, такі, як авіаційні аварійні трапи та авіаційні аварійні комплекти, та морські рятувальні пристрої див. ЗАСОБИ РЯТУВАЛЬНІ САМОНАДУВНІ

2990

9

 

ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ

0191

1

 

ПРИСТРОЇ СИГНАЛЬНІ РУЧНІ

0373

1

 

ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ, з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0248

1

 

ПРИСТРОЇ, ЩО АКТИВУЮТЬСЯ ВОДОЮ, з розривним, вибивним чи метальним зарядом

0249

1

 

Продукт АГМ-9. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Продукт З-789 див. N-Алкіл-N-фенілпарафенілендіамін

 

9

 

Продукт Т-185

1993

3

 

Продукт ФОЛ-63. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ, Н.З.К.

3500

2.2

 

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ, Н.З.К.

3501

2.1

 

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

3502

2.2+6.1

 

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3503

2.2+8

 

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ТОКСИЧНИЙ, Н.З.К.

3504

2.1+6.1

 

ПРОДУКТ ХІМІЧНИЙ ПІД ТИСКОМ ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ КОРОЗІЙНИЙ, Н.З.К.

3505

2.1+8

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники

1266

3

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; температура кипіння не більше 35° C)

1266

3

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C більше 100 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1266

3

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкі; тиск парів при температурі 50° C не більше 100 кПа)

1266

3

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (нев'язкі)

1266

3

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C більше 100 кПа)

1266

3

 

ПРОДУКТИ ПАРФУМЕРНІ, що містять легкозаймисті розчинники (тиск парів при 50° C не більше 100 кПа)

1266

3

 

Проксамін - розчин у воді та метанолі

1992

3

 

Проксамін, воднометанольний розчин див. Проксамін - розчин у воді та метанолі

1992

3

 

Проксанол - розчин у воді та метанолі

1992

3

 

Проксанол, воднометанольний розчин див. Проксанол - розчин у воді та метанолі

1992

3

 

Проніт

2810

6.1

 

ПРОПАДІЄН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

2200

2

 

ПРОПАН

1978

2

н-

ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПІЛОВИЙ НОРМАЛЬНИЙ)

1274

3

 

Пропанол-2 див. ІЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ІЗОПРОПІЛОВИЙ)

1219

3

 

ПРОПАНТІОЛИ

2402

3

 

Пропелент-УФ-1

1078

2

 

Пропіл хлористий див. 1-ХЛОРПРОПАН

1278

3

 

ПРОПІЛАМІН

1277

3

н-

Пропіламін див. ПРОПІЛАМІН

1277

3

н-

ПРОПІЛАЦЕТАТ

1276

3

н-

ПРОПІЛБЕНЗОЛ

2364

3

 

Пропілбензол див. н-ПРОПІЛБЕНЗОЛ

2364

3

 

ПРОПІЛЕН

1077

2

1,2-

Пропіленгліколь. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Пропілендихлорид див. 1,2-ДИХЛОРПРОПАН

1279

3

1,2-

ПРОПІЛЕНДІАМІН

2258

8

 

ПРОПІЛЕНІМІН СТАБІЛІЗОВАНИЙ

1921

3

 

ПРОПІЛЕНОКСИД

1280

3

 

Пропілен-тример див. Трипропілен

2057

3

 

ПРОПІЛЕНУ ТЕТРАМЕР

2850

3

 

ПРОПІЛЕНХЛОРГІДРИН

2611

6.1

 

Пропілетилен див. 1-ПЕНТЕН (н-АМІЛЕН)

1108

3

н-

ПРОПІЛІЗОЦІАНАТ

2482

6.1

 

Пропілмеркаптани див. ПРОПАНТІОЛИ

2402

3

н-

ПРОПІЛНІТРАТ

1865

3

 

ПРОПІЛТРИХЛОРСИЛАН

1816

8

 

ПРОПІЛФОРМІАТИ

1281

3

 

Пропілхлорид див. 1-ХЛОРПРОПАН

1278

3

н-

ПРОПІЛХЛОРФОРМІАТ

2740

6.1

 

ПРОПІОНАЛЬДЕГІД

1275

3

 

ПРОПІОНІЛХЛОРИД

1815

3

 

ПРОПІОНІТРИЛ

2404

3

 

Проскан

3263

8

 

Протистарювач "Крафаніл-У" див. Стабілізатор проти старіння каучуків "Крафаніл-У"

3077

9

 

Псевдобутилен див. БУТИЛЕНІВ СУМІШ або 1-БУТИЛЕН, або цис-2-БУТИЛЕН, або транс-2-БУТИЛЕН

1012

2

 

Псевдокумол див. ІЗОПРОПІЛБЕНЗОЛ

1918

3

 

Пудра алюмінієва див. АЛЮМІНІЙ - ПОРОШОК ПОКРИТИЙ

1309

4.1

 

Пульпа гіпохлорита кальцію див. ГІПОХЛОРИТУ РОЗЧИН

1791

8

 

ПУРПУР ЛОНДОНСЬКИЙ

1621

6.1

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ З НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНІСТЮ НПА-I (LSA-I) не подільний або подільний - звільнений

2912

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ З НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНІСТЮ НПА-II (LSA-II) не подільний або подільни - звільнений

3321

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ З НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНІСТЮ НПА-II (LSA-II), ПОДІЛЬНИЙ

3324

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ З НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНІСТЮ НПА-III (LSA-III) не подільний або подільний - звільнений

3322

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ З НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНІСТЮ НПА-III (LSA-III), ПОДІЛЬНИЙ

3325

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ З НИЗЬКОЮ ПИТОМОЮ АКТИВНІСТЮ НПА-II (LSA-II), ПОДІЛЬНИЙ

3324

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ ПОДІЛЬНИЙ, ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ 

3331

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ВИРОБИ ВИГОТОВЛЕНІ З ПРИРОДНОГО або ЗБІДНЕНОГО УРАНУ або ПРИРОДНОГО ТОРІЮ

2909

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ МАТЕРІАЛУ

2910

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПОРОЖНІЙ ПАКУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ

2908

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЗВІЛЬНЕНА УПАКОВКА - ПРИЛАДИ або ВИРОБИ

2911

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБ'ЄКТИ З ПОВЕРХНЕВИМ ЗАБРУДНЕННЯМ РАДІОАКТИВНИМ ОПРЗ-I або ОПРЗ-II (SCO-I або SCO-II), ПОДІЛЬНИЙ

3326

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБ'ЄКТИ З ПОВЕРХНЕВИМ РАДІОАКТИВНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ ОПРЗ-I або ОПРЗ-II (SCO-I або SCO-II), не подільний або подільний - звільнений

2913

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, не особливого виду не подільний або подільний - звільнений

2915

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ C, не подільний або подільний - звільнений

3323

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, ОСОБЛИВОГО ВИДУ, не подільний або подільний - звільнений

3332

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, ОСОБЛИВОГО ВИДУ, ПОДІЛЬНИЙ

3333

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ A, ПОДІЛЬНИЙ, не особливого виду

3327

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B (U) не подільний або подільний - звільнений,

2916

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B (U), ПОДІЛЬНИЙ

3328

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B (M) не подільний або подільний - звільнений,

2917

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ B (M), ПОДІЛЬНИЙ

3329

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УПАКОВКА ТИПУ C, ПОДІЛЬНИЙ

3330

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УРАНУ ГЕКСАФТОРИД, не подільний або подільний - звільнений

2978

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, УРАНУ ГЕКСАФТОРИД, ПОДІЛЬНИЙ

2977

7

 

РАДІОАКТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ У СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВАХ не подільний або подільний - звільнений,

2919

7

 

РАКЕТИ з вибивним зарядом

0436

1

 

РАКЕТИ з вибивним зарядом

0437

1

 

РАКЕТИ з вибивним зарядом

0438

1

 

РАКЕТИ з інертною головкою

0183

1

 

РАКЕТИ з інертною головкою

0502

1

 

РАКЕТИ з розривним зарядом

0180

1

 

РАКЕТИ з розривним зарядом

0181

1

 

РАКЕТИ з розривним зарядом

0182

1

 

РАКЕТИ з розривним зарядом

0295

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ

0093

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ

0403

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ

0404

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ

0420

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ АВІАЦІЙНІ

0421

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ

0092

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ

0418

1

 

РАКЕТИ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ, ЩО ЗАПУСКАЮТЬСЯ З ЗЕМЛІ

0419

1

 

РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ

0238

1

 

РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ

0240

1

 

РАКЕТИ ТРОСОМЕТАЛЬНІ

0453

1

 

РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ, з розривним зарядом

0397

1

 

РАКЕТИ, ЗАПРАВЛЕНІ РІДКИМ ПАЛИВОМ, з розривним зарядом

0398

1

 

Реагент ВЖС. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Реагент вуглелужний порошкоподібний. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Реагент для флотації вугілля

1993

3

 

Реагент кремнійорганічний ВТОКС

1993

3

 

Реагент ПАФ-13А

1760

8

 

Реапон

1992

3

 

РЕЗОРЦИН

2876

6.1

 

Ресметрин

3082

9

 

Рефлюкс

1993

3

 

Рецептура РД-2

1993

3

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

3121

5.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

3132

4.3

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3132

4.3

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП A

0081

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B

0082

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП B

0331

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП D

0084

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП E

0332

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП E

0241

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА БРИЗАНТНА, ТИП C

0083

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА РІДКА, Н.З.К.

3379

3

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНА ТВЕРДА, Н.З.К.

3380

4.1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА МЕТАЛЬНА РІДКА

0497

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА МЕТАЛЬНА ТВЕРДА

0498

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА МЕТАЛЬНА ТВЕРДА

0499

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА МЕТАЛЬНА ТВЕРДА

0501

1

 

РЕЧОВИНА ВИБУХОВА МЕТАЛЬНА РІДКА

0495

1

 

Речовина допоміжна ОП-10. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ

2814

6.2

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ (лише матеріали тваринного походження)

2814

6.2

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ЛЮДЕЙ в охолодженому рідкому азоті

2814

6.2

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН

2900

6.2

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН (лише матеріали тваринного походження)

2900

6.2

 

РЕЧОВИНА ІНФЕКЦІЙНА НЕБЕЗПЕЧНА тільки ДЛЯ ТВАРИН в охолодженому рідкому азоті

2900

6.2

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.*

3208

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛЕВА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3209

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА РІДКА

3392

4.2

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА ТВЕРДА

3391

4.2

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТВЕРДА

3393

4.2

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА ПІРОФОРНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, РІДКА

3394

4.2

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТВЕРДА

3396

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, РІДКА

3398

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТВЕРДА

3395

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА

3397

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА РІДКА

3399

4.3

 

РЕЧОВИНА МЕТАЛООРГАНІЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТВЕРДА

3400

4.2

 

РЕЧОВИНА РІДКА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

3082

9

 

РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА РІДКА, Н.З.К.

1693

6.1

 

РЕЧОВИНА СЛЬОЗОТОЧИВА ТВЕРДА, Н.З.К.*

3448

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3260

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3261

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

2921

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.*

3262

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3263

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3084

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

2923

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

1759

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3095

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

3096

8

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3180

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2925

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3178

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3097

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА РОЗПЛАВЛЕНА, Н.З.К.

3176

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.*

1325

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3179

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2926

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

3085

5.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

3137

5.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3100

5.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

3087

5.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

1479

5.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3200

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2846

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., при температурі не менше 240° C

3258

9

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D

3226

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3236

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F

3230

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3240

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B

3222

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3232

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E

3228

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3238

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C

3224

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3234

4.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3127

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3290

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2928

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2930

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3288

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3086

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2811

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3124

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

3125

6.1

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, Н.З.К.

3077

9

 

Речовина тверда, перевезення якої по повітрю регулюється правилами, н.з.к.

3335

9

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3191

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3088

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3192

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3126

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3190

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3128

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3128

4.2

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К.*

3131

4.3

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

2813

4.3

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3133

4.3

 

РЕЧОВИНА ТВЕРДА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К.

3134

4.3

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДУЖЕ НИЗЬКОЇ ЧУТЛИВОСТІ (РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ ДНЧ), Н.З.К.

0482

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0473

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0474

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0475

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0476

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0477

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0478

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0479

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0480

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0481

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.

0485

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0357

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0358

1

 

РЕЧОВИНИ ВИБУХОВІ, Н.З.К.*

0359

1

 

Речовини небезпечні в обладнанні або в приладах

3363

9

 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або РЕЧОВИН ТВЕРДИХ - СУМІШІ (ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ ТА ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ ЛЕГКОЗАЙМИСТУ РІДИНУ, Н.З.К. з температурою спалаху не більше 60° C

3175

4.1

 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ КОРОЗІЙНУ РІДИНУ, Н.З.К.

3244

8

 

РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ, ЩО МІСТЯТЬ ТОКСИЧНУ РІДИНУ, Н.З.К.

3243

6.1

 

Речовини тверді, які містять легкозаймисті рідини, н.з.к. див. РЕЧОВИНИ ТВЕРДІ або РЕЧОВИН ТВЕРДИХ - СУМІШІ (ТАКІ, ЯК ПРЕПАРАТИ ТА ВІДХОДИ), ЩО МІСТЯТЬ ЛЕГКОЗАЙМИСТУ РІДИНУ, Н.З.К. з температурою спалаху менше 60° C

3175

4.1

 

Рідина "ТГФ-М"

1986

3

 

Рідина "Холод-40"

1992

3

 

Рідина "ІМ"

1992

3

 

Рідина "НІІСС-4"

1992

3

 

Рідина "Арктика"

 

9

 

РІДИНА АКУМУЛЯТОРНА ЛУЖНА

2797

8

 

Рідина випробовувальна ІЖ-Л, ІЖ-3

1993

3

 

Рідина гальмівна "Нева". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Рідина гідравлічна (або вогнетривка) з температурою спалаху більше 91° C (ГЖ-ФК, БСК, ЖСК)

 

 

 

Рідина гідрофобізувальна ГЖК-11Н

2920

8

 

РІДИНА ДЕЗИНФІКУЮЧА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

1903

8

 

РІДИНА ДЕЗИНФІКУЮЧА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

3142

6.1

 

Рідина діелектрична АЗІ-3. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

РІДИНА ДЛЯ ЗАРЯДЖАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ корозійна

1774

8

 

Рідина етилова

1649

6.1

 

Рідина мастильно-охолоджувальна "Кемол". Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3264

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА КИСЛА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3265

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

2920

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3266

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ЛУЖНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3267

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3093

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

2922

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

1760

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, Н.З.К.

3301

8

 

РІДИНА КОРОЗІЙНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

3094

8

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

2924

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

3286

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

1992

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

1993

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; температура кипіння не більше 35° C)

1993

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа; температура кипіння більше 35° C)

1993

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (з температурою спалаху менше 23° C, в'язка; тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

1993

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (нев'язка)

1993

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C більше 110 кПа)

1993

3

 

РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. (тиск парів при температурі 50° C не більше 110 кПа)

1993

3

 

РІДИНА ЛУЖНА ЇДКА, Н.З.К.

1719

8

 

РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

3098

5.1

 

РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА ТОКСИЧНА, Н.З.К.

3099

5.1

 

РІДИНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3139

5.1

 

Рідина парфумерна "Канська"

1266

3

 

РІДИНА ПІРОФОРНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3194

4.2

 

РІДИНА ПІРОФОРНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2845

4.2

 

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з температурою спалаху більше 60° C, що перевозиться при температурі не менше її температури спалаху і менше 100° C

3256

3

 

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з температурою спалаху більше 60° C, що перевозиться при температурі не менше її температури спалаху і не менше 100° C

3256

3

 

РІДИНА ПРИ ПІДВИЩЕНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, Н.З.К., що перевозиться при температурі не менше 100° C, але менше її температури спалаху (включаючи розплавлені метали, розплавлені солі тощо)

3257

9

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D

3225

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ D, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3235

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F

3229

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ F, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3239

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B

3221

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ B, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3231

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E

3227

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ E, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3237

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C

3223

4.1

 

РІДИНА САМОРЕАКТИВНА ТИПУ C, ЩО ВИМАГАЄ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

3233

4.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3289

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2927

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2929

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3287

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К.

3122

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

2810

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3389

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3390

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3492

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЇДКА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3493

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3383

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3384

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3488

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ЛЕГКОЗАЙМИСТА ЇДКА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3489

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3381

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3382

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3387

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ ОКИСНЮВАЛЬНА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3388

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3385

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3386

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 200 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 500 ЛК50

3490

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА ПРИ ВДИХАННІ, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К. з інгаляційною токсичністю не більше 1000 мл/м3 і концентрацією насичених парів не менше 10 ЛК50

3491

6.1

 

РІДИНА ТОКСИЧНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

3123

6.1

 

Рідина універсальна для автомобілів "Гамаюн" див. РІДИНА ЛЕГКОЗАЙМИСТА, Н.З.К.

1993

3

 

Рідина, перевезення якої по повітрю регулюється правилами, н.з.к.

3334

9

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3188

4.2

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, КОРОЗІЙНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3185

4.2

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3186

4.2

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3183

4.2

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА НЕОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3187

4.2

 

РІДИНА, СХИЛЬНА ДО САМОНАГРІВАННЯ, ТОКСИЧНА ОРГАНІЧНА, Н.З.К.

3184

4.2

 

РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, КОРОЗІЙНА, Н.З.К.

3129

4.3

 

РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, Н.З.К.

3148

4.3

 

РІДИНА, ЩО РЕАГУЄ З ВОДОЮ, ТОКСИЧНА, Н.З.К.

3130

4.3

 

Рідини гідрогальмівні легкозаймисті

1993

3

 

Рідини кремнійорганічні ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) див. Натрію метилсиліконату водний розчин

1760

8

 

Рідини кремнійорганічні легкозаймисті

1993

3

 

Рідини фторхлорвуглецеві 12Ф, 13ФМ. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Рідкі продукти піролізу

1992

3

 

РІЗАКИ КАБЕЛЬНІ ВИБУХОВІ

0070

1

 

Робоча рідина РЖ-3. Не підпадає під дію Правил перевезення небезпечних вантажів

 

 

 

Розріджувачі див. ФАРБА (включаючи фарбу, лак, емаль, барвник, шелак, оліфу, політуру, рідкий наповнювач та рідку лакову основу) або МАТЕРІАЛ ЛАКОФАРБОВИЙ (включаючи розчинник або розріджувач фарби)

1263

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок)

1139

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа)

1139

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1139

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (нев'язкий)

1139

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) (температура кипіння не більше 35° C)

1139

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) (тиск парів при 50° C більше 110 кПа, температура кипіння не більше 35° C)

1139

3

 

РОЗЧИН ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ (включаючи розчини для обробки та покриття поверхонь, що використовують у промислових або інших цілях, наприклад для нанесення ґрунтовочного покриття на корпус автомобілів, футеровки барабанів або бочок) (з температурою спалаху менше 23° C, в'язкий) (тиск парів при 50° C не більше 110 кПа)

1139

3

 

Розчини формальдегіду легкозаймисті див. ФОРМАЛЬДЕГІДУ РОЗЧИН ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ

1198

3

 

Розчинник "Децилін"

1992

3

 

Розчинник СФПК

1993

3

 

Розчинник "Пральт"

1993

3

 

Розчинник ЛТІ

2810

6.1

 

Розчинник спиртовмісний "Лакол"

1170

3

 

Розчинник технічний "Органол"

1993

3

 

Розчинник технічний ДЕГІ

1993

3

 

Розчинники легкозаймисті

1993

3

 

Розчинники легкозаймисті на основі етанолу

1993

3

 

Розчинники легкозаймисті токсичні

1992

3

 

РТУТІ (I) НІТРАТ

1627

6.1

 

Ртуті (I) хлорид

3077

9

 

РТУТІ (II) - АМОНІЮ ХЛОРИД

1630

6.1

 

РТУТІ (II) - КАЛІЮ ЙОДИД

1643

6.1

 

РТУТІ (II) АРСЕНАТ

1623

6.1

 

РТУТІ (II) БЕНЗОАТ

1631

6.1

 

РТУТІ (II) ГЛЮКОНАТ

1637

6.1

 

РТУТІ (II) ЙОДИД

1638

6.1

 

РТУТІ (II) НІТРАТ

1625

6.1

 

РТУТІ (II) ОКСИЦІАНІД ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ

1642

6.1

 

Ртуті (II) оксиціанід див. РТУТІ (II) ОКСИЦІАНІД ДЕСЕНСИБІЛІЗОВАНИЙ

1642

6.1

 

РТУТІ (II) ОЛЕАТ

1640

6.1

 

РТУТІ (II) СУЛЬФАТ