Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о внештатном (общественном) инспекторе по вопросам формирования и ведения страхового фонда документации

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (2)
Положение, Приказ от 06.02.2009 № 88
действует с 07.03.2009

Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації

Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 лютого 2009 року N 88

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2009 р. за N 174/16190

З метою забезпечення реалізації повноважень Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації, визначених Положенням про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1447, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації (додається).

2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Степаненку В. Л. у місячний термін розробити та затвердити у встановленому порядку Програму навчання та стажування позаштатних (громадських) інспекторів з питань формування та ведення страхового фонду документації.

3. Державному департаменту страхового фонду документації (Степаненко В. Л.) та Управлінню правового забезпечення (Сухомлин О. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костинюка Б. І.

 

Міністр 

В. Шандра 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації

1. Загальні положення

1.1. Положення про позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації (далі - Положення) розроблено відповідно до пункту 7 Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року N 1447, і визначає завдання, функції, права та обов'язки позаштатних (громадських) інспекторів з питань формування та ведення страхового фонду документації (далі - позаштатний інспектор).

1.2. Позаштатний (громадський) інспектор з питань формування та ведення страхового фонду документації - працівник, який виконує роботу на безоплатній основі без зарахування його до штату Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (далі - Державний департамент СФД).

1.3. Організацію діяльності та керівництво позаштатними інспекторами здійснює Державна технічна інспекція Державного департаменту СФД (далі - Інспекція).

1.4. Безпосередньо роботою позаштатного інспектора керує державний інспектор з питань формування та ведення страхового фонду документації (далі - інспектор), який здійснює контроль за додержанням законодавства України в державній системі страхового фонду документації у закріпленому регіоні або у відповідній галузі.

2. Порядок добору позаштатних інспекторів, набуття та припинення повноважень

2.1. Кандидатури позаштатних інспекторів визначаються Інспекцією за вільним вибором претендентів.

2.2. Позаштатним інспектором може бути фахівець, який має вищу освіту, стаж роботи не менше трьох років та бажання проводити роз'яснювальну та профілактичну роботу на громадських засадах щодо попередження порушень суб'єктами державної системи СФД при формуванні та веденні страхового фонду документації.

2.3. Позаштатний інспектор призначається наказом Державного департаменту СФД на термін не більш як три роки на підставі його заяви та письмової згоди керівника за місцем роботи.

2.4. За клопотанням начальника Інспекції термін дії повноважень позаштатного інспектора може бути продовжений наказом Державного департаменту СФД на такий самий термін.

2.5. Перед допуском до самостійної роботи позаштатний інспектор повинен пройти навчання за програмою, що затверджена Державним департаментом СФД.

2.6. Позаштатному інспектору видається посвідчення встановленого зразка із зазначенням терміну дії (додаток), яке вилучається після позбавлення права позаштатного інспектора виконувати цю роботу.

2.7. Позаштатний інспектор може бути включений до резерву на заміщення посад інспекторів, а у разі позитивних результатів своєї роботи та сумлінної праці - до заохочення керівництвом Інспекції або Державного департаменту СФД згідно з чинним законодавством.

2.8. Керівництво Інспекції сприяє також матеріальному заохоченню позаштатного інспектора за позитивні наслідки роботи через підприємство або установу, де він працює.

2.9. Дії позаштатного інспектора можуть бути оскаржені у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.10. У разі, якщо позаштатний інспектор неналежним чином виконує свої функціональні обов'язки, зловживає своїм становищем або ним під час виконання цієї роботи скоєні протиправні дії, він наказом Державного департаменту СФД за поданням Інспекції негайно позбавляється повноважень позаштатного інспектора і в нього вилучається посвідчення.

3. Функціональні обов'язки і завдання

3.1. Позаштатний інспектор під час здійснення профілактичної роботи керується вимогами законодавства України, у тому числі Положенням про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації (затвердженим наказом МНС України від 06.11.2001 N 254, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 4 грудня 2001 року за N 1003/6194), та цим Положенням.

3.2. Основними завданнями позаштатного інспектора є:

участь у складі комісій Інспекції в інспекційних перевірках суб'єктів державної системи страхового фонду документації у закріпленому регіоні (галузі);

проведення аналізу та подання рекомендацій щодо усунення недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок;

підготовка інформації про стан формування та ведення страхового фонду документації суб'єктами державної системи страхового фонду документації у закріпленому регіоні (галузі).

3.3. У процесі здійснення своїх повноважень позаштатний інспектор взаємодіє з територіальними управліннями МНС України, управліннями (відділами) з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3.4. За узгодженням з керівником суб'єкта державної системи СФД позаштатний інспектор може залучатися у свій робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи до проведення обстежень, виконання одноразових доручень начальника Інспекції, державного інспектора, а також до участі у семінарах і заняттях з навчання інспекторського складу, які проводяться Інспекцією.

4. Права

4.1. Позаштатний інспектор має право вносити пропозиції керівництву Інспекції щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб суб'єктів державної системи СФД у закріпленому регіоні (галузі), винних у порушенні законодавства про страховий фонд документації.

4.2. Представляти за довіреністю в установленому порядку інтереси Інспекції в судах під час розгляду справ про адміністративні правопорушення.

 

Голова Державного департаменту
страхового фонду документації
 

 
В. Л. Степаненко
 

 

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ
позаштатного (громадського) інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації Державного департаменту страхового фонду документації

 

Герб

 

МНС

 

 

 

 

 

 

Міністерство України
з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи
Державний департамент
страхового фонду документації
Посвідчення N
прізвище
ім'я
по батькові

позаштатний (громадський)
інспектор з питань формування
та ведення страхового фонду 
документації
 

Голова
М. П.

(підпис) 

 

 
           До посвідчення N

Фото
 
                         прізвище
                              ім'я
                        по батькові

 

                    М. П.
                Термін дії посвідчення

Особистий
підпис

(підпис) 

____________

Опрос