Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка согласования органами государственной статистики методологии и отчетной документации, связанных со сбором и использованием административных данных

Госкомстат
Порядок, Приказ от 30.01.2009 № 33
редакция действует с 10.03.2015

Про затвердження Порядку погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних

Наказ Державного комітету статистики України
від 30 січня 2009 року N 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 лютого 2009 р. за N 163/16179

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби статистики України
 від 3 лютого 2015 року N 32

Відповідно до статей 3, 12, 13 та 16 Закону України "Про державну статистику", Закону України "Про інформацію" та Положення про Державний комітет статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 924, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних (далі - Порядок), що додається.

2. Департаменту планування та організації статистичних спостережень (Остапчук О. Е.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Довести цей наказ до відома самостійних структурних підрозділів Держкомстату, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

2.3. Забезпечити оприлюднення Порядку на веб-сайті Держкомстату.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 05.07.2007 N 197 "Щодо затвердження примірного бланку форми звітності органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи, що займається діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В. О.

 

Голова 

О. Г. Осауленко 

 

ПОРЯДОК
погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних

(У тексті Порядку та додатку до нього: слова "орган державної влади" у всіх відмінках і числах замінено словами "державний орган" у відповідних відмінках і числах; слова "Держкомстат", "дорадчі органи" у всіх відмінках замінено відповідно словами "Держстат", "дорадчі органи Держстату" у відповідних відмінках згідно з наказом Державної служби статистики України від 3 лютого 2015 року N 32)

I. Загальні положення

1.1. Відносини органів державної статистики з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, викладені у цьому Порядку, ґрунтуються на положеннях статті 16 Закону України "Про державну статистику" щодо погодження в органах державної статистики методології та звітної документації, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних, а також даних банківської, фінансової і митної статистики, статистики платіжного балансу тощо.

(пункт 1.1 у редакції наказу Державної
 служби статистики України від 03.02.2015 р. N 32)

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

документація з питань методології, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних (далі - методологічна документація), - документація, яка включає в себе методологічні та методичні рекомендації, роз'яснення, вказівки тощо;

звітна документація, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних (далі - звітна документація), - документація, яка включає в себе звітність, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, а також, за потреби, інструкції щодо її заповнення тощо;

звітність, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, - форми звітності та інші звітні формуляри, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних;

методологія, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, - сукупність способів, правил і методів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання, аналізу та використання адміністративних даних;

форма звітності або інший звітний формуляр, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, - форма звітності (формуляр), за якою респонденти подають інформацію державним органам, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним особам, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних.

II. Організація погодження методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних

2.1. Погодження методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, здійснюється органами державної статистики для встановлення можливості використання адміністративних даних як джерела інформації під час проведення державних статистичних спостережень, оптимізації інформаційних потоків та уникнення дублювання даних у формах державних статистичних спостережень та звітності, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних. Конфіденційність адміністративних даних, отриманих органами державної статистики від державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, гарантується Законом України "Про державну статистику".

2.2. Ініціаторами погодження в органах державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, є державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які відповідно до законодавства займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних (далі - ініціатори погодження).

2.3. У опрацюванні поданої на погодження методологічної та звітної документації беруть участь відповідно до компетенції дорадчі органи Держстату, що здійснюють координацію робіт із впровадження й удосконалення методології та звітної документації (далі - дорадчі органи Держстату), та самостійні структурні підрозділи Держстату (далі - самостійні структурні підрозділи).

2.3.1. Опрацювання поданої на погодження методологічної та звітної документації здійснюється в органах державної статистики у такій послідовності:

відповідальний самостійний структурний підрозділ, уповноважений на проведення державних статистичних спостережень у відповідній галузі статистики, опрацьовує подану на погодження методологічну та звітну документацію, яка використовується у відповідній галузі діяльності, на предмет дублювання даних у формах державних статистичних спостережень та звітності, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, періодичності, строків подання, звітного навантаження на респондентів, відповідності форм звітності (формулярів) бланку форми звітності (формуляру) державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи, що займається діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних (додаток до цього Порядку), а також визначає доцільність використання адміністративних даних як джерела для складання статистичної інформації. Якщо подана на погодження методологічна та звітна документація не обмежується однією галуззю статистики, відповідальний самостійний структурний підрозділ має право ініціювати залучення до опрацювання цієї методологічної та звітної документації інших самостійних структурних підрозділів;

самостійний структурний підрозділ, до повноважень якого належить організація правової роботи, опрацьовує подану на погодження методологічну та звітну документацію на предмет її відповідності вимогам чинного законодавства;

самостійний структурний підрозділ, до повноважень якого належить ведення й оприлюднення переліку звітної документації, опрацьовує подану на погодження методологічну та звітну документацію на предмет подальшого використання при здійсненні її обліку та актуалізації переліку звітної документації;

подана на погодження методологічна та звітна документація, а також інформація про результати її опрацювання подаються відповідальним самостійним структурним підрозділом на розгляд дорадчих органів Держстату у порядку, встановленому положеннями про ці дорадчі органи Держстату;

дорадчі органи Держстату розглядають за поданням відповідального самостійного структурного підрозділу результати опрацювання поданої на погодження методологічної та звітної документації, встановлюють доцільність її використання органами державної статистики як джерела для складання статистичної інформації та надають рекомендації щодо її впровадження в облікову практику.

Ініціатори погодження обов'язково запрошуються на засідання дорадчих органів Держстату. Відповідальний самостійний структурний підрозділ надсилає ініціаторам погодження повідомлення про проведення засідання дорадчих органів Держстату не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення такого засідання.

2.3.2. Опрацювання поданої на погодження методологічної та звітної документації здійснюється органами державної статистики у 30-денний строк від дати її одержання.

2.3.3. Після опрацювання методологічної та звітної документації самостійними структурними підрозділами вона подається для розгляду на чергове засідання дорадчих органів Держстату.

2.4. У разі схвалення методологічної та звітної документації дорадчими органами Держстату здійснюється процедура її погодження відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 (зі змінами) (далі - Типова інструкція з діловодства).

(пункт 2.4 у редакції наказу Державної
 служби статистики України від 03.02.2015 р. N 32)

2.5. У разі прийняття дорадчими органами Держстату рішення про відхилення методологічної та звітної документації вона повертається ініціаторам погодження на доопрацювання.

Доопрацювання повернутої методологічної та звітної документації здійснюється ініціаторами погодження не пізніше ніж у 10-денний строк.

Повторне опрацювання й погодження органами державної статистики методологічної та звітної документації здійснюються відповідно до пункту 2.3 цього розділу.

III. Перелік документів, які подаються до органів державної статистики для погодження методології та звітної документації, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, та вимоги до них

3.1. Ініціаторами погодження до органів державної статистики подаються такі документи:

супровідний лист про надсилання методологічної та звітної документації, яка подається на погодження, що оформлюється на бланку ініціатора погодження;

пояснювальна записка, в якій зазначаються обґрунтування підстав і мета розроблення методологічної та звітної документації, прогнозуються очікувані результати від її впровадження;

методологічна та звітна документація, а також проект розпорядчого документа про її затвердження у паперовому та електронному вигляді.

Методологічна та звітна документація має бути узгоджена зі статистичною методологією та звітно-статистичною документацією для можливості використання адміністративних даних як джерела для складання статистичної інформації.

У разі подання на погодження змін, які вносяться до методологічної та звітної документації, ініціатором погодження подається також чинна методологічна та звітна документація.

3.2. Оформлення документів, що подаються до органів державної статистики на погодження, здійснюється відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства.

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 03.02.2015 р. N 32)

У документах, що подаються до органів державної статистики на погодження, має бути забезпечена єдність термінології.

3.3. Бланк форми звітності (формуляра), що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, який подається на погодження, має містити реквізити, що наведені в додатку до цього Порядку.

Ініціатори погодження можуть передбачати додаткові реквізити на бланку форми звітності (формуляра), що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних.

IV. Актуалізація переліку звітної документації

4.1. З метою забезпечення обліку звітності, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних, та її показників Держстатом здійснюється ведення й оприлюднення переліку звітної документації.

4.2. Актуалізація переліку звітної документації здійснюється самостійним структурним підрозділом, до повноважень якого належить його ведення й оприлюднення, на підставі погодженої в органах державної статистики звітної документації та розпорядчих документів, що її затверджують.

4.3. Перелік звітної документації розміщується на веб-сайті Держстату та оновлюється один раз на рік.

 

Заступник директора департаменту
планування та організації
статистичних спостережень
 

 
 
Л. Ф. Сергієнко
 

 

Примірний бланк форми звітності (формуляра), що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних

Звітність

ПОВНА НАЗВА ФОРМИ ЗВІТНОСТІ

_____________________________
(період або дата)

Подають: 

Терміни подання 

Тип респондентів:

 

 

Одержувачі інформації:  
 
 
 
 

  


Форма N _________
періодичність (____________)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ (державного органу/ органу місцевого самоврядування/ іншої юридичної особи, що займається діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних)

дд.мм.200_ р. N ___

за погодженням з Держстатом 

Респондент:
Найменування /Ім'я: ___________________________________________________________________
Місцезнаходження/ Місце проживання: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            N будинку /корпусу, N квартири /офісу) 

ПОКАЗНИКИ ФОРМИ ЗВІТНОСТІ 

_________________________________________
(Місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форми звітності) 

_________________________________________
(П. І. Б.) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

телефон: 

_____________ 

факс: 

_______________ 

електронна пошта: 

_________________ 

____________

Опрос