Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению заявки на получение лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты

Министерство экономики Украины (3)
Форма, Приказ, Инструкция от 20.01.2009 № 15
редакция действует с 04.11.2011

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 12 вересня 2011 року N 51

Форма

ЗАЯВКА
на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти

1. Замовник                                                                                           Код згідно з ЄДРПОУ
                                                                                                               (Номер згідно з ДРФО)*

Номер телефону                                                                    Номер факсу

Номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку

Номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО, місцезнаходження банку

 

2. Споживач товару 

3. Продавець  

4. Код товару згідно з УКТЗЕД 

5. Одиниця виміру товару, її код 

6. Кількість 

7. Вартість (тис. доларів США) 

8. Вартість (у валюті контракту) 

9. Додаткове найменування товару 

 

 

 

 

 

 

10. Країна призначення                        Код

11. Країна продавця                              Код

12. Країна походження                         Код 

13. Базисні умови поставки товару

14. Валюта контракту                                    Код

15. Валюта розрахунку                                  Код 

16. Митниця                                          Код 

17. Характер угоди                                        Код 

18. Підстава для запиту ліцензії  

19. Прізвище, ім'я, по батькові керівника замовника

Посада

                           М.П.*                                               Підпис                                              Дата 

20. Особливі умови 

____________
* За наявності.

 

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
 

 
 
Я. В. Вишня
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти (далі - заявка).

2. Заявка заповнюється українською мовою та оформлюється згідно з цією Інструкцією.

3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати Класифікаціям валют та Класифікаціям держав світу, затвердженим наказом Держкомстату від 08.07.2002 N 260, Класифікатору митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженому наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335, та Класифікатору характерів угод, затвердженому наказом Держмитслужби від 12.12.2007 N 1048 (із змінами).

4. Заявка повинна містити такі відомості:

реквізит 1 - найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) імпортера, який подає заявку, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ - для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО - для фізичних осіб/за наявності/), номер поточного рахунка в національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку, номер поточного рахунка в іноземній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження банку;

реквізит 2 - найменування споживача товару (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові споживача товару (для фізичних осіб), його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб);

реквізит 3 - найменування нерезидента, що є контрагентом згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його місцезнаходження (місце проживання);

реквізит 4 - десятизначний код товару, що імпортується, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

реквізит 5 - одиниця виміру товару, що імпортується, та її код;

реквізит 6 - кількість товару, що імпортується, згідно з умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків, специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 5 одиницях виміру;

реквізит 7 - вартість товару, що імпортується, у тисячах доларів США;

реквізит 8 - вартість товару, що імпортується, у валюті контракту;

реквізит 9 - додаткове найменування товару, що імпортується;

реквізит 10 - країна призначення товару - Україна;

реквізит 11 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), та її код;

реквізит 12 - країна походження товару, що імпортується, та її код;

реквізит 13 - базисні умови поставки товару, що імпортується, відповідно до правил "Інкотермс";

(абзац чотирнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 12.09.2011 р. N 51)

реквізит 14 - валюта зовнішньоекономічного договору (контракту) та її код;

реквізит 15 - валюта розрахунку та її код;

реквізит 16 - митниця, де буде здійснюватися митне оформлення товару, що імпортується, дев'ятизначний код митниці згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 N 335;

реквізит 17 - характер угоди (розшифрування та код);

реквізит 18 - зовнішньоекономічний договір (контракт) (додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати укладання, інші документи, на підставі яких оформлюється ліцензія;

реквізит 19 - прізвище, ім'я та по батькові керівника замовника, який підписав заявку на одержання ліцензії, його посада (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові замовника (для фізичних осіб), підпис, дата підпису, засвідчені печаткою (за наявності);

реквізит 20 - особливі умови імпорту.

 

Директор департаменту державного
контролю та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності
 

 
 
Я. В. Вишня
 

Опрос