Идет загрузка документа (231 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О направлении детей на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные заведения (кроме туберкулезного профиля)

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 12.01.2009 № 4
редакция действует с 06.09.2013

Про направлення дітей на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю)

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 12 січня 2009 року N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2009 р. за N 100/16116

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства охорони здоров'я України
від 22 жовтня 2012 року N 825
,
 від 25 липня 2013 року N 643

Відповідно до вимог статей 60, 67 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", статті 6 Закону України "Про охорону дитинства", статей 5, 20 Закону України "Про курорти" та з метою удосконалення організації санаторно-курортного лікування як одного з важливих етапів комплексного лікування дітей НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома працівників закладів охорони здоров'я, відповідальних за організацію санаторно-курортного лікування дітей, та здійснювати контроль за його виконанням.

3. Директору Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення Моісеєнко Р. О. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України відповідно до норм чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лазоришинця В. В.

 

Міністр 

В. М. Князевич 

 

Порядок
направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок регламентує процедуру відбору, направлення та видачу путівок у санаторно-курортні заклади відповідно до медичних показань (крім туберкульозного профілю), які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України (далі - МОЗ).

II. Направлення дітей на санаторно-курортне лікування

2.1. Потреба в санаторно-курортному лікуванні визначається лікуючим лікарем відповідно до показань та протипоказань для направлення дітей на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), терміни лікування (додаток).

2.2. На санаторно-курортне лікування направляють дітей віком від 5 до 18 років.

2.2.1. Діти з порушенням функцій опорно-рухового апарату, у тому числі з церебральними паралічами, направляються на санаторно-курортне лікування у віці з 2 років - за наявності в санаторно-курортних закладах відділень для дітей раннього віку.

2.3. На санаторно-курортне лікування направляються хворі діти для:

2.3.1. Відновлення або підтримання стану здоров'я, медичної реабілітації та запобігання інвалідності.

2.3.2. Закріплення результатів лікування, що досягнуті на попередньому лікувальному етапі.

2.3.3. Попередження загострень або рецидивів основного захворювання, лікування супутніх захворювань, підвищення опору організму.

2.3.4. При потребі включення немедикаментозних природно-кліматичних чинників до комплексу лікувальних заходів. 

2.4. У дитячі санаторно-курортні заклади, де є хірургічні відділення, направляють дітей, які потребують хірургічного втручання.

2.5. Терміни перебування дітей в санаторно-курортному закладі визначаються лікарсько-консультативною комісією цього закладу залежно від нозологічної форми та загального стану здоров'я, тривалості і результатів попереднього стаціонарного або амбулаторного лікування.

2.6. Енурез не є протипоказанням для направлення дітей у санаторно-курортні заклади.

2.7. Санаторно-курортне лікування дітей із захворюваннями системи кровообігу, крові, кровотворних органів (у тому числі окремих порушень, які включають імунний механізм), органів дихання, органів травлення, нервової системи, ендокринної системи, кістково-м'язової системи та сполучної тканини, шкіри та підшкірної клітковини, ока та його апарата, хворобами розладу харчування та порушенням обміну речовин, нирок та сечових шляхів, гінекологічними захворюваннями, а також дітей із новоутвореннями за наявності особливих потреб, зумовлених розладами психіки та поведінки та розумовою відсталістю, проводиться за профілем основного захворювання у відділеннях "матері та дитини" санаторно-курортних закладів або в санаторно-курортних закладах психоневрологічного (психіатричного) профілю.

Психіатрична допомога надається дітям відповідно до вимог законодавства, зокрема Закону України "Про психіатричну допомогу".

(пункт 2.7 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 25.07.2013 р. N 643)

III. Відбір дітей на санаторно-курортне лікування

3.1. Відбір дітей диспансерної групи на санаторно-курортне лікування здійснюється санаторно-курортною відбірковою комісією закладу охорони здоров'я за місцем диспансерного нагляду дитини (далі - СКВК) на підставі таких документів, які представляє на розгляд СКВК лікуючий лікар:

- заява батьків (опікунів за наявності документів, які підтверджують їх статус);

- довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування з рекомендацією про профіль санаторно-курортного закладу та пору року (форма - 0-70/о);

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 22.10.2012 р. N 825)

- виписка з історії розвитку дитини (форма 112/о), медичної карти амбулаторного хворого (форма 025/о, для юнаків - форма 025-1/о) або з медичної карти стаціонарного хворого (форма 003/о).

3.2. Рішення про направлення дитини на санаторно-курортне лікування приймається СКВК після розгляду документів, визначених пунктом 3.1 розділу III цього Порядку.

3.3. Дітей диспансерної групи, які потребують санаторно-курортного лікування, заклади охорони здоров'я забезпечують путівками в дитячі санаторно-курортні заклади, підпорядковані МОЗ, у плановому порядку згідно з чергою, встановленою СКВК закладу охорони здоров'я за місцем диспансерного нагляду дитини, не частіше 1 разу на рік, крім санаторно-курортних закладів, де є реабілітаційні відділення.

При вирішенні питання щодо першочерговості санаторно-курортного лікування дітей враховуються соціальний статус дитини і матеріальне становище сім'ї, у якій вона виховується.

(пункт 3.3 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 25.07.2013 р. N 643)

IV. Видача путівок

4.1. Путівка на дитину видається батькам (опікунам за наявності документів, які підтверджують їх статус) на підставі рішення СКВК про виділення путівки особою, яка відповідає за збереження та видачу путівок у закладі охорони здоров'я, у строк не пізніше ніж 3 робочих дні з моменту прийняття рішення про направлення на санаторно-курортне лікування.

4.2. Путівка повинна бути заповнена, підписана керівником закладу охорони здоров'я, яким путівка видається, та завірена печаткою цього закладу.

4.3. Путівка видається на вказаний в ній термін санаторно-курортного лікування та не підлягає поділу за строками та кількістю місць.

4.4. Будь-які виправлення в путівці повинні бути засвідчені підписом керівника закладу охорони здоров'я, яким видана путівка, та засвідчені печаткою цього закладу.

4.5. У разі відмови від путівки батьки (опікуни за наявності документів, які підтверджують їх статус) подають голові СКВК відповідну заяву.

4.6. При небажанні батьків (опікунів за наявності документів, які підтверджують їх статус) оформити відмову від путівки лікуючим лікарем складається акт за підписом: лікуючого лікаря, голови СКВК. Акт доводиться до відома батьків (опікунів, за наявності документів, які підтверджують їх статус), підписується ними та вкладається у справу хворої дитини. Ця путівка надається наступній за чергою дитині.

 

Заступник директора
Департаменту материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
 

 
 
В. Б. Педан
 

 

Показання та протипоказання для направлення дітей на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю), терміни лікування

I. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями органів системи кровообігу на санаторно-курортне лікування

1.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями органів системи кровообігу на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

1.1.1  

I 05.0,1,2;
I 06.0, 1, 2, 8;
I 08.0;
I 09.0, 1,8 

Ревматизм у неактивній фазі та I ступеня активності без або з набутою вадою серця, за відсутності ознак недостатності кровообігу  

24 - 30  

1.1.2  

Q 21, Q 25.1,
Q 25.3, Q 25.5,
I 34, I 35.1, I 36,
I 37  

Уроджені і набуті вади серця до і не раніше як через 2 - 6 міс. після операційного втручання за відсутності ознак недостатності кровообігу 

24 - 30  

1.1.3  

I 33.0, I 51.4 

Перенесений інфекційний неревматичний кардит, інфекційний ендокардит, міокардит без ознак активності та за відсутності ознак недостатності кровообігу 

24 - 30  

1.1.4 

I 02 

Залишкові прояви ревматичного ураження центральної нервової системи (нейроревматизм у вигляді невротичних тиків, ревматична хорея Сіденхема)  

24 - 30 

1.1.5 

M 30.3 

Синдром Кавасакі без ознак активності та аневризматичних змін 

24 - 30 

1.1.6 

M 31.4 

Синдром Такаясу без ознак активності 

24 - 30 

1.1.7 

I 10 

Есенціальна (первинна) гіпертензія не вище I ступеня 

24 - 30 

1.1.8 

I 42.7, I 42.8 

Вторинна кардіоміопатія за відсутності ознак серцевої недостатності 

24 - 30 

1.1.9 

I 95 

Артеріальна гіпотензія 

24 - 30 

1.1.10 

D 69.8 

Геморагічний васкуліт без ознак активності 

24 - 30 

1.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями органів системи кровообігу на санаторно-курортне лікування

1.2.1. Ревматизм в активній фазі вище I ступеня активності, неревматичний кардит в активній фазі.

1.2.2. Уроджені та набуті вади серця за наявності недостатності кровообігу будь-якого ступеня.

1.2.3. Серцева недостатність.

1.2.4. Органічні і стійкі функціональні порушення ритму серця і провідності з порушенням гемодинаміки.

1.2.5. Первинна артеріальна гіпертензія вище I ступеня.

1.2.6. Вторинна (симптоматична) артеріальна гіпертензія.

1.2.7. Пролапс мітрального (інших) клапана з ознаками клапанної недостатності та ознаками недостатності гемодинамики.

1.2.8. Інфекційний ендокардит в активній фазі будь-якого ступеня з ознаками недостатності кровообігу.

1.2.9. Первинні кардіоміопатії.

II. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями органів дихання на санаторно-курортне лікування

2.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями органів дихання на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

2.1.1  

J 12 - J 16, J 18,
J 40 - J 42 

Стан після перенесеної пневмонії, рецидивуючий або хронічний бронхіт у період ремісії, не раніше ніж через 2 місяці після останнього загострення  

24 - 30 

2.1.2*  

J 45 

Бронхіальна астма:
- інтерметуюча в період ремісії;
- персистуюча, легкої та середньої важкості, у період ремісії 

24 - 30 

2.1.3  

J 44.8,2, J 70.9 

Хронічний обструктивний бронхіт, інші респіраторні алергози в період ремісії  

24 - 30 

2.1.4  

J 95.3 

Реконвалесценти після хірургічного втручання з приводу обмеженого бронхолегеневого процесу не раніше ніж через 3 місяці після резекції при неускладненому перебігу післяопераційного періоду 

24 - 30 

2.1.5  

J 31, J 32,
J 35, J 37 

Хронічні захворювання носоглотки (тонзиліт, ларингіт, фарингіт, синусит, аденоїдит) поза фазою загострення. Стан після тонзилектомії, не раніше ніж через 2 місяці після операційного втручання 

24 -30 

  

  

2.1.6  

Q 33 

Уроджені вади легень без ознак легеневої недостатності 

24 - 30  

2.1.7 

J 47 

Бронхоектатична хвороба  

24 - 30  

2.1.8 

E 84.0,
E 84.9,
D 84.9 

Хронічні запалення легень при спадкових і системних захворюваннях (муковісцидоз, імунодефіцитні стани та інші)  

24 - 30  

____________
* Дітей, хворих на бронхіальну астму, яким показано санаторно-курортне лікування, направляють до профільних санаторіїв (відділень).

2.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями органів дихання на санаторно-курортне лікування

2.2.1. Тяжкі форми повторної пневмонії з розповсюдженими змінами в бронхолегеневій системі, бронхоектази з частими загостреннями, з легеневою/серцево-легеневою недостатністю.

2.2.2. Бронхіальна астма, персистуюча, тяжка форма. Гормонозалежна форма бронхіальної астми, тяжка і середньої тяжкості (ступені III та IV).

2.2.3. Полінози у період цвітіння дерев і трав.

2.2.4. Кровохаркання, легеневі кровотечі.

2.2.5. Муковісцидоз з частими загостреннями, з легеневою/серцево-легеневою недостатністю.

2.2.6. Усі захворювання органів дихання у гострому періоді та за наявності дихальної недостатності.

III. Показання та протипоказання для направлення дітей із хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини на санаторно-курортне лікування

3.1. Показання для направлення дітей із хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (міс/дн)  

3.1.1  

M 40 

Порушення постави  

1 міс. 

3.1.2  

M 41 

Сколіотична хвороба I, II, III ступенів  

2 - 4 міс. 

3.1.3  

M 91.1 

Хвороба Пертеса (усі стадії за класифікацією Рейнберга і усі групи за класифікацією Caterall)  

II і III ст. - 3 - 6 міс
IV ст. - 2 - 4 міс 

3.1.4  

M 91, M 92,
M 93 

Остеохондропатії інших локалізацій  

II і III ст. - 3 - 6;
IV ст. - 2 - 4 міс 

3.1.5  

M 87 

Асептичні некрози кісток і суглобів усіх локалізацій  

II і III ст. - 3 - 6 міс;
IV ст. - 2 - 4 міс 

3.1.6  

M 86.5, M 86.6 

Хронічний остеомієліт поза періодом загострення (після травматичний, гематогенний)  

1 - 2 міс 

3.1.7  

M 84.4,
M 86.3,5,6 

Хронічний гематогенний і після травматичний остеомієліт, який потребує хірургічного втручання  

2 - 5 міс  

3.1.8  

Z 42.8 

Хворі після хірургічних втручань на кістково-суглобовому апараті, що потребують відновлення порушених функцій  

2 - 4 міс 

3.1.9  

S 32, S 42, S 52,
S 62, S 72, S 82,
S 92 

Переломи кісток з уповільненою консолідацією, наслідки травм опорно-рухового апарату в стадії відновлення  

2 - 4 міс  

3.1.10  

Q 76 

Уроджені непрогресуючі деформації хребта та плечового пояса  

1 - 2 міс  

3.1.11  

M 16, M 91.1,
Q 65 

Юнацький епіфізеоліз головки стегнової кістки, дисплазії, уроджені та набуті деформації проксимального відділу стегнової кістки, інша патологія кульшових суглобів  

2 - 6 міс  

3.1.12  

M 40.0-2 

Юнацький кіфоз (хвороба Шойєрмана - Мау)  

2 - 4 міс  

3.1.13 

M 42.0 

Ювенільний остеохондроз хребта 

2 - 4 міс 

3.1.14  

M 16 

Коксартрози різної етіології  

2 - 4 міс  

3.1.15  

M 24.5 

Хворі після операційних втручань на сухожиллях та зв'язках, а також хворі з контрактурами в суглобах  

2 - 4 міс 

3.1.16  

M 08.0 

Ювенільний ревматоїдний артрит у фазі ремісії та за активності I ступеня, наслідки перенесених вісцеритів у фазі ремісії та за I ступеня активності  

24 - 48  

3.1.17  

T 84.0,
M 96.8 

Ускладнення після операційних втручань на суглобах з приводу ревматоїдного артриту - через 6 місяців після хірургічного втручання  

24 - 48  

3.1.18  

M 34.8 

Склеродермія (осінньо-зимовий період) 

24  

3.1.19 

M 33 

Дерматополіміозит 

24 - 36  

3.1.20 

Q 67.5, Q 67.8 

Уроджена деформація хребта, запала грудна клітка, кільоподібна грудна клітка, інші вроджені деформації грудної клітки 

24 - 36  

3.1.21 

Q 78.0 

Недосконалий остеогенез 

24 - 36  

3.1.22 

T 95.2, T 95.3 

Віддалені наслідки термічних та хімічних опіків та відмороження 

24 - 48  

3.1.23 

M 02 

Хронічні артропатії, хронічні артрити не вище II ступеня активності 

24 - 48  

3.1.24 

M 81.8 

Вторинний остеопороз 

24 - 36 

3.2. Протипоказання для направлення дітей із хворобами кістково-м'язової системи та сполучної тканини на санаторно-курортне лікування

3.2.1. Остеомієліт у стадії загострення, а також за наявності нориць з гнійними виділеннями, великих секвестрів.

3.2.2. Сколіотична хвороба IV ступеня.

3.2.3. Захворювання, що супроводжуються патологічною ламкістю кісток, вираженим остеопорозом.

3.2.4. Усі форми прогресуючих м'язових дистрофій, крім хворих, які перенесли реконструктивні операційні втручання

3.2.5. Ювенільний ревматоїдний артрит у фазі загострення II - III ступенів активності, утрата можливості самообслуговування.

IV. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями органів травлення на санаторно-курортне лікування

4.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями органів травлення на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

4.1.1  

K 25.7, K 26.7 

Неускладнена виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки в стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії або не раніше ніж через 2 місяці після останнього загострення  

24 - 30  

4.1.2  

K 29 

Хронічний гастрит, гастродуоденіт із збереженою, підвищеною або зниженою секреторною функцією у стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії  

24 - 30  

4.1.3 

K 50 -K 52 

Хронічний ентерит, хронічний коліт після загострення 

24 - 30  

4.1.4  

K 31.9 

Функціональні порушення шлунка  

24 - 30  

4.1.5  

K 73 

Хронічний гепатит у стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії або не раніше ніж через 6 місяців після загострення;
хронічний гепатит, латентний перебіг, без порушень функціонального стану печінки; 

24 - 30  

B 15-B 17 

гострий вірусний гепатит (A, B, C, E) не раніше ніж через 6 місяців після гострого періоду  

4.1.6  

K 83.9, K 59.8,
K 82.8 

Дискінезія жовчних шляхів і кишечнику  

24 - 30  

4.1.7  

K 80,
K 81.1,8,9,
K 83.0, K 86.1 

Жовчно-кам'яна хвороба, хронічний холангіт, холецистит, панкреатит у стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії 

24 - 30  

4.1.8 

K 91 

Стан після операційних втручань на органах травної системи не раніше ніж через 6 місяців після хірургічного лікування. Перитонеальні спайки 

24 - 30  

4.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями органів травлення на санаторно-курортне лікування

4.2.1. Усі захворювання у фазі загострення.

4.2.2. Неспецифічний виразковий коліт.

4.2.3. Цироз печінки.

4.2.4. Аутоімунний гепатит.

4.2.5. Жовтяниці будь-якого походження.

V. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями нервової системи, розладами психіки та поведінки на санаторно-курортне лікування

5.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями нервової системи, розладами психіки та поведінки на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

5.1.1* 

G 80 

Дитячий церебральний параліч із збереженням інтелекту або з розумовою відсталістю легкого й помірного ступенів, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості 

24 - 36  

5.1.2* 

G 83.2 

Монопарез як наслідок пологової травми (акушерський параліч) з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості 

24 - 36  

5.1.3* 

G 09 

Наслідки енцефаліту, менінгіту, мієліту у відновлювальному і резидуальному періодах, не раніше ніж через 6 місяців після перенесеного захворювання, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості 

24 - 36  

5.1.4* 

G 61, G 62 

Запальні та інші поліневропатії без порушень функції дихання, серцево-судинної системи та трофічних розладів, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, не раніше ніж через 6 місяців після гострого періоду 

24 - 36 

5.1.5* 

T 90.5, T 91.3,
T 95, T 98 

Наслідки черепно-мозкових травм, травм спинного мозку і периферичної нервової системи та інших впливів зовнішніх чинників, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, не раніше ніж через 6 місяців після травми  

24 - 36  

5.1.6* 

B 91, B 94 

Реконвалесценти поліомієліту і поліомієлітоподібних захворювань, не раніше ніж через 6 місяців після перенесеного захворювання, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості  

24 - 36  

5.1.7* 

I 69.0-4 

Наслідки цереброваскулярних хвороб з порушеннями рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, без виражених ліквородинамічних порушень і розладів психіки та поведінки, за відсутності порушень функції тазових органів  

24 - 36  

5.1.8* 

T 88.8 

Ускладнення після хірургічних втручань з приводу спинномозкових гриж, уроджених вад розвитку нервової системи, доброякісних пухлин головного і спинного мозку, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості, без ліквородинамічних розладів, через 6 місяців після операції  

24 - 36  

5.1.9* 

G 60 

Спадкові та ідіопатичні невропатії з можливістю самостійного пересування, з порушенням рухової функції легкого та середнього ступенів важкості  

24 - 36  

5.1.10  

F 06.6 

Органічний емоційно-лабільний (астенічний) розлад  

24 - 36  

5.1.11  

F 06.7 

Легкий когнітивний розлад  

24 - 36  

5.1.12  

F 07.1 

Післяенцефалічний розлад  

24 - 36  

5.1.13  

F 07.2 

Післякомоційний розлад (не раніше ніж 6 місяців після травми) 

24 - 36  

5.1.14  

F 07.8 - F 07.9 

Інші органічні розлади особистості і поведінки внаслідок захворювання, ушкодження або дисфункції головного мозку, які не потребують активної терапії та в стадії ремісії  

24 - 36  

5.1.15 

F 45 

Невротичні, пов'язані зі стресом і соматоформні розлади  

24 - 36  

5.1.16 

F 51 

Розлади сну неорганічної природи 

24 - 36  

5.1.17* 

F 70 

Розумова відсталість легкого ступеня  

24 - 30 

5.1.18* 

F 71 

Розумова відсталість помірного ступеня  

24 - 30 

5.1.19 

F 80 

Специфічні розлади розвитку мови  

24 - 36  

5.1.20 

F 81 

Специфічні розлади розвитку шкільних навичок  

24 - 36  

5.1.21 

F 82 

Специфічні розлади розвитку рухових функцій  

24 - 36  

5.1.22 

F 84, F 84.5, F 88 

Розлади психологічного розвитку  

24 - 36  

5.1.23 

F 93 

Емоційні розлади, специфічні для дитячого віку  

24 - 36  

5.1.24 

F 95.0 - F 95.1 

Транзиторний або хронічний тикозний розлад  

24 - 36  

5.1.25 

F 98.0 

Неорганічний енурез  

24 - 36  

5.1.26 

F 98.1 

Неорганічний енкопрез  

24 - 36  

5.1.27 

F 98.5 

Заїкання  

24 - 36  

5.1.28 

G 90 

Розлади вегетативної нервової системи 

24 - 30 

____________
* Дітей з органічними захворюваннями нервової системи при тяжкому ступені порушень рухової функції, дітей з психічними розладами віком від 2 до 18 років, що потребують, за висновком спеціалістів, постійного спеціального індивідуального стороннього догляду, направляють у відділення "Матері та дитини" за профілем основного захворювання або супутнього захворювання (за наявності показань його санаторного лікування).

5.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями нервової системи, розладами психіки та поведінки на санаторно-курортне лікування

5.2.1. Прогресуючі системні атрофії, екстрапірамідні та інші дегенерації, хвороби нервово-м'язового з'єднання та м'язів, міастенія та міастенічні синдроми; демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи, повільні вірусні інфекції центральної нервової системи, пріонові хвороби; мітохондральні та лізосомні хвороби.

5.2.2. Гідроцефалія в стадії декомпенсації і субкомпенсації.

5.2.3. Епілептичні напади (епілептична хвороба, епілептичний синдром при прогресуючих захворюваннях нервової системи). Діти, у яких діагностований епілептичний синдром резидуально-органічного типу (дитячий церебральний параліч з епілептичним синдромом), можуть бути направлені на санаторно-курортне лікування за умови відсутності епілептичних нападів не менше одного року.

5.2.4. Стани після нейрохірургічного лікування з приводу злоякісних новоутворень нервової системи.

5.2.5. Вади розвитку центральної нервової системи тяжкого ступеня.

5.2.6. Розумова відсталість тяжкого ступеня, глибока розумова відсталість (F 72, F 73).

5.2.7. Розлади поведінки, уключаючи дисоціальну або агресивну поведінку (F 91.0 - F 91.9).

5.2.8. Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання психоактивних речовин (F 1).

5.2.9. Захворювання внутрішніх органів і залоз ендокринної секреції в стадії субкомпенсації і декомпенсації.

VI. Показання та протипоказання для направлення дітей із хворобами нирок та сечових шляхів на санаторно-курортне лікування

6.1. Показання для направлення дітей із хворобами нирок та сечових шляхів на санаторно-курортне лікування

N з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

6.1.1 

N 03 

Хронічний гломерулонефрит без ниркової недостатності в стадії стійкої клініко-лабораторної ремісії 

24 

6.1.2 

N 11, N 30 

Хронічний пієлонефрит або цистит, повна ремісія, функція нирок збережена 

24 

6.1.3 

N 20 - N 21 

Сечокам'яна хвороба, не раніше ніж через 3 місяці після загострення або оперативного втручання 

24 

6.1.4 

N 28 

Інші хронічні захворювання нирок I - II стадій поза активними проявами 

24 

6.2. Протипоказання для направлення дітей із хворобами нирок та сечових шляхів на санаторно-курортне лікування

6.2.1. Гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит, лопус-нефрит в активній фазі та поза активними проявами для курортів з питними лікувальними водами (N 02, N 03, N 11).

6.2.2. Порушення уродинаміки, що вимагають хірургічного втручання (N 11.1, N 13).

6.2.3. Хронічна ниркова недостатність I - IV стадій (N 18).

VII. Показання та протипоказання для направлення дівчаток із гінекологічними захворюваннями на санаторно-курортне лікування

7.1. Показання для направлення дівчаток із гінекологічними захворюваннями на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

7.1.1  

N 91.0 - N 91.4, N 92 

Розлад менструальної функції. Відсутність менструації (аменорея)  

24  

7.1.2  

N 70.1, N 70.9 

Стан після перенесених гострих і хронічних сальпінгітів, оофоритів (сальпінгооофоритів) у період ремісії, не раніше ніж через 2 місяці після останнього загострення  

24  

7.1.3  

N 71.1, N 71.9 

Ендоміометрит, метрит у стадії ремісії, не раніше ніж через місяць після загострення  

24  

7.1.4  

N 73.2 

Хронічний параметрит у період ремісії, не раніше ніж через місяць після закінчення гострого процесу  

24  

7.1.5  

N 73.6 

Тазові перитонеальні спайки  

24  

7.1.6  

E 28.8, E 28.9 

Дисфункція яєчників як наслідок перенесеного запального процесу  

24  

7.1.7  

N 99.8 

Стан після хірургічних втручань на матці і придатках (у тому числі переривання вагітності). Інфільтрат після хірургічних втручань на матці, трубах, яєчниках, при стабільності процесу 

24  

7.1.8 

E 28.3 

Первинна яєчникова недостатність 

24 

7.1.9 

N 94.3 

Синдром передменструального напруження 

24 

7.1.10 

N 99.4 

Післяопераційні спайки в малому тазу 

24 

7.2. Протипоказання для направлення дівчаток із гінекологічними захворюваннями на санаторно-курортне лікування

7.2.1. Стан після аборту до закінчення першої менструації.

7.2.2. Передракові захворювання вульви, піхви, шийки матки - лейкоплакія, еритроплакія, папілома, крауроз, поліп шийки матки, кровоточива ерозія.

7.2.3. Доброякісні пухлини статевих органів, кістома, міома.

7.2.4. Кісти яєчників.

7.2.5. Генітальний ендометріоз, аденоміоз.

7.2.6. Гостра і підгостра стадії запального процесу.

7.2.7. Осумковані запальні пухлини в малому тазу, аднекстумор.

7.2.8. Сактосальпінкс, гідросальпінкс.

7.2.9. Міхурно-кишково-піхвові нориці.

7.2.10. Захворювання, що супроводжуються матковими кровотечами, у тому числі маткові кровотечі нез'ясованої етіології.

7.2.11. Клінічні порушення менструальної функції, обумовлені тиреотоксикозом, хворобою Кушинга та ін.

7.2.12. Синдром склерополікістозних яєчників.

7.2.13. Аменореї центрального генезу, у тому числі післяпологові нейроендокринні синдроми (синдром галактореї-аменореї, синдром Шихана та ін.), гіперпролактинемія.

7.2.14. Адреногенітальний синдром, вірильний синдром.

7.2.15. Вагітність.

7.2.16. Інфекційне ураження статевих органів.

VIII. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями ендокринної системи, розладом харчування та порушенням обміну речовин на санаторно-курортне лікування

8.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями ендокринної системи, розладу харчування та порушенням обміну речовин на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

8.1.1 

E 66.0 

Ожиріння екзогенно-констуціонального генезу неускладнене 

24  

8.1.2 

E 66.8 

Гіпоталамічне ожиріння неускладнене 

24  

8.1.3* 

E 10 - E 14,
R 73.0 

Цукровий діабет та зниження толерантності до глюкози 

24  

8.1.4 

E 34.3, E 30.0 

Затримка зросту, фізичного і статевого розвитку  

24  

8.1.5 

E 23.3 

Гіпоталамічний синдром періоду пубертату 

24 

8.1.6 

E 89 

Стан після операційних утручань на органах ендокринної системи НКІР** 

24 

8.1.7 

E 23.0 

Гіпопітуїтаризм, у т. ч. гіпофізарний нанізм 

24 

8.1.8 

E 28.2 

Синдром полікістозу яєчників 

24 

8.1.9 

E 01.0 

Хвороби щитоподібної залози, пов'язані з йодною недостатністю (ендемічний нетоксичний зоб) 

24 

____________
* Дітей віком до 14 років направляють тільки у відділення "Матері та дитини" у санаторно-курортний заклад, де є спеціалізовані ендокринологічні відділення.

** НКІР - не кваліфіковані в інших рубриках.

8.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями ендокринної системи, розладом харчування та порушенням обміну речовин на санаторно-курортне лікування

8.2.1. Цукровий діабет із глікемічним контролем високого ризику; лабільний перебіг із частими комами, кетоацидозом (E 10.0.1 - E 14.0.1).

8.2.2. Цукровий діабет із важкими хронічними ускладненнями: діабетична нефропатія V ст. (E 10.2 - E 14.2), діабетична проліферативна ретинопатія (E 10.3 - E 14.3).

8.2.3. Ожиріння, що ускладнене легенево-серцевою недостатністю (синдром Піквіка) (E 66.8, E 66.0).

8.2.4. Будь-які ендокринні захворювання у стані декомпенсації.

8.2.5. Злоякісні пухлинні захворювання ендокринної системи до проведення радикального лікування та не раніше 1 року після досягнення ремісії.

IX. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями шкіри на санаторно-курортне лікування

9.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями шкіри на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

9.1.1  

L 20, 28.0,
L 30.5 

Хронічна екзема, атопічний дерматит  

24 - 30 

9.1.2  

L 85.0 

Набутий іхтіоз  

24 - 30 

9.1.3  

L 40, L 40.0,
L 40.4 

Псоріаз (початкові форми псоріатичної артропатії з обов'язковим урахуванням літньої і зимової форм)  

24 - 30 

9.1.4 

L 41.3,4,8,9 

Парапсоріаз хронічний 

24 - 30 

9.1.5 

L 43 

Лишай червоний плескатий 

24 - 30 

9.1.6 

L 44.0 

Пітиріаз червоний волосяний висівкоподібний 

24 - 30 

9.1.7 

Q 80 

Природжений іхтіоз 

24 - 30 

9.1.8 

L 85.1 

Набутий кератоз (кератодермія) долонно-підошовний 

24 - 30 

9.1.9 

Q 82.8 

Спадковий кератоз долонно-підошовний 

24 - 30 

9.1.10 

L 94, L 94.0,
L 94.1 

Інші локалізовані зміни сполучної тканини. 

24 - 30 

9.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями шкіри на санаторно-курортне лікування

9.2.1. Усі хвороби шкіри у гострій та підгострій стадіях.

9.2.2. Грибкові захворювання волосяної частини голови, гладкої шкіри, нігтів.

9.2.3. Гнійничкові захворювання шкіри.

9.2.4. Лімфоми та лейкемії шкіри.

9.2.5. Гостра та підгостра дисемінована та дискоїдна форми червоного вовчака, фотодерматози, пізня шкірна порфирія, пігментна ксеродерма.

X. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями ока та придаткового апарату на санаторно-курортне лікування

10.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями ока та придаткового апарату на санаторно-курортне лікування

N
з/п  

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

10.1.1 

H 52.0, H 52.1, H 52.2, H 53.0 

Порушення рефракції, міопія, гіперметропія, астигматизм, амбліопія 

24  

10.1.2 

H 50.0, H 50.1,
H 50.2 

Косоокість 

24  

10.1.3 

H 20 - H 21,
H 15 - H 18, H 34 

Захворювання оболонок ока та судинного тракту  

24  

10.1.4 

H 26, H 27 

Захворювання кришталика  

24  

10.1.5 

H 46, H 47 

Захворювання зорового нерва  

28  

10.1.6 

H 59.9, T 90.4 

Стан після травм органів зору  

24  

10.1.7 

H 04.4,5,6,8  

Часткова прохідність слізно-носового каналу  

24  

10.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями ока та придаткового апарату на санаторно-курортне лікування

10.2.1. Злоякісні новоутворення ока та його придатків до проведення радикального лікування та не раніше 1 року після досягнення ремісії.

10.2.2. Наслідки тяжких контузій та проникних поранень ока не раніше 1 року після травми.

10.2.3. Порожнинні операції на очному яблуці (протягом перших двох місяців).

XI. Показання та протипоказання для направлення дітей із захворюваннями крові, кровотворних органів, новоутвореннями на санаторно-курортне лікування*

11.1. Показання для направлення дітей із захворюваннями крові, кровотворних органів, новоутвореннями на санаторно-курортне лікування

 N
з/п 

Код за МКХ-10 

Нозологічна форма 

Термін лікування (дні)  

11.1.1 

C 81 

Хвороба Ходжкіна (лімфогрануломатоз) у період 1-ї ремісії (тривалістю не менше 1 року) чи 2-ї ремісії (тривалістю не менше 2 років)  

24 - 30  

11.1.2 

C 82, C 83, C 85 

Неходжкінська лімфома в період 1-ї ремісії (тривалістю не менше 1 року) або 2-ї ремісії (тривалістю не менше 2 років)  

24 - 30  

11.1.3 

C 91,C 92 

Лейкоз уточненого кліткового типу в період 1-ї ремісії (тривалістю не менше 1 року) чи 2-ї ремісії (тривалістю не менше 2 років) 

24 - 30  

11.1.4 

D 76.0 

Гістіоцитоз клітин Лангерганса НКІР** у період 1-ї ремісії (тривалістю не менше 1 року)  

24 - 30  

11.1.5 

C 00 - C 97 

Злоякісні новоутворення в період 1-ї повної ремісії тривалістю не менше 1 року та не менше ніж через 1 рік після закінчення терапії  

24 - 30  

11.1.6 

D 66, D 67 

Гемофілія A та гемофілія B за наявності хронічних гемартрозів 

24 - 30  

11.1.7 

D 58 

Спадкові гемолітичні анемії у стані ремісії  

24 - 30  

11.1.8 

D 70, D 71 

Нейтропенічні синдроми у стані ремісії 

24 - 30  

____________
* Дітей і з захворюваннями крові, кровотворних органів, новоутвореннями направляють у санаторно-курортний заклад, де є профільні. відділення "Матері та дитини"

** НКІР - не кваліфіковані в інших рубриках.

11.2. Протипоказання для направлення дітей із захворюваннями крові, кровотворних органів, новоутвореннями на санаторно-курортне лікування

11.2.1. Хронічний мієлолейкоз.

11.2.2. Період проведення спеціального лікування, у тому числі променевої терапії, а також після її закінчення, протягом 12 місяців перебування у стадії ремісії.

11.2.3. Рецидив основного захворювання.

11.2.4. Важкі ускладнення хіміо- або променевої терапії, що потребують стаціонарного лікування.

11.2.5. Гематологічні захворювання аутоімунного генезу.

XII. Загальні протипоказання для направлення дітей на санаторно-курортне лікування в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю)

12.1. Усі захворювання у гострому періоді, хронічні захворювання в стадії загострення.

12.2. Інфекційні, паразитарні захворювання та контакт з інфекційними хворими до закінчення терміну ізоляції.

12.3. Усі заразні хвороби шкіри і очей, венеричні захворювання.

12.4. Кахексія будь-якого походження.

12.5. Амілоїдоз внутрішніх органів.

12.6. Усі форми туберкульозу.

12.7. Епілептичні напади (епілептична хвороба, епілептичний синдром при прогресуючих захворюваннях нервової системи). Діти, у яких діагностований епілептичний синдром резидуально-органічного типу (дитячий церебральний параліч із епілептичним синдромом), можуть бути направлені на санаторно-курортне лікування за умови відсутності епілептичних нападів не менше одного року у відділення "Матері та дитини".

12.8. Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання психоактивних речовин (F10, F19), соціалізовані розлади поведінки (F91.1, F91.2).

(пункт 12.8 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 25.07.2013 р. N 643)

12.9. Шизофренія (F20, F25), рекурентна депресія (F32, F33), біполярний розлад (F31) поза станом ремісії за наявності розладів, що супроводжуються ризиком суїциду та/або агресивної поведінки.

(пункт 12.9 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 25.07.2013 р. N 643)

12.10. Тяжка та глибока розумова відсталість (F72, F73).

(пункт 12.10 у редакції наказу Міністерства
охорони здоров'я України від 25.07.2013 р. N 643)

12.11. Кровотечі, що часто повторюються.

12.12. Первинні кардіоміопатії.

12.13. Кишкові нориці.

XIII. Показання та протипоказання для направлення дітей з солідними пухлинами на санаторно-курортне лікування

13.1. Показання для направлення дітей з солідними пухлинами на санаторно-курортне лікування*

N
з/п

Код за МКХ-10

Нозологічна форма

Строк лікування
(дні)

1

2

3

4

13.1.1

С.00

Злоякісне новоутворення губи:

24

С.00.0

Зовнішньої поверхні верхньої губи

С.00.1

Зовнішньої поверхні нижньої губи

С.00.2

Зовнішньої поверхні губи, неуточнене

С.00.3

Верхньої губи, внутрішньої поверхні

С.00.4

Нижньої губи, внутрішньої поверхні

С.00.5

Внутрішньої поверхні губи, неуточнене

С.00.6

Спайки губи

С.00.8

Ураження губи, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.00.9

Губи, неуточнене

13.1.2

С.01

Злоякісне новоутворення кореня язика

24

13.1.3

С.02

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин язика:

24

С.02.0

Дорсальної поверхні язика

С.02.1

Бокової поверхні язика

С.02.2

Нижньої поверхні язика

С.02.3

Передніх двох третин язика, неуточненої частини

С.02.4

Язикової мигдалини

С.02.8

Ураження язика, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.02.9

Язика, неуточненої частини

13.1.4

С.03

Злоякісне новоутворення ясен:

24

С.03.0

Ясен верхньої щелепи

С.03.1

Ясен нижньої щелепи

С.03.9

Ясен, неуточнене

13.1.5

С.04

Злоякісне новоутворення дна порожнини рота:

24

С.04.0

Передньої частини дна порожнини рота

С.04.1

Латеральної частини дна порожнини рота

С.04.8

Ураження дна порожнини рота, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.04.9

Дна порожнини рота, неуточнене

13.1.6

С.05

Злоякісне новоутворення піднебіння:

24

С.05.0

Твердого піднебіння

С.05.1

М'якого піднебіння

С.05.2

Язичка

С.05.8

Ураження піднебіння, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.05.9

Піднебіння, неуточнене

13.1.7

С.06

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин порожнини рота:

24

С.06.0

Слизової оболонки щоки

С.06.1

Переддвер'я порожнини рота

С.06.2

Ретромолярної області

С.06.8

Ураження інших та неуточнених частин порожнини рота, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.06.9

Порожнини рота, неуточнене

13.1.8

С.07

Злоякісне новоутворення привушної слинної залози

24

13.1.9

С.08

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених великих слинних залоз:

24

С.08.0

Піднижньощелепної залози

C.08.1

Під'язикової залози

С.08.8

Ураження великих слинних залоз, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.08.9

Великої слинної залози, неуточнене

13.1.10

С.09

Злоякісне новоутворення мигдалини:

24

С.09.0

Мигдаликової ямки

С.09.1

Дужки піднебінного мигдалика (передньої)
(задньої)

С.09.8

Ураження мигдалика, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.09.9

Мигдалика, неуточнене

13.1.11

С.10

Злоякісне новоутворення ротоглотки:

24

С.10.0

Ямки надгортанника

С.10.1

Передньої поверхні надгортанника

С.10.2

Латеральної стінки ротоглотки

С.10.3

Задньої стінки ротоглотки

С.10.4

Зябрових щілин

С.10.8

Ураження ротоглотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.10.9

Ротоглотки, неуточнене

13.1.12

С.11

Злоякісне новоутворення носоглотки:

24

С.11.0

Верхньої стінки носоглотки

С.11.1

Задньої стінки носоглотки

С.11.2

Бокової стінки носоглотки

С.11.3

Передньої стінки носоглотки

С.11.8

Ураження носоглотки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.11.9

Носоглотки, неуточнене

13.1.13

С.12

Злоякісне новоутворення грушоподібного синуса

24

13.1.14

С.13

Злоякісні новоутворення нижньої частини глотки:

24

С.13.0

Заперснеподібної області

С.13.1

Черпако-надгортанної складки нижньої частини глотки

С.13.2

Задньої стінки нижньої частини глотки

С.13.8

Ураження нижньої частини глотки, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.13.9

Нижньої частини глотки, неуточнене

13.1.15

С.14

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій губи, ротової порожнини та глотки:

24

С.14.0

Глотки, неуточнене

С.14.1

Гортаноглотки

С.14.2

Глоткового кільця Вальдейєра

С.14.8

Ураження губи, ротової порожнини та глотки, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

13.1.16

С.15

Злоякісне новоутворення стравоходу:

24

С.15.0

Шийного відділу стравоходу

С.15.1

Грудного відділу стравоходу

С.15.2

Черевного відділу стравоходу

С.15.8

Ураження стравоходу, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.15.9

Стравоходу, неуточнене

13.1.17

С.16

Злоякісне новоутворення шлунка:

24

С.16.0

Кардії

С.16.1

Дна шлунка

С.16.2

Тіла шлунка

С.16.3

Антрального відділку

С.16.4

Пілоруса

С.16.5

Малої кривизни шлунка, неуточнене

С.16.6

Великої кривизни шлунка, неуточнене

С.16.8

Ураження шлунка, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.16.9

Шлунка, неуточнене

13.1.18

С.17

Злоякісне новоутворення тонкої кишки:

24

С.17.0

Дванадцятипалої кишки

С.17.1

Порожньої кишки

С.17.2

Клубової кишки

С.17.3

Дивертикула Меккеля

С.17.8

Ураження тонкої кишки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.17.9

Тонкої кишки, неуточнене

13.1.19

С.18

Злоякісне новоутворення ободової кишки:

24

С.18.0

Сліпої кишки

С.18.1

Червоподібного відростка

С.18.2

Висхідної ободової кишки

С.18.3

Печінкового вигину

С.18.4

Поперечноободової кишки

С.18.5

Селезінкового вигину

С.18.6

Низхідної ободової кишки

С.18.7

Сигмоподібної кишки

С.18.8

Ураження ободової кишки, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.18.9

Ободової кишки, неуточнене

13.1.20

С.19

Злоякісне новоутворення ректосигмоїдного з'єднання

24

13.1.21

С.20

Злоякісне новоутворення прямої кишки

24

13.1.22

С.21

Злоякісне новоутворення заднього проходу (aiivca) та анального каналу:

24

С.21.0

Заднього проходу, неуточнене

С.21.1

Анального каналу

С.21.2

Клоакогенної зони

С.21.8

Ураження прямої кишки, заднього проходу ануса та анального каналу, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

13.1.23

С.22

Злоякісне новоутворення печінки та внутрішньопечінкових жовчних протоків:

24

С.22.0

Печінковоклітинний рак

С.22.1

Рак внутрішньопечінкових жовчних протоків

С.22.2

Гепатобластома

С.22.3

Ангіосаркома печінки

С.22.4

Інші саркоми печінки

С.22.7

Інші уточнені раки печінки

С.22.9

Злоякісне новоутворення печінки, неуточнене

13.1.24

С.23

Злоякісне новоутворення жовчного міхура

24

13.1.25

С.24

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених частин жовчовивідних шляхів:

24

С.24.0

Позапечінкової жовчної протоки

С.24.1

Фатерового сосочка

С.24.8

Ураження жовчних проток, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.24.9

Жовчних шляхів, неуточнене

13.1.26

С.25

Злоякісне новоутворення підшлункової залози:

24

С.25.0

Головки підшлункової залози

С.25.1

Тіла підшлункової залози

С.25.2

Хвоста підшлункової залози

С.25.3

Протоки підшлункової залози

С.25.4

Островкових клітин підшлункової залози

С.25.7

Інших частин підшлункової залози

С.25.8

Ураження підшлункової залози, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.25.9

Підшлункової залози, неуточнене

13.1.27

С.26

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів травлення:

24

С.26.0

Кишкового тракту, неуточненої частини

С.26.1

Селезінки

С.26.8

Ураження органів травлення, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.26.9

Неуточнених ділянок травної системи

13.1.28

С.30

Злоякісне новоутворення носової порожнини та середнього вуха:

24

С.30.0

Носової порожнини

С.30.1

Середнього вуха

13.1.29

С.31

Злоякісне новоутворення придаткових пазух:

24

С.31.0

Верхньощелепної пазухи

С.31.1

Решітчастої пазухи

С.31.2

Лобової пазухи

С.31.3

Клиноподібної пазухи

С.31.8

Ураження придаткових пазух, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.31.9

Придаткової пазухи, неуточнене

13.1.30

С.32

Злоякісне новоутворення гортані:

24

С.32.0

Голосової щілини

С.32.1

Надголосової щілини

С.32.2

Підголосової щілини

С.32.3

Гортанного хряща

С.32.8

Ураження гортані, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.32.9

Гортані, неуточнене

13.1.31

С.33

Злоякісне новоутворення трахеї

24

13.1.32

С.34

Злоякісне новоутворення бронхів та легенів:

24

С.34.0

Головного бронха

С.34.1

Верхньої долі бронха або легені

С.34.2

Середньої долі бронха або легені

С.34.3

Нижньої долі бронха або легені

С.34.8

Ураження бронхів та легенів, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.34.9

Бронхів або легенів, неуточнене

13.1.33

С.37

Злоякісне новоутворення вилочкової залози

24

13.1.34

С.38

Злоякісні новоутворення серця, середостіння та плеври:

24

С.38.0

Серця

С.38.1

Переднього середостіння

С.38.2

Заднього середостіння

С.38.3

Середостіння, неуточненої частини

С.38.4

Плеври

С.38.8

Ураження серця, середостіння та плеври, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

13.1.35

С.39

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених локалізацій органів дихання та внутрішньогрудних органів:

24

С.39.0

Верхнього дихального тракту, неуточненої частини

С.39.8

Ураження органів дихання та внутрішньо-грудних органів, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.39.9

Неуточнених ділянок системи дихання

13.1.36

С.40

Злоякісне новоутворення кісток та суглобових хрящів кінцівок:

24

С.40.0

Лопатки та довгих кісток верхньої кінцівки

С.40.1

Коротких кісток верхньої кінцівки

С.40.2

Довгих кісток нижньої кінцівки

С.40.3

Коротких кісток нижньої кінцівки

С.40.8

Ураження кісток та суглобових хрящів кінцівок, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.40.9

Кісток та суглобових хрящів кінцівки, неуточнене

13.1.37

С.41

Злоякісне новоутворення кісток і суглобових хрящів інших та неуточнених локалізацій:

24

С.41.4

Кісток таза, крижів та куприка

С.41.8

Ураження кісток та суглобових хрящів, які виходять за межі однієї локалізації

С.41.9

Кістки та суглобового хряща, неуточнене

13.1.38

С.43

Злоякісна меланома шкіри:

24

С.43.1

Злоякісна меланома повіки, включаючи кантус

С.43.2

Злоякісна меланома вуха та зовнішнього слухового каналу

С.43.3

Злоякісна меланома інших та неуточнених частин обличчя

С.43.4

Злоякісна меланома шкіри черепа та шиї

13.1.39

С.44

Інші злоякісні новоутворення шкіри:

24

С.44.0

Шкіри губи

С.44.1

Шкіри повіки, включаючи кантус

С.44.2

Шкіри вуха та зовнішнього слухового каналу

С.44.3

Шкіри інших та неуточнених частин обличчя

С.44.4

Шкіри черепа та шиї

С.44.5

Шкіри тулуба

С.44.6

Шкіри верхньої кінцівки, включаючи ділянку плечового пояса

С.44.7

Шкіри нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову поверхню

С.44.8

Ураження шкіри, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.44.9

Злоякісне новоутворення шкіри, неуточнене

13.1.40

С.45

Мезотеліома:

24

С.45.0

Мезотеліома плеври

С.45.1

Мезотеліома очеревини

С.45.2

Мезотеліома перикарда

С.45.7

Мезотеліома інших ділянок

С.45.9

Мезотеліома, неуточнена

13.1.41

С.46

Саркома Капоші:

24

С.46.0

Саркома Капоші шкіри

С.46.1

Саркома Капоші м'яких тканин

С.46.2

Саркома Капоші піднебіння

С.46.3

Саркома Капоші лімфатичних вузлів

C.46.7

Саркома Капоші інших ділянок

С.46.8

Саркома Капоші множинних органів

С.46.9

Саркома Капоші, неуточнена

13.1.42

С.47

Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи:

24

С.47.1

Периферичних нервів верхньої кінцівки, включаючи плече

С.47.2

Периферичних нервів нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову ділянку

С.47.3

Периферичних нервів грудної клітки

С.47.4

Периферичних нервів живота

С.47.5

Периферичних нервів таза

С.47.6

Периферичних нервів тулуба, неуточнене

С.47.8

Ураження периферичних нервів та вегетативної нервової системи, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.47.9

Периферичних нервів та вегетативної нервової системи, неуточнене

13.1.43

С.48

Злоякісне новоутворення м'яких тканин заочеревинного простору та очеревини:

24

С.48.0

Заочеревинного простору

С.48.1

Уточнених ділянок очеревини

С.48.2

Очеревини, неуточнене

С.48.8

Ураження заочеревини та очеревини, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

13.1.44

С.49

Злоякісне новоутворення інших типів сполучної та м'якої тканини:

24

С.49.0

Сполучної та м'якої тканини голови, обличчя та шиї

С.49.1

Сполучної та м'якої тканини верхньої кінцівки, включаючи верхню ділянку грудної клітки (плече)

С.49.2

Сполучної та м'якої тканини нижньої кінцівки, включаючи тазостегнову ділянку (стегно)

С.49.3

Сполучної та м'якої тканини грудної клітки

С.49.4

Сполучної та м'яких тканин живота

С.49.5

Сполучної та м'яких тканин таза

С.49.6

Сполучної та м'яких тканин тулуба, неуточнене

С.49.8

Ураження сполучної та м'яких тканин, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.49.9

Сполучної та м'яких тканин, неуточнене

13.1.45

С.51

Злоякісне новоутворення вульви:

24

С.51.0

Великої соромітної губи

С.51.1

Малої соромітної губи

С.51.2

Клітора

С.51.8

Ураження вульви, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.51.9

Вульви, неуточнене

13.1.46

С.52

Злоякісне новоутворення вагіни

24

13.1.47

С.56

Злоякісне новоутворення яєчника

24

13.1.48

С.57

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених жіночих статевих органів:

24

С.57.0

Фалопієвої труби

С.57.1

Широкої зв'язки

С.57.2

Круглої зв'язки

C.57.3

Параметрію

С.57.4

Придатків матки, неуточнене

С.57.7

Інших уточнених жіночих статевих органів

С.57.8

Ураження жіночих статевих органів, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.57.9

Жіночих статевих органів, неуточнене

13.1.49

С.60

Злоякісне новоутворення статевого члена:

 

С.60.0

Крайньої плоті

С.60.1

Головки статевого члена

С.60.2

Тіла статевого члена

С.60.8

Ураження статевого члена, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.60.9

Статевого члена, неуточнене

13.1.50

С.61

Злоякісне новоутворення простати (передміхурової залози)

24

13.1.51

С.62

Злоякісне новоутворення яєчка:

24

С.62.1

Яєчка, що опустилось

С.62.9

Яєчка, неуточнене

13.1.52

С.63

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених чоловічих статевих органів:

24

С.63.0

Придатка яєчка

С.63.1

Сім'яного канатика

С.63.2

Калитки (мошонки)

С.63.7

Інших уточнених чоловічих статевих органів

С.63.8

Ураження чоловічих статевих органів, яке виходить за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.63.9

Чоловічих статевих органів, неуточнене

13.1.53

С.64

Злоякісне новоутворення нирки, за винятком ниркової миски

24

13.1.54

С.65

Злоякісне новоутворення ниркової миски

24

13.1.55

С.66

Злоякісне новоутворення сечоводу

24

13.1.56

С.67

Злоякісне новоутворення сечового міхура:

24

С.67.0

Трикутника сечового міхура

С.67.1

Купола сечового міхура

С.67.2

Бокової стінки сечового міхура

С.67.3

Передньої стінки сечового міхура

С.67.4

Задньої стінки сечового міхура

С.67.9

Сечового міхура, неуточнене

13.1.57

С.68

Злоякісне новоутворення інших та неуточнених сечових органів:

24

С.68.0

Сечівника (уретри)

С.68.1

Парауретральної залози

С.68.8

Ураження сечових органів, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.68.9

Сечових органів, неуточнене

13.1.58

С.69

Злоякісне новоутворення ока та його придатків:

24

С.69.0

Кон'юнктиви

С.69.1

Рогівки

С.69.2

Сітківки

С.69.3

Судинної оболонки ока

С.69.4

Циліарного тіла

С.69.5

Сльозової залози та протоки

С.69.6

Орбіти

С.69.8

Ураження ока та придатків, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.69.9

Ока, неуточнене

13.1.59

С.70

Злоякісне новоутворення оболонок мозку:

24

С.70.0

Церебральних мозкових оболонок

С.70.1

Спінальних мозкових оболонок

С.70.9

Головного мозку, неуточнене

13.1.60

С.71

Злоякісне новоутворення головного мозку:

24

С.71.0

Головного мозку, за винятком часток та шлуночків

С.71.1

Лобової частки

С.71.2

Скроневої частки

С.71.3

Тім'яної частки

С.71.4

Потиличної частки

С.71.5

Шлуночка мозку

С71.6

Мозочка

С.71.7

Стовбура мозку

С.71.8

Ураження мозку, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

С.71.9

Головного мозку, неуточнене

13.1.61

С.72

Злоякісне новоутворення спинного мозку, черепномозкових нервів та інших частин центральної нервової системи:

24

С.72.3

Зорового нерва

С.72.4

Слухового нерва

С.72.5

Інших та неуточнених черепних нервів

С.72.8

Ураження головного мозку та інших частин центральної нервової системи, які виходять за межі однієї і більше вищезазначених локалізацій

13.1.62

С.73

Злоякісне новоутворення щитоподібної залози

24

13.1.63

С.74

Злоякісне новоутворення наднирника:

24

С.74.0

Кори наднирника

С.74.1

Мозкового шару наднирника

С.74.9

Наднирника, неуточнене

13.1.64

С.75

Злоякісне новоутворення інших ендокринних залоз та споріднених структур:

24

С.75.0

Паращитоподібної залози

С.75.1

Гіпофіза

С.75.2

Черепно-глоткової протоки

С.75.3

Шишкоподібної залози

С.75.4

Каротидного гломуса

С.75.5

Аортального гломуса та іншого параганглія

С.75.8

Полігландулярне ураження, неуточнене

С.75.9

Ендокринної залози, неуточнене

____________
*
До категорії хворих дітей, яким може бути призначено санаторно-курортне лікування, віднесені діти після проведеного радикального лікування (хірургічне, променеве, комбіноване, комплексне) солідних пухлин при відсутності рецидивів та метастазів.

13.2. Протипоказання для направлення дітей з солідними пухлинами на санаторно-курортне лікування:

13.2.1. Період проведення спеціального лікування, а також після його закінчення протягом 12 місяців перебування у стадії ремісії.

13.2.2. Важкі ускладнення лікування (хіміо- або променевої терапії): гранулоцитопенія (кількість гранулоцитів менше 1000/мкл), тромбоцитопенія IV ступеня (кількість тромбоцитів менше 1000000/мкл), анемія III ступеня (гемоглобін нижче 70 г/л).

13.2.3. Супутні хронічні захворювання в стадії суб- або декомпенсації.

13.2.4. Інфіковані рани, пов'язані з лікуванням основного процесу.

13.2.5. Усі захворювання у гострому періоді, хронічні захворювання в стадії загострення.

13.2.6. Інфекційні, паразитарні захворювання та контакт з інфекційними хворими до закінчення терміну ізоляції.

13.2.7. Усі заразні хвороби шкіри і очей, венеричні захворювання.

13.2.8. Кахексія будь-якого походження.

13.2.9. Амілоїдоз внутрішніх органів.

13.2.10. Усі форми туберкульозу.

13.2.11. Епілептичні напади (епілептична хвороба, епілептичний синдром при прогресуючих захворюваннях нервової системи). Діти, у яких діагностований епілептичний синдром резидуально-органічного типу (дитячий церебральний параліч із епілептичним синдромом), можуть бути направлені на санаторно-курортне лікування за умови відсутності епілептичних нападів не менше одного року у відділення "Матері та дитини" санаторно-курортного закладу.

13.2.12. Психічні і поведінкові розлади внаслідок уживання психоактивних речовин (F 1).

13.2.13. Розлади поведінки, уключаючи дисоціальну або агресивну поведінку (F 91).

13.2.14. Тяжка та глибока розумова відсталість (F 72, F 73), деменція тяжкого ступеня (F 03).

13.2.15. Кровотечі, що часто повторюються.

14. Первинні кардіоміопатії.

(додаток доповнено розділом XIII згідно з наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 22.10.2012 р. N 825)

 

Заступник директора Департаменту
материнства, дитинства
та санаторного забезпечення
 

 
 
В. Б. Педан
 

Опрос