Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке тепловой энергии магистральными и местными (распределительными) тепловыми сетями

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 30.12.2008 № 168/418
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 30 грудня 2008 року N 168/418

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
3 лютого 2009 р. за N 97/16113

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 26 вересня 2013 року N 1147/467)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 23 Закону України "Про теплопостачання" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, що додаються.

2. Департаменту ліцензування Держкомпідприємництва (Іванченко О. Б.), Департаменту державного регулювання Мінжитлокомунгоспу (Гаврилюк О. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту державного регулювання Мінжитлокомунгоспу (Гаврилюк О. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 травня 2009 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомпідприємництва Приступу М. І. та першого заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства України - начальника Державної житлово-комунальної інспекції Мазурчака О. В.

 

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Міністр з питань житлово-комунального
господарства України
 

 
О. Ю. Кучеренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України
 

 
О. І. Мельниченко
 

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики
 

 
 
 
С. Т. Черепков
 

Голова Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
 

 
 
С. О. Старчак
 

Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики України
 

 
В. М. Кальченко
 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про природні монополії", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про теплопостачання", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (далі - транспортування теплової енергії).

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність з транспортування теплової енергії.

1.4. Господарська діяльність з транспортування теплової енергії на підставі ліцензії, виданої Міністерством з питань житлово-комунального господарства України, здійснюється на всій території України.

Господарська діяльність з транспортування теплової енергії на підставі ліцензії, виданої Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі;

місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання або одного підприємства за рахунок іншого;

теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу;

теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію;

теплотранспортуюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії.

Інші визначення вживаються відповідно до Законів України "Про теплопостачання" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

2.1. Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії можливе при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявність у власності або користуванні ліцензіата установок, обладнання, трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплової енергії.

2.1.2. Наявність в ліцензіата договорів (або попередніх договорів) з теплогенеруючою та/або теплопостачальною організацією про транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.1.3. Провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії за принципами забезпечення надійності транспортування та безаварійності експлуатації трубопроводів.

2.1.4. Забезпечення обліку теплової енергії, що транспортується магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

2.1.5. Забезпечення рівних прав доступу до системи теплових мереж для усіх теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, а в разі недостатності пропускної потужності теплових мереж - дотримання установленого механізму її розподілу.

2.1.6. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності.

2.1.7. Припинення практики перехресного субсидіювання за рахунок діяльності з транспортування теплової енергії.

2.2. Ліцензіат зобов'язаний приєднати теплогенеруючу організацію, що має намір здійснювати діяльність з виробництва теплової енергії, після виконання технічних умов та укладання договору про приєднання до теплової мережі. Спори щодо обсягу робіт, зазначених у технічних умовах на приєднання, розглядаються відповідно до чинного законодавства.

2.3. Суб'єктам господарської діяльності у сфері теплопостачання забороняється зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

Теплотранспортуюча організація не має права відмовити теплогенеруючій організації у транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи.

Теплотранспортуюча організація не має права відмовити споживачу теплової енергії у забезпеченні його тепловою енергією за наявності технічних можливостей на приєднання споживача до теплової мережі.

2.4. Тарифи на транспортування теплової енергії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

3.1. Суб'єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування теплової енергії, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги, а також дотримуватись вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу їх діяльності.

3.2. Організаційні вимоги

3.2.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі суб'єкта господарювання спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу з транспортування теплової енергії.

3.2.2. Наявність розподілу обов'язків та повноважень посадових осіб суб'єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

3.2.3. Наявність у суб'єктів господарювання чинних державних стандартів, інших нормативно-технічних та нормативно-правових актів.

3.2.4. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи мережі транспортування теплової енергії, експлуатації об'єктів та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або договорів про користування послугами ремонтних організацій на виконання вищезазначених ремонтних робіт.

3.2.5. Наявність засобів вимірювальної техніки, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та обсягів споживання теплової енергії, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

3.2.6. Метрологічне забезпечення контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, що підтверджено документами відповідних органів.

3.3. Кваліфікаційні вимоги

3.3.1. Для суб'єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад, чисельність і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з транспортування теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів роботи з обслуговування і ремонту діючих споруд і мереж.

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до Типових норм чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 N 118.

3.3.2. Для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії фізична особа - підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

3.4. Технологічні вимоги

Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з транспортування теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією:

дозволи на експлуатацію трубопроводів пари та гарячої води, на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються під час транспортування теплової енергії, видані у встановленому порядку Держгірпромнаглядом;

паспорт теплового пункту та трубопроводів;

режимна карта;

схеми теплових мереж;

журнал з ремонту теплових мереж і графік обходів теплового господарства;

температурний графік роботи тепломережі.

3.5. При провадженні господарської діяльності з транспортування теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

3.5.1. Вести бухгалтерський облік з транспортування теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності та надсилати органу ліцензування, на запит, фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності з транспортування теплової енергії.

3.5.2. Повідомляти орган, що видав ліцензію, про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.5.3. Надавати органу, що видав ліцензію, інформацію про провадження (намір провадити) інших видів діяльності.

3.6. Ліцензіат здійснює транспортування теплової енергії за тарифами, установленими відповідно до пункту 2.4 цих Ліцензійних умов.

3.7. Ліцензіат зобов'язаний:

3.7.1. Забезпечувати доступ до використання потужностей теплових мереж теплогенеруючим та/або теплопостачальним організаціям, які мають намір отримувати послуги з транспортування теплової енергії, на недискримінаційних засадах.

3.7.2. Утримувати трубопроводи, обладнання та устаткування відповідно до технічних характеристик, вимог чинних технічних норм та нормативних актів.

3.7.3. Забезпечувати транспортування теплової енергії відповідної якості згідно з вимогами чинних технічних норм та інших нормативно-правових актів.

3.7.4. Розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення технічного рівня теплових мереж з урахуванням оптимізації витрат на їх утримання при дотриманні вимог нормативної документації.

3.7.5. Здійснювати облік теплової енергії, що надходить до магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж ліцензіата та транспортується магістральними й місцевими (розподільчими) тепловими мережами ліцензіата відповідно до укладених договорів.

3.7.6. Засоби вимірювальної техніки теплової енергії повинні бути своєчасно повірені органами, уповноваженими на проведення державних випробувань та повірки засобів вимірювальної техніки, відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Особливі вимоги, необхідні для провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" теплотранспортуючі організації, які розташовані у місцевості, на якій введено особливий період або надзвичайний стан, зобов'язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо транспортування теплової енергії.

 

Директор Департаменту ліцензування
Державного комітету України з
питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
 
О. Б. Іванченко
 

Директор Департаменту державного
регулювання Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
 
О. В. Гаврилюк
 

Опрос