Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии (кроме тепловой энергии,производимой на теплоэлектроцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии)

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Условия, Приказ от 30.12.2008 № 167/417
Утратил силу

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
від 30 грудня 2008 року N 167/417

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2009 р. за N 96/16112

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 26 вересня 2013 року N 1147/467)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", статті 23 Закону України "Про теплопостачання" та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), що додаються.

2. Департаменту ліцензування Держкомпідприємництва (Іванченко О. Б.), Департаменту державного регулювання Мінжитлокомунгоспу (Гаврилюк О. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту державного регулювання Мінжитлокомунгоспу (Гаврилюк О. В.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 травня 2009 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держкомпідприємництва Приступу М. І. та першого заступника Міністра з питань житлово-комунального господарства - начальника Державної житлово-комунальної інспекції Мазурчака О. В.

 

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
К. О. Ващенко
 

Міністр з питань житлово-комунального
господарства України
 

 
О. Ю. Кучеренко
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України
 

 
О. Мельниченко
 

Голова Національної комісії
регулювання електроенергетики
України
 

 
 
В. М. Кальченко
 

Голова Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
 

 
 
 
С. Сторчак
 

Т. в. о. Голови
Державного комітету України
з питань технічного регулювання
та споживчої політики
 

 
 
 
С. Т. Черепков
 

 

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про теплопостачання", "Про природні монополії", постанов Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 04.07.2001 N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".

1.2. Ліцензійні умови встановлюють технологічні, організаційні, кваліфікаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) (далі - виробництво теплової енергії).

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які провадять (мають намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії.

1.4. Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії із сумарною потужністю джерел теплової енергії понад 20 Гкал/год здійснює Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.

Ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії із сумарною потужністю джерел теплової енергії до 20 Гкал/год здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

1.5. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;

магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі;

місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації теплової енергії для фінансової підтримки іншої діяльності в межах одного суб'єкта господарювання або одного підприємства за рахунок іншого;

теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу;

теплогенеруюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який має у своїй власності або користуванні теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергію;

теплотранспортуюча організація - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює транспортування теплової енергії;

теплопостачальна організація - суб'єкт господарської діяльності з постачання споживачам теплової енергії;

теплогенеруюча установка - комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергію, незалежно від місця його розташування.

Інші визначення вживаються відповідно до Законів України "Про теплопостачання" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2. Умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

2.1. Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії можливе при виконанні таких умов:

2.1.1. Наявність у власності або користуванні ліцензіата теплогенеруючих установок.

2.1.2. Забезпечення обліку виробленої теплової енергії.

2.1.3. Ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності.

2.1.4. Припинення практики перехресного субсидіювання за рахунок діяльності з виробництва теплової енергії.

2.2. Ліцензіат має право постачати вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно з договором купівлі-продажу. У разі, якщо ліцензіат не є теплотранспортуючою організацією, то теплотранспортуюча організація не має права відмовити ліцензіату в транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи.

2.3. Ліцензіат має право доступу до магістральних та місцевих теплових мереж за умови виконання технічних умов на приєднання до них.

2.4. Суб'єктам господарської діяльності у сфері теплопостачання забороняється зловживати монопольним становищем у будь-якій формі.

Суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють виробництво та постачання теплової енергії і займають монопольне (домінуюче) положення на ринку теплової енергії, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати обсяг виробництва та постачання теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.

2.5. Тарифи на виробництво теплової енергії встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".

3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

3.1. Суб'єкти господарювання, які провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва теплової енергії, повинні забезпечити організаційні, кваліфікаційні та технологічні вимоги, а також дотримуватись вимог чинного законодавства України, що регулюють сферу їх діяльності.

3.2. Організаційні вимоги

3.2.1. Наявність в організаційно-функціональній структурі суб'єкта господарювання спеціалістів, які забезпечують виконання кожного технологічного циклу з виробництва теплової енергії.

3.2.2. Наявність розподілу обов'язків та повноважень посадових осіб суб'єкта господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, укомплектованість інженерно-технічними працівниками.

3.2.3. Наявність у суб'єктів господарювання чинних державних стандартів, інших нормативно-технічних та нормативно-правових актів.

3.2.4. Наявність відповідної технічної та ремонтної бази, необхідної для забезпечення надійної роботи теплогенеруючої установки за технологічним регламентом з експлуатації об'єктів та проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт або договорів про користування послугами ремонтних організацій на виконання вищезазначених ремонтних робіт.

3.2.5. Наявність засобів вимірювальної техніки і випробувань, методик, інструкцій, які необхідні для забезпечення та перевірки встановлених параметрів теплоносія і технологічних операцій.

3.2.6. Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки, що підтверджено документами відповідних органів.

3.3. Кваліфікаційні вимоги

3.3.1. Для суб'єкта господарювання як юридичної особи визначаються склад, чисельність і кваліфікація інженерно-технічних працівників та робітників обслуговуючого персоналу з експлуатації системи з виробництва теплової енергії залежно від потужності та ступеня складності споруд, технологічних процесів з урахуванням обсягів робіт з обслуговування і ремонту діючих споруд і мереж.

Перелік спеціалістів та їх чисельність визначаються відповідно до Типових норм чисельності працівників на підприємствах комунальної теплоенергетики, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 N 118.

3.3.2. Для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії фізична особа - підприємець повинна мати фахову освіту в галузі теплоенергетики.

3.4. Технологічні вимоги

Вимоги, які забезпечують виконання технологічного регламенту з виробництва теплової енергії згідно з чинним законодавством та нормативно-технічною документацією:

дозволи на експлуатацію парових та водогрійних котлів, на початок (продовження) виконання робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються під час виробництва теплової енергії, видані у встановленому порядку Держгірпромнаглядом;

дозволи природоохоронних органів (норми, нормативи, ліміти тощо) щодо викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скидів шкідливих речовин, водокористування і водовідведення, розміщення відходів;

паспорт котла;

журнали з ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання;

графік планово-попереджувальних ремонтів;

температурний графік роботи котельні;

акт на випробування насосного обладнання.

3.5. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких вимог:

3.5.1. Вести бухгалтерський облік господарської діяльності з виробництва теплової енергії окремо від обліку інших видів діяльності та надавати органу ліцензування, на запит, фінансову (бухгалтерську) звітність за результатами господарської діяльності з виробництва теплової енергії.

3.5.2. Повідомляти орган, що видав ліцензію, про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

3.5.3. Надавати органу, що видав ліцензію, інформацію про провадження (намір провадити) інших видів діяльності.

3.5.4. Забезпечити відповідність вимогам щодо кількісних та якісних характеристик, що відповідають параметрам, визначеним державними стандартами.

3.6. Ліцензіат здійснює виробництво теплової енергії за тарифами, установленими відповідно до пункту 2.5 цих Ліцензійних умов.

4. Особливі вимоги, необхідні для провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

У разі введення надзвичайного стану та особливого періоду відповідно до Законів України "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" теплогенеруючі організації, які розташовані в місцевості, на якій введено особливий період або надзвичайний стан, зобов'язані виконувати розпорядження органів, які здійснюють заходи надзвичайного стану або особливого періоду на відповідній території, щодо виробництва теплової енергії.

 

Директор Департаменту
ліцензування Державного комітету
України з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
 
О. Б. Іванченко
 

Директор Департаменту
державного регулювання Міністерства
з питань житлово-комунального
господарства України
 

 
 
 
О. В. Гаврилюк
 

Опрос