Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по использованию маркировочных машин

Министерство транспорта и связи
Приказ, Инструкция от 24.12.2008 № 1569
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з використання маркувальних машин

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 24 грудня 2008 року N 1569

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2009 р. за N 91/16107

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 3 лютого 2014 року N 71)

З метою приведення нормативно-правових актів, що застосовуються у сфері надання послуг поштового зв'язку, у відповідність до Закону України "Про поштовий зв'язок", Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155, актів Всесвітнього поштового союзу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з використання маркувальних машин, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 29.05.2000 N 81 "Про затвердження Інструкції про порядок використання маркувальних машин у поштовому зв'язку", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.06.2000 за N 358/4579.

3. Державному департаменту з питань зв'язку (А. Довгий):

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - директора Державного департаменту з питань зв'язку О. Проживальського.

 

Міністр 

Й. Вінський 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

Перший заступник
Голови Комітету
 

 
О. І. Мельниченко
 

 

ІНСТРУКЦІЯ
З ВИКОРИСТАННЯ МАРКУВАЛЬНИХ МАШИН

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок використання маркувальних машин об'єктами поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку (далі - національний оператор), а також фізичними та юридичними особами.

1.2. Маркувальна машина призначена для нанесення на прості та рекомендовані поштові картки, листи, бандеролі (далі - письмова кореспонденція) відбитків кліше державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку (далі - державний знак), календарного штемпеля, що зазначає місце та дату приймання цієї кореспонденції для пересилання, найменування та поштову адресу власника маркувальної машини чи логотипа (товарного знака) національного оператора, або нанесення цих даних на письмову кореспонденцію шляхом електронного друкування.

1.3. Маркувальні машини повинні бути обладнані спеціальним пристроєм для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв'язку та лічильником для обліку кількості відбитків кліше відправленої письмової кореспонденції (далі - лічильник).

Спеціальний пристрій для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв'язку та лічильник повинні бути опломбовані підприємством-виробником з метою виключення несанкціонованого втручання.

1.4. Маркувальна машина повинна мати такі кліше (додаток 1):

найменування та поштової адреси власника маркувальної машини;

календарного штемпеля;

державного знака та реєстраційного номера маркувальної машини.

Допускається використання маркувальних машин, які мають змогу нанесення відбитків вищезазначених кліше шляхом електронного друкування.

1.5. Замовлення національним оператором маркувальних машин, виготовлення кліше здійснюються на підставі договору, що укладається між національним оператором та підприємством-виробником.

1.6. Кліше календарного штемпеля, державного знака та реєстраційного номера маркувальної машини придбаваються філіалами національного оператора за власний рахунок і є їх власністю.

Маркувальна машина та кліше найменування і поштової адреси її власника придбаваються фізичною або юридичною особою за власний рахунок і є їх власністю.

1.7. Найменування та поштова адреса власника маркувальної машини розміщуються на відповідному кліше в порядку, визначеному Правилами надання послуг поштового зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі використання маркувальних машин для оплати міжнародної письмової кореспонденції на кліше найменування та поштової адреси власника маркувальної машини додатково наносяться латинськими літерами назва країни та найменування об'єкта поштового зв'язку місця приймання.

1.8. Використання маркувальних машин для оплати письмової кореспонденції без кліше державного знака, календарного штемпеля, лічильника та спеціального пристрою для введення граничної суми авансу на оплату послуг поштового зв'язку забороняється.

1.9. Підроблення кліше державного знака та календарного штемпеля, їх збут або використання свідомо підроблених кліше тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

2. Замовлення, придбання маркувальної машини та кліше

2.1. Для використання маркувальної машини для оплати послуг з пересилання письмової кореспонденції фізична або юридична особа подає заяву до відокремленого підрозділу національного оператора із зазначенням своїх повного та скороченого найменування, поштової адреси, а також здійснює розрахунки з підприємством-виробником.

2.2. Після перерахування підприємству-виробнику вартості виготовлення замовлення підприємство-виробник видає маркувальну машину замовнику та інформує відповідний філіал національного оператора.

2.3. На підставі поданих заяв та одержаного підтвердження від підприємства-виробника про відвантаження маркувальної машини замовнику відповідний підрозділ національного оператора подає замовлення на виготовлення кліше державного знака та календарного штемпеля філіалові національного оператора за підпорядкованістю.

2.4. Узагальнені замовлення на виготовлення кліше календарного штемпеля та державного знака для маркувальних машин фізичних та юридичних осіб і на придбання маркувальних машин та кліше до них, що будуть застосовуватися відокремленими виробничими підрозділами національного оператора, направляються до підприємства-виробника.

2.5. Кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини підприємство-виробник направляє філіалам національного оператора.

2.6. Коди введення в маркувальну машину сум авансів на оплату послуг поштового зв'язку підприємство-виробник видає уповноваженій особі відокремленого підрозділу національного оператора, який повідомляє їх об'єкту поштового зв'язку, що здійснюватиме приймання письмової кореспонденції.

3. Використання маркувальної машини

3.1. Власник маркувальної машини укладає з відокремленим підрозділом національного оператора договір про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини (далі - договір про надання послуг).

3.2. Технічне обслуговування маркувальної машини, власником якої є фізична або юридична особа, забезпечує відокремлений підрозділ національного оператора, про що укладається договір про технічне обслуговування маркувальної машини. Вимоги щодо технічного обслуговування маркувальної машини можуть обумовлюватися у договорі про надання послуг.

3.3. Перед початком експлуатації маркувальної машини представником відокремленого підрозділу національного оператора в присутності власника маркувальної машини встановлюються кліше державного знака та календарного штемпеля, за допомогою коду вводиться сума авансу на оплату послуг поштового зв'язку, про що складається акт уведення маркувальної машини в експлуатацію у двох примірниках (додаток 2).

В акті зазначаються показники лічильника маркувальної машини на момент складання акта та стан пломби підприємства-виробника.

Перший примірник залишається у власника маркувальної машини, другий - направляється до відокремленого підрозділу національного оператора, з яким укладено договір про надання послуг.

Копії договору про надання послуг та відбитки кліше направляються до об'єкта поштового зв'язку, який здійснюватиме приймання письмової кореспонденції з відбитком кліше державного знака для пересилання.

3.4. Відбитки кліше маркувальної машини проставляються на адресному боці письмової кореспонденції і мають бути чіткими та легко читатися.

3.5. Якщо розміри чи форма письмової кореспонденції не дають можливості зробити на ній відбиток кліше маркувальної машини, такий відбиток може бути нанесений на окремому аркуші паперу, який потім наклеюється у правій верхній частині лицьового боку письмової кореспонденції.

3.6. Дата відбитка календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання.

Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

При цьому попередньо проставлений відбиток календарного штемпеля перекреслюється.

3.7. Письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальної машини подається для пересилання до об'єкта поштового зв'язку, який зазначений у договорі про надання послуг.

Приймання такої письмової кореспонденції здійснюється через операційні вікна об'єктів поштового зв'язку, які зазначені в договорі про надання послуг.

3.8. Проста письмова кореспонденція з відбитками кліше маркувальних машин подається для пересилання за відомістю (додаток 3), рекомендована - за списком згрупованих поштових відправлень, за формою, що встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.

Кількість поштових відправлень одного виду, що включається до однієї відомості (одного списку), та кількість примірників відомостей (списків), необхідність їх подання в електронному вигляді визначаються національним оператором і зазначаються в договорі про надання послуг.

3.9. У разі виявлення у поштових скриньках письмової кореспонденції, оплату якої здійснено із застосуванням відбитків маркувальної машини, вона за призначенням не пересилається, а в першу чергу повертається за зворотною адресою, а в разі її відсутності - досилається на зберігання до об'єкта поштового зв'язку.

Дані про власника маркувальної машини (його найменування, поштова адреса) повідомляються підрозділу національного оператора за підпорядкуванням для проведення перевірки. Також направляються зразки відбитків маркувальної машини.

3.10. Один чи два рази на місяць залежно від вимог, зазначених у договорі про надання послуг, контролююча особа об'єкта поштового зв'язку, у якому здійснюється приймання для пересилання письмової кореспонденції з відбитками кліше маркувальних машин, у присутності представника власника маркувальної машини знімає показники залишку введеного авансу, про що складається спільний акт виконаних робіт у трьох примірниках (додаток 4), на підставі якого проводяться розрахунки. Акт виконаних робіт підписується вищезазначеними особами, завіряється відбитком календарного штемпеля об'єкта поштового зв'язку та печаткою власника маркувальної машини. Акт затверджується керівником відокремленого підрозділу національного оператора.

Перший примірник акта виконаних робіт залишається у власника маркувальної машини, другий - разом із відомостями (списками) на прийняту письмову кореспонденцію, оплачену за допомогою маркувальної машини, передається до бухгалтерії відокремленого підрозділу національного оператора, третій - зберігається в об'єкті поштового зв'язку, який здійснює приймання для пересилання письмової кореспонденції.

3.11. Дотримання встановленого порядку використання маркувальних машин контролюється виробничими підрозділами національного оператора на етапах приймання для пересилання письмової кореспонденції та її оброблення.

3.12. У разі використання маркувальної машини об'єктом поштового зв'язку враховуються особливості:

замість кліше найменування та поштової адреси власника маркувальної машини наноситься логотип (товарний знак) національного оператора;

у реєстраційних картках, за якими ведеться облік маркувальних машин (далі - реєстраційна картка) (додаток 5), зазначаються об'єкт поштового зв'язку, його поштова адреса та особа, відповідальна за експлуатацію маркувальної машини;

акт уведення маркувальної машини в експлуатацію складається у двох примірниках;

назва та поштова адреса відправника на письмовій кореспонденції заповнюється відправником.

4. Облік маркувальних машин

4.1. Інвентаризація кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини здійснюється філіалом національного оператора відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.08.94 за N 202/412 (із змінами).

4.2. Облік маркувальних машин ведеться філіалами національного оператора за реєстраційними картками, у яких зазначаються:

тип маркувальної машини;

заводський номер;

дата випуску;

підприємство-виробник;

реєстраційний номер;

найменування та поштова адреса власника маркувальної машини.

На зворотному боці реєстраційної картки проставляються відбитки всіх кліше маркувальної машини.

4.3. При зміні найменування власника маркувальної машини, його поштової адреси або інших реквізитів, унесених до реєстраційної картки, її власник зобов'язаний невідкладно повідомити про це об'єкт поштового зв'язку та перереєструвати маркувальну машину у філіалі національного оператора.

У разі продажу маркувальної машини, яка вже була в експлуатації, новий власник повинен до початку експлуатації маркувальної машини в установленому порядку укласти договір про надання послуг.

4.4. При розірванні договору про надання послуг кліше календарного штемпеля та державного знака маркувальної машини здаються відокремленому підрозділу національного оператора, у якому зареєстрована маркувальна машина.

4.5. Кліше знищуються комісією, призначеною керівником відокремленого підрозділу національного оператора, шляхом їх механічного пошкодження або іншим шляхом, який гарантовано унеможливлює їх подальше використання, про що складається відповідний акт. В акті проставляються відбитки кліше, які підлягають знищенню.

 

Заступник директора
Державного департаменту
з питань зв'язку
 

 
 
А. Довгий
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики
 

 
 
Л. В. Лосюк
 

 

 

 

Акт
уведення маркувальної машини в експлуатацію

Цей акт складено "__" __ ___ року згідно з договором від "__" __ ___ року N ___ про надання послуг з пересилання письмової кореспонденції з використанням маркувальної машини представником _____________________________________________________________________________________
                                    (найменування об'єкта поштового зв'язку, прізвище, ім'я, по батькові представника)

у присутності представника _____________________________________________________________
                                                                                      (найменування власника маркувальної машини, прізвище, ім'я, по
                                                                                                                          батькові представника)

про те, що до маркувальної машини N ______ встановлені кліше державного знака та кліше календарного штемпеля, які є власністю національного оператора поштового зв'язку.

Пломба
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (стан пломби підприємства-виробника)

показники лічильника маркувальної машини за станом на "___" _________ ___ р. складають
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (цифрами та словами) 

Підпис власника
маркувальної машини 

Підпис керівника відокремленого
підрозділу національного оператора 

_________________
             М. П. 

             ________________
                   М. П. 

 

Відомість N _____
на просту письмову кореспонденцію, оплачену з використанням відбитків державного знака маркувальної машини, подану

в ____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування об'єкта поштового зв'язку)

Відправник ___________________________________________________________________________
                                    (повне та скорочене найменування і місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ініціали та
                                                                                               місце проживання фізичної особи)

Вид поштових відправлень ______________________________________________________________
                                                                                                                     (поштова картка, лист, бандероль)

Загальна кількість поданих до пересилання поштових відправлень ______ одиниць.

Плата за пересилання _______________________ грн _________________________________ коп.,

у тому числі ПДВ _____________________________ грн _______________________________ коп.

Недозволених вкладень немає.

Здав _________________________________________________________________________________
                                  (прізвище, ініціали, підпис фізичної особи або уповноваженого юридичної особи)

Прийняв _____________________________________________________________________________
                                                          (посада, прізвище, ініціали, підпис працівника поштового зв'язку) 

 

 

Акт виконаних робіт

Цей акт складено "___" _____ _____ року в м. ___________

згідно з договором від "__" _____ ____ року N _____

представником ________________________________________________________________________
                                                    (найменування об'єкта поштового зв'язку, прізвище, ім'я, по батькові представника)

у присутності представника _____________________________________________________________
                                                                              (найменування власника маркувальної машини, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                                                            представника)

про те, що показники залишку введеного авансу маркувальної машини

N _________ складають на "___" ___ ___ поточні _______________ попередні ___________________
                                                                                                                            (цифрами)                                                (цифрами)

за період з "____" ____ ____ до "____" ____ ____; замарковано письмової кореспонденції на суму _____________________________________________________________________________________,
                                                                   (цифрами та словами, у тому числі ПДВ)

яка підлягає списанню з раніше внесеного авансового платежу власником маркувальної машини за оплату наданих послуг поштового зв'язку. 

Підпис особи, відповідальної за
експлуатацію маркувальної машини 

Підпис уповноваженого працівника
об'єкта поштового зв'язку 

_________________
            М. П. 

                 __________
                        К. Ш. 

 

Реєстраційна картка

1. Реквізити маркувальної машини

Тип машини ________________________________, підприємство-виробник ____________________

Заводський N ______________________________, дата випуску "____" _______________ _________

2. Реквізити власника маркувальної машини

Найменування ________________________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

Телефон _______________________

Особа, відповідальна за експлуатацію маркувальної машини _________________________________

____________________________________________________________________________________

Підпис власника маркувальної машини ___________________________________________________

Дата "____" _______ ______ 

М. П. 

3. Реквізити об'єкта поштового зв'язку

Найменування ________________________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________________

Телефон _________________

Уповноважений працівник _____________________________________________________________

Договір щодо надання послуг N ____ від "___" _______ ______

Дата введення в експлуатацію "_____" ______________ ______

Підпис керівника відокремленого підрозділу національного оператора _________________________ 

Дата "___" ________ ______ 

М. П. 

____________

Опрос