Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О введении Национальным банком Украины валютных аукционов

Национальный банк
Положение, Постановление от 29.12.2008 № 469
Утратил силу

Про запровадження Національним банком України валютних аукціонів

Постанова Правління Національного банку України
від 29 грудня 2008 року N 469

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 січня 2009 р. за N 86/16102

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 17 листопада 2009 року N 678
,
 від 3 вересня 2014 року N 548
,
 від 3 листопада 2014 року N 702
,
 від 24 липня 2015 року N 473
,
 від 1 жовтня 2015 року N 655
,
 від 28 жовтня 2016 року N 397
,
від 30 листопада 2017 року N 123

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 5 лютого 2019 року N 31)

Відповідно до статті 28, пункту 1 частини другої статті 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та враховуючи вимоги статті 8 Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках угоди "стенд-бай" між Україною та Міжнародним валютним фондом, з метою забезпечення прозорої стратегії щодо інтервенцій Національного банку України та більш ефективного функціонування міжбанківського валютного ринку України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про проведення Національним банком України валютних аукціонів (додається).

2. Унести до розділу I Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за N 950/11230 (зі змінами), такі зміни:

2.1. Доповнити розділ після пункту 38 новим пунктом 39 такого змісту:

"39. Національний банк здійснює валютні інтервенції на прямому міжбанківському валютному ринку України чи шляхом проведення валютних аукціонів, чи шляхом пропорційного задоволення заявленої суб'єктами ринку суми за єдиним визначеним курсом валютної інтервенції. Національний банк може здійснювати цільові валютні інтервенції з продажу іноземної валюти для забезпечення виконання суб'єктами ринку визначених Національним банком зобов'язань в іноземній валюті".

У зв'язку з цим пункт 39 уважати пунктом 40.

2.2. Пункт 40 викласти в такій редакції:

"40. Національний банк у разі прийняття рішення про здійснення валютної інтервенції шляхом пропорційного задоволення потреб суб'єктів ринку за єдиним визначеним курсом валютної інтервенції доводить до відома суб'єктів ринку в день проведення валютної інтервенції курс, за яким він передбачає здійснення валютної інтервенції.

Умови та порядок проведення Національним банком валютних аукціонів визначаються окремим нормативно-правовим актом Національного банку".

3. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В. М. Кравця, департаментів з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку (М. О. Мельничук), інформатизації (А. С. Савченко), Операційного управління (В. Д. Щуцький) і банків України для використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України А. В. Шаповалова.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення
про проведення Національним банком України валютних аукціонів

1. Це Положення встановлює умови та порядок проведення Національним банком України (далі - Національний банк) валютних аукціонів (далі - аукціон).

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) аукціон - одна з форм здійснення Національним банком валютної інтервенції;

2) курс відсікання - курс гривні до іноземної валюти, який визначається Національним банком як межа для обрання заявок суб'єктів ринку для їх задоволення на аукціоні;

3) конкурентна заявка - заявка суб'єкта ринку з визначенням обсягу купівлі (продажу) іноземної валюти на аукціоні та курсу гривні до іноземної валюти;

4) неконкурентна заявка - заявка суб'єкта ринку з визначенням обсягу купівлі (продажу) іноземної валюти на аукціоні, у якій курс гривні до іноземної валюти не зазначається;

5) середньозважений курс аукціону - курс гривні до іноземної валюти, розрахований Національним банком як середньозважений курс за всіма задоволеними під час аукціону конкурентними заявками.

Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.

3. Національний банк у разі прийняття рішення про проведення аукціону доводить до відома суб'єктів ринку повідомлення про проведення аукціону (далі - повідомлення) шляхом його розміщення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також засобами торговельно-інформаційної системи, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала. Умови проведення аукціону визначає Національний банк у повідомленні.

(пункт 3 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397
,
із змінами, внесеними згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 30.11.2017 р. N 123)

4. Суб'єкт ринку має право на подання до Національного банку для участі в аукціоні конкурентних та неконкурентних заявок відповідно до умов проведення аукціону.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397)

5. Суб'єкт ринку, який планує взяти участь в аукціоні, має в день проведення аукціону подати до Національного банку до визначеного в повідомленні часу заявку на участь в аукціоні за допомогою засобів:

Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України, якщо аукціон проводиться за допомогою цієї системи;

торговельно-інформаційної системи (Bloomberg, Thomson Reuters тощо), якщо аукціон проводиться за допомогою її функціоналу.

(пункт 5 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397)

51. У заявці на участь в аукціоні суб'єкт ринку зазначає бажану суму операції, а для конкурентної заявки - також курс операції.

(Положення доповнено пунктом 51 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397
,
пункт 51 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.11.2017 р. N 123)

6. Національний банк на підставі всіх поданих на аукціон заявок, що відповідають умовам проведення аукціону, визначеним у повідомленні, приймає рішення про курс відсікання.

7. Національний банк має право задовольняти конкурентні заявки суб'єктів ринку за курсом відсікання або за курсом, зазначеним у заявках суб'єктів ринку, відповідно до умов проведення аукціону. Неконкурентні заявки суб'єктів ринку задовольняються за середньозваженим курсом аукціону.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397)

8. На аукціоні з купівлі Національним банком у суб'єктів ринку іноземної валюти за гривні конкурентні заявки суб'єктів ринку на продаж іноземної валюти задовольняються Національним банком відповідно до зміни запропонованого в них курсу гривні до іноземної валюти, починаючи із заявки, в якій одна одиниця іноземної валюти пропонується за найменшу кількість гривень, і далі поступово до курсу відсікання.

9. На аукціоні з продажу Національним банком суб'єктам ринку іноземної валюти за гривні конкурентні заявки суб'єктів ринку на купівлю іноземної валюти задовольняються Національним банком відповідно до зміни запропонованого в них курсу гривні до іноземної валюти, починаючи із заявки, в якій за одиницю іноземної валюти пропонується найбільша кількість гривень, і далі поступово до курсу відсікання.

10. Якщо серед конкурентних заявок суб'єктів ринку, які мають бути задоволені за результатами аукціону, є дві або кілька заявок з однаковим курсом, а обсяг аукціону, що залишився, недостатній для повного задоволення зазначених заявок, то ці заявки задовольняються пропорційно їх обсягам.

11. Національний банк повідомляє суб'єктам ринку, які брали участь в аукціоні, курс відсікання та середньозважений курс аукціону шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, а також у торговельно-інформаційній системі, якщо аукціон проводиться за допомогою її функціонала, у термін, визначений у повідомленні.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397,
від 30.11.2017 р. N 123)

12. Пункт 12 виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397)

13. Національний банк здійснює розрахунки за результатами аукціону з суб'єктами ринку, які брали в ньому участь, у день проведення аукціону, якщо інше не визначене в повідомленні.

14. Національний банк має право оголосити аукціон таким, що не відбувся.

15. Національний банк має право здійснювати продаж іноземної валюти суб'єктам ринку під час аукціону на визначені ним цілі.

16. Суб'єкт ринку має право купувати в Національного банку іноземну валюту під час аукціону, який проводиться з дотриманням вимог пункту 15 цього Положення, виключно на цілі, визначені в повідомленні.

За порушення вимог цього пункту банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

17. Суб'єкт ринку несе відповідальність згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" за порушення умов проведення аукціону, визначених у повідомленні, за винятком випадків, передбачених пунктом 16 цього Положення.

18. Національний банк здійснює оприлюднення загальних результатів аукціону, розміщуючи на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в день проведення аукціону інформацію про:

1) валюту аукціону;

2) оголошений Національним банком обсяг аукціону;

3) загальний обсяг заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти, прийнятих для участі в аукціоні;

4) загальну кількість заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти, прийнятих для участі в аукціоні;

5) мінімальний і максимальний курс за заявками суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти, прийнятими для участі в аукціоні;

6) курс гривні до іноземної валюти за результатами аукціону (середньозважений, максимальний, мінімальний);

7) загальний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти;

8) загальну кількість задоволених заявок суб'єктів ринку щодо продажу (купівлі) іноземної валюти.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 28.10.2016 р. N 397
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.11.2017 р. N 123)

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

(Положення із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 17.11.2009 р. N 678
,
від 03.09.2014 р. N 548
,
від 03.11.2014 р. N 702
,
від 24.07.2015 р. N 473
,
 у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 01.10.2015 р. N 655)

____________

Опрос