Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении ведомственного поощрительного знака отличия Государственной специальной службы транспорта

Министерство транспорта и связи
Положение, Приказ от 31.12.2008 № 1578
Утратил силу

Про затвердження відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України
від 31 грудня 2008 року N 1578

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2009 р. за N 75/16091

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства інфраструктури України
від 10 липня 2012 року N 398)

З метою відзначення і заохочення за значний внесок у справу розвитку Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовців та працівників Держспецтрансслужби, а також інших осіб і відповідно до Указів Президента України від 18.11.96 N 1094 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" та від 13.02.97 N 134 "Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчу заохочувальну відзнаку Державної спеціальної служби транспорту - нагрудний знак "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту" (далі - відзнака).

2. Затвердити:

Положення про відомчу заохочувальну відзнаку Державної спеціальної служби транспорту - нагрудний знак "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту", що додається;

опис відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту - нагрудного знаку "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту", що додається;

малюнок відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту - нагрудного знаку "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту", що додається.

3. Адміністрації Держспецтрансслужби (Мальков М. І.):

3.1. Провести роз'яснювальну роботу серед особового складу Держспецтрансслужби щодо встановлення відзнаки.

3.2. Забезпечити облік осіб, нагороджених відзнакою.

3.3. Довести цей наказ до відома структурних підрозділів Держспецтрансслужби.

3.4. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра 

В. В. Шевченко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова профспілкової організації
Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
державний службовець
 

 
 
 
Л. Купрієнко
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчу заохочувальну відзнаку Державної спеціальної служби транспорту - нагрудний знак "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту"

1. Загальні положення

1.1. Відомчою заохочувальною відзнакою Державної спеціальної служби транспорту - нагрудним знаком "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту" (далі - відзнака) нагороджуються військовослужбовці та працівники Держспецтрансслужби, а також інші особи за значний особистий внесок у справу розвитку Державної спеціальної служби транспорту.

1.2. Про нагородження відзнакою видається наказ Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (по особовому складу).

2. Порядок представлення до нагородження відзнакою

2.1. Висунення кандидатур для нагородження відзнакою здійснюється гласно, як правило, на зборах особового складу підрозділу, де працює особа, яку представляють до нагородження.

2.2. Подання про нагородження особи відзнакою готує керівник підрозділу, де проходить службу (працює) особа. До подання додається нагородний лист (додаток).

2.3. У нагородному листі вказуються конкретні заслуги, що стали підставою для представлення особи до нагородження.

2.4. Розгляд кандидатур, представлених до нагородження відзнакою, здійснюється Вищою атестаційною комісією Держспецтрансслужби.

2.5. У разі позитивного висновку Вищої атестаційної комісії Держспецтрансслужби документи подаються на розгляд і затвердження Голові Адміністрації Держспецтрансслужби.

2.6. Після затвердження рішення Вищої атестаційної комісії Держспецтрансслужби кадровий підрозділ Адміністрації Держспецтрансслужби готує проект наказу про нагородження.

3. Порядок вручення відзнаки

3.1. Нагородження відзнакою здійснюється в урочистій обстановці Головою Адміністрації Держспецтрансслужби або за його дорученням одним із заступників чи керівником відповідного структурного підрозділу Держспецтрансслужби.

3.2. Нагородженому вручаються відзнака та посвідчення до неї.

3.3. В особовій справі (трудовій книжці) нагородженого робиться відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу.

3.4. Про вручення відзнаки складається протокол, який зберігається в архіві кадрового підрозділу Адміністрації Держспецтрансслужби.

3.5. Повторне нагородження відзнакою не допускається.

4. Порядок носіння і зберігання відзнаки

4.1. Відзнаку носять з правого боку грудей і розміщують нижче державних нагород України (у разі їх наявності). Замість відзнак нагороджений може носити планки до них, які розміщуються після планок державних нагород України.

4.2. Відзнака і посвідчення до неї зберігаються у нагородженого.

4.3. У разі втрати (псування) відзнаки або посвідчення до неї дублікати не видаються.

 

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

Вислуга (стаж роботи)
___________________
 

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
до відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту - нагрудного знака "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту"

______________________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування відзнаки)
1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________
2
. Особистий (ідентифікаційний) номер (за наявності) _____________________________________
3. Військове звання ___________________________________________________________________
                                                            (указується, якщо особа, яка подається до нагородження, має відповідне звання)
4. Посада і військова частина (організація) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Рік і місце народження _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. На військовій службі (працює) з ______________________________________________________
7. Коли і якими нагородами нагороджений _______________________________________________
8. Місце проживання __________________________________________________________________
9. Проходження служби (робота в минулому)
_____________________________________________
10. Характеристика із зазначенням конкретних заслуг поданого до нагородження
______________________________________________________________________________________ 

Зворотній бік

______________________________________________________________________________________
                                           (посада, військове звання, ініціали, прізвище та підпис командира (начальника)) 

"___" ____________ 200_ року

 

 

Дані пунктів 1 - 9 відповідають
даним документів персонального
обліку особового складу.

______________________________________________________________________________________
                                        (військове звання, ініціали, прізвище та підпис начальника кадрового підрозділу) 

М. П. 

 

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту - нагрудного знаку "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту"

Відомча заохочувальна відзнака Державної спеціальної служби транспорту - нагрудний знак "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту" (далі - відзнака) виготовляється із жовтого металу і має форму кола діаметром 35 мм. На лицьовому боці відзнаки розміщено емблему Державної спеціальної служби транспорту, яка накладена на вінок з лаврового листя. По колу вздовж вінка викарбовано напис на синій стрічці "За сприяння розвитку Держспецтрансслужби". Усі зображення рельєфні.

Зворотний бік відзнаки плоский.

За допомогою кільця з вушком відзнака з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою стрічкою. Ширина колодки - 28 мм, довжина - 42 мм. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення відзнаки до одягу.

Стрічка відзнаки шовкова муарова синього кольору з однією поздовжньою в центрі смужкою світло-бордового кольору, яка обрамлена з боків смужками жовтого кольору та з боків стрічки - двома смужками світло-бордового кольору. Ширина смужок світло-бордового кольору: у центрі - 6 мм, з боків - по 1 мм, жовтих смужок по 2 мм кожна.

 

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

 

МАЛЮНОК
відомчої заохочувальної відзнаки Державної спеціальної служби транспорту - нагрудного знаку "За сприяння розвитку Державної спеціальної служби транспорту"

 

 

Голова Адміністрації Державної
спеціальної служби транспорту
генерал-лейтенант
 

 
 
М. Мальков
 

Опрос