Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения уполномоченных организаций коллективного управления, которые будут осуществлять сбор и распределение вознаграждения (роялти) за использование опубликованных с коммерческой целью фонограмм и видеограмм, и Изменений к Порядку учета организаций коллективного управления и осуществлении надзора за их деятельностью

Министерство образования и науки
Порядок, Приказ от 22.12.2008 № 1175
Утратил силу

Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, і Змін до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю

Наказ Міністерства освіти і науки України
від 22 грудня 2008 року N 1175

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2009 р. за N 66/16082

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 3 серпня 2009 року
 у справі N 2а-1749/09/2670
наказ Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2008 року N 1175
 визнано таким, що не відповідає правовим актам вищої юридичної сили та нечинним 

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду
 від 13 липня 2010 року у справі N 2-а-1749/09/2670
 постанову Окружного
 адміністративного суду міста Києва від 3 серпня 2009 року
скасовано та ухвалено
 нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог відмовлено

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 від 14 червня 2011 року N 578

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17 жовтня 2012 року
 у справі N К-27833/10
скасовано постанову Київського апеляційного
 адміністративного суду від 13 липня 2010 року
.
Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 3 серпня 2009 року залишено в силі

Наказ скасовано
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 4 січня 2013 року N 7)

Резолютивну частину постанови Окружного адміністративного суду
 міста Києва від 3 серпня 2009 року у справі N 2а-1749/09/2670
опубліковано
 в "Офіційному віснику України" від 01 лютого 2013 року N 6

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 22, 3 квітня 2009 р.)

Відповідно до статей 4, 43, 47 - 49 Закону України "Про авторське право і суміжні права", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" та з метою удосконалення системи колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за N 436/7757, що додаються.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 309 "Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за N 437/7758 (із змінами).

4. Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - ДДІВ) подати в установленому порядку цей Порядок та ці Зміни на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. ДДІВ протягом місяця з дня набрання чинності цими Змінами розробити методичні рекомендації щодо заповнення організаціями колективного управління відповідних форм.

6. Організаціям колективного управління, що визначені уповноваженими організаціями колективного управління до дати набрання чинності цим Порядком, а також іншим організаціям колективного управління, що претендують бути визначеними уповноваженими організаціями, у місячний строк з дня набрання чинності цим Порядком подати до ДДІВ відповідні документи, оформлені згідно з вимогами цього Порядку.

7. ДДІВ протягом одного місяця з дати закінчення строку подання документів відповідно до цього Порядку прийняти рішення про визначення уповноважених організацій колективного управління, видати відповідні свідоцтва та включити ці організації до Реєстру уповноважених організацій колективного управління.

8. Установити, що свідоцтва про визначення уповноважених організацій колективного управління, які були видані до дати набрання чинності цим Порядком, втрачають чинність з дня прийняття рішення про визначення уповноважених організацій колективного управління відповідно до пункту 7 цього наказу, про що ДДІВ оприлюднює інформацію шляхом опублікування її в засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті ДДІВ у мережі Інтернет.

Уповноважені організації, свідоцтва яких втратили чинність, повинні повернути до ДДІВ оригінали свідоцтва протягом трьох робочих днів з дня прийняття зазначеного рішення.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Стріху М. В.

 

Міністр 

І. О. Вакарчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
К. Ващенко
 

 

ПОРЯДОК
визначення уповноважених організацій колективного управління, які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм

(У тексті Порядку скорочену назву "ДДІВ" замінено словами "Державна служба" у відповідному відмінку згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 червня 2011 року N 578)

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення уповноважених організацій колективного управління (далі - уповноважені організації), які здійснюватимуть збирання і розподіл винагороди (роялті) виробникам фонограм, виробникам відеограм і виконавцям за комерційне використання без їх згоди опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм та їх примірників, а також зафіксованих у них виконань (далі - фонограми, відеограми, опубліковані з комерційною метою), контроль за правомірним використанням таких фонограм, відеограм, а також процедуру анулювання свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.

До функцій уповноваженої організації належать:

збирання винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, відповідно до статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права" та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати";

розподіл та виплата зібраної винагороди (роялті) особам, які відповідно до статті 45 Закону України "Про авторське право і суміжні права" можуть управляти майновими правами суб'єктів суміжних прав (виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм);

контроль за правомірним використанням фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, відповідно до статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права".

2. Визначення уповноважених організацій здійснює Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба).

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578)

Визначення уповноважених організацій здійснюється за такими видами комерційного використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою:

а) публічне виконання фонограм, опублікованих з комерційною метою, чи публічна демонстрація відеограм, опублікованих з комерційною метою;

б) публічне сповіщення фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, в ефір;

в) публічне сповіщення фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, по проводах (через кабель).

За кожним із зазначених видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, визначається одна уповноважена організація. При цьому одна уповноважена організація може бути визначена за декількома видами використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою.

3. Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо вона:

а) перебуває на обліку організацій колективного управління в Державній службі не менше п'яти років;

б) створена суб'єктами суміжних прав (крім організацій мовлення), не є державною організацією та має повноваження відповідних суб'єктів суміжних прав здійснювати управління на колективній основі їх майновими правами;

в) має кваліфікований персонал, необхідний для виконання функцій уповноваженої організації (керівник організації повинен мати вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах не менше 3 років; головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, - бухгалтерську або вищу економічну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера не менше 1 року);

г) здійснює збір, розподіл і виплату винагороди, у тому числі отриманої від уповноважених організацій, суб'єктам суміжних прав (виконавцям, виробникам фонограм, виробникам відеограм);

ґ) має необхідне для здійснення функцій уповноваженої організації матеріально-технічне та програмне забезпечення (комп'ютери, принтер, ксерокс, комп'ютерні програми, що дають змогу здійснювати розподіл зібраної винагороди, доступ до мережі Інтернет, телефон, телефон-факс, обладнані робочі місця);

д) має приміщення, необхідне для розміщення свого персоналу та виконання функцій уповноваженої організації;

е) має у більшості областей України (з урахуванням Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) відокремлені структури: осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи чи осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені уповноваженої організації переговори щодо укладання договорів;

є) управляє на території України майновими правами іноземних суб'єктів суміжних прав (виконавців, виробників фонограм, відеограм) на основі договорів з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі й про взаємне представництво інтересів;

ж) одержала від суб'єктів суміжних прав - резидентів майнові права в колективне управління на фонограми, опубліковані з комерційною метою, що мають найбільшу кількість публічних сповіщень вітчизняними телерадіоорганізаціями (радіо), які розповсюджували свої програми на території більшості областей України (з урахуванням Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя) протягом кварталу, що передує даті подання документів на визначення уповноваженою організацією;

з) має затверджене вищим органом управління організації положення про порядок розподілу зібраної винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою.

Організація колективного управління може бути визначена уповноваженою організацією, якщо її організаційно-правова форма не передбачає задоволення та захист інтересів лише членів цієї організації.

4. Організація колективного управління для визначення її уповноваженою організацією подає до Державної служби заяву встановленого зразка (додаток 1).

До заяви додаються:

а) копія рішення уповноваженого органу організації колективного управління про намір стати уповноваженою організацією щодо одного або декількох видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, передбачених у частині першій статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права";

б) копія свідоцтва про облік організації колективного управління;

в) відомості про посадових осіб та кваліфікований персонал організації з наданням копій підтвердних документів (копія документа про освіту, копія трудової книжки тощо) (додаток 2);

г) відомості про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав, зазначених у підпункті "б" пункту 3 цього Порядку (додаток 3);

ґ) відомості про збір, розподіл та виплату винагороди (роялті), зазначеної в підпункті "г" пункту 3 цього Порядку, за останні 5 років, що передують даті подачі заяви, за формою, наведеною у додатку 6 до Порядку обліку організацій колективного управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.06.2003 за N 436/7757 (із змінами);

д) відомості про матеріально-технічне та програмне забезпечення, зазначене у підпункті "ґ" пункту 3 цього Порядку;

е) копія документа, що підтверджує право власності на приміщення, або копія договору оренди (суборенди) приміщення, або інші документи на право користування цим приміщенням;

є) відомості про відокремлені структури організації: наявні осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи чи осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені організації переговори щодо укладання договорів, передбачені у підпункті "е" пункту 3 цього Порядку, з наданням відповідних документів (копій положень про осередки, філії, представництва, відділення або інші відокремлені структурні підрозділи, рішення про створення підрозділу, договорів) (додаток 4);

ж) копії установчих документів;

з) відомості про укладені договори з аналогічними іноземними організаціями, у тому числі й про взаємне представництво інтересів (країна, найменування організації, її місцезнаходження, реквізити договору, строк його дії);

и) копія положення про порядок розподілу зібраної винагороди (роялті), визначеного в підпункті "з" пункту 3 цього Порядку.

Документи, зазначені в цьому пункті, мають бути засвідчені в установленому законодавством порядку.

Документи, визначені в цьому пункті, поверненню не підлягають і залишаються в Державній службі.

Уповноважені організації повинні забезпечити достовірність документів, поданих для визначення уповноваженої організації, та зазначеної в них інформації.

5. Заява організації колективного управління про визначення її уповноваженою організацією розглядається Державною службою протягом 15 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів. У разі виникнення потреби в перевірці інформації, зазначеної у наданих документах, строк розгляду заяви може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що письмово повідомляється організації.

Державна служба опрацьовує документи, після чого приймає рішення про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією або приймає рішення про відмову у визначенні її такою організацією.

Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією щодо одного або декількох видів використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, передбачених у частині першій статті 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права", Державна служба видає свідоцтво про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією (далі - свідоцтво) встановленого зразка (додаток 5). Свідоцтво підписується керівником Державної служби, засвідчується печаткою та вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення організації не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією.

У визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією відмовляється у разі:

невідповідності вимогам пункту 3 цього Порядку;

подання неповного переліку документів, передбачених у пункті 4 цього Порядку;

подання документів з порушенням встановлених цим Порядком вимог щодо їх оформлення або зміст яких не відповідає вимогам законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

Рішення про відмову у визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією з обґрунтуванням такої відмови Державною службою вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення організації не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

Рішення про відмову може бути оскаржено у порядку, установленому чинним законодавством.

Після усунення причин, що були підставою для прийняття рішення про відмову у визначенні організації колективного управління уповноваженою організацією, відповідна організація може повторно подати заяву про визначення її уповноваженою організацією.

6. Визначена уповноважена організація заноситься до Реєстру уповноважених організацій колективного управління (додаток 6).

7. Про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією Державна служба розміщує відповідне повідомлення на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет та здійснює його публікацію у своєму офіційному бюлетені.

8. У разі втрати, пошкодження свідоцтва до Державної служби подається заява про видачу дубліката свідоцтва. Якщо бланк свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, організація подає до Державної служби, крім заяви про видачу дубліката свідоцтва, не придатне для користування свідоцтво.

Уповноважена організація, яка подала заяву про видачу дубліката свідоцтва замість втраченого або пошкодженого, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката свідоцтва, яка видається Державною службою.

Державна служба протягом 15-ти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката свідоцтва видає дублікат свідоцтва про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією замість втраченого або пошкодженого.

У разі видачі дубліката свідоцтва замість втраченого Державна служба приймає рішення про визнання недійсним свідоцтва, що було втрачене, та оприлюднює інформацію про це шляхом опублікування її в засобах масової інформації і (або) на офіційному веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет.

9. За порушення уповноваженою організацією вимог законодавства України у сфері охорони авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі і цього Порядку, рішенням Державної служби свідоцтво анулюється.

Свідоцтво також анулюється:

у разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку;

у разі зняття уповноваженої організації з обліку організацій колективного управління;

на підставі заяви уповноваженої організації про анулювання свідоцтва;

на підставі відповідного рішення суду.

Рішення Державної служби про анулювання свідоцтва із зазначенням підстав анулювання вручається або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідній організації в день його прийняття.

Свідоцтво анулюється з дати прийняття рішення Державною службою про анулювання свідоцтва, про що в цей самий день на офіційному веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет, а також протягом 15-ти робочих днів в засобах масової інформації має бути розміщено відповідне повідомлення.

Організація, свідоцтво якої анульовано, позбавляється права здійснювати функції уповноваженої організації.

На підставі рішення про анулювання свідоцтва Державна служба виключає відповідну організацію з Реєстру уповноважених організацій колективного управління в день прийняття цього рішення.

Протягом трьох робочих днів з дати розміщення на офіційному веб-сайті Державної служби у мережі Інтернет рішення Державної служби про анулювання свідоцтва організація має повернути до Державної служби оригінал цього свідоцтва.

Протягом 30 календарних днів з дати вручення або відправлення рішення Державної служби про анулювання свідоцтва (далі - 30-денний строк) організація, свідоцтво якої анульовано, має розподілити та перерахувати зібрану винагороду (роялті) організаціям колективного управління. У разі, якщо винагороду було зібрано за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, права на які не передавалися в управління жодній організації колективного управління, організація має розподілити та виплатити зібрану винагороду безпосередньо відповідним особам, зазначеним у статті 45 Закону України "Про авторське право і суміжні права" (окрім організацій колективного управління), або перерахувати винагороду діючій уповноваженій організації з метою подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Разом з перерахованою винагородою організація має передати уповноваженій організації відомості про укладені з особами, які здійснюють використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм, договори про виплату винагороди (роялті) (із зазначенням реквізитів договору, строку дії, найменування юридичної особи, її місцезнаходження /прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця/, контактних телефонів), а також інші відомості, необхідні для подальшого розподілу та виплати цієї винагороди згідно із законодавством у сфері авторського права і суміжних прав. Ці відомості посвідчуються підписом посадової особи організації, який скріплюється печаткою цієї організації.

Протягом 30-денного строку організація, свідоцтво якої анульовано, має повідомити осіб, з якими укладені договори про виплату винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, про розірвання цих договорів.

Протягом 3 робочих днів з дати закінчення 30-денного строку організація, свідоцтво якої анульовано, зобов'язана надати Державній службі звіт про виконання вимог, передбачених цим пунктом Порядку.

У разі невиконання організацією вимог, передбачених цим пунктом Порядку, у тому числі ненадання зазначеного звіту, державні інспектори з питань інтелектуальної власності Державної служби здійснюють перевірку діяльності організації, за результатами якої складається відповідний акт.

У разі припинення організації як юридичної особи в установленому законодавством порядку процедура розподілу та виплати винагороди після анулювання свідоцтва здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. Рішення Державної служби про анулювання свідоцтва може бути оскаржено в судовому порядку відповідно до законодавства.

11. Державна служба визначає строк, протягом якого організації колективного управління можуть подати заяву та відповідні документи, визначені у пункті 4 цього Порядку, для визначення організації колективного управління уповноваженою організацією замість тієї, свідоцтво якої було анульовано відповідно до пункту 9 цього Порядку.

 

Голова Державного департаменту
інтелектуальної власності

 
М. В. Паладій
 

 

ЗАЯВА

        Прошу визначити __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                     (назва та місцезнаходження організації колективного
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           управління)
організацією, уповноваженою збирати і розподіляти винагороду (роялті) виробникам фонограм, виробникам відеограм, фонограми, відеограми, примірники яких опубліковані для використання з комерційною метою, і виконавцям, виконання яких зафіксовані в цих фонограмах, відеограмах та їх примірниках (зазначається один або декілька видів використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм).

Необхідні документи додаються __________________________________________________________
                                                                                                        (перелік документів із зазначенням кількості аркушів)

Керівник організації ____________________________________________________________________
                                                                                                                                   (прізвище, ім'я, посада)

М. П.

Дата 

 

ВІДОМОСТІ
про посадових осіб та кваліфікований персонал організації

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Посада 

Освіта, спеціальність 

Досвід роботи 

Керівник ________________________________________________________
                                                                       (підпис, прізвище, ім'я)

М. П.

Дата 

 

ВІДОМОСТІ
про укладені договори на управління майновими правами суб'єктів суміжних прав

N
з/п 

Суб'єкти суміжних прав, з якими укладено договори (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування - для юридичних осіб)  

Реквізити договорів
(дата підписання,
N ) 

Дата набрання чинності договором 

Строк дії договору 

Керівник ________________________________________________________
                                                                              (підпис, прізвище, ім'я)

М. П.

Дата 

 

ВІДОМОСТІ
про відокремлені структури організації

N з/п 

Назва області України (Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь)  

Найменування, прізвище, ім'я, по батькові керівника осередку, філії, представництва, відділення або іншого відокремленого структурного підрозділу; прізвище, ім'я, по батькові осіб, які на підставі відповідних договорів уповноважені вести від імені уповноваженої організації переговори щодо укладання договорів 

Місцезнаходження (місце проживання для осіб), контактний телефон 

Керівник ________________________________________________________
                                                                                       (підпис, прізвище, ім'я)

М. П.

Дата 

 

СВІДОЦТВО
про визначення організації колективного управління уповноваженою організацією

N ______ від ____________ 200_ р.
__________________________________________________________________
(найменування уповноваженої організації колективного управління,
__________________________________________________________________
місцезнаходження)

уповноважена  здійснювати збір і розподіл винагороди (роялті) за використання фонограм, відеограм,  опублікованих  з  комерційною  метою,  та  зафіксованих  у  них  виконань  шляхом  їх
_____________________________________________________________________________________
                                                   (зазначається один або декілька видів використання фонограм, відеограм,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     опублікованих з комерційною метою)
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" та контроль за правомірним використанням таких фонограм, відеограм і зафіксованих у них виконань.

        Дата державної реєстрації організації _______________________

        Свідоцтво про облік організації колективного управління N ___
                                           від ________________ 

 

Голова
Державної служби інтелектуальної власності України
  

_____________
(підпис)  

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 р. N 578)

 

РЕЄСТР
уповноважених організацій колективного управління

N
з/п 

Найменування організації 

Місце-
знаход-
ження організації 

Дата держав-
ної реєстра-
ції органі-
зації 

Дата видачі свідоцтва
про облік організації колектив-
ного управ-
ління 

Дата видачі свідоцтва
про визначення
організації колективного управління уповно-
важеною організацією 

Сфера діяльності (із зазначенням видів викорис-
тання фонограм, відеограм, опубліко-
ваних з комерційною метою) 

Відомості про відокрем-
лені структури організації 

Відомості про реорга-
нізацію (ліквідацію) організації 

Дата видачі дубліката
свідоцтва 

Дата
анулю-
вання свідоцтва 

10 

11 

____________

Опрос